Paranormale ervaringen

Astrologie, telepathie, helderziendheid, precognitie, aura-reading, Reiki, reïncarnatie, mediums, Lotus, dromensymboliek, handlezen, Tarot, tantra, druiden, yoga, mysteriën, sjamanisme, antroposofie, hekserij/wicca, voodoo, kwantumkwak,...

Paranormale ervaringen

Berichtdoor babbeldibabbeldi » 10 nov 2006, 01:52

Paranormale ervaringen

Dag sceptici!

Mijn naam is roberto en ik ben nieuw op deze site, dit forum en op fora überhaupt.
Dit vermeld ik om duidelijk te maken dat ik van hetgeen ik van plan ben om te vertellen geen bewijzen of referenties heb. Omdat ik uit -meestal vluchtige- interesse met verschillende thema's bezig was heb ik nooit iets bewaard, dus verlang geen bewijzen. Ook heb ik pas recentelijk een pc aan kunnen schaffen.

Ik vertel dat wat ik voor de waarheid houd, geloof het of laat het blijven.
Blijft mij nog te vertellen dat ik een zeer cynische en sceptische instelling bezit, mede een reden waarom deze site mij goed bevalt (Drosofila wees me erop).

~~

In mijn jeugd heb ik, naar ik vermoed, dezelfde bijloopse en vooral tijdelijke interesse aan het paranormale gehad als de meeste anderen van ons.
Omdat ik, zoals hierboven al aangeduid, een nuchtere persoon ben heb ik ervaringen als ouija-spelen en meer van zulks afgedaan met een schouderophalen en mij, met jeugdige overmoed en een behoorlijke arrogantie gemengd met een vleugje naïviteit, de echte wereld toegewend.
Totdat ik zelf 'vreemde' ervaringen maakte.

Uittreding

Ik kreeg een oud boekje over zelfhypnose in handen dat -blijkens de stempels- uit een bibliotheek kwam. Omdat ik een leeswurm ben las ik ook dat boekje hoewel ik er aanvankelijk geen enkele interesse voor ondervond.
Om het verhaal kort te houden; ik beoefende na het lezen van dit epistel zelfhypnose en -suggestie met verbazingwekkend positieve resultaten. Dit werkt.
Maar dit terzijde.

Tijdens één van mijn oefeningen beleefde ik een lichaamsuittreding.
Tijdens een volkomen ontspannen toestand (mijn lijf werd zwaar, steeds zwaarder en tegelijkertijd gaf dit een bevrijdend gevoel) van mijn geest in stille nachtelijke uren verplaatste mijn blikveld en bewustzijn zich langzaam naar een punt boven mijn lichaam, tot op plafondhoogte. (Nee, ik stootte mijn geestelijke hoofd niet J)

Ik zag hierbij neer op mijn lichaam dat zwaar en stoffelijk in bed lag te liggen, tijdelijk afgelegd als niet terzake doende.
Ik voelde me vrij, los.
Het was mij onmogelijk om op dat ogenblik mijn lichaam te bewegen, hoewel ik daar geen enkele behoefte aan had want het algemene gevoel dat ik bij deze belevenis ondervond was bijna euforisch te noemen, op een ingekeerde, stille wijze.
Een fantastische belevenis; ik schat dat dit tien minuten duurde.
Het bracht mij verder geen 'enlightment' maar wel een aangename ervaring; vergelijkbaar met de aan vele mensen bekende droom van te kunnen vliegen en dit ook schijnbaar werkelijk beleven.

Ik heb dit nooit meer op kunnen roepen hoewel ik dit vaak probeerde en -just for fun- nog steeds doe; het bereiken van deze ontspannen toestand is zeer aangenaam.

Heb ik dit alles gewaakdroomd?

~~

Telepathie

In de plaats waar ik op tweeëntwintigjarige leeftijd woonachtig was had ik een intieme -overigens platonische- vriendin met wie ik vaak optrok.
Met haar beleefde ik over een periode van circa een half jaar tot zes keer aan toe dat wij ons -een bekend fenomeen met allerlei 'nuchtere' verklaringen- exact tegelijktijdig opbelden.
Zonder dat de bel overging waren wij direct met elkaar verbonden.
Dit functioneert alleen als men op precies hetzelfde ogenblik contact maakt.

Valt op te merken dat wij geen vaste of regelmatige gewoontes hadden behalve dat we dagelijks met onze honden een wandeling maakten. Maar daarvoor belden we nooit op, dat was een vaste afspraak.
Verder telefoneerden wij niet vaak want ik heb een hekel aan telefoneren; en toch gebeurde dit tot zes keer aan toe.

Tot onze eigen, stomme verbazing want wij waren en zijn geen geitewollensokkentypetjes.

~~

Tot zover mijn eigen ervaringen.

Ik geloof

Ik geloof niet aan een omnipotente en alom aanwezige, onzichtbare entiteit genaamd 'god' maar ik weet sinds deze bescheiden belevenissen dat er energieën zijn die het aan ons bewuste leven beïnvloeden.
Ik denk ook dat er nog veel meer is dan hetgeen ik zelf mocht beleven, ik geloof dat mijn ervaringen slechts het puntje van de bekende ijsberg waren.
Tevens denk ik dat er velen zijn die vergelijkbare belevenissen als de mijne hebben of gehad hebben maar dit, net als ik toentertijd, afdoen met een schouderophalen en ignorantie; een logische en te verwachten instinctieve reactie op het onbekende, als je het snel vergeet dan bestaat het niet.

Ik geloof ook in een leven na de dood.

Ook hier weer; geen engelengezang op wolk twaalf maar het maken van een geestelijk en ontstoffelijkt stapje hoger dan het niveau waarop wij ons bewegen. Lichaam en andere ballast overbodig.

Zolang wij niet in staat zijn om op wetenschappelijke wijze een verklaring te vinden zullen er altijd sceptici zijn die hun ogen -lees (onder-)bewustzijn- streng gesloten houden voor alles dat theoretisch nog niet te bewijzen valt.
Angst voor het vreemde, het onbekende?
Is de wetenschap te zeer gefixeerd op de zeer beperkte menselijke mogelijkheden om iets te bewijzen? Wij kunnen toch nooit meer bewijzen dan wij zelf weten?

En toch is er meer dan het aardse slijk.

~~

Groet,

roberto :mrgreen:
babbeldibabbeldi
 
Berichten: 3
Geregistreerd: 22 okt 2006, 18:29

Berichtdoor Kitty » 10 nov 2006, 16:40

Hier in ieder geval al een wetenschappelijke verklaring voor uittredingsverschijnselen. (toevallig vandaag tegengekomen op een ander forum)

Uittreden tussen de oren

Onderzoek naar autoscopische fenomenen (auteur Renske Bijl Skepsis herfst 2006)

Bij een uittredingservaring zweeft men boven het eigen lichaam, dat men gewoon ziet liggen. Is dit iets voor theologen of neurologen?

Is er een scheiding van lichaam en geest? Velen denken van wel, speciaal degenen die een uittredingservaring hebben gehad. Die hebben zo™n scheiding in de uiterste vorm meegemaakt. Sommige uittreders zeggen bijvoorbeeld dat ze voor hun gevoel buiten hun lichaam waren, maar tegelijkertijd wisten of zagen wat zich in de buurt van hun lichaam afspeelde. Ze konden dan vaak hun eigen bewusteloze lichaam zien liggen. Door zulke verhalen wordt uittreden iets geheimzinnigs en tegelijkertijd duidelijke een bewijs dat lichaam en geest gescheiden kunnen zijn. Dit is echter een voorbarige conclusie. Er is nog maar weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar zogenaamde autoscopische verschijnselen. Deze term betekend letterlijk ˜zelfkijk™ en we gebruiken die als het eigen lichaam wordt waargenomen vanuit een ander standpunt. De Zwitserse neuroloog Olaf Blanke heeft zich er sinds 2002 veel mee beziggehouden. Hij zoekt de verklaring vooral in neuropsychologische hoek, met andere woorden in de hersenen. Daar gebeurt het een en ander dat specifieke gevoelens opwekt, die de ervaarder dan opvat als ˜uit het lichaam treden™. Volgens Blanke is er dus niets dat echt het lichaam verlaat.
Die geest die velen als gescheiden van het lichaam aanvoelen, is een soort innerlijk onveranderlijk ˜zelf™. Dat ˜zelf™ is degene die vrije keuzes maakt en vervolgens handelingen uitvoert, en dat de baas over ons lichaam en onze daden is. Door de jaren heen hebben filosofie, psychologie en theologie dit idee verder uitgewerkt, en ook allerlei esoterici en parapsychologen huldigen zulke gedachten; ze trachten zelfs de ziel te wegen (zie skepter zomer 2006)
De ontwikkelde leek weet het nodige van stralengang, beeldvorming, de staafjes en de kegeltjes op het netvlies en besef dus dat er bij ˜zien™niet echt blikken worden geworpen of een soort stralen worden uitgezonden zoals de ongevormde intuïtie meent. Wat betreft het ˜zelf™ is het nog niet zo ver. Verreweg de meeste mensen hebben daar nog theologische gedachten over. De laatste tijd hebben cognitieve(psychologische) neurowetenschappen en de psychiatrie flinke correcties op dit beeld van het ˜zelf™aangebracht.

Een of twee lichamen?
Allereerst waren verstoorde zelfconcepten bij schizofrenen en andere neurologische patiënten aanleiding voor nadere studie. Zoals al vermeld zijn er meerdere aspecten aan het ˜zelf™, zoals het idee dat we de baas zijn over ons zelf, het zelf als bezit, het perspectief vanuit het zelf, het onderscheid tussen zelf en anderen en de locatie van het zelf in het lichaam. Al die aspecten kunnen onafhankelijk van elkaar bestudeerd worden. Waar het hier om gaat is dat gebleken is dat de ervaring van een apart ˜zelf™, los van het lichaam, een gevolg is van neurologische processen.
Blanke denkt dat die processen ook autoscopische fenomenen verklaren. Als men zichzelf op enige afstand ziet, is er iets mis met de waarneming van het zelf, zowel wat betreft ruimte als tijd. Bij ruimtelijke waarnemingen voelt men zich abnormaal licht of juist heel zwaar, of men ervaart dat men dezelfde ruimte vanuit verschillende hoeken kan bekijken. Tijdsgebonden illusies kenmerken zich door een gebrekkig tijdsbesef: de tijd lijkt soms stil te staan, of men neemt meerdere eigen lichamen waar die er veel jonger of juist ouder uit zien dan men ˜zelf™ is. Blanke maakt onderscheid tussen drie soorten autoscopische fenomenen. De buitenlichamelijke ervaring (out of body experience of OBE) komt het vaakst voor. Men heeft dan een plotseling gevoel dat het ˜zelf™ loskomt van het lichaam. Men heeft de illusie het eigen lichaam (dit kan ook de vorm van een wolk of lichtbol hebben, of een enkel lichaamsdeel zijn) vanuit een ander, meestal hoger, perspectief te zien. De ervaring stopt meestal op het ogenblik dat de ervaarder goed kijkt naar het lichaam en dan beseft dat hij of zij uitgetreden is. Vaak gaat een OBE gepaard met een gevoel van tijdloosheid. Tien procent van de gezonde bevolking, in de meerderheid van alle culturen , heeft een- of tweemaaleen OBE in zijn of haar leven. Bij de OBE hoort men vaak geluiden die er niet zijn, lijkt het evenwichtszintuig volslagen foute informatie te geven en is de waarneming van lichaamspositie en lichaamsdelen gestoord.
Een tweede autoscopisch fenomeen is de autoscopische hallucinatie (AH). Men beseft dat men iets ziet wat niet kan, namelijk een tweede lichaam vanuit het eigen gezichtspunt, een zogenaamd extracorporaal perspectief. Men ziet als het ware een kopie van zichzelf. Die kopie is duidelijk jonger of ouder, in tegenstelling tot de tijdloosheid bij een OBE.
Ten derde hebben we nog de zogeheten heautoscopie (HAS). Dit is eigenlijk een tussenvorm van de AH en de OBE. Het evenwichtsgevoel is verstoord, en ook de waarneming van de eigen lichaamspositie. Men is ˜uitgetreden™ maar ziet twee personen, vaak van ongelijke leeftijd, maar men weet niet wie van de twee men in werkelijkheid is. Dit kan erg verwarrend zijn en het wordt doorgaans onaangenaam gevonden. De tijdloosheid van de gewone OBE komt zelden voor.
Een opvallend verschil tussen de drie vormen is dat zowel de AH als de HAS kunnen voorkomen als de persoon zit of staat of beweegt. De OBE komt vooral voor bij mensen die liggen.

Falende hersendelen
Bij Blankes onderzoek van 2002 werden bepaalde hersendelen achterin de rechter hemisfeer gestimuleerd. Het gevolg was dat de proefpersoon dan het gevoel kreeg door het bed te vallen, en dat dus het evenwichtszintuig ˜hallucineerde™. Als de proefpersoon tegelijk gevraagd werd naar het eigen lichaam te kijken, dan klopte daar van alles niet. De benen waren ineens verdwenen of korter, of men zag bewegingen die er niet waren. Als er iets meer gestimuleerd werd in hetzelfde gebied kwam er uiteindelijk een OBE. Blanke concludeerde hieruit dat de OBE te maken heeft met activiteit van hersengebieden die ook betrokken zijn bij verwerking van de indrukken van het evenwichtszintuig, het vestibulum bij het binnenoor. Een OBE zou wellicht een gevolg zijn van een neurologische verstoring van vestibulaire verwerking. Een hersengebied dat tevens verantwoordelijk is voor de waarneming van het lichaam en delen ervan, ligt precies op de verbinding van de rechter temporale en pariëtale kwab. Dit gebied verwerkt de multisensorische informatie van het lichaam en meer speciaal de tijdsaspecten. Deze temporaal-pariëtale junctie (TPJ) speelt volgens Blanke en zijn collega™s een grote rol in autoscopische fenomenen. Als de TPJ niet goed werkt, worden de waarnemingen van lichaamspositie, tastzin en de ogen niet goed met elkaar gecombineerd met een OBE als gevolg. Dit leidt tot een desintegratie van de persoonlijke ruimte (vestibulair) en extra-persoonlijke ruimte (visueel) . Er zijn meer redenen om te denken dat de TPJ een belangrijke rol speelt bij OBE™s . Men vroeg proefpersonen zich in te beelden dat ze een OBE hadden, waarna hun TPJ actief werd.
Met behulp van zogeheten transcraniale magnetische stimulatie kan men nauwkeurig een deel van de hersenen tijdelijk uitschakelen. Al men zo de TPJ in zijn werking belemmert, kunnen proefpersonen zich niet meer inbeelden dat hun lichaam draaide of anderszins transformeerde. Ze konden dan nog wel in gedachten andere objecten manipuleren. Dit duidt erop dat de TPJ te maken heeft met het bijeenbrengen van alle informatie over positie en bewegingen van het eigen lichaam.
Het lijkt erop dat sommigen aanleg hebben om een OBE te krijgen. Blanke vond dat OBE™ers in het algemeen meer hallucinatoir en perceptueel verstoord waren. Dit kwam naar voren bij fysieke en mentale ontspanningsoefeningen. Blanke denkt ook dat bepaalde ziekten een OBE bevorderen. Hij noemt migraine, epilepsie, slecht functionerende bloedvaten en posttraumatische hersenschade. Een OBE komt altijd voor tijdens een gedeeltelijke of minimale staat van bewustzijn. Volgens de neurocognitieve opvatting gaat er dus geen ˜zelf™ uit het lichaam tijdens een OBE, maar zijn er twee stukjes hersenen die dienst weigeren. Het ene stukje de TPJ zorgt er normaal voor dat men een goed model heeft van het eigen lichaam, waarin de informatie van de verschillende zintuigen met elkaar klopt. Het andere stukje verwerkt de informatie van het evenwichtszintuig, waardoor men als het ware niet meer weet welk deel van de ruimte men zelf inneemt.
Heel harde bewijzen over welke hersengebieden er precies betrokken zijn bij autoscopische fenomenen zijn er nog niet, maar we zijn aardig op weg. Het is bekend dat personen met een geamputeerd lichaamsdeel er toch gevoel in kunnen hebben. Ook dat vond men vroeger mysterieus, maar door neurologisch onderzoek snapt men nu wel hoe dat kan. We mogen optimistisch zijn over de toekomstige opheldering van autoscopie. Als het zover is, zullen we alweer meer weten over hoe de hersenen ons lichamelijk bewustzijn en ons zelfbewustzijn teweegbrengen. (Renske Bijl studeert binnenkort af als neuropsycholoog)
Alle gebondenheid kan vrijheid heten, zolang de mens de banden niet voelt knellen. (naar Erasmus)

Il n’y a que les imbéciles qui ne changent jamais d’avis ... (Jacques Brel)

En de mens schiep God en dacht dat dat goed was.
Avatar gebruiker
Kitty
 
Berichten: 247
Geregistreerd: 20 okt 2006, 16:29

Re: Paranormale ervaringen

Berichtdoor drosofila » 10 nov 2006, 21:15

Dag Roberto,

fijn dat je even een kijkje kwam nemen en al meteen discussiestof leverde.

Op je eerste ervaring heeft Kitty al uitvoerig gerepliceerd. Over je tweede ervaring wil ik iets zeggen.
Iets dergelijks heb ik zelf ook al een paar keer meegemaakt. Maar volgens mij zijn dergelijke ervaringen wel buitengewoon, maar niet paranormaal, en hebben ze niets te maken met telepathie.

Eerst jouw verhaal:
babbeldibabbeldi schreef:In de plaats waar ik op tweeëntwintigjarige leeftijd woonachtig was had ik een intieme -overigens platonische- vriendin met wie ik vaak optrok.
Met haar beleefde ik over een periode van circa een half jaar tot zes keer aan toe dat wij ons -een bekend fenomeen met allerlei 'nuchtere' verklaringen- exact tegelijktijdig opbelden.
Zonder dat de bel overging waren wij direct met elkaar verbonden.
Dit functioneert alleen als men op precies hetzelfde ogenblik contact maakt.


Volgens mij is het heel normaal dat je in een situatie zoals boven geschetst vaker dan gewoon aan elkaar denkt. Je voelt je immers intens met elkaar verbonden en je bent heel regelmatig in elkaars gedachten. En dan is een zestal keren tegelijk opbellen in een periode van een half jaar toch niet zo vaak. Dat betekent dat jullie 1 keer per maand tegelijk per telefoon met elkaar verbonden waren. Maar jullie voelden je wel veel vaker dan 6 keer met elkaar verbonden in diezelfde periode.
Tot zover mijn visie en verklaring.


Verder zeg je:
babbeldibabbeldi schreef:Ik geloof


Ik geloof :wink: dat dit hier nog maar zelden op die manier is geschreven. Velen menen het zeker te weten. :D
En met de rest van je verhaal ben ik het grotendeels eens, al ben ik van mening dat het niet zonder meer een verhaal is van ogen gesloten houden. Als het gaat om geloof, dan hebben bewijzen geen enkele zin, noch in de ene noch in de andere richting. Je kan alleen maar geloven wat je (nog) niet weet, met het weten verdwijnt het geloof.

Er is meer dan het aardse slijk, maar dat vinden we volgens mij gewoon in en bij onszelf en de andere, dat hoeven we niet in een of andere buitennatuurlijke sfeer te zoeken.


Groeten,
drosofila
De noodzaak om veel uit te leggen en te rechtvaardigen roept de gedachte op dat er iets mis is met de zaak zelf (B. Tuchman)
Avatar gebruiker
drosofila
 
Berichten: 610
Geregistreerd: 20 okt 2006, 13:43

Berichtdoor David » 14 nov 2006, 02:59

Indien uittredingen echt bestaan, is dat toch zeer simpel te bewijzen. Tijdens een uittreding ga je naar een plaats waar je nog nooit geweest bent, en je let op een detail. Nadien check je dit dan. Ik weet dat er al dergelijke experimenten uitgevoerd zijn, en volgens mij is er nog nooit iemand in geslaagd een uittreding te bewijzen. Volgens mij heeft babbeldibabbeldi inderdaad gewoon gedroomd. Het niet in staat zijn het lichaam te bewegen wijst ook op REM slaap. De beschrijving van de ervaring lijkt meer op een vorm van lucide dromen, waarvan wel bewezen is dat het bestaat.
David
 
Berichten: 72
Geregistreerd: 03 nov 2006, 16:24

Berichtdoor Digit » 14 nov 2006, 15:40

Je kan het héél eenvoudig testen : laat iemand anders een onbekend boek bovenop de kast in je slaapkamer leggen, zodat je het niet kan zien. Zorg ervoor dat er geen enkel opstapje in de kamer is waarmee je op de kast kan kijken. Als je dan op een morgen de titel van dat boek kent, dan ben je uitgetreden.

Er zijn er zelfs die beweren dat ze het uittreden zelf kunnen veroorzaken : die kunnen het onder deurwaarderscontrole met een bewakingscamera doen : bewijs geleverd !

In dit geval is afwezigheid van bewijs dus zo goed als bewijs van afwezigheid !

Groetjes,

Digit
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8718
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

Berichtdoor cristian » 14 jun 2008, 20:19

[


:Lieve mensen ik zei al eerder dat ik was ook ooit sccptiesch ,geweest maar ik weet het nu echt zeker dat is er meer tussen hemel en aarde omdat ik heb het zelf (paranormale dingen meegemaakt ), =-O en ik sta nu in de geval voor open ...omdat er zijn steeds meer bewijzen dat is er leven na de dood .!!
Ik had ...namelijk vak .. voorspellende dromen, helderziende dromen, en ik had ook uittredingen ,,,en daardoor ben ik zich meer gaan verdiepen in de paranormale wetenschap ..omdat ik wou toch meer weten hoe kan dat ik kan wel soms uittreden ? en ik voeg me af of tijdens slapen ,dromen men kan wel astraal zijn ...omdat ik heb wel zelf dat meegemaakt ..Ik weet het wel dat . sommigen mensen zeggen ja, anderen relativeren dat. En het blijk dat = het is zeker zo dat tijdens het dromen je astraallichaam wat losjes in je fysieke lichaam vibreert, en contacten met het astrale sluit ik in die zin niet uit, maar ik leg er ook geen grote nadruk op. Dat is mijn aanvoelen (wat kan je bewijzen ?), maar ook niet meer dan een aanvoelen, en ik sta open voor andere opinies hier Ikzelf heb niet zoveel wijsheid wat dromen betreft, maar één ding is voor mij duidelijk : bewustzijn manifesteert zich op vele terreinen : dagdromen, onderbewustzijn, Hogere Zelf, dromen, lucide dromen en uittredingen. Daarom maakt bewustzijn, ook al wordt het opgeslorpt door een droom, deel uit van de bewustzijnsvelden waar Pim Van lommel het over heeft. Dat kan verklaren dat jij tijdens zo'n dromen intense gevoelens van liefde licht en warmte kunt ervaren net zoals je dat kan ervaren tijdens een mystieke ervaring of zelfs een bijnadoodervaring. maar ................. .. .ik wil jullie alsnog een paranormaale verhaal vertellen ...=.....Een tijd geleden heb ik een mooie visioen ontvangen en ik heb alles echt bewust gezien , ik moet jullie wel zeggen dat die avond ik voelde mij gewoon zoals altijd maar toch iets dwong mij op de bed gaan zitten ...en toen ik ging zitten op de bed ,ik werd direct erg rustig , en opeens ik zag een pip klein stip wit licht , en die stip werd steeds groter en toen ik zag soort astrale ruimte .met verschillende tinten van iets pars maar naarmate ik beter ging kijken ik zag kleuren veranderen werd steeds scherper en de kleuren werden zacht licht pars .en ik zag soort astrale ruimte of sfeer .. instinctief ik voelde ,dat ben in een andere toestand overgegaan ( maar ik had geen angst )en naarmate ik ging kijken ik zag duizenden mooie machtige wezens bijeen soort engelen ,dat deden werk voor God ....dat was het erg mooie visioen wat ik toen zag en ik vond wonderlijk om dit alles te zien , en dat was het weer een bewijs voor mij dat is er veel meer tussen hemel en aarde .
tot horens weer...groetjes Cristian :D
cristian
 
Berichten: 94
Geregistreerd: 11 jun 2008, 13:10

Berichtdoor Enigma » 17 jun 2008, 00:13

Ge-wel-dig!!! Twee berichten in 1½ jaar tijd :shock: Het eerste is van 10-11-2006 en het tweede, de reactie op het eerste jawel 14-06-2008 :lol:

Is het erg dat ik hier de slappe lach van krijg?

Worden wij mede-forummers verondersteld zoiets serieus te nemen?

groet

Enigma

Edit; Zijn Christian, Roberto en de babbeldi dezelfde persoon?
Laatst bijgewerkt door Enigma op 17 jun 2008, 00:45, in totaal 1 keer bewerkt.
Geen mens is intelligent genoeg om de eigen domheid te begrijpen.
Avatar gebruiker
Enigma
 
Berichten: 173
Geregistreerd: 13 jun 2007, 01:04
Woonplaats: Amsterdam

Berichtdoor Psycop » 17 jun 2008, 00:17

hmm,
Enigma's post kon ik pas lezen in het "onderwerp nalezen" kadertje.
Lijkt me niet echt paranormaal, maar een BUG.

Cristian
Ik raad je aan eens een psycholoog of een psychiater op te zoeken.
Je manier van schrijven lijkt me wat warrig.

Mvg
Psycop
De illusie vanalles te begrijpen
Avatar gebruiker
Psycop
 
Berichten: 533
Geregistreerd: 29 okt 2006, 18:36
Woonplaats: Antwerpen

Berichtdoor cristian » 18 jun 2008, 10:24

:idea: HALLO....lieve mensen bedankt voor jullie reactie hmm hmm - kijk ik weet het wel dat er zijn veel mensen dat ontvangen weleens -heldere droom-
of beleven een uittreding ....maar het- verschijnsel heldere droom -of uittreding -past niet bij allerlei traditionele denken en ideeen over dromen ,maar pas de afgelopen
jaren heeft de wetenschap steeds meer belangstelling voor gekregen en dankzijn de inspanningen van onderzoekers ,is de heldere droom thans door grote groep wetenschappers
geaccepteerd ..( .omdat er zijn veel ervaringen op het gebied van dromen , en na een paar lucide dromen weet je wel beter ) maar ja mensen willen graag nogal in een discussie
gaan omdat denkt iedereen er weer anders over ...maar een ding is er zeker dat lucide droom nu het wordt vooral gezien als toch iets paranormaal ,omdat er zijn nog steeds veel experimenten
gedaan en het blijkt dat lucide dromen bestaan ......Lieve mensen wij slapen toch allemaal ... , zonder slapen wij kunnen niet leven !! En dat is het goddelijke natuurlijke proces voor al leven van God ,Het is dan ook het machtigste wat God geschapen heeft en in mens en dier heeft neergelegd. omdat als was het geen slaap dan waren wij allemaal "dood ..".
dus de ZIEL moet tijdens de slaap afreageren ,of het stoffelijke lichaam zou bezwijken !!.De Natuur zorgt ervoor!Op een jarige leeftijd zou het kind dan reeds bezwijken doordat het Zieleleven de opgedane ervaringen niet meer zou kunnen dragen en nu op volwassen leeftijd? Dat is een gewicht dat ge niet eens berekenen kunt en dat toch in uw innerlijk ongemerkt gedragen wordt.
De Ziel - maakt haar eigen balans op.De Ziel leeft erdoor en de slaap gaf haar deze grote gaande .Wie dus niet goed slaapen kan ---kan niet afreageren en dus behoudt de Ziel al haar lasten van de dag en prikkelt het toch reeds vermoeide zenuwstelsel,wat de stoffelijke stoornissen u laten weten.Ge kunt nu spoedig een zenuwarts bezoeken,want uw zenuwstelsel is kapot.omdat mens wordt oververmoeid ....ja lieve mensen vanuit de paranormale wetenschap men kan veel meer wijzer worden ...ik moet nu stoppen
groeten van Cristian ..../ :D
Laatst bijgewerkt door cristian op 18 jun 2008, 13:46, in totaal 1 keer bewerkt.
cristian
 
Berichten: 94
Geregistreerd: 11 jun 2008, 13:10

Berichtdoor cristian » 18 jun 2008, 13:41

Hallo allemaal persoonlijk vind ik dat via paranormale wetenschap , men kan veel meer antwoorden ontvangen !!, ik weet het nu dat onze slaap is de
ondergrond voor in de contact kunnen komen met astrale werelden , vooral via helder dromen en uittredingen ...omdat als was er geen slaap dan bestond er ook geen trance .
omdat tijdens onze slaap toestand ,men kan wel de occulte wetten alsnog te beleven ...Sommigen mensen zijn al bewust van en hun kunnen wel vanuit droom toestand met astrale leven in de contact komen en kunnen dat al aanvaarden omdat hun zijn al bewust !.....maar die mensen dat hun willen zich niet verder iets meer gaan te verdiepen in de paranormale wetenschap , en blijven nog steeds sceptisch .. die mensen , zijn nog echt onbewust ...omdat hun willen niet het zelf even doordenken ..en voelen dat is er veel meer tussen hemel en aarde , =Kijk ik weet het nu dat =
dat ;de ene slaap geeft u rust en u bent erdoor buiten ..bewustzijn- en de andere slaap moet beleefd worden en die voert u in de geestelijke gaven of tot de occulte wetten ...
en dat zijn -herder dromen- uittredingen ,- voorspellende dromen ..dus juist , tijdens slaap men raak in trance omdat trance moet door de slaap heen en de slaap is weer een trance ....er zijn bewuste en onbewuste trance omdat onze slaap bezit geestelijke diepten ,.en tijdens slaap kan bij mens geestelijke sensitiviteit optreden ...en dat is er waarheid !
groetjes Cristian

:D
cristian
 
Berichten: 94
Geregistreerd: 11 jun 2008, 13:10

Berichtdoor cristian » 20 jun 2008, 18:27

Hallo allemaal; tijd geleden heb ik een jong kauw gevonden , ik denk , dat ze is er uit de nest gevallen , omdat ze kon nog
niet vliegen , dus ik heb deze vogeltje naar huis genomen , en bijna 2 weken lang heb ik haar nog bij gevoerd en, goed verzorgt ... ik zet haar elke smorgens in de ren met water en eten in de tuin, dat ze kon ook nog lekker in de graas lopen en leren hoe ze moest het zelf later eten te,gaan zoeken....en dat ging allemaal prima omdat in korte week al , ze kon behoorlijk al zelf goed eten en vliegen , dus ik dacht over een week lat ik haar gewoon vrij .=.maar gister.. had ik een droom ...in die droom ik zag mij zelf ergens lopen , en ik had in mij handen deze kauwtje , maar opeens deze vogeltje ging zo hard bewegen ,dat ik kon hem niet meer vasthouden en hij is er ontsnapt uit mijn handen ....ik vond wel erg , maar ik dacht ook dat hij heb het zelf voor gekeuzen om vrij te zijn....en opeens is er deze helder droom afgelopen ......maar goed ..smorgens ben ik deze droom natuurlijk vergeten , en ben ik de vogeltje weer in de ren neergezet in de tuin .., Later op de dag ik keek even in de ren of er alles goed was met de kauw en hij zat daar gewoon lekker genieten in de ren , maar later op de avond ging ik nog een keer even kijken in de ren ...en de vogeltje was toch ontsnapt uit de ren door een klein opennig . ..En .toen pas dacht ik opeens aan de helder droom dat heb ik snachts ontvangen .. ..dus deze helder droom was het soort (waarschuwing voor mij maar ik heb gewoon die dag geen aandacht meer aan deze droom geschonken dus zoals jullie kan het zelf zien via een droom men kan soms belangrijke berichten ontvangen... ..trouwens ik heb kauwtje nog 2 x kunnen zien ...verder op een bom , maar nu zie ik haar niet meer ..maar ik denk dat ze nu red zich wel ....
groetjes Cristian
cristian
 
Berichten: 94
Geregistreerd: 11 jun 2008, 13:10

Berichtdoor willem_betz » 21 jun 2008, 23:21

Heb je al weleens meer dromen waarin vogeltjes gaan vliegen? Merkwaardig!
Geloof je alle nonsens, of sommige niet? Hoe maak je het onderscheid?
De hevigste missionarissen en propagandisten voor kwakzalvers zijn vaak hun slachtoffers zelf.
Avatar gebruiker
willem_betz
Beheerder
 
Berichten: 4703
Geregistreerd: 24 okt 2006, 01:29

Berichtdoor Henriette » 22 jun 2008, 00:12

ff andere boeg dan WIllem:

Wat heel grappig is, is dat ik soms ergens op loop te knabbelen in mijn hoofd, een vraagstuk zeg maar, of probleem. En dat ik soms bij wakker worden opeens tot een oplossing of ingeving kom.

Ik weet niet exact hoe dat komt, net als dat men niet exact weet waar dromen (of slaap) toe dienen.

Wel eens een onderzoek gelezen over mensen die gebruik maken van creatief vermogen binnen dromen of zo.
Ook wel onderzoekjes gekoppeld aan leeractiviteiten.

Heel erg boeiend wat de hersenen doen aan activiteit in de slaap. Jammer dat er nog maar zo weinig over bekend is.
Henriette
 
Berichten: 1322
Geregistreerd: 30 dec 2006, 22:19

Berichtdoor Enigma » 26 jun 2008, 17:35

Hmmm, ik heb sinds ruim 20 jaar regelmatig zgn lucide of heldere dromen, dit betekend dat ik tijdens de droom het besef krijg dat ik droom. Het is spontaan begonnen en het is een heel grappig fenomeen waar ik veel plezier aan beleef. Ik onderscheid hierdoor gewone dromen waarin de dag wordt verwerkt, half lucide en volledig lucide dromen. Bij een half lucide droom besef ik in de droom dat de realiteit daarin niet overeenstemd met mijn werkelijke leven, ik besef bijvoorbeeld dat ik goed en gemakkelijk kan lopen, zonder pijn kan bewegen en geniet daar dan intens van. Ik signaleer dus het verschil tussen de realiteit van alle dag en die in de droom/slaap. Lucide dromen gaan dus altijd gepaard met de gedachte, "heeee dit is .... dus ik ben aan het dromen of heee, ik droom!" :lol:

De conclusies die Christian aan het verschijnsel lucide droom koppelt komen voort uit zijn (persoonlijke) invulling van spiritualiteit in zijn leven. Daar is niets op tegen maar het maakt ze daarom nog niet een feitelijke waarheid. Het is jouw geloof dat je hier verkondigd Christian geen feiten. :wink:

Voor mij persoonlijk geven de lucide dromen (half en heel) buiten het plezier van het dromen, het bewustzijn ìn een andere staat van bewustzijn te verkeren. :wink: Ik verkeer dus bewust op dat moment in een andere realtieit, een andere werkelijkheid, hoe deze te benoemen.............? Ik heb er zo mijn ideeen over maar aangezien die direct verbonden zijn met mijn spiritualiteit, zijn ook die dus ook niet meer dan een geloof, mijn geloof. :P

Leuk en boeiend is het wel om zo de hersenspinsels van de eigen geest gade te kunen slaan en te beleven en wat ik altijd even doe als ik een lucide droom heb is............... vliegen...............zoooooooooooooo lekker :lol:

Ik zou ook willen dat er meer onderzoek en kennis over zijn Henriette. :wink:


groet

Enigma
Geen mens is intelligent genoeg om de eigen domheid te begrijpen.
Avatar gebruiker
Enigma
 
Berichten: 173
Geregistreerd: 13 jun 2007, 01:04
Woonplaats: Amsterdam


Keer terug naar Paranormale items, new age & astrologie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron