Pagina 1 van 1

Over het geslacht Homo

BerichtGeplaatst: 17 jun 2016, 21:44
door pugi
Het is vrijdagavond en ik verveel me.

Hoe definieer je een soort. Een mogelijk definitie is:
Als 2 individuen (een mannelijk en een vrouwelijk exemplaar) in staat zijn om vruchtbare nakomelingen te verwekken, dan behoren ze tot dezelfde soort.


Twee paarden (hengst en merrie) kunnen vruchtbare nakomelingen verwekken; ze behoren tot dezelfde soort.
Een paard en een rund (koe en hengst of stier en merrie) kunnen geen nakomelingen verwekken; ze behoren tot verschillende soorten.
Een paard en een ezel kunnen wel nakomelingen verwekken, maar deze zijn onvruchtbaar; ze behoren dus tot nauwverwante, maar verschillende soorten.

Enerzijds worden Homo sapiens, Homo neanderthalensis en Homo denosiva als aparte soorten beschouwd, maar anderzijds is er een goeie 50.000 jaar geleden wel vermenging gebeurd die geleid heeft tot vruchtbare nakomelingen (ons DNA, ten minste in dat deel van de mensheid die Afrika verlaten heeft, bewijst het). Zouden de drie eerder vermelde Homo's als 1 soort moeten/mogen beschouwd worden of werd er een andere definitie gebruikt?

Re: Over het geslacht Homo

BerichtGeplaatst: 17 jun 2016, 22:45
door Kristof
Pugi,

Op basis van het DNA, dat uit het vingerkootje geëxtraheerd werd, is in december 2010 het ontwerp van het Denisova-genoom uitgebracht. Mede aan de hand van het DNA, dat aangetroffen was in de fossiele botten van een teen, is in januari 2012 het volledige genoom van H. Denisova door het Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology o.l.v prof. dr. Svante Pääbo gereconstrueerd. De resultaten hiervan zijn vrijgegeven en kunnen worden gedownload. Deze data - circa 160 GB groot - kunnen andere wetenschappers voor hun onderzoek gebruiken.

Op grond van het DNA dat aangetroffen was in het vingerkootje van het meisje hebben de wetenschappers van het Max Planck-instituut het gehele genoom in kaart gebracht en vervolgens vergeleken met het genoom van neanderthalers en elf moderne mensen wereldwijd. Hieruit blijkt, dat de genetische variatie in de denisovamensen niet groot was. Dat wijst erop dat de populatie van deze mensensoort vrij klein was.

DNA-verschillen duiden op een scheiding van de twee populaties zo'n 640.000 jaar geleden. Deze gemeenschappelijke voorouder van neanderthalers en denisovamensen zou zich zo'n 800.000 jaar geleden van de voorouders van de moderne mens afgescheiden hebben. Dit wijst op Homo heidelbergensis als gemeenschappelijke voorouder van denisova, neanderthaler en moderne mens. De denisovamensen hebben zich later in Oost-Azië met voorlopers van de anatomisch moderne mens vermengd.

Het denisova-genoom geeft ook duidelijkheid over de evolutie van de anatomisch moderne mens. Zo blijken er sinds de moderne mens zich van de denisovamens afscheidde zo’n 100.000 mutaties in het genoom van de moderne mens te zijn opgetreden. Sommige veranderingen beïnvloeden bijvoorbeeld de ontwikkeling van het brein of het zenuwstelsel van de moderne mens. Andere minder ingrijpende veranderingen beperken zich bijvoorbeeld tot de vorm van de tand.

Ondanks het feit dat de resten als een aparte soort beschreven zijn, is niet duidelijk of inderdaad van een aparte soort sprake is. De evolutiebioloog Eske Willerslev van het Centre for GeoGenetics van de Universiteit van Kopenhagen benadrukte het volgende:
"(...) the mtDNA evidence does not verify that the Siberian find represents a new species because mtDNA is inherited only from the mother. It is possible that some modern humans or Neanderthals living in Siberia 40,000 years ago had unusual mtDNA, which may have come from earlier interbreeding among H. erectus, Neanderthals, archaic modern humans or another, unknown species of H.. Only probes of the nuclear DNA will properly define the position of the Siberian relative in the human family tree."

De denisovamens heeft misschien evenals de neanderthaler en de moderne mens te maken gehad met een populatieflessenhals.

Vermenging met de neanderthaler en de moderne mens:

In Nature van 23 december 2010 zijn de resultaten van de DNA-analyse van het Denisovameisje gepubliceerd. De onderzoekers menen uit de resultaten te kunnen afleiden, dat de denisovamens zich circa 200.000 jaar geleden heeft afgesplitst van de voorouders van de moderne mens en de neanderthaler, en zich verspreidde over Zuidoost-Azië. Waarschijnlijk kwam het ca. 30.000 jaar geleden in Zuidoost-Azië tot een vermenging van beide soorten.

De onderzoekers vergeleken haar genoom met die van de moderne mens en de neanderthaler. Enkele DNA-kenmerken van de denisovamens komen voor bij de inwoners van Papoea-Nieuw-Guinea en bij de Australische Aboriginalbevolking, maar niet bij Europeanen of Afrikanen en slechts zeer gering bij Chinezen. Bij de Andamanezen is daarentegen geen denisova-DNA gevonden, hetgeen de aanwezigheid van de denisovamens in Zuid-Azië minder waarschijnlijk maakt. De bijdrage van de denisovamens aan het DNA-materiaal van de inwoners van Melanesië en van de Australische Aborigines bedraagt circa 4% tot 6%. Bewoners van Zuidoost-Azië hebben circa 1% van hun genetisch materiaal aan de denisovamens te danken.

Bron: Wikipedia

Groeten

Re: Over het geslacht Homo

BerichtGeplaatst: 18 jun 2016, 08:35
door Digit
Ik zou hier willen aan toevoegen dat dit een goede illustratie is van de vaagheid van het begrip "soort". Vroeger waren "soorten" goed afgelijnd door het criterium van vruchtbare hybridisatie. Voor creationisten is dat nog het geval. De realiteit is dat genetische gelijkenis een glijdende schaal is, zowel in de ruimte (ringsoorten) als in de tijd (evolutie). Het feit dat "soort" A vruchtbare nakomelingen met "soort" B, en B op zijn beurt met C wil niet noodzakelijk zeggen dat het ook tussen A en C lukt. De cumulatie van twee kleine verschillen in erfelijk materiaal zou immers te groot kunnen zijn. Dat is meteen een stevige onderbouwing van het evolutiemodel.

Groetjes,

Digit