Bronnenmanipulatie homeopathie : case II

Dit forum biedt de gelegenheid voor discussie over pseudo-wetenschappelijke feiten of 'gebakken lucht' op Nederlandstalige websites. Vul zelf aan... Reacties die valse verdachtmakingen bevatten of argumentloos zijn worden verwijderd.

Bronnenmanipulatie homeopathie : case II

Berichtdoor Sisyphus » 05 nov 2006, 12:30

Wim Betz schreef: De inmiddels duidelijk weerlegde publicaties zoals die van Benveniste, van Reilly of van Ennis blijven ze nog steeds citeren alsof het allemaal waar is. Een geval van verdunde en geschudde eerlijkheid?

Wie helpt deze gevallen mee samenstellen?
Avatar gebruiker
Sisyphus
Beheerder
 
Berichten: 183
Geregistreerd: 19 okt 2006, 12:55
Woonplaats: div

Berichtdoor Heeck » 05 nov 2006, 18:13

Ik zal nalopen wat ik los van dit forum in de eigen naslag had/heb.
Roeland
Begrip is een waan met een warm gevoel, dus MIJDT SPIJT.
www.edge.org
Avatar gebruiker
Heeck
 
Berichten: 6546
Geregistreerd: 20 okt 2006, 22:09
Woonplaats: Leeuwarden

Berichtdoor Heeck » 06 nov 2006, 15:07

Scan op de mij bekende NL-homeo-sites met een standaard-zoekschema:

www.vhan.nl
Lancet
niet genoemd
Benveniste
niet genoemd
Ennis
zie wel aangehaalde onderzoeken hieronder
Nieber
niet genoemd
Zelf-aangehaalde onderzoeken
1. Meta-analyse
Clinical trials of homeopathy
J Kleijnen., Knipschild P., ter Riet G.
British Medical Journal 1991; 302, p. 316-323.

In deze meta-analyse zijn 107 onderzoeken op kwaliteit onderzocht; 77% van deze onderzoeken bleken positief uit te vallen voor de werking van de homeopathie. Bij onderzoeken van hoge kwaliteit vallen de resultaten nog beter uit ten gunste van de homeopathie.
Conclusie: bij het merendeel van de onderzoeken bleek homeopathie beter resultaat te hebben dan placebo. Deze uitkomst zou waarschijnlijk voldoende overtuigend zijn als het zou gaan om een reguliere behandeling voor een bepaalde aandoening. Omdat de onderzoekers de werking van homeopathische geneesmiddelen minder plausibel achten, vinden ze dat er meer onderzoek nodig is.

2. Meta-analyse
Critical literature review on the effectiveness of homeopathy: overview of data from homeopathic medicine trials
Boissel J.P., Cucherat M., Haugh M., Gauthier E. , Homeopathic Medicine Research Group. Report to the European. Commission, Brussels 1996, Chap.11, p.195-210.

In deze meta-analyse werden 15 studies kritisch geëvalueerd met strikt omschreven criteria. Conclusie: bewezen is dat homeopathie beter werkt dan placebo. Weinig aanwijzingen voor publication-bias. Publication-bias wil zeggen dat het resultaat van de analyse wezenlijk beïnvloed zou kunnen zijn door onderzoeken met negatief resultaat voor de homeopathie die niet zijn gepubliceerd. Dat is dus niet het geval.

3. Meta-analyse
Are the clinical effects of homeopathy placebo effects? A meta-analyses of placebo-controlled trials.
Linde K., Clausius N., Ramirez G., Melchart D., Eitel F., Hedges L.V., Jonas W.B.
The Lancet 1997; 350, p. 834-843.

Bij deze meta-analyse werden 89 studies betrokken. De onderzoekers concluderen dat de resultaten van al deze studies niet compatibel zijn met de stelling dat de klinische effecten van homeopathie uitsluitend toe te schrijven zijn aan placebo. Geen aanwijzingen voor publication-bias. Meer onderzoek is nodig.

4. Unconventional medicine, Final report of the management committee 1993-1998
European Commission, Directorate-General Science, Research and Development:
COST Action B4, (EUR 18429 EN; Supplement 1999 (EUR 19110 EN).

De hypothese dat homeopathie geen effect heeft, kan worden verworpen op grond van de bestaande klinische literatuur (waaronder de eerder genoemde onderzoeken). Opnieuw pleiten er onderzoekers voor meer onderzoek.

5. Randomised controlled trial of homoeopathy versus placebo in perennial allergic rhinitis with overview of four trial series
Taylor, M., Reilly, D., Llewellyn-Jones, R., McSharry, C., Aitchison, T.
Britisch Medical Journal 2000; 321 p. 4716.

Onderzoek bij 51 patiënten met hooikoorts. Conclusie: eerdere bevindingen dat homeopathische verdunningen beter werken dan placebo worden bevestigd.
Lewith e.a kon deze bevindingen niet bevestigen (BMJ 2002;324:520).

6. Homeopathy and conventional medicine - an outcome study comparing effectiveness in a primary care setting
Reilly D., Fischer M., Singh B., Haidvogel M., Heger M.,
Journal Alternative & Complementary Medicine (7) 2, 2001, p.149-159.

Homeopathie blijkt tenminste net zo effectief als conventionele medische zorg bij de behandeling van patiënten met bovenste en onderste luchtwegaandoeningen (incl. allergie) en oorklachten. (Onderzochte groep: 500 patiënten).

Homeo-conferentie 12/11/2004
De conclusies van het wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door deze professoren, is gelijkluidend, namelijk dat er duidelijk bewijs is voor de effectiviteit van homeopathie.
De professoren spraken hun verbazing uit over het gebrek aan reactie van de gezondheidsautoriteiten op deze overtuigende resultaten. Hier een samenvatting van hun betogen.


HOGE-VERDUNNINGEN ONDERZOEK:
In 2001 en 2004 wordt in onderzoeken de biologische werkzaamheid van hoge verdunningen bij herhaling bewezen. Wetenschappers pleiten voor verder onderzoek naar de verklaring van de activiteit van deze verdunningen (zie 2,3).
1.Critical review and meta-analysis of serial agitated dilutions in experimental toxicology
Linde K. et al
Human and experimental toxicology 1994; 13: p.481-92. Overzichtsartikel van onderzoeken met (homeopathische) verdunningen.
Linde en de zijnen onderzochten de literatuur of intoxicatie door een bepaalde stof tegengegaan kan worden door toediening van een homeopathische oplossing (gepotentierd) van diezelfde stof.
De auteurs geven aan dat het in dit veld tot dan toe gepubliceerde onderzoek nog geen definitief uitsluitsel geeft. Desondanks zijn er voldoende aanwijzingen om verder te onderzoeken of gepotentieërde oplossingen bescherming bieden tegen intoxicatie.

2. Neuroprotection from glutamate toxicity with ultra-low dose glutamate.
Jonas W., Lin Yu, Tortella F.NeuroReport 12:335-339, 2001.
Blootstelling van zenuwcellen aan ultra-lage doses glutamaat hebben een beschermend effect bij latere blootstelling aan toxische doses glutamaat (een chemische verbinding). Groei en herstel van cellen worden hierdoor gestimuleerd.

3. Histamine dilutions modulate basophil activation
Belon P. , Cumps J., Ennis M., Mannaioni P.F., Robertfroid M., Sainte-Laudy J., Wiegant F.A.C.. Inflammation research 53, (2004) 181-188
Onderzoek naar de biologische werkzaamheid van hoge verdunningen in vitro. (In laboratorium- situatie, op celniveau). In 1999 wordt in 3 van de 4 laboratoriade uitkomst bevestigd dat histamine in hoge verdunningen (100 tot de 15e en hoger) een remmend effect heeft op de degranulatie (= uiteenvallen van de cel met vrijkomen van bepaalde inhoudsstoffen die een rol spelen bij allergische reacties) van basofiele granulocyten (gespecialiseerde witte bloedlichaampjes) ten gevolge van anti-IgE (antistoffen die deze degranulatie kunnen veroorzaken). Dit onderzoek is een verfijning van een eerder onderzoek van Benveniste uit 1988.
Dit eerdere onderzoek van Benveniste bracht toentertijd de wetenschappelijke wereld in rep en roer: verdunningen waarvan de aanwezigheid van homeopathische grondstoffen niet meer aangetoond konden worden, bleken toch een biologisch effect te hebben! Een aantal gezaghebbende wetenschappers beschuldigden Benveniste openlijk van bedrog. Hierdoor werd Benveniste - die op immunologisch gebied een wereldnaam had opgebouwd - verguisd. Helaas heeft de wetenschappelijke wereld hem tot op heden nog niet gerehabiliteerd - wat verwacht zou mogen worden na de publicatie van de resultaten van het latere onderzoek van Belon e.a.

Red. commentaar A. Falus, Inflamm.Res. 53 (2004) 179-180:
" De uitkomsten (die deze onderzoeksgroep vond) wijzen er op dat hoge verdunningen inderdaad een biologisch effect zouden kunnen hebben. De auteurs zijn niet in staat om hun bevindingen te verklaren, maar willen anderen aansporen om dit terrein verder te verkennen. Het is met deze geest van openheid dat het tijdschrift, na het onderzoek aan een rigoureuze beoordelingsprocedure te hebben onderworpen, heeft toegestemd in publicatie."

4. Immunologisch onderzoek
De groep van Madeleine Bastide (universiteit van Montpellier) heeft een onderzoekslijn opgezet. In diermodellen zijn de effecten van dynamisaties (= potenties, trapsgewijs verdunde en bij elke trap geschudde oplossingen) van immuunstoffen getest. Het blijkt dat de effecten van dynamisaties duidelijk meetbaar zijn en verschillen van controleoplossingen en controle groepen.
Zowel immuunreacties als endocrinologische mechanismen blijken te beïnvloeden door dynamisaties; dit geeft inzicht in het aangrijpingspunt van homeopathie in het menselijk lichaam. Humaan fundamenteel onderzoek, bijvoorbeeld naar de relatie tussen immunologie en klinische effecten, wordt nu als volgende stap voorbereid door nieuwe laboratoriumtechnieken (PCR methode) en immunogenetische innovaties na het Human Genome Project.


WATERGEHEUGEN:
1. Femtosecond Mid-IR pump probe spectroscopy of liquid water: evidence for a two-component structure
Woutersen S, U Emmerichs, H J Bakker (1997)
Science 278:658-660

2. Anomalous state of ice
Lo, Shui-Yin (1996).
Modern physics Letters B vol 10, 19:909-919

3. Physical properties of water with IE structures
Shui-Yin Lo, Angelo Lo, Li Wen Chong, Lin Tianzhang, Li Hui Hua, Xu Geng (1996).
Modern Physics Letters B vol 10, 19:921-930

4. Induction and regulation of human peripheral blood TH1-Th2 derived cytokines by IE water preparations and synergy with mitogens
Bonavida, B en X H Gan (1997)
In: S Y Lo & B Bonavida, Proceedings of the first international symposium on 'Physical chemical and biological properties of stable water IceElectromagnetic clusters', 167-183. World Scientific, New Jersey

5. Thermodynamics of extremely diluted aqueous solutions
Elia, Vittorio & Marcella Nicoli (1999)
Tempos in Science and Nature, Annals of the New York Academy of Sciences, vol 879: 241-247

6. Thermoluminescence of ultra-high dilutions of lithium chloride
and sodium chloride
Louis Rey (2003)
Physica A: Statistical mechanics and its applications, Vol 323,
67-74, DOI 10.1016/S0378-4371(03)00047-5Overig
Over vaccinatie-(begeleiding) :Meer informatie vindt u onder meer op de website van de homeopathisch arts Tinus Smits: www.tinussmits.nl

Een woordvoerder van het ministerie meldde dat artsen die alleen complementair/ alternatief werken, niet kunnen worden geherregistreerd. Hun complementaire werkervaring zou namelijk niet meetellen als relevante werkervaring voor een arts. (Medisch Contact 22 sept. 2006). De Artsenvereniging voor homeopathie VHAN verbaast zich hierover.

Vhan schreef:CAM-artsen die uitsluitend complementair werken moeten als arts geregistreerd blijven.


Want als dat niet gebeurt:....
e
www.homeopathie.nl zo gelijk aan VHAN-site, dat ik niet verder keek
Lancet
Benveniste
Ennis
Nieber
Zelf-aangehaalde onderzoeken

www.dokterrutten.nl voorlichter VHAN
Lancet
Rutten vindt: "Bewijs tegen homeopathie: de verhulde waarheid"
Bewijs tégen homeopathie blijkt gemanipuleerd bewijs vóór homeopathie
Lex Rutten, homeopathisch arts; Erik Stolper, huisarts, homeopathisch arts
Februari 2006. Volgt hun uitleg.

Ook op http://www.dokterrutten.nl/In2.html
Wanneer we het artikel goed lezen blijken de cijfers juist in het voordeel van de homeopathie te spreken. De stelling van de auteurs was dat de invloed van slechte onderzoekkwaliteit bij homeopathie groter zou zijn en dat dit het positieve resultaat zou verklaren. Juist deze stelling is door de cijfers weerlegd: bij homeopathie was 21% van het onderzoek van goede kwaliteit, bij reguliere geneeskunde slechts 9%. De stelling dat er vertekening optreedt door slechte kleine onderzoeken met positief resultaat blijkt bij homeopathie juist minder op te gaan. Juist bij de kleinere onderzoeken heeft de homeopathie een betere kwaliteit dan de reguliere geneeskunde. Voor een volledige reactie op dit artikel klik hier.

Inmiddels geeft zelfs de voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij Renckens toe dat er dubbelblind bewijs is. Hij zegt nu (studenteneditie Ned. Tijdschr Geneeskunde, december 2005): "In de redactielokalen van veel medische tijdschriften heerst tegenwoordig zo'n eerbied voor de RCT dat het besef dat met wetenschappelijke proeven helemaal niets bewezen kan worden diep is weggezakt". Deze vereniging is dus ineens uit een heel ander vaatje gaan tappen nu dat zo uitkomt.

Benveniste
zie Ennis
Ennis
"De proef is door 4 onafhankelijke laboratoria overgedaan (Inflammation Research 2004, 181-188). De conclusie van de projectleidster M. Ennis: "Thus basophil degranulation appears to be regulated by histamine through a negative feedback process even at homeopathic concentrations".
Diverse vergelijkbare experimenten waren eerder mislukt, maar wat zegt dit? Toen Faraday het principe van de elektromotor ontdekt had stuurde hij een bouwsetje van een primitieve elektromotor rond. Dat werkte vaak niet. Hoe zou de wereld eruit gezien hebben wanneer naar aanleding van de mislukkingen de ontwikkeling van de elektromotor was stopgezet? Het is nog de vraag of dit experiment met cellen, dat zo ver afstaat van de geneeskundige praktijk, wel geschikt is. Het schiet in ieder geval niet op dat in 15 jaar dit experiment pas zeven keer uitgevoerd is. Het zoeken naar het experimentele bewijs voor de kwantummechanica, een veel eenvoudiger vraagstuk, heeft tientallen jaren geduurd ondanks veel meer inspanning. Of neem de Brownse beweging, in 1785 beschreven door Ingenhousz en in 1827 door Brown. Er zijn talloze experimenten geweest voordat rond 1910 Perrin resultaat begon te boeken.
Nieber
Niet gevonden
Zelf-aangehaalde onderzoeken
Meest zelf geconcipieerde artikelen met verwijzingen
Homeo-conferentie 12/11/2004
Niet gevonden.
Overig
"Het vervelende is nu dat op sommige fytotherapeutische geneesmiddelen staat dat het een homeopathisch geneesmiddel is. De overheid heeft dit soort misleiding nog onvoldoende ingeperkt. Blijf dus voorzichtig met zelfmedicatie. Ga nooit chronische of telkens terugkerende klachten zelf behandelen. Dat moet u niet doen met gewone geneesmiddelen en dat moet u ook niet doen met homeopathische of fytotherapeutische geneesmiddelen."

www.nvaa.nl antroposofische artsen
Summiere referentie naar homeo, waar Steiner op heeft voortgebouwd.
Lancet
Benveniste
Ennis
Nieber
Zelf-aangehaalde onderzoeken
Homeo-conferentie 12/11/2004
Overig

WWW.ABNG.NL natuurartsen
Verwaarloosbaar weinig homeo-info
Lancet
Benveniste
Ennis
Nieber
Zelf-aangehaalde onderzoeken
Homeo-conferentie 12/11/2004
Overig

www.kvhn.nl homeo bevordering
Lancet
Site-Zoek levert geen resultaat
Benveniste
Geen zoek-resultaat
Ennis
Geen zoek-resiltaat
Nieber
geen zoek-resultaat
Zelf-aangehaalde onderzoeken
Nada
Homeo-conferentie 12/11/2004
nada
Overig
Site bekommert zich niet om bewijsvoering zo te zien.

www.ghwd.nl dierenartsen
Houdt het bij:
Wetenschappelijk onderzoek

Er is de laatste tijd veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de homeopathie. Zowel basaal onderzoek naar het werkingsmechanisme als klinisch onderzoek aan de hand van patiënten. Uit veel onderzoeken komt naar voren dat er meer is dan een placebo effect, maar dat er meer en beter onderzoek nodig is om harde bewijzen te kunnen leveren.

De Homeopathische Artsen vereninging in Nederland (VHAN) heeft een Commissie Wetenschappelijk Onderzoek. Voor meer informatie hierover kunt u zich wenden tot het secretariaat van de VHAN:

Lancet
Benveniste
Ennis
Nieber
Zelf-aangehaalde onderzoeken
Homeo-conferentie 12/11/2004
Overig

www.hzg.nl homeo zonder grenzen
Houdt het simpel:
http://www.hzg.nl/homeopathie.php Homeopathie versterkt het immuunsysteem, waardoor het imuunsysteem zelf ziektekiemen kan elimineren.

Lancet
Benveniste
Ennis
Nieber
Zelf-aangehaalde onderzoeken
Homeo-conferentie 12/11/2004
Overig

www.vvenh.nl Verloskunde & homeo
Bekommert zich ook niet over wetenschap/bewijs:
"Homeopathische middelen worden toegepast volgens de homeopathische geneeswijze. Hierbij wordt uitgegaan van het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Homeopathische geneesmiddelen stimuleren het zelfgenezend vermogen van het lichaam, waardoor u sneller van allerlei aandoeningen hersteld."
Lancet
Benveniste
Ennis
Nieber
Zelf-aangehaalde onderzoeken
Homeo-conferentie 12/11/2004
Overig

www.sho.nl stichting opleidingen
"Veel-gestelde vragen -Wetenschap" webpagina is leeg.
Lancet
Benveniste
Ennis
Nieber
Zelf-aangehaalde onderzoeken
Homeo-conferentie 12/11/2004
Overig

www.vsm.nl een fabrikant
Niets kunnen vinden over "bewijs/wetenschap"
Lancet
Benveniste
Ennis
Nieber
Zelf-aangehaalde onderzoeken
Homeo-conferentie 12/11/2004
Overig

www.hahnemanninstituut.nl
Geen kommernis over wetenschap/bewijs
Lancet
Benveniste
Ennis
Nieber
Zelf-aangehaalde onderzoeken
Homeo-conferentie 12/11/2004
Overig
Mooie thuisoefening voor een middel-proving op:
http://www.hahnemanninstituut.nl/c4_protocol.htm

======================================
Begrip is een waan met een warm gevoel, dus MIJDT SPIJT.
www.edge.org
Avatar gebruiker
Heeck
 
Berichten: 6546
Geregistreerd: 20 okt 2006, 22:09
Woonplaats: Leeuwarden

Berichtdoor TUUR » 06 nov 2006, 15:34

Zoveel onbaatzuchtige ijver verdient een hoop respect, Roeland. Proficiat met je opzoekwerk.
"Ik zou best christen en verlost willen zijn, als de christenen er maar wat verloster uitzagen."
Friedrich Nietzsche
Avatar gebruiker
TUUR
 
Berichten: 559
Geregistreerd: 23 okt 2006, 11:43
Woonplaats: Molenstede

Berichtdoor system » 30 jan 2007, 18:02

TUUR schreef:Zoveel onbaatzuchtige ijver verdient een hoop respect, Roeland. Proficiat met je opzoekwerk.Er zit alleen een klein probleempje bij doorgedreven homeopatische verdunningen: het getal van Avogadro.
system
 
Berichten: 94
Geregistreerd: 02 nov 2006, 23:42


Keer terug naar Kwak-sites

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast