EMDR,REM en vrije associatie

Menswetenschappen, natuurwetenschappen, cultuurwetenschappen, formele wetenschappen, toegepaste wetenschappen, interdisciplinair, ...

Berichtdoor theophrastus » 27 nov 2006, 21:59

Ja, goed idee professor.
Maar had ik dat dan niet gedaan ?
theophrastus
 
Berichten: 1219
Geregistreerd: 02 nov 2006, 23:48

Berichtdoor theophrastus » 27 nov 2006, 22:01

Bijgevolg :
ad 2 : ja
ad 3 : soms
ad 4 : soims
ad 5 : soms
ad 6 : nee
ad 7 : nee (voor degene die wel intersesse hebben voor een onderbouwd antwoord, zie een eerdere posting)
ad 8 : soms
ad 9 : niet in één woord


Ziezo, én beknopt !
theophrastus
 
Berichten: 1219
Geregistreerd: 02 nov 2006, 23:48

Berichtdoor theophrastus » 27 nov 2006, 22:32

Als u het mij toestaat, geachte professor, wil ik ook graag eens een vraag stellen. Wat is uw sceptische appreciatie van het feit dat de APA (American Psychiatric Association) in haar Guidelines voor de psychotherapie van de borderline-persoonlijkheidsstoornis, psychoanalytische psychotherapie vooropstelt als aangewezen therapie (naast -evenwaardig- cognitieve gedragstherapie) en dit op grond van gerandomiseerd klinische trials ?
Bij mijn weten zetelen in de APA niet alleen antiquairs en egyptologen ( 8) ), maar ook hoogleraren psychiatrie, clinici en statistici.
theophrastus
 
Berichten: 1219
Geregistreerd: 02 nov 2006, 23:48

Berichtdoor willem_betz » 28 nov 2006, 20:41

theophrastus schreef:
Bijgevolg :
ad 2 : ja
ad 3 : soms
ad 4 : soims
ad 5 : soms
ad 6 : nee
ad 7 : nee (voor degene die wel intersesse hebben voor een onderbouwd antwoord, zie een eerdere posting)
ad 8 : soms
ad 9 : niet in één woord


Ziezo, én beknopt !


Eigenlijk hoort dit meer thuis in de topic psychoanalyse
Om het voor de anderen begrijpelijk te maken plak ik hierna de vragen nog eens.
Als u soms antwoordt betekent dat toch wel JA, dus er wordt nog in geloofd en het wordt nog gebruikt.
(uw antwoord op vraag 1 is wel weggevallen)
Uw antwoord op vraag 2 3 en 4 zegt al genoeg om de critici (die van het livre noir) gelijk te geven


1. Hoe zit het met de droomverklaring? Verlaten, of nog steeds in gebruik?
2. Bestaan er verborgen herinneringen die door de therapeut naar boven gebracht worden? (erge feiten waarvan de klant niets meer weet)
3. Geeft een seksueel verlangen in de kleuter of babytijd nog steeds een sterke verklaring voor latere psychische problemen?
4. Worden oedipoescomplex en penisnijd nog steeds gebruikt als verklaring?
5. Is de techniek van "vrije associatie" nog steeds in gebruik?
6. Als een klant ontkent dat hij seksuele begeerte als kleuter voor mama, is dat een ontkenning die intensief moet behandeld worden.
7. Kan een psychoticus (bijv paranoia of schizofreen) genezen worden met enkel gesprekken? Zo ja, is er cijfermateriaal over het slaagpercentage)
8. Idem voor een majeure depressie?
9. Ingeval een aantal van die freudiaanse werk- of denkwijzen niet meer in gebruik zijn, kan je dan uitleggen wat vandaag de werkhypothese is?
Avatar gebruiker
willem_betz
Beheerder
 
Berichten: 4704
Geregistreerd: 24 okt 2006, 01:29

Berichtdoor willem_betz » 28 nov 2006, 20:56

theophrastus schreef:Als u het mij toestaat, geachte professor, wil ik ook graag eens een vraag stellen. Wat is uw sceptische appreciatie van het feit dat de APA (American Psychiatric Association) in haar Guidelines voor de psychotherapie van de borderline-persoonlijkheidsstoornis, psychoanalytische psychotherapie vooropstelt als aangewezen therapie (naast -evenwaardig- cognitieve gedragstherapie) en dit op grond van gerandomiseerd klinische trials ?
Bij mijn weten zetelen in de APA niet alleen antiquairs en egyptologen ( 8) ), maar ook hoogleraren psychiatrie, clinici en statistici.

Je gebruikt een autoriteitsargument.
Gaat het om enkel die BPS diagnose, of zijn er nog meer waarvoor ze PA aanraden?
Kan je ons verwijzingen geven waar dat advies van de APA kan gevonden worden en op welke trials de APA haar beslissing heeft gefundeerd?
In Nederland wordt die raad blijkbaar niet gegeven, zie bijv. http://www.moeilijkemensen.nl/info/BPS1.html
Avatar gebruiker
willem_betz
Beheerder
 
Berichten: 4704
Geregistreerd: 24 okt 2006, 01:29

Berichtdoor theophrastus » 28 nov 2006, 21:59

Je gebruikt een autoriteitsargument


Dat was allerminst mijn bedoeling. Ik wou alleen aantonen dat het niet om psychoanalytici gaat die hun eigen werkwijze promoten.

Misschien een woordje over oedipuscomplex (want dat schijnt zo toch een beetje één van de idée-fixes te zijn waarmee men denkt heel de psychoanalyse te kunnen viseren, alsof het tegenwoordig daarom (nog) zou gaan) : wat is eigenlijk het probleem van de critici met deze term ? Het gaat hier om een descriptieve term die tracht bepaalde kenmerken van een fase in de ontwikkeling van de persoonlijkheid te omschrijven. Het gaat, voor alle duidelijkheid, niet om een klinisch fenomeen, niet om een symptoom, niet om een stoornis en, dus, niet om een klinisch gegeven waarvoor validiteit geclaimd wordt. Het is een term die gebruikt wordt om te kunnen nadenken over de wijze waarop de ontwikkeling verloopt. Deze invulling is grotendeels wijsgerig-antropologisch van aard, misschien evenveel, zoniet meer dan louter psychologisch. Meer bepaald : de wijze waarop de mens zich bewust wordt van het geslachtsverschil, van zijn eigen geslacht, van de verhouding tussen de geslachten en wat de verwerking van dit groeiende inzicht betekent in zijn ontwikkeling als mens. Waar slaat nu eigenlijk de kritiek op ? Dat is mij nog nooit helemaal duidelijk geworden, misschien dat u dat wel duidelijk kan maken, u heeft immers al veel tijd en energie gestoken in de studie van deze kritiek.
theophrastus
 
Berichten: 1219
Geregistreerd: 02 nov 2006, 23:48

Berichtdoor willem_betz » 29 nov 2006, 00:06

Sorry uw antwoord is niet overtuigend
Lees de definities van oedipoescomplex nog eens na in de PA-literatuur.
Wil(de) je nu mama bespringen ja of neen? Daarom doe je zo raar! leg je neert en begin te associeren.
Avatar gebruiker
willem_betz
Beheerder
 
Berichten: 4704
Geregistreerd: 24 okt 2006, 01:29

Berichtdoor theophrastus » 29 nov 2006, 12:02

Ik heb mijn mama nooit willen bespringen, neen.
Maar ik ben wel benieuwd waar u zulks vindt in psychoanalytische vakliteratuur (u hebt natuurlijk veel meer gelezen dan deze dilettant). Maar het benieuwt me wel.

Ter uwer attentie : liggende vrije associatie is nog maar een marginale praktijk in de psychoanalytische therapie. U geeft met uw opmerking duidelijk te kennen :
- dat u grof bent;
- dat u niets afweet van de huidige stand van zaken.
theophrastus
 
Berichten: 1219
Geregistreerd: 02 nov 2006, 23:48

Berichtdoor theophrastus » 29 nov 2006, 12:05

Wil(de) je nu mama bespringen ja of neen?


Bij deze stop ik definitief met verdere bijdragen.
Ik aanvaard het als men mij gepikeerdheid verwijt, maar dit soort vunzige gortigheid gaat mij echt te ver
theophrastus
 
Berichten: 1219
Geregistreerd: 02 nov 2006, 23:48

Berichtdoor Zepar » 29 nov 2006, 12:25

theophrastus schreef:Het is een term die gebruikt wordt om te kunnen nadenken over de wijze waarop de ontwikkeling verloopt.

Je kan niet zomaar met een term aan de haal gaan en er eender wat mee gaan aanduiden. Het Oedipuscomplex heeft in de Freudiaanse literatuur een welomschreven betekenis: de verlangens van het kind om seks te hebben met de ouder van het tegenovergestelde geslacht, en om de ouder van hetzelfde geslacht te vermoorden. Ironisch genoeg bestempelde Freud zelf de pogingen van sommige halfzachte analytici om het oedipuscomplex als iets symbolisch op te vatten, als psychoanalytische weerstand:
Freud schreef:"Geen der ontdekkingen van het psychoanalytisch onderzoek heeft zo veel verbitterd protest, zulk woedend verzet en... zulke vermakelijke gewrongenheden van de kritiek uitgelokt als deze verwijziging naar de kinderlijke, in het onbewuste bewaard gebleven incestneigingen. Recentelijk zelfs is, alle ervaring trotserend, een poging gedaan om de incest te erkennen al iets dat slechts 'symbolisch' is."

Het oedipuscomplex zoals jij het 'definieert', theophrastus, is niets meer en niets minder dan een containerbegrip: wat er ook gebeurt in de seksuele ontwikkeling, het is zogezegd altijd te 'verklaren' met het oedipuscomplex. En op welke auteurs baseer je je eigenlijk voor je uitleg? (citaten graag)
theophrastus schreef:Waar slaat nu eigenlijk de kritiek op ? Dat is mij nog nooit helemaal duidelijk geworden

Dat is omdat je ze klaarblijkelijk niet gelezen hebt. Geen nood, want voor het oedipuscomplex valt ze snel samen te vatten: er is geen greintje empirische evidentie voor de authentieke Freudiaanse versie, en de 'hedendaagse' psychoanalytische invulling is niets meer dan een wanhopige poging om simpelweg een geliefkoosde term te redden en hem met een handvol vaagheden en platitudes in te vullen.
Avatar gebruiker
Zepar
 
Berichten: 50
Geregistreerd: 18 nov 2006, 02:49

Berichtdoor Zepar » 29 nov 2006, 12:39

Citaat:
Wil(de) je nu mama bespringen ja of neen?


Bij deze stop ik definitief met verdere bijdragen.
Ik aanvaard het als men mij gepikeerdheid verwijt, maar dit soort vunzige gortigheid gaat mij echt te ver

Ik lees nu pas je vorige post. Het soort "vunzige gortigheid" waar jij het over hebt is door jouw held Freud zelf tot een algemene wetmatigheid van de menselijke psychologie uitgeroepen (door willem betz inderdaad nogal confronterend gesteld). Als ik een analyticus was, zou ik je uitspraak ongetwijfeld als 'weerstand' moeten bestempelen. Gelukkig ben ik dat niet, en wil ik je dus graag geloven dat je geen drang voelt om je moeder te bespringen. Meer zelfs! De wetenschap geeft ons geen enkele reden om dat aan te nemen.
Jammer dat je van plan bent om definitief te stoppen. Hoe dan ook: het punt dat ik vooral wou duidelijk maken is: als je de psychoanalyse wil verdedigen, dan moet je weten waarover je het hebt en de relevante kritieken gelezen hebben. 'De hedendaagse psychoanalyse' waarvan jij uitgaat bestaat eenvoudigweg niet. Het is niet zomaar "jammer dat er ook nonsens is in de psychoanalyse", zoals je in de andere discussie zei, de psychoanalyse in zijn geheel is fundamenteel nonsens. (spijts enkele goedbedoelde hedendaagse pogingen tot degelijke empirisch onderzoek)
Avatar gebruiker
Zepar
 
Berichten: 50
Geregistreerd: 18 nov 2006, 02:49

Berichtdoor capibara » 29 nov 2006, 13:21

Het is een verkeerde opvatting om het oedipuscomplex steeds te associëren met het kind dat seks wil met zijn moeder. Freud zelf had reeds veel problemen met de theoretische invulling van het concept en doorheen de jaren heeft hij er zelf veel veranderingen bij aangebracht. Dat er een welafgelijnde definitie zou bestaan van het oedipuscomplex, is niet waarschijnlijk. Men dient daarvoor zorgvuldig de literatuur na te gaan om er een ietwat duidelijk beeld van te vormen. Uiteraard bestaan er handboeken ed waarin er wel definities staan, maar die zijn zo sterk samengevat, gedreduceerd en uit de context getrokken en bovendien zeer subjectief benaderd.

Freud wordt ook nog vaak geassocieerd als iemand die voortdurend met seks bezig was, maar wanneer hij sprak over seksualiteit (bv in de kinderjaren), dan gaat het niet zomaar om de seksuele act, maar eerder over de psychoseksuele identiteit (wie ben ik als jongen/meisje) .

Wie er nog werkelijk gelooft dat het oedipuskind seks wil met de moeder, dient zijn kennis dringend te updaten!
Avatar gebruiker
capibara
 
Berichten: 65
Geregistreerd: 16 nov 2006, 15:16

Berichtdoor wolkenstein » 29 nov 2006, 13:39

@ Zepar

Maar op elke corner en over de ganse klerekloot knalt het 'Motherfucker' dat het een lieve lust is. Freud is warm, Freud is hot! Good old Freudy is Damn hot!!

CU later alligator,

Wolkenstein
-------------------
Vraag naar de voorwaarden
wolkenstein
 
Berichten: 2732
Geregistreerd: 29 okt 2006, 01:30

Berichtdoor capibara » 29 nov 2006, 13:49

En de grootste nonsens komen hier toch nog steeds van de critici. Er is al zoveel verduidelijkt en op zo'n grondige manier, maar blijkbaar is het nog steeds niet duidelijk voor hen! Dat ze het dan niet begrijpen, tja, das wel jammer/erg voor hen, maar het is hun probleem en het ligt zeker niet aan de psychoanalyse!

Ik vraag me dan ook af waarom men zo een wetenschappelijke, objectieve, meetbare,... psychologie wil vertegenwoordigen.

Zelfs de gewone geneeskunde is niet volledige exact vast te stellen. En ja, er zijn bv een aantal te 'meten' zaken in het bloed, maar als je een bloedtest 's morgens, 's middags en 's avonds laat uitvoeren, dan zijn de resultaten ook variabel.

En nog iets waar ik me aan stoor, is dat men met zo'n grote zekerheid spreekt van de borderline persoonlijkheidsstoornis. En de verwijzing naar de niet-wetenschappelijke site van 'moeilijke mensen' is allesbehalve respectvol! Klassiek geschoolde artsen en psychologen vinden dan ook dat er niets te doen is met die mensen, en kijken zelfs niet meer verder dan de typische overdrachtsverhouding. Doorverwijzen dan maar?
Avatar gebruiker
capibara
 
Berichten: 65
Geregistreerd: 16 nov 2006, 15:16

Berichtdoor Zepar » 29 nov 2006, 13:56

- Als het kind volgens Freud niet per se seks wil met de moeder, waarom wordt het dan steevast door de vader met castratie bedreigd? Wat kon dat kind anders nog van plan zijn met zijn penis?
- Wat zijn de zogenaamde 'vele veranderingen' die Freud doorheen zijn carrière heeft aangebracht aan het oedipuscomplex? Ik ben benieuwd, want Freud was altijd dogmatisch en compromisloos daarover (het leidde ondermeer tot zijn scheiding met Rank). Freud heeft veel veranderd aan zijn theorieën doorheen zijn carrière, maar de notie van het oedipuscomplex bleef voor hem altijd "the shibboleth that distinguishes the adherents of psychoanalysis from its opponents".
Wie er nog werkelijk gelooft dat het oedipuskind seks wil met de moeder, dient zijn kennis dringend te updaten!

Wie geloof hecht aan een onzinnige pseudo-wetenschap, moet maar zelf verantwoording afleggen aan het systeem: Freud zou jouw uitspraken hierboven ondubbelzinnig kwalificeren als onbewuste 'weerstand', omdat je de onaangename werkelijkheid van het oedipuscomplex probeert te verbloemen en te verdringen.
Ik ben benieuwd naar de citaten waaruit zal blijken dat mijn kennis over het Freudiaanse oedipuscomplex aan een update toe is.
Avatar gebruiker
Zepar
 
Berichten: 50
Geregistreerd: 18 nov 2006, 02:49

Berichtdoor Zepar » 29 nov 2006, 14:17

@capibara
En de grootste nonsens komen hier toch nog steeds van de critici. Er is al zoveel verduidelijkt en op zo'n grondige manier, maar blijkbaar is het nog steeds niet duidelijk voor hen! Dat ze het dan niet begrijpen, tja, das wel jammer/erg voor hen, maar het is hun probleem en het ligt zeker niet aan de psychoanalyse!

- Gaan we een rondje blufpoker spelen, capibara? Reageer eerst eens op mijn argumenten, en weerleg met relevante citaten en verwijzingen mijn stelling dat je niet weet waarover je spreekt met betrekking tot het oedipuscomplex. Daarna kunnen we eens redetwisten over die ontiegelijke "onzin" van de critici.
- Je opmerking over de geneeskunde is een typisch drogargument: geen enkele criticus van de psychoanalsye staat voor het soort objectiviteit dat jij aan de kaak stelt door te verwijzen naar de veranderde bloedonderzoeken. Je argument komt simpelweg neer op "Niets is objectief, dus doe maar rustig voort met die kritieken, want ze kunnen ons toch niet deren!" Zou een goed argument voor de homeopaten zijn, nu ik eraan denk.

@ wolkenstein
Goed gevonden, maar helaas gaat de ballon niet op. Niemand ontkent dat er een taboe bestaat rond incest, en dat is overigens perfect evolutionair verklaarbaar (men treft het bij vele diersoorten ook aan). Het is wel waar - en dat heb je goed gezien - dat het feit dat incestueuze betrekkingen omwille van evolutionaire redenen een 'geladen onderwerp' is, ervoor gezorgd heeft dat psychoanalytici het konden thematiseren en er indicaties van 'verdringing' in zien. Het is niet omdat velen het woord 'motherfucker' voortdurend gebruiken dat wij allemaal ons eigen moeder willen neuken. Hoe dan ook: het gaat gewoon om een belediging, die om begrijpelijke (evolutionaire) redenen universeel nogal smadelijk is. Op elke straathoek hoor je ook 'faggot', wil dat dan zeggen dat we allemaal stiekem homoseksueel zijn?
Avatar gebruiker
Zepar
 
Berichten: 50
Geregistreerd: 18 nov 2006, 02:49

Berichtdoor capibara » 29 nov 2006, 14:18

Ik voel me niet aangesproken om jouw kennis te vervolledigen, noch heb ik er zin in me te verantwoorden waarom ik achter psychoanalyse sta. Ik geloof in de visie en het helpt me in de praktijk. Het verschil is echter dat ik ook voor andere visies opensta, en vervolledig mijn kennis er door. Ik probeer niet met oogkleppen te zien en zal ook niet zomaar iets uitsluiten/verwerpen.

Waarom zou ik het oedipuscomplex onaangenaam moeten vinden? En verbloemen of verdringen?
Om te weten wat Freud net bedoelde met het oedipuscomplex, zal je heel veel moeten lezen.
"de vader die met castratie dreigt???" Ongelooflijk!


Ik heb elders reeds kort besproken wat men met het oedipuscompex bedoelt in de lacaniaanse psychoanalyse.
Avatar gebruiker
capibara
 
Berichten: 65
Geregistreerd: 16 nov 2006, 15:16

Berichtdoor Zepar » 29 nov 2006, 14:39

Hoe opmerkelijk. Je zegt dat mijn kennis dringend aan een update toe is, en dat de critici van de psychoanalyse "nonsens" uitkramen, maar van zodra er argumenten op tafel liggen, kies je het hazepad en zeg je dat de critici "oogkleppen" op hebben terwijl jij "open" bent.
Een naïef geloof hechten aan een pseudo-wetenschap en de kritiek erop ontvluchten zie ik niet meteen als een toonbeeld van "openheid". Sta jij ook "open" voor tibetaanse klanktherapie, capibara? Het schijnt nochtans inspirerend te zijn!
Waarom zou ik het oedipuscomplex onaangenaam moeten vinden? En verbloemen of verdringen?
Om te weten wat Freud net bedoelde met het oedipuscomplex, zal je heel veel moeten lezen.

Ik zeg dat niet, ik zegt dat de grondlegger van het pseudowetenschappelijke systeem dat jij zo inspirerend vind dat zou zeggen, vermits hij dat met talloze van zijn eigen intellectuele rivalen heeft gedaan die jouw mening waren toegedaan. Ik vraag alleen dat je een beetje consistent moet zijn: als je gelooft in psychoanalytische verklaringen, dan moet je ook bereid zijn ze op je zelf toe te passen. Maar daar deinst elke analyticus voor terug natuurlijk! Ho maar, de psychoanalyse is voor de anderen, niet voor zichzelf!
Als je een beetje psychoanalytische literatuur zou gelezen hebben, dan zou je weten dat het oedipuscomplex volgens psychoanalytici voor iedereen en per definitie onaangenaam is, en dat dat überhaupt de reden is waarom het zogezegd verdrongen wordt naar het Onbewuste en naderhand een pathogene kracht krijgt.

En ja, capibara, "de vader die met castratie dreigt." Precies al een tijdje geleden dat je nog eens een boek van Freud hebt opengeklapt?

Freud schreef:p.427 In a boy the Oedipus complex, in which he desires his mother and would like to get rid of his father as being a rival, develops naturally from the phase of his phallic sexuality. The threat of castration compels him, however, to give up that attitude. Under the impression of the danger of loosing his penis, the Oedipus complex is abandoned, repressed and, in the most normal cases, entirely destroyed, and a severe super-ego is set up as its heir.
The punishment which [the father] threatens is castration (p. 130).
Avatar gebruiker
Zepar
 
Berichten: 50
Geregistreerd: 18 nov 2006, 02:49

Berichtdoor capibara » 29 nov 2006, 14:49

Ik ben niet gekwalificeerd genoeg om alles met concrete voorbeelden te staven, daarom waag ik me er niet aan.

En ja, als er iemand zich nu werkelijk véél beter voelt met tibetaanse klanktherapie, wie ben ik dan om te zeggen dat dat niet kan. Als dat de oplossing voor iemand is... das toch fantastisch!

En waar je zegt dat analytici van mening zijn dat analyse enkel voor de 'anderen' is, dan zit je er wel echt ver naast!

Er zal geen enkele goed opgeleide analyticus zijn die het werkveld betreden heeft zonder een langdurige leeranalyse. Want dit is net iets belangrijk in de psychoanalyse!
Avatar gebruiker
capibara
 
Berichten: 65
Geregistreerd: 16 nov 2006, 15:16

Berichtdoor wolkenstein » 29 nov 2006, 16:15

@Capibara,

Op elke straathoek hoor je ook 'faggot', wil dat dan zeggen dat we allemaal stiekem homoseksueel zijn?


That's right! Eén klein kanttekeningetje. Het feit dat iemand brandweerman is wil zeggen dat hij iets tegen 'vuur' heeft. Of, iets met 'vuur'. Hoeveel branden blijken er niet achteraf aangestoken door brandweerlieden? Zonder daarmee te stellen dat daarom alle brandweerlieden pyromanen zouden zijn.

Maar ik loop je niet langer voor de voeten, want je hebt je handen al vol.

groeten,

Wolkenstein
--------------
Vraag naar de voorwaarden
wolkenstein
 
Berichten: 2732
Geregistreerd: 29 okt 2006, 01:30

Berichtdoor windsurfer » 30 nov 2006, 18:23

Ik geloof in de visie en het helpt me in de praktijk. Het verschil is echter dat ik ook voor andere visies opensta, en vervolledig mijn kennis er door. Ik probeer niet met oogkleppen te zien en zal ook niet zomaar iets uitsluiten/verwerpen.


Je kunt in de praktijk de psychoanalytische kijk wel op dat wat je ziet plakken en gebruiken. Maar het probleem vind ik dat de psychoanalyticus altijd gelijk heeft omdat er geen falsificatiemoment mogelijk is. Ik vind daarom het cognitief-gedragsmodel beter omdat dat meer ankers heeft en minder controversiele begripsvorming kent waarin je moet geloven. Zaken als 'leren' en 'extinctie' zijn te meten en niet zo controversieel. Begrippen als 'cognitief schema' zijn in hun definiering al voorzichtiger dan welk psychoanalytisch begrip ook, en tegelijk goed bruikbaar. Daar delven begrippen als oedipuscomplex, castratieangst en penisnijd toch echt het onderspit op het moment dat de psycholoog wat wetenschappelijker en academischer te werk wil gaan.
Avatar gebruiker
windsurfer
 
Berichten: 568
Geregistreerd: 20 okt 2006, 12:58

Berichtdoor wolkenstein » 30 nov 2006, 20:28

@

........................................................'How about Jung'?
wolkenstein
 
Berichten: 2732
Geregistreerd: 29 okt 2006, 01:30

Berichtdoor willem_betz » 30 nov 2006, 22:27

Zepar schreef:
Citaat:
Wil(de) je nu mama bespringen ja of neen?


Bij deze stop ik definitief met verdere bijdragen.
Ik aanvaard het als men mij gepikeerdheid verwijt, maar dit soort vunzige gortigheid gaat mij echt te ver

Ik lees nu pas je vorige post. Het soort "vunzige gortigheid" waar jij het over hebt is door jouw held Freud zelf tot een algemene wetmatigheid van de menselijke psychologie uitgeroepen (door willem betz inderdaad nogal confronterend gesteld).


zoals al elders gezegd: ze hebben dat verwijt aan ontelbare arme patienten aangepraat, en het zou dan de oorzaak zijn van hun psychisch lijden.
Als je hen dan confronteert met hun eigen nonsens noemen ze het grof, vunzig gortig. Over wardenken gesproken! zouden ooit gehoord hebben over cognitieve dissonantie?
Avatar gebruiker
willem_betz
Beheerder
 
Berichten: 4704
Geregistreerd: 24 okt 2006, 01:29

Vorige

Keer terug naar Wetenschap

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten

cron