Heeft Ds. Hendrikse gelijk?

Geloofspunten/theologie, fundamentalisme, creationisme, intelligent design, tegenstrijdigheden in godsdienstige geschriften, discriminatie, mirakelverhalen, religieuze belevingen, rituelen, waarden en normen ...

Heeft Ds. Hendrikse gelijk?

Berichtdoor P. Strootman » 03 nov 2011, 22:41

De vraag is altijd nog, of Ds. Hendrikse gelijk heeft met zijn stelling, dat God niet bestaat?
P. Strootman
 
Berichten: 202
Geregistreerd: 25 nov 2006, 16:20

Re: Heeft Ds. Hendrikse gelijk?

Berichtdoor Magnolia » 03 nov 2011, 22:47

P. Strootman schreef:De vraag is altijd nog, of Ds. Hendrikse gelijk heeft met zijn stelling, dat God niet bestaat?"gelijk" volgens wie ??
Avatar gebruiker
Magnolia
 
Berichten: 469
Geregistreerd: 19 okt 2010, 12:38

Re: Heeft Ds. Hendrikse gelijk?

Berichtdoor Jan Willem Nienhuys » 04 nov 2011, 00:36

Welke god bestaat niet? Elke religie heeft haar eigen opvattingen over wie of wat god is. Zo poneerde Spinoza dat "god" een ander woord is voor "natuur". Zou Hendrikse denken dat de "natuur" (zoals opgevat door Spinoza) niet bestaat? Ik denk dat Hendrikse veeleer de persoon bedoelt waar de geloofsbelijdenis van Nicea op zinspeelt, eventueel aangevuld met de opvatting dat die persoon teven de auteur is van de integrale tekst van de Bijbel (waar de geloofsbelijdenis van Nicea niks over zegt).

Ik kan bewijzen dat een vierkante cirkel niet bestaat, omdat 'cirkel' een duidelijk omschreven en niet innerlijk tegenstrijdig begrip is, hetgeen blijkt uit het feit dat cirkels bestaan. Evenzo het begrip vierkant. Daarom kunnen we vaststellen dat er niets iets kan bestaan dat zowel vierkant is als een cirkel (er bestaan objecten die in de ene richting een cirkelvormige schaduw werpen en in de andere richting een vierkante schaduw, maar dat is wat anders).

Bij "god" zijn zulke exercities onmogelijk, speciaal omdat de gelovigen de volstrekte onbegrijpelijkheid van god aanvoeren zo gauw
als er ongerijmdheden dreigen op te treden.

Er zijn twee belangrijke ongerijmdheden:
1. De zgn. theodicee. De diverse versies van de god van het christendom beweren dat essentiële kenmerken van god almacht, alwetendheid en algoedheid zijn. Dat komt in strijd met alle ellende die wij mensen ervaren. Overigens is de almacht waarschijnlijk afgekeken van de Grieks-Romeinse opvattingen over Zeus/Jupiter. De Bijbelse god was een stamgod die alleen maar van zijn aanhangers eiste dat ze hem zouden vereren, en die nooit duidelijk zei dat de goden van andere stammen in het geheel niet bestonden, alleen maar dat ze een stuk minder machtig waren dan hij. Een soort van superstamhoofd dus.
2. Enerzijds wordt god onstoffelijk gedacht, maar anderzijds neemt men aan dat hij in staat is van alles en nog wat te laten gebeuren. Onstoffelijk wil zeggen dat er geen interactie van welke aard met de stof is.

Er zijn natuurlijk nog een groot aantal psychologische ongerijmdheden, zoals de nietigheid van de aarde in het universum in combinatie met het idee dat de christelijke god eigenlijk uitsluitend in mensen op aarde is geïnteresseerd, en dat hij - althans in de opvatting van sommige christenen - zich zo opwindt als ze niet precies doen wat hij zegt of gezegd heeft en dat hij zo'n behoefte heeft aan verering en aanbidding, alsof het een primitieve dictator is die ondanks dat hij in prachtige paleizen woont ook nog vaak belieft te zwelgen in het gejuich van zijn onderdanen. En ik weet niet of Hendrikse die aspecten van sommige versies van het christelijke godsbegrip als integraal onderdeel van "God" opvat.
Jan Willem Nienhuys
 
Berichten: 787
Geregistreerd: 09 dec 2007, 11:09
Woonplaats: Waalre, Nederland

Re: Heeft Ds. Hendrikse gelijk?

Berichtdoor Digit » 04 nov 2011, 10:51

Wel, wel, wel,

Stroot is back in town. En wel even vaag as ever !

Ik kan mij in elk geval al aansluiten bij JWN hierboven, maar daarnaast :

Stroot, heb je het "Kort vertoog over de god van het christendom" al gelezen ? Zoniet, dan is het hoog tijd, want dan heb iets bijzonder relevants gemist. Indien wel, dan wijst je vraag er op dat je het er om één of andere reden niet mee eens bent. Gelieve dan duidelijk én onderbouwd aan te geven waar E. V. volgens jou de mist in gaat. Bij ontstentenis daarvan is het duidelijk dat de vraag voor wat betreft het traditionele christelijke godsbeeld duidelijk beantwoord is : die bestaat niet !

Moest je evenwel een andere god bedoelen (wat mij zou verbazen, maar kom, ...) gelieve dan duidelijk aan te geven dewelke en wat zijn eigenschappen zijn. Over vage waaspraat kan immers geen zinnige uitspraak gedaan worden, behalve dan dat het vage waaspraat is !

En kom niet af met de totale onbegrijpelijkheid van god ! Immers, hij is klaarblijkelijk begrijpelijk genoeg om te weten dat we iedere zondag naar de mis en langs het offerblok moeten, dat vrouwen geen priester mogen worden, homo's niet deugen en heidenen mogen afgeslacht worden ! Daarnaast, hoe kan een god nu totaal onbegrijpelijk zijn voor wezens die hij zélf geschapen heeft "naar zijn beeld en gelijkenis" (Genesis 1:26) ? Dan zou hij immers totaal onbegrijpelijk zijn voor zichzelf ! Asjemenou !

Dus, Stroot, huiswerk gaan maken !

Groetjes,

Digit
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

Re: Heeft Ds. Hendrikse gelijk?

Berichtdoor ad randum » 04 nov 2011, 13:00

Digit,

Discussie is niet mogelijk. Een gelovige die gelovig "wil zijn" zal altijd gelovig "blijven". Zelfs wanneer je het gras onder zijn voeten wegmaait en hem van zijn pied de stalle stoot zal hij niet vallen maar blijven "zweven".
Ze zijn nog onaantastbaarder dan de untouchables.

Ad
“Ad Randum” is “at random” “ad absurdum”. “Ad deliberandum”? Neen, “ad fundum”.
Avatar gebruiker
ad randum
 
Berichten: 315
Geregistreerd: 08 aug 2011, 21:53

Re: Heeft Ds. Hendrikse gelijk?

Berichtdoor Digit » 04 nov 2011, 14:01

Yep, mijn beste Ad, juist, en ik heb ruim voldoende ervaring om dat al geleerd te hebben.

En ons aller Stroot mag van mijn part geloven wat-ie maar wil ! Natgieten van eenden is nu eenmaal niet mijn hobby.

Maar onbeantwoorde vragen laten niet-ingewijden vaak vermoeden dat de vraagsteller ergens een punt heeft. Vandaar dat ik dan voor de confrontatie kies. De vraagsteller kan dan kiezen tussen zwijgen of ontwijken, en daardoor wordt de schijn van gelijk meteen doorprikt !

Groetjes,

Digit
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

The first principle is that you must not fool yourself—and y

Berichtdoor Heeck » 04 nov 2011, 14:27

Strootman,
Of Hendrikse gelijk heeft is op dit forum onbelangrijk.
Alles gaat hier gewoon door de SKEPPtische keukenmachine en dan blijft er bij geen enkele instelmogelijkheid van die machine ook maar een snippertje goddigheid over.

Wat gelovigen ook voor strapatsen op een rij weten te fantaseren:
http://hervormdmastenbroek.nl/sites/her ... at_ds2.pdf schreef:Hendrikse bewijst niet het niet-bestaan van God, hij gaat er simpelweg van uit. En dat is nu
precies wat gelovigen niet kunnen. Gelovigen kunnen alleen maar ervan uitgaan dat God wel
bestaat, en nog veel belangrijker: dat Hij spreekt en handelt. Zij veronderstellen dat in alles
wat ze doen. Een niet-bestaande God kun je nu eenmaal niet danken, je kunt Hem niets
vragen, je kunt Hem niet de lof toezingen, je kunt Hem niet aanklagen. Kortom, alles wat een
gelovige doet, kan hij alleen als God bestaat. Zo behoort het bestaan van God tot de
‘spelregels’ van het geloof. Net zoals je bij voetballen de buiten-spel-regel veronderstelt, zo
veronderstel je in het geloof dat God bestaat. Anders plaats je je kerkelijk buitenspel.
Het eigenlijke punt van Hendrikse’s boek is dan ook niet, dat hij beweert dat God niet bestaat.

Met elkaar een mooi voorbeeld van hoe gelovigen zelfs kunnen twisten over iets onaantoonbaars; als je er maar genoeg last van hebt kennelijk een zwaarwegende reden om je hele bestaan onder het juk van een illusie te verslijten.

Jerry Coyne was al het godsgezeur kennelijk papzat en heeft de theoloog Haught dwarsscheeps gepakt en af laten zinken. Zo hard en duidelijk dat Haught terugkrabbelde van zijn eerdere instemming de video openbaar ter beschikking te stellen.
http://whyevolutionistrue.wordpress.com ... ur-debate/

Na wat zeuren en trekken met zeer christelijke antwoorden:
http://www.uky.edu/OtherOrgs/GainesCent ... 0Coyne.pdf
moest Haught voor zijn fatsoen toegeven zodat iedereen een mooie selectie uit de eeuwige godszeurderijen door Haught uitgestald en daarna door Coyne afgeschoten, te horen krijgt.
http://richarddawkins.net/videos/643743 ... ohn-haught

De PPT-powerpointplaatjes staan hier:
http://www.uky.edu/OtherOrgs/GainesCent ... video.html

Roeland
PS
Met dank aan freethinker-forum-Fjedka waar de COYNE-links werden opgevoerd.
r.
Begrip is een waan met een warm gevoel, dus MIJDT SPIJT.
www.edge.org
Avatar gebruiker
Heeck
 
Berichten: 6546
Geregistreerd: 20 okt 2006, 22:09
Woonplaats: Leeuwarden

Re: Heeft Ds. Hendrikse gelijk?

Berichtdoor Heeck » 04 nov 2011, 16:02

Strootman,

Hier:
http://choiceindying.com/2011/11/03/the ... #more-7742
een aardige analyse van het debat, waar het beantwoorden van Hendriks' roerselen als onbenullig achter verschrompelt.

Roeland
Begrip is een waan met een warm gevoel, dus MIJDT SPIJT.
www.edge.org
Avatar gebruiker
Heeck
 
Berichten: 6546
Geregistreerd: 20 okt 2006, 22:09
Woonplaats: Leeuwarden

Re: Heeft Ds. Hendrikse gelijk?

Berichtdoor P. Strootman » 01 dec 2011, 10:42

Er was een een atheist, die zei:Ik heb jarenlang God geloochend, tot dat ik tot de ontdekking kwam, dat ik het zelf ben, want ieder mens is een mensgeworden god.En de Schrift zegt in Psalm 82.6 inderdaad:'Ik heb gezegd: Gij zijt goden....'
P. Strootman
 
Berichten: 202
Geregistreerd: 25 nov 2006, 16:20

Re: Heeft Ds. Hendrikse gelijk?

Berichtdoor Heeck » 01 dec 2011, 10:53

Strootman,
Verdraaid!
Dat zal de verklaring zijn voor de eindeloze variatie in geloofsbelevenissen:
die loopt gelijk op met het gevarieerd zijn van mensen hun fantasie.
R.
Begrip is een waan met een warm gevoel, dus MIJDT SPIJT.
www.edge.org
Avatar gebruiker
Heeck
 
Berichten: 6546
Geregistreerd: 20 okt 2006, 22:09
Woonplaats: Leeuwarden

Re: Heeft Ds. Hendrikse gelijk?

Berichtdoor Renate » 01 dec 2011, 11:56

Welke dichter zei: "Ik ben een god in het diepst van mijn gedachten".
Renate
 
Berichten: 2234
Geregistreerd: 24 jan 2011, 00:52

Re: Heeft Ds. Hendrikse gelijk?

Berichtdoor Dwarsdenker » 01 dec 2011, 14:49

P. Strootman schreef:Er was een een atheist, die zei:Ik heb jarenlang God geloochend, tot dat ik tot de ontdekking kwam, dat ik het zelf ben, want ieder mens is een mensgeworden god.En de Schrift zegt in Psalm 82.6 inderdaad:'Ik heb gezegd: Gij zijt goden....'

Was dat L. Ron Hubbard ? (http://nl.wikipedia.org/wiki/L._Ron_Hubbard)
Wetenschap is gericht op het zoeken naar de best mogelijke verklaring.
Avatar gebruiker
Dwarsdenker
 
Berichten: 470
Geregistreerd: 01 jul 2009, 12:09

Re: Heeft Ds. Hendrikse gelijk?

Berichtdoor Timmber » 01 dec 2011, 16:04

Renate schreef:Welke dichter zei: "Ik ben een god in het diepst van mijn gedachten".


http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/kloos/god.html
Avatar gebruiker
Timmber
 
Berichten: 694
Geregistreerd: 20 okt 2006, 19:41

Re: Heeft Ds. Hendrikse gelijk?

Berichtdoor Renate » 01 dec 2011, 17:33

Timmber schreef:
Renate schreef:Welke dichter zei: "Ik ben een god in het diepst van mijn gedachten".


http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/kloos/god.html

Ik was een beetje lui, maar wilde ook aangeven dat meneer Strootman niets nieuws heeft uitgevonden.
Renate
 
Berichten: 2234
Geregistreerd: 24 jan 2011, 00:52

Re: Heeft Ds. Hendrikse gelijk?

Berichtdoor Planoudes » 12 dec 2011, 12:28

P. Strootman schreef:De vraag is altijd nog, of Ds. Hendrikse gelijk heeft met zijn stelling, dat God niet bestaat?


Zolang het tegendeel niet wordt aangetoond.
Tantum religio potuit suadere malorum
http://atheistmovies.blogspot.com/
Avatar gebruiker
Planoudes
 
Berichten: 1760
Geregistreerd: 02 sep 2009, 16:52

Re: Heeft Ds. Hendrikse gelijk?

Berichtdoor P. Strootman » 20 dec 2011, 21:30

Jan Willem Nienhuys schreef:Welke god bestaat niet? Elke religie heeft haar eigen opvattingen over wie of wat god is. Zo poneerde Spinoza dat "god" een ander woord is voor "natuur". Zou Hendrikse denken dat de "natuur" (zoals opgevat door Spinoza) niet bestaat? Ik denk dat Hendrikse veeleer de persoon bedoelt waar de geloofsbelijdenis van Nicea op zinspeelt, eventueel aangevuld met de opvatting dat die persoon teven de auteur is van de integrale tekst van de Bijbel (waar de geloofsbelijdenis van Nicea niks over zegt).

Ik kan bewijzen dat een vierkante cirkel niet bestaat, omdat 'cirkel' een duidelijk omschreven en niet innerlijk tegenstrijdig begrip is, hetgeen blijkt uit het feit dat cirkels bestaan. Evenzo het begrip vierkant. Daarom kunnen we vaststellen dat er niets iets kan bestaan dat zowel vierkant is als een cirkel (er bestaan objecten die in de ene richting een cirkelvormige schaduw werpen en in de andere richting een vierkante schaduw, maar dat is wat anders).

Bij "god" zijn zulke exercities onmogelijk, speciaal omdat de gelovigen de volstrekte onbegrijpelijkheid van god aanvoeren zo gauw
als er ongerijmdheden dreigen op te treden.

Er zijn twee belangrijke ongerijmdheden:
1. De zgn. theodicee. De diverse versies van de god van het christendom beweren dat essentiële kenmerken van god almacht, alwetendheid en algoedheid zijn. Dat komt in strijd met alle ellende die wij mensen ervaren. Overigens is de almacht waarschijnlijk afgekeken van de Grieks-Romeinse opvattingen over Zeus/Jupiter. De Bijbelse god was een stamgod die alleen maar van zijn aanhangers eiste dat ze hem zouden vereren, en die nooit duidelijk zei dat de goden van andere stammen in het geheel niet bestonden, alleen maar dat ze een stuk minder machtig waren dan hij. Een soort van superstamhoofd dus.
2. Enerzijds wordt god onstoffelijk gedacht, maar anderzijds neemt men aan dat hij in staat is van alles en nog wat te laten gebeuren. Onstoffelijk wil zeggen dat er geen interactie van welke aard met de stof is.

Er zijn natuurlijk nog een groot aantal psychologische ongerijmdheden, zoals de nietigheid van de aarde in het universum in combinatie met het idee dat de christelijke god eigenlijk uitsluitend in mensen op aarde is geïnteresseerd, en dat hij - althans in de opvatting van sommige christenen - zich zo opwindt als ze niet precies doen wat hij zegt of gezegd heeft en dat hij zo'n behoefte heeft aan verering en aanbidding, alsof het een primitieve dictator is die ondanks dat hij in prachtige paleizen woont ook nog vaak belieft te zwelgen in het gejuich van zijn onderdanen. En ik weet niet of Hendrikse die aspecten van sommige versies van het christelijke godsbegrip als integraal onderdeel van "God" opvat.

Ik weet niet, of u het wist, maar ik ben pertinent géén christen! Dus reken ik mijzelf niet tot het christendom.
P. Strootman
 
Berichten: 202
Geregistreerd: 25 nov 2006, 16:20

Re: Heeft Ds. Hendrikse gelijk?

Berichtdoor Digit » 20 dec 2011, 21:41

P. Strootman schreef:Ik weet niet, of u het wist, maar ik ben pertinent géén christen! Dus reken ik mijzelf niet tot het christendom.

Dat interesseert ons géén éne moer ! Iedereen geniet van vrijheid van religie en vrijheid van vereniging. Maar jouw persoonlijke keuzes zijn hier allerminst relevant !

Digit
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03


Keer terug naar Godsdienst/Religie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten

cron