Thermodynamics versus theory of evolution

Dit forum biedt de gelegenheid voor discussie over pseudo-wetenschappelijke feiten of 'gebakken lucht' op Nederlandstalige websites. Vul zelf aan... Reacties die valse verdachtmakingen bevatten of argumentloos zijn worden verwijderd.

Berichtdoor TUUR » 19 jun 2007, 11:08

Evoskepsis schreef:
1. De basiseigenschap van onze werkelijkheid is dat elk verschil (bijvoorbeeld van energie, warmte, dichtheid, complexiteit of informatie) [b]uiteindelijk egaliseert. (Zoekwoord: "arrow of time"). Geen enkele serieuze wetenschapper zal deze eigenschap ontkennen.

3. De basiseigenschap van onze werkelijkheid heeft tot gevolg dat complexe moleculen uiteindelijk vervallen tot het laagst mogelijke energie niveau. Maar in de fantasiewereld van de macro-evolutietheorie hebben moleculen - hoe wonderlijk - een instrinsiek verlangen zich te ordenen tot steeds complexere eenheden. Stel dat moleculen werkelijk die eigenschap zouden hebben, dan zouden perpetuum mobiles mogelijk zijn. Bovendien zou het grootste gedeelte van de chemische industrie op de fles gaan omdat ingewikkelde substanties gratis ter beschikking zouden komen. Dat dat niet kan begrijpt een kind.

Goed zo, evoskepsis, we maken vorderingen... Uiteindelijk egaliseert, heel goed. Daarom sterven we. Je begint het te begrijpen.
Evoskepsis schreef: Slechts wetenschappelijke resultaten die in hun religieuze straatje passen mogen het "volk" bereiken, en regelmatig wordt de zorg uitgesproken dat de gewone mensen die niet goed op de hoogte zijn hoe de dingen echt in elkaar zitten aan het twijfelen worden gebracht. Het is diep triest dat dit alles zich afspeelt twee honderd jaar na de Verlichting, en dat mensen die zeggen zich te baseren op de wetenschap het licht van de wetenschap willen doven. [/b]

BLABLA. We zitten met een theorie, jij biedt geen alternatief, dan kiezen we in de wetenschap voor de theorie die werkt, niet voor onwetendheid. Je mag altijd met een alternatief komen. In jouw geval zal dat hoogstwaarschijnlijk zijn: god heeft het gedaan. Succes er mee!
"Ik zou best christen en verlost willen zijn, als de christenen er maar wat verloster uitzagen."
Friedrich Nietzsche
Avatar gebruiker
TUUR
 
Berichten: 559
Geregistreerd: 23 okt 2006, 11:43
Woonplaats: Molenstede

Berichtdoor Heeck » 19 jun 2007, 15:06

Door Evoskepsis gepasseerd:

Er is een interessanter discussie met Evoskepsis, die hij liever niet aanhaalt:
zie: viewtopic.php?p=11105#11105
en ook vermijdt Evoskepsis contact met wetenschappelijke instanties:
viewtopic.php?p=11164#11164

Evoskepsis doet alsof hij de algemene geldigheid van de thermodynamica heeft gefalcifieerd, wat wereldnieuws zou zijn.
Redenering is lek en ontwerp voor uitsluiting gevende proefneming ontbreekt.
Roeland
Begrip is een waan met een warm gevoel, dus MIJDT SPIJT.
www.edge.org
Avatar gebruiker
Heeck
 
Berichten: 6546
Geregistreerd: 20 okt 2006, 22:09
Woonplaats: Leeuwarden

Berichtdoor Evoskepsis » 26 jun 2007, 16:28

Tuur schreef op: Di Jun 19, 2007 10:03

Dat neemt nog niet weg dat men veel over het evolutionaire verleden kan afleiden uit embryologische gegevens. Veel overeenkomsten in de verschillende stadia van het embryo en de foetus zijn terug te leiden op een gemeenschappelijk afstamming.


Hier zien we in alle duidelijkheid het verschil tussen wetenschappelijke theorie en geloof. De bewering dat de embryonale ontwikkeling een weerspiegeling is van de veronderstelde evolutionaire ontwikkeling is niet toetsbaar en daarom niet wetenschappelijk. De bewering behoort tot het domein van de religie, met andere beweringen die, bijvoorbeeld, veronderstellen dat het DNA, dat de embryonale ontwikkeling volledig aanstuurt, het product is van een een god of een intelligente ontwerper.

Paleontologen vermoeden daarom dat soortvorming soms heel snel kan gaan, zodat er geen tussenvormen bewaard zijn gebleven.


Hier zien we in alle duidelijkheid dat het zogenaamde fossiele archief helemaal niet - zoals stellig beweerd wordt - de veronderstelde stapsgewijze ontwikkeling van organismen weergeeft. Juist het tegendeel is het geval. Fossielen zien er precies hetzelfde uit als de thans levende organismen, soms wat groter soms wat kleiner, met hier en daar wat variaties. De tussenvormen ontbreken. En dan gaan we maar veronderstellen dat dat komt omdat de tussenvormen heel snel ontstaan zijn. Maar met wetenschap heeft dit gefantaseer helemaal niets te maken.

Zelfs door dit soort kleine stapsgewijze veranderingen kunnen - indien over zeer lange tijd en talloze generaties plaatsvindend - uiteindelijk grote wijzigingen ontstaan in organismen, zoals het ontstaan van een oog uit wat oorspronkelijk slechts een lichtgevoelige cel was.


Inderdaad kunnen door kleine stapjes grote veranderingenen ontstaan dankzij het mechanisme van recombinatie van allelen uit de genenpool van een soort en selectie van gunstige recombinaties. Door dit proces kunnen de kleine chiwawa's ontstaan en de grote ierse wolfshonden, de goedaardige chetland ponies en de vurige arabische paarden, kleine zure aardbeien of grote zoete aardbeien, zomer en winter tarwe, bittere en zoete witlof, etc. etc. Maar bij al die veranderingen neemt de lengte van het DNA niet toe. Om 1 lichtgevoelige cel te veranderen in een oog, met vele samenstellende delen en vele functies moet het programma "maak 1 lichtgevoelige cel" gaan groeien tot een veel groter programma "maak een oog". Daarvoor is een ander mechanisme nodig, waarbij verschillen gaan toenemen. Het bekende mechanisme van recombinatie van allelelen en selectie kan hier niet voor zorgen.

Het sterkste bewijs voor de juistheid van de evolutietheorie is de convergentie van al deze takken van wetenschap naar dezelfde conclusies, onafhankelijk van elkaar. Ook ontdekkingen in andere takken van wetenschap onderbouwen het bewijs voor de evolutietheorie. De geologie bijvoorbeeld geeft de evolutie de miljoenen jaren die ervoor nodig zijn.


De geologie en de paleonthologie proberen op elkaars schouders gaan staan. Aardlagen worden gedateerd met fossielen en fossielen met aardlagen. Maar iedereen weet dat een dood organisme dat in de aarde gelegd wordt zeer snel verteert en binnen korte tijd niet meer terug gevonden wordt. Fossielen ontstaan alleen wanneer een dood organisme zeer snel luchtdicht wordt verpakt onder catastrofale omstandigheden onder dikke lagen materie. Dit betekent dat fossielen helemaal niet een beeld kunnen geven van een langdurige geleidelijke ontwikkeling van het leven over honderden miljoenen jaren, maar slechts een beeld van snelle catastrofale omstandigheden. De wormengangen die gevonden zijn tussen lagen die volgens de geologen honderden miljoenen jaren van elkaar afliggen bevestigen dat de hele datering van de aardlagen volledig uit de lucht gegrepen is. Hetzelfde geldt voor de radiodatering van aardlagen. Daarbij moeten altijd veronderstellingen gedaan worden over de hoeveelheid van het radioactieve materiaal aan het begin van het proces. Deze hoeveelheden en verhoudingen worden zodanig ingeschat dat de einduitkomst overeenkomt met de gewenste leeftijd van de aardlagen.

De bottom-line is dat de macro-evolutietheorie dat doelloze processen moleculen kunnen ordenen tot RNA, DNA, cellen en organismen, en dat ze verschillen in energie, informatie en complexiteit in stand kunnen houden en steeds verder laten toenemen, in lijnrechte tegenspraak is met de empirie en met de empirische wetenschappen. Er is geen convergentie, maar lijnrechte contradictie.

Beste mensen, we moeten Dr.Ir. De Jong onze excuses aanbieden.
Hij is immers het genie dat grensverleggend onderzoek heeft verricht op de lijkwade van Turijn.


Dr. ir. De Jong heeft geen onderzoek verricht op de lijkwade van Turijn, maar dat hebben dr. G. Fanti en dr. R. Maggiolo gedaan, en zij doen van hun onderzoek verslag in een wetenschappelijk, peer-reviewed tijdschrift, het Journal of Optics (april 2004). De resultaten van hun onderzoek zijn door De Jong voor leken toegankelijk gemaakt, en aangevuld met andere wetenschappelijke en verifieerbare feiten.

De (wetenschaps) geschiedenis toont aan dat inquisiteurs geen onderscheid kunnen maken tussen geloofsopvattingen en wetenschappelijke theorieën en de presentatie ervan.


======================================================

Tuur schreef op: Di Jun 19, 2007 10:08

We zitten met een theorie, jij biedt geen alternatief, dan kiezen we in de wetenschap voor de theorie die werkt, niet voor onwetendheid. Je mag altijd met een alternatief komen. In jouw geval zal dat hoogstwaarschijnlijk zijn: god heeft het gedaan. Succes er mee!


In de wetenschap moeten theorieën: (1) weerlegbaar zijn en daarom op de een of andere wijze toetsbaar zijn (2) niet strijdig zijn met de empirie.

De macro-evolutietheorie die stelt dat moleculen het intrinsieke verlangen hebben zich te gaan ordenen tot aminozuren, RNA, DNA, cellen en organismen is strijdig met de empirie en met de empirische wetenschappen. Het is een geloof.

In de wetenschap worden theorieën waarvoor geen snipper empirisch bewijs bestaat en die strijdig zijn met de empirie en met de empirische wetenschappen verworpen. Natuurlijk staat het iedereen vrij de macro-evolutie theorie te blijven omarmen omdat hij werkt. Maar er zijn talloze andere geloofsvoorstellingen die werken. Maar geen van alle behoren ze tot het domein van de wetenschap.


=======================================================

Heeck schreef op: Di Jun 19, 2007 2:06 pm


Evoskepsis doet alsof hij de algemene geldigheid van de thermodynamica heeft gefalcifieerd, wat wereldnieuws zou zijn.


Neen, de Evoskepsis Association verdedigt de thermodynamica tegen de macro-evolutie gelovigen die stellen dat het egaliseren van verschillen alleen zou gelden voor gesloten systemen. Dat is onzin. De natuurwettten zijn geldig voor onze gehele werkelijkheid, die open is en niet gesloten. De macro-evolutietheorie die stelt dat moleculen zich door doelloze processen kunnen gaan ordenen tot aminozuren, RNA, DNA, cellen en organismen waar bij verschillen steeds verder toenemen, is strijdig met de empirie en de empirische wetenschappen.

De empirie en de empirische wetenschappen falsificeren dus de macro-evolutietheorie. De macro-evolutietheorie dient te verhuizen van het domein van de wetenschap naar het domein van de religie. Handhaving van deze strijdige theorie binnen het domein van de wetenschap corrumpeert de wetenschap en belemmert de voortgang van de wetenschap.
De Evoskepsis - Association stelt zich ten doel de discussie over de wetenschappelijke houdbaarheid van de macro-evolutietheorie te bevorderen, en de wetenschap te verdedigen tegen de religie
Evoskepsis
 
Berichten: 69
Geregistreerd: 09 nov 2006, 10:28
Woonplaats: international

Berichtdoor Heeck » 26 jun 2007, 16:43

Dinsdags komt Evoskepsis langs om het oudvuil te vernieuwen.
Bij de Academie van Wetenschappen op maandag, of veel waarschijnlijker: komt hij bij voorkeur niet in de buurt.

Roeland
Begrip is een waan met een warm gevoel, dus MIJDT SPIJT.
www.edge.org
Avatar gebruiker
Heeck
 
Berichten: 6546
Geregistreerd: 20 okt 2006, 22:09
Woonplaats: Leeuwarden

Berichtdoor TUUR » 26 jun 2007, 17:16

Ik begrijp dat bezoekers niet de hele waslijst hierboven willen lezen en vat het even samen...
1)Evoskepsis bestrijdt het idee van evolutie door enerzijds een slecht begrip van thermodynamica, evolutie zelf en genetische mechanismen. Zo bestrijdt evoskepsis het idee dat spontaan reproducerende moleculen ontstaan. De proef die aantoont dat, tenminste de bouwstenen van die moleculen, spontaan kunnen ontstaan wordt aldus verworpen. De argumentatie hier is dat de moleculen in een dergelijk reactief milieu worden afgebroken. Evoskepsis geeft dus wel toe dat de bouwstenen van biopolymeren kunnen ontstaan maar niet dat ze overleven. Het alternatief van evoskepsis is deze proef te verwerpen en verder te leven met het idee dat we het niet weten, niet om verder onderzoek aan te moedigen. De proef van Miller werd inmiddels herhaald met reactie-omstandigheden die de vroege Aarde beter benadere met een verhoogd rendement aan "bouwstenen". Evoskepsis negeert dit laatste onderzoek dat wijst op de spontane productie van biomonomeren.
2) Evoskepsis begrijpt het verschil niet tussen macro-evolutie(een creationistische term) en abiogenese. Macro-evolutie is een term die creationisten gebruiken samen met micro-evolutie om het onderscheid tussen adaptatie op korte en lange termijn aan te duiden. Omdat kleine adaptaties op korte termijn(in het labo) makkelijk aan te tonen zijn classificeren creationisten deze als micro-evolutie. Micro en macro-evolutie zijn krék hetzelfde. Veel micro's maken macro. Veel veranderingen maken een nieuwe soort. Maar creationisten worden hier ongemakkelijk van en dus zeggen ze dat kleine adaptaties niet hetzelfde zijn als soortvorming.
3)Evoskepsis beweert dat de DNA-code in lengte niet kan toenemen. Er zijn verschillende mechanismen aangetoond die net dat veroorzaken.
zoals:http://en.wikipedia.org/wiki/Insertion_
4)Het "brein"achter evoskepsis is Dr.Ir. De jong die gelooft dat de lijkwade van Turijn echt is. Waarom is dit belangrijk? Het wijst op een onwetenschappelijke instelling: de lijkwade van Turijn is al diverse malen via verschillende methoden ontmaskert als een middeleeuwse oplichting.
"Ik zou best christen en verlost willen zijn, als de christenen er maar wat verloster uitzagen."
Friedrich Nietzsche
Avatar gebruiker
TUUR
 
Berichten: 559
Geregistreerd: 23 okt 2006, 11:43
Woonplaats: Molenstede

Berichtdoor Blueflame » 27 jun 2007, 12:34

Aangezien deze draad uiteindelijk uitdraait op een dubbele post met deze draad : viewtopic.php?t=613 komt er hier een slotje op.
U kan verder gaan vanaf hier : viewtopic.php?p=11331#11331
Mvg.

--slotje --
Nonsense is our core business
Avatar gebruiker
Blueflame
Site Admin
 
Berichten: 4140
Geregistreerd: 20 okt 2006, 12:43

Vorige

Keer terug naar Kwak-sites

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 0 gasten

cron