Tijd(verloop) en de economieleer

Menswetenschappen, natuurwetenschappen, cultuurwetenschappen, formele wetenschappen, toegepaste wetenschappen, interdisciplinair, ...

Tijd(verloop) en de economieleer

Berichtdoor André Bequé » 23 mei 2014, 16:02

Eén van de vele vereenvoudigingen die de economische theorie toepast op de werkelijkheid – en daarmee bijdraagt tot de sterk virtuele omgeving waarin het denken van de economisten verloopt – bestaat erin dat de vraag- en aanbodcurves alleen maar prijsniveau’s (Y-as) met hoeveelheden (X-as) in verband brengen. Dat het daarbij steevast om een stijgende rechte lijn gaat voor het aanbod (producenten) en een dalende rechte lijn voor de vraag (consumenten) suggereert dat de – standaard vooraf veronderstelde maar in de praktijk haast nooit verwezenlijkte – talrijke wederzijdse marktpartijen zich voortdurend in kleine stapjes kunnen aanpassen aan wijzigende prijzen, of, dat kleine stijgingen of dalingen van gevraagde of aangeboden hoeveelheden zich ook direct vertalen in evenredige prijsaanpassingen. De fysieke werkelijkheid verloopt uiteraard veel chaotischer – productiefaciliteiten kunnen niet traploos in- of uitgeschakeld worden, concurrerende producten zijn nooit echt 100% (ver)gelijk(baar), reklameacties bemoeilijken prijsvergelijkingen, enz. – wat zich zou moeten vertalen in zaagtandcurves en andere kronkellijnen.

De lacune die ons echter het meeste stoort is het ontbreken van de dimensie tijd. Onverwacht overvloedige of tegenvallende oogsten laten zich niet op stel en sprong corrigeren en voor ingewikkelde producten heeft men niet op 1-2-3 een efficiëntere en/of meer goedkope productiewijze bedacht en ingevoerd. Als er veel tijd mee gemoeid is om een aanpassing te realiseren, dan kunnen allerhande factoren, die wel een effect hebben maar waarover men onvoldoende controle heeft, het gewenste prijseffect volledig doorkruisen of tenietdoen. De prijs-hoeveelheid grafiekjes staan dus net zo ver af van de werkelijkheid als Pinokkio van een echte jongen, maar toch bouwen economisten hun theorie in alle ernst verder uit op deze sokkel van drijfzand.

Met dank aan een aantal politici, die de banken en het kapitaal de vrijheid geschonken hebben om hun fantasie de vrije loop te laten, kunnen de economisten nu toch beweren dat hun grafiekjes bruikbaar en realiteitsgetrouw zijn. Dat is het geval op de markt(en) van de louter financiële economie omdat transacties daar in fracties van seconden met duizenden kunnen worden uitgevoerd zodat de tijd haast geen rol meer speelt (al moet je in dat wereldje dan wel over de meest performante computer + uitgekiende software + supersnelle dataverbinding beschikken). Aangezien het geld op een fractie na niet langer in fysieke vorm bestaat maar uit bits op datadragers kunnen fysieke karakteristieken ook niet langer vertragend of verstorend inwerken; men kan dus voor dat soort markten met een gerust gemoed rechte lijnen of in elk geval vloeiende curves gebruiken en verantwoorden in de prijs-hoeveelheid grafiekjes.

Heeft het prijsverloop op deze markt geen probleem met tijd dan is het toch ook weer geen goed voorbeeld van hoe perfect een markt kan werken, want het gaat slechts om een beperkte groep van financieel grote jongens die met elkaar transacties kunnen afsluiten, en het lange termijn engagement dat bij een investering de basis vormt voor de vergoeding is vrijwel altijd afwezig of kan maar voor een fractie van de transacties worden aangetoond.
Geld dat zuiver speculatief of via afgeleide producten zonder fysiek voorwerp of dienst is verdiend – en de omvang van de transacties beslaat een veelvoud van datgene wat met de fysieke economie gemoeid is – kan dan binnen geen tijd opnieuw speculatief worden ingezet: het zet hedgefondsen en investeringsbanken aan om nog meer financiële producten te verzinnen, die barsten van de verbeelding maar nog minder inhoud hebben dan een ballon lucht. Het geld dat zo wordt verdiend wordt echter ook ingezet voor speculatie op fysieke goederen en zet de winstmarges in de fysieke economie onder druk.

Met het vasthouden aan de marktwerking als het alfa en omega van het economische bestel zijn de economisten verantwoordelijk voor volksmisleiding, plegen de politici schuldig verzuim door niet in te grijpen, en berooft de louter financiële economie op een sluikse wijze dagelijks allen die in de fysieke economie werkzaam zijn.
André Bequé
 
Berichten: 43
Geregistreerd: 11 jan 2012, 18:10

Re: Tijd(verloop) en de economieleer

Berichtdoor willem_betz » 23 mei 2014, 22:05

en, stel je een haalbare oplossing voor ?
Geloof je alle nonsens, of sommige niet? Hoe maak je het onderscheid?
De hevigste missionarissen en propagandisten voor kwakzalvers zijn vaak hun slachtoffers zelf.
Avatar gebruiker
willem_betz
Beheerder
 
Berichten: 4704
Geregistreerd: 24 okt 2006, 01:29

Re: Tijd(verloop) en de economieleer

Berichtdoor geobra » 24 mei 2014, 06:53

Oplossing ! Of ze haalbaar is, is nog maar de vraag.

Zouden de meeste mensen niet te vinden zijn, om een vaste waarde voor “geld” te gebruiken?
Zoals de meter als lengtemaat, de Newton als meeteenheid voor gewicht , enz?
Reeds in 1936 stelde http://www.hubbertpeak.com/hubbert/monetary.htmvoor, om energie als monetaire eenheid te gebruiken.
In Complementair geld is dit reeds een feit als er gebruik gemaakt wordt van “manuren” (Ythaca hours http://www.ithacahours.com/ ) .
Het is slechts een mathematische omzetting om van Ythaca hours naar bv Joules of Watt om te zetten. (1 Pk of Paardenkracht = 736 Watt = 73,6 mankracht )
Hubbert is zich ook bewust van de catastrofale gevolgen van de “groei” dwang en de daarmee gepaard gaande fatale “verdubbeling” waaronder onze huidige systemen gebukt gaan. (http://www.youtube.com/watch?v=F-QA2rkpBSY )
Zijn monetair voorstel ontsnapt dan ook aan deze “groei” dwang en contra - productieve synergieën !
Energie onafhankelijke kleine samenlevingen zijn noodzakelijk.
Wind, zonenergie enz zijn eveneens contra - productief voor de samenleving (verzamelingen grootschalig)
Wanneer elk gezin waar ook ter wereld in zijn eigen energie behoefte kan voorzien en de joule de monetaire eenheid wordt is de wereld hemels (voor de gelovigen in een opperwezen) Voor de wetenschappers is de wereld dan in een zalig evenwicht (geen vervuiling en tekort) voor 7 miljard mensen, of iedereen.
De praktische toepassing van de bestaan fysica is de tool. (toegepaste fysica) !
geobra
 
Berichten: 37
Geregistreerd: 22 mei 2014, 17:29

Re: Tijd(verloop) en de economieleer

Berichtdoor André Bequé » 27 mei 2014, 09:39

Er is een consistente oplossing voor de drie genoemde groepen die ik verantwoordelijk acht voor het falen van het gangbare economische bestel.

Om te beginnen moet de waarde van het geld – met de functies ruilmiddel/betaalmiddel, bewaarmiddel, en investeringsmiddel – zo stabiel mogelijk worden gehouden omdat het op die manier de fysieke economie het beste laat functioneren. De reactie van geobra pleit ook daarvoor.
Geld, als middel om het economische proces voldoende snel en soepel te laten verlopen, kan in principe niet tegelijk als een soort fysiek product aangewend (hedging) en verhandeld (koersverschillen) worden zonder buiten die wezenlijke rollen te treden.
Als gevolg daarvan moeten financiële investeringen ter rechtvaardiging van de vergoeding een direct en oorzakelijk verband met de fysieke economie kunnen aantonen.
Daarnaast zou in theorie één enkele wereldwijde munt al heel wat speculatieve transacties kunnen vermijden, maar dat zou alleen dan voldoende werken wanneer ook alle landen op een vergelijkbare democratische en technologisch evenwaardige wijze zouden zijn georganiseerd.
De financiële economie moet in het licht van het bovenstaande beperkt (gereglementeerd) worden tot de dienende rol voor de fysieke economie.

De verantwoordelijkheid voor het (wereldwijd gelijktijdig) reguleren van de financiële economie ligt natuurlijk bij de politici. Dat zij tot op heden ook voor de loutere geldtransacties een markt tolereren en die nauwelijks weten te controleren vloeit voort uit hun geloof in en aanvaarding van het functioneren van de economie op basis van marktwerking. Het gebrek aan het nodige inzicht is door de voorbije financiële crisis manifest aangetoond. De politici, die net de zorg voor het publieke / het solidaire moeten behartigen, opereren daardoor in een voortdurende schizofrene opstelling. In de gangbare economische theorie komt het solidaire slechts marginaal aanbod en heeft het niet de volwaardige plaats die het verdient. Ook al bekennen gerenommeerde economisten bij tijd en wijle ‘dat de werkelijkheid zich niet ontwikkelt zoals het economisch paradigma voorspelt’ of deze vaststelling in andere woorden uitgedrukt, toch komt er vanuit die hoek geen realistischer model.
De politiek kan in deze omstandigheid de zwarte piet doorschuiven naar de economisten en bijkomend zelfs argumenteren dat zij gekozen zijn uit een bevolking waarvan slechts een kleine groep voldoende (basis)economische kennis heeft meegekregen. Dat vindt dan weer zijn oorzaak in het virtuele en werkelijkheidsvreemde karakter van die kennis waardoor men ze niet veralgemeend kan / durft mee te geven in de curriculi.

De economisten komen niet met een realistischer paradigma omdat ze vastzitten aan hun verkeerde en enge basisopvatting. Met de industriële ontwikkeling is marktwerking inderdaad veel ingrijpender het economische bestel gaan beïnvloeden maar alle andere invloeden zijn daardoor niet weggevallen. De economische theorie vindt in die marktwerking een van de (vele) stuwende invloeden die veel beter dan de andere kan beschreven worden en vergeet zowat de rest.
Daarbij maken ze de grote fout om van twee (produceren en consumeren) van de drie essentiële rollen (produceren/output, consumeren/input, en investeren), die alle economische actoren /spelers /entiteiten vervullen, de definities te maken van de twee soorten spelers waarmee ze gaan werken en redeneren; maar als de bakker en de slager aan elkaar leveren zijn ze beide soorten spelers tegelijk en de bakkersknecht is leverancier van arbeidsdienst. Door deze foute keuze slaagt de gangbare economie er niet in om sluitende, volledige en transparante schema’s op te stellen van alle stromen die in het maatschappelijke bestel omgaan, en dat moet net het uitgangspunt zijn om tot een realistisch paradigma te kunnen komen.

Het economische realiteit systeem (ERS) steunt net op een andere unieke definitie van de economische spelers (UOM – universeel ondernemingsmodel), die voor alle economische entiteiten geldt en hen niet kunstmatig in of de producerende of de consumerende groep onderbrengt. Daardoor kan het ERS wél tot volledige en sluitende schema’s komen van de stromen en kan de hegemonie van de marktwerking vervangen worden door een rol die ze deelt met meerdere andere stuwende principes en gedragingen van mensen, inclusief de wil en behoefte om in solidariteit voor een aantal voorzieningen te zorgen.
Een omvattend en transparant stromenmodel laat tot uiting komen dat een duurzaam en leefbaar bestel maar gerealiseerd wordt door alle stromen zo gelijkmatig mogelijk over alle economische entiteiten te verdelen; in het bijzonder binnen de groep van de gezinshuishoudingen.
André Bequé
 
Berichten: 43
Geregistreerd: 11 jan 2012, 18:10

Re: Tijd(verloop) en de economieleer

Berichtdoor geobra » 27 mei 2014, 11:27

Ik denk dat dit item, te moeilijk is voor de doorsnee. Zie 0 reactie...
geobra
 
Berichten: 37
Geregistreerd: 22 mei 2014, 17:29

Re: Tijd(verloop) en de economieleer

Berichtdoor willem_betz » 27 mei 2014, 12:39

Hoewel de uitwerking door AB nogal vaag blijft doet het me deels denken aan een sovjeteconomie, en we weten wat daarmee mis liep.
Een aantal basale menselijke drijfveren zullen ook wel roet in het eten gaan gooien: drang naar macht, aanzien, waardering, competitie....om nog te zwijgen over sex... :wink:
Geloof je alle nonsens, of sommige niet? Hoe maak je het onderscheid?
De hevigste missionarissen en propagandisten voor kwakzalvers zijn vaak hun slachtoffers zelf.
Avatar gebruiker
willem_betz
Beheerder
 
Berichten: 4704
Geregistreerd: 24 okt 2006, 01:29

Re: Tijd(verloop) en de economieleer

Berichtdoor geobra » 27 mei 2014, 17:39

Waarde Heer W Betz. Darwinistisch heb je een punt. Maar je vergeet een essentieel punt en dat is het vermogen om de omgeving naar het verlangen aan te passen. Descartes om er maar één te noemen.
geobra
 
Berichten: 37
Geregistreerd: 22 mei 2014, 17:29

Re: Tijd(verloop) en de economieleer

Berichtdoor André Bequé » 02 jun 2014, 10:35

Het is niet de bedoeling om op het discussieforum de volledige uitwerking van het ERS te plaatsen. Door te browsen kan men op de website komen waar de (uitgebreide inleiding tot de) formulering van het Economische Realiteit Systeem te lezen staat.
Het ERS is een model dat de realiteit getrouw, transparant en bruikbaar beschrijft; met een virtueel en werkelijkheidsvreemd model gaat men de omgeving niet op de gewenste manier kunnen aanpassen.
Het ERS is geen ideologie aangezien het geen principe voor de inrichting van de samenleving naar voren schuift maar wel de mogelijkheden laat zien om het model in te vullen.
De verwijzing naar de sovjeteconomie is zonder kennis te nemen van het model op zijn minst een voorbarige associatie.
Ook door net van het (toegankelijke) model kennis te nemen is het item zeker niet te moeilijk voor de doorsnee; dat het voor velen in eerste instantie onvertrouwd voorkomt wijst net op de grote lacune in ons onderwijs: basiskennis economie ontbreekt in de meeste curriculi terwijl toch van vrijwel alle burgers wordt verwacht dat ze bewust en met de nodige basiskennis van zaken meedraaien in het economisch / maatschappelijke leven.
André Bequé
 
Berichten: 43
Geregistreerd: 11 jan 2012, 18:10


Keer terug naar Wetenschap

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast