9/11 Fictie of werkelijkheid. Juist! maar in welke richting?

Aardstralen, wateraders, wichelroeden, leylijnen, Loch Ness, hypnose, UFO-meldingen, complottheorieën, het Mars gezicht, buitenaardse wezens, aliens, buitennatuurlijk graancircels, de Yeti, ...

9/11 Fictie of werkelijkheid. Juist! maar in welke richting?

Berichtdoor Wig » 13 aug 2008, 22:00

Om een serene discussie te voeren, die enkel op feiten gebaseerd is, wordt hier de topic heropend.
Heropend in die zin dat hij afkomstig is van Vrijdenker.
De copie van de hele draad met bijdragen uit Vrijdenker, onder de topictitel 911 Mysteries, staan samen in het tweede bericht.
Bepaalde links uit dit "archiefdeel" zijn vervallen, indien mogelijk worden daarna nieuwe links gelegd in vervolgposting.

Als topicstarter wil ik nog meegeven dat binnen het kader van 9/11 elk extreem verhaal en leugen al gehoord is, zowel van zelfverklaard-heilige officiele zijde als van zweefteef-conspiriacy zijde. Echter, nog lang niet alle feiten zijn vrijgegeven, en de meerderheid van onderzoeken die hadden moeten gebeuren zijn eenvoudigweg nooit gebeurd.
Wie het verhaal in twee kampen splitst is echter bijzonder kortzichtig. Er zijn inmiddels tientallen kampen. Enkel feiten aangeven en met feiten weerleggen komt aan de orde.

Groet,
Wig
Avatar gebruiker
Wig
 
Berichten: 121
Geregistreerd: 22 jul 2007, 07:17

Berichtdoor Wig » 13 aug 2008, 22:03

Om te beginnen:
Fragmentarische postings uit een Vrijdenker topic waar de 9/11 bijdragen eigenlijk off-topic stonden, en vooral als illustratie van de techniek der betrokkenheidsanalyse.

Verzameld.


Geplaatst: Do Nov 29, 2007 2:58 am
Willem schreef:
Het is een zaak - zoals ooit op SKEPP in een pril stadium van discussie is gevoerd - van geloofwaardigheid versus juistheid, waarheid.
Waarbij op SKEPP die 'categorieën' niet in verband werden gebracht met machtsverhoudingen.


Ik zal eerst even vermelden dat ik de genoemde discussie niet ken. Ik volg 9/11 sind jaren via diverse kanalen, en weze Skepp hier nu niet bij .... :)
(Niettegenstaande ik Skepp volgde op vlak van filosofie/ethiek discussies)

Kleine nadere toelichting rond het mechanisme "belanghebbende machtsverhoudingen versus publieke onverschilligheid".

In zeer vele zaken is er een "officiele" en een "gecontesteerde" versie. Wat de critische doorlichting van de voorkomende versies vaak in de weg staat is publieke luiheid. Onder publiek, versta ik eenvoudigweg: alle NIET rechtstreeks betrokkenen. Dit zijn niet enkel burgers en alle soorten van organisaties die mogelijk wel intellectuele invloed ZOUDEN kunnen hebben, maar ook de PERS in veel gevallen, in tegenstelling tot de rol die wij de pers vaak toedichten. Het "publiek" neemt genoegen met de meest gerede verklaring. Dit is meestal de officiele verklaring, maar ook vaak gewoon de éérste zich aanbiedende verklaring die een ruime verspreiding krijgt....

Inzake de rechtstreeks belanghebbenden zou de éérste en meest dringende vraag vanuit het publiek steeds moeten zijn: Wat is precies het BELANG dat voor de verschillende betrokkenen op het spel staat?
Deelvragen
- zijn hun belangen strict gescheiden in de zin van parallelle belangen ? (de verschillende belangen schaden mekaar niet of niet in het bijzonder, een indicatie van "zuiver intellectuele" opinietegenstellingen)
- zijn hun belangen tegengesteld? (de ene ondervind zéker nadeel van de aktie van de andere, én omgekeerd)
- zijn hun belangen unidirectioneel (zij zijn er beide van overtuigd in elk geval belangen-winst te boeken, ongeacht de tegenaktie van de andere)
- zijn hun belangen gelijklopend of verstrengeld (zij hebben belang bij mekaars aktie, zelfs al ontkennen ze dit, en zelfs al is dit maar gedeeltelijk waar)

Er zijn nog andere, meer subtiele varianten mogelijk , maar ik zag deze vier modellen als meest uitéénlopende typegevallen om binnen een analyse rekening mee te houden.
Nog één nota hierbij: Belangen kunnen éénzijdig zijn, ten aanzien van één van de betrokken partijen. Een belangengroep/persoon kan belangelozen opzettelijk in een complot betrekken om zijn slag thuis te halen. Ook dit moet voor ogen worden gehouden.

Het tweede punt bij een analyse is: geen enkele betrokken partij staat boven alle verdenking, INDIEN er belangen in het spel zijn. (Vandaar dat ik de vraag rond de belangen, véél hoger stel dan de vraag rond de geloofwaardigheid. )
Dit heeft als consequentie dat bvb de overheid (in al zijn verschijningsvormen) nooit méér geloofwaardigheid verdient dan een particulier of een particuliere organisatie.

--------------------------------------------------------------------------
===PASSAGE OVER EEN ANDER ONDERWERP, HIER WEGGELATEN ===
--------------------------------------------------------------------------

Over 9/11:
De TU-Delft studie. Ik ga HIER daar niet veel verder op in, want dat is off-topic. Ik aanvaard deze studie echter niet als bewijskracht.
Zal in een ander topic (ooit) naar voor komen...
Alleen dit:
Buiten het technisch kader van die studie, dat m.i. op een specifieke manier onvolledig is, is het ook zo dat een dergelijke studie reeds enkele weken NA 9/11 volledig had kunnen gemaakt zijn door de originele ontwerpers van het WTC zelf (Architect Minoru Yamasaki en bouwkundig burgerijk ingenieur Leslie E. Robertson)!?? Deze informatie WERD inderdaad doorgegeven, en hun analyses waren negatief met betrekking tot de prognose voor instorting, enerzijds ("betrokken"!), maar hun analyses werden ANDERZIJDS door de USA-officials aanvaard (ook "betrokken"!) en de ontwerpers werden nooit aansprakelijk geacht voor een bouwgebrek. Wat zeer vreemd is, vanuit het oogpunt dat ALS een gebouw instort onder de gestelde omstandigheden, TERWIJL men officieel aanvaard dat de versie dat de constructie het kon weerstaan correct is....... Zie je het probleem?
9/11 bestaat ENKEL EN ALLEEN uit logische tegenstellingen.
De zomer-school studie van de studenten uit TU-Delft wordt verder ook door de docenten NIET expliciet onderschreven. Die hebben het enkel over waarschijnlijkheid... Verdacht voorzichtig. Het publieke exposé van de studie in Delft werd ook besloten met een glorieuse voorstelling van de skyline-plannen van het NIEUWE WTC center. Wat deze reclame-aktie wezenlijk te maken heeft met de analyse van de instorting is mij een raadsel. Tenzij.... één of andere vorm van betrokkenheid????
Maar, zoals ik zei, dit is voor een ander topic. :twisted:Geplaatst: Do Nov 29, 2007 6:37 am
andrevanha schreef:Willem

Je mag voor mijn part ergens anders een nieuwe topic 9/11 openen maar eerst hier een paar opm bij de volledige 9/11 paragraaf uit je bijdrage.
1. TU-Delft: ik had het over een VPRO programma, niet over een studie in boekvorm.
2. Ik dacht dat dit programma tot stand was gekomen omdat zowat anderhalf-twee jaar geleden de samenzweringstheorieën op hun hoogtepunt waren, met focus op het feit dat sommigen beweerden dat de Twins zijn gedynamiteerd ipv ingestort als gevolg van vliegtuigjes.
3. Bij mijn weten was er niks omtrent constructiefouten, de Twins waren het resultaat van een bouwconcept (stalen raamwerk, waardoor het vlugger ging om het te bouwen en de prijs stukken goedkoper was). En waren niet berekend om een crash van een vliegtuig te weerstaan OP DE WIJZE ZOALS ZE ERIN GEVLOGEN ZIJN (zoals dat duidelijk is geworden).
4. Bin Laden heeft zelf in een videoboodschap toegegeven dat hij nooit heeft gedacht dat de Twins zouden instorten. Gewoon vuurtje stoken met een collateral damage - zoals voorgeschreven door Bush - van 10 kuisvrouwen :lol:.
5. Het is natuurlijk allemaal véél minder lol als je weet dat de cons zoiets minstens voortreffelijk konden gebruiken om hun plannen - die nu ondertussen iedereen moet kennen, want die zijn al lang uitgelekt - door te zetten: nl met de big stick een nieuwe voor de Amerikanen voordelige Pax Americana opleggen in het Midden-Oosten. Het is toch straks Sinterklaas: wie braaf is krijgt lekkers, wie stout is de roe.
6. Minstens, omdat natuurlijk het moge verondersteld worden zonder dat nu de archieven zullen opengaan dat ze er zelf voor veel tussenzitten aangaande het kunnen gebeuren rondom 9/11.
7. Sorry voor het niet accurater kunnen identificeren van het VPRO programma (misschien valt dit op te sporen) maar waar ik zeg dat een expert uitsluit dat de Twins zijn gedynamiteerd, maar wel een belangrijk gebouw in de buurt, moet ik vermelden dat die expert geen docent van het TU Delft was. Als ik het me goed herinner was het een Deen die expert is op het vlak van (hoe noem je zo iemand die alles weet van ontploffingen (georganiseerde dan wel niet georganiseerde)).
8. Tot slot Willem wil ik toch wijzen op het nodig zijn van een zeker voorbehoud tav samenzweringstheorieën. Je kunt onnoemelijk veel scenario's schrijven maar er is maar één juist (en dat moet aangetoond worden - ja, ze maken het je niet gemakkelijk, 'top secret' weet je wel).

Tot hier Willem. Zoals gezegd: desnoods verkassen. MvgGeplaatst: Zo Dec 02, 2007 4:36 pm
Willem schreef:Dit is laat, maar ik kom even terug op de term "samenzweringstheorie".
Dit is niet de enige (nuchtere) piste.
Zie mijn analysehulpmiddelen van 3 berichten hoger.
Samenzweringstheorie valt onder het model " belangen gelijklopend of verstrengeld". Wie bij 9/11 daar achter zit vergalloppeerd zich naar mijn oordeel serieus.
De meest waarschijnlijke situatie vind ik terug in "belangen unidirectioneel".

Waarom heeft de 9/11 commissie geweigerd om aan belangenonderzoek te doen? (Elke goede detective doet niks anders, in het begin van een zaak)...
De belangen werden dogmatisch vastgesteld bij de aanvang: Al Quaida heeft belang bij de afbraak van de US, de USA echter is een willoos slachtoffer zonder énig belang. (Géén politieke belangen, géén oliebelangen, géén wapenindustriebelangen, geen wereldhegemoniebelangen.. nee, helemaal GEEN. Een onschuldig lam.) Zo START een nepcommissie. Een commissie moet starten met de openingsvraag: HOE liggen hier de belangen...
Zodoende Andre, IK maak wel degelijk voorbehoud bij samenzweringstheorieen. Maar ik maaak géén voorbehoud in het onderzoeken van de andere paden.
Het komt de US-officials perfect uit, dat er vééééééééél ruchtbaarheid wordt gegeven aan samenzweringstheorie, DAT kunnen ze immers weerleggen. Een unidirectioneel belang echter, kunnen ze niet weerleggen, daar zijn honderden bewijzen van, enkel al maar via de gewilde gebreken in het 9/11 rapport zelf.
En het begint te dagen, want ze zijn gestart met wetgeving om de betrokken critische websites VAN HET INTERNET TE KUNNEN HALEN.
Een machtige partij die zich via onderkruiper akties (dictatoriale maatregelen) van zijn skeptici gaat ontdoen, in plaats van het open gesprek aan te gaan, doet een bekentenis...
Opvolgend, de volledige topic van:


Vrijdenker, Topic: 911 Mysteries

Geplaatst: Do Feb 07, 2008 5:38 pm Onderwerp: 911 Mysteries
andrevanha schreef:http://hetechtenieuws.kandit.be/viewtopic.php?p=45&sid=ac09a425af01bd557b810aeb605f1198

Zie ook:
1. rubriek 'actualiteit & media', topic 'Farma-oliekartel zat achter de Tweede Wereldoorlog'
2. rubriek 'meldpunt', topic '9/11 bijzondere éénmalige documentaire filmvoorstelling'

Dank Willem.

Ik weet niet wat er ooit op het SKEPP is gepubliceerd omtrent 9/11 maar ik raad IEDEREEN aan bovenstaande link en bijhorende video te bekijken. Je moet er wel anderhalf uur voor vrijmaken, maar wie nog iets wil beweren omtrent 9/11 heeft de zedelijke verplichting eerst die video te bekijken.

Zoals het hoort zijn er nog meer vragen dan antwoorden maar die video is geen pruts.

Na het bekijken ervan weet ik niet meer wat het meest in ingestort: de Twin Towers dan wel mijn geloof/minimaal want al lang en veelvuldig geschonden vertrouwen dat USA nog een greintje geloofwaardigheid bezit als zij met de fakkel 'mensenrechten' in de hand de wereld afdweilt.

Ik heb eerder het gevoel dat al de brokstukken van de Twin Towers nu samenvallen als een ontnuchterende legpuzzel. Waarin moeiteloos het element (ja Willem, WTC-7) uit de VPRO-reportage past.

De studenten en prof van TU Delft dienen hun huiswerk over te maken en wellicht kunnen we met het schroot van de Twin Towers beter een nieuw Nürenbergtribunaal installeren. De overwinnaars (althans minstens één) van toen kan/mag dan nu plaats nemen in de beklaagdenbank.

Ik zal het boek van Marc Dermul dus niet aanschaffen Willem (kostenbesparing) want ik denk met bovenstaande link/video dat je de clou rond 9/11 gemakkelijk kunt vatten. Er moet aan deze link/video niets meer toegevoegd worden.
Het is nu aan de andere kant om die video tegen te spreken. Kunnen ze dit niet, meteen afvoeren (kidnappen zoals de Mossad dat goed kan, is ook goed) naar het nieuw te installeren Nürenbergtribunaal.

Denk zelf na.
Stel vragen.
Word wakker en u zult het verschil maken.

Citaten uit de eindgeneriek van de link/video.

Ik voeg er nog aan toe: dat kunnen we zolang (aan) het kader van vrije meningsuiting niet maar dan ook helemaal niet wordt ge(k)raakt.

Mvg


Geplaatst: Do Feb 07, 2008 7:58 pm
Willem schreef:Ik wil in de marge van de link naar de video hierboven, even de inleidende tekst van die site hier copieren en er een woordje over zeggen.

Aanvullend bewijs dat explosieven zijn gebruikt. Dergelijke gebouwen zijn ook niet zonder explosieven klein te krijgen. Met name WTC-7 is ... alle » belangrijk in dit geval. Vooral de hoeveelheid gesmolten staal welke wekenlang na de instortingen onder het puin van de Twin Towers en WTC-7!! vloeide is van belang. Staal smelt niet bij een gewone brand en instorting, dat doet ook een kolen- of gaskachel niet als die in de winter wekenlang brandt. Ook kerosine haalt onder de meest gunstige omstandigheden bij lange na niet de temperatuur om staal te smelten, laat staan het geharde staal van dergelijke wolkenkrabbers! Wellicht was dat vloeibare staal afkomstig van het mogelijk gebruikte explosief thermite, een goedje dat wordt gebruikt bij gecontroleerde demolitions om stalen kolommen als boter te laten smelten. Volgens de studenten van de TU Delft was het een reactie van het aluminium van het vliegtuig met het staal van de torens dat als thermite ging werken. Thermite bestaat inderdaad voor een deel uit aluminium en staal, maar de samenstelling luistert heel nauw en kan niet zomaar ontstaan. Als je een boomstam in een versnipperaar stopt komen er aan de andere kant ook geen geslepen potloden uit, compleet met gummetje en opdruk! Waar de jongens uit Delft geen onderzoek naar hebben gedaan (het geld was schijnbaar op) was het feit dat in WTC-7 nooit een vliegtuig naar binnen is gevlogen en toch lag ook daar wekenlang gesmolten staal onder het puin!


Het is fijn een bron aan te halen (een film, hier), maar een klein beetje nauwkeurigheid bij een introductie kan geen kwaad, want het helpt niet om met foutieve opmerkingen vertrouwen op te wekken in wat daarna komt.

Ten eerste: staal, staal en staal..
Even iets over het feitenkader "staal" , dus.
Buildings gebouwd in gehard staal... PARDON? Alle types van constructiestaal zonder uitzondering vallen onder de noemer "zacht staal". Met uitzondering van speciale wapeningen. Bijzondere wapeningsstaven, of beter gezegd, "wapeningsdraad" gebruikt bij voorspanbeton. Hetgeen reeds een hele dure staalsoort is, maar prijsgunstig in deze specifieke toepassing. En/of puur technisch gunstig: de geringere vervorming onder trek wordt op prijs gesteld, dat reduceert de afmetingen van het hele werkstuk in voorspanbeton.
Maar we hebben het over een gebouw in STAAL, niet in beton.
Staal in kachels is géén constructiestaal. En vaak is dat staal dan ook nog eens géén staal, maar wel gietijzer. Een vergelijking maken met KACHELS is dus naast de kwestie. Het staal in gebouwen is WEL zachter, heeft WEL een qua temperaturen lager liggend verwekingsproces, etc etc. Een stalen gebouw is, indien onbeschermd, WEL vatbaar voor instorting bij brand.
1/ Je moet niet doen uitschijnen dat dit NIET zo is. (het maakt jezelf niet geloofwaardig)
2/ Echter, ik zei duidelijk= onbeschermd stalen gebouw. En dat is het anderzijds ook niet. Een stalen gebouw krijgt haar brandweerstand door de BESCHERMING van het staal. Brandwerende omkleding, die in tal van varianten bestaat, tot zelfs verf toe. (bvb opschuimende verflagen die bij brand een isolerende mantel vormen)

Instortingen !!! ?
Elke ongecontroleerde instorting door "diverse" oorzaak, is asymetrisch. Oorzaken: explosie, brand, inslag vliegtuig... ga maar door, geen enkele veroorzaakt een 1/ gelijke verzwakking der constructie over het gehele draagoppervlak, en dan nog 2/ overal op hetzelfde moment.

Next
"Volgens de studenten van de TU Delft..." => correct, volgens de STUDENTEN, dus !
Ik heb er in eerdere bijdrage al eens op gewezen dat de presentatie van het studentenproject, door de studenten, niet "woordelijk" werd gesteund of onderschreven door de DOCENTEN. Een beetje een vreemde situatie, toch? Het prijzen van de noeste arbeid van een studentenwerk is niet hetzelfde als het onderschrijven van hun BEWERINGEN, iets waarvan de docenten zich (strategisch) op die presentatie van onthouden hebben. Ik zou het ook doen. Ik zou niet het verwijt willen krijgen dat wat de studenten brachten de aanvaarde wetenschap is van de docenten of de instelling... en alzo de blaam te krijgen... het blijft op die manier "slechts een studentenoefening, zoals alle andere oefeningen". En dat IS het ook.
De studenten maken een aantal grandioze vergissingen. Vergalloperen ze zich in berekeningen? Want het gaat om vergissingen die een rustige beschouwer kan aanduiden. Ik BEGRIJP de vergissingen, vanuit het studentenkader. Immers: verwacht werd dat ze een hele reeks berekeningsmethodes in een practijkgeval zouden toepassen. Vanuit het perspectief van een welbepaalde oefening, komt het dan niet in hun op om te zeggen: 'jamaar dit of dat is wel duidelijk, DIE berekening is daar zinloos...' => dat is de benaderingswijze van de expert, niet van de student die "MOET" berekenen (omwille van het berekenen...)
Notabene: ELKE bouwkundige ingenieur en architect die niet slaapt of suft, ZIET het onmogelijke van de officiele beweringen, en van, bvb. de foute conclusies van de Delftse studenten. De fouten gaan over basiskenmerken van een instorting...

De opmerking over het door "gedachten gestuurde themite-productieproces" (sarcastische n.v.d.r.) is zeer terecht. Zuiver aluminium kan in een brand wel een katalisatorrol spelen. Maar de fantasie loopt hier (en dan bedoel ik bij de studenten) uit de hand.
Men heeft echter de typische verbrandingsproducten van "Nà Thermite" (Alu-oxidepoeder) gevonden, op en rond de Twin Towers gronden. Laat ons klaar en duidelijk zijn: Thermite MAKEN is niet moeilijk, maar het gebeurt niet in een brand. Immers niet Alu en Ferro zijn de samenstellende componenten, maar wel Alu en ferro-OXIDES, in zéér grondig vermengde poedervorm, in de JUISTE verhouding. (1:/2 gewichtsverhouding)
Het gebruiken is courant (haha).. als snijdende exposieven, en iets rustiger: lassen van spoorstaven, of mooier: in vuurwerk bvb.
De functie van Thermite in het gecontroleerd afbreken van gebouwen, is het "snijbrandeffect" (2500°C). Kolommen doorbranden, in één flits, dus. ( Zie leuke demonstratie !) En niet kolommen "uitéénrijten"... hetgeen ON-gecontroleerde verwoesting zou veroorzaken, in plaats van de gecontroleerde, met als DOEL: het instorten op de "footprint" van het gebouw. (Wat schade in de omgeving overigens niet uitsluit. )
De studenten proberen het onbewijsbare te bewijzen: dat een gewone brand tot in het laatste detail het scenario van een gecontroleerde instorting teweegbrengt, zelfs "simuleert". Ze gaan globaal genomen 5X in de fout (kort): bij a/ temperaturen, b/ valsnelheid, c/symetrie, d/overweging vorm en afmetingen van het puin, e/abundant voorradige (beeld)getuigenissen. (Deze technische kernpunten beslaan intussen al boeken vol details) En dit scenario is 2x identiek op de koop toe ! WHAAAAAAAAAW, wat een TOEVAL in het kader van een TKOIP (Twee Keer Oncontroleerbaar Identiek Proces ... => Twin 1 en Twin 2), maar het zal wel de diepe liefde van hun huwelijk zijn die hiervoor zorgt?... En dat geloof ik vast en zeker, hoor, want van PV (Puur Verdriet) stort WTC7 ook maar in. Ik geloof dat zulke akte van geloof nog best past bij de 9/11 Commission :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:

Ok, en dan filmpje kijken.


Geplaatst: Do Feb 07, 2008 9:47 pm
andrevanha schreef:Ik weet niet of je die video al bekeken had Willem vóór je je bijdrage schreef, maar
1.
Ten eerste: staal, staal en staal..
Even iets over het feitenkader "staal" , dus.
Buildings gebouwd in gehard staal... PARDON? Alle types van constructiestaal zonder uitzondering vallen onder de noemer "zacht staal". Met uitzondering van speciale wapeningen. Bijzondere wapeningsstaven, of beter gezegd, "wapeningsdraad" gebruikt bij voorspanbeton. Hetgeen reeds een hele dure staalsoort is, maar prijsgunstig in deze specifieke toepassing. En/of puur technisch gunstig: de geringere vervorming onder trek wordt op prijs gesteld, dat reduceert de afmetingen van het hele werkstuk in voorspanbeton.
Maar we hebben het over een gebouw in STAAL, niet in beton.
Staal in kachels is géén constructiestaal. En vaak is dat staal dan ook nog eens géén staal, maar wel gietijzer. Een vergelijking maken met KACHELS is dus naast de kwestie. Het staal in gebouwen is WEL zachter, heeft WEL een qua temperaturen lager liggend verwekingsproces, etc etc. Een stalen gebouw is, indien onbeschermd, WEL vatbaar voor instorting bij brand.
1/ Je moet niet doen uitschijnen dat dit NIET zo is. (het maakt jezelf niet geloofwaardig)
2/ Echter, ik zei duidelijk= onbeschermd stalen gebouw. En dat is het anderzijds ook niet. Een stalen gebouw krijgt haar brandweerstand door de BESCHERMING van het staal. Brandwerende omkleding, die in tal van varianten bestaat, tot zelfs verf toe. (bvb opschuimende verflagen die bij brand een isolerende mantel vormen)

Komt allemaal aan bod; wordt allemaal vermeld. Ik zei dat die video geen pruts is; om het anders te zeggen: men heeft geen anderhalf uur gevuld met 'vulling' annex nonsens. Wat in die video beweerd wordt is zeer degelijk onderbouwd en is aldus zeer geloofwaardig.
En over het staal had ik het al gehad in die bovenvermelde andere draden; vloeigrens (afhankelijk van C gehalte) ongeveer 650°C.
Daarom dat ik daarnet zei Willem dat op de website van Marc Dermul die discussies over de smelttemperatuur (veel hoger dan de T van bij de vloeigrens) van staal niet zo meteen relevant zijn. En dat maakt die website van Marc Dermul niet zo 'geloofwaardig'. Maar maar maar ... kijken naar de video zou ik zeggen.

2.
"Volgens de studenten van de TU Delft..." => correct, volgens de STUDENTEN, dus !
Ik heb er in eerdere bijdrage al eens op gewezen dat de presentatie van het studentenproject, door de studenten, niet "woordelijk" werd gesteund of onderschreven door de DOCENTEN. Een beetje een vreemde situatie, toch? Het prijzen van de noeste arbeid van een studentenwerk is niet hetzelfde als het onderschrijven van hun BEWERINGEN, iets waarvan de docenten zich (strategisch) op die presentatie van onthouden hebben. Ik zou het ook doen. Ik zou niet het verwijt willen krijgen dat wat de studenten brachten de aanvaarde wetenschap is van de docenten of de instelling... en alzo de blaam te krijgen... het blijft op die manier "slechts een studentenoefening, zoals alle andere oefeningen". En dat IS het ook.

Heila Sheila = ola Pola.
Als ik ooit gesproken heb over TU Delft was dat dus het VPRO-programma. In die VPRO-reportage (dus niet die video) werden de studenten begeleid (in alle betekenissen) door de prof en die gaf het fiat aan de conclusies van de studenten; maw hij bevestigde!!!!!!
En die conclusies waren dat de Twin 1 en 2 ingestort waren als gevolg van de vliegtuigcrashes EN ALLEEN MAAR ALS GEVOLG VAN DIE VLIEGTUIGCRASHES. Zoals ik tot nu toe ook alleen maar heb gedacht!
Dit in tegenstelling met Twin 7 die - zoals ik heb gezegd - in die VPRO-reportage ook aan bod kwam en waarbij de Deense expert tot zijn eigen verbijstering moest aangeven dat die gedynamiteerd is. Twin 7 was geen wassalon.
Na het zien van de video zul jij mij niet horen beweren/twijfelen dat er geen vliegtuigen zijn ingevlogen, dat Al Qaeda niet eventjes zijn mannetjes had een vliegcursus laten volgen;
MAAR WAT IK MIJ NAUWELIJKS KON VOORSTELLEN KRIJGT MET DIE VIDEO EEN ONTHUTSENDE, ONTNUCHTERENDE WENDING/POTENTIËLE ONTKNOPING!!!!!


Mvg

P.S. Niet te vergeten wat ik zei:
Zoals het hoort zijn er nog meer vragen dan antwoorden maar die video is dan ook geen pruts.Geplaatst: Do Feb 07, 2008 10:30 pm
Willem schreef:
andrevanha schreef:Ik weet niet of je die video al bekeken had Willem vóór je je bijdrage schreef, maar...
1. ...../.....
Komt allemaal aan bod; wordt allemaal vermeld. Ik zei dat die video geen pruts is; om het anders te zeggen: men heeft geen anderhalf uur gevuld met nonsens. Wat in die video beweerd wordt is zeer degelijk onderbouwd en is aldus zeer geloofwaardig.
2. ...../.....
Heila Sheila = ola Pola.
TU Delft was dus het VPRO-programma. Die studenten werden begeleid (in alle betekenissen) door de prof en die gaf het fiat aan de conclusies van de studenten; maw hij bevestigde!!!!!!

Nu bekeken ! Ik vond er maar twee details in, die niet overeenstemmen met andere informatie die ik reeds had, én een aantal nieuwe gegevens, vooral de getuigenissen over alle voorafgaande werken, die ik slechts kende op niveau van "het bestaan van deze getuigenissen", het is de 1° keer dat ik ze nu ook zie. (Enkel de getuigenis over het "power off"-weekend kende ik reeds in detail)

1/ Mijn opmerking was gericht aan het "voorwoord-stukje" bij de video. Deze foute bewering over "gehard staal" komt in de video niet voor.

2/ De officiele video van de hele presentatie van het studentenproject van de TU Delft ZELF, is door de universiteit inmiddels blijkbaar van hun server gehaald !!!!
http://campus.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=5944aee7-0a65-484b-8b9b-717d0975c0eb&lang=nl
TU-Delft dixit:
Educatief project
De studenten hebben in het kader van dit educatieve project gekeken naar de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon. De conclusie van het zomerprogramma is dat de Twin Towers waarschijnlijk zijn ingestort als gevolg van de combinatie van de impact van het vliegtuig en de brand die daarop volgde, zegt dr.ir. Coen Vermeeren, directeur van Studium Generale en initiator van het programma. Op internet wordt gespeculeerd dat dat niet mogelijk is, maar volgens de technische analyse van onze studenten is dat het meest waarschijnlijk.

Inderdaad, Delft presenteert, maar zoals ik zei; <"maar volgens de technische analyse van onze studenten is dat het meest waarschijnlijk">; de docenten hebben strategisch het resultaat niet expliciet onderschreven, en hebben het in méér bewoordingen dan alleen genoemde, ENKEL op rekening van de studenten gehouden. Ik vond deze eindbewoordingen op de Univ-video in dat opzicht frapant.
Op ANDERE websites is de corresponderende video OOK verdwenen. Voorbeeld: http://www.zoomin.tv/videoplayer/index.cfm?id=223094&mode=normal&quality=2&pid=nu
Wat een ronduit belachelijke bedoening om de video te laten verdwijnen, die duikt TOCH ergens weer op !
En dan even DEZE evidentie erbij:
Betreft het feit dat, ik citeer:
Een voorlopig hoogtepunt in de discussie is de prijs van 1.000.000 dollar die is uitgeloofd aan diegene die de houdbaarheid van de officiële uitleg van de 9/11-events door de Amerikaanse overheid aantoont!
Uiteraard onderbouwd met het nodige wetenschappelijke bewijs.
BRON
Van een GIGANTISCHE STINKENDE POT gesproken !!!!!
Ik heb vroeger ook vermeld, dat de Delft-klucht werd beeindigd met een glorieuse presentatie van het NIEUWE WTC-project !!!
Als je de connectie "vastgoed-maffia" meehebt, dan riekt deze Delft grap naar medeplichtigheid voor oplichting. Kortom: zij deden hun onwetenschappelijke voorstelling voor GELD!
1 miljoen dollar
Een voorlopig hoogtepunt in deze discussie is de 1 miljoen dollar die is uitgeloofd aan diegene die de officiële uitleg van de Amerikaanse overheid kan weerleggen. De acht Delftse studenten krijgen hier alvast een voorschot op in de vorm van een onkostenvergoeding.
BRON

Andre, herinner je je nog dat ik, toen ik de voorstelling de 1°X zag, ik onmiddelijk stelde dat ze ROT was? Mijn argumenten hiertoe zijn niet veranderd. Het enige dat ik nog NIET wist, op dat moment, is dat er reeds geld betaald was om de rotzooi te maken !

Groet !


Geplaatst: Do Feb 07, 2008 10:37 pm
andrevanha schreef:Helemaal ok Willem. Heel hartelijk.


Aphrodite schreef:Mss kunnen jullie een aantal filmsuggesties doorgeven aan Virus, http://multiblog.vrt.be/virus/suggestie ... suggesties! :wink:


Geplaatst: Wo Feb 20, 2008 2:49 pm
andrevanha schreef:Wordt zo een mouw aan gepast. Mvg


Geplaatst: Vr Feb 29, 2008 8:10 pm
Willem schreef:Wat spijtig dat ikzelf de officiele universitaire video van de presentatie van het Delftse studentenproject niet heb gecopieerd...
Misschien kost de hele grap TH-Delft nu een wereldwijde accademische blaam. Al zal het niet de éérste keer zijn dat men daar blundert op grote schaal. (En dat voor een departement bouwkunde-architectuur, waar courant méér dan 2000 studenten op de rol staan... voorwaar, één der grootste bouwkunde departementen in Europa, en zelfs op wereldschaal...)

Wie het document ergens ongehavend (ongecensureerd) kan terugvinden: mijn dank.


Geplaatst: Za Mei 24, 2008 3:14 pm
Willem schreef:Het gebouw van TU-Delft, bouwkunde is op 13 mei afgebrand, met instorting.
Precies in dat gebouw waar de studenten vorig jaar hun onzin-rapport hebben voorgesteld !!! TRAGI-COMISCH, welhaast...

Na de brand stortte een deel van het gebouw in.

http://www.youtube.com/watch?v=9nib6_VVf88&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=3lxGanbE-Vg&feature=related

Zoals ik voordien aangaf (07 feb 2008)
citaat:
Instortingen !!! ?
Elke ongecontroleerde instorting door "diverse" oorzaak, is asymetrisch. Oorzaken: explosie, brand, inslag vliegtuig... ga maar door, geen enkele veroorzaakt een 1/ gelijke verzwakking der constructie over het gehele draagoppervlak, en dan nog 2/ overal op hetzelfde moment.

Wij zien hier nu een werkelijke instorting door brand, en die is ASSYMETRISCH, en BUITEN de footprint.

Het is tragisch dat deze brand in TU-Delft uitbrak, maar in het kader van de voorgaande discussie een bevestiging van wat ik stelde.
Maar dat is niet verwonderlijk. Geen ENKELE instorting TEN GEVOLGE VAN een brand is totnogtoe symmetrisch geweest. ENKEL en ALLEEN gecontroleerde afbraak is dat...

Groet
Laatst bijgewerkt door Wig op 13 aug 2008, 23:12, in totaal 1 keer bewerkt.
Avatar gebruiker
Wig
 
Berichten: 121
Geregistreerd: 22 jul 2007, 07:17

Berichtdoor Blueflame » 14 aug 2008, 00:45

OK, ik zal u wat 'denkstof' geven.

http://skepticwiki.org/index.php/Conspi ... ries(Index) .

http://skepticwiki.org/index.php/9/11_coverup , waaruit:

The Main Towers

One claim that the theorists repeat like a mantra is that no steel structure has ever collapsed because of fire. They claim that the fire alone could not have caused the collapse, and therefore the towers had to be deliberately demolished. Another claim is that the towers were meant to survive the collision of an airplane. Also, the buildings fell straight down, not over to one side. All of this, they say, points to the towers being deliberately demolished with explosives.

Discussion

There are two aspects at play here. One is that this is a strawman argument: none of the scientific examinations seem to have hit on the fire or the impact as the sole cause of the collapse. The other aspect is that the World Trade Centers were not constructed like any other steel building before them, and few since.

<knip>

None of the scientific reports mention anything close to melting or pulverizing of steel as the conspiracy theorists claim. However, steel will lose half of its strength when it reaches 500°C, and this fire was easily burning at close to that temperature. The conspiracy theorists are correct when they say that this alone would not have caused the towers to collapse, but what it did do was weaken the structure and cause residual stresses on the floor trusses. Once they began to give way, the structure could no longer hold the weight. This aspect of the residual stresses and the loss of the floor trusses does not seem to have been addressed at all by the conspiracy theorists, yet the scientific examinations show them to be the direct cause of the collapse.

It's also not entirely true that the buildings fell straight down. The South Tower actually tipped to one side as it fell, as that was the side that had lost most of its structure. The North Tower fell straighter because it lost more of its structure on the core. Even so, the towers falling straight down is no indication of deliberate demolition. The towers were mostly empty and had no lateral load to push them over to one side. The speed at which they collapsed gave them too much inertia to go anywhere except straight down.


Maw niemand beweert dat de Towers vielen alleen door de impact, alleen door de brand; de constructie schijnt bijzonder geweest te zijn; ze vielen NIET precies binnen hun footprint; wel redelijk recht naar beneden en dat is verklaarbaar.

En al die conspiracy-lunatics ( ik heb daar geen ander woord voor ) mogen deze wel eens bekijken ( bijvoorbeeld ) : http://nl.youtube.com/watch?v=7txqZrHHy ... re=related .
Duidelijk is te zien dat de collapse begint net ter hoogte van de brand, en niet van onder uit, of van halverwege of wat ook. Dat moet genoeg zeggen. En kijk maar eens hoe hevig die impact was.

WTC-7 is mogelijk een ander verhaal.

Ik denk dat je tegen windmolens vecht, Wig.

Mvg.
Nonsense is our core business
Avatar gebruiker
Blueflame
Site Admin
 
Berichten: 4135
Geregistreerd: 20 okt 2006, 12:43

Berichtdoor Wig » 14 aug 2008, 03:37

Die 'denkstof' heb ik reeds lang tot in den treure maar zeer nuchter analyserend verwerkt.
Precies daarom dat ik er goed twee jaar geleden totaal anders ben gaan tegenaan zien. Het interesseerde me tevoren niet, omdat ik de gaten in de officiele stelingnames tevoren gewoon nog niet gezien had.
En laat het duidelijk zijn dat de theorieën vanuit om het even welke hoek me niet interesseren. Enkel de feiten.

Ik ga nu niet verder globaal in op dit fragment tekst dat de officiele theorie weergeeft (en waarvan tientallen varianten bestaan), behalve één voorbeeld eruit.
Also, the buildings fell straight down, not over to one side. => Eén van de argumenten van vakonbekwame 'lunatics' is inderdaad geweest dat de torens hadden moeten "omvallen", zoals een schoendoos dat doet. Niets is minder waar. Maar bij een instorting geïnitieerd door een welbepaalde unidirectionele destructieve impactbelasting of door een thermische brandbelasting, MOET de instorting (gehele of gedeeltelijke instorting) wel uitdrukkelijk assymetrisch zijn, omdat het totale krachtenverloop dat er op aangrijpt assymetrisch IS. De bewering dat een absoluut assymetrisch krachtenverloop een totaal symmetrisch instortingspatroon oplevert, is even fantastische KWAK als de bewering dat je door met een auto vanuit stilstand met je stuur naar links of rechts gedraaid stevig gas te geven en op te trekken, kaarsrecht rechtdoor zal rijden. Of dat een vliegtuig door een volle doorstart boven de landingsbaan met grote kracht naar beneden zou gaan in plaats van omhoog. We zijn niet ver verwijderd van de appel die horizontaal van de boom valt... Maar zulksoortige KWAK staat dus wel in het FEMA dossier. De argumentatie dat het een "bijzondere bouwwijze is" (niet zo ontzettend bijzonder als ze ons willen doen geloven...) moet plots volstaan om de wetten van de fysica zelf aan te passen. Maar een sluitende fysieke verklaring wordt niet gegeven, enkel de drogreden dat we (dogmatisch) moeten aannemen dat het bijzondere van de constructie daar aanleiding toe geeft. Het bijzondere van de constructie tovert alle verschillen in momenten weg. Prachtig ! Lang leve de hokus pokus. :twisted:

De wetenschappelijk correcte specifikaties van buiten de footprint instorten zijn wel iets totaal anders dan omvallen. Ik verdedig geen lunatics. Integendeel. En het krioelde ervan, maar de verdediging der officiele rammelende theorie heeft zich bevooraad uit het magazijn der dwaze opmerkingen om het eigen manke dossier te verdedigen.
Analogie: het autoongeval 'perte totale' waar bij stormweer een boom de wagen verpletterde. De expert notuleert de aanrijding van deze auto tegen de boom ten gevolge van een fout stuurmaneuvre, waarop de boom door samenloop van omstandigheden (aanrijding + storm) knakt en de auto verplettert. De auto wordt gesleept en de garage neemt hem onmiddelijk over voor onderdelen. De uitkering der verzekering echter blijft achterwege aangezien er een fout van de bestuurder wordt geclaimd. Voordat de bestuurder uiteindelijk een tegenexpertise voor mekaar krijgt, is de boom inmiddels reeds van de hand gegaan als brandhout, en het gedemonteerde wrak haastig naar Afrika verscheept. Weg bewijsstukken. De foto die nog bestaat van vlak na het ongeval, toont aan dat de versie 'aanrijding boom' rammelt, de positie van de auto is niet rechtstreeks te verklaren vanuit de officiele hypothese. Evenwel wordt die critiek vanuit de verdediging der officiele versie als onzin weggewuifd wegens de stelling van een 'lunatic' getuige dat hij de boom "door de lucht had zien vliegen", recht op die auto aan. De klinkklare nonsense der 'lunatic' wordt nu aangevoerd als extra bevestigende bewijskracht voor de officiele versie...
Dit is, naar analogie, het kader van het hele 9/11 drama.

Er is integendeel gaandeweg nog zéér veel wetenschappelijk onderzoek gedaan door bekwame specialisten, onderzoeken die het 9/11 report tegenspreken in vele punten EN bevestigen in andere punten. De werkelijk wetenschappelijke onderzoeken door onafhankelijke onderzoekers en labo's convergeren naar dezelfde fundamentele gebreken, fouten en gaten in het 9/11 report. Niet op "gelovige" gronden, maar op basis van onderzoek.
Maar VRIJ ONDERZOEK is onderzoek dat toegang krijgt tot alle beschikbare bronnen (de meeste 9/11 bronnen werden onmiddelijk weggehaald of geheim gesteld en dit over de gehele lijn), dat verder noch fysiek, noch intellectueel wordt gehinderd, dat verloopt per juridische tegenstelbaarheid (elke instantie heeft evenveel recht om vrij te expertiseren) en wetenschappelijke verifieerbaarheid (herhaling van de onderzoeken door elk instituut mogelijk.)
Wij gaan allemaal akkkoord dat zulks onvervreemdbare eigenschappen zijn van vrij (crimineel of burgerlijk) onderzoek, maar bij 9/11 nemen velen genoegen met de VERKLARING dat het volstrekt éénzijdige onderzoek dat grotendeels achter gesloten deuren plaatsvond, afgesloten is... en de "waarheid" bevat.

Ik, noch alle specialisten (we zijn intussen met 427 professioneel verantwoordelijke bouwspecialisten, plus meer dan 2000 ondersteunende vakgenoten) die er zich in vastbijten hebben ook maar één enkel probleem met een correcte verklaring voor om het even welk detail uit het rapport, er zijn details die ook door de onafhankelijke experts worden bevestigd. Wel héél veel problemen met het totaal ontbreken van antwoorden op cruciale vragen, wel héél veel problemen met conclusies van de orde "het lijkt ons heel waarschijnlijk dàt, dus 'is' het dàt", wel héél veel problemen met foute modellen. (Om het ijzig beleefd uit te drukken.)

DAAR is de werkelijke critiek in de USA mee bezig. Niet met de verhalen der lunatics.


Naschrift
Duidelijk is te zien dat de collapse begint net ter hoogte van de brand, en niet van onder uit, of van halverwege of wat ook. Dat moet genoeg zeggen.

Ja, en wat wil je met die uitspraak eigenlijk aantonen ??? Want dat ontgaat me totaal. < Dat moet genoeg zeggen...> pardon! :) WAT zegt dat dan genoeg !? Ik nodig je nu wel uit om wetenschappelijk concreet te worden.
(Ik zou zelf een heel gek figuur slaan als ik een bouwkundige verdedigingsexpertise uitvoer met de slagzin "Dat moet genoeg zeggen"... ik denk dat ik mijn boeken mag dichtdoen ! :lol: )

Vriendelijke groet.
Avatar gebruiker
Wig
 
Berichten: 121
Geregistreerd: 22 jul 2007, 07:17

Berichtdoor andrevanha » 14 aug 2008, 08:45

1.

Aphrodite schreef:
Mss kunnen jullie een aantal filmsuggesties doorgeven aan Virus, http://multiblog.vrt.be/virus/suggestie ... suggesties! Wink


Geplaatst: Wo Feb 20, 2008 2:49 pm
andrevanha schreef:
Wordt zo een mouw aan gepast. Mvg

Met die/mijn suggestie heeft Virus dus niets gedaan. Toevallig, normaal, vgl dat eens met hun andere reportages, enz ? :wink:


2.

Blue, voor mij is T7 cruciaal. Zolang daar niet de juiste toedracht van gekend is blijf ik met zeer grote achterdocht tav het troïika Cheney, Rumsfeld, Bush zitten en dat totaal los van de andere zaken aangaande 9/11.

Ik heb gisteren nog een stukje geë-maild met Willem ivm T7, ziehier:
Willem

Ik geef je een bijlage mee met bijdragen geplukt van Freethinker, waar je zelf op zat (op het laatst dan toch).

Voor mij is T7 cruciaal en zoals ik in een SKEPPpm aan jou reeds heb gezegd had ik een website gevonden waarvan ik hfdst 5 meen ik, T7 met bijzondere aandacht heb gelezen.

Daar was ook al sprake van brand/branden.

Nu, ik wou je vragen of er al dan niet een grote brand was in T7 als gevolg van dieselaggregaten. Klopt dit, of is dit bv schromelijk overdreven door oa de schrijfster/schrijver van de eerste geciteerde bijdrage (pag 2 desbetreffende topic Freethinker) uit de bijlage en kan zodoende brand als gevolg van dieselaggregaten niet met de werkelijkheid kloppen en zeker ook al niet dienen als verklaring voor de latere implosie ?
En dat de brandweer in een brandend gebouw vlug binnenstapt om vlug vlug een paar explosieven te leggen, zeker dan nog op zo'n manier dat een gecontroleerde implosie volgt, als dat zou kunnen dan geloof ik terug in Sinterklaas.

Heel graag antwoord Willem. Groetjes


De bijlage, uit Freethinker: http://www.freethinker.nl/forum/viewtop ... win+towers

Pagina 2

Geplaatst: Ma Apr 16, 2007 8:08 pm Onderwerp:

@brennus

De bbc docu weerlegt alles

WtC7 stond in brand nadat de torens waren ingestort. Er waren grote dieselaggregaten die stonden te fikken (op beeld is een grote brand in wtc7 te zien). Die brand ging dus uren en uren door. De sprinkler installatie deed het niet vanwege de instorting van beide torens zodat de watertoevoer was afgesloten. Er is 0,0 bewijs voor een inside job.

Deze bbc docu zal je waarschijnlijk wat verlichten van dat complotdenken.

http://www.youtube.com/watch?v=Ylwz3EqpgcU ook die video is weggehaald "due to terms of use violation"

Geplaatst: Ma Apr 16, 2007 8:19 pm Onderwerp:

Wie heeft de nazi's dan verleid tot een vijandbeeld, Brennus? Kapitalistische Joden soms?

Kijk, zo kun je alles omdraaien. Volgens mij werd het Amerikaanse volk op 9/11 verleid om in te stemmen met een wereldwijde oorlogscampagne.

Het idee dat de Amerikaanse overheid achter 9/11 zit is inmiddels behoorlijk gediscrediteerd. Loose Change beweert bijvoorbeeld dat een hele Boeing naar een vliegveld werd gebracht en de passagiers verdwenen zijn (ofwel massaal afgemaakt, ofwel verdwenen onder miljoenen Amerikanen).

Het verhaal dat de Twin Towers door 'controlled demolition' zijn omvergehaald is ontkracht door een Nederlandse expert. Die serie plofjes die je ziet zijn de ruiten die het begeven. Toren 7 noemde hij trouwens wel 'controlled demolition'. Hij was geschokt toen hij dat zag. Dat zou betekenen dat Larry Silverstein het wist. Het betekent ook dat er mensen in de overheid hebben gezeten die het wisten en er hun voordeel mee hebben gedaan (put-optie affaire wijst, als het waar is, ook die kant op).


Pagina 7

Geplaatst: Vr Mei 11, 2007 3:28 pm Onderwerp:

Toch blijf ik het neerhalen van WTC 7 een zwakke plek in het hele verhaal vinden. Er zijn wel vaker fikse branden in stalen wolkenkrabbers geweest. Wolkenkrabbers die een dag in lichterlaaie stonden zijn niet ingestort, WTC staat zo te zien niet in lichterlaaie, wel is hier een daar wat brand te zien. Maar om nou te zeggen dat WTC reddeloos verloren is, nee.
Op film is te zien dat brandweerlieden waarschuwen dat WTC 7 zal instorten, zij weten wat er zal gebeuren. Larry Silverstein vertelt in een TV interview dat hij in overleg met de brandweer heeft besloten dat WTC 7 zal worden neergehaald. Dus dappere brandweerlieden begeven zich (volgens de officiële berichten) in een gevaarlijk brandend pand om daar explosieven in aan te brengen die een gecontroleerd slopen van WTC tot gevolg hebben. Wat er nodig is om een gebouw als WTC7 gecontroleerd neer te halen wordt door Devious aardig omschreven:
Devious schreef:
Ik weet niet of iemand wel eens naar de programma's heeft gekeken op discoverychannel, over wat er komt kijken bij controlled demolition. Honderden enorme ijzeren draagbalken die moeten worden doorgeslepen; Duizenden gaten die moeten worden geboord; gaten die boordevol explosieven moeten worden gestopt; explosieven die met elkaar verbonden worden door tientallen kilometers kabel; maanden van voorbereiding door een groot aantal werknemers.


WTC7 is echter nog diezelfde middag gecontroleerd gesloopt. In het Zembla programma reageert de explosieven expert heel droog met de opmerking dat ze dan wel heel snel gewerkt hebben.

Geplaatst: Di Mei 15, 2007 12:10 pm Onderwerp:

Hieronder een aantal plausibele verklaringen voor het ineenstorten. Er staat overigens in de Elsevier van deze week een artikel over complottheorieën en interessant daarbij is de psychologie die daarbij komt kijken. Complotaanhangers zijn niet gauw van hun overtuiging af te brengen. Zij zijn slimmer dan de rest want doorzien de complotten. En hoe minder bewijs er voor is hoe meer hun complotdenken wordt gesterkt. Als er niets te vinden is dan hebben de samenzweerders wel heel goed hun best gedaan om het in de doofpot te stoppen. Wat dan weer aangeeft dat er een complot is enz, kortom ouderwetse cirkelredeneringen.

Aanslag 1993

In 1993 is eerder geprobeerd het WTC te beschadigen. In één van de kelderlagen is een bom tot ontploffing gebracht die één van de kernkolommen heeft weggeslagen en een aantal kolommen heeft beschadigd. Het gebouw is volledig intact gebleven. Er zijn zes dodelijke slachtoffers gevallen. In een verklaring van de constructeur geeft hij aan dat hij niet anders had verwacht dan dat het gebouw bleef staan. Het gebouw was immers ontworpen op een crash met het grootste vliegtuig uit die tijd.

Instorting World Trade Center
Boeing 707 en 767
Eerder is aangegeven dat het WTC is ontworpen op een vliegtuigcrash. Toen was het grootste vliegtuig een Boeing 707.lengte 39,0 mkruissnelheid 885 km/hspanwijdte 39,6 mmaximaal gewicht 86.184 kgbrandstof 56.778 l kerosine


Het toestel wat tegen het WTC is gevlogen was een Boeing 767.lengte 61,4 mkruissnelheid 880 km/hspanwijdte 51,9 mmaximaal gewicht 204.120 kgbrandstof 90.770 l kerosineAls we de gegevens met elkaar vergelijken zien we bij een Boeing 707 een gewicht van 86 ton terwijl de Boeing 767 204 ton weegt.
Een belasting die ca. 2,4 zo groot is. Logisch dat een gebouw bezwijkt? Is dit gewicht wel de oorzaak van bezwijken? Door een eenvoudige berekening uit te voeren zien we dat de oorzaak ergens ander moet liggen.

Windkracht
Gemiddelde stuwdrukwaarde 2,2 kN/m2Coëfficiënt druk+zuiging = 1,2Aangeblazen oppervlak 63,7 x 410 = 26.117 m2Kracht 1,2 x 2,2 x 26.117 = 68.949 kNRekenwaarde 1,5 x 68.949 = 103.424 kNZwaartepunt 205 mBotskracht
snelheid 500 km/h = 140 m/sremweg 70 mmassa 204.000 kgVertraging als x = 70 m dan geldt v = o m/s
v = v0 + at en x = v0t + 0,5 at2
hieruit volgt: a = - 140 m/s2F = m x a Þ F = 204.000 x 140 = 28.560 kNzwaartepunt 355 m (hoogst aangevlogen toren)Momentvergelijk
Windmoment (uiterste grenstoestand)
103.424 (kN) x 205 (m) = 21.201.920 kNmBotsmoment (gebruikstoestand)
28.560 (kN) x 355 (m) = 10.138.800 kNmConclusie de toren valt niet om
Wie verbaast het?Gebouwgewicht
Welke invloed heeft het gebouwgewicht op de stabiliteit?
Reële aanname gebouwgewicht 2,5 kN/m3 (gebruikswaarde)
dit komt overeen met 9,3 kN/m2 (vloeroppervlak)Gebouwvolume 63,7 x 63,7 x 410 = 1.663.653 m3Gebouwgewicht 2,5 x 1.663.653 = 4.159.132 kN
415.913 ton
Stijfheid
maximale uitbuiging van een gebouw
u = l/500 Þ u = 410/500 = 0,82 mEen eenvoudige afleiding voor de uitbuiging leert:
Met : u = 0,82 m
q = 1,2 x 2,2 x 63,7 = 168,2 kN/m1
l = 410 mUitbuiging bij de botsing


Conclusie de uitbuiging t.g.v. de botsing is klein t.o.v. maximale uitbuiging van dit gebouw in gebruikstoestand.Stabiliteit
In "stabiliteit voor ontwerpers" door Prof. D. Dicke wordt op eenvoudige wijze aangetoond hoe de stabiliteit voor een gebouw kan worden getoetst. Het voert in dit kader te ver om op de theoretische achtergrond in te gaan. Het begrip vergrotingsfactor speelt een belangrijke rol bij de stabiliteit. Het is een factor waarmee momenten en vervormingen moeten worden vermenigvuldigd om rekening te houden met het z.g. tweede orde effect.
Dicke toont aan dat bij n " 10 kan worden volstaan met een sterkte berekening en dat stabiliteit van het gebouw niet in het gedrang komt.
Brand
Zoals eerder aangegeven is het WTC waarschijnlijk ontworpen op de standaard brandkromme. In Nederland wordt bij ontwerp van tunnels de z.g. Rijkswaterstaatbrandkromme gehanteerd. Dit is noodzakelijk omdat de kans op een explosieve vloeistofbrand verbranding bij een tankwagen ongeval zeer reëel is. Kenmerkende verschillen:


Standaardbrandkromme na ca. 120 min. max. temp. 1000°CRijkswaterstaatkromme na ca. 60 min. max. temp. 1300°C.De invloed van de temperatuur op het gedrag van staal is te splitsen in:


Invloed op de sterkte


Invloed op de stijfheid
Bij 400°C: 100% sterkte 75% stijfheid
Bij 600°C: 50% sterkte 30% stijfheid
Bij 800°C: 10% sterkte 10% stijfheidDefinitie vuurbelasting
Hoeveelheid warmte die per m2 vloer vrij komt bij een volledige verbranding in MJ/m2Standaard vuurbelasting kantoor
340 - 1150 MJ/m2Reële vuurbelasting na de crash


Verbrandingswarmte kerosine 44 MJ/kgStel 80% van 90.770 = 72.616 liter in het gebouw
massa 72.616 x 0,86 = 62.450 kgOppervlak verspreiding 63,7 x 63,7 = 4058 m2
Reële vuurbelasting:
(62.450 x 44 / 4058) + 500 = 1177 MJ/m2Conclusie: ca. 2,4 keer hoger dan berekend


Een brand levert bij 1300°C twee maal zoveel straling dan bij 1100°C (vierde machts kromme).Isolatie is waarschijnlijk door de enorme impact grotendeels verdwenen.De sterkte neemt snel af.Spanningen waren al hoger dan normaal.200 ton extra gewichteen groot deel van de constructie is beschadigdBrand is fataal en leidt de instorting in!
Chronologische beschrijving van de instorting
Vliegtuig vliegt tegen de gevelbuisGevelelementen klappen naar binnenGevelelementen zijn gesteund door de vloerVloeren knikken uit (waarschijnlijk drie lagen)Brokstukken penetreren het gebouwKerosine explodeert
Ondanks de enorme impact blijven de torens staan.

Waarom?
Tweede draagweg
Op het moment van aanvliegen is het nagenoeg windstil de gevelbuis is ontworpen om buiging t.g.v. windbelasting op te nemen. Deze belasting werkt nu niet. Hierdoor zitten gevelkolommen op ca. 50% van hun gebruiksbelasting (invloed van de wind en het dragen zijn even groot). Dit komt overeen met ca. 35% van de rekenbelasting. De kernkolommen zijn ontworpen om te dragen deze zitten dus op 100% van hun gebruiksbelasting dit is ca. 70% van de rekenbelasting.Door het gevelbuisprincipe vloeien de krachten om het gat in de richting van de flenzen van de buis (gevels loodrecht op de aangevlogen gevel). Dit leidt tot een grote toename van de belasting. Het gebouw blijft staan.
Na verloop van tijd storten de torens toch in.

Waarom?
Progressive Collapse
De voortschrijdende instorting kan alleen worden ingeleid door de primaire dragers. Dit zijn:
VloerenGevelbuiskolommenKernkolommen
Zo ontstaan drie varianten waardoor het totale gebouw kan instorten.
Variant 1: De vloeren bezwijken

De vloeren zijn bevestigd tussen de gevelkolommen van de buis. Deze verbinding is de zwakste schakel. Door de impact is isolatiemateriaal beschadigd. Een grote extra belasting komt op de vloeren (brokstukken). Een drietal verdiepingen is al bezweken door de klap. Dit enorme gewicht in combinatie met de hoge temperatuur, op de verbinding, laat de onderliggende vloer bezwijken. De vloeren vallen op elkaar. Zij trekken de gevelkolommen mee naar binnen, daar waar ze eerder ontworpen waren om de gevelkolommen te steunen.
Als de kolommen instorten valt het enorme gebouwgewicht van ca. 100m gebouw op de onderliggende constructie.

Waarom gebeurt dit na ca. één uur?
Waarom stort het als tweede aangevlogen gebouw als eerste in?

In de bovenste beschrijving is de zeer grote belasting de primaire oorzaak. Het zou dus kort na de impact hebben moeten gebeuren. Als de vloeren eerst zouden bezwijken dan zou logischerwijs de eerst aangevlogen toren ook als eerste bezwijken, immers de impact op de vloeren is voor beide torens gelijk.

Een intussen veel gehoorde variant die naar mijn mening het minst reëel is.

Variant 2: De gevelbuiskolommen bezwijken

Mogelijk start het bezwijken met de gevelkolommen. Door de herverdeling van krachten rond het gat worden de omliggende kolommen zeer zwaar belast. Bij de grote toename van de temperatuur (in de tijd) kunnen de resterende zwaar belaste gevelkolommen het bovenste gebouwdeel niet meer dragen. Door de valversnelling van het bovenste gebouwdeel ontstaat een impulsbelasting op het onderliggende gebouwdeel. Deze belasting komt waarschijnlijk voor het grootste deel naast de ondergelegen kolommen op de vloeren. Deze kunnen onmogelijk de belasting dragen en het gebouw stort in.

Beide vragen van bovenstaande variant zijn beantwoord.

De brand verzwakt na verloop van tijd de kolommen. Een uur is een reëel tijdsbestek. Dat de tweede toren eerder gaat is te verklaren uit het feit dat door het lage aanvliegen er een veel groter restant van het gebouw op de verzwakte kolommen drukt. Echter zijn deze lager gelegen kolommen ook op een grotere belasting gedimensioneerd!
Waarom stort het gebouw zo zuiver verticaal in?

Dit is niet logisch. De grootste verzwakking gebeurt aan één zijde van het gebouw. Het bovenste gebouwdeel zou nooit zuiver verticaal naar beneden zijn gevallen. De top zou er, als het ware "afgeknakt" zijn. Dit is niet gebeurd!

Deze vaker gehoorde variant lijkt mij minder waarschijnlijk.

Variant 3: De kernkolommen bezwijken

Een misschien nog niet gehoorde variant. In eerste instantie niet zo logisch om mee te starten, immers deze kolommen vervulde géén functie in de stabiliteit van het gebouw. Toch wat nader onderzoek!
De kernkolommen zitten op de hoogste belasting. Deze belasting wordt extra verhoogd door de brokstukken en reeds ingestorte vloeren. Ook de kernkolommen zijn zwaar beschadigd, op één van de videobeelden zie je juist de neus van het vliegtuig uit de andere gevel komen. In combinatie met de hoge temperatuur bezwijken deze kolommen eerst. Als de kolommen wegknikken trekken zij de vloeren mee. Deze trekken op hun beurt de gevelkolommen weer naar binnen. Dit geeft antwoord op de eerder gestelde vragen.

Bij het "bedoelt" opblazen van gebouwen is het verticaal instorten vaak een eis om zo weinig mogelijk nevenschade te krijgen. Een gebruikte techniek hierbij is de centrumkolommen net iets eerder opblazen dan de randkolommen.

Dit maakt de laatste variant voor mij de meest waarschijnlijke.(brandweer.nl)

Zo, ongeveer aan het eind van mijn krachten. Dus komende dagen niet veel verwachten als er überhaupt nog te verwachten is.
Ook ivm Vrijdenker Willem ben ik te zwak om te reageren. Groetjes
andrevanha
 
Berichten: 626
Geregistreerd: 06 nov 2006, 19:30

Berichtdoor andrevanha » 14 aug 2008, 09:01

Nog een kleine aanvulling ivm T7 naar aanleiding van de link 9/11 coverup op Wiki door Blue aangehaald.

An analysis of the steel from the ruins of the tower shows that the steel had a high content of sulphur, which can happen when steel is misforged. The sulphur, in addition to burning on its own, also lowered the temperature at which the steel would soften and melt.


Hm, hm "misforged steel", geleverd en goedgekeurd ?
Kennen dus geen werfcontroleurs, materialencontroleurs in US ? Hm hm
Of hoe komt het zwavel daar ?

Vraagjes (meer dan hierboven vermeld), wie heeft de antwoorden ?

En die "pull it" van Silverstein is al lang geklasseerd, zijn portefeuille wellicht niet.

Groetjes, saluutjes
andrevanha
 
Berichten: 626
Geregistreerd: 06 nov 2006, 19:30

Berichtdoor Digit » 14 aug 2008, 11:00

Wig schreef:... ik denk dat ik mijn boeken mag dichtdoen ! :lol: )


Inderdaad, alleen had je dat beter wat eerder gedaan ! :wink:

Je schreef namelijk :

Wig schreef:Eén van de argumenten van vakonbekwame 'lunatics' is inderdaad geweest dat de torens hadden moeten "omvallen", zoals een schoendoos dat doet. Niets is minder waar. Maar bij een instorting geïnitieerd door een welbepaalde unidirectionele destructieve impactbelasting of door een thermische brandbelasting, MOET de instorting (gehele of gedeeltelijke instorting) wel uitdrukkelijk assymetrisch zijn, omdat het totale krachtenverloop dat er op aangrijpt assymetrisch IS. De bewering dat een absoluut assymetrisch krachtenverloop een totaal symmetrisch instortingspatroon oplevert, is even fantastische KWAK als de bewering dat je door met een auto vanuit stilstand met je stuur naar links of rechts gedraaid stevig gas te geven en op te trekken, kaarsrecht rechtdoor zal rijden. Of dat een vliegtuig door een volle doorstart boven de landingsbaan met grote kracht naar beneden zou gaan in plaats van omhoog. We zijn niet ver verwijderd van de appel die horizontaal van de boom valt... Maar zulksoortige KWAK staat dus wel in het FEMA dossier. De argumentatie dat het een "bijzondere bouwwijze is" (niet zo ontzettend bijzonder als ze ons willen doen geloven...) moet plots volstaan om de wetten van de fysica zelf aan te passen. Maar een sluitende fysieke verklaring wordt niet gegeven, enkel de drogreden dat we (dogmatisch) moeten aannemen dat het bijzondere van de constructie daar aanleiding toe geeft. Het bijzondere van de constructie tovert alle verschillen in momenten weg. Prachtig ! Lang leve de hokus pokus. :twisted:


Wie de video's goed bekeken heeft zal gemerkt hebben dat de toppen in het begin een beetje kantelen in de richting van de impact. Dat is uiteraard onder invloed van het kantelmoment dat voornamelijk ontstaat door het eerst bezwijken van de wandelementen aan die kant. Op dat ogenblik is evenwel de middenkern nog grotendeels intact, en die biedt weerstand aan de rotatie. Bovendien gaat het om een enorm grote massa, en verdwijnt het aandrijvende koppel (= assymetrische effect) zodra de overige wandelementen bezwijken. Bij het bezwijken van de middenkern komt het geheel dan vertikaal naar beneden in de stand die het op dat moment heeft. Eenvoudige mechanica. Wie daar hokus-pokus denkt voor nodig te hebben mag met mijn complimenten eens (opnieuw) bouwkunde gaan studeren !

Wat betreft T 7 : de explosie kan veroorzaakt zijn door het breken van gasleidingen ten gevolge van trillingen bij het instorten van T 1 en T 2. Het zwavelgehalte van het staal heeft waarschijnlijk te maken met de illegale inport van goedkoper Indisch staal. Indien de monstername goed (= oneerlijk dus !) georganiseerd wordt, wordt dit niet ontdekt. Een kleine steekpenning voor de controleurs kan in deze wonderen doen. Je kan natuurlijk veronderstellen dat het slechte staal opzettelijk bij de bouw geleverd werd door de Amerikaanse geheime diensten om er zeker van te zijn dat het ding later zou instorten bij een aanslag door Al Qaida, maar dan zit je in de buurt van het wereldrecord lunatisch complotdenken !

Er is destijds op het vorige forum hierover nogal wat gescheven, o. a. door mij, en het zou uiteraard nuttig zijn indien dat opnieuw kan worden opgedoken. Ik heb hier destijds nogal wat tijd in gestoken, en de conclusie was duidelijk. Ik beschouw het niet als zinvol om de volledige discussie nog eens over te doen omwille van de copy/paste ijver van enkele hardnekkige believers.

Wat betreft de "427 professioneel verantwoordelijke bouwspecialisten" lijkt het er wel erg op dat die méér bezig zijn met sappige duimen dan met vakkennis.

Indien ze alsnog (al dan niet opnieuw) bouwkunde gaan studeren, dan beveel ik hun van harte aan om dat in Leiden te doen. Daar maken kritisch denken en argumentatie klaarblijkelijk deel uit van het lessenpakket. Alhoewel mijn eigen alma mater (Gent) ook niet slecht scoort ! :wink:

****************

Dit is géén posting ter verdediging van de Bush-administratie, verre vandaar. Die heeft het gebeuren met beide handen aangegrepen om er een aantal zaken door te drukken waar dat anders niet zou gelukt zijn. De inval in Irak is er waarschijnlijk één van. Mogelijkerwijze waren ze er zelfs blij mee. En ik wil zelfs toegeven dat de Amerikaanse geheime diensten wapenfeiten op hun palmares hebben die minstens even smerig zijn, bv. het aanmoedigen van de "Paagse lente" en de opstand in Hongarije, om die vervolgens aan hun lot over te laten. Het argument van dat zouden ze toch nooit doen ! snijdt in deze dus volgens mij ook al geen brood.

Op dit vlak zijn de Amerikanen overigens geen uitzondering : er zijn bijzonder sterke aanwijzingen dat de Russen in augustus '44 hun opmarsch door Polen vertraagd hebben om de Duitsers de kans te geven af te rekenen met de opstand van Warschau. Kwestie van nadien wat minder strijdvaardige nationalisten om handen te hebben !

Maar het pure politieke feit om twee gekaapte lijnvliegtuigen te laten invliegen op een topsymbool van het Amerikaanse systeem, met minstens honderden slachtoffers (alleen al in de vliegtuigen + Pentagon en 4° toestel), ongeacht de overige schade, zou voor Bush hoogstwaarschijnlijk ruim voldoende geweest zijn om de oorlg tegen het terrorisme, stijl Bush, te verantwoorden.

Dat deze vliegtuigen aanzienlijke schade zouden aanrichten is niet te betwijfelen. Het sprookje dat de gebouwen zouden bestand moeten geweest zijn tegen vliegtuigcrashes zal enkel aanslaan bij de hard-core lunatics (en/of bouwkunde-onkundigen, maar de combinatie is voor-de-hand-liggend). De gevels zijn nl. berekend op eenparig verdeelde windlasten, en niet op vergelijkbare puntlasten, zeker niet als die plots worden overgedragen door middel van een impact.

Maar laat ons even veronderstellen dat de Amerikaanse geheime diensten vooraf betrokken waren. Hiervan uitgaande moeten we dan afwegen of het voor hen de moeite waard was om het effect te vergroten door het aanbrengen van interne springladingen, nota bene volgens een klassiek demolitiepatroon ? De risico’s op ontdekking bij het binnenbrengen van al dat materiaal waren niet gering. De meerwaarde ervan echter hoogst twijfelachtig, zoals hierboven beargumenteerd.

Dat de Amerikaanse inlichtingendiensten in de aanloop naar 9/11 geblunderd hebben (en dat dat nadien is toegedekt) staat vast. Hiermee bedoel ik dan niet zozeer de luchtverdediging want die heeft, bij gebrek aan dergelijk scenario, niet méér geblunderd dan door de verrassing te verwachten was. De anti-terrorismecellen van FBI en (in mindere mate) CIA hadden echter onraad moeten ruiken, en hadden op een dergelijk scenario moeten anticiperen. Of daar opzet mee gemoeid was is een vraag die ook is opgedoken ná de aanval op Pearl Harbour. Dat debat is uiteindelijk een stille dood gestorven. Hebben functionarissen informatie achter gehouden in de hoop dat terroristen hen de nodige exuses zouden verschaffen, en ging dit tot het hoogste nivau (de president) ?. Misschien komt de waarheid over ettelijke decennia ooit te voorschijn uit vrijgegeven archieven. Maar van de lunatieke complottards hoeven we ze in elk geval niet te verwachten !

Natuurlijk is deze reactie kort en onvolledig, en natuurlijk kunnen onze complottards duizenden bijkomende argumenten aandragen. Zo heeft de familie Bin Laden mogelijkerwijze aandelen in een zwavelfabriek in India die ze heeft opgericht om de staalkwaliteit van T 7 te beïnvloeden. Maar je moet niet de hele zee leegdrinken om te weten dat ze zout is. En je moet dat zeker geen twee keer doen !

Wat mij betreft : case closed !

Groetjes,

Digit
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

Berichtdoor Blueflame » 14 aug 2008, 13:17

Wig schreef:
Blueflame schreef:Duidelijk is te zien dat de collapse begint net ter hoogte van de brand, en niet van onder uit, of van halverwege of wat ook


Ja, en wat wil je met die uitspraak eigenlijk aantonen ?


Indien het gebouw is onderuitgehaald met springstoffen of wat ook, dan zou je toch verwachten dat het gebouw begint in te storten ter hoogte van deze ingreep ? En dat is duidelijk niet het geval. De collaps begint ter hoogte van de impact.

Die architecten-site, is dat deze : http://www.ae911truth.org/ ?
Met dan het 'statement' alhier : http://www.ae911truth.org/info/4 .
Wordt er door jouw niet al te veel van uitgegaan dat architecten zich niet kunnen vergissen ?

En ook hier lees ik weer iets verdacht, dat mij aan conspiracy doet denken:

After all, if in fact these buildings were professionally demolished with explosives, and since it takes months of planning and engineering to place the explosives, and since these buildings were highly secure from foreign terrorists, then we are presented with a horrible conclusion that we cannot deny: that this entire event must have been planned and orchestrated by a group other than those who are blamed by our Government.


Participatie van de overheid insinueren.
Sorry, ik blijf het daar lastig mee hebben.


Mvg.
Nonsense is our core business
Avatar gebruiker
Blueflame
Site Admin
 
Berichten: 4135
Geregistreerd: 20 okt 2006, 12:43

Berichtdoor Digit » 14 aug 2008, 14:12

Blauwtje,

Je schreef:Wordt er door jouw niet al te veel van uitgegaan dat architecten zich niet kunnen vergissen ?


Géén enkel diploma vaccineert afdoende tegen licht- en bijgelovigheid en complotdenken, zelfs niet op het eigen vakgebied.

Als dat wél het geval was, dan zou de maatschappij niet geteisterd worden door dokters-homeopathen die met allerlei drogredenen een hetze voeren tegen vaccinatie.

Qua intellectueel peil is dit fenomeen perfect vergelijkbaar !

Groetjes,

Digit
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

Berichtdoor wolkenstein » 14 aug 2008, 14:29

Blueflame schreef:
Participatie van de overheid insinueren.
Sorry, ik blijf het daar lastig mee hebben.


Ik ook. Maar geldt dat ook voor de mogelijkheid dat er een machtige derde partij met een heel eigen agenda in het spel zou kunnen zijn? Denk aan de vraagtekens bij de moord op JFK.

Objectief gesproken valt de betrokkenheid van een achter de schermen opererende congsie niet 100% uit te sluiten. Maar het blijft desalniettemin ook in een dergelijk scenario heel ingewikkeld het praktische aandeel van Al Quaida in het geheel in te passen. Tenzij er een wel heel duister scenario ten grondslag lag aan het WTC gebeuren.
wolkenstein
 
Berichten: 2732
Geregistreerd: 29 okt 2006, 01:30

Berichtdoor Digit » 14 aug 2008, 14:41

wolkenstein schreef:
Blueflame schreef:
Participatie van de overheid insinueren.
Sorry, ik blijf het daar lastig mee hebben.


Ik ook. Maar geldt dat ook voor de mogelijkheid dat er een machtige derde partij met een heel eigen agenda in het spel zou kunnen zijn? Denk aan de vraagtekens bij de moord op JFK.

Objectief gesproken valt de betrokkenheid van een achter de schermen opererende congsie niet 100% uit te sluiten. Maar het blijft desalniettemin ook in een dergelijk scenario heel ingewikkeld het praktische aandeel van Al Quaida in het geheel in te passen. Tenzij er een wel heel duister scenario ten grondslag lag aan het WTC gebeuren.


Wolkenstein,

Ik schreef:Dat de Amerikaanse inlichtingendiensten in de aanloop naar 9/11 geblunderd hebben (en dat dat nadien is toegedekt) staat vast. Hiermee bedoel ik dan niet zozeer de luchtverdediging want die heeft, bij gebrek aan dergelijk scenario, niet méér geblunderd dan door de verrassing te verwachten was. De anti-terrorismecellen van FBI en (in mindere mate) CIA hadden echter onraad moeten ruiken, en hadden op een dergelijk scenario moeten anticiperen. Of daar opzet mee gemoeid was is een vraag die ook is opgedoken ná de aanval op Pearl Harbour. Dat debat is uiteindelijk een stille dood gestorven. Hebben functionarissen informatie achter gehouden in de hoop dat terroristen hen de nodige exuses zouden verschaffen, en ging dit tot het hoogste nivau (de president) ?. Misschien komt de waarheid over ettelijke decennia ooit te voorschijn uit vrijgegeven archieven.


Wat je schrijft is inderdaad een mogelijke variant op mijn citaat hierboven. Terrorisme en misdaad vormen géén mooie afgelijnde structuur met duidelijke bevelslijnen. In tegendeel, het bestaat eerder uit losse cellen, elk met eigen doelstellingen en methodes. Maar die werken wél samen als ze dat opportuun vinden. Zo kan je inderdaad onmogelijk uitsluiten dat extreem linkse, extreem rechtse én religieuze terroristen samenwerken met een ronduit misdadige organisatie zoals de maffia als zij vinden dat een gemeenschappelijk project op dat moment in hun eigen kraam past. De drugs- en wapenhandel is daar een goed voorbeeld van, evenals de handel in valse paspoorten ! Zowel bij Pearl Harbour als de moord op JFK is zo'n scenario zeker niet onmogelijk. Een ander historisch drama waarbij samenvallende agenda's van verschillende partijen mogelijks een rol gespeeld hebben is het kelderen van de Lusitania.

De 9/11-terroristen hebben dus mogelijks steun gekregen uit de meest overwachte hoek. De kans dat een dergelijk kluwen ooit volledig ontward wordt is erg gering. Dát heb je dus goed gezien !

Groetjes,

Digit
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

Berichtdoor andrevanha » 14 aug 2008, 15:59

Digit, ik treed je bijdrage nr x in grote mate bij (ook het kantelmoment).

Wat het zwavel betreft T7, moeilijk te geloven dat DUIZENDEN TONNEN geleverd zijn aan 'minderwaardige' kwaliteit. En dat voor EEN OVERHEIDSGEBOUW!!!!! Ik zou nu schadevergoeding vragen aan het bedrijf. Ze kunnen er gans de 3de wereld mee onderwijs geven!!

Dus goed nadenken over T7.

Net zoals het kantelinzicht (Tnoord of Tzuid, ik zou het moeten nagaan) mi juist is, is het argument van je explosieven Blue volgens mij niet juist, zonder dat ik beweer dat er explosieven waren.
De vertikale vrije val zou juist moeten inhouden dat er - in geval van explosieven - explosieven aan de fundamenten waren gelegd, niet ?

Waarmee ik hier dan nu vraag: zijn er explosieven, ontstekingsmechanismen gevonden ?

Waarmee ik wil zeggen dat mi de pancake instorting ook hout KAN snijden.

En goed beseffen gasten (Digit, Blue, Wolk) dat je het zelf zegt: de mogelijke betrokkenheid van meer dan één echelon van inlichtingdiensten en co kan en mag helemaal niet uitgesloten worden.

Nog één iets Digit: Bin Laden heeft zelf aangegeven dat hij niet verwachtte dat de Twin Towers zouden instorten. En ik geef het je op een blaadje: hij had het bestudeerd.
En weer eens je eigen woorden niet vergeten Digit: Bush had geen 3.000 doden nodig, het feit dat ze erin waren gevlogen was ruim voldoende.
Uit de hand gelopen, evt door ?

Zoals gezegd gasten, deze was een krachtinspanning door het niet kunnen laten, verwacht niet dat ik me volledig in de discussie gooi. Maar deze opm kon ik toch niet laten.

Mvg
andrevanha
 
Berichten: 626
Geregistreerd: 06 nov 2006, 19:30

Berichtdoor Digit » 14 aug 2008, 16:26

André,

1) Als ik iemand zou moeten omkopen (god verhoede het ! :wink: ), dan zou ik méér overhouden door iemand om te kopen die duizenden tonnen moet goedkeuren, dan aan het serreke van de buren ! Ik besef dus héél goed wat ik zeg ! Omkoperij loont pas écht vanaf een zekere schaal ! En, net zoals de meeste misdrijven, verjaart ze !

2) Er is nergens sprake van "vrije val". In de filmpjes kun je duidelijk zien dat de gevellagen één voor één uitbuigen volgens het bezwijken van de opeenvolgende verdiepingen onder het neerkomen van de "top", die daarbij progressief versnelt. Ik zie niet dadelijk wat je bedoelt met "pancake" instorting.

3) Ik heb niemands betrokkenheid uitgesloten. Mensen die betaalt worden om "het vuile werk te doen", doen meestal juíst dát : het vuile werk. En vaak zijn ze daar erg bedreven in. En het is in een oorlog (koude of warme) hélemaal niet ongebruikelijk om mensen aan de eigen kant (zelfs onschuldige) op te offeren aan lange-termijns strategische doelen.

4) Ik heb nergens de betrokkenheid van Bush expliciet aangegeven. Enkel uitdrukkelijk de mogelijkheid open gelaten. Dat de geheime diensten geflaterd hebben is manifest. Dat ze daar openlijk weinig kritiek op gekregen hebben is verdacht, maar niet méér. Het kan andere redenen gehad hebben. Het is niet omdat iemand flatert dat je hem moet desavoueren. Er kunnen intern lessen getrokken zijn zonder het imago te schaden. De toekomstige behoefte aan geheime diensten kan daar een motivatie voor zijn. Het enige wat met zekerheid vaststaat is dat Bush er goed heeft op ingespeeld. Misschien heeft hij gewoon een geboden kans gegrepen. De regel "is fecit cui prodest" schept wél een verdenking, maar vormt op zich géén bewijs ! (De dader is hij, die er voordeel bij heeft !).

5) Je kan er alleen maar naar gissen hoe goed Bin Laden's experten waren in het vooraf inschatten van wat de vliegtuigen zouden uitrichten. Dat moet niet noodzakelijk véél beter geweest zijn dan de complottards van dienst. En die schieten niet zomaar met spek, maar met heelder varkens. En zelfs voor goede experten is een dergelijke inschatting ook een mate van natte-vinger-werk. Er zijn namelijk erg weinig voorgaanden ! Overigens deed dat weinig ter zake. Bin Laden hoopte, door het zakencentrum te raken, de Amerikaanse economie te beschadigen. Dat is overigens niet gelukt, maar dat lag niet aan het mislukken van de aanslag. Bush heeft de gewenste voorwendsels gekregen. Wie, behalve de slachtoffers en de "gewone" mensen, ligt overigens wakker van het aantal doden ?

Groetjes,

Digit

P. S.
André,
Lees eens dit : http://www.verzet.org/content/view/1168/69/ , je zal dan beseffen wat ik bedoel met "het vuile werk" ! Ook hierover zal de volledige waarheid waarschijnlijk nooit meer te voorschijn komen.
Laatst bijgewerkt door Digit op 14 aug 2008, 17:38, in totaal 1 keer bewerkt.
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

Berichtdoor Blueflame » 14 aug 2008, 17:35

andrevanha schreef:
Dus goed nadenken over T7.

Net zoals het kantelinzicht (Tnoord of Tzuid, ik zou het moeten nagaan) mi juist is, is het argument van je explosieven Blue volgens mij niet juist, zonder dat ik beweer dat er explosieven waren.
De vertikale vrije val zou juist moeten inhouden dat er - in geval van explosieven - explosieven aan de fundamenten waren gelegd, niet ?


Wel, dit filmpje geeft de 3 instortingen op een rijtje.
http://www.youtube.com/watch?v=Odp1FO0Vmuw

Je kan duidelijk zien dat WTC 7 anders instort dan de 2 Towers.

De 2 Towers beginnen in te storten precies op de plaats van de impact ! Hoe had men op voorhand die plaats kunnen voorzien en dus ook precies daar explosieven aanbrengen ? Dat bedoel ik.

Met het aandacht vestigen op het feit dat WTC 7 anders instort, wil ik niet beweren dat deze zeker wel met explosieven is neergehaald, maar ik bedoel dat je toch een duidelijk verschil tussen deze instorting en de towers ziet.

Mvg.
Nonsense is our core business
Avatar gebruiker
Blueflame
Site Admin
 
Berichten: 4135
Geregistreerd: 20 okt 2006, 12:43

Berichtdoor Digit » 14 aug 2008, 18:31

Op sommige filmpjes is te zien hoe op de lagere verdiepingen van WTC 7 vrij uitgestrekte branden woeden. Deze branden zijn niet erg fel (ze slaan niet uit !). Ze moeten geleid hebben tot een gelijkmatige opwarming van een groot aantal kolommen onderaan in het midden van de structuur.

Staal wordt traditioneel berekend aan een belasting van 0,6 x de elasticiteitsgrens. Bij opwarming dalen de elasticiteitsgrens en de weerstand van het staal, en wel vrij drastisch, láng voordat het smeltpunt zelfs maar benaderd wordt. Bij het uiteindelijk bezwijken van één kolom wordt dienst last overgedragen op naburige kolommen, die daardoor eveneens ogenblikkelijk zullen bezwijken. Het hierop volgende domino-effect doet het volledige gebouw instorten.

Als dat gebouw bovendien is opgetrokken uit (brozer) staal van mindere kwaliteit, dan kunnen de schokken van de eerste instort brosse breuken veroorzaken in de kolommen van de naburige verdiepingen. Brosse breuken zijn gekenmerkt door het feit dat ze weinig energie absorberen en zéér snel optreden. M. a. w. ze zullen de val van het bouwwerk veel minder vertragen dan kwaliteitsstaal dat bij het bereiken van de elasticiteitsgrens veel langzamer bezwijkt en hierbij een aanzienlijke hoeveelheid energie absorbeert. Maar zelfs bij kwaliteitsstaal kan de algehele opwarming (met verlaging van de elasticiteitsgrens) een soortgelijk effect hebben gehad.

Het instorten van WTC 7 is waarschijnlijk merkwaardig, maar niet onverklaarbaar !

En de beweerde uitlating van de eigenaar met de term "pull it" slaat zo goed als zeker op het opgeven van het gebouw door het beëindigen van de bluspogingen. De eigenaar suggereerde de brandweercommandant om zijn mensen terug te trekken (to pull out !) om geen levens te riskeren aan een "verloren" gebouw ! Géén van beiden waren trouwens demolitiespecialisten !

Ook boeiend, voor wie de tijd heeft :
http://www.popularmechanics.com/technol ... 27842.html
http://www.debunking911.com/index.html

Groetjes,

Digit
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

Berichtdoor Blueflame » 14 aug 2008, 19:48

http://www.debunking911.com/index.html

Dat is inderdaad een goeie.
bv. http://www.debunking911.com/collapse.htm

Ik denk dat ik nog wel wat ga lezen, maar het er op het forum verder bij laten.

Mvg.
Nonsense is our core business
Avatar gebruiker
Blueflame
Site Admin
 
Berichten: 4135
Geregistreerd: 20 okt 2006, 12:43

Berichtdoor andrevanha » 15 aug 2008, 06:12

Een paar pilletjes meer en dat gaat beter.

Dank zij http://www.debunking911.com/pull.htm (bedankt Blue) lees ik voor de eerste keer iets meer over T7 (je weet de video youtube Freethinker was niet meer beschikbaar).
Als er een gat van 20 verdiepingen was geslagen in het midden van T7 frontaal (zuidflank) dan verandert dat mijn gezichtspunt in die mate dat de instorting mogelijks is te wijten aan brand als start en later, veel later, hoeveel later WINK implosie tot gevolg. Ik moet hier aan toevoegen dat ik op dat punt nog enig voorbehoud dien te maken omdat ik geen gegevens heb omtrent de constructiewijze van T7.

Volgende vraag had ik graag beantwoord gezien:
Hoe kon dat grote gat in T7 ontstaan: Twin Tower noord 396,5m hoog, de voorzijde T7 op 122m afstand; laat impacthoogte nog gelijk zijn met die 396,5m welk brokstuk (het zal zeker geen pluim van de Vuurvogel geweest zijn) kan 122m vliegen om in T7 een gat te slaan van 20 verdiepingen lang/hoog ? Eventjes formules bovenhalen en kijken welke snelheid het brokstuk moet hebben gehad. Massa brokstuk = ? Trouwens welk brokstuk heeft men zien vliegen ? Getuigen ?
P.S. Als je de hoogte neem dat het brokstuk T7 zou moeten hebben geraakt en de impacthoogte van Twin Tover noord dan is het verschil in hoogte nog ?, de afstand 122m verandert natuurlijk niet.

Twee opm terzijde:
1. Digit, een kleine opmerking: je uitgaan van omkoperij is voor mij niet minder of meer geloofwaardig dan samenzwering van welke orde dan ook.
Nogmaals, niet vergeten dat je nogmaals aangeeft hoe 'vuil' de wereld (van macht en geld) is, en dat niet alleen voor materialengesjoemel.
Trouwens, als één of ander apenland dat staal geleverd heeft, kan dat niet zo moeilijk zijn te achterhalen welk land.

2. Als Osama maar zo snugger is om te denken dat de US economisch op de knieën te krijgen is met het opblazen van de Twins (dus het IQ van een broekventje), dan moet het een koud kunstje zijn om hem bij de kraag te vatten. WINK

Voor zwavel, maar iets dat mij toch ook wel een klein beetje fascineert is het seismografisch gebeuren op en rond het moment van de aanslagen, een 'samenzweringswebsite': http://www.waarheid911.nl/wtc_explosieven.html#thermate

Groetjes
andrevanha
 
Berichten: 626
Geregistreerd: 06 nov 2006, 19:30

Berichtdoor andrevanha » 15 aug 2008, 09:08

Een middaguitstapje, naar de cinemazaal.

http://www.youtube.com/watch?v=Odp1FO0Vmuw

We hadden gisteren een misverstand Blue maar dit tussen haakjes.

Dit filmpje is natuurlijk samenzwerig en ik zal dus aannemen dat de videomakers van dienst de noordzijde van T7 in the picture plaatsen omdat hen (de videomakers) dat goed uitkwam.

Maar ik heb het nog nooit zo duidelijk kunnen zien/vaststellen: T7 gaat PERFECT IN VRIJE VAL, dus LOODRECHT VERTIKAAL naar beneden doordat GANS HET GEBOUW OVER DE TOTALE GRONDOPP, aan DE BASIS en VOLKOMEN SYMMETRISCH dus, als een kaartenhuisje in elkaar zakt.

Zwavel en vooral middenstuk eruit beginnen niet meer door te wegen.

Het enigste dat - als de brand al oorzaak was - hier nog kan tellen is de aard van constructie van T7, anders ... een paar zitjes warmhouden in Den Haag en Obama for president als hij het hof durft te erkennen.

Groetjes
andrevanha
 
Berichten: 626
Geregistreerd: 06 nov 2006, 19:30

Berichtdoor Digit » 15 aug 2008, 10:18

André,

Je ziet op dat filmpje zéér duidelijk dat het middenstuk aan de linkerzijde reeds minstens een halve verdieping gezakt is op het moment dat T 7 in beeld komt. Dat is ruimschoots voldoende om het door mij beschreven domino-effect te bevestigen. Zie : viewtopic.php?p=29050#29050

Groetjes,

Digit
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

Berichtdoor Digit » 15 aug 2008, 10:29

André,

Over : viewtopic.php?p=29063#29063

Betreft T 7 :

Je bijdrage daarover is een absoluut staaltje van irrationeel complotdenken ! Het hele terrein was bezaaid met brokstukken van meerdere (tientallen) tonnen. Het feit dat het brokstuk dat dat specifieke gat geslagen heeft niet eenduidig is geïdentificeerd, en het feit dat niemand bekend is die dat brokstuk heeft zien vallen is voor jou klaarblijkelijk voldoende om opnieuw vraagtekens te zetten bij de algemeen aanvaarde uitleg. Het feit dat niemand bekend is die de explosieven zou hebben zien plaatsen daarentegen, roept klaarblijkelijk géén vragen op over de complottheorie, hoe onwaarschijnlijk die om andere redenen ook mag zijn ! Door asymetrische bewijslast op te leggen kan je uiteindelijk élke theorie, hoe absurd ook, een graad van waarschijnlijkheid meegeven. Zo bewijst het feit dat niemand explosieven heeft zien plaatsen ongetwijfeld dat ze door de kabouterkes werden geplaatst. Net zoals het feit dat niemand dat gat heeft zien slaan waarschijnlijk bewijst dat het er feitelijk niet was !
Daarnaast wil ik er op wijzen dat het woord implosie in deze context totaal verkeerd wordt gebruikt : een implosie is het bezwijken van een vat onder invloed van een uitwendige overdruk (of een inwendige onderdruk) : http://nl.wikipedia.org/wiki/Implosie . Dat is hier duidelijk nergens het geval : het betreft binnenwaartse instortingen, tenminste wat T 7 betreft.

Voor het instorten van T 7 heb ik trouwens hier beknopt een mogelijke verklaring gegeven : viewtopic.php?p=29050#29050

****************

En verder :

Je schreef:1. Digit, een kleine opmerking: je uitgaan van omkoperij is voor mij niet minder of meer geloofwaardig dan samenzwering van welke orde dan ook.
Nogmaals, niet vergeten dat je nogmaals aangeeft hoe 'vuil' de wereld (van macht en geld) is, en dat niet alleen voor materialengesjoemel.
Trouwens, als één of ander apenland dat staal geleverd heeft, kan dat niet zo moeilijk zijn te achterhalen welk land.


Natuurlijk niet : omkoperij is iets wat dagelijks gebeurt, maar in dit geval past het niet is de complottheorie, en dus is het hoogst onwaarschijnlijk ! Dat de complottheorie in dit verband vereist dat de CIA reeds in 1984 slecht staal heeft doen leveren om zeker te zijn dat T 7 bij een aanslag van Al Qaida (dat in 1984 nog niet eens bestond !) in 2001 op de correcte manier zou instorten is natuurlijk minstens even waarschijnlijk !

Natuurlijk is het gemakkelijk om het apenland dat destijds het staal leverde (uiteraard opzettelijk, en niét uit winstbejag !) te identificeren : vervang gewoon het valse kwaliteitscertifikaat door het echte, en dan zie je dadelijk waar dat vandaan komt. Dat het echte certifikaat uiteraard reeds vóór de levering in 1984 vernietigd werd is uiteraard alleen maar bewijs voor de complottheorie : immers, waarom heeft men anders de bewijzen van het gesjoemel door de CIA vernietigd ? De bewijzen van gewone omkoperij zou men in 1984 ongetwijfeld goed bewaard hebben : ze waren immers absoluut noodzakelijk om in 2002 de complottheorie te kunnen ontkrachten ! Bewijs te meer !

Goe bezig, André, goe bezig !

Je schreef:2. Als Osama maar zo snugger is om te denken dat de US economisch op de knieën te krijgen is met het opblazen van de Twins (dus het IQ van een broekventje), dan moet het een koud kunstje zijn om hem bij de kraag te vatten. :wink:


Je gaat hier totaal voorbij aan het feit dat het beursklimaat vooral bepaald wordt door subjectieve factoren als vertrouwen. Praat eens met een willekeurige beursgoeroe, en je zal weten dat allerlei (vaak irrationele) verwachtingen meestal méér invloed hebben op de koers van een aandeel, dan de prestaties van het bedrijf zélf. Bekijk ook eens de oorzaak van een aantal beurscrashes, en je weet genoeg. De vertrouwensschok die had kunnen ontstaan door een degelijke aanslag in het hart van het financiële systeem had mogelijkerwijs een aantal bedrijven kunnen laten uitwijken naar Europese of Japanse beurzen, met katastrofale bevolgen voor de Amerkaanse geldeconomie. Het feit dat dit juist niet is gebeurd bewijst dus eerder de onvoorspelbaarheid van het beursklimaat dan de naïviteit van Osama Bin Laden.

Er lopen in dit dossier inderdaad nogal wat "broekventjes" rond, maar Osama is daar zeker niet bij (zie verder) !

******************

Even een fragmentje lichten uit je link http://www.waarheid911.nl/wtc_explosieven.html#thermate :

New York Times over gesmolten staal en zwavel
(02/02/02)
Grootst gevonden fragment NYT: " Perhaps the deepest mystery uncovered in the investigation involves extremely thin bits of steel collected from the trade towers and from 7 World Trade Center, a 47-story high rise that also collapsed for unknown reasons. The steel apparently melted away, but no fire in any of the buildings was believed to be hot enough to melt steel outright. A preliminary analysis of the steel at Worcester Polytechnic Instituteusing electron microscopes suggests that sulfur released during the fires — no one knows from where — may have combined with atoms in the steel to form compounds that melt at lower temperatures."


Prachtig fragment, al was het maar omdat het onweerlegbaar en overduidelijk de absurditeit van het complotdenken aantoont :
Om zwavel onder staal te mengen waardoor materiaal met lager smeltpunt ontstaat, moet het staal in eerste instantie al gesmolten zijn ! Dat is in totale tegenspraak met de suggestie dat het smeltpunt van staal zou zijn verlaagd door zwavel die tijdens de brand zou zijn vrijgekomen aan temperaturen die niet hoog genoeg zijn om degelijk kwaliteitsstaal te smelten !

Dat zoiets in de NYT zou geraakt zijn is (als dat zo is !) ongetwijfeld een grove fout van de journalist. Die geeft hiermee niet alleen blijk van een totale wetenschapsonkunde, maar zelfs van een ernstig verstoord logisch denkvermogen. Dat het op de complotsite geraakt is toont aan dat nuchter denken niet bepaald de favoriete hobby is van de webmaster ! Over "broekventjes" gesproken : hier heb je een kandidaat of twee ! :wink:

Daarmee is het intellectuele peil van de complotdenkers goed geschetst. Vrijwel alle complotwebsites zijn immers bezaaid met dergelijk absurdistaanse beweringen ! Daar verder tegen ingaan is zo ongeveer hetzelfde als paragraaf per paragraaf moeten bewijzen dat "The Lord of the Rings" géén waargebeurd verhaal is. Om er dan een paar uit te pikken waar dat niet te bewijzen is, en daaruit dan af te leiden dat er met zekerheid toch wél stront aan de knikker zit !

André, wakker worden en het totaalplaatje bekijken !

Groetjes,

Digit
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

Berichtdoor andrevanha » 15 aug 2008, 11:53

Tweede uitstapje.

Terug de cinemazaal in.

http://www.debunking911.com/pull.htm (1)

En ja, stevige argumenten met meer bewijsmateriaal (videofragmenten) dat het er niet zo symmetrisch aan toe ging als bv die andere youtube die dat wel duidelijk suggereert.

Goeie punten voor de niet-samenzweerders.

Voor de rest een beetje 'vitten' :wink: en vooral Digit rustig blijven.
Bv waarom:
Het feit dat het brokstuk dat dat specifieke gat geslagen heeft niet eenduidig is geïdentificeerd, en het feit dat niemand bekend is die dat brokstuk heeft zien vallen is voor jou klaarblijkelijk voldoende om opnieuw vraagtekens te zetten bij de algemeen aanvaarde uitleg.

Wie niet de minste twijfel heeft hangt mij om het even wat aan.
Bewijzen, c'est tout. Ik ben daarover altijd duidelijk geweest.

Het (ultieme ?) bewijs (en nu ga ik grof tewerk, voortaan B (believers), NB (non-believers)) moet ik dus aannemen is te vinden op (1). Dus een groot niet-brandend - lijkt mij - stuk vliegt (duidelijk te zien) bij het instorten van Twin Tower noord ongeveer 10:30 AM dacht ik (TT zuid, een half uur eerder dacht ik) en - naar wat wordt beweerd - raakt T7.
T7 collapst minstens 3,5 uur later. Wat gebeurt er in die 3,5 uur (meer dan 2 voetbalwedstrijden lang) ?

Show me.

Die quote Digit is afkomstig van iemand die - wat ik nog kan begrijpen - het spuugzat is samenzweringstheorieën te 'bestuderen' maar is zwaar overtrokken, met nadruk op zwaar.

Ik ben geboren met vraagtekens, ongeveer de enige vraagtekens die ik niet heb is tav van het feit dat ik besta en nog iets heb dat mij logisch kan doen nadenken.

Show me, no showtime please.

Wat ik hierboven stel gaat op voor de rest van de quote:
Het feit dat niemand bekend is die de explosieven zou hebben zien plaatsen daarentegen, roept klaarblijkelijk géén vragen op over de complottheorie, hoe onwaarschijnlijk die om andere redenen ook mag zijn ! Door assymetrische bewijslast op te leggen kan je uiteindelijk élke theorie, hoe absurd ook, een graad van waarschijnlijkheid meegeven. Zo bewijst het feit dat niemand explosieven heeft zien plaatsen ongetwijfeld dat ze door de kabouterkes werden geplaatst. Net zoals het feit dat niemand dat gat heeft zien slaan waarschijnlijk bewijst dat het er feitelijk niet was !

het betreft binnenwaartse instortingen, tenminste wat T 7 betreft.

Wat waren die andere (T1, T2) dan wel Digit ?

Natuurlijk niet : omkoperij is iets wat dagelijks gebeurt, maar in dit geval past het niet is de complottheorie, en dus is het hoogst onwaarschijnlijk ! Dat de complottheorie in dit verband vereist dat de CIA reeds in 1984 slecht staal heeft doen leveren om zeker te zijn dat T 7 bij een aanslag van Al Qaida (dat in 1984 nog niet eens bestond !) in 2001 op de correcte manier zou instorten is natuurlijk minstens even waarschijnlijk !

Natuurlijk is het gemakkelijk om het apenland dat het staal leverde (uiteraard opzettelijk, en niét uit winstbejag !) te identificeren : vervang gewoon het valse kwaliteitscertifikaat door het echte, en dan zie je dadelijk waar dat vandaan komt. Dat het echte certifikaat uiteraard reeds vóór de levering in 1984 vernietigd werd is uiteraard alleen maar bewijs voor de complottheorie : immers, waarom heeft men anders de bewijzen van het gesjoemel door de CIA vernietigd ? De bewijzen van gewone omkoperij zou men in 1984 ongetwijfeld goed bewaard hebben : ze waren immers absoluut noodzakelijk om in 2002 de complottheorie te kunnen ontkrachten ! Bewijs te meer !

Dat is weer zo'n staaltje 'zwaar overdreven', 'overdrive' zeg maar.
INDIEN ik iets voorbereid/zou voorbereiden en ik ben geen amateur dan is de eerste ronde: voorbereiding. Dat is gegevens inwinnen, en je weet hoe dat dan verder gaat (remember 'dóórdenken' en mijn vriend).
Om het samen te vatten, het is totaal irrelevant om te weten van wie het staal afkomstig is om naar motieven van potentiële daders te zoeken die op het moment van constructie niet eens bestaan, het is wel relevant als ik een aanslag wil uitvoeren dat ik weet hoe het gebouw in elkaar steekt, welke materialen zijn gebruikt enz.

Je gaat hier totaal voorbij aan het feit dat het beursklimaat vooral bepaald wordt door subjectieve factoren als vertrouwen. Praat eens met een willekeurige beursgoeroe, en je zal weten dat allerlei (vaak irrationele) verwachtingen meestal méér invloed hebben op de koers van een aandeel, dan de prestaties van het bedrijf zélf. Bekijk ook eens de oorzaak van een aantal beurscrashes, en je weet genoeg. De vertrouwensschok die had kunnen ontstaan door een degelijke aanslag in het hart van het financiële systeem had mogelijkerwijs een aantal bedrijven kunnen laten uitwijken naar Europese of Japanse beurzen, met katastrofale bevolgen voor de Amerkaanse geldeconomie. Het feit dat dit juist niet is gebeurd bewijst dus eerder de onvoorspelbaarheid van het beursklimaat dan de naïviteit van Osama Bin Laden.

Je zit hier op het spoor van Willem en Jive1 en niet juist. Psychologische factoren spelen een rol in de evolutie van beursnoteringen. Voor een ervaren belegger mét een goeie portefeuille speelt dat geen rol!
Geef mij 400.000 euro Digit en ik maak er in één jaar 400.000 euro bij. Met de helft als commissie ben ik content, ook al is geen job stresserender! :wink:
P.S.1 En per 400.000 euro en plus moet je die jaarlijkse winst met een coëfficiënt vermenigvuldigen (afhankelijk van de 'inzet'). Nogmaals mensen: uw pensioensparen bestaat bij de gratie van het 'beursspel' (en dus bij een wraakroepende ongelijke inkomensverdeling op wereldschaal).
P.S.2 De Amerikaanse economie zat vóór 9/11 al in een recessie (internetbubble), en zoals je het best aan marxistische economen vraagt, dat herhaalt zich af en toe. Maar de crash op Wall Street van 1929 herhaalt zich nooit meer!! En al helemaal niet omwille van dezelfde redenen - vraag het maar eens aan Bernanke, hij heeft er zijn doctoraatsthesis mee behaald. Belletje rinkelt ? :wink: Veel geleerd, net zoals we veel hebben opgestoken van Hiroshima en Nagasaki. Dus Bin Laden, naar school gaan.

Prachtig fragment, al was het maar omdat het onweerlegbaar en overduidelijk de absurditeit van het complotdenken aantoont :
Om zwavel onder staal te mengen waardoor materiaal met lager smeltpunt ontstaat, moet het staal in eerste instantie al gesmolten zijn !(1) Dat is in totale tegenspraak met de suggestie dat het smeltpunt van staal zou zijn verlaagd door zwavel die tijdens de brand zou zijn vrijgekomen aan temperaturen die niet hoog genoeg zijn om degelijk kwaliteitsstaal te smelten !(2)

Hi Digit, rustig blijven, in eerste instantie rustig worden!
(1) Juist
(2) Wie zei nog maar net dat de - volgens B niet eens zo felle maar lange brand (omdat je het lang laat branden zeker) - het minderwaardig staal door het te hoog zwavelgehalte vroeger zijn vloeigrens deed bereiken dan het 'juiste' staal ?

Digit, probeer eerst een beetje rustig te worden. Echt, met de Lord of the Rings gaan we er echt niet geraken ook al kan het goeie entertainmentcinema zijn. Maar niet aan mij besteed.

En wat is nu het totaalplaatje Digit ? Daar zou ik nu graag wel eens jouw antwoord op horen!

De eindgeneriek is nu bezig met lopen: always watch out!

Groetjes
andrevanha
 
Berichten: 626
Geregistreerd: 06 nov 2006, 19:30

Berichtdoor Digit » 15 aug 2008, 12:33

André,

Het totaalplaatje staat in grote lijn in : viewtopic.php?p=29038#29038 (en volgende uiteraard) !

Daar staat overigens ook te lezen wat gebeurt met T 1 en T 2 : klassiek instorting door bezwijken ter hoogte van de vliegtuigimpact. Door jou overigens voor goed verklaard ! (1)

De vraag naar de herkomst van het staal kwam van jou, niet van mij ! Vergeten ? Of huik naar de wind gehangen ? (2)

Jouw zelfvertrouwen als beursgoeroe lijkt mij zelfoverschatting, tenzij je bankrekening het tegendeel bewijst !

En ik zie in jouw teksten méér uitroeptekens dan vraagtekens. En allebei op de verkeerde plaatsen.

Verder bevestig ik mijn teksten hierboven, in het bijzonder viewtopic.php?p=29038#29038 en viewtopic.php?p=29066#29066 . Verder doe ik niet meer mee met je spelletjes die er in bestaan over en weer te huppelen tussen deelaspecten zonder die te kaderen [(2) (1)] en bereikte conclusies te negeren (1).

Dat de complottheorieën en hun websites uitpuilen van de waaspraat is ondertussen hierboven duidelijk aangetoond. Ik doe dus niet meer mee met het zoeken naar zeldzame individuele graankorrels in een stel kafzakken, enkel en alleen omdat die korrels niets aan de waarde van de kafzakken veranderen. Iets wat jij vrolijk schijnt te negeren. Zie hiervoor het "Lord of the Rings"-argument ! Dat ik overigens handhaaf.

Misschien dat ik bij gelegenheid nog eens terugkom op de explosieven-hypothese, gewoon om de reeds gepresenteerde (en afdoende) tegenargumenten te aligneren en te preciseren.

Verder beperk ik mij tot reacties in functie van het totaalplaatje en verwijzingen naar wat er al staat.

Doe dus rustig verder met je hobby, maar verwacht niet dat ik mij nog moe maak aan absurditeiten !

Digit
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

Berichtdoor Seppe » 15 aug 2008, 19:11

1) Moslim vliegt in toren
2) Er worden honderden pagina's geschreven over complottheoriën
3) Er worden honderden pagin's geschreven over de betrouwbaarheid van deze theoriën
4) Er worden honderden pagina's geschreven over de pagina's dat geschreven zijn over de betrouwbaarheid van de complottheoriën

Of hoe 1 moslim in staat is om duizenden anderen voor 7 jaar bezig te houden, and counting... and counting... counting... zzzzZZzzzzzZZZzzzz
- Door mijn ongecencuseerde eerlijkheid, kan elke post van mij de laatste zijn. -
Seppe
 
Berichten: 688
Geregistreerd: 05 maart 2008, 22:43

Berichtdoor Digit » 16 aug 2008, 13:40

Seppe,

Vervang de "honderden" door "duizenden", en zelfs méér, en je hebt de hele situatie op de kortst mogelijke manier adekwaat samengevat !

Gelijk heb je !

Groetjes,

Digit
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

Berichtdoor Seppe » 16 aug 2008, 14:18

mja ge kent mij hé, ik ben altijd voorzichtig met mijn woordjes :lol:
- Door mijn ongecencuseerde eerlijkheid, kan elke post van mij de laatste zijn. -
Seppe
 
Berichten: 688
Geregistreerd: 05 maart 2008, 22:43

Berichtdoor andrevanha » 20 aug 2008, 10:21

Gewoon zeggen: dat mijn cruciale T7 totaal anders is gevideoteerd door de link van Blue (of was het Digit). Letterlijk een totaal andere kijk, maar ook met niet-letterlijke kijkgevolgen.

Voor de rest: de eigenlijke bijdrage haalt het ook niet.

P.S. Afgelopen dikwijls gedacht aan zoiets als Katyn en de Rijksdagbrand.

Dit was het dan. Saluutjes
andrevanha
 
Berichten: 626
Geregistreerd: 06 nov 2006, 19:30

Re: 9/11 Fictie of werkelijkheid. Juist! maar in welke richt

Berichtdoor workingclasshero » 29 nov 2013, 11:58

Ik las jullie discussie.

Ondertussen is er een peer review gepubliceerd:

http://www.benthamscience.com/open/tocp ... 7TOCPJ.htm
workingclasshero
 
Berichten: 13
Geregistreerd: 07 feb 2011, 21:43

Re: 9/11 Fictie of werkelijkheid. Juist! maar in welke richt

Berichtdoor Digit » 29 nov 2013, 12:49

workingclasshero schreef:Ik las jullie discussie.

Ondertussen is er een peer review gepubliceerd:

http://www.benthamscience.com/open/tocp ... 7TOCPJ.htm


Man, man, man, je blaast mij nu écht van mijn sokken!

Alhoewel, "peer" review, zeg je? De Brigham-Young is een religieuze privé-universiteit waar het boek van Mormon boven de wetenschap staat. 4, 6 en 7 zijn clubjes van complottheologen. 3 zit ook in Provo, leunt vermoedelijk aan bij BJ en ziet er geen haar beter uit dan 4,6 en 7. 5 (LSC) kan ik niet thuisbrengen, maar Legge zit in elk geval op hetzelfde spoor van de voorgaanden (zie Google). De enige ernstige instelling lijkt de universiteit van Kopenhagen, maar ook daar zullen ze wel hun aandeel complotkwieten rondlopen hebben.

Daarnaast, § 7 op p. 27 lijkt mij bijzonder boeiend. Vooraleer ik dat slik zou ik wel wat info willen over de referentiestalen en de meetnauwkeurigheid. En als dat niet klopt, dan zakt heel dat epistel als een pudding in elkaar.

Ik volhard.

Groetjes,

Digit
Laatst bijgewerkt door Digit op 29 nov 2013, 16:06, in totaal 1 keer bewerkt.
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

Re: 9/11 Fictie of werkelijkheid. Juist! maar in welke richt

Berichtdoor stefaandepraetere » 29 nov 2013, 14:56

Tjah Bentham science peer reviewed noemen is net zoals de story onderzoeksjournalistiek noemen...
http://en.wikipedia.org/wiki/Bentham_Science_Publishers
stefaandepraetere
 
Berichten: 746
Geregistreerd: 31 jul 2008, 23:11

Re: 9/11 Fictie of werkelijkheid. Juist! maar in welke richt

Berichtdoor workingclasshero » 29 nov 2013, 20:09

Je spreekt van complotkwieten, maar in die publicatie is toch geen sprake van allerhande linken met betrokkenheid van Amerikaanse regering etc. zoals in al de youtubefilmpjes ?
Waarom zouden terroristen geen explosieven kunnen geplaatst hebben?
Dat je complottheoriëen bediscussieert en deze verwerpt wanneer er geen bewijs voor is, terecht, daarvoor dient dit forum, maar vanaf dat er onderzoeken gebeuren door wetenschappers verbonden aan ernstige instellingen (zoals je zegt Denemarken), kan je toch onmogelijk onmiddellijk spreken van complotkwieten. Waarom zouden zij hun carrière op het spel zetten?

Vriendelijke groeten
workingclasshero
 
Berichten: 13
Geregistreerd: 07 feb 2011, 21:43

Re: 9/11 Fictie of werkelijkheid. Juist! maar in welke richt

Berichtdoor Digit » 29 nov 2013, 20:47

Er is welgeteld één van de auteurs die verwijst naar een ernstige universiteit, maar dat bewijst niet dat die auteur bona fide is. Zoals gezegd, élke universiteit heeft hier en daar wel enkele lapzwanzen rondlopen. En die auteur ondertekent is zijn persoonlijke naam. De universiteit van Kopenhagen is hoegenaamd niet betrokken bij het "onderzoek".

Álle ernstige onderzoeken wijzen er op dat die torens ingestort zijn door de impact van de vliegtuigen. Verhaaltjes van inwendige explosieven vind je alleen terug bij complotkwieten.

Groetjes,

Digit
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

Re: 9/11 Fictie of werkelijkheid. Juist! maar in welke richt

Berichtdoor Renate » 29 nov 2013, 21:11

Ik vraag me ook af hoe die terroristen die explosieven ongemerkt geplaatst zouden kunnen hebben.
Renate
 
Berichten: 2232
Geregistreerd: 24 jan 2011, 00:52

Re: 9/11 Fictie of werkelijkheid. Juist! maar in welke richt

Berichtdoor Digit » 29 nov 2013, 21:36

Renate schreef:Ik vraag me ook af hoe die terroristen die explosieven ongemerkt geplaatst zouden kunnen hebben.


Met de explosieven zelf zou dat misschien nog net lukken, maar met alle kablering en electronika die erbij komt kan je dat gerust vergeten. Daarnaast, als een bende terroristen WTC wilden vernietigen, dan was één grote lading in een hoek veel doeltreffender geweest: de torens waren dan in hun geheel opzij omgevallen en hadden daarbij nog onnoemelijke secundaire schade aangericht. Dé natte droom van élke terrorist: héél het financial district plat!

Groetjes,

Digit
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

Re: 9/11 Fictie of werkelijkheid. Juist! maar in welke richt

Berichtdoor workingclasshero » 30 nov 2013, 14:25

Je doet bijna alsof een gebouw onmogelijk met explosieven opgeblazen kan worden.
Men is erin geslaagd om gelijktijdig 4 vliegtuigen te kapen op een moment dat een grote militaire oefening aan de gang was waarbij een situatie van kaping van vliegtuigen werd gesimuleerd, waarbij verwarring ontstond met de echte situatie en waardoor de terroristen de tijd hadden de vliegtuigen in de twin towers en het pentagon te laten vliegen. Dat kan toeval zijn, maar die terroristen waren daar waarschijnlijk wel van op de hoogte.
Opnieuw: als zij in staat waren om zo een gesofisticeerde aanslag uit te voeren waarom zouden zij niet in staat zijn om explosieven te plaatsen en te laten ontploffen? Dat is toch geen onmogelijke hypothese? Daarvoor moet je toch geen complottheoreticus zijn.

Vriendelijke groeten
workingclasshero
 
Berichten: 13
Geregistreerd: 07 feb 2011, 21:43

Re: 9/11 Fictie of werkelijkheid. Juist! maar in welke richt

Berichtdoor Renaat » 01 dec 2013, 22:14

workingclasshero schreef:Je doet bijna alsof een gebouw onmogelijk met explosieven opgeblazen kan worden.


Wie zegt dat?

workingclasshero schreef:Opnieuw: als zij in staat waren om zo een gesofisticeerde aanslag uit te voeren waarom zouden zij niet in staat zijn om explosieven te plaatsen en te laten ontploffen? Dat is toch geen onmogelijke hypothese? Daarvoor moet je toch geen complottheoreticus zijn.


Als er verschillende mogelijke verklaringen zijn voor iets, waarom zou je dan naar een onwaarschijnlijke verklaring grijpen? Wat is er mis met de verklaring dat de vliegtuigen via de brand (kerosinebranden zijn erg heet) de constructieve integriteit van het gebouw hebben aangetast en daarmee voor een instorting hebben gezorgd. (Dat lijkt me overigens sterk in overeenstemming met de beelden van de instortingen die 'van bovenaf' beginnen.

workingclasshero schreef:Opnieuw: als zij in staat waren om zo een gesofisticeerde aanslag uit te voeren waarom zouden zij niet in staat zijn om explosieven te plaatsen en te laten ontploffen? Dat is toch geen onmogelijke hypothese? Daarvoor moet je toch geen complottheoreticus zijn.


Het is een hele kunst om gebouwen netjes naar beneden te laten instorten door het plaatsen van explosieven onderaan. Het kon misschien met die gebouwen (daar spreek ik me niet over uit), waar waarom zouden terroristen die gebouwen zo netjes naar beneden laten instorten als ze explosieven plaatsen?

En waarom heeft men zolang gewacht met het laten ontploffen van die explosieven als het zo'n gesofisticeerde aanslag was. Op dat ogenblik waren er al heel veel mensen kunnen vluchten en heel veel mensen die zich op de onderste verdiepingen bevonden (onder de verdiepingen waar het vliegtuig invloed) zijn ongedeerd kunnen wegkomen.
Of hadden de terroristen een reden om niet zoveel mogelijk slachtoffers te maken en te wachten met het laten ontploffen van explosieven.

Je kan in allerlei soorten complotten geloven, maar het idee van explosieven vind ik wel heel absurd.
Renaat
 
Berichten: 576
Geregistreerd: 28 jul 2012, 20:26

Re: 9/11 Fictie of werkelijkheid. Juist! maar in welke richt

Berichtdoor Renate » 02 dec 2013, 11:48

workingclasshero schreef:Je doet bijna alsof een gebouw onmogelijk met explosieven opgeblazen kan worden.
Men is erin geslaagd om gelijktijdig 4 vliegtuigen te kapen op een moment dat een grote militaire oefening aan de gang was waarbij een situatie van kaping van vliegtuigen werd gesimuleerd, waarbij verwarring ontstond met de echte situatie en waardoor de terroristen de tijd hadden de vliegtuigen in de twin towers en het pentagon te laten vliegen. Dat kan toeval zijn, maar die terroristen waren daar waarschijnlijk wel van op de hoogte.
Opnieuw: als zij in staat waren om zo een gesofisticeerde aanslag uit te voeren waarom zouden zij niet in staat zijn om explosieven te plaatsen en te laten ontploffen? Dat is toch geen onmogelijke hypothese? Daarvoor moet je toch geen complottheoreticus zijn.

Vriendelijke groeten

En waarom zouden die terroristen van die oefening op de hoogte zijn geweest? Het kan net zo goed een gelukkig toeval zijn geweest. Dan is de aanslag nog steeds complex, maar toch niet complex genoeg om tegelijkertijd explosieven te laten ontploffen. De vraag is of de zaak anders zou zijn gelopen, als die oefening er niet was geweest. Aanslagen lukken, of mislukken wel vaker door toeval. Waarom zou het feit dat een aanslag faalt door een 'gelukkig' toeval, waarschijnlijker zijn dan het feit dat een aanslag het gewenste effect heeft door een toevallige omstandigheid? De terroristen hebben meerdere vliegtuigen gekaapt, misschien ook wel om te voorkomen dat de aanslag zou mislukken. Bij een van de vliegtuigen hebben de passagiers er uiteindelijk voor gezorgd dat het vliegtuig z'n bestemming niet heeft bereikt. Misschien een door de terroristen ingecalculeerd risico?
Renate
 
Berichten: 2232
Geregistreerd: 24 jan 2011, 00:52

Re: 9/11 Fictie of werkelijkheid. Juist! maar in welke richt

Berichtdoor Digit » 02 dec 2013, 11:59

Renate schreef:
workingclasshero schreef:.... Men is erin geslaagd om gelijktijdig 4 vliegtuigen te kapen op een moment dat een grote militaire oefening aan de gang was waarbij een situatie van kaping van vliegtuigen werd gesimuleerd, .... . Dat kan toeval zijn, maar die terroristen waren daar waarschijnlijk wel van op de hoogte.

En waarom zouden die terroristen van die oefening op de hoogte zijn geweest?

De vraag is: was er wel een oefening? Ik heb daar nog geen enkele betrouwbare bevestiging van gezien! En dan nog. tijdens zo'n oefening zijn er per definitie "onschuldigen" die verdacht moeten doen. En hebben de onderscheppers geen échte wapens aan boord. En zelfs als ze die hadden, dan zouden ze die niet gebruiken, want het kan altijd deel van de oefening zijn. Tot het te laat is natuurlijk.
Kortom: complotverzinsel op complotverzinsel!

Groetjes,

Digit
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

Re: 9/11 Fictie of werkelijkheid. Juist! maar in welke richt

Berichtdoor Renate » 02 dec 2013, 12:14

Digit schreef:
Renate schreef:
workingclasshero schreef:.... Men is erin geslaagd om gelijktijdig 4 vliegtuigen te kapen op een moment dat een grote militaire oefening aan de gang was waarbij een situatie van kaping van vliegtuigen werd gesimuleerd, .... . Dat kan toeval zijn, maar die terroristen waren daar waarschijnlijk wel van op de hoogte.

En waarom zouden die terroristen van die oefening op de hoogte zijn geweest?

De vraag is: was er wel een oefening? Ik heb daar nog geen enkele betrouwbare bevestiging van gezien! En dan nog. tijdens zo'n oefening zijn er per definitie "onschuldigen" die verdacht moeten doen. En hebben de onderscheppers geen échte wapens aan boord. En zelfs als ze die hadden, dan zouden ze die niet gebruiken, want het kan altijd deel van de oefening zijn. Tot het te laat is natuurlijk.
Kortom: complotverzinsel op complotverzinsel!

Groetjes,

Digit

Ook dat. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit iets over een oefening gelezen heb. Maar zelfs als die oefening er zou zijn geweest, dan blijft het nog steeds de vraag of de terroristen daarvan op de hoogte waren. Maar goed, in de ogen van de complottertjes bestaat toeval niet. Ze leven kennelijk in een romanwereld, waarin geen mus van het dak kan vallen, zonder dat het een bedoeling heeft.
Renate
 
Berichten: 2232
Geregistreerd: 24 jan 2011, 00:52

Re: 9/11 Fictie of werkelijkheid. Juist! maar in welke richt

Berichtdoor workingclasshero » 02 dec 2013, 20:56

De jaarlijkse oefening van NORAD "Global Guardian" was wel degelijk die dag waarbij een kaping van vliegtuig werd gesimuleerd (onder punt 3 en 4 van de oefening)

http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Guardian

Het kan zeker toeval geweest zijn. Mijn inziens kunnen die terroristen wél op de hoogte zijn geweest.
Akkoord?

Groeten
workingclasshero
 
Berichten: 13
Geregistreerd: 07 feb 2011, 21:43

Re: 9/11 Fictie of werkelijkheid. Juist! maar in welke richt

Berichtdoor Blueflame » 02 dec 2013, 22:22

Renate schreef:Ik kan me niet herinneren dat ik ooit iets over een oefening gelezen heb.

Digit schreef:De vraag is: was er wel een oefening? Ik heb daar nog geen enkele betrouwbare bevestiging van gezien!

workingclasshero schreef:De jaarlijkse oefening van NORAD "Global Guardian" was wel degelijk die dag waarbij een kaping van vliegtuig werd gesimuleerd (onder punt 3 en 4 van de oefening)
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Guardian


Jawel, die dag was er zeker en vast een oefening gepland (en - naar ik me meen te herinneren - aan de gang).
Laat dat an sich dus geen discussiepunt zijn.
Wel de eventuele relevantie.


Mvg.
Nonsense is our core business
Avatar gebruiker
Blueflame
Site Admin
 
Berichten: 4135
Geregistreerd: 20 okt 2006, 12:43

Volgende

Keer terug naar Fictie of werkelijkheid?

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 0 gasten