De wijsheid van het Tao

Wetenschapsfilosofie en kritische vraagstukken. De grenzen van de wetenschap, de relevantie van de filosofie, kloneren, eugenetica, euthanasie, abortus, vrijheid en determinisme van de mens, ...

Re: De wijsheid van het Tao

Berichtdoor Renaat » 27 dec 2013, 03:48

Yentl schreef:Ken de wetenschappelijke methode hoor en weet dat ze tot de meest betrouwbare resultaten kan leiden, vooral bij de exacte wetenschappen (waarom het onderscheid met de niet exacte??)
...
Als de wetenschap iets vaststelt (en met enkel vaststelling ben ik niet gelukkig) dan wil ik gans de keten kennen van A tot Z en daarom ben ik bijkomend op andere plaatsen gaan snuffelen (mag toch?) zoals bij het taoïsme bvb.


En waarom je niet tevreden stellen met het gegeven dat de wetenschap niet overal een antwoord op heeft maar men dus zelf ook niet overal een antwoord op kan hebben?

Yentl schreef:Op die basis heb ik als kind in de jaren 50 60 veel gehoord dat tegen het eind van het millennium veel gevaarlijke ziekten uitgeroeid zouden zijn, zowat alle huisdokters waren er toen van overtuigd en verspreidden die hoop.


Er was zeker een te groot optimisme. En dat is er volgens mij bij veel mensen (waaronder wetenschappers) nog te vaak. Persoonlijk heb ik een hekel aan niet onderbouwd optimisme, zoals het technologie-optimisme dat er vaak voor zorgt dat men noodzakelijke gedragsverandering achterwege laat.
Maar toch hadden die huisdokters toch niet helemaal ongelijk. Het feit is immers dat veel gevaarlijke ziekten de laatste decennia in de 'ontwikkelde wereld' uitgeroeid zijn of op zijn minst goed onder controle. Spijtig genoeg is dat in veel ontwikkelingslanden niet het geval, maar dat heeft niets te maken met de stand van zaken van de geneeskunde.
Zelf AIDS is ondertussen te beschouwen als een chronische ziekte (al dacht men 20 jaar geleden dat men het op relatief korte termijn wel zou kunnen genezen) en het aantal slachtoffers van hart- en vaatziekten heeft men ook al drastisch weten terug te brengen.
Renaat
 
Berichten: 576
Geregistreerd: 28 jul 2012, 20:26

Re: De wijsheid van het Tao

Berichtdoor Yentl » 27 dec 2013, 11:25

Bewustzijn kent vele vormen: je hebt persoonlijk bewustzijn, collectief bewustzijn en wellicht het bewustzijn van gans de kosmos als geheel dat wellicht 'n overkoepelend systeem is bestaande uit subsystemen. Dit laatste is 'n persoonlijke hypothese maar sta me toe die te formuleren. Het is erg moeilijk om persoonlijk en collectief bewustzijn te definiëren omdat het voornamelijk 'n proces is dat loopt via bewust-wording en zal het proberen te schetsen maar ik vrees dat ik stilaan 'n boek aan het schrijven ben.
Zoals in vorig bericht reeds vermeld staat het ego haaks op het bewustzijn. De huidige crisis waarin we vertoeven met zijn financiële en maatschappelijke aspecten is eigenlijk onder één noemer te brengen: de crisis van het ego en we zullen er niet uit komen als we ons er niet bewust van worden.
Er duiken nieuwe woorden op zoals 'graaicultuur' waarvan men elkaar wederzijds beschuldigt en taal is 'n afspiegeling van 'n maatschappij. Er is verkeersagressie, steeds minder tolerantie enz. De prestatiedruk wordt steeds maar opgevoerd zowel tijdens de productie als bij het onderzoek en enkele wetenschappers vervalsten hun resultaten om te kunnen publiceren waarbij dit laatste ook onder druk staat.

Ego is volgens het Yin Yang systeem 'n mannelijk aspect dat gelijk staat met afscheiding (zich niet verbonden voelen) ipv vereniging en verbondenheid. We leven al millennia in 'n patriarchaal mannelijk systeem waar wedijver en competitie boven samenwerking geplaatst is, druk boven ontspanning, rationeel boven intuïtief, verbrokkelend boven samenvoegend, analyserend boven synthetiserend, kwantiteit boven kwaliteit, plundering van eindige grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen boven hergebruik en duurzame energie.
Het is zelfs tot in ons taalgebruik doorgedrongen waar het woord dualiteit frequenter voorkomt dan complementair, waar vrouwen zeggen dat ze 'hun mannetje moeten staan'. Ze moeten zich competitief en rationeel gedragen. En zelfs al hebben onderzoekers van de univ. van Pennsylvania nu vastgesteld dat hun hersenen anders (=complementair) werken dan die van mannen, toch moeten ze zich aanpassen aan die patriarchale mannelijke maatschappij om zich te kunnen man-ifesteren. Waarom bestaat het woord vrouw-ifesteren niet? Ik schrok me 'n bult toen ik te Aalst woonde en 'n vrouw 'manneke' hoorde zeggen tegen 'n andere vrouw.
Doe eens de proef op de som en zeg eens tegen 'n groep vrouwen bvb: "kom mannekes we gaan 'n pintje drinken"; er zullen nauwelijks of geen reacties komen maar zeg eens tergen 'n groep mannen "kom meiskes we gaan 'n pintje drinken": ofwel schieten ze in 'n lach (en velen die dit nu lezen wellicht ook) maar er zullen er enkele tussen zitten die het je zelfs erg kwalijk kunnen nemen. De taal is 'n afspiegeling van de maatschappij maar er bestaan talen die geen onderscheid maken tussen mannelijk en vrouwelijk en waarvan hun oorsprong wellicht niet ligt in 'n dergelijke uitgesproken mannelijke patriarchale cultuur.

Het valt op dat de twee Chinese heren van het taoïsme mannen zijn. Waar zijn de vrouwen? Maar ook zij leefden in 'n mannelijke patriarchale maatschappij. Die vraag kun je stellen doorheen gans de geschiedenis en van vele beroemde mannen is bekend dat er sterke vrouwen achter stonden.
Er zijn er geweest Zoals Marie Curie bvb. maar hun aantal is veel geringer dan de mannelijke vertegenwoordigers.
Van Maria Magdalena is via de bijbel bekend dat ze bij Jezus weende; ze werd door de patriarchale maatschappij die er toen heerste met schriftgeleerden en farizeeërs gedwongen om op de achtergrond te blijven. Door de kerk werd uitgelegd dat ze weende om haar zonden. De katholieke kerk is wel 'n schoolvoorbeeld van 'n patriarchaal en vrouwonvriendelijk mannenbastion die van Maria Magdalena 'n prostitué maakte en Eva de schuld gaf van alle ellende op de wereld terwijl zij enkel symbool staat voor onze dorst naar kennis, begrip van goed en kwaad, Yin en Yang.
Maar er is hoop; de vrouwen komen stilaan terug alhoewel het vrouwelijke principe of Yin: samenwerken, intuïtief, synthetiserend, kwaliteit ipv kwantiteit, ego ipv bewustzijn nog steeds overheerst wordt door de mannelijke tegenpool die nog dominant aanwezig is. Het ISS staat voor mij symbool voor begin van samenwerking; er is dus hoop.
Wat is de stroom van Tao en hoe ga je er in mee? Het ego staat er haaks op en de huidige crisis is gevolg van mondiale ego aspecten op alle niveaus vanaf het individu zelf.
We hebben de vrije wil om bij het ego te blijven maar moeten de consequenties er dan ook bijnemen zowel op persoonlijk als op collectief vlak, individueel als mondiaal.

Wat persoonlijk bewustzijn betreft: het woordje bewustzijn bestaat uit twee delen: bewust en zijn; dit is metaforisch bedoeld, niet letterlijk. Je kunt kennis bezitten maar dat niet ZIJN. Bewustzijn is kennis die je dus helemaal (geworden) bent en dat is 'n proces met vallen en opstaan doorheen het leven zelf. Zal proberen te schetsen aan de hand van 'n voorbeeld wat mezelf betreft en dus gemakkelijker te volgen dan 'n fictief voorbeeld: De taoïstische tekst die Holos geplaatst heeft (zie boven) is 'n erg mooie tekst.
Toen hij me op 22 dec. adviseerde om de zaken beter te bestuderen voelde mijn ego zich uitgedaagd. Niet alleen heb ik als reactie (=mannelijk) weerlegd dat het tantrisme niet enkel in het hindoeïsme aanwezig was maar hem ook nog gevraagd in welke mate zijn ZIJN in overeenstemming was met de tekst die hij geplaatst had omdat hij bezwaren maakte om hier verder te dialogeren. Holos had gemakkelijk die vraag naar mij kunnen terugkeren maar heeft dat niet gedaan.
Natuurlijk kwam mijn vraag, 'n hele sluwe zelfs, niet uit mijn ZIJN maar uit mijn kennis en zo vervalt men gemakkelijk in schaakspelletjes over een weer die dan meestal eindigen in "wat baten kaars en bril" zoals ik op sommige fora lezen kan als er al niet gescholden wordt want dat is helemaal ego. Toen de msn chatboxen nog bestonden sloeg men bij "psychologisch filosoferen" elkaar soms met het begrip 'projectie' om de oren: "jij projecteert op mij" "nee, jij bent het die projecteert" waarbij men wederzijds maar niet bewust werd dat men enkel met 'n egoclash bezig was.
Naar mijn mening was Bertrand Russell zich goed bewust wat egoclash was toen hij stelde: "voor en tegen hebben zelden als resultaat de overwinning van het ene op het andere maar kan aanleiding zijn tot verdere verfijning van beide standpunten".
Laatst bijgewerkt door Yentl op 27 dec 2013, 13:59, in totaal 1 keer bewerkt.
'n gebouw staat zo scheef als zijn fundamenten en wordt steeds bedenkelijker als men hoger blijft bouwen zonder de fundamenten te herzien; daarom blijf ik op straat want dan kun je het eventueel duidelijker afgetekend zien tegen de ongelimiteerde skyline.
Yentl
 
Berichten: 126
Geregistreerd: 01 mei 2012, 19:43

Re: De wijsheid van het Tao

Berichtdoor Yentl » 27 dec 2013, 12:17

Renaat schreef:En waarom je niet tevreden stellen met het gegeven dat de wetenschap niet overal een antwoord op heeft maar men dus zelf ook niet overal een antwoord op kan hebben?


ja, sorry maar vooreerst heb ik 'n erg nieuwsgierige aard en daarbij heb ik ook nog 'n persoonlijk (privé) leven. Ik ben streng katholiek opgevoed via behavioristische methoden en over het déconditioneren ervan zal ik hier niet verder uitweiden want dat is 'n boek op zich. De wetenschap probeert objectief te zijn en slaagt er wel in maar we zijn subjectieve wezens en wie kan er zijn/haar persoonlijk leven volledig (in)richten naar de wetenschap? Waarom gaan we dan toch met familieleden in de kling, gaan koppels uit elkaar en is het altijd 'de ander'? Het zijn vooral ego aspecten over en weer op weg naar 'n hoger bewustzijn. Anderzijds: is iedere beslissing die we nemen, alles wat we dagdagelijks doen wetenschappelijk onderbouwd? Soms moeten we ogenblikkelijk beslissingen nemen en moeten we beroep doen op invoelingsvermogen en intuïtie ipv op het denken en rationaliteit.

Wat Intuïtie betreft: alles gaat momenteel zo snel en dat er mondiaal steeds snellere beslissingen moeten genomen worden zodat er steeds minder tijd zal overblijven om zaken rationeel te analyseren wat tijd kost. Tijdens de bankencrisis bvb. moesten er héél snel beslissingen genomen worden, veel tijd voor grondige analyses had men niet, anders draaide het uit op 'n catastrofe.

Renaat schreef:Maar toch hadden die huisdokters toch niet helemaal ongelijk. Het feit is immers dat veel gevaarlijke ziekten de laatste decennia in de 'ontwikkelde wereld' uitgeroeid zijn of op zijn minst goed onder controle. Spijtig genoeg is dat in veel ontwikkelingslanden niet het geval, maar dat heeft niets te maken met de stand van zaken van de geneeskunde.
Zelf AIDS is ondertussen te beschouwen als een chronische ziekte (al dacht men 20 jaar geleden dat men het op relatief korte termijn wel zou kunnen genezen) en het aantal slachtoffers van hart- en vaatziekten heeft men ook al drastisch weten terug te brengen.
In het denksysteem van De Bono zet ik veelal de groene hoed op. Wat geneeskunde betreft heb ik eventjes de zwarte hoed opgezet maar het is niet mijn terrein. Ik zal er voortaan afblijven en verder volgen :)

Wat het technologie optimisme betreft ben ik met U akkoord... trouwens, en dit ter aanvulling: we zitten niet alleen met 'n toenemende 'elektronische' afvalberg maar ook met geplande slijtage. In de jaren 50 tot 80 heb ik zelden bvb 'n fietsdynamo weten stukgaan. Nu is het allemaal brol en zelfs geplande brol en allemaal te herleiden tot hebzucht en dus ego zonder rekening te houden met de energie alleen al die we verspillen om die toestellen opnieuw te produceren.
Laatst bijgewerkt door Yentl op 27 dec 2013, 14:20, in totaal 1 keer bewerkt.
'n gebouw staat zo scheef als zijn fundamenten en wordt steeds bedenkelijker als men hoger blijft bouwen zonder de fundamenten te herzien; daarom blijf ik op straat want dan kun je het eventueel duidelijker afgetekend zien tegen de ongelimiteerde skyline.
Yentl
 
Berichten: 126
Geregistreerd: 01 mei 2012, 19:43

Re: De wijsheid van het Tao

Berichtdoor outremer » 27 dec 2013, 13:26

Yentl schreef:Wat persoonlijk bewustzijn betreft: bewustzijn bestaat uit twee delen: bewust en zijn. Je kunt kennis bezitten maar dat niet ZIJN. Bewustzijn is kennis die je dus helemaal (geworden) bent ".


Sorry maat , maar ik haak af hoor.
Ik denk dat ik te weinig hersencellen meegekregen heb om maar iets te begrijpen wat je nu allemaal wil zeggen.
Het ga je goed .....
Deus Vult
Avatar gebruiker
outremer
 
Berichten: 194
Geregistreerd: 20 jul 2011, 16:22
Woonplaats: Kasterlee

Re: De wijsheid van het Tao

Berichtdoor Yentl » 27 dec 2013, 13:56

Ja sorry outremer maar heb me wat verkeerd uitgedrukt: er moest staan: het woord bewustzijn bestaat uit 2 delen: bewust en zijn; ik bedoelde niet dat het bewustzijn zelf uit 2 delen bestaat; het was enigszins metaforisch bedoeld. Heb de tekst ondertussen aangepast.
Het is niet omdat men kennis bezit dat men die bijgevolg ook altijd geïntegreerd heeft en er volledig naar leeft. Er zijn bvb genoeg predikanten die de mooiste waarheden verkondigen maar in hun privé leven dit zelf niet realiseren, soms zelfs tegenovergesteld leven. Dat is hun vrije wil maar heeft zijn consequenties. De wet van oorzaak en gevolg, actie en reactie is niet alleen op de materie toepasbaar. Ze ZIJN het zelf niet, dus niet in evenwicht met zichzelf en met de wet van oorzaak en gevolg en dit wreekt zich vroeg of laat. Op 'n dag vallen ze door de mand.

Naarmate we ouder worden is het toch wenselijker dat we bewuster zijn en dat is niet alleen toename van onze kennis door het leven zelf maar ook er naar leven en handelen.
Uiteindelijk ben je die verworven kennis ook geworden, je bent niet meer dezelfde persoon als jaren terug.
Misschien zal men zeggen: ho is het maar dat? Maar dat is héél wat, vooral de weg die men onderweg aflegt met vallen en opstaan.
Dit is 'bewust' meegaan met de stroom van Tao want alles in de natuur streeft naar 'n dynamisch evenwicht maar niet naar extremen die trouwens niet kunnen blijven bestaan.
'n gebouw staat zo scheef als zijn fundamenten en wordt steeds bedenkelijker als men hoger blijft bouwen zonder de fundamenten te herzien; daarom blijf ik op straat want dan kun je het eventueel duidelijker afgetekend zien tegen de ongelimiteerde skyline.
Yentl
 
Berichten: 126
Geregistreerd: 01 mei 2012, 19:43

Re: De wijsheid van het Tao

Berichtdoor Yentl » 27 dec 2013, 14:40

Eventjes als 'n soort bezinning:

Wie ben ik?

'n druppel in de oceaan
beroerd door de wind
teder elkaar strelen
onstuimig opspattend
tegen elkaar botsen
roepend om antwoord
wie ben ik?

verwarmd door de zon
eenzaam zwevend in de lucht
neerdalend op de aarde
om herenigd met anderen
terug te stromen naar zee
en samen de oceaan zijn
Eén
'n gebouw staat zo scheef als zijn fundamenten en wordt steeds bedenkelijker als men hoger blijft bouwen zonder de fundamenten te herzien; daarom blijf ik op straat want dan kun je het eventueel duidelijker afgetekend zien tegen de ongelimiteerde skyline.
Yentl
 
Berichten: 126
Geregistreerd: 01 mei 2012, 19:43

Re: De wijsheid van het Tao

Berichtdoor willem_betz » 27 dec 2013, 15:28

Zoals je zelf zegt, jouw tekst ( van 23/12 http://forum.skepp.be/viewtopic.php?p=87235#p87235) is veel te lang en er staan teveel beweringen in die niet kloppen.
Veel van de antwoorden die je zoekt kan je vinden in de wiki en eventueel ook via Google, maar daar opgelet voor de kwakverkopers en de zwevers.
Om je een beetje op weg te helpen:
Het placebo effect maakt eigenlijk deel uit van het grotere begrip "psychosomatiek", dat is de invloed van de geest op het lichaam (en ook vice versa)
Gewoon door praten of beelden tonen (of door stress !) kan je bij iemand of jezelf lichamelijke reacties uitlokken of ze verminderen: pijn, blozen, bleek worden, misselijk, diarree, constipatie, braken, hartkloppingen, beven, hees spreken, wazig zien, bewusteloos vallen, enz....
Veel mensen die zich "niet goed" voelen zijn niet echt ziek in de medisch-wetenschappelijk betekenis of hebben geen behandeling nodig omdat het ook vanzelf wel zou beteren, maar ze hebben er wel veel last van. Wat relaxatie en geruststelling kan daar schijnbare wonderen doen. Als Tao jou een goed gevoel geeft, prima !
Aan de misvattingen in jouw verhaal over wat antibiotica zijn en doen, daar begin ik niet aan. Het is hier niet de plaats voor een cursus daarover. Je kan zelf eens zoeken naar het verschil tussen AB en ontsmettingsmiddelen, soorten en klassen antibiotica met verschillende werkingsmechanismen, breed- en smal spectrum, bactericide, bacteriostatisch, mechanismen van resistentie, doorgeven van resistentie... Gebruik in de kippen- en veeteelt en de gevolgen daarvan..
Evolutie en erfelijkheid: bacteriën planten zich iets sneller voort dan de mens, meerdere keren per dag, dat geeft statistisch grotere kansen om een resistente variant te produceren, die zich dan snel gaat vermenigvuldigen en dominant wordt omdat de andere zijn uitgeschakeld.
De verhalen van de werkelijkheid kunnen complex en vermoeiend zijn. Soms is het leuk om dan even te vluchten in een verhaal dat gewoon leuk klinkt en een goed gevoel geeft. :wink:
Geloof je alle nonsens, of sommige niet? Hoe maak je het onderscheid?
De hevigste missionarissen en propagandisten voor kwakzalvers zijn vaak hun slachtoffers zelf.
Avatar gebruiker
willem_betz
Beheerder
 
Berichten: 4704
Geregistreerd: 24 okt 2006, 01:29

Re: De wijsheid van het Tao

Berichtdoor Yentl » 27 dec 2013, 16:49

willem_betz schreef:Het placebo effect maakt eigenlijk deel uit van het grotere begrip "psychosomatiek", dat is de invloed van de geest op het lichaam (en ook vice versa)
Gewoon door praten of beelden tonen (of door stress !) kan je bij iemand of jezelf lichamelijke reacties uitlokken of ze verminderen: pijn, blozen, bleek worden, misselijk, diarree, constipatie, braken, hartkloppingen, beven, hees spreken, wazig zien, bewusteloos vallen, enz....
Denk je echt dat ik niet weet wat psychosomatiek is Willem? Ik heb al verwezen naar mijn steng katholieke behavioristische opvoeding: blozen, verlegenheid, problemen met oogcontact, zelfs beven... ik heb het allemaal gedéconditioneerd door zelfstudie en zoekwerk, via bloed zweet en tranen en neen ik heb nooit 'n assertiviteitscursus gevolgd en de enkele keren dat ik psychotherapie gevolgd heb ben ik na 2 tot 3 sessies weer gaan lopen. Maar heb mijn assertiviteit terug van toen ik klein was en waarover veel anekdotes verteld werden bij familiebijeenkomsten. Denk je dat ik 30 jaar geleden zou gedurfd hebben wat ik nu durf? Toen ik voor het eerst (ik was toen 35 jaar) nee zei tegen de mensen die me geconditioneerd hadden had ik klamme handen, hartkloppingen en stotterde maar beet er me door. Toen ik begon te schrijven op chatboxen en fora had ik hartkloppingen. Nu waag ik me hier bij Skepp, 'in het hol van de leeuw' maar al die symptomen zijn afwezig, en dat is al jaren zo.

Maar sorry Skepp, jullie waren er al die jaren niet bij, en gans dat proces dat ik zelf doorlopen heb, self-made is niet meer voor herhaling vatbaar en dus niet wetenschappelijk (de wetenschappelijke methode kent door haar voorwaarden ook haar beperkingen) en misschien denken jullie dat ik hier maar wat zit te lullen maar dan zou het lullen met toch wat kennis moeten zijn en waar haal ik die? En nu kan jullie de conclusie zijn: aha Tao heeft hem 'n goed gevoel gegeven, da is zijn houvast geworden maar het is juist omgekeerd; ik heb overal gezocht en vastgesteld dat er elementen zijn in Tao die overeenkomen met mijn ZIJN, hoe ik als kind was. En er zijn ook elementen in de wetenschap die overeenkomen met mijn zijn; maar pin me nergens op vast dus ook niet op wetenschap want vastpinnen is status quo en niet in overeenstemming met de dynamiek van Tao.
En trouwens, houden jullie zich niet vast aan de wetenschap? Maar oke, als wetenschap jullie 'n goed gevoel heeft dan ook prima! :wink:

willem_betz schreef: "psychosomatiek", dat is de invloed van de geest op het lichaam (en ook vice versa).
Hoe Willem? Hoe? Is het enkel 'n vaststelling?
Dit is voor mij het meest interessante terrein via mijn eigen psychosomatische ervaringen en sorry als de wetenschap de antwoorden niet heeft dat ik ook op andere plaatsen ga zoeken?

Oke van de antibiotica problematiek blijf ik voortaan af maar aanzie dan wat ik gebracht heb als 'n algemene verwoording van wat je veelal leest en hoe kan dat dan?
Gebruik in de kippen en veeteelt...dat is gekend: tja, heb al naar ego en het antropocentrisch wereldbeeld gewezen...en sorry maar gebruik van antibiotica in dit geval is helemaal niet in overeenstemming met Tao.

Renaat schreef:en het aantal slachtoffers van hart- en vaatziekten heeft men ook al drastisch weten terug te brengen.
Nadat ze eerst toegenomen waren? En zou voorkomen niet beter zijn dan achteraf genezen? Heeft veel niet te maken met onze levensstijl, ons denken, ons bewustzijn die 'n afspiegeling zijn van elkaar? Misschien kan de het onderzoek tussen de wisselwerking geest lichaam met al de schakels veel meer opheldering brengen?
'n gebouw staat zo scheef als zijn fundamenten en wordt steeds bedenkelijker als men hoger blijft bouwen zonder de fundamenten te herzien; daarom blijf ik op straat want dan kun je het eventueel duidelijker afgetekend zien tegen de ongelimiteerde skyline.
Yentl
 
Berichten: 126
Geregistreerd: 01 mei 2012, 19:43

Re: De wijsheid van het Tao

Berichtdoor Renaat » 27 dec 2013, 17:51

Yentl schreef:ja, sorry maar vooreerst heb ik 'n erg nieuwsgierige aard en daarbij heb ik ook nog 'n persoonlijk (privé) leven. Ik ben streng katholiek opgevoed via behavioristische methoden en over het déconditioneren ervan zal ik hier niet verder uitweiden want dat is 'n boek op zich. De wetenschap probeert objectief te zijn en slaagt er wel in maar we zijn subjectieve wezens en wie kan er zijn/haar persoonlijk leven volledig (in)richten naar de wetenschap? Waarom gaan we dan toch met familieleden in de kling, gaan koppels uit elkaar en is het altijd 'de ander'? Het zijn vooral ego aspecten over en weer op weg naar 'n hoger bewustzijn. Anderzijds: is iedere beslissing die we nemen, alles wat we dagdagelijks doen wetenschappelijk onderbouwd? Soms moeten we ogenblikkelijk beslissingen nemen en moeten we beroep doen op invoelingsvermogen en intuïtie ipv op het denken en rationaliteit.


Ik ben ook heel nieuwsgierig van aard. Maar enerzijds zijn er zoveel zaken (ook over de werking van de hersenen, gevoelens, geheugen, 'bewustzijn', ...) die ik nog niet weet maar 'de wetenschap' wel en kan ik de rest van mijn leven dus nog bijleren zonder me te moeten wagen aan vage niet-onderbouwde verklaringen.
Anderzijds zijn er natuurlijk zaken waarbij - hoewel de wetenschap daar ook zinvolle zaken over kan zeggen - mijn gevoel een belangrijke rol speelt. Ik ben geen zuiver rationeel wezen en ook in mijn leven is er ruimte voor gevoelens van liefde, boosheid, twijfel, verlangen, ... Maar hoewel ik geïnteresseerd ben in de achterliggende wetenschap van die gevoelens (dat is best boeiend en leerzaam), kan ik er prima met leven dat die gevoelens er zijn maar ook weer zonder te grijpen naar andere vage verklaringen. M.a.w. ik heb wel iets met gevoel, ik heb niets met vage termen als 'polariteit', ...

En ik denk dat je daar dus de bal mis slaat. Enerzijds wil je verklaringen voor allerlei zaken waarvan je denkt dat ze wetenschappelijk niet te verklaren zijn, anderzijds lijkt je je niet verdiepen in de wetenschappelijke kennis die er al wel over thema's als bewustzijn bestaat. (En dat schrijf ik zonder al je teksten volledig te hebben gelezen, daarvoor zijn ze te lang en vooral te vaag.)
Dus ik adviseer je eens wat goede echt wetenschappelijke informatie te zoeken (boeken, internet) over het bewustzijn, placebo, de werking van de menselijke geest, ...
Renaat
 
Berichten: 576
Geregistreerd: 28 jul 2012, 20:26

Re: De wijsheid van het Tao

Berichtdoor Yentl » 27 dec 2013, 18:53

Het boek: "we zijn ons brein van Dick Swaab heb ik gelezen Renaat"; mijn dochter heeft het.

Op de vraag die gesteld werd: hebben dieren 'n bewustzijn?
Mensen die gans hun leven huisdieren hebben gehad weten dat er 'slimme' kunnen tussen zitten net zoals bij de mens.
Ik heb gans mijn leven katten gehad en een van mijn laatste katten was 'n slimme.
Ik heb veel gepraat tegen de katten, ook als experiment want ze kunnen ons wel degelijk begrijpen.
In de herfst en winterperiode maakte ik 's morgens altijd de kachel aan, 'n allesbrander die 'n deur vooraan had met glas maar eerst liet ik altijd de poes binnen die vanop ongeveer 1m zat toe te kijken, katten hebben nu eenmaal graag warm. Ik had al papier (is 18 jaar geleden ) en houtsnippers vooraan in de kachel geplaatst en zag hoe de poes toekeek. Opeens zei ik tegen de poes: "toch prettig hé zo'n kachel maar je moet die wel eerst aanmaken met papier en hout". Daarop ging de poes naar de kachel, ging met haar 2 voorpoten in de deuropening staan keek links en rechts naar het papier en houtsnippers, sprong er weer af en keek me weer aan. Ik viel bijna achterover en zei: "maar poes, je hebt me verstaan". De poes keek me aan en begon daarop haar poot te likken en haar snuit te wassen..Toen kwam mijn oudste dochter naar beneden (toen 12 jaar) en heb ik het haar onmiddellijk verteld. "Papa, ik denk soms dat die 'n mens is" zei ze en tegen de poes: "poes wil je 'n mens zijn?" De poes stopte onmiddelijk met haar snuit te wassen, sperde haar ogen wijd open en keek ons beurtelings aan. Toen heb ik tegen de poes gezegd: "sorrry poes, wij mensen kunnen veel maar niet van jou 'n mens maken". Daarop ging de poes door met haar snuit te wassen. Het laatste kan natuurlijk interpretatie zijn maar dat de poes in de deuropening ging staan en links en rechts naar het papier en hout keek is geen interpretatie maar echt gebeurd.
En sorry Skepp, jullie waren er niet bij en het is niet voor herhaling vatbaar. En sorry, jullie wetenschappelijke methode kent door zijn voorwaarden ook zijn beperkingen.

Er loopt nu 'n debat ivm: "kunnen de dieren denken"?
Ons denken geschiedt in taal, iedereen kan dit nagaan bij zichzelf en dieren hebben geen taal dus denken wellicht niet; zeker niet zoals wij.
Van katten wordt gezegd dat ze voelen; als we melk zeggen en we geven ze melk, dat hen 'n goed gevoel geeft, dan leren ze wel de betekenis van het woord zoals de honden van Pavlov.
En je hebt er hele slimme bij.

Het bewustzijn omvat veel meer dan het denken alleen want we kunnen niet alleen denken maar als mensen zijn we ons ook nog bewust dat we denken.
Hoe Skepp dit zal evalueren maakt voor mij niets meer uit; ik heb genoeg persoonlijke ervaringen doorheen mijn leven om onafhankelijk van de wetenschap en vooral sceptici zelf sommige conclusies te trekken.
En mijn wereldbeeld is helemaal niet meer antropocentrisch. Mensdom - dierenrijk en nee ik ben geen activist van Gaia; ben zelfs niet eens lid.
'n gebouw staat zo scheef als zijn fundamenten en wordt steeds bedenkelijker als men hoger blijft bouwen zonder de fundamenten te herzien; daarom blijf ik op straat want dan kun je het eventueel duidelijker afgetekend zien tegen de ongelimiteerde skyline.
Yentl
 
Berichten: 126
Geregistreerd: 01 mei 2012, 19:43

Re: De wijsheid van het Tao

Berichtdoor Renaat » 27 dec 2013, 20:01

Yentl schreef:Het boek: "we zijn ons brein van Dick Swaab heb ik gelezen Renaat"; mijn dochter heeft het.


Prima. Maar er is nog heel wat meer te lezen.
En het is spijtig dat je verder nergens op ingaat. Een fenomeen dat ik wel vaker vaststel als mensen graag vasthouden aan bepaalde foutieve denkbeelden.

Yentl schreef:Het laatste kan natuurlijk interpretatie zijn maar dat de poes in de deuropening ging staan en links en rechts naar het papier en hout keek is geen interpretatie maar echt gebeurd.
En sorry Skepp, jullie waren er niet bij en het is niet voor herhaling vatbaar. En sorry, jullie wetenschappelijke methode kent door zijn voorwaarden ook zijn beperkingen.


Ik denk niet dat veel mensen het gedrag van je kat zullen ontkennen. Maar de interpretatie dat je daar aan geeft is inderdaad slechts een interpretatie en niets wijst er op dat het een correcte interpretatie is.
Overigens is het wetenschappelijke perfect te testen of dieren menselijke taal begrijpen. Dat zou je toch moeten weten/beseffen?

Yentl schreef:Ons denken geschiedt in taal, iedereen kan dit nagaan bij zichzelf en dieren hebben geen taal dus denken wellicht niet; zeker niet zoals wij.


Nogmaals het advies om je eerst in thema's te verdiepen voor je er straffe uitspraken over doet. Dat zou de kwaliteit van je visie ten goede kunnen komen.
Zo hebben vele dieren wel degelijk iets van taal en ontdekt 'de wetenschap' steeds meer en meer dat die taal relatief complex is. (Dolfijnen die namen hebben voor elkaar, prairiehonden die bedreigingen aan elkaar signaleren op een complexe manier waarbij ze onderscheid maken in kleur, grote, soort bedreiging, ... (Bij voorbeeld een ander boodschap voor een dikke, rode man dan voor een kleine, smalle, vrouw, ...))

Yentl schreef:Van katten wordt gezegd dat ze voelen; als we melk zeggen en we geven ze melk, dat hen 'n goed gevoel geeft, dan leren ze wel de betekenis van het woord zoals de honden van Pavlov.


Van melk worden veel katten ziek.

Yentl schreef:Het bewustzijn omvat veel meer dan het denken alleen want we kunnen niet alleen denken maar als mensen zijn we ons ook nog bewust dat we denken.


Elk gesprek over bewustzijn, of het nu wetenschappelijk is of niet, is zinloos zonder een duidelijk definiëring. Daar is je eerder naar gevraagd maar het zijn vragen die je niet lijkt te willen beantwoorden. Daarmee bevestig je bij mij een bepaald beeld.

Yentl schreef:Hoe Skepp dit zal evalueren maakt voor mij niets meer uit; ik heb genoeg persoonlijke ervaringen doorheen mijn leven om onafhankelijk van de wetenschap en vooral sceptici zelf sommige conclusies te trekken.


En daarom zoek je verklaringen in vage filosofieën? Je lijkt jezelf weer tegen te spreken.
Bovendien snap ik je verwijzingen naar Skepp niet? Skepp als vereniging houdt zich volgens mij helemaal niet bezig met het reageren op wat jij hier op dit forum schrijft, mensen schrijven dus ten persoonlijke titel. Ik heb (buiten mijn sympathie en het feit dat ik hier af en toe schrijf) niets te maken met Skepp.

Renaat
Laatst bijgewerkt door Renaat op 27 dec 2013, 20:21, in totaal 1 keer bewerkt.
Renaat
 
Berichten: 576
Geregistreerd: 28 jul 2012, 20:26

Re: De wijsheid van het Tao

Berichtdoor Digit » 27 dec 2013, 20:15

Renaat schreef:
Yentl schreef:Het laatste kan natuurlijk interpretatie zijn maar dat de poes in de deuropening ging staan en links en rechts naar het papier en hout keek is geen interpretatie maar echt gebeurd.
En sorry Skepp, jullie waren er niet bij en het is niet voor herhaling vatbaar. En sorry, jullie wetenschappelijke methode kent door zijn voorwaarden ook zijn beperkingen.


Ik denk niet dat veel mensen het gedrag van je kat zullen ontkennen. Maar de interpretatie dat je daar aan geeft is inderdaad slechts een interpretatie en niets wijst er op dat het een correct interpretatie is.
Overigens is het wetenschappelijke perfect te testen of dieren menselijke taal begrijpen. Dat zou je toch moeten weten/beseffen?

Men doet ook systematisch onderzoek naar communicatie tussen en met hogere diersoorten, voornamelijk primaten. Sommige mensen hebben er hun levenswerk van gemaakt, zoals Jane Goodall, Dian Fossey en Frans De Waal. Als we hun resultaten extrapoleren naar onze kat, dan blijkt duidelijk dat de interpretatie van Yentl pure "wishful thinking" is!

De rest van zijn/haar gezweefzwam lees ik ook maar diagonaal.

Groetjes,

Digit
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

Re: De wijsheid van het Tao

Berichtdoor Yentl » 27 dec 2013, 20:34

Gosh, ja sorry.
Dat dieren met elkaar communiceren in hun vorm van 'taal'; dat is me al lang duidelijk.
Alle levende systemen wisselen trouwens informatie met elkaar uit; heb ik al gesteld en hoe hoger de levensvorm hoe complexer de informatie of taal
Met: 'wij denken in 'taal' bedoelde ik eigenlijk 'in woorden'.
Dieren denken niet in woorden
Dieren communiceren natuurlijk niet in woorden maar in hun taal maar kunnen onze woorden soms wel begrijpen; dit is wat ik bedoelde met 'taal'.
Vervang 'taal' in mijn tekst door 'woorden'.

Het boek van Roger Fouts: 'mijn gesprekken met een chimpansee' heb ik gelezen toen het nog maar pas uit was en dat is 'n hele tijd geleden. Heeft trouwens 'n voorwoord van Jane Goodall.
Roger Fouts gebruikte gebarentaal die hij aan de chimpansee aanleerde. 'n chimpansee kon volgens R. Fouts niet spreken omdat het strottenhoofd te laag zit.
En het boek: denken als de dieren van de autistische wetenschapster T. Grandin heb ik ook gelezen en gekocht als het net uit was.
Voila zie dat is wat ik er nog bij geheugen van weet en zonder google...
'n gebouw staat zo scheef als zijn fundamenten en wordt steeds bedenkelijker als men hoger blijft bouwen zonder de fundamenten te herzien; daarom blijf ik op straat want dan kun je het eventueel duidelijker afgetekend zien tegen de ongelimiteerde skyline.
Yentl
 
Berichten: 126
Geregistreerd: 01 mei 2012, 19:43

Re: De wijsheid van het Tao

Berichtdoor Yentl » 27 dec 2013, 20:41

Ik zal nog meer zeggen; toen ik het boek van Roger Fouts gelezen had en er over vertelde lachte iedereen me uit...
Ga de uitgifte datum zelf na...
'n beetje respect aub!
'n gebouw staat zo scheef als zijn fundamenten en wordt steeds bedenkelijker als men hoger blijft bouwen zonder de fundamenten te herzien; daarom blijf ik op straat want dan kun je het eventueel duidelijker afgetekend zien tegen de ongelimiteerde skyline.
Yentl
 
Berichten: 126
Geregistreerd: 01 mei 2012, 19:43

Re: De wijsheid van het Tao

Berichtdoor Digit » 27 dec 2013, 20:48

En staat al die "wijsheid" soms in de tao? So what?

Digit
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

Re: De wijsheid van het Tao

Berichtdoor Renaat » 28 dec 2013, 02:23

Yentl schreef:Met: 'wij denken in 'taal' bedoelde ik eigenlijk 'in woorden'.
Dieren denken niet in woorden
Dieren communiceren natuurlijk niet in woorden maar in hun taal maar kunnen onze woorden soms wel begrijpen; dit is wat ik bedoelde met 'taal'.
Vervang 'taal' in mijn tekst door 'woorden'.


Het kan gebeuren dat iemand zich onduidelijk uitdrukt, dat overkomt me ook wel eens (of zelf regelmatig). Maar besef dat het het gesprek niet bepaald ten goede komt als je iets uitlegt, anderen daar op reageren en dan blijkt dat je iets anders wil zeggen. En vergis ik mij of is je dat hier al niet eerder overkomen?

Het valt me trouwens weer op dat je erg selectief bent in waar je op antwoord.

Renaat
Renaat
 
Berichten: 576
Geregistreerd: 28 jul 2012, 20:26

Re: De wijsheid van het Tao

Berichtdoor Yentl » 28 dec 2013, 07:13

Als men wil weten wat bewustzijn is, lees dan het boek Irreducible Mind uitgegeven in 2007 van prof E. Kelly en het interdisciplinair team wetenschappers.
Welke wetenschapper heeft nog 'n totaaloverzicht wat wetenschap betreft?
Heb er al naar verwezen ivm teamwork en teamwork is in overeenstemming met de dynamiek van Tao.
Maar je kunt er ook tegenin gaan, dat is de vrije wil; de consequenties moet je er dan bijnemen.

Verder pas ik want het respect is zoek en het forum begint qua sfeer stilaan op dat van De naakte keizers van de psychoanalyse te lijken.
Heb daar gelezen om de sfeer op te snuiven en heb er maar één woord voor: erbarmelijk wat de sfeer betreft.
Hopelijk is men zich van dit alles bewust en sorry voor de onduidelijkheden en fouten die ik gemaakt heb waarvan ik me nu bewust ben.
'n gebouw staat zo scheef als zijn fundamenten en wordt steeds bedenkelijker als men hoger blijft bouwen zonder de fundamenten te herzien; daarom blijf ik op straat want dan kun je het eventueel duidelijker afgetekend zien tegen de ongelimiteerde skyline.
Yentl
 
Berichten: 126
Geregistreerd: 01 mei 2012, 19:43

Re: De wijsheid van het Tao

Berichtdoor willem_betz » 28 dec 2013, 13:08

Verder pas ik want het respect is zoek ..... heb er maar één woord voor: erbarmelijk wat de sfeer betreft.

Bekijk het eens volgens de Tao:
Je weet dat het hier een skeptisch forum is, toch je begint te orakelen met ellenlange teksten, met een flink hak-op-de-tak gehalte.
Vragen naar verduidelijking, over onjuistheden en contradicties negeer of omzeil je.
Meerdere mensen zijn geduldig en uitgebreid ingegaan op jouw beweringen maar je doet er niets mee en begint over iets anders.
Had je echt verwacht dat ze hier in bewondering zouden op de knieën vallen voor jouw "diepe wijsheden" ?
Begrijp je waarom, na verschillende vergeefse vragen naar verheldering, het terecht waaspraat werd genoemd ?
Zoek liever een knuffelforum op waar liefde en warmte meer belang hebben dan waarheid of logica. Probeer eens niburu.
Het ga je goed.
Geloof je alle nonsens, of sommige niet? Hoe maak je het onderscheid?
De hevigste missionarissen en propagandisten voor kwakzalvers zijn vaak hun slachtoffers zelf.
Avatar gebruiker
willem_betz
Beheerder
 
Berichten: 4704
Geregistreerd: 24 okt 2006, 01:29

Re: De wijsheid van het Tao

Berichtdoor Renate » 28 dec 2013, 17:28

Of niburu nu het aan te bevelen forum is, weet ik niet. Zodra je namelijk begint om hun sprookjes door te prikken loop je het risico geband te worden.
Renate
 
Berichten: 2238
Geregistreerd: 24 jan 2011, 00:52

Re: De wijsheid van het Tao

Berichtdoor Oude Belg » 28 dec 2013, 18:46

Renate schreef:Of niburu nu het aan te bevelen forum is, weet ik niet. Zodra je namelijk begint om hun sprookjes door te prikken loop je het risico geband te worden.

Allen daarheen :lol:
Oude Belg
 
Berichten: 214
Geregistreerd: 13 mei 2012, 13:21

Re: De wijsheid van het Tao

Berichtdoor Digit » 28 dec 2013, 19:00

Renate schreef:Of niburu nu het aan te bevelen forum is, weet ik niet.

Voor sprookjesvertellers dus wél!

Renate schreef:Zodra je namelijk begint om hun sprookjes door te prikken loop je het risico geband te worden.

Dat is geen risico, maar één van de erg weinige zekerheden in dit leven. Ze zijn daarin zelfs helderziende, want ik was daar geband vooraleer ik ingeschreven was, laat staan één prik uitgedeeld had! :shock:

Groetjes,

Digit :lol: 8)
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

Re: De wijsheid van het Tao

Berichtdoor Renate » 28 dec 2013, 20:27

Tja, die jongens van niburu toch. Waarom zouden ze niet meedoen met de uitdagingen van Skepp of James Randi? Als ze zo helderziend zijn?

Bij het aanhalen van niburu als bron van een verhaal, heb je de discussie direct verloren.
Renate
 
Berichten: 2238
Geregistreerd: 24 jan 2011, 00:52

Re: De wijsheid van het Tao

Berichtdoor Oude Belg » 28 dec 2013, 21:37

Ik probeer me te registreren op hun forum, maar ik vind zelfs nergens die mogelijkheid. "Inloggen" staat er wel, maar dat helpt me niet verder. Ik probeer me nu "in te stralen". Hun server werkt op dezelfde frequentie als mijn laptop, dus dat moet toch lukken?
Oude Belg
 
Berichten: 214
Geregistreerd: 13 mei 2012, 13:21

Re: De wijsheid van het Tao

Berichtdoor Renaat » 28 dec 2013, 22:18

Oude Belg schreef:Ik probeer me te registreren op hun forum, maar ik vind zelfs nergens die mogelijkheid. "Inloggen" staat er wel, maar dat helpt me niet verder. Ik probeer me nu "in te stralen". Hun server werkt op dezelfde frequentie als mijn laptop, dus dat moet toch lukken?


Maar jij zal teveel negatieve energie uitzenden die interfereert met de kwamtumdeeltjes in de energiestromen van die frequentie. Inloggen zal jou dus niet lukken, daarvoor moet je een diepvoelend mens zijn die met astrale krachten verbonden is met de universele waarheid? :wink:
Renaat
 
Berichten: 576
Geregistreerd: 28 jul 2012, 20:26

Re: De wijsheid van het Tao

Berichtdoor Renate » 29 dec 2013, 09:21

Ze voelen gewoon dat jij niet echt open staat en dat je ook helemaal geen zin hebt om 'wakker' te worden.
Renate
 
Berichten: 2238
Geregistreerd: 24 jan 2011, 00:52

Re: De wijsheid van het Tao

Berichtdoor Oude Belg » 29 dec 2013, 11:22

Renate schreef:Ze voelen gewoon dat jij niet echt open staat en dat je ook helemaal geen zin hebt om 'wakker' te worden.

Ik ben wel degelijk wakker. Ik probeer in frequentie te komen met Niburunegatieve entiteiten opdat onze gecombineerde straling hun server platlegt. Met een Zenerantenne (geleend van de Federale politie, die hadden er enkele over) meet ik de opgewekte quantumenergie. Als dat niet lukt eet ik mijn aura op.
Oude Belg
 
Berichten: 214
Geregistreerd: 13 mei 2012, 13:21

Re: De wijsheid van het Tao

Berichtdoor Renate » 29 dec 2013, 12:00

Oude Belg schreef:
Renate schreef:Ze voelen gewoon dat jij niet echt open staat en dat je ook helemaal geen zin hebt om 'wakker' te worden.

Ik ben wel degelijk wakker. Ik probeer in frequentie te komen met Niburunegatieve entiteiten opdat onze gecombineerde straling hun server platlegt. Met een Zenerantenne (geleend van de Federale politie, die hadden er enkele over) meet ik de opgewekte quantumenergie. Als dat niet lukt eet ik mijn aura op.

Ja, maar niet wakker op de manier waarop de mensen van niburu wakker zijn. Die geloven niets van wat er in de mainstream media staat, maar alleen wat erkende waaspraters als David Icke verkondigen.
Renate
 
Berichten: 2238
Geregistreerd: 24 jan 2011, 00:52

Re: De wijsheid van het Tao

Berichtdoor Oude Belg » 29 dec 2013, 17:53

Wat aan het grasduinen geweest op hun forum, en dan merk je meteen dat er leden actief zijn die wel degelijk nadenken. Ik denk dat er vanwege de mods een wat paranoïde reflex is : geen nieuwe leden meer toelaten, zodat er weer meer voor eigen kerk gepreekt kan worden, dat is comfortabeler. Ze zijn gewoon de pedalen kwijt, en hebben dan maar besloten te stoppen met fietsen tot ze ze teruggevonden hebben. Om sommige fora (over Derek Ogilvie bv) zetten de non-believers de toon. Niet leuk voor Niburu.
Oude Belg
 
Berichten: 214
Geregistreerd: 13 mei 2012, 13:21

Re: De wijsheid van het Tao

Berichtdoor Renate » 29 dec 2013, 20:23

Oude Belg schreef:Wat aan het grasduinen geweest op hun forum, en dan merk je meteen dat er leden actief zijn die wel degelijk nadenken. Ik denk dat er vanwege de mods een wat paranoïde reflex is : geen nieuwe leden meer toelaten, zodat er weer meer voor eigen kerk gepreekt kan worden, dat is comfortabeler. Ze zijn gewoon de pedalen kwijt, en hebben dan maar besloten te stoppen met fietsen tot ze ze teruggevonden hebben. Om sommige fora (over Derek Ogilvie bv) zetten de non-believers de toon. Niet leuk voor Niburu.

Het grappige is altijd dat de aanhangers van dit soort sites anderen altijd verwijten dat ze censuur zouden toepassen, terwijl hun eigen sites proberen elk dissident geluid zo veel mogelijk te smoren.
Renate
 
Berichten: 2238
Geregistreerd: 24 jan 2011, 00:52

Re: De wijsheid van het Tao

Berichtdoor Yentl » 07 jan 2014, 09:42

viewtopic.php?f=5&t=2666&start=40#p72230
willem betz schreef:Re: vrije wil
Bosmans, je hebt blijkbaar de bedoeling van dit forum nog niet helemaal gesnapt: het is de bedoeling te argumenteren welke bewering of stelling we geloofwaardig achten en waarom, niet om uit te zoeken wie ergens iets fouts schreef. Snappie ? Lig er dus niet van wakker, ik schuif af en toe wel eens uit, maar ben niet te beroerd om ongelijk te bekennen als dat wordt aangetoond. Wie een dergelijke houding niet aankan hoort niet thuis op, een skeptisch forum. Amen.


Uw verwijzing naar Niburu, naar orakelen en alles op de spits drijven met 'voor mij op de knieën vallen' is 'spelen op de persoon en niet meer op de bal' Willem en komt niet overeen met die bovenstaande quote van U ivm stelling vs persoon en is argumentum ad populum (appeal to the masses). Wilt U mij persoonlijk belachelijk maken? Dit is dan evenzeer at populum waar skeppers zich nogal aan bezondigen en evenzeer in strijd met uw quote. Met uw reactie bevestigd U enkel wat ik al had zien aankomen; en ik had genoeg Skepp fora gelezen. 'n Beetje respect, meer vroeg ik niet, is het minste wat men op gelijk welk forum dient op te brengen; ik dacht dat ethiek en moraalfilosofie ook nog gedoceerd werd aan de univ en ethiek heeft niets te maken met knuffelen; ook weer zo'n populistische spits-uitvergroting van U. Ik zal het allemaal aanzien als 'n uitschuiver van U. Tot hier mijn uitschuiving dan op dit punt.

I.v.m. het taoïsme zie eens naar de website van Prof dr. Ulricht Libbrecht: http://frankio4.four.axc.nl/main_ulrich/ zijn boeken en artikels waaronder: "Filosofische Achtergronden van het Taoïsme", Tao: de Weg van de Natuur, Nijmeegse Studies in de Filosofie van de Natuur en haar Wetenschappen, 5 (mei 1986), pp. 27-37; -"Een oosterse renaissance voor Europa?" Samenspraak Herman de Dijn, Ulrich Libbrecht; Kultuurleven, 64.3 (mei 1997), pp. 2-15.
Niet dat wat ik hierboven beschreven heb 'n exacte kopie is van prof Libbrecht; ik zou niet durven het zo te stellen.

Tijdens 'n debat ingericht door Elker-IK volkskamp Hoge Rielen omstreeks 1993 waar ik toevallig was voor de infrastructuur ging het eventjes over het communisme/kapitalisme en de val van de Berlijnse muur. Ik maakte vanuit de zaal de opmerking dat nu de tegenwerking en weerstand van het Oostblok door het einde van de koude oorlog verdwenen was het gevaar groot was het kapitalisme zich zou gedragen als 'n aanzwengelend vliegwiel dat op hol kon slaan. Er klonk gelach in de zaal want de euforie van de val van het Oostblok was toen nog niet weggeëbd maar tot mijn verbazing trad Jaap Kruithof me bij: "je zienswijze en analyse is juist". Ik kende Kruithof toen enkel van horen zeggen dat hij 'n filosoof was, meer niet en mijn denken was bijgevolg nooit door hem beïnvloed. Kruithof is er niet meer maar Ludo Abricht (die ik aanvankelijk ook niet kende) was ook in het panel en zal me nog wel herinneren want hij stond achter me toen we enkele uren vóór dat debat aanschoven voor het middagmaal en ik 'n noord-zuid, arm-rijk parodie maakte op de chocolade waarvan we op de katholieke scholen het zilverpapier moesten bijeensparen voor de 'arme afrikaantjes' 'n parodie die hij later zelf herhaalde tijdens het debat waarbij hij me opeens zag zitten in de zaal. Het is dus allemaal verifieerbaar wat ik hier schrijf; dit om te voorkomen dat het aan fantasie of verzinsel toegeschreven wordt.
Het kapitalistisch systeem heeft zich ondertussen gedragen als 'n op hol geslagen vliegwiel dat de wereld rond is gegaan.

Het taoïsme is holistisch van aard en heeft 'n goed inzicht in evenwicht, onevenwicht en extremen; de systeemtheorie is evenzeer holistisch: levende systemen die informatie met elkaar uitwisselen en met hun omgeving en heeft dezelfde inzichten in evenwicht-onevenwicht en extremen maar ik bemerk er weinig van op de fora en verder discussiëren heeft dus ook geen zin gezien het ultra conservatief en hopeloos verouderd mechanistisch wereldbeeld, dat zijn wortels nog heeft in l' homme machine van J.O. de La Mettrie anno 1748, dat hier nog gehanteerd wordt. Wat is in dit kader het nut van 'n sceptisch forum dan eigenlijk? Iedereen die dit strak keurslijf niet in wil collectief op de korrel nemen om zodoende elkaar wederzijds te ondersteunen en bevestigen dat men, in overeenstemming met de heersende sceptische zienswijze wortelend in 1748, op het juiste spoor zit? Zodoende hanteren jullie het scheermes van Ockham als 'n Procrustes bed waar ik niet in wil. Volgens de wet van Tao is sceptisch zijn evenzeer nodig, als tegengewicht voor fantasie maar niet op deze extreme mannier. Men is dan verwonderd dat sommige afhaken en wordt dan steevast aan 'domheid' toegeschreven. Daarom kan het sceptisch zijn niet georganiseerd worden net zomin de waarheid georganiseerd kan worden. Het is veeleer 'n individuele aangelegenheid.

Er werd me verweten dat mijn antwoorden selectief zijn, ga eens na hoe selectief er op mijn vragen geantwoord werd of hebben Skeppers misschien het alleenrecht en monopolie op het stellen van vragen en op het skeptisch zijn? Ik ben erg sceptisch geworden wat Skepp zelf betreft.

Het antwoord op de vraag: wat is bewustzijn begint met 'n boek van 800 blz. Irreducible mind van prof Edward Kelly en het team interdisciplinaire wetenschappers en ik zou 'n (korte) definitie moeten geven? In overeenstemming met 1748?
Men gaf me de raad om bij de wetenschap te blijven omdat de wetenschap via haar methode tot zekerheden kan leiden maar stel voortdurend vast dat wetenschappers het onderling, met de regelmaat van 'n klok, oneens zijn; opvallend zelfs tussen wetenschapper aan de universiteiten en die in de industrie bvb ivm de opwarming van de aarde. Hetzelfde had je met het gat in de ozonlaag en de CFK's en zo kan ik blijven opsommen. Verder heb ik gewezen op het feit dat de wetenschappelijke methode door haar voorwaarden meteen ook haar beperkingen insluit. Dit alles in ogenschouw genomen, kan men mij niet kwalijk nemen dat ik ook ergens anders ga zien en trouwens Willem ben jij aan het begin van je loopbaan ook niet ergens anders gaan zien? Er zijn nog andere wetenschappers die ook elders zijn weest zien; vooral enkele uit de kwantummechanica. So what? ;)
'n gebouw staat zo scheef als zijn fundamenten en wordt steeds bedenkelijker als men hoger blijft bouwen zonder de fundamenten te herzien; daarom blijf ik op straat want dan kun je het eventueel duidelijker afgetekend zien tegen de ongelimiteerde skyline.
Yentl
 
Berichten: 126
Geregistreerd: 01 mei 2012, 19:43

Re: De wijsheid van het Tao

Berichtdoor willem_betz » 07 jan 2014, 13:21

Zucht !
Lees de doelstellingen van SKEPP eens (http://skepp.be/nl/over-skepp ) en leg dan eens uit wat jouw verwarde verhaal daarmee te maken heeft.
De bedoeling van dit forum is o.a. om feiten, gebeurtenissen, stellingen te melden die in tegenspraak lijken te zijn met de huidige kennis van de wetenschap, die dan te bespreken, met argumenten.
Dat je een aantal boeken gelezen hebt is fijn voor jou, maar interesseert de anderen niet zo veel, tenzij je er een duidelijk een bewering uit destilleert, die kan besproken worden.
Je meent dat Tao veel wijsheid brengt of bevat , en jij voelt je er goed bij. Fijn voor jou.
Wetenschap geeft geen absolute zekerheden, dat weten we, ook daarin zijn er gradaties van waarschijnlijkheid. Heb je behoefte aan zekerheden, en ga je die elders zoeken, geluk er mee.
Geloof geeft veel mensen een gevoel van absolute zekerheid.
Als je hier komt verkondigen, dan mag je daarover directe vragen verwachten. Als je niet antwoordt, dan verlies je geloofwaardigheid.
Respect krijg je door het niveau van je antwoorden, niet door op te sommen hoeveel boeken je wel gelezen hebt.
Over bewustzijn: het huidige wetenschappelijke standpunt is dat het een functie is van de hersenen, door en in de hersenen. Geen hersenen meer (of beschadigd), dan geen bewustzijn meer.
Het andere standpunt is dat het buiten de hersenen bestaat. Daarvoor bestaan m.i. geen goede argumenten. Als je die wel hebt, geef ze dan.
En ja, er zijn gradaties in bewustzijn, het is niet alles of niets.
Geloof je alle nonsens, of sommige niet? Hoe maak je het onderscheid?
De hevigste missionarissen en propagandisten voor kwakzalvers zijn vaak hun slachtoffers zelf.
Avatar gebruiker
willem_betz
Beheerder
 
Berichten: 4704
Geregistreerd: 24 okt 2006, 01:29

Re: De wijsheid van het Tao

Berichtdoor Renaat » 07 jan 2014, 18:23

Yentl schreef: 'n Beetje respect, meer vroeg ik niet, is het minste wat men op gelijk welk forum dient op te brengen; ik dacht dat ethiek en moraalfilosofie ook nog gedoceerd werd aan de univ en ethiek heeft niets te maken met knuffelen; ook weer zo'n populistische spits-uitvergroting van U. Ik zal het allemaal aanzien als 'n uitschuiver van U. Tot hier mijn uitschuiving dan op dit punt.


Respect?

Ik vind de - tegenwoordig schijnbaar populaire - stelling dat alle meningen waardevol (zelf evenwaardig) zijn en respect verdienen onzin. Ik heb geen respect voor alle meningen en visies. Dat betekent niet dat ik enkel mijn eigen mening waardevol vindt en respecteer. Daarvoor zijn er veel te veel zaken die ook voor mij onduidelijk zijn en teveel andere meningen waarvoor toch een zinvolle onderbouwing te geven is. Maar daarnaast zijn er een hoop zaken die in gerust als onzin durf te bestempelen. Sommige visies en uitlatingen vind ik zelf gevaarlijk, maar ik hecht wel zoveel belang aan vrijheid van meningsuiting dat ik wel 'respecteer' dat iedereen zijn/haar mening mag geven. (Zolang er dus geen sprake is van bedrog, aanzetten tot criminaliteit, laster en eerroof, ...)

Ik wil gerust filosoferen over bewustzijn, maar ik kan meestal weinig met vage termen als ego, holistisch, ... als deze niet duidelijk gedefinieerd worden.

Renaat

P.S.: Buiten dat ik op dit forum actief ben en ik me goed kan vinden in de doelstellingen van SKEPP ben ik op geen enkele manier met SKEPP verbonden.
Renaat
 
Berichten: 576
Geregistreerd: 28 jul 2012, 20:26

Re: De wijsheid van het Tao

Berichtdoor Yentl » 08 jan 2014, 17:07

renaat schreef:vage termen als ego, holistisch, ... als deze niet duidelijk gedefinieerd worden
Globale definities van ego en holisme staan op wikipedia; dacht dat die termen algemeen bekend waren?
willem_betz schreef: ... duidelijk een bewering uit destilleert

Ik bemerk weinig van de systeemtheorie op de fora en zal hieronder rudimentair schetsen hoe ik er toe gekomen ben (niet via boeken maar via de praktijk) en het verband met het taoïsme.
Ook de systeemtheorie staat op wiki samen met het begrip tegenkoppeling maar dit laatste is er te weinig benadrukt.

Volgens de systeemtheorie slaat 'n systeem op hol (oscilleren, resonantie) als er onvoldoende tegenkoppeling (= weerstand) aanwezig is.
Ik weet dat niet alleen theoretisch via de cybernetica maar bouw al 40j audio versterkers als hobby.
'n Versterker die onvoldoende tegenkoppeling heeft van uitgang naar ingang gaat oscilleren (het basis principe massa-veer-demping uit de mechanica of spoel-capaciteit-weerstand uit de electriciteitsleer). De kunst is de juiste tegenkoppeling aan te brengen.
Bij teveel tegenkoppeling is de versterker niet meer 'dynamisch' en dat is hoorbaar. Oscilleren is het (heftig) heen en weer slingeren op 'n bepaalde frequentie.
Als 'n versterker oscilleert kun je die niet gebruiken en kan snel stuk gaan want is er niet voor ontworpen.
'n Zender is 'n versterker die oscilleert (binnen bep. grenzen) maar daarop berekend en ontworpen is.
Het weersysteem slingert meer en meer tussen uitersten: bittere koude in de VS en hoge temperaturen met stormen hier.
Gemiddelde waarden (zelfs als ze stijgen) geven daarom nauwelijks de uitersten weer.
Als 'n versterker stuk gaat kan men opnieuw beginnen maar als het weersysteem uiteindelijk helemaal op hol slaat niet want het kan 'n punt bereiken waarbij het niet meer omkeerbaar is.
Ik hou mijn hart vast als we het niet onder controle krijgen en het heen en weer slingeren tussen uitersten toeneemt en niet afneemt.

Levende systemen wisselen daarbij ook nog informatie uit onder elkaar en met hun omgeving en in die informatie zit o.a ook weer tegenkoppeling (en meekoppeling) maar is veel complexer dan dat. Ze bestaan uit systemen in systemen in systemen telkens van 'n hogere orde die onderling ook weer informatie uitwisselen. Het ecosysteem is ook 'n dergelijk systeem.
Het verstoren van het evenwicht bvb. door wegnemen van 'n tegenkoppeling of van één subsystyeem of 'n toename van 'n meekoppeling heeft invloed (klein groot) op gans het systeem en uiteindelijk kan dit ook weer op hol slaan.
Het is 'n vereenvoudigde weergave van iets dat veel complexer is maar dat is het principe.

Deze principes zijn overal toepasbaar: familie, maatschappij: het communisme in de USSR was 'n (levende) maatschappij met teveel tegenkoppeling (regels, controle, onvrijheid) en daarom niet meer dynamisch. De bankencrisis was het op hol slaan van 'n systeem met te weinig tegenkoppeling (teveel vrijheid, weinig controle). Nu probeert men iets aan die tegenkoppeling te doen wat de banken betreft. De kunst zal zijn: de juiste (niet teveel, niet te weinig) tegenkoppeling aan brengen.
Maar dan heb je nog de industrie, het ecosysteem, het weersysteem enz. De opgave is gigantisch groot om evenwicht via de nodige tegenkoppeling aan te brengen en te behouden.
Vraag me niet hoe, wanneer en hoeveel, ben geen expert op al die terreinen; ken via mijn terrein en praktijk wel de algemene principes en via die weg in aanraking gekomen met het taoïsme dat ook 'n systeem is dat goed inzicht heeft in evenwichten.
De tegenkoppeling die 'n versterker nodig heeft om stabiel te blijven kan berekend worden maar dat is al complex. De wetenschap beschikt over 'n vergevorderde wiskunde en computermodellen wat de systeemtheorie betreft, dus... Het taoïsme zou je in dit verband kunnen zien als 'n soort systeem-filosofie want er zijn overeenkomsten maar ik vrees dat kenners van taoïsme wellicht met deze uitspraak niet gelukkig zullen zijn.

Heb op mijn terrein zoveel met systeem en tegenkoppeling gewerkt dat het voor mij persoonlijk 'n soort bewustwordingsproces geworden is. Daarom stel ik me de vraag of men aan definities eigenlijk veel heeft? En aan wat ik hier schrijf? 40j geleden begreep ik het niet zoals nu. Het is het verschil tussen kennis (theorie) en theorie aangevuld met de praktijk. Dan raakt het meer en meer geïntegreerd in jezelf en 'kennis van 'n hogere orde'. Niet enkel onderwezen theoretische kennis die men sneller vergeet als men er niet mee werkt of niet nodig heeft. Zo wordt het 'n deel van jezelf. Nu zie ik overal systemen met hun tegenkoppeling (of meekoppeling).
Het gevaar bestaat dan ook dat men gaat overdrijven en zelf tegenkoppeling nodig heeft op dit punt; ben me daar van bewust, wie niet? ;)
Het is via die weg dat mijn interesse dan naar bewustwording processen ging en wat bewustzijn dan eigenlijk is.
O.a de som van alle, via de praktijk, geïntegreerde kennis doorheen het leven zelf?
Wat is wijsheid? Definitie staat ook op wiki. Het topic ging over de wijsheid van de Tao.
Heb de algemene principes geschetst van de systeemtheorie en het belang van genoeg maar niet teveel tegenkoppeling dat universeel toepasbaar is maar verder dan dit kan ik niet gaan.
Enkel meer gedetailleerde vragen over de bouw van (buizen)versterkers en tegenkoppeling kan ik min of meer beantwoorden maar de systeemtheorie in detail op alle andere terreinen niet maar het algemeen principe is wel overal hetzelfde. Het is iets dat iedereen zelf kan bestuderen als men er persoonlijk interesse voor heeft en dat hoeft niet via het taoïsme.
'n gebouw staat zo scheef als zijn fundamenten en wordt steeds bedenkelijker als men hoger blijft bouwen zonder de fundamenten te herzien; daarom blijf ik op straat want dan kun je het eventueel duidelijker afgetekend zien tegen de ongelimiteerde skyline.
Yentl
 
Berichten: 126
Geregistreerd: 01 mei 2012, 19:43

Re: De wijsheid van het Tao

Berichtdoor willem_betz » 08 jan 2014, 18:07

De Tao van stoomketels, van vrachtwagens, van WC-spoelbakken, van speed-control, van kerncentrales en nog veel andere dingen, is dat er een veiligheid of regelsysteem ingebouwd wordt om bij te hoge druk, temperatuur of snelheid een rem of beperking in werking te zetten. Het niveau van output waarbij die rem in werking treedt wordt door de ontwerper of gebruiker ingesteld.
De Tao van dit forum is: als er teveel naast de kwestie gezwamd wordt, dan zal de moderator ingrijpen.
De grote Brusselse filosoof Pol Van den Boeynants heeft dit kernachtig tweetalig samengevat: "Te veel is trop, en trop is teveel"
Laat dit je niet weerhouden om je nog verder te bekwamen in de Tao van de lapalissade, het truisme of de tautologie, en kom dan nog eens terug om ons te instrueren. :wink:
Geloof je alle nonsens, of sommige niet? Hoe maak je het onderscheid?
De hevigste missionarissen en propagandisten voor kwakzalvers zijn vaak hun slachtoffers zelf.
Avatar gebruiker
willem_betz
Beheerder
 
Berichten: 4704
Geregistreerd: 24 okt 2006, 01:29

Re: De wijsheid van het Tao

Berichtdoor Yentl » 08 jan 2014, 18:44

Als U die veiligheids, regelsystemen en tegenkoppeling enkel beperkt ziet tot stoomketels, vrachtwagens, WC-spoelbakken, van speed-control, van kerncentrales; tot daar en niet verder: mij goed Willem.
Maar de systeemtheorie gaat verder dan dat.
Het ga je verder goed. ;)
'n gebouw staat zo scheef als zijn fundamenten en wordt steeds bedenkelijker als men hoger blijft bouwen zonder de fundamenten te herzien; daarom blijf ik op straat want dan kun je het eventueel duidelijker afgetekend zien tegen de ongelimiteerde skyline.
Yentl
 
Berichten: 126
Geregistreerd: 01 mei 2012, 19:43

Re: De wijsheid van het Tao

Berichtdoor Blueflame » 08 jan 2014, 22:34

Yentl schreef:Als U die veiligheids, regelsystemen en tegenkoppeling enkel beperkt ziet tot stoomketels, vrachtwagens, WC-spoelbakken, van speed-control, van kerncentrales; tot daar en niet verder: mij goed Willem.
Maar de systeemtheorie gaat verder dan dat.

Maar net dat leg je niet uit.
Dit topic gaat over Tao, maar daarover rep je met geen woord.
Open je eigen zwanstopic in Het Lulhoekje, of kom ter zake.

Mvg.
Nonsense is our core business
Avatar gebruiker
Blueflame
Site Admin
 
Berichten: 4140
Geregistreerd: 20 okt 2006, 12:43

Re: De wijsheid van het Tao

Berichtdoor Renaat » 08 jan 2014, 23:19

Yentl schreef:
renaat schreef:vage termen als ego, holistisch, ... als deze niet duidelijk gedefinieerd worden
Globale definities van ego en holisme staan op wikipedia; dacht dat die termen algemeen bekend waren?


En welke definitie van Wikipedia moet ik dan gebruiken?:

Ego - Wikipedia:

Ego kan verwijzen naar:

Ego (begrip)
Ik (voornaamwoord), in het Latijn het persoonlijk voornaamwoord van de eerste persoon enkelvoud
In de psychoanalyse een alternatief voor de Duitse term "Ich"
Een in de volkstaal gebruikelijke term voor eigenwaarde (psychologie)


Holisme - Wikipedia:

Holisme wordt soms beschreven als tegengesteld aan reductionisme, hoewel de verdedigers van wetenschappelijk reductionisme stellen dat het beter als het tegendeel van gulzig reductionisme kan worden beschouwd. Het kan ook tegenover atomisme worden gesteld. Sommige critici menen dat holisme een kunstmatige kruising van creationisme (creatieve tendens) en evolutietheorie (creatieve evolutie) is.


Bovendien is Wikipedia weliswaar een heel handige bron, maar ook geen heilige bron en kan ik onmogelijk weten dat jij de Wikipedia-definities hanteert. Daarvoor zijn er echt te veel mensen (zeker mensen die graag filosoferen over het ego, holisme, ...) die elk hun eigen definitie hanteren.

Dus laten we niet onnozel doen en afspreken dat jij eerst duidelijk maakt waar je het over hebt als je 'ego', 'holisme', ... gebruikt en als je de Wikipedia-definitie wenst te hanteren duidelijk maakt welke definitie je exact bedoeld.

Renaat
Renaat
 
Berichten: 576
Geregistreerd: 28 jul 2012, 20:26

Re: De wijsheid van het Tao

Berichtdoor outremer » 09 jan 2014, 13:14

Heb op mijn terrein zoveel met systeem en tegenkoppeling gewerkt dat het voor mij persoonlijk 'n soort bewustwordingsproces geworden is. Daarom stel ik me de vraag of men aan definities eigenlijk veel heeft? En aan wat ik hier schrijf? 40j geleden begreep ik het niet zoals nu. Het is het verschil tussen kennis (theorie) en theorie aangevuld met de praktijk. Dan raakt het meer en meer geïntegreerd in jezelf en 'kennis van 'n hogere orde'.


'k Vind niet dat ik de systeemtheorie anders bekijk toen ik nog studeerde of nadien.
Je gaat hem misschien beter begrijpen en makkelijker kunnen toepassen met wat jaren ervaring maar meer dan dat ????

Kun je in een paar zinnen dan eens proberen uit te leggen hoe je van systeemtheorie naar Tao geraakt ?
'k Ben geen expert in levensbeschouwingen en daarom kan ik er de link met harde wiskunde niet mee leggen.
Deus Vult
Avatar gebruiker
outremer
 
Berichten: 194
Geregistreerd: 20 jul 2011, 16:22
Woonplaats: Kasterlee

Re: De wijsheid van het Tao

Berichtdoor Yentl » 11 jan 2014, 00:50

outremer schreef:'k Vind niet dat ik de systeemtheorie anders bekijk toen ik nog studeerde of nadien. Je gaat hem misschien beter begrijpen en makkelijker kunnen toepassen met wat jaren ervaring maar meer dan dat?
Het kan als resultaat geven dat je het in 'n groter verband gaat zien bvb hoe moeilijk interdisciplinair teamwork moet zijn. Iemand uit 'n bep. discipline kan zich wel tot op zekere hoogte theoretisch verdiepen in 'n andere discipline (maar hoeveel disciplines dan?) maar vooral bij gebrek aan praktijk nooit hetzelfde niveau bereiken.
Daarom is het moeilijk om interdisciplinair elkaar te begrijpen en samen te werken.
Maar welke wetenschapper heeft er nog 'n totaaloverzicht wat wetenschap betreft en alles gaat steeds sneller.
Daarom is goed multidisciplinair teamwork de toekomst en de enige weg uit; heb ik al gesteld.
De systeemtheorie is multidisciplinair; wellicht daarom dat die wat op de achtergrond blijft? http://nl.wikipedia.org/wiki/Systeemtheorie
Blueflame schreef:
Yentl schreef:Als U die veiligheids, regelsystemen en tegenkoppeling enkel beperkt ziet tot stoomketels, vrachtwagens, WC-spoelbakken, van speed-control... enz [is dat er een veiligheid of regelsysteem ingebouwd wordt om bij te hoge druk, temperatuur of snelheid een rem of beperking in werking te zetten. Het niveau van output waarbij die rem in werking treedt wordt door de ontwerper of gebruiker ingesteld] (Stuk tussen haakjes [...] had ik er niet bij geplaatst maar daar ging het over).
Maar de systeemtheorie gaat verder dan dat.
Maar net dat leg je niet uit.
Zie hiervoor: zelforganisatie http://nl.wikipedia.org/wiki/Zelforganisatie en autopoïesis http://en.wikipedia.org/wiki/Autopoiesis; er is in dit geval geen ontwerper of gebruiker die de output of rem instelt.
Ik kan niet anders dan verwijzen naar wiki anders worden mijn teksten nog langer.
Het is ook grappig te zien dat wikipedia het enige medium is dat 'n (elementair) totaaloverzicht kan weergeven en waarom? Juist omdat uit multidisciplinaire hoek door verschillende personen als 'n soort team aan gewerkt wordt maar die hoeven elkaar niet te begrijpen wat bij gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek wel vereist is.
Jammer dat wikipedia maar 'n computerprogramma is en geen bewustzijn heeft anders hadden we 'n 'wetenschapper' met 'n bewust totaaloverzicht (zij het elementair zoals wikipedia nu is).
Dit is het verschil tussen mens en machine; duidelijk toch?
blueflame schreef:Dit topic gaat over Tao, maar daarover rep je met geen woord.
Welcome aboard. viewtopic.php?f=5&t=1462#p87203
En zie lager...
outremer schreef:Kun je in een paar zinnen dan eens proberen uit te leggen hoe je van systeemtheorie naar Tao geraakt?
'k Ben geen expert in levensbeschouwingen en daarom kan ik er de link met harde wiskunde niet mee leggen.
De systeemtheorie is niet alleen maar pure wiskunde maar heeft ook 'n paradigma als basis voor de vele disciplines die er mee verbonden zijn. Taoïsme en systeemtheorie zijn beide hollistisch en dynamisch van zienswijze. Systeemtheorie ivm levende systemen: systemen in systemen in systemen die onder elkaar en met de omgeving informatie uitwisselen en interageren = dynamisch.

Ivm andere vragen en reacties:
'Trop is teveel' geldt in beide richtingen want er worden me nu opnieuw 'n hoop vragen tegelijk gesteld en als ik niet meer antwoord is het 'te weinig' dan?
Natuurlijk is iemand die berichten plaatst op het topic taoïsme 'verdacht', wist ik, maar dat deert me niet en dreigementen kunnen me niet raken. Trouwens Taoïsme zien skeppers blijkbaar toch alleen maar als 'gelul' dus zit ik hier goed. Wat vooroordelen in dit verband betreft: wees de stellingen van Poincaré dan hierbij indachtig.
Ik beantwoord geen verdere vragen meer want die zullen als 'n kruisverhoor doorgaan tot in het oneindige en daar leen ik me niet voor.
Teamwork is de toekomst en herhaal ik hierbij dan ook tot in het oneindige.
Heb me via de kennis op mijn terrein wat verder in de systeemtheorie verdiept. Zoek het ook zelf verder uit (of niet) wat de systeemtheorie betreft; genoeg wetenschappelijk werk daarover.
Wat ik elementair bracht ivm de systeemtheorie was enkel maar 'n mogelijke wegwijzer; nogmaals: men hoeft zich daarbij helemaal niet te verdiepen in het taoïsme.
Maar: de weg is wijzer dan de wegwijzer...
Het 'gaat' jullie allen verder goed!
'n gebouw staat zo scheef als zijn fundamenten en wordt steeds bedenkelijker als men hoger blijft bouwen zonder de fundamenten te herzien; daarom blijf ik op straat want dan kun je het eventueel duidelijker afgetekend zien tegen de ongelimiteerde skyline.
Yentl
 
Berichten: 126
Geregistreerd: 01 mei 2012, 19:43

Re: De wijsheid van het Tao

Berichtdoor willem_betz » 11 jan 2014, 01:39

Het 'gaat' jullie allen verder goed!

Wederkerige wensen !
Geloof je alle nonsens, of sommige niet? Hoe maak je het onderscheid?
De hevigste missionarissen en propagandisten voor kwakzalvers zijn vaak hun slachtoffers zelf.
Avatar gebruiker
willem_betz
Beheerder
 
Berichten: 4704
Geregistreerd: 24 okt 2006, 01:29

VorigeVolgende

Keer terug naar Filosofisch-kritische beschouwingen

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron