De wereld om ons heen is een illusie?

Astrologie, telepathie, helderziendheid, precognitie, aura-reading, Reiki, reïncarnatie, mediums, Lotus, dromensymboliek, handlezen, Tarot, tantra, druiden, yoga, mysteriën, sjamanisme, antroposofie, hekserij/wicca, voodoo, kwantumkwak,...

Re: De wereld om ons heen is een illusie?

Berichtdoor Blueflame » 23 okt 2018, 19:58

Eliyahu schreef:
Blueflame schreef:Je laat wel wat weg in je quote. Namelijk dat Eldredge en Tattersall net de verdienste van graduele evolutie aan het bediscussiëren waren.
Jouw quote:
"Paleontologists just were not seeing the expected changes in their fossils as they pursued them up through the rock record. ...That individual kinds of fossils remain recognizably the same throughout the length of their occurrence in the fossil record had been known to paleontologists long before Darwin published his Origin. Darwin himself, ...prophesied that future generations of paleontologists would fill in these gaps by diligent search ...One hundred and twenty years of paleontological research later, it has become abundantly clear that the fossil record will not confirm this part of Darwin's predictions. Nor is the problem a miserably poor record. The fossil record simply shows that this prediction is wrong. ...The observation that species are amazingly conservative and static entities throughout long periods of time has all the qualities of the emperor's new clothes: everyone knew it but preferred to ignore it. Paleontologists, faced with a recalcitrant record obstinately refusing to yield Darwin's predicted pattern, simply looked the other way." (Eldredge, N. and Tattersall, I., The Myths of Human Evolution, 1982, p. 45-46)

De volledige quote:

The main impetus for expanding the view that species are discrete at any one point in time, to embrace their entire history, comes from the fossil record. Paleontologists just were not seeing the expected changes in their fossils as they pursued them up through the rock record. Instead, collections of nearly identical specimens, separated in some cases by 5 million years, suggested that the overwhelming majority of animal and plant species were tremendously conservative throughout their histories.

That individual kinds of fossils remain recognizably the same throughout the length of their occurrence in the fossil record had been known to paleontologists long before Darwin published his Origin. Darwin himself, troubled by the stubbornness of the fossil record in refusing to yield abundant examples of gradual change, devoted two chapters to the fossil record. To preserve his argument he was forced to assert that the fossil record was too incomplete, to full of gaps, to produce the expected patterns of change. He prophesied that future generations of paleontologists would fill in these gaps by diligent search and then his major thesis - that evolutionary change is gradual and progressive - would be vindicated. One hundred and twenty years of paleontological research later, it has become abundantly clear that the fossil record will not confirm this part of Darwin's predictions. Nor is the problem a miserably poor record. The fossil record simply shows that this prediction is wrong.

The observation that species are amazingly conservative and static entities throughout long periods of time has all the qualities of the emperor's new clothes: everyone knew it but preferred to ignore it. Paleontologists, faced with a recalcitrant record obstinately refusing to yield Darwin's predicted pattern, simply looked the other way.
Rather than challenge well-entrenched evolutionary theory, paleontologists tacitly agreed with their zoological colleagues that the fossil record was too poor to do much beyond supporting, in a general sort of way, the basic thesis that life had evolved.

Let op de opmerking dat het fosielenverslag de evolutie ondersteunt.

Mvg.


Bs"d

Het zal ongetwijfeld aan mij liggen, maar ik zie nergens staan dat het fossielenverslag evolutie zou ondersteunen.


Dat ligt dan inderdaad aan u.

In plaats van de goed verankerde evolutietheorie te betwisten, waren paleontologen stilzwijgend met hun zoölogische collega's van mening dat het fossielenverslag te arm was om veel verder te gaan dan het ondersteunen, op een algemeen soort manier, van de basisthese dat het leven was geëvolueerd.
Nu nog begrijpend lezen en we zijn er.
Nonsense is our core business
Avatar gebruiker
Blueflame
Site Admin
 
Berichten: 4140
Geregistreerd: 20 okt 2006, 12:43

Re: De wereld om ons heen is een illusie?

Berichtdoor Heeck » 25 okt 2018, 21:22

Als ik het goed begrijp kan evolutie pas worden bewezen als van ieder levend wezen:

EN een geboortewijs met vermelding van beide ouders,
EN een inschrijving in het huwelijksregister, met bijschrijving van de kinderen
EN een overlijdensakte

nimmer verloren zijn gegaan en openbaar kunnen worden ingezien en dat alles op loopafstand van Eliyahu,

Roeland
Begrip is een waan met een warm gevoel, dus MIJDT SPIJT.
www.edge.org
Avatar gebruiker
Heeck
 
Berichten: 6546
Geregistreerd: 20 okt 2006, 22:09
Woonplaats: Leeuwarden

Re: De wereld om ons heen is een illusie?

Berichtdoor Eliyahu » 28 okt 2018, 07:51

pitman schreef:http://humanorigins.si.edu/evidence

https://www.khanacademy.org/science/bio ... -evolution

Na een zoekactie van één seconde,

hoe onnozel ben je eigenlijk dat dat te moeilijk is?

Bs"d

Het volgende bewijs wat daar gebracht wordt: "Anatomy. Species may share similar physical features because the feature was present in a common ancestor (homologous structures)."

Dus evolutie is waar omdat soorten dezelfde lichamelijke kenmerken kunnen hebben als in gemeenschappelijke voorouders.

Wat ze vergeten te zeggen is dat je eerst in evolutie moet geloven voordat je kan accepteren dat er gemeenschappelijke voorouders waren. En als je dat gelooft, dan kan je accepteren dat er lichamelijke eigenschappen overgeërfd zijn van hun voorvaderen.

Dus de overgeërfde eigenschappen tonen aan dat er een gemeenschappelijk voorvader was. En de gemeenschappelijke voorvader toont aan dat er overgeërfde eigenschappen zijn.

Iemand wel eens gehoord van de uitdrukking: "cirkelredenering"?

Waar het op neer komt is: "Het lijkt op elkaar, en daarom moet er wel evolutie geweest zijn."

En dat noemt men dan "wetenschap".

En de skeptici slikken dat als zoete koek. :?
Avatar gebruiker
Eliyahu
 
Berichten: 291
Geregistreerd: 25 aug 2016, 09:02
Woonplaats: Bergen van Judea

Re: De wereld om ons heen is een illusie?

Berichtdoor Eliyahu » 28 okt 2018, 08:14

Blueflame schreef:
Eliyahu schreef:
Blueflame schreef:Je laat wel wat weg in je quote. Namelijk dat Eldredge en Tattersall net de verdienste van graduele evolutie aan het bediscussiëren waren.
Jouw quote:
"Paleontologists just were not seeing the expected changes in their fossils as they pursued them up through the rock record. ...That individual kinds of fossils remain recognizably the same throughout the length of their occurrence in the fossil record had been known to paleontologists long before Darwin published his Origin. Darwin himself, ...prophesied that future generations of paleontologists would fill in these gaps by diligent search ...One hundred and twenty years of paleontological research later, it has become abundantly clear that the fossil record will not confirm this part of Darwin's predictions. Nor is the problem a miserably poor record. The fossil record simply shows that this prediction is wrong. ...The observation that species are amazingly conservative and static entities throughout long periods of time has all the qualities of the emperor's new clothes: everyone knew it but preferred to ignore it. Paleontologists, faced with a recalcitrant record obstinately refusing to yield Darwin's predicted pattern, simply looked the other way." (Eldredge, N. and Tattersall, I., The Myths of Human Evolution, 1982, p. 45-46)

De volledige quote:

The main impetus for expanding the view that species are discrete at any one point in time, to embrace their entire history, comes from the fossil record. Paleontologists just were not seeing the expected changes in their fossils as they pursued them up through the rock record. Instead, collections of nearly identical specimens, separated in some cases by 5 million years, suggested that the overwhelming majority of animal and plant species were tremendously conservative throughout their histories.

That individual kinds of fossils remain recognizably the same throughout the length of their occurrence in the fossil record had been known to paleontologists long before Darwin published his Origin. Darwin himself, troubled by the stubbornness of the fossil record in refusing to yield abundant examples of gradual change, devoted two chapters to the fossil record. To preserve his argument he was forced to assert that the fossil record was too incomplete, to full of gaps, to produce the expected patterns of change. He prophesied that future generations of paleontologists would fill in these gaps by diligent search and then his major thesis - that evolutionary change is gradual and progressive - would be vindicated. One hundred and twenty years of paleontological research later, it has become abundantly clear that the fossil record will not confirm this part of Darwin's predictions. Nor is the problem a miserably poor record. The fossil record simply shows that this prediction is wrong.

The observation that species are amazingly conservative and static entities throughout long periods of time has all the qualities of the emperor's new clothes: everyone knew it but preferred to ignore it. Paleontologists, faced with a recalcitrant record obstinately refusing to yield Darwin's predicted pattern, simply looked the other way.
Rather than challenge well-entrenched evolutionary theory, paleontologists tacitly agreed with their zoological colleagues that the fossil record was too poor to do much beyond supporting, in a general sort of way, the basic thesis that life had evolved.

Let op de opmerking dat het fosielenverslag de evolutie ondersteunt.

Mvg.


Bs"d

Het zal ongetwijfeld aan mij liggen, maar ik zie nergens staan dat het fossielenverslag evolutie zou ondersteunen.


Dat ligt dan inderdaad aan u.

In plaats van de goed verankerde evolutietheorie te betwisten, waren paleontologen stilzwijgend met hun zoölogische collega's van mening dat het fossielenverslag te arm was om veel verder te gaan dan het ondersteunen, op een algemeen soort manier, van de basisthese dat het leven was geëvolueerd.
Nu nog begrijpend lezen en we zijn er.

Bs"d

De sleutel tot het begrijpen van deze tekst is inderdaad begrijpend lezen. Dat schijnt nog niet mee te vallen voor een hoop mensen. Dus ik zal die hele quote maar even in het NL vertalen, misschien dat het dan duidelijker wordt.

"De belangrijkste drijfveer voor het uitbreiden van de opvatting dat soorten op een bepaald moment apart (anders dan de rest) zijn, om hun hele geschiedenis te omarmen, komt van het fossielenbestand. Paleontologen zagen gewoonweg niet de verwachte veranderingen in hun fossielen, nadat ze deze via het rotsarchief hebben opgezocht. In plaats daarvan suggereerden verzamelingen van bijna identieke exemplaren, die in sommige gevallen 5 miljoen jaar van elkaar gescheiden waren, dat de overgrote meerderheid van de dier- en plantensoorten in hun geschiedenis enorm conservatief waren.

Dat individuele fossielen gedurende de gehele duur van hun voorkomen in het fossielenbestand herkenbaar hetzelfde blijven, was al lang voordat Darwin zijn Oorsprong publiceerde bekend bij paleontologen. Darwin zelf, geplaagd door de koppigheid van het fossielenbestand door zijn weigering om overvloedige voorbeelden van geleidelijke verandering op te leveren, wijdde twee hoofdstukken aan het fossielenbestand. Om zijn argument te behouden werd hij gedwongen te beweren dat het fossielenbestand te onvolledig was, te vol gaten, om de verwachte patronen van verandering te produceren. Hij voorspelde dat toekomstige generaties paleontologen deze lacunes zouden opvullen door ijverig te zoeken en dan zou zijn grote stelling - dat de evolutionaire verandering geleidelijk en progressief is - gerechtvaardigd zijn. Honderdtwintig jaar paleontologisch onderzoek later is het overduidelijk geworden dat het fossielenbestand dit deel van Darwin's voorspellingen niet zal bevestigen. Evenmin is het probleem een jammerlijk slecht fossielenverslag. Het fossielenbestand laat eenvoudigweg zien dat deze voorspelling onjuist is.

De observatie dat soorten verbazingwekkend conservatieve en statische entiteiten zijn gedurende lange periodes van tijd heeft alle kenmerken van de nieuwe kleren van de keizer: iedereen wist het, maar negeerde het liever. Paleontologen, geconfronteerd met een recalcitrant record dat halsstarrig weigerde Darwin's voorspelde patroon op te leveren, keken gewoon de andere kant op. In plaats van de goed verankerde evolutietheorie ter discussie te stellen, gaven paleontologen hun stilzwijgende instemming aan hun zoölogische collega's dat het fossielenbestand te gebrekkig was om veel meer te doen dan het ondersteunen, op een algemene manier, van de fundamentele stelling dat het leven was geëvolueerd."

Het citaat begint met te zeggen dat evolutie niet bestaat in het fossielenverslag. En dan zegt het dat de fossielendeskundigen de andere kant op keken, en in plaats van de evolutietheorie ter discussie te stellen, een soort van stilzwijgend instemden met de algemeen geaccepteeerde stelling dat het leven geëvolueerd was.

En dat is dus geen "opmerking dat het fosielenverslag de evolutie ondersteunt", dat is een aanklacht tegen de fossielendeskundigen.

Net zoals dit dat is: “.... We hebben een gemeenschappelijke stilzwijgende acceptatie van het verhaal van geleidelijk aanpassende veranderingen aangeboden, een verhaal dat sterker werd en zich nog meer ingroef toen het geaccepteerd werd.
Wij fossielendeskundigen hebben gezegd dat de geschiedenis van het leven deze interpretatie ondersteunt, terwijl we de hele tijd wisten dat dat niet het geval is.”

Eldredge, Niles "Time Frames: The Rethinking of Darwinian Evolution and the Theory of Punctuated Equilibria," Simon & Schuster: New York NY, 1985, p. 44

Dus ook hier slaat talkorigens.org de plank volledig mis.
Avatar gebruiker
Eliyahu
 
Berichten: 291
Geregistreerd: 25 aug 2016, 09:02
Woonplaats: Bergen van Judea

Re: De wereld om ons heen is een illusie?

Berichtdoor willem_betz » 28 okt 2018, 11:29

Wil je voorbeelden zien van geleidelijke evolutie,begin al eens bij https://en.wikipedia.org/wiki/Evolution_of_the_horse en zo zijn er nog veeeeel meer, ook met prentjes :wink: .
Jouw probleem is zoals dat van alle bijbel-kloppers. Ze denken dat de waarheid verborgen zit in iets dat iemand ooit schreef, ze geloven illusies eerder dan de werkelijkheid.
Geloof je alle nonsens, of sommige niet? Hoe maak je het onderscheid?
De hevigste missionarissen en propagandisten voor kwakzalvers zijn vaak hun slachtoffers zelf.
Avatar gebruiker
willem_betz
Beheerder
 
Berichten: 4704
Geregistreerd: 24 okt 2006, 01:29

Re: De wereld om ons heen is een illusie?

Berichtdoor Blueflame » 28 okt 2018, 16:40

willem_betz schreef:Wil je voorbeelden zien van geleidelijke evolutie,begin al eens bij https://en.wikipedia.org/wiki/Evolution_of_the_horse en zo zijn er nog veeeeel meer, ook met prentjes :wink: .
Jouw probleem is zoals dat van alle bijbel-kloppers. Ze denken dat de waarheid verborgen zit in iets dat iemand ooit schreef, ze geloven illusies eerder dan de werkelijkheid.

Voilà, voor Eliyahu: die OOIT is het codewoord.
Dat heb ik je al verschillende keren proberen uit te leggen.
Wetenschap staat niet stil. Wat men/sommigen aan het eind van de 19E eeuw dacht en schreef, kan (en is) later achterhaald. Dat heet voortschrijdend inzicht.
Dat is wat anders dan dat het in stenen tafels staat gebeiteld.

Steeds opnieuw beginnen zal u in deze niet redden. Als ik dat morgen nog zie, mag je er hier een kruis over maken.

Mvg.
Nonsense is our core business
Avatar gebruiker
Blueflame
Site Admin
 
Berichten: 4140
Geregistreerd: 20 okt 2006, 12:43

Re: De wereld om ons heen is een illusie?

Berichtdoor Eliyahu » 12 nov 2018, 19:36

Bs"d

Zo, en dan gaan we het nu weer eens hebben over het feit dat datgene wat de zogenaamde skeptici zien als "de materiële wereld" een illusie is.

Zoals we allemaal al weten, materie is gemaakt van licht. En aangezien licht energie is, en je het niet kan beetpakken, het geen massa heeft, en niet materiëel is, is dat al genoeg om de materiële wereld onderuit te halen.

Maar nu we weten dat de bouwstenen van de materiële wereld informatie is, wat totaal helemaal abstract en immateriëel is, is het duidelijk dat de materiële wereld een illusie is.

http://tiny.cc/Conn-Henry
Avatar gebruiker
Eliyahu
 
Berichten: 291
Geregistreerd: 25 aug 2016, 09:02
Woonplaats: Bergen van Judea

Re: De wereld om ons heen is een illusie?

Berichtdoor Digit » 12 nov 2018, 20:21

Lees eens een goed boek over kwantummechanica in plaats van je wetenschappelijke ongeletterdheid te etaleren!

Groetjes,

Digit
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

Re: De wereld om ons heen is een illusie?

Berichtdoor Blueflame » 12 nov 2018, 20:26

Eliyahu schreef:Bs"d

Ook voor u: Bullshit.

Eliyahu schreef:Zo, en dan gaan we het nu weer eens hebben over het feit dat datgene wat de zogenaamde skeptici zien als "de materiële wereld" een illusie is.

Zoals we allemaal al weten, materie is gemaakt van licht.

Nope.
Van fermionen. Halftallige spin, zoals elektronen, muonen, protonen en neutronen en die hebben wel massa.
Bosonen (bijvoorbeeld fotonen) zijn dus geen materie, hoewel ze wel energie bevatten en soms ook massa.

De rest klopt dan ook niet.
Nonsense is our core business
Avatar gebruiker
Blueflame
Site Admin
 
Berichten: 4140
Geregistreerd: 20 okt 2006, 12:43

Vorige

Keer terug naar Paranormale items, new age & astrologie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 0 gasten