Rethinking Economics: Heeft Mccloskey gelijk?

Menswetenschappen, natuurwetenschappen, cultuurwetenschappen, formele wetenschappen, toegepaste wetenschappen, interdisciplinair, ...

Rethinking Economics: Heeft Mccloskey gelijk?

Berichtdoor André Bequé » 06 jun 2016, 11:00

In De Standaard van zaterdag 28 juni 2016 katern Economie stond een interview met Deirdre Mccloskey – die zich opwerpt als de anti-Piketty – onder de titel “Ongelijkheid? Daar lig ik niet wakker van”. Zij is lang niet de enige die van marxist overschakelt naar verdediger van de vrije markt (ook onze huidige minister van Financiën maakte die omslag) maar “… lijkt wel de laatste verdediger van het kapitalisme”. Mccloskey doceerde onder andere zowel economie als (geschiedenis, Engels) communicatie. Van die kennis van communicatie weet zij blijkbaar misleidend gebruik te maken.

Dat de tachtig rijkste mensen evenveel bezitten als de armste helft van de wereldbevolking ‘vertaalt’ zij naar het eenmalig verdelen van het bezit van die 0,01% naar de 99,99% overige, wat, volgens haar, die dan elk 2% vooruitgang oplevert. Dat is om te beginnen een rekenfout: als het naar de 99,99% andere gaat dan krijgen die er bijna 0,5% bij, als het naar de armste helft gaat 1%. Als we toch maar het door haar geciteerde cijfer volgen dan is de bewering toch nog driemaal misleidend. Om te beginnen moet er niet herverdeeld worden naar 99,99% anderen want meer dan de bovenste 20% heeft geen herverdeling nodig zodat er meer dan een schamele 2% bijkomt voor de armsten. Ten tweede is zelfs 2% voor wie nu op 0,00x% zit al een substantiële verbetering. In derde instantie is het ineens alles “afpakken” van die 0,01% een absurd voorstel waarbij alle realiteitszin ontbreekt, een docent onwaardig. Piketty komt met heel andere voorstellen; Mccloskey moet zijn boek maar eens goed lezen zonder vooringenomenheid.

De discussie over ongelijkheid wordt verder omgeleid naar gelijke rechten voor zwarte tieners in Chicago zodat over de essentie van herverdeling niet meer hoeft te worden gepraat. De armen zijn volgens Mccloskey veel meer geholpen door – wat dacht u – de economische groei; die staat in voor 95% van de verbetering en herverdeling slechts voor 5%. De verwijzing naar de stijging met een factor 30 sedert 1800 van het inkomen van de gemiddelde Belg (maar die bestaat alleen op papier) is echter wel voor een flink deel te wijten aan de uitbuiting van mensen in de derde wereld en het zowat gratis leeghalen van de natuurlijke rijkdommen van die landen.
Uiteraard wil Mccloskey de overheid radicaal beperken. Bovendien wordt 86% van de wereldbevolking door corrupte overheden geleid en overheden zijn volgens haar niet intelligent. Corruptie en uitbuiting mikt altijd op snel gemakkelijk verdiend / gestolen geld omdat in onze samenleving veel geld ook veel macht betekent en de economieleer van de vrije markt inspireert daartoe.

De laatste communicatieve truc is het vervangen van het woord kapitalisme door innovisme. Dat klinkt meer neutraal en wetenschappelijk maar elke ontdekking / ontwikkeling / innovatie kan zowel ten goede als ten kwade worden ingezet in de samenleving: het zijn mensen die keuzes kunnen maken die het tot gebruik of misbruik maken.

Aan het einde van het interview gaat het opnieuw over de omslag die gekende economisten gemaakt hebben – Keynes en Paul De Grauwe worden als voorbeelden genoemd – met de quote van Keynes: ‘Als de feiten veranderen, verander ik van gedacht. Wat doet u, mijnheer?’. Hier zitten we bij eindelijk bij de essentie van de zaak waarmee het steriele karakter van de hele welles nietes discussie aan bod komt. Als Keynes verandert van ‘gedacht’ dan laat hij de vrijemarkteconomie niet vallen maar vindt dat er concessies op mogen worden gedaan. Met de redding van een paar grote autoproducenten in de verenigde staten, waar de vrije markt heilig is en dat geloof nog steeds beleden wordt, is dat nog eens met heel veel geld overgedaan. Mccloskey gebruikt eclectisch zowel Marx en Lenin als Keynes en de Oostenrijkse school, dat komt natuurlijk omdat de realiteit, die voortdurend verandert, met stukken van die verschillende theorieën wordt beschreven en kan worden verklaard. Het houvast van Mccloskey bestaat erin dat ze dat niet heeft en niet biedt.

Het probleem met de vrijemarkttheorie is dat ze een heleboel feitelijke ontwikkelingen niet kan zien en niet kan verklaren … tenzij achteraf. Die theorie moet dus worden verlaten en vervangen door een meer werkelijkheidsgetrouw model. Zo een model moet niet uitgaan van het ‘geloof’ in een vrije markt of een andere utopische voorstelling van de realiteit maar van een gestructureerde inventarisatie van alle stromen die zich in het maatschappelijke bestel voordoen. Paul De Grauwe weet wel dat een dergelijk model bestaat maar verkiest toch trouw te blijven aan de gangbare economieleer en te werken met gewijzigde accenten die tegen de dogma’s van de vrijemarkttheorie ingaan. Zijn keuze voor een sterkere overheid is daarom nog niet fout maar het is bijzonder jammer dat hij de kans laat liggen om economie een meer wetenschappelijk grondslag te geven. Onze huidige minister van financiën is de kennismaking en bespreking van dat model zelfs letterlijk uit de weg gegaan.

Het eclectisme van Mccloskey, waarbij ze afhankelijk van de aangelegenheid de voor- dan wel de tegenstanders van de vrijmarkttheorie volgt, is eigenlijk het bewijs dat (ook) zij geen ander model kent waarin de schijnbaar tegenstrijdige mix die ze verdedigt een logisch sluitende verklaring krijgt.
André Bequé
 
Berichten: 43
Geregistreerd: 11 jan 2012, 18:10

Keer terug naar Wetenschap

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast