Geerdt Magiels en de psychoanalyse

Menswetenschappen, natuurwetenschappen, cultuurwetenschappen, formele wetenschappen, toegepaste wetenschappen, interdisciplinair, ...

Geerdt Magiels en de psychoanalyse

Berichtdoor eric rosseel » 12 nov 2006, 08:48

De laatste Wonder en is gheen Wonder trekt onder leiding van bioloog en "filosoof" Geerdt Magiels, medestichter van SKEPP, ten aanval tegen de psychoanalyse: een aanval die natuurlijk geen complot is zoals de psychoanalyse die volgens onze "filosoof" zelf maar een maaksel van aanhangers van samenzweringstheorieën zou zijn. En zoals het een rechtvaardige rechter beaamt laat Wonder en is gheen Wonder op zijn 28 blz. de beschuldigde zelf natuurlijk niet aan het woord. Wetenschap stoelt immers op expertise, niet op discussie.
Maar we gaan de psychoanalyse niet verdedigen. Wij zijn geen psychoanalytici.
Wel moet ons van het hart hoeveel malen we al niet gezien hebben hoe Geerdt Magiels zelf bedreven is in het verspreiden van leugens en het orchestreren van stemmingmakerij.
In "Over mijn lijf: Bijsluiter bij de wet over de rechten van de patiënten" (Houteliet, 2003; eigenlijk is het de Wet betreffende de Rechten van de Patiënt, maar enfin) b.v. mag hij zich uitleven, samen met Marc De Hert en Erik Thijs, twee Kortenberg-psychiaters die niets liever zouden willen dan psychiatrische patiënten "therapeutisch onbekwaam" te verklaren, omdat ze geen ziekte-inzicht zouden hebben. Het begrip "gebrek aan ziekte-inzicht" is in de internationale wetenschappelijke gemeenschap op zijn minst gezegd bijzonder omstreden. En wij als Netwerk Psychiatrie en Samenleving willen er wel over praten, als psychiaters ook maar eens zouden willen toegeven hoe weinig inzicht zij zelf hebben in de "ziekte" van hun patiënten. Soit.
Schrijven zij: "In de Verenigde Staten werden duizenden geesteszieken door mensenrechtenadvocaten uit psychiatrische ziekenhuizen en van hun farmacologische dwangbuizen 'bevrijd'. Velen leven nu, anno 2003, als daklozen, zonder zorg, ten prooi aan allerlei ziekten waarvan AIDS en tuberculose niet de minste zijn." (p.118). En dit moet dan dienen als basis voor een pleidooi voor meer dwang in de psychiatrie (gedwongen opnames, dwangbehandeling) en als argument om de psychiatrische patiënten de rechten die de Wet aan alle patiënten voorziet te ontzeggen.
Wil Geerdt Magiels eens de onderzoeken aanhalen waaruit moet blijken dat "bevrijde" dakloze geesteszsieken verspreiders zijn van AIDS en tuberculose? (Sensoa, een niet verdachte organisatie als het over AIDS gaat, verzekert ons dat het algemeen geweten is dat het juist in gesloten inrichtingen is zoals gevangenissen dat onveilig gevrijd wordt. En ook in psychiatrische ziekenhuizen: in de douche b.v. zoals wij als ervaringsdeskundige meermaals hebben kunnen vaststellen.)
Er is voor het ogenblik in de USA één door de overheid ingesteld onafhankelijk onderzoek aan de gang die zich over de materie van geestesziekte, AIDS en dakloosheid buigt. Maar besluiten heeft dit onderzoek nog niet.

Eric Rosseel, dr. psychologie
Netwerk Psychiatrie en Samenleving
eric rosseel
 

oorlogsverklaring aan de psychoanalyse !?

Berichtdoor eric rosseel » 12 nov 2006, 09:10

Ons Netwerk is geen kritiekloze fan van de psychoanalyse maar een fervent voorstander van de diversiteit in het psychotherapeutisch landschap en veroordeelt de monopolistische pretenties van om het even wie. Om maar iets te zeggen: de zogenaamde op de wetenschap gebaseerde psychotherapieën zoals de Cognitieve Gedragstherapie slagen er toch ook niet in het aantal psychische problemen in te dijken en vormen zeker geen leidraad voor een adequate preventie, aangezien ze puur curatief met "symptomen" zijn. Integendeel, we zien dat de opgang van de zogenaamde depressie-epidemie hand in hand gaat met de "vooruitgang" in de wetenschappelijke psychologie. Wij, schrijvers dezes die zelf een diploma grootste onderscheiding hebben in de psychologische wetenschappen, veroordelen dan ook met klem onderstaande laffe "extreem-rechtse" aanval in De Maere, bekende e-site van de "Vlaamse" klinische psychologen, op de psychoanalyse waarvoor geen aanleiding is en waarvan we weten dat de daders nog niets eens moeite doen om te glimlachen tegen hun cliënten en een dwangneuroticus de hand niet durven drukken uit vrees besmet te worden met allerhande bacterieën.

NB: Een en ander moet natuurlijk gezien worden in de context van de de psychotherapie-oorlog rond het wetsontwerp van minister Demotte dat de psychotherapie in België wil regelen. Wie daarover meer wil weten, mailt ons en krijgt het ganse dossier "Psychotherapie" (87 blz.) per mail toegestuurd.

Hier de aanval:

Hoelang nog miljoenen euro's gemeenschapsgeld voor opleidingen in een
pseudowetenschap ?


Laat ons duidelijk zijn: het wetenschappelijk gehalte van de psychoanalyse is vergelijkbaar met dat van de homeopathie. Wie meer wil lezen over de kritiek op de psychoanalyse vanuit de we­tenschap en vanuit de wetenschapsleer vindt een goed vertrek­punt in het KlinPsy-dossier Freud op de sofa.

De opleiding van een universiteitsstudent kost per jaar 14326 euro aan de gemeenschap en ongeveer 4000 euro aan het gezin. Bij een ruwe schatting zou men kunnen stellen dat er aan de drie Vlaamse universiteiten samen elk jaar een honderdtal psychologiestudenten ge­kozen hebben voor de psychoanalytische richting. Drie licentiejaren maal 100 studenten maal 14326 euro overheidsgeld levert een som van meer dan 4 miljoen euro. In het Fransta­lig landsge­deel­te zijn er minder studenten maar ligt de interesse voor de psychoanalyse wel twee keer hoger dan in Vlaanderen. Dus zelfs als er slechts half zoveel psychologiestu­den­ten zouden zijn als in Vlaanderen betekent dat nog een grote vier miljoen euro. Hiermee is nog niets gezegd over de opleidingen aan de hogescholen. Daarbij dient men nog eens 2.4 miljoen euro te rekenen die opgehoest wordt door de gezinnen. De maatschappelijke in­vestering in een paar jaar leerana­lyse, wat eveneens op 10 % van het budget van de be­trok­kene kan berekend worden, vertegenwoordigt ook nog eens een belangrijk kapitaal. Het gaat dus om zeer belangrijke kapitalen die elk jaar opnieuw geïnvesteerd worden in de op­lei­ding van de psychoanalytici.

Honderdduizenden uren studie van de intelligentsten van ons volk worden jammerlijk geïn­vesteerd in hersenspinsels die niet bestand zijn tegen de kritiek van de wetenschap noch van de wetenschapsleer. Wie zich de vraag stelt hoe het komt dat de psychoanalyse dan nog steeds succes kent kan best eens het boek 'Freuds vergissing' van Filip Buekens of het artikel "Een zero theorie" van de filosoof Mikkel Borch-Jacobsen lezen.

De academische psychoanalytici leveren aan de psychoanalyse ten onrechte een kwali­teits­­la­bel. Ze spelen voor de psychoanalyse het academisch schaamlapje dat dient om de weten­schappelijke impotentie te verbergen van een groep pseudowetenschappers die zelfs niet verstoppen dat ze eigenlijk de pest hebben aan de univer­sitaire bemoeiing. Zie hun petitie, ook door professoren ondertekend ("Deze [vorming] wordt door onze vereni­gin­gen op zich genomen, op grond van een persoonlijk traject (waarvan de eigen psychoana­lyse de basis vormt) en kan bijgevolg niet verzekerd worden door de universiteiten."). Zie ook de tekst van Dohmen ("Il faut bien se rendre compte que ces exigences ont comme adversaires : les Flamands, les médecins, les comportementalistes et les universités.")

Van twee zaken één: ofwel stellen alle universitaire psychoanalytici zich op als weten­schap­­pers die het academisch niveau waardig zijn, sturen ze de psychoanalyse bij in func­tie van de kritiek vanuit de wetenschap en de wetenschapsleer, distantiëren ze zich dui­de­lijk van een dogmatische geloofsovertuiging die zich vijandig opstelt tegenover de weten­schappelijke opleiding op academisch niveau, ofwel wordt de psycho­analyse geschrapt uit de universitaire opleiding en stopt de gemeenschap ermee om duur verdiend belastinggeld te investeren in een pseudowetenschap die honderden mensen de arbeidsmarkt opstuurt die daar goed geld verdienen met prak­tijken die in de essentie een weten­schappelijke basis mis­sen.

Het is duidelijk dat de mildheid (zie artikel in De Maere van 16.10.2006) die vereist is tegen­over de psychoanalytici die vroeger ter goeder trouw het psychoanalytisch denken eigen maakten, niet meer geldt voor personen die nu nog wetens en willens kritiekloos blijven doorgaan met het opleiden in de psychoanalyse niettegen­staande de onwetenschap­pe­lijkheid ervan herhaal­delijk is aangetoond.

Het wordt tijd dat de politici daar eens over nadenken in plaats van zich te laten bespelen door de psychoanalytici die grotendeels het ontwerp Demotte geschreven hebben. Om de laatste druppel uit de citroen te persen manipuleerden deze ondertussen op de meest grove wijze hun eigen ach­terban om een protestbrief te schrijven omdat ze zogezegd niet ge­raadpleegd werden. Men kan zich overigens afvragen waar het zelfres­pect zit bij al die ondertekenaars die zomaar ac­cepteren dat ze door hun geloofsgenoten via een leugen gebruikt werden
eric rosseel
 

Berichtdoor Raafje » 12 nov 2006, 18:15

Dag Eric Rosseel,

Ook hier weer mijn vraag. Wat stel je nu ter discussie met je ellenlange aanklacht? Wat is concreet je vraag?

Groetjes...Raafje
Niets is tijdverlies, als je van de dag geniet!
Avatar gebruiker
Raafje
 
Berichten: 194
Geregistreerd: 25 okt 2006, 21:34

raafje

Berichtdoor eric rosseel » 12 nov 2006, 20:37

raafje: misschien kan je eens terug een omwegje maken langs de kleuterklas. want als ik op je vraag antwoord, zal je het vermoedelijk niet begrijpen, zo te zien.
Sorry voor deze bal op de man, maar je vraagt er wel een beetje om, liefje!
eric rosseel
 

Berichtdoor wolkenstein » 12 nov 2006, 20:54

.....................................................................................:D
wolkenstein
 
Berichten: 2732
Geregistreerd: 29 okt 2006, 01:30

??

Berichtdoor eric rosseel » 12 nov 2006, 21:39

hei wolkenstein:
 ◆âââââââââââââââââââââââââââââââââââââ—†
 わたくしéã¯çµ¶å¯¾ã«æœ€ã‚‚ふさわしい女性会å¡æ§˜ã‚’紹介する事をお約束します!
 ◆âââââââââââââââââââââââââââââââââââââ—†

  先日<なぜ絶対に会えるか?>という事についてãèª¬æ˜Žã„たしました。
  今回は更に詳しくãèª¬æ˜Žã™ã‚‹ãŸã‚ã«é€£çµ¡ã‚’差し上げました。

 基本的に女性はç·æ€§ã‚ˆã‚Šã‚‚『性欲が遥かに強い』のです。

  ãã®äº‹ã¯ç·å¥³é–¢ä¿‚の有名な論文にも取り上げられております。
  つまり、貴方の近所を歩いている女性もそうですし、風俗で働いている
  女の子ももちろã‚の事、私自身も性欲は強いと思っています。
  女性は、今ãã®æ–‡ç« ã‚’読ã‚でいる貴方よりも更に
  『強く性欲を満たしたい』のです。

     》》》お確かめになられますか?《《《
eric rosseel
 

Berichtdoor Raafje » 12 nov 2006, 21:43

Dag Eric,

Eric schreef:
raafje: misschien kan je eens terug een omwegje maken langs de kleuterklas.


Eric: misschien kun jij eens op zoek gaan naar een ander beroep inplaats van, alleen maar, je broek te zitten verslijten op een stoel met de naam psycholoog erop.

Eric schreef:
want als ik op je vraag antwoord, zal je het vermoedelijk niet begrijpen, zo te zien.


Ik zou zeggen probeer het eens uit, bijdeze alsnog graag een antwoord op mijn vraag.

Eric schreef:
Sorry voor deze bal op de man, maar je vraagt er wel een beetje om, liefje!


Sorry is niet nodig hoor, dat hoogballige taalgebruik van jou, maakt op mij geen enkele indruk.
Wel zou ik je vriendelijk edoch dringend willen verzoeken om te stoppen met tutoyeren. Ik ben jou liefje niet en wens zo niet aangesproken te worden.

Groetjes...Raafje
Niets is tijdverlies, als je van de dag geniet!
Avatar gebruiker
Raafje
 
Berichten: 194
Geregistreerd: 25 okt 2006, 21:34

Berichtdoor wolkenstein » 12 nov 2006, 23:48

Zeg Raafje, zou het kunnen dat rosseel gewoon een patiënt is?
wolkenstein
 
Berichten: 2732
Geregistreerd: 29 okt 2006, 01:30

raafje

Berichtdoor eric rosseel » 13 nov 2006, 01:36

raafje:

geachte mevrouw,

moet ik een concrete vraag hebben om hier iets te mogen posten?

er worden momenteel aan de VUB drie licentiaatsthesissen gemaakt op basis van mijn aan de hand van Markies de Sade geschetste themata. Maar geen zorg hoor: ook kleutertekeningen kunnen op een paar van de topics van mijn tekst licht werpen!

Met verkleefde groeten,

Eric Rosseel
Dr. Intellectueel Terrorisme
eric rosseel
 

wolkenstein

Berichtdoor eric rosseel » 13 nov 2006, 01:56

ja, wolkenstein.
Eric Rossel is doctor in de psychologie met de grootste onderscheiding, 1982 VUB, was docent aan de VUB, is inderdaad manisch-depressief en nu op rust.
Stuurt u aan op het diskwalificeren en discrimineren van mensen met "mental disorders"? Weet dan dat manisch-depressieven gemiddeld een hoger IQ (en ook EQ) hebben dan professionele wetenschappers.

Dus ik geef u de goede raad Uw bijzonder laaghartige poging om iemand te ridiculiseren op te geven. Het Netwerk heeft ook een commando-groep uiterst bekwame zelfmoordterroristen.

Dat u raafje in bescherming wilt nemen is uw goed recht. Zelf is ze daar inderdaad niet toe in staat. Dat ze me eens antwoordt op mijn analyse van de intellectuele eerlijkheid van SKEPP-oprichter Geerdt Magiels.
Want daar gaat het hier toch over. Of kan u zoals Raafje ook niet lezen?
eric rosseel
 

Re: wolkenstein

Berichtdoor Juan » 13 nov 2006, 02:09

eric rosseel schreef:Weet dan dat manisch-depressieven gemiddeld een hoger IQ (en ook EQ) hebben dan professionele wetenschappers.


Uw IQ is blijkbaar omgekeerd evenredig met uw hoffelijkheid (moet dat nu echt?).
Maar goed, het mijne zal dan weer te laag zijn om de genialiteit van uw laatste posts in te zien....

Kunt u niet beter rechtstreeks bij Geerdt Magiels aankloppen met uw klacht?
Avatar gebruiker
Juan
 
Berichten: 91
Geregistreerd: 23 okt 2006, 12:01

Berichtdoor wolkenstein » 13 nov 2006, 02:48

Ik wil nog geen overhaaste conclusies trekken, ik houd hem nog even in observatie.
wolkenstein
 
Berichten: 2732
Geregistreerd: 29 okt 2006, 01:30

Berichtdoor Raafje » 13 nov 2006, 03:08

Geachte heer Rosseel,

Na een google gedaan te hebben op uw naam, pas ik ervoor om nog op uw mailtjes te reageren! Misschien kom ik, het volgende seizoen, als alle blaadjes weer van de bomen af zijn, op mijn beslissing terug!

Met een vriendelijke groet,
Raafje.
Niets is tijdverlies, als je van de dag geniet!
Avatar gebruiker
Raafje
 
Berichten: 194
Geregistreerd: 25 okt 2006, 21:34

geerdt magiels

Berichtdoor eric rosseel » 13 nov 2006, 04:06

beste pseudo don juan,

ik ben alleen hoffelijk voor mensen die minstens de moeite nemen om me te lezen.
het lijkt me hier eerder een Vlaams Belang forum dan een intellectueel hoogstaand clubje?

ben ik te sceptisch? te veeleisend voor mensen die pretenderen met waarheid en rede bezig te zijn?

geerdt magiels mist de hoffelijkheid om te antwoorden op mijn analyse van zijn wetenschappelijke bestsellers.
komt hij hier nooit langs op dit forum? misschien onder een schuilnaam! de gluiperd.
eric rosseel
 

Re: geerdt magiels

Berichtdoor Juan » 13 nov 2006, 12:17

eric rosseel schreef:beste pseudo don juan,

Moet ik me nu beledigd voelen?

eric rosseel schreef:ik ben alleen hoffelijk voor mensen die minstens de moeite nemen om me te lezen.
het lijkt me hier eerder een Vlaams Belang forum dan een intellectueel hoogstaand clubje?

U maakt geen goede indruk met uw schofferende opmerkingen. Da's slechts een vaststelling, geen kritiek. Vanachter je toetsenbord is het gemakkelijk zulke taal uit te slaan, ik ga ervan uit dat je dat in een normale discussie niet zou durven.
Uw opmerking als zou het hier net een Vlaams Belang forum zijn is gewoon belachelijk en niet ter zake.

eric rosseel schreef:ben ik te sceptisch? te veeleisend voor mensen die pretenderen met waarheid en rede bezig te zijn?

geerdt magiels mist de hoffelijkheid om te antwoorden op mijn analyse van zijn wetenschappelijke bestsellers.

Tja, u doet een rechtstreeks appel naar Geerdt om met u in discussie te gaan. Ik vind het vreemd dat u dit op dit forum doet. Het lijkt erop dat discussie niet meer uw hoofddoelstelling is geworden. Mag ik je posting hier zien als een laatste poging om reactie van Geerdt te krijgen, of heeft u toch een ander (lager) doel?
Let wel, wat u zegt is zeker interessant. Stop met schoppen en laat je nog wat inhoudelijk horen. Ik ben erg geïnteresseerd in het waarom van "diversiteit in het psychotherapeutisch landschap". Is het beter diversiteit na te streven, zelfs als dat zou betekenen dat sommige minder of niet wetenschappelijk onderbouwde takken hierdoor (ten onrechte?) fondsen krijgen? Wie is daarmee gebaat?

eric rosseel schreef:komt hij hier nooit langs op dit forum? misschien onder een schuilnaam! de gluiperd.

Wederom ad hominem en niet ter zake. Ik ken pubers die zich volwassener kunnen profileren op een forum.
Avatar gebruiker
Juan
 
Berichten: 91
Geregistreerd: 23 okt 2006, 12:01

Re: ??

Berichtdoor Psycop » 15 nov 2006, 17:51

eric rosseel schreef:hei wolkenstein:
 ◆âââââââââââââââââââââââââââââââââââââ—†
 わたくしéã¯çµ¶å¯¾ã«æœ€ã‚‚ふさわしい女性会å¡æ§˜ã‚’紹介する事をお約束します!
 ◆âââââââââââââââââââââââââââââââââââââ—†

  先日<なぜ絶対に会えるか?>という事についてãèª¬æ˜Žã„たしました。
  今回は更に詳しくãèª¬æ˜Žã™ã‚‹ãŸã‚ã«é€£çµ¡ã‚’差し上げました。

 基本的に女性はç·æ€§ã‚ˆã‚Šã‚‚『性欲が遥かに強い』のです。

  ãã®äº‹ã¯ç·å¥³é–¢ä¿‚の有名な論文にも取り上げられております。
  つまり、貴方の近所を歩いている女性もそうですし、風俗で働いている
  女の子ももちろã‚の事、私自身も性欲は強いと思っています。
  女性は、今ãã®æ–‡ç« ã‚’読ã‚でいる貴方よりも更に
  『強く性欲を満たしたい』のです。

     》》》お確かめになられますか?《《《

Babelfish geeft:

I promise the fact that absolutely the most suitable woman member is introduced! * ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠* Some days ago < why it can meet absolutely? We explained concerning the notion that where you call >. This time furthermore you gave communication in order to explain in detail. The woman ' sexual desire is much stronger than the man basically, ' being, it does. This is picked up to also the famous dissertation of man and woman relationship. In other words, the woman and the girl is walking your neighborhood who so it works with the sushi and the manners of course thing, me myself sexual desire thinks that it is strong. The woman furthermore ' would like to satisfy sexual desire more strongly than you who now read this composition, ' being, it does. >> >> >> You are verified? << << <<

nan desu ka?

Beste Eric,
ik zie geen verband tussen u japanse post en je betoog over psychoanalyse.

Ik zie ook niet in op welke wijze u betoog stof ter discussie kan zijn (eerder een soort recht van antwoord). U stelt zelf de psychoanalyse in vraag. Inderdaad, psychoanalyse is géén wetenschap, en dient zo bejegend te worden: het dient kritisch onthaald te worden, gedeconstrueerd, en dan kijken of er elementen zijn die wetenschappelijk (interessant en) verifieerbaar zijn.

Ik betreur u manier van posten. In plaats van laagdunkend te doen over de mensen hier aanwezig, kan je beter een antwoord geven, zelfs als deze te technisch is, of moeilijk te begrijpen (het is trouwens een teken van intelligentie om moeilijke dingen eenvoudig uit te kunnen leggen).
Over gemiddeld IQ dient u niet te spreken, als u verstandig bent, zal dit (verder) uit u posts blijken.

Als u stof ter discussie wil stellen, gelieve dan duidelijk aan te geven wat je ter discussie stelt, zodat ook de minder begaafden onder ons (wie dat ook moge wezen :s ) de bomen van het bos kunnen onderscheiden.

Mvg
Psycop
De illusie vanalles te begrijpen
Avatar gebruiker
Psycop
 
Berichten: 533
Geregistreerd: 29 okt 2006, 18:36
Woonplaats: Antwerpen

Berichtdoor theophrastus » 15 nov 2006, 19:25

Beste Psycop,
in welke zin bedoel je het dat de psychoanalyse geen wetenschap is en dat zij moet gedeconstrueerd worden? Deze vraag omdat er een benadering mogelijk is als menswetenschap of als positieve wetenschap. Zou je dat wat kunnen verduidelijken ?
theophrastus
 
Berichten: 1219
Geregistreerd: 02 nov 2006, 23:48

Berichtdoor Psycop » 15 nov 2006, 19:54

theophrastus schreef:Beste Psycop,
in welke zin bedoel je het dat de psychoanalyse geen wetenschap is en dat zij moet gedeconstrueerd worden? Deze vraag omdat er een benadering mogelijk is als menswetenschap of als positieve wetenschap. Zou je dat wat kunnen verduidelijken ?


hmm...

Ik maak zelf niet graag het onderscheid tussen positieve of humane wetenschap. Elke wetenschap moet verantwoording afleggen aan de feiten.
Dit is voor geschiedenis, economie, fysika, taal,... of eender welke wetenschap. (Wetenschap zelf is ook een feit, en heeft zijn invloed op de maatschappij, en ook dat kan weer bestudeerd worden...).

Psycho-analyse legt zijn waarheidsclaim op de psyche van de mens. Ze hebben een uitgebreid begrippen-systeem (driften, projectie, sublimering, penisnijd, oedipuscomplex,...) en pogen niet alleen de psyche van de mens te begrijpen, maar ook nog eens te verklaren.
Als je echter naar de coherentie van de psychoanaly[ti]s[ch]e [theorie] kijkt, zit deze met haken en ogen aaneen (niet consistent, niet falsifieerbaar of contradictorische predicties).
Dus wat moet men ermee aanvangen?

Waarvoor wil men psychoanalyse gebruiken?
- Als het gaat om een metaforisch begrip van de psyche te krijgen is, dan kan je psychoanalyse verdedigen. Maar dan verliest het aan kracht en moet het zijn waarheidsclaim loslaten
- Als het als verklarend model naar voren wordt geschoven dient het te voldoen aan de eisen van de wetenschap: waarneembaar en juist in zijn voorspellingen (falsificatie). Aangezien dit voor delen binnen de psycho-analyse wel en voor andere delen niet is, dient men de balast weg te werpen en enkel de waardevolle inzichten te behouden (vandaar de deconstructie).
- Als het gaat om een historisch fenomeen, dan dient men nauwkeurig te kijken hoe het is ontstaan, wat zijn invloeden en effecten zijn geweest. (maar dan doe je aan geschiedenis, en niet aan psycho-analyse)

Toegepast op therapie:
Een therapeut met kennis van de psycho-analyse kan mogelijk patronen herkennen die hij anders niet zou zien (bvb thanatos,...), en zo misschien de persoon (patient) beter begrijpen en helpen. Een extremer geval zou zijn om mensen te kunnen behandelen die een psycho-analytisch denkkader hanteren, zodat je als therapeut snapt wat ze je vertellen.
Het zou echter spijtig zijn als de therapeut psycho-analyse als waarheid omarmd. Niet alleen omdat het fouten en onnauwkeurigheden bevat, maar ook omdat het dan een éénzijdige manier is om je patient te benaderen.

mvg
Psycop
De illusie vanalles te begrijpen
Avatar gebruiker
Psycop
 
Berichten: 533
Geregistreerd: 29 okt 2006, 18:36
Woonplaats: Antwerpen

Berichtdoor theophrastus » 15 nov 2006, 21:41

Dag Psycop,
Ik denk dat ik je kan volgen in je probleemstelling. Maar is er veel aanleiding tot discussie ? Ik bedoel: wat je stelt is de evidentie zelve en is toch ook in de psychoanalyse vandaag de "hot topic" en bekommernis nummer één? Geen enkele psychoanalyticus met gezond verstand die werkt in de lijn van wat momenteel het toonaangevende discours is ( = het zoeken naar wetenschappelijkheid, falsifieerbaarheid, outcome-studies, klinische toetsbaarheid van concepten), zal er een andere mening op nahouden. In die zin is de psychoanalyse toch wel druk doende kwalijke elementen uit het verleden weg te zuiveren. Kan alleen maar toegejuichd worden, niet ?
theophrastus
 
Berichten: 1219
Geregistreerd: 02 nov 2006, 23:48

feiten

Berichtdoor eric rosseel » 16 nov 2006, 03:18

elke wetenschap moet verantwoording afleggen aan de feiten!?

zelfs in de fysica weet men niet wat de "feiten" zijn! experimentele resulaten staan voor "feiten", maar zijn filosofisch gezien die feiten niet. het zijn representanten van een wereld die in een lab wordt geïmiteerd.

wat zijn in de menswetenschappen de feiten? wat is de feitelijkheid van een Dutroux bv.?
voor de feiten hebben we geen wetenschap nodig, de kranten vertellen het ons wel.
al de rest is het creëren van een woordenschat. in die zin is wetenschappelijke psychologie een creator van woordjes! en wie is in de labs van de wetenschappelijke psychologie de mens? de undergraduate student psychologie van een Amerikaanse universiteit: die staat als "standaard" voor de Mens.

over laatst meende men een experiment te hebben waarin werd aangetoond waarom "wij" (die undergraduates dus) met aversie reageren op beelden van daklozen (de hersenactiviteit kwam nl. overeen met de reacties van beelden van "overlopende wc's".) en waarom neemt men als proefpersonen geen daklozen zelf? niemand die zich die vraag stelde. wellicht had men dan al minstens één uitzondering op "de mens".

dus moet een bepaalde "wetenschappelijke" psychologie niet het monopolie van waarheid opeisen, want die waarheid heeft ze niet! zoals de evolutionaire psychologie die ons wil aanpraten dat de Amerikaanse way of life in onze genen zit.

groetjes, eric
eric rosseel
 

Berichtdoor willem_betz » 16 nov 2006, 05:16

Bij deze moet ik de heer Rosseel feliciteren met zijn bijzonder geslaagde imitatie van een persoon die niet enkel kompleet kierewiet maar ook nog seksueel geobsedeerd is. :roll:
Avatar gebruiker
willem_betz
Beheerder
 
Berichten: 4704
Geregistreerd: 24 okt 2006, 01:29

Berichtdoor Psycop » 16 nov 2006, 14:12

theophrastus schreef:Dag Psycop,
Ik denk dat ik je kan volgen in je probleemstelling. Maar is er veel aanleiding tot discussie ? Ik bedoel: wat je stelt is de evidentie zelve en is toch ook in de psychoanalyse vandaag de "hot topic" en bekommernis nummer één? Geen enkele psychoanalyticus met gezond verstand die werkt in de lijn van wat momenteel het toonaangevende discours is ( = het zoeken naar wetenschappelijkheid, falsifieerbaarheid, outcome-studies, klinische toetsbaarheid van concepten), zal er een andere mening op nahouden. In die zin is de psychoanalyse toch wel druk doende kwalijke elementen uit het verleden weg te zuiveren. Kan alleen maar toegejuichd worden, niet ?


Volledig mee eens.

eric rosseel schreef:elke wetenschap moet verantwoording afleggen aan de feiten!?

zelfs in de fysica weet men niet wat de "feiten" zijn! experimentele resulaten staan voor "feiten", maar zijn filosofisch gezien die feiten niet. het zijn representanten van een wereld die in een lab wordt geïmiteerd.

U maakt imo een denkfout. Een observatie, of die nu in het lab is of elders, is een waargenomen feit (en nu ga ik even voorbij aan de observatie dat observatie een invloed kan hebben op de feiten, maar dat we dat inmiddels reeds weten). Wat je bedoelt is dat wat men in een labo observeert niet steeds mag veralgemenen naar buiten het labo (omwille van de [filosofische] schending van de ceteris paribus voorwaarde). Toch kunnen er vanuit labo-observaties goede veralgemeningen gemaakt worden, en ook buiten het labo geverifieerd.

eric rosseel schreef:wat zijn in de menswetenschappen de feiten? wat is de feitelijkheid van een Dutroux bv.?
voor de feiten hebben we geen wetenschap nodig, de kranten vertellen het ons wel.

Wel, een goed wetenschapper en een goed journalist dienen beide zo objectief mogelijk een reeks feiten weer te geven. En beide bouwen ze hypothesen op van hoe de werking was. Voor het geval Dutroux zijn de feiten redelijk gekend. Ook de gevolgen (sociologisch) zijn goed gekend, en dit is zeker al door menswetenschappers bestudeerd.

eric rosseel schreef:al de rest is het creëren van een woordenschat. in die zin is wetenschappelijke psychologie een creator van woordjes! en wie is in de labs van de wetenschappelijke psychologie de mens? de undergraduate student psychologie van een Amerikaanse universiteit: die staat als "standaard" voor de Mens.

Hier ben ik het niet mee eens. Dat je woorden nodig hebt om fenomenen of een klasse fenomenen te benoemen is natuurlijk waar. Anders kan je er niet over spreken. Of de indeling bruikbaar is, blijkt achteraf (bootstrapping).
Ik kan de problematiek van psychologisch onderzoek (oververtegenwoordiging van undergratuate psychologie bachelors). Maar dit hoeft niet steeds een probleem te zijn (als docter in de psychologie zou je moeten weten hoe dit pijnpunt te omzeilen is, en welke protocollen gevolgd kunnen worden om een goede generalisatie te kunnen maken)

eric rosseel schreef:over laatst meende men een experiment te hebben waarin werd aangetoond waarom "wij" (die undergraduates dus) met aversie reageren op beelden van daklozen (de hersenactiviteit kwam nl. overeen met de reacties van beelden van "overlopende wc's".) en waarom neemt men als proefpersonen geen daklozen zelf? niemand die zich die vraag stelde. wellicht had men dan al minstens één uitzondering op "de mens".

Hier geef je een voorbeeld van fout of slecht onderzoek. Dit zal je vaak tegenkomen (niet elke wetenschapper is even snugger in zijn proefopzet).

eric rosseel schreef:dus moet een bepaalde "wetenschappelijke" psychologie niet het monopolie van waarheid opeisen, want die waarheid heeft ze niet! zoals de evolutionaire psychologie die ons wil aanpraten dat de Amerikaanse way of life in onze genen zit.
groetjes, eric

Geen enkele discipline in de wetenschap heeft een monopolie op de waarheid. Elke wetenschap probeert een vat te krijgen op de waarheid (voor mij feitelijkheid, -maar ik wil niet in een begrippenstrijd veranderen-).
Wanneer blijkt dat er foute conclusies worden getrokken (zoals bij je voorbeeldje), dan zullen de feiten deze conclusie terugfluiten (we weten namelijk dat de generalisatie onterecht was).

mvg
Psycop
De illusie vanalles te begrijpen
Avatar gebruiker
Psycop
 
Berichten: 533
Geregistreerd: 29 okt 2006, 18:36
Woonplaats: Antwerpen

Berichtdoor peterA » 16 nov 2006, 15:00

willem_betz schreef:Bij deze moet ik de heer Rosseel feliciteren met zijn bijzonder geslaagde imitatie van een persoon die niet enkel kompleet kierewiet maar ook nog seksueel geobsedeerd is. :roll:


Ach,misschien heeft ie gewoon last van een nijdige penis.
Huh?
peterA
 
Berichten: 1050
Geregistreerd: 20 okt 2006, 14:30

Berichtdoor capibara » 16 nov 2006, 15:51

Ik las het onderwerp van deze topic en dacht 'och, weer de zoveelste aanval tegen psychoanalyse, en waarom?'

Nu las ik de eerste twee mails van eric rosseel, en was echt opgetogen van iemand die toch wat ruimdenkender is over het veld van de psychologie en die - ook al is hij geen aanhanger van de psychoanalyse - openstaat voor verscheidene visies.

Ik denk dat dit onderwerp vooral bedoeld is voor psychologen, psychiaters, ed. Misschien is dat de reden waarom raafje het nut niet echt inzag van dit onderwerp.

Nu las ook zovele meningen over psychoanalyse, en wil deze echt niet tot in het punt gaan verdedigen (want dan zou ik ook overkomen als een hysterisch gekrenkt persoon die per se in de tegenaanval moet gaan omdat ze geen tegenspraak duldt). Ik vind het leerrijk om andere visies te lezen, en met sommige ben ik eens, met andere niet.

Ik heb het wel moeilijk met uitspraken als ' de psychoanalyse is fout, niet wetenschappelijk, niet falsifieerbaar, verouderd,...' Das natuurlijk allemaal heel gemakkelijk getypt, net zoals in het studentenmilieu de uitspraak (vlaams belang is slecht' in de hoofden zit geprogrammeerd. Nu ben ik steeds weer ontgoocheld dat dit lege uitspraken blijken te zijn. Iets afbreken is zéér gemakkelijk, maar er iets tegenover plaatsen is blijkbaar veel moeilijker. En op basis van wat beslist "iemand" dat deze theorie werkelijk fout is? Men haalt dan altijd wat vaktermen aan uit de psychoanalytische theorie, maar psychoanalyse is ook meer dan dat. Het is , zoals alle andere stromingen, slechts een achtergrondtheorie die de hulpverlener helpt in de PRAKTIJK. Het is een kapstok (zonder gaat echt niet omdat men dan niet weet waar te kijken) die de niet echt letterlijk wordt toegepast in de praktijk.

Mijn persoonlijke mening is dat het hele veld van de psychologie subwetenschappelijk is. Er is geen enkele richting die volledig objectief, wetenschappelijk,... is. Men kan het wel nastreven, maar het zal dan ook nastreven blijven. Psychologie is geen exacte wetenschap. Als men pretendeert de psyche wel op een wetenschappelijke manier te kunnen bevatten, dan is dit werkelijk arrogant. Want de patient voelt zich soms al niet serieus genomen, en als men dan een zegt dat 10 sessies gedragstherapie volstaan, dan is dit allerminst respectloos voor de complexiteit van het psychisme van de mens, en infantiliseert men de patient.

En dan vraag ik me af, waarom zou gedragstherapie zonder fouten zijn? Is er toch ook geen enkele manier om de functionele en operationele analyses, die de therapeut ZELF heeft opgesteld, op zijn waarheid te kunnen toetsen? Of in de systeemteorie kan men toch ook niet met zekerheid zeggen wie of wat de client negatief beïnvloedt? ...


Draait het er in het werkveld niet eerder om dat er naar de patiënt geluisterd wordt en dat deze de tijd krijgt om samen met de hulpverlener te ontdekken wat de problemen zijn, hoe deze tot stand gekomen zijn,... om tot een einde te komen dat de klachten een geïntergreerde plaats hebben gekregen in het verhaal van de patiënt zodat hij er meer houvast op krijgt.

Ik sta voor alles open, maar ik vind dat de psychoanalytische theorie het meest volledig is en de totaliteit van het psychisme en de symptomen benaderd. Andere stromingen hebben ook hun sterke punten, maar heb altijd de indruk dat die toch veel meer aan de oppervlakte blijven, waardoor ik met een onbevredigd gevoel blijf zitten.
Avatar gebruiker
capibara
 
Berichten: 65
Geregistreerd: 16 nov 2006, 15:16

Berichtdoor capibara » 16 nov 2006, 15:55

capibara schreef:
dan is dit allerminst respectloos voor de complexiteit van het psychisme van de mens, en infantiliseert men de patient.Respectloos dient respectvol te zijn...
Avatar gebruiker
capibara
 
Berichten: 65
Geregistreerd: 16 nov 2006, 15:16

Berichtdoor capibara » 16 nov 2006, 16:02

Nu is de persoon 'eric rosseel' inderdaad een prof van de vub, ik heb er alleen sterk mijn bedenkingen bij het hij daadwerkelijk is die hier op het forum post. De stijl van de berichtjes is niet echt overeenkomstig met een prof die al zo veel zou verwezelijkt hebben. Ik ben van zijn verdediging toch niet echt onder de indruk...

Een gebruikersnaam is vrij te kiezen... Misschien moest ik maar voor prinses mathilde hebben gekozen...

:D
Laatst bijgewerkt door capibara op 16 nov 2006, 17:53, in totaal 1 keer bewerkt.
Avatar gebruiker
capibara
 
Berichten: 65
Geregistreerd: 16 nov 2006, 15:16

Berichtdoor peterA » 16 nov 2006, 16:29

capibara schreef:Nu is de persoon 'eric rosseel' inderdaad een prof van de vub, ik heb er alleem sterk mijn bedenkingen bij het hij daadwerkelijk is die hier op het forum post. De stijl van de berichtjes is niet echt overeenkomstig met een prof die al zo veel zou verwezelijkt hebben. Ik ben van zijn verdediging toch niet echt onder de indruk...
:D


Als dat zo is zou ik daar als echte Eric Rosseel zeker niet om lachen.
Huh?
peterA
 
Berichten: 1050
Geregistreerd: 20 okt 2006, 14:30

Berichtdoor willem_betz » 16 nov 2006, 16:38

capibara schreef:Ik heb het wel moeilijk met uitspraken als ' de psychoanalyse is fout, niet wetenschappelijk, niet falsifieerbaar, verouderd,...' Das natuurlijk allemaal heel gemakkelijk getypt, ........ Iets afbreken is zéér gemakkelijk, maar er iets tegenover plaatsen is blijkbaar veel moeilijker. En op basis van wat beslist "iemand" dat deze theorie werkelijk fout is? Men haalt dan altijd wat vaktermen aan uit de psychoanalytische theorie, maar psychoanalyse is ook meer dan dat.


De welonderbouwde kritiek op de psychoanalyse kan je vinden in o.a het "Livre Noir", in het vorige nummer van het SKEPP-tijdschrift, in het boek van Magiels. Het is niet zomaar uit de lucht gegrepen.
U maakt er wel een zeer ruime persoonlijke definitie van PA van.
De meester heeft toch een hoop nonsens verkondigd over Traumdeuting, het verklaren van dromen, over oedipoes-complex, over penisnijd,... verdrongen sexule begeerte als kleuter naar een van de ouders als verklaring van latere psychische probemen. Verwerpt u dat allemaal of niet? Zo ja, wat blijft er dan nog over om het nog PA te noemen? Zo neen, ontkent u dat het niet-verifieerbare stellingen zijn?
Avatar gebruiker
willem_betz
Beheerder
 
Berichten: 4704
Geregistreerd: 24 okt 2006, 01:29

Berichtdoor capibara » 16 nov 2006, 17:15

Ik ken inderdaad de stellingen van het Livre Noir, en dat ze al dan niet wel onderbouwd zijn, tja, zo'n expert ben ik nu ook weer niet om dat uit te maken. Ik denk dat er ooit een reactie in de Knack is opgekomen door prof.dr. Quackelbeen en Prof. Dr. Van Hoorde.

Maar ja, natuurlijk als je alleen maar termen van Freud eruit gaat halen, dan kan ik je alleen maar zeggen dat er waarschijnlijk zeer grote Freud adepten zijn die al zijn geschriften koesteren en meermaals en lezen. Maar Freud leefde meer dan 100 jaar terug, en was de allereerste die met een 'volledige' theorie afkwam. Ik vind het dan ook niet nodig de Freud van toen af te breken op wat te ver gezocht was of niet. Mocht Freud onsterfelijk geweest zijn en anno 2006 hebben gehaald, dan ben ik ervan overtuigd dat hij zijn theorie niet onveranderd had gelaten. Maar die kans kreeg hij niet, en wij hebben ondertussen al vele wetenschappelijke revoluties meegemaakt.
Freud was een groot man, ik denk dat daar niet over gediscussieerd hoeft te worden. Net zoals nietzsche, kant, schopenhauer,... En ook hun werk is uiteraard al aan kritiek onderworpen. Ook logisch.

Ik denk ook niet dat er een psychoanalyst bestaat die psychoanalyse hanteert in de zuiverste freudiaanse vorm! 't goh, iemand die daar nog in gelooft, dat dat psychoanalyse is...
En ja, ook Lacan is met zijn 'retour à freud' met de grond gelijk gemaakt. Maar toch heeft hij ook belangrijke bijdragen gelevert. En nee, ik weet zeker dat de letterlijke psychoanalyse van lacan ook niet meer wordt toegepast vandaag. 't is daarom dat le livre noir eigenlijk een spook aan het achterna jagen is. Er zijn sinds de dood van lacan al zoveel nieuwe ontwikkelingen en aanpassingen aan het hedendaagse vertoog gebeurt. Maar je moet natuurlijk wel de moeite doen om die te volgen!
Laatst bijgewerkt door capibara op 16 nov 2006, 17:55, in totaal 1 keer bewerkt.
Avatar gebruiker
capibara
 
Berichten: 65
Geregistreerd: 16 nov 2006, 15:16

aan capibara

Berichtdoor eric rosseel » 16 nov 2006, 17:31

juist capibara: een "wetenschappelijke" psychologie is pas mogelijk als ze de mens herleid tot een beest (de evolutionair e psychologie) of een machine (de cognitieve psychologie: robots worden op basis van cognitief-psychologische inzichten gemaakt).
de mens is een wezen dat Taal gebruikt en taal is geen product van mijn individuele hersenen, maar een collectief of sociaal gecreëerd fenomeen. daarom dat elke "wetenschappelijke" psychologie er steeds prat op ging en gaat dat wat mensen over zichzelf te zeggen hebben, compleet irrelevant is. je mag op de rand van de zelfmoord staan: als je geen score van 16 haalt op de Hamilton Depression Rating Scale ben je niet "echt" depressief volgens de neuropsychiatrische vaktijdschriften. en als je bloed niet naar bepaalde hersendelen stroomt als je "liegt", ben je niet echt aan het liegen volgens de nieuwste leugendetectors op basis van fMRI-scans.
"wetenschappelijke" psychologie gaat m.i. sinds enkele decennia weer de richting op van een nazi-psychologie. de grootste "vooruitgang" wordt geboekt op basis van onderzoeken in de militaire sfeer. wat heeft guantanomo niet opgeleverd voor de psychologen en voor de strijd tegen "terreur"?
Laatst bijgewerkt door eric rosseel op 16 nov 2006, 17:34, in totaal 1 keer bewerkt.
eric rosseel
 

Berichtdoor capibara » 16 nov 2006, 17:34

willem_betz schreef:De meester heeft toch een hoop nonsens verkondigd over Traumdeuting, het verklaren van dromen, over oedipoes-complex, over penisnijd,... verdrongen sexule begeerte als kleuter naar een van de ouders als verklaring van latere psychische probemen.Wat maakt iets tot NONSENS?

Denk ik dan aan de overdaad van boeken en handleidingen die op de markt komen, van ervaringsdeskundigen die dé manier tot het geluk gevonden hebben, of tips en richtlijnen tot een groter seksueel genot (zoals bv in het tijdschrift Flair). Alsof we allen de zelfde sleutel tot het leven dragen.

Das toch ook een boeiend onderwerp, niet?

Ach, ik heb nog niet veel ervaring als klinisch psycholoog, maar ik sta achter mijn visie waardoor ik ook uitermate gedreven en nieuwsgierig (niet op een sensationele manier) ben om met mensen te werken. Ik vind het erger dat er veel studenten zijn die niet voor psychoanalyse zijn, maar eigenlijk ook niet echt een uitgesproken mening hebben over iets anders. Alsof ze psychologie studeren voor het verlangen va hun ouders te vervolledigen en niet voor zichzelf. Daar maak ik me meer zorgen rond...
Avatar gebruiker
capibara
 
Berichten: 65
Geregistreerd: 16 nov 2006, 15:16

Berichtdoor theophrastus » 16 nov 2006, 17:38

De meester heeft toch een hoop nonsens verkondigd over Traumdeuting, het verklaren van dromen, over oedipoes-complex, over penisnijd,... verdrongen sexule begeerte als kleuter naar een van de ouders als verklaring van latere psychische probemen. Verwerpt u dat allemaal of niet? Zo ja, wat blijft er dan nog over om het nog PA te noemen? Zo neen, ontkent u dat het niet-verifieerbare stellingen zijn?


Het werk van Freud is té uitgebreid om op als geheel te beoordelen. In die zin heeft Psycop terecht opgemerkt dat deconstructie nodig is en dat in een discussie natuurlijk goed moet afgelijnd worden over welke begrippen men het heeft. Het is evident dat de psychoanalyse sinds Freud geëvolueerd is en voortdurend verrijkt wordt met nieuwe inzichten, waarbij de meeste aandacht tegenwoordig net gaat over de empirische onderbouwing van theorievorming, de controleerbaarheid en falsifieerbaarheid van hypotheses en de klinische validiteit van begrippen. Dat is iets waar elke psychoanalyticus tegenwoordig van overtuigd is én ook mee bezig is dunkt me.
De aanvallen op Freud hebben net daarom altijd iets dubbelzinnigs : men bekritiseert de man (hij zat aan de drugs !) en zijn werk ("nonsens" over dromen) dat 100 jaar oud is, maar in één ruk door meent men ook de psychoanalyse anno 2006 omwille van dezelfde argumenten te kunnen/mogen/moeten onderuithalen. En dat doet altijd een beetje bevreemdend aan en is rationeel moeilijk te volgen. Waarom geven de critici nooit melding van de huidige stand van zaken in de psychoanalyse met inbegrip van de geldende kritische norm voor de uitoefening en het wetenschappelijk onderzoek dat volop aan de gang is. En dat trouwens inderdaad de validiteit van heel wat concepten bewijst én de efficaciteit van de theorie in het klinische veld aantoont door middel van outcome-studies. De critici geven dan soms toch zélf blijk van een gebrek aan wetenschappelijkheid en dat is toch jammer in een zo complexe materie.
theophrastus
 
Berichten: 1219
Geregistreerd: 02 nov 2006, 23:48

Berichtdoor windsurfer » 16 nov 2006, 17:41

@capibara, leuke inbreng in deze discussie. Dan wordt het ondanks de TS zijn verhaal nog wat misschien.

Eerst reageer ik op de laatste opmerking, omdat ik die het meest opvallende vind.
Ik sta voor alles open, maar ik vind dat de psychoanalytische theorie het meest volledig is en de totaliteit van het psychisme en de symptomen benaderd. Andere stromingen hebben ook hun sterke punten, maar heb altijd de indruk dat die toch veel meer aan de oppervlakte blijven, waardoor ik met een onbevredigd gevoel blijf zitten.


Ik vind het een groot misverstand dat bijvoorbeeld een cognitieve gedragstherapie meer aan de oppervlakte zou blijven. Dat is dan ook een claim die vaak vanuit analystische hoek wordt geuit. Het tegendeel is waar: het referentiekader van de cognitieve gedragstherapie kan zeer omvattend toegepast worden. En beperkt zich echt niet tot het protocollair behandelen van DSM-IV stoornissen op As I.

Want de patient voelt zich soms al niet serieus genomen, en als men dan een zegt dat 10 sessies gedragstherapie volstaan, dan is dit allerminst respectloos voor de complexiteit van het psychisme van de mens, en infantiliseert men de patient.


Het is binnen een psychotherapeutisch contact altijd verkeerd wanneer de patient zich niet serieus genomen voelt, welke stroming je ook hanteert.
Echter, voor sommige klachten volstaan 10 sessies, al dan niet gedragstherapeutisch qua invalshoek. Ik vind het in zo'n geval respectloos om maar door te emmeren als je iemand in een kortdurende therapie kunt helpen. Ik ga er tenminste van uit dat patienten niet voor hun lol komen. Dat is geen kwestie van infantiliseren, je moet ook geen problemen zoeken of oprakelen die de patient niet ervaart.

En dan vraag ik me af, waarom zou gedragstherapie zonder fouten zijn? Is er toch ook geen enkele manier om de functionele en operationele analyses, die de therapeut ZELF heeft opgesteld, op zijn waarheid te kunnen toetsen? Of in de systeemteorie kan men toch ook niet met zekerheid zeggen wie of wat de client negatief beïnvloedt?


de gedragstherapie claimt ook niet foutloos te zijn. Dat ze arrogant zijn, daar kan ik wel in meegaan, al is het enkel door de annexatie die men doet onder het mom van evidence based. Veel principes die al tijden gebruikt worden binnen client centered of psychodynamische therapieen komen binnen het cognitief gedragstherapeutisch referentiekader terug onder een andere noemer, en zijn ineens 'evidence based'.

Verder ben ik het met je eens dat het nogal makkelijk is Freud aan te vallen. Dat is niet reeel. We vallen ook autoproducenten uit 1910 niet aan omdat ze milieuvervuilend bezig waren destijds. Ook ben ik met je eens dat het hebben van een theoretisch kader een must is in de ggz.

Wel vind ik dat de psychoanalyse wel wat terughoudender mag zijn in haar oordeel als zouden andere referentiekaders minder waardevol zijn. Laat ze eerst zelf wat meer effect aantonen, dan praten we verder.
Avatar gebruiker
windsurfer
 
Berichten: 568
Geregistreerd: 20 okt 2006, 12:58

Berichtdoor capibara » 16 nov 2006, 17:42

Theophrastus, ik denk er dus inderdaad hetzelfde over, maar jij kunt het een pak beter verwoorden. chapeau


(ben jij een praktiserend analyticus? )
Laatst bijgewerkt door capibara op 16 nov 2006, 17:56, in totaal 2 keer bewerkt.
Avatar gebruiker
capibara
 
Berichten: 65
Geregistreerd: 16 nov 2006, 15:16

Berichtdoor eric rosseel » 16 nov 2006, 17:42

er is inderdaad voor het ogenblik een boeiende interactie tussen psychoanalyse en neurowetenschappen, met zeer bekende neurowetenschappers als Helene Mayberg, Jaak Panksepp en bekende psychoanalytici. Googel maar eens op neuro-psychoanalysis.

maar daar hebben onze Geerdt Magiels en het ganse Livre Noir inderdaad nog nooit van gehoord.
eric rosseel
 

Berichtdoor theophrastus » 16 nov 2006, 17:45

capibara, jij beweert nog niet veel klinische ervaring te hebben, maar je komt toch heel scherpzinnig uit de hoek met de wijze waarop je de historische kritiek relativeert met betrekking tot de actualiteit.
theophrastus
 
Berichten: 1219
Geregistreerd: 02 nov 2006, 23:48

Berichtdoor capibara » 16 nov 2006, 17:51

ik ben net afgestudeerd en volop aan het zoeken naar werk...

Ik neem niets voor wat het is en stel me dan ook veel vragen ... dan kan je tot interessante vaststellingen komen.
Avatar gebruiker
capibara
 
Berichten: 65
Geregistreerd: 16 nov 2006, 15:16

Berichtdoor theophrastus » 16 nov 2006, 17:59

Windsurfer, het is inderdaad niet aan een bepaalde therapierichting om zich laatdunkend of superieur uit te laten over andere, temeer daar effectonderzoek aantoont dat de uitkomst van psychotherapie niet afhankelijk is van het gehanteerde referentiekader. Wat nog iets anders is dan dat een referentiekader niet nodig is voor de therapeut.
Wél heeft de psychoanalytische theorie iets voor op de andere theorieën en daar is het verschil te zoeken op het intellectuele vlak. Met name is de psychoanalyse niet alleen een praktijk, maar ook een theorie en wel de enige theorie die een psychopathologie fundeert. Zij levert hypotheses over het ontstaan en de samenhang van psychiatrische ziektebeelden, hun onderlinge verhouding en zij biedt een basis voor inzicht en categorisering.
Overigens is het onderscheid met bijv. de cognitieve gedragstherapie op heel wat domeinen veel minder scherp geworden. Bijvoorbeeld de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen is ook binnen de cognitieve gedragstherapie conceptueel gebaseerd op theorievorming uit de psychoanalyse e.a. Men spreekt daarom bijv. over cognitive neuroscience waarin heel wat concepten die al langer binnen de psychoanalyse gehanteerd werden nu een duidelijke plaats krijgen. En tot spijt van wie het benijdt : daartoe behoren inderdaad de nodige inzichten van Freud die hij destijds inderdaad bijna intuïtief formuleerde (én dus onwetenschappelijk, maar dat wordt ook binnen de PA niet betwist) maar die nu toch wel hun empirisch beslag krijgen (en andere dan weer niet, maar zo gaat dat met wetenschap zeker ?)
theophrastus
 
Berichten: 1219
Geregistreerd: 02 nov 2006, 23:48

FREUD EXIT int NOORDEN

Berichtdoor Heeck » 16 nov 2006, 19:05

Aardig,

Want juist gisteravond was ik naar de eerste van drie inleidingen over Freud waar, onder erkenning van zijn genialiteit, werd duidelijk gemaakt dat zijn psycho-analytisch bouwwerk elke grond, fundering of verband ontbeerde en nog steeds ontbeert.
Hier een samenvatting:
In de eerste lezing maken we kennis met recente studies die van Freud en zijn psychoanalyse gehakt maken. Zo weten we nu dat Freud verkeerde diagnoses stelde, schaamteloos zijn therapeutische resultaten opkrikte, zelf weinig psychologisch inzicht had, en er alles aan deed eeuwige roem te verwerven. Freud heeft een grote invloed op onze Westerse cultuur gehad. Maar binnen de wetenschappelijke psychologie is de psychoanalyse nooit serieus genomen. Welbeschouwd was de ambitieuze Weense dokter een verdienstelijke schrijver die op zijn verzinsels het etiket ˜wetenschappelijk™ plakte. Tevens iemand die rotsvast overtuigd was van zijn eigen gelijk en als een sekteleider, met zijn leer over de menselijke aard, de mensheid heil dacht te brengen. Vandaag de dag is de psychoanalyse alleen historisch nog interessant.

Spreker: Drs. Eerde Beulakker, voormalig hogeschooldocent psychologie, nu reisschrijver.


Volgende keer een psycholoog van het GGZ, die verkent of er nog iets in de huidige behandelwijzen te bespeuren valt van Freud.

Roeland
Begrip is een waan met een warm gevoel, dus MIJDT SPIJT.
www.edge.org
Avatar gebruiker
Heeck
 
Berichten: 6546
Geregistreerd: 20 okt 2006, 22:09
Woonplaats: Leeuwarden

Berichtdoor capibara » 16 nov 2006, 19:28

Toch een vreemde lezing waar jij naar toe bent gegaan, Heeck!

In de vijf gevallenstudies (Dora, rattenman, ...) heeft Freud niet zozeer zijn almachtige kunnen benadrukt maar wel de fouten die hij gemaakt heeft! Hij was zich wel zeer degelijk bewust van zijn fouten, misschien niet op het moment zelf, maar wie kan dat wel??

En als een sekteleider zijn theorie verkondigen? Freud heeft lang niet alles uitgebreid opgeschreven omdat hij net bang was dat het misbruikt ging worden. Bovendien ontwikkelde hij zijn theorieën in een briefwisseling met collega's (breuer, fliess).

Heeck, wat dacht je zelf over de lezing? En wat is jouw standpunt?
Avatar gebruiker
capibara
 
Berichten: 65
Geregistreerd: 16 nov 2006, 15:16

Volgende

Keer terug naar Wetenschap

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron