Pseudo maatschappijmodellen

Menswetenschappen, natuurwetenschappen, cultuurwetenschappen, formele wetenschappen, toegepaste wetenschappen, interdisciplinair, ...

Pseudo maatschappijmodellen

Berichtdoor André Bequé » 12 jan 2012, 16:04

Van de theorieën die met menswetenschap te maken hebben kunnen we natuurlijk niet verwachten dat ze de falsificeerbaarheidstest / weerlegbaarheidstest (Karl R. Popper) zullen weerstaan aangezien het om menselijk gedrag gaat dat zowel rationeel als irrationeel, consequent als wispelturig kan zijn. Dat neemt echter niet weg dat we van om het even welke theorie op dat gebied moeten veronderstellen dat die weldoordacht en realiteitsgetrouw is.
Tot de verzameling van theorieën die een pseudo-wetenschappelijk imago verworven hebben mogen ongetwijfeld de (zogenaamde) maatschappijmodellen gerekend worden die steunen op één of andere ideologie. Of de naam nu begint met c,s,l,n, of k maakt eigenlijk niet uit; al die zogenaamde maatschappijmodellen vertonen de “precisie” van een ideologie, dat wil zeggen de duidelijkheid van een (veel te) eenvoudig en strak werkingsprincipe gecombineerd met de afwezigheid van de vertaling ervan naar de concrete werkelijkheid van het dagelijkse bestaan.

Van alle voorwerpen en concepten, waarvan de naam het woord “model” bevat, verwachten we een herkenbare en gedetailleerde weergave van de essentiële eigenschappen zodat we ze kunnen toepassen en gebruiken op de vele varianten die ervan zijn of die we willen tot stand brengen. Een maatschappijmodel die naam waard moet dus in eerste instantie een volledige, herkenbare en toepasbare / bruikbare weergave zijn van het maatschappelijke bestel met voldoende abstractie om de conceptvorming niet vast te pinnen op één enkele variant. Een maatschappijmodel moet de sociale, de economische, en de politieke dimensies van de samenleving integreren in een sluitend en transparant concept; alleen op die basis kan de samenleving voldoende correct worden begrepen en geïnterpreteerd en kan het politieke handelen zinvol worden verantwoord.

Alle bekende “ismen” zijn ideologische en zeer gedeeltelijke ruwe schetsen van wat eigenlijk maatschappijmodellen hadden kunnen worden maar die nooit tot realistische en bruikbare modellen van de volledige samenleving zijn uitgewerkt. De “ismen” verdedigen waarden / principes en die lijken op het eerste gezicht altijd (door hun eenvoud) consequent en volledig realiseerbaar maar de realiteit is nooit zo gaaf als men die zich in de gedachtewereld voorstelt, en op zichzelf goede en verdedigbare principes botsen meermaals onderling zodat men er zonder compromissen niet uit komt. Voor die compromissen moet men het niveau van de (quasi onwrikbare en absolute) waarden / principes verlaten en dan rijst natuurlijk de vraag op welk niet-ideologisch model men gaat terugvallen dat wel basis en inzicht biedt voor compromissen.
Het Economische Realiteit Systeem (ERS) komt hier als geschikt en bruikbaar instrument voor de dag; niet alleen omdat het ideologisch neutraal is maar ook omdat het veel dichter bij de realiteit staat en die in meerdere dimensies beschrijft wat nauwer aansluit bij de realiteit van het “mens zijn” en het “samen leven”. Het ERS brengt niet alleen de positieve kanten in beeld van wat met waarden en principes wordt beoogd maar laat ook zien welke aberraties en ontwrichtingen kunnen ontstaan als principes blind en ongeremd worden toegepast of de negatieve aspecten ervan worden uitgebuit.

Vertrekkend van een algemeen geldig maatschappijmodel (zoals het ERS) kunnen de politieke partijen hun ideologische accenten leggen vanuit de verzuchtingen van de bevolkingsgroepen die ze representatief vertegenwoordigen: wat op een gegeven moment maatschappelijk noodzakelijk en dus qua politieke actie wenselijk is, is geen onveranderlijk gegeven omdat de evoluerende werkelijkheid dat nu eenmaal meebrengt. Vertrekken van een ideologisch standpunt maakt teveel blind voor de realiteit en betekent in de praktijk doorgaans de werkelijkheid (te ver en te laat) achternalopen.
De bewering dat er geen alternatief is voor het huidige wereldwijd verspreide samenlevingsmodel (TINA: there is no alternative) heeft door de mediaverspreiding niet alleen geleid tot lichtzinnig en kritiekloos geloof maar vooral tot een gevaarlijk immobilisme in het denken, en er zijn genoeg cynische slimmeriken om die goedgelovigheid uit te buiten. De mensen hebben recht op logische en sluitende maatschappijmodellen in plaats van ideologieën waarvan de ‘uitleg’ meestal verschrompeld is tot de verdovende herhaling van mantra’s.
Om kennis te maken met het Economische Realiteit Systeem volstaat het te surfen naar WWW.ECREALSYS.ORG.


Met vriendelijke groeten

André Bequé – Handels- en Bedrijfseconomisch Ingenieur
André Bequé
 
Berichten: 43
Geregistreerd: 11 jan 2012, 18:10

Keer terug naar Wetenschap

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron