Interview met Ying Zhang (persisterende Lyme)

Mediaberichten, Debatten, lezingen, dingen die door tijdsdruk dringend zijn, ....

Interview met Ying Zhang (persisterende Lyme)

Berichtdoor alalush » 09 aug 2017, 15:39

Interview met Ying Zhang
Professor Ying Zhang werkt aan de Johns Hopkins Universiteit. Zijn onderzoek focust zich op bacteriële persistentie en antibiotica resistentie. Hij werkt al jaren aan Tuberculose. Sinds 2009 werkt hij aan de ziekte van Lyme en het probleem met persistentie van de bacterie: in de volksmond heet dat chronische Lyme. Zijn onderzoek, in samenhang met onderzoeksresultaten van andere werkgroepen, levert nieuwe invalshoeken op.
Interviewer & auteur: Teike van Baden

Wat zijn de resultaten van uw onderzoek?
Toen we ons onderzoek in het laboratorium startten, vonden we dat de Borrelia bacteriën persister cellen vormen; net zoals gebeurt in andere infecties. Aan het begin van ons onderzoek waren er geen goede testmethodes om te bekijken of medicijnen een dodend effect hebben op Borrelia persisters. Wij hebben daarom een testmethode ontwikkeld, de SYBR Green/PI viability assay, wat ons in staat stelde om de volledige medicijnen-bibliotheek te screenen voor activiteiten tegen de Borrelia persister cellen.
We constateerden dat de huidige antibiotica voor de behandeling van Lyme niet in staat zijn deze meer resistente, persistente cellen van de Borrelia te doden. Deze persisters zorgen ervoor dat de bacteriën terug groeien in het laboratorium. We hebben daarnaast vastgesteld dat antibiotica zoals daptomycine, clofazimine, cotrimoxazol, dapsone en andere antibiotica-kandidaten effectiever zijn in het doden van deze persister cellen dan de huidige Lyme antibiotica.
We vonden dat Borrelia een zeer intrigerend en complex organisme is omdat het van vorm verandert: de spiraalvorm, variabele ronde vormen, geaggregeerde microkolonievormen en zelfs grotere biofilm achtige structuren. Deze persister cellen zijn zeer heterogeen. Er zijn verschillende soorten persisters en de gevoeligheid voor antibiotica verschilt ook.
In deze verschillende vormen verandert de Borrelia ook de antigeen expressie. Dit heeft implicaties voor zowel diagnose als behandeling. De huidige tests zijn gebaseerd op antigenen die uitgedrukt worden door de groeiende organismen en hebben beperkingen. We werken aan het verbeteren van anti-Borrelia behandelingen door antibiotica te vinden die zich richten tegen deze persister cellen. Daarnaast ontwikkelen we sensitievere diagnostische methodes door persister antigenen op te nemen in tests.

Hoe kijkt u tegen persisterende Lyme (chronische Lyme) infectie aan?
Ik denk dat deze infectie zich kan ontwikkelen tot een persisterende en chronische vorm die tolerant dan wel resistent is tegen de huidige antibiotische behandeling voor de ziekte van Lyme. Er is veel debat over deze chronische vorm: ‘bestaat deze wel of niet?’
Het probleem ontstaat door de unieke eigenschappen van de Borrelia bacterie. Dat komt omdat Borrelia na de behandeling in het algemeen niet kan worden gekweekt in patiënten of diermodellen. Bij andere infecties die persisteren kan dit wel. Hoewel men in zeldzame gevallen kweekbare bacteriën vindt na behandeling in hersenvocht of weefsels is dit uitzonderlijk.
Terwijl patiënten terugvallen en zich weer ziek gaan voelen, is het erg moeilijk om de bacterie te isoleren. Dit staat in schril contrast met andere persisterende infecties zoals Tuberculose. Wanneer die patiënten terugvallen kun je het organisme uit sputum kweken. Met Lyme is dit heel anders. Je kan het niet zien.
Anderzijds zie ik dat patiënten lijden en dat patiënten bij herhaalde behandeling kunnen verbeteren. Deze studies gebruiken de huidige Lyme-antibiotica die hoofdzakelijk actief zijn tegen de groeiende vormen van het organisme maar die antibiotica hebben zeer weinig activiteit tegen de persister vormen. Ik denk dat op basis van onze ervaring met Tuberculose-behandeling, met name de ervaring met persister drug pyrazinamide, dat studies die gericht zijn op Borrelia persisters belangrijk zullen zijn voor de verbetering van de behandeling van persisterende Lyme.

Is er een correlatie tussen de tijd die nodig is om een diagnose te stellen en de persistentie van de infectie?
Hoe langer de infectie zich kan ontwikkelen, bijvoorbeeld door vertraagde diagnose, hoe moeilijker de behandeling wordt. Dit geldt ook voor andere persisterende infecties zoals Tuberculose. In muizen vinden we dat, als de infectie langer kan ontwikkelen voor aanvang van de behandeling, het moeilijker wordt de infectie uit te roeien. Maar het is niet altijd zo simpel. Hoewel patiënten vroeg worden gediagnosticeerd, reageren ze niet op behandeling. Dit wordt natuurlijk niet begrepen. Waarom reageert 10-20% van de patiënten niet op de huidige Lyme antibiotica behandelingen? Er zijn verschillende theorieën:
Auto-immuun reacties en immuun-reacties tegen dood antigenen materiaal
Overgebleven weefselschade veroorzaakt door de infectie en ontstekingen
Co-infecties met andere organismes zoals Bartonella en Babesia etc.
Persisterende infectie
Al deze verschillende mogelijkheden kunnen elkaar overlappen. Ik denk dat de persisterende infectie met het Borrelia-organisme zelf ook belangrijk is want dat is aangetoond in diverse diermodellen. Er zijn veel rapportages en studies die het probleem met persistentie demonstreren. Soms is er zelfs isolatie van de bacterie mogelijk. Vicky Logan was een bekend geval. Ze was een patiënte van Kenneth Liegner die helaas overleed aan een chronische, persisterende infectie met Borrelia ondanks antibiotica behandelingen die langer waren dan de richtlijnen voorschreven. Na haar overlijden konden ze Borrelia uit haar hersenvocht kweken.
Ook recente studies laten zien dat persistentie een probleem is. De studie van Adriana Marques toont middels xenodiagnose aan dat persistentie een probleem is. Ze gebruiken steriele teken die patiënten bijten die behandeld zijn met antibiotica en in sommige gevallen kunnen de teken de bacterie weer oppikken via de patiënten. Borrelia kan niet worden gekweekt maar wordt wel aangetoond door moleculaire tests zoals PCR. Het is dus een heel complex organisme. De huidige kweek techniek is niet zo goed. Ondanks dat het organisme levensvatbaar is en op bepaalde manieren zichzelf deelt kun je het op dit moment nog niet in het laboratorium kweken.
Ook de muisstudie van Emir Hodzic en Stephen Barthold uit 2014 toont dit. Ondanks antibiotica behandeling met ceftriaxon gedurende 30 dagen werd er na behandeling weer een toename in DNA-materiaal gezien over een periode van 12 maanden. Toch kon de Borrelia niet kon worden gekweekt. Dit wijst erop dat Borrelia zich kan delen op een manier die we nog niet kunnen kweken. Het is een lastig organisme om mee te werken.

In Nederland hadden we de PLEASE-studie. Kranten rapporteerden dat er geen medicijn helpt bij klachten na de huidige behandeling voor Lyme. Artsen in Nederland rapporteren dat langdurige antibiotica behandelingen niet helpen en hardliners onder deze groep beweren zelfs dat chronische Lyme infectie dus niet bestaat.
Wat denkt u van deze interpretaties en wat kunt u concluderen uit uw eigen onderzoek?

Ten eerste zijn diverse punten van kritiek op het studieontwerp van de PLEASE studie zoals controle-groep en deelname criteria. Het is eigenaardig dat alle patiënten gedurende 2 weken met ceftriaxon werden behandeld en vervolgens gedurende 3 maanden in verschillende behandel subgroepen (placebo en verschillende behandelingsregimes met huidige Lyme-antibiotica) worden verdeeld. Er is geen echte onbehandelde controlegroep, waardoor de gegevens moeilijk te interpreteren zijn. Ook denken sommige artsen dat de lengte van de behandeling niet lang genoeg is.
Een ander punt van kritiek heeft te maken met het soort antibiotica dat wordt ingezet: ceftriaxon, doxycycline en azithromycine/clarithromycine zijn niet erg goed in het doden van de persister cellen. Naast de korte duur van de behandeling is het niet verrassend dat ze niet veel blijvende verbetering zien.
Dit is waar onze studie wellicht om de hoek komt kijken omdat wij antibiotica gevonden hebben die effectiever zijn tegen de persister-vormen dan de huidige Lyme-antibiotica. Toekomstige studies moeten deze antibiotica valideren. Het is te vroeg om te concluderen dat antibiotica niet zal werken. Als je kijkt naar de reacties in de media die verslag deden van de PLEASE studie dan klinkt het alsof alle antibiotica-therapie niet werkt. Ze concluderen dat patiënten met voortdurende klachten niet met antibiotica behandeld kunnen worden maar zo simpel is het niet. Ze begrijpen het belang van persister-drugs niet.
Vanwege ons Tuberculose onderzoek weten we dat een persister-drug zoals pyrazinamide belangrijk is om de therapie te verkorten. Zonder dit middel duurt de therapie voor Tuberculose langer. Tenminste 9-12 maanden. Met deze persister-drug kunnen we de behandeling verkorten tot 6 maanden. Zo’n persister-drug wordt gebruikt binnen het kader van een combinatie-therapie. We hebben een middel nodig dat de persisters aanpakt, een middel dat zich richt op de groeiende vorm en een middel dat werkt tegen de groeiende vorm en de niet-groeiende vorm.
Bij Tuberculose gebruiken we:
Isoniazid dat werkt op het groeiende vorm
Rifampin dat werkt op de groeiende en niet-groeiende vorm
Pyrazinamide dat werkt op de niet groeiende persister vorm
We hebben al deze geneesmiddelen in combinatie voor 6 maanden nodig om Tuberculose efficiënter te genezen.
In het geval van Lyme is de huidige richtlijn te beperkt. De huidige behandeling is goed om de actieve vorm van de ziekte te behandelen maar niet voor de persistente vorm van de ziekte waarschijnlijk vanwege de persister cellen. Het is een heel ongebruikelijke bacterie omdat de persister cellen ook ziekte kunnen veroorzaken. Toch worden veel patiënten succesvol behandeld maar er is ook een grote groep die niet goed reageert op de huidige Lyme-antibiotica behandelingen. Dit is waar we denken dat ons persister-onderzoek een rol gaat spelen.
We moeten deze antibiotica combinaties op een goede manier testen. Inmiddels testen we de combinaties in diermodellen en breiden we ons laboratorium onderzoek uit. Vanuit onze ervaring met Tuberculose verwacht ik dat eenzelfde model implicaties heeft voor de behandeling van persisterende Lyme.

Waarom is er zoveel controverse rondom de ziekte van Lyme?
Het is heel belangrijk om de ziekte van Lyme onder de aandacht te brengen. Er zijn chronische Lyme-patiënten die enorm lijden en voor wie we nog geen effectieve oplossing hebben. Er is geen FDA-goedgekeurde behandeling voor deze persisterende Lyme-infectie. Het is een enorme onvervulde medische noodzaak en overheden en commerciële entiteiten doen nog te weinig om onderzoek naar betere oplossingen financieel te ondersteunen.
Tuberculose is een ziekte die tastbaar is. Mensen kunnen het zien. Als het een long infecteert, kunt je dit goed zien op een scan. Je kunt het organisme in het sputum van patiënten zien. Je kunt het kweken. Dat is allemaal zichtbaar. Met Lyme is dit anders. De complexiteit van de spirocheet maakt het erg moeilijk om het organisme te isoleren. Patiënten lijden vervolgens in stilte, aan de buitenkant lijken ze vaak gezond. Ik denk dat dit onderdeel is van de reden waarom het orthodoxe ‘kamp’ het probleem nog steeds ontkent.
De huidige wetenschap is nog niet geavanceerd genoeg om het organisme te isoleren of om een effectievere behandeling te ontwikkelen maar verschillende groepen werken aan oplossingen. Sommige artsen kiezen ervoor om alleen te geloven wat ze kunnen zien maar wat men ziet is eigenlijk zeer beperkt. Veel dingen kunnen niet gezien worden maar ze zijn er wel.
Voor Lyme hebben we geen manier om de bacterie te kweken zoals bij Tuberculose. Je kunt dan alleen afgaan op de reactie van de patiënt op een ingezette behandeling. Misschien kunnen we biomarkers vinden die ziekte activiteit weerspiegelen. Aan het eind van de dag komt het erop neer dat we een effectieve behandeling moeten vinden om deze chronische patiënten te genezen.
Dit is een ingewikkeld probleem omdat dit zo’n complexe en zich breed uitende ziekte is, met een spectrum dat varieert van actieve- tot chronische ziekte, met auto-immuun aspecten die worden getriggerd door het organisme. Dit is een enorme uitdaging voor de moderne geneeskunde en meer onderzoek is nodig om het probleem op te lossen.

Denkt u dat er hoop is voor patiënten die momenteel ziek blijven na behandeling?
Er is veel activiteit rondom – en vernieuwde interesse in – de ziekte van Lyme. Echter, financiële steun vanuit de overheid laat te wensen over. Patiënten en onderzoekers krijgen wat steun uit stichtingen zoals de Cohen Foundation en de Global Lyme Alliance. Daarvoor zijn we zeer dankbaar. Ze steunen het onderzoek naar Lyme maar om klinische studies te doen en betere diagnostische tests te ontwikkelen is er meer financiering nodig vanuit overheidsinstanties en commerciële entiteiten.
Op basis van de recent gepubliceerde studies en toenemende financiering, denk ik dat er hoop is. We zijn erg gemotiveerd door de recente resultaten die we hebben geboekt. Hoewel de gegevens in vitro zijn, zijn we hoopvol dat dergelijke persister drugs kunnen helpen om deze persistente Lyme-ziekte te behandelen of te genezen. Ondertussen werken wij samen met onze medewerkers in het valideren van de antibiotica combinaties in de diermodellen. Dit is een vrij vervelend, tijdrovend en duur proces.
Ik krijg e-mails en ik ontvang veel telefoontjes van patiënten omdat ze lijden. De huidige behandelingen en richtlijnen hebben deze patiënten gefaald. Ik zou ze willen zeggen dat ze niet moeten opgeven – er is hoop.
http://teikeheeftlyme.nl/2017/08/07/int ... ing-zhang/
alalush
 
Berichten: 129
Geregistreerd: 09 jul 2017, 23:49

Re: Interview met Ying Zhang (persisterende Lyme)

Berichtdoor willem_betz » 09 aug 2017, 16:52

Veelbelovend ? Misschien.
Enig concreet bruikbaar resultaat ? Neen.
Een nieuwe betrouwbare bruikbare diagnose voor "chronische Lyme" ? Neen
Besluit: blijf hopen en ga niet naar de wonder-kwaks
Geloof je alle nonsens, of sommige niet? Hoe maak je het onderscheid?
De hevigste missionarissen en propagandisten voor kwakzalvers zijn vaak hun slachtoffers zelf.
Avatar gebruiker
willem_betz
Beheerder
 
Berichten: 4704
Geregistreerd: 24 okt 2006, 01:29

Re: Interview met Ying Zhang (persisterende Lyme)

Berichtdoor Kristof » 09 aug 2017, 17:42

In interview staat:

Het probleem ontstaat door de unieke eigenschappen van de Borrelia bacterie. Dat komt omdat Borrelia na de behandeling in het algemeen niet kan worden gekweekt in patiënten of diermodellen.


Hoe kan je dan na een behandeling chronische Lyme hebben?
Is dat geen contradictie of vergis ik mij?
For me, it is far better to grasp the Universe as it really is than to persist in delusion, however satisfying and reassuring.
Carl Sagan - RIP
http://www.carlsagan.com/
Avatar gebruiker
Kristof
 
Berichten: 345
Geregistreerd: 08 jan 2010, 16:58

Re: Interview met Ying Zhang (persisterende Lyme)

Berichtdoor alalush » 10 aug 2017, 13:18

ja

In vivo is men nog niet in staat om de borrelia te kweken (enkel in vitro en daar persisteert de infectie).
Dus is er onderzoek nodig om te kijken hoe het in vivo verloopt.
Laatst bijgewerkt door alalush op 10 aug 2017, 13:33, in totaal 1 keer bewerkt.
alalush
 
Berichten: 129
Geregistreerd: 09 jul 2017, 23:49

Re: Interview met Ying Zhang (persisterende Lyme)

Berichtdoor alalush » 10 aug 2017, 13:27

Interview met Kim Lewis
Kim Lewis is onderzoeker en hoogleraar in de microbiologie en verbonden aan de NorthEastern University in Boston. Hij heeft veel prestigieuze onderscheidingen mogen ontvangen voor zijn werk. Hij is gespecialisteerd in onderzoek naar persister cellen en niet kweekbare bacteriën.


Hoe kijkt u tegen ‘chronische’ Lyme aan?
Lyme is een verrassende en verwaarloosde ziekte in de ontwikkelde wereld. Het zou geen verwaarloosde ziekte moeten zijn omdat het een groot aantal mensen beïnvloedt. 10-20% van de patiënten die gediagnosticeerd en tijdig behandeld zijn, ontwikkelen Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS). De oorzaak van PTLDS begrijpen we nog niet.

Wat onderzoekt u met betrekking tot Lyme en wat voor een betekenis heeft dat voor de klinische praktijk?
Mijn laboratorium richt zich op chronische infectieziekten in het algemeen. Wat we een aantal jaren geleden gevonden hebben, is dat bij chronische infectie een kleine populatie van cellen bestaat, die we persisters noemen. Dit zijn slapende, niet actieve, spore-achtige vormen, die tolerant zijn voor antibiotica.
Dit veroorzaakt een recidief van de infectie. Dit gebeurt in bijvoorbeeld urineweg infecties veroorzaakt door E. coli. Ook Pseudomonas in de longen van cystische fibrose patiënten persisteert. Ook spelen persisters een rol in infecties met Tuberculose. Dit wordt zeer goed begrepen dankzij het werk van mijn laboratorium en andere onderzoeksgroepen. Wij hebben behandelingen tegen deze persister cellen ontwikkeld met groot succes.
Neem MRSA bijvoorbeeld: dat is een zeer vieze, vervelende infectie die zowel acuut als chronisch kan verlopen.
MRSA veroorzaakt bot- en beenmerg ontstekingen (osteomyelitis) en is buitengewoon moeilijk te behandelen. Voor deze ziekte hebben we een middel gevonden dat nu wordt ontwikkeld en hopelijk voor behandeling gebruikt gaat worden.
Gebaseerd op deze successen hebben we besloten om het hele probleem met de ziekte van Lyme te benaderen. We onderzoeken nu de link tussen persister cellen en PTLDS. Er zijn twee manifestaties van de ziekte waarbij ik en mijn onderzoeksteam denken te kunnen helpen.

Post Treatment Lyme Disease Syndroom
Reden 1 is het voorkomen van PTLDS. Nu ontwikkelen 10-15% van de patiënten die tijdig worden gediagnosticeerd en behandeld PTLDS. Hoe korter het lichaam in contact komt met de bacterie, hoe lager de kans dat er onaangename gevolgen zullen ontstaan zoals PTLDS. Iedereen die ik sprak, met inbegrip van artsen die sceptisch zijn over de persisterende aanwezigheid van de bacterie, zijn het hier over eens.
De kansen dat je PTLDS ontwikkelt zullen drastisch afnemen als je de bacterie direct uitschakelt. Door zeer krachtige therapie in te zetten die de bacterie bijna onmiddellijk uitschakelt, nemen de kansen op PTLDS waarschijnlijk af. Dit is een verbetering op een therapie die 2-3 weken moet duren. Ik vermoed dat deze 2-3 weken behandelingen nu nodig zijn vanwege de persister cellen. Antibiotica zou moeten werken in een dag of twee; dat zou niet twee weken moeten duren.

Lyme Artritis
Reden 2 is waar de patiënten Lyme artritis hebben ontwikkeld door een vertraagde diagnose. Bij Lyme artritis is dikwijls 3 maanden antibiotica nodig om de bacterie uit te roeien. Dit is geen goede manier om een besmettelijke ziekte te behandelen. We moeten voorkomen dat we patiënten moeten behandelen met 3 maanden antibiotica. Dit geeft enorme bijwerkingen, vernietigt de nuttige bacteriën (microbioom) en heeft andere nare neven-effecten. Dit kan aanzienlijk worden verbeterd. Opnieuw, waarom heb je 3 maanden antibiotica nodig? Er is weinig twijfel dat dit komt omdat er persister cellen zijn. Zo zie ik voor de hand liggende manieren om in te grijpen.
Dan is er het complexe verhaal van mensen die helaas lijden aan PTLDS. Een mogelijkheid is dat er nog steeds persister cellen in lage aantallen aanwezig zijn die een sluimerende ontsteking veroorzaken die zich wellicht uit als een auto-immuunziekte. De andere mogelijkheid, die de meerderheid van de artsen lijkt aan te hangen, is dat de bacterie weg is en er schade is gedaan aan het immuunsysteem waardoor je opnieuw een presentatie hebt van klachten.
Een ding dat we willen vermijden, is onsuccesvol zijn in wat we ondernemen. Ik werk niet graag aan een project waar geen mogelijkheden liggen voor een oplossing. Ik heb veel zitten denken over dit probleem. Hoe weten we zeker dat de bacterie is uitgeroeid in patiënten met PTLDS?
Er zijn interessante studies geweest over de microbioom en auto-immuunziekten. Die studies laten zien dat het herstellen van de microbioom auto-immuunklachten verbetert. Momenteel kijken we met de groep van de John Hopkins University naar de microbioom van patiënten met PTLDS. We kijken of er abnormaliteiten zijn. Als die er zijn hebben we een goed idee hoe we dat kunnen herstellen. Dit zijn mijn algemene gedachten over hoe we kunnen interfereren met de ziekte.

Hoe maakt u onderscheid tussen mensen met een actieve infectie en PTLDS?
Ik ben geen expert op het gebied van diagnostiek, maar ik heb dit natuurlijk nauwgezet gevolgd. Om goed werk te leveren, moeten we er natuurlijk zeker van zijn dat iemand echt PTLDS heeft en geen andere aandoening. Het zou dus fijn zijn als we een biologische marker vinden. Zo zouden we een bloedtest kunnen afnemen en zeggen: deze patiënt heeft PTLDS.
Ik was recent op een Lyme bijeenkomst en de groep van Colombia University presenteerde zeer spannende resultaten. Ze hebben markers ontdekt die een sterke correlatie hebben met PTLDS. Met ongeveer 80% nauwkeurigheid kun je de aandoening voorspellen. Dat is vrij hoog. Ze hebben dit nog niet gepubliceerd, maar het is onderweg en ik denk dat dit een groot verschil gaat maken.

Is kweek voor Borrelia infectie de gouden standaard voor bevestiging van genezing?
Verschillende groepen hebben gerapporteerd dat je in een diermodel het DNA van de bacterie kunt aantonen. Het DNA is wel aanwezig, maar ze kunnen de bacterie niet kweken. Door een teek op het dier aan te brengen, kan de teek de bacterie oppikken en overdragen aan een ander dier waarin hetzelfde DNA vervolgens kon worden aangetoond. Deze dieren ontwikkelen dan eenzelfde ziekteproces. Dit is de niet te kweken vorm van de bacterie. Een van de specialisaties van ons laboratorium is werken met niet te kweken bacteriën. Dit gaan we tot de bodem uitzoeken.

Sommige doktoren zeggen dat co-infecties een rol spelen, wat denkt u?
Er zijn verschillende factoren waardoor de patiënt PTLDS ontwikkelt. Aan de John Hopkins Universiteit vinden ze dat ongeveer 10% van de patiënten PTLDS ontwikkelt en ze voeren natuurlijk routine-matig tests voor co-infecties uit maar tot op heden zijn de aantallen patiënten met co-infecties niet hoog. Ik denk niet dat alleen patiënten met meer infecties dan alleen Borrelia Burgdorferi PTLDS ontwikkelen. Ik zie daar geen correlatie.

Is er hoop voor patiënten met voortdurende klachten?
In Amerika is er een hernieuwde interesse voor de ziekte van Lyme. Vanuit verschillende velden zoals immunologie, diagnostiek, epidemiologie wordt er meegewerkt. Dit netwerk aan samenwerkingen was er 10 jaar geleden niet. Er zitten nog steeds gaten in onze kennis en data maar we vullen dit steeds sneller op.

Is er iets wat u wil toevoegen aan dit interview?
Een van de redenen waarom dit onderzoeksveld wordt verwaarloosd is vanwege het gebrek aan fondsen om betekenisvol onderzoek te doen. In zowel de Verenigde Staten als in Europa. Dit is aan het veranderen in Amerika. Verschillende fondsen hebben aanzienlijke ondersteuning geboden aan wetenschappers zoals ik.
Het National Institute of Health intensiveert ook de financiële ondersteuning. Ik denk niet dat zulke ingrijpende veranderingen plaats vinden in Europa. De Europese manifestatie van Lyme is iets anders dan die in Amerika. We hopen dat onze onderzoeksresultaten ook zullen vertalen naar Europa maar dat is geen zekerheid. Het zou mooi zijn als vergelijkbare, goed gefinancierde ontwikkelingen in Europa zouden plaats vinden.
Ik hoop dat mensen zoals jij zullen helpen om overheden en fondsen te stimuleren om fatsoenlijk geld voor onderzoek naar deze ziekte te financieren.

bron: http://teikeheeftlyme.nl/2017/07/30/int ... kim-lewis/
alalush
 
Berichten: 129
Geregistreerd: 09 jul 2017, 23:49

Re: Interview met Ying Zhang (persisterende Lyme)

Berichtdoor willem_betz » 10 aug 2017, 19:35

alalush schreef:ja
In vivo is men nog niet in staat om de borrelia te kweken (enkel in vitro en daar persisteert de infectie).
Dus is er onderzoek nodig om te kijken hoe het in vivo verloopt.

Dit klinkt als BAARLIJKE NONSENS. Het kweken in vivo (= in een levend wezen) is een zeldzaam toegepaste techniek, het werd vroeger gebruikt om TBC bacillen aan te tonen door ze in cavia's in te spuiten en te laten groeien.
Een infectie die "persisteert in vitro" ??? Dat betekent in een schaaltje of proefbuis. Bij mijn weten hebben proefbuizen geen immuniteit of infectie dodend systeem, dus eens geinfecteerd blijft dat zo, wat dacht je ? :roll:
Geloof je alle nonsens, of sommige niet? Hoe maak je het onderscheid?
De hevigste missionarissen en propagandisten voor kwakzalvers zijn vaak hun slachtoffers zelf.
Avatar gebruiker
willem_betz
Beheerder
 
Berichten: 4704
Geregistreerd: 24 okt 2006, 01:29

Re: Interview met Ying Zhang (persisterende Lyme)

Berichtdoor willem_betz » 10 aug 2017, 19:41

Hoe maakt u onderscheid tussen mensen met een actieve infectie en PTLDS?
Ik ben geen expert op het gebied van diagnostiek, maar ik heb dit natuurlijk nauwgezet gevolgd. Om goed werk te leveren, moeten we er natuurlijk zeker van zijn dat iemand echt PTLDS heeft en geen andere aandoening. Het zou dus fijn zijn als we een biologische marker vinden. Zo zouden we een bloedtest kunnen afnemen en zeggen: deze patiënt heeft PTLDS.
Ik was recent op een Lyme bijeenkomst en de groep van Colombia University presenteerde zeer spannende resultaten. Ze hebben markers ontdekt die een sterke correlatie hebben met PTLDS. Met ongeveer 80% nauwkeurigheid kun je de aandoening voorspellen. Dat is vrij hoog. Ze hebben dit nog niet gepubliceerd, maar het is onderweg en ik denk dat dit een groot verschil gaat maken.

Dus lees goed, ze hebben nog geen betrouwbare test, dus geen betrouwbare diagnose !
Zelfs als die belofte van 80% zou waar worden, dan zullen er waarschijnlijk enorm veel vals positieven zijn, veel meer dan echt positieven. (probabiliteiten volgens Bayes)
Geloof je alle nonsens, of sommige niet? Hoe maak je het onderscheid?
De hevigste missionarissen en propagandisten voor kwakzalvers zijn vaak hun slachtoffers zelf.
Avatar gebruiker
willem_betz
Beheerder
 
Berichten: 4704
Geregistreerd: 24 okt 2006, 01:29

Re: Interview met Ying Zhang (persisterende Lyme)

Berichtdoor alalush » 10 aug 2017, 22:02

Ik neem aan dat Prof. Zhang niet zomaar beweringen maakt en werkelijk volgens de regels van de kunst aan wetenschappelijk onderzoek doet.
http://journals.plos.org/plosone/articl ... ne.0117207
alalush
 
Berichten: 129
Geregistreerd: 09 jul 2017, 23:49

Re: Interview met Ying Zhang (persisterende Lyme)

Berichtdoor willem_betz » 10 aug 2017, 23:29

Zhang is wel eerlijk, hij zegt duidelijk dat er nog geen betrouwbare test voor de diagnose bestaat, men zoekt nog. Wat jij ervan maakt of mee suggereert raakt kant noch wal, is niet correct of eerlijk.
Dat is de steeds weerkerende taal van de kwakkers en hun adepten: het is veelbelovend. Wij zijn niet tevreden met beloftes, we willen bewijzen zien en die moeten dan nog onafhankelijk geverifieerd worden.
Geloof je alle nonsens, of sommige niet? Hoe maak je het onderscheid?
De hevigste missionarissen en propagandisten voor kwakzalvers zijn vaak hun slachtoffers zelf.
Avatar gebruiker
willem_betz
Beheerder
 
Berichten: 4704
Geregistreerd: 24 okt 2006, 01:29

Re: Interview met Ying Zhang (persisterende Lyme)

Berichtdoor alalush » 22 aug 2017, 01:02

Dietrich Klinghardt, MD, PhD spoke on "Lyme Solutions" 2017 and shared:

"If Lyme disease doesn't exist, then the Holocaust never existed."

There is no place for treating Lyme disease with antibiotics.

Recently published an article with Dr. Marco Ruggiero on ultrasound for provoking Lyme testing and for therapeutic purposes. http://betterhealthguy.link/RKProtocol

Symptoms of the 2017 patient include anxiety, ADD, short-term memory issues, lack of zest, difficulty sleeping, aches and pains, sinus problems, inner vibrations, and more.

Anxiety is an issue in 2 out of 3 of his patients.

Medical sleeping drugs are terrible. The residue of Valium can be found in tissues 30 years later.

Only 25% of patients with Lyme get an EM rash; it is always a second strike (meaning the second time you were exposed/infected, not the first).

Strep has 8 genes, syphilis has 27, Lyme now has 800+ genes.

There was a Leptospirosis outbreak in Cuba where they gave a 200C dilution to 2-3 million people and the incidence of illness went down by over 80%.
This was the largest proving of homeopathy ever.

Exposing Borrelia to spinal fluid leads to blebs, not spirochetes. Neurologists are looking in the wrong place. When a neurologist looks in the spinal fluid, they are trying to prove that you don't have Lyme.

Blebs can live several million years outside of a host.

Antibiotics are an acceptable approach for acute Lyme; may consider 400mg daily of minocycline for at least 3 weeks.

Cysts can survive HCl and can survive 600 degrees Fahrenheit. Antibiotics won't destroy them.

Most autoimmune disease is the long-term outcome of antibiotics leading to cysts in the body.

Antibiotics should be the appetizer; not the main dish.

He has never had a case of MS without Lyme. MS is often the long-term outcome of untreated Lyme.

He always finds Bartonella in ALS.

No Alzheimer's brain has been found without spirochetes.

The provoked urine PCR is the most specific test for Lyme disease.

He previously suggested that 80% of children with autism have Lyme disease. He now indicates that with advances in testing, he finds Lyme in 100% of cases of autism. There is not an ASD child without Lyme.

Addison's disease is stage 2 of Lyme.

Lyme may be transmitted by mosquitos, fleas, spiders, head lice, blood transfusions, sex, trans-placentally, unpasteurized milk, and breast feeding.

90% of Lyme is from an insect other than a tick; why is it called a "tick-borne" disease? It is not.

60% of Bells Palsy is caused by Lyme based on ELISA testing; 100% is a mix of Lyme and HSV-1.

Trigeminal neuralgia is commonly the result of living spirochetes.

Lyme is the only illness other than AIDS that invades the cells of the immune system that are supposed to kill it.

CD57 is highly unreliable; has seen a range of 8-250 in the same patient in the same day.

The Lyme tooth is the first molar; it is the first tooth that dies.

Interstitial Cystitis is often caused by Borrelia; the largest number of microbes is found in the wall of the bladder.

Prostatitis is often Lyme and Babesia.

A heart arrhythmia is not a heart problem but a problem with the vagus nerve; often associated with the wisdom teeth extraction sites.

In autism, there may be exposure to Lyme or Bartonella in the womb, there may be stress from repeated vaccinations, there may be breast milk full of spirochetes.

We don't have a functioning blood-brain barrier until 18 months old.

With results of PCR testing for Lyme, Dr. Klinghardt suggests that as many as 10 million people per year may be exposed to Lyme.

Inflammatory cytokines cross the placenta during pregnancy.

Borrelia miyamotoi responds well to antibiotic therapy where Borrelia afzelii, garinii, and burgdorferi do not.

Co-infections are microbes transmitted with the exposure to Borrelia and may include Bartonella, Babesia, Ehrlichia, Rickettsia, Mycoplasma, and some viruses.

Opportunistic infections may be parasites, molds, and some viruses. These were already present and not the result of the Lyme exposure, but become an issue again due to a dysregulated immune system.

Lyme is "AIDS minor".
80% of people studied on a flight from Moscow to New York had evidence of Mycoplasma; whereas only one had evidence at the start of the flight.
alalush
 
Berichten: 129
Geregistreerd: 09 jul 2017, 23:49

Re: Interview met Ying Zhang (persisterende Lyme)

Berichtdoor Heeck » 25 aug 2017, 10:22

Alalush,

Bedoel je deze Klinghardt:


http://www.klinghardtacademy.com/images ... nanovi.pdf

https://www.psiram.com/de/index.php/Dietrich_Klinghardt

????

Dan zou ik de oranje waarschuwingslichten maar aanzetten.

Roeland
Begrip is een waan met een warm gevoel, dus MIJDT SPIJT.
www.edge.org
Avatar gebruiker
Heeck
 
Berichten: 6546
Geregistreerd: 20 okt 2006, 22:09
Woonplaats: Leeuwarden

Re: Interview met Ying Zhang (persisterende Lyme)

Berichtdoor Digit » 25 aug 2017, 12:33

De eend-regel:
Als het er uit ziet als een eend,
het kwaakt als een eend
en waggelt als een eend,
Dan is het allicht ook een eend.

En de eend die sprak: "Kwak, kwak, kwak!"

Groetjes,

Digit
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

Re: Interview met Ying Zhang (persisterende Lyme)

Berichtdoor Renate » 25 aug 2017, 13:03

Heeck schreef:Alalush,

Bedoel je deze Klinghardt:


http://www.klinghardtacademy.com/images ... nanovi.pdf

https://www.psiram.com/de/index.php/Dietrich_Klinghardt

????

Dan zou ik de oranje waarschuwingslichten maar aanzetten.

Roeland

Oranje?
Als ik MMS en Germanische Neue Medizin zie, dan verschijnen er bij mij vooral heel veel rode waarschuwingslichten.
Renate
 
Berichten: 2234
Geregistreerd: 24 jan 2011, 00:52

Re: Interview met Ying Zhang (persisterende Lyme)

Berichtdoor willem_betz » 25 aug 2017, 15:10

alalush schreef:Dietrich Klinghardt, MD, PhD spoke on "Lyme Solutions" 2017 and shared:

There is no place for treating Lyme disease with antibiotics.

This was the largest proving of homeopathy ever.

Antibiotics are an acceptable approach for acute Lyme; may consider 400mg daily of minocycline for at least 3 weeks.

Antibiotics should be the appetizer; not the main dish.

He has never had a case of MS without Lyme. MS is often the long-term outcome of untreated Lyme.

No Alzheimer's brain has been found without spirochetes.

He previously suggested that 80% of children with autism have Lyme disease. He now indicates that with advances in testing, he finds Lyme in 100% of cases of autism. There is not an ASD child without Lyme.

Addison's disease is stage 2 of Lyme.

90% of Lyme is from an insect other than a tick; why is it called a "tick-borne" disease? It is not.

60% of Bells Palsy is caused by Lyme based on ELISA testing; 100% is a mix of Lyme and HSV-1.

Trigeminal neuralgia is commonly the result of living spirochetes.

Lyme is the only illness other than AIDS that invades the cells of the immune system that are supposed to kill it.

The Lyme tooth is the first molar; it is the first tooth that dies. :lol: :lol: :lol:

A heart arrhythmia is not a heart problem but a problem with the vagus nerve; often associated with the wisdom teeth extraction sites.

In autism, there may be exposure to Lyme or Bartonella in the womb, there may be stress from repeated vaccinations, there may be breast milk full of spirochetes.


Deze collectie van nonsens en leugens verdient een ereplaats in het kwakmuseum.
Lyme is dus de oorzaak van facialis-paralyse, autisme, AIDS, trigeminuspijn, hartrithme, MS, enz, enz... en dat allemaal door die wijsheidstand !
Geloof je alle nonsens, of sommige niet? Hoe maak je het onderscheid?
De hevigste missionarissen en propagandisten voor kwakzalvers zijn vaak hun slachtoffers zelf.
Avatar gebruiker
willem_betz
Beheerder
 
Berichten: 4704
Geregistreerd: 24 okt 2006, 01:29

Re: Interview met Ying Zhang (persisterende Lyme)

Berichtdoor alalush » 26 aug 2017, 17:38

Sleeper cells: The stringent response and persistence in the Borreliella (Borrelia) burgdorferi enzootic cycle
Infections with tick-transmitted Borreliella (Borrelia) burgdorferi, the cause of Lyme disease, represent an increasingly large public health problem in North America and Europe. The ability of these spirochetes to maintain themselves for extended periods of time in their tick vectors and vertebrate reservoirs is crucial for continuance of the enzootic cycle as well as for the increasing exposure of humans to them. The stringent response mediated by the alarmone (p)ppGpp has been determined to be a master regulator in B. burgdorferi. It modulates the expression of identified and unidentified open reading frames needed to deal with and overcome the many nutritional stresses and other challenges faced by the spirochete in ticks and animal reservoirs. The metabolic and morphologic changes resulting from activation of the stringent response in B. burgdorferi may also be involved in the recently described non-genetic phenotypic phenomenon of tolerance to otherwise lethal doses of antimicrobials and to other antimicrobial activities. It may thus constitute a linchpin in multiple aspects of infections with Lyme disease borrelia, providing a link between the micro-ecological challenges of its enzootic life-cycle and long-term residence in the tissues of its animal reservoirs, with the evolutionary side-effect of potential persistence in incidental human hosts. This article is protected by copyright. All rights reserved.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1 ... 13897/full
alalush
 
Berichten: 129
Geregistreerd: 09 jul 2017, 23:49

Re: Interview met Ying Zhang (persisterende Lyme)

Berichtdoor alalush » 26 aug 2017, 21:01

Steere writes about deformed B cells, later shown to be an outcome of LYMErix, too.

Clinical pathologic correlations of Lyme disease by stage.

Duray PH1, Steere AC.

”....Soon after the onset of ECM, the organism disseminates hematogenously, with what appears to be random dispersal throughout the body. The immune response involves virtually all of the organs and structures of the reticuloendothelial system including the bone marrow, and clinical pain and discomfort seems to correlate with hyperplasia of lymph nodes and spleen and bone marrow. Diffuse visceral involvement in this acute stage mimics infectious mononucleosis or disseminated viral syndromes. These include conjuctivitis, pharyngitis, pneumonitis with dry cough and mild pleuritic pain, hepato-splenic tenderness, lymph node swelling of the neck and groin, and orchitis. There is lymphoid hyperplasia of the lymph nodes and spleen consisting of prominent germinal centers and numerous perifollicular lymphocytes, with proliferation of plasma cell precursors and mature plasma cells. The plasma cell precursors are large, appear tumor-like, and can resemble Reed-Sternberg cells. Others look like typical immunoblasts (FIG. 1). In one example, cervical lymph nodes show cell degeneration with karyorrhexis and nuclear debris of lymphoid elements. This patient had repeated high fevers and marked discomfort of neck nodes. Large atypical immunoblasts can also be seen in the spleen and bone marrow. The red pulp of the spleen is congested, not unlike that seen in infectious mononucleosis. Spirochetes can be demonstrated in the lymph nodes, spleen and bone marrow and liver. There is a transient hepatitis reflected by elevated liver cell enzymes such as SGOT, SGPT, and GGT. The liver can vary from a mild lymphocytic portal triaditis all the way to liver cell derangement that simulates acute viral hepatitis. The cells at this stage appear swollen with clear cytoplasm and microvesicles of fat (FIG. 2). Numerous leukocytes are seen in the sinusoids, and there is Kupffer cell hyperplasia..."

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2847622

J Immunol. 2005 Jun 1;174(11):6639-47.

Role of TLR in B cell development: signaling through TLR4 promotes B cell maturation and is inhibited by TLR2.

Hayashi EA1, Akira S, Nobrega A.

Author information

AbstractThe role of TLR4 in mature B cell activation is well characterized. However, little is known about TLR4 role in B cell development. Here, we analyzed the effects of TLR4 and TLR2 agonists on B cell development using an in vitro model of B cell maturation. Highly purified B220(+)IgM(-) B cell precursors from normal C57BL/6 mouse were cultured for 72 h, and B cell maturation in the presence of the TLR agonists was evaluated by expression of IgM, IgD, CD23, and AA4. The addition of LPS or lipid A resulted in a marked increase in the percentage of CD23(+) B cells, while Pam3Cys had no effect alone, but inhibited the increase of CD23(+) B cell population induced by lipid A or LPS. The TLR4-induced expression of CD23 is not accompanied by full activation of the lymphocyte, as suggested by the absence of activation Ag CD69. Experiments with TLR2-knockout mice confirmed that the inhibitory effects of Pam3Cys depend on the expression of TLR2. We studied the effects of TLR-agonists on early steps of B cell differentiation by analyzing IL-7 responsiveness and phenotype of early B cell precursors: we found that both lipid A and Pam3Cys impaired IL-7-dependent proliferation; however, while lipid A up-regulates B220 surface marker, consistent with a more mature phenotype of the IgM(-) precursors, Pam3Cys keeps the precursors on a more immature stage. Taken together, our results suggest that TLR4 signaling favors B lymphocyte maturation, whereas TLR2 arrests/retards that process, ascribing new roles for TLRs in B cell physiology.
alalush
 
Berichten: 129
Geregistreerd: 09 jul 2017, 23:49

Re: Interview met Ying Zhang (persisterende Lyme)

Berichtdoor willem_betz » 26 aug 2017, 21:52

en wat denk je hiermee te hebben aangetoond ?
Geloof je alle nonsens, of sommige niet? Hoe maak je het onderscheid?
De hevigste missionarissen en propagandisten voor kwakzalvers zijn vaak hun slachtoffers zelf.
Avatar gebruiker
willem_betz
Beheerder
 
Berichten: 4704
Geregistreerd: 24 okt 2006, 01:29

Re: Interview met Ying Zhang (persisterende Lyme)

Berichtdoor alalush » 27 aug 2017, 00:16

Seronegative Lyme disease. Dissociation of specific T- and B-lymphocyte responses to Borrelia burgdorferi.

Dattwyler RJ1, Volkman DJ, Luft BJ, Halperin JJ, Thomas J, Golightly MG.
Author information
Abstract
The diagnosis of Lyme disease often depends on the measurement of serum antibodies to Borrelia burgdorferi, the spirochete that causes this disorder. Although prompt treatment with antibiotics may abrogate the antibody response to the infection, symptoms persist in some patients. We studied 17 patients who had presented with acute Lyme disease and received prompt treatment with oral antibiotics, but in whom chronic Lyme disease subsequently developed. Although these patients had clinically active disease, none had diagnostic levels of antibodies to B. burgdorferi on either a standard enzyme-linked immunosorbent assay or immunofluorescence assay. On Western blot analysis, the level of immunoglobulin reactivity against B. burgdorferi in serum from these patients was no greater than that in serum from normal controls. The patients had a vigorous T-cell proliferative response to whole B. burgdorferi, with a mean ( +/- SEM) stimulation index of 17.8 +/- 3.3, similar to that (15.8 +/- 3.2) in 18 patients with chronic Lyme disease who had detectable antibodies. The T-cell response of both groups was greater than that of a control group of healthy subjects (3.1 +/- 0.5; P less than 0.001). We conclude that the presence of chronic Lyme disease cannot be excluded by the absence of antibodies against B. burgdorferi and that a specific T-cell blastogenic response to B. burgdorferi is evidence of infection in seronegative patients with clinical indications of chronic Lyme disease.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3054554
alalush
 
Berichten: 129
Geregistreerd: 09 jul 2017, 23:49

Re: Interview met Ying Zhang (persisterende Lyme)

Berichtdoor willem_betz » 27 aug 2017, 02:29

Zucht! Dat artikel toont enkel aan dat er vals negatieven zijn voor die bepaalde test. Dat is niet nieuw, dat geldt voor elke medische test.
Een test kan niet als positieve (bevestigen) noch als negatieve ( uitsluiten van) diagnose gebruikt en beoordeeld worden als we niet weten hoe groot de kans is op een vals positief en vals negatief resultaat. (specificiteit en selectiviteit)
Dat wordt berekend volgens het theorema van Bayes, waarbij dan ook nog rekening dient gehouden met prevalentie.
Een redelijk eenvoudige uitleg hiervan, met voorbeelden: https://betterexplained.com/articles/an-intuitive-and-short-explanation-of-bayes-theorem/
Zie het uitgewerkte voorbeeld, de resultaten of probabiliteiten zijn erg contra-intuitief.
Een nieuwe test introduceren is zinloos of misleidend tenzij we ook daarvan die cijfers kennen, dus hier vooral hoeveel gezonde personen ten onrechte ziek worden verklaard. Dat schijnt het grote probleem te zijn met die dure Duitse testen van de Lyme-kwaks en goeroes.
Bij die testen is er dan ook nog het probleem om te onderscheiden tussen aktieve ziekte versus ooit ziek geweest maar niet meer actief (vergelijk met tuberculine-test )
En uiteraard is er dan nog steeds het grootste probleem: of de aangeprezen behandelingen effectief zijn of niet.
Geloof je alle nonsens, of sommige niet? Hoe maak je het onderscheid?
De hevigste missionarissen en propagandisten voor kwakzalvers zijn vaak hun slachtoffers zelf.
Avatar gebruiker
willem_betz
Beheerder
 
Berichten: 4704
Geregistreerd: 24 okt 2006, 01:29

Re: Interview met Ying Zhang (persisterende Lyme)

Berichtdoor pitman » 27 aug 2017, 14:32

Ik meen te begrijpen dat je drager kunt zijn de de anti-stoffen zonder ziek te zijn geworden. Dat het imuunsysteem komaf maakte met de ziekteverwekkers zonder symptomen te veroorzaken.

Is dat juist?


Grtn
pitman
 
Berichten: 256
Geregistreerd: 27 jan 2009, 17:09
Woonplaats: gent

Re: Interview met Ying Zhang (persisterende Lyme)

Berichtdoor willem_betz » 27 aug 2017, 15:35

pitman schreef:Ik meen te begrijpen dat je drager kunt zijn de de anti-stoffen zonder ziek te zijn geworden. Dat het imuunsysteem komaf maakte met de ziekteverwekkers zonder symptomen te veroorzaken.
Is dat juist?

Ongeveer juist, met nuances. Het zegt niet meer dan dat er ooit contact is geweest met de bacterie of virus, en dat er op gereageerd werd. Het vertelt niet of je er nu erg ziek van bent/was of niet. Het lichaam met antilichamen staat nu klaar om snel te reageren bij een volgend contact. De aanwezigheid van antilchamen kan ook betekenen dat "het gevecht" nog bezig is, en zegt dus niet "wie er wint of gewonnen heeft". Men tracht dan dat onderscheid te maken door andere meetmethoden, zoals herhaalde bepalingen en vergelijken van sterkte of hoeveelheid, of op basis van de sterkte van een reactie zoals bij de tuberculine test.
Immunologie en allergologie is complex, het werd een apart vakgebied, er zijn artsen die die zich enkel nog daarmee bezig houden.
Geloof je alle nonsens, of sommige niet? Hoe maak je het onderscheid?
De hevigste missionarissen en propagandisten voor kwakzalvers zijn vaak hun slachtoffers zelf.
Avatar gebruiker
willem_betz
Beheerder
 
Berichten: 4704
Geregistreerd: 24 okt 2006, 01:29

Re: Interview met Ying Zhang (persisterende Lyme)

Berichtdoor willem_betz » 28 aug 2017, 12:07

Het NCRV-programma De Monitor heeft de Amsterdamse Lyme-arts Geert Kingma ontmaskerd. De Lyme-test die hij gebruikt is onbetrouwbaar.
http://www.kwakzalverij.nl/nieuws/lyme-held-geert-kingma-gebruikt-onbetrouwbare-test/

citaat:
Renckens: “Lyme is niet eenduidig te diagnosticeren, bloedtesten geven geen duidelijk beeld over de aanwezigheid van de bacterie. Alternatieve behandelaars spelen hier handig op in met alternatieve testen. Zoals die Duitse LTT-bloedtest. Nederlandse wetenschappers in het reguliere circuit hebben geen vertrouwen in de betrouwbaarheid ervan.”

“Het is ook bijna niet uit te leggen. Mensen hebben klachten en de dokter kan helemaal niets vinden als verklaring (zie ook de boze reacties op de uitzending - red.). Voor de patiënten is dit onbevredigend. Vaak komen ze in aanraking met een militante omgeving van lotgenoten die hen het idee geeft dat ze slachtoffer zijn van een tekenbeet, van een virusinfectie, van een kop/staartbotsing of van een vergiftiging. Hun beeld verhardt dan waardoor er een verstoorde relatie ontstaat tussen patiënt en de reguliere arts waarna de zoektocht begint naar erkenning en naar genezing.”
Geloof je alle nonsens, of sommige niet? Hoe maak je het onderscheid?
De hevigste missionarissen en propagandisten voor kwakzalvers zijn vaak hun slachtoffers zelf.
Avatar gebruiker
willem_betz
Beheerder
 
Berichten: 4704
Geregistreerd: 24 okt 2006, 01:29

Re: Interview met Ying Zhang (persisterende Lyme)

Berichtdoor alalush » 31 aug 2017, 00:41

ZEVER GEZEVER !

Het enige wat reguliere artsen doen is patiënten psychosomatiseren terwijl ze lijden aan ernstige biologische ziektes.
Kun je patienten het kwalijk nemen dat ze naar artsen gaan die jarenlang expertise hebben opgebouwd daar waar andere artsen totaal geen kennis van zaken hebben? Je hebt nu eenmaal artsen die enkel hun kookboek toepassen (die ze vanbuiten hebben geleerd tijdens hun studies) of je kunt verder kijken naar artsen die door ervaring, inzichten en klinische respons verder hebben geleerd patiënten te behandelen volgens de definitie van geneeskunde.

https://www.lymedisease.org/neurologica ... sual-mold/
alalush
 
Berichten: 129
Geregistreerd: 09 jul 2017, 23:49

Re: Interview met Ying Zhang (persisterende Lyme)

Berichtdoor Heeck » 31 aug 2017, 11:04

Alalush,

Heb je je al verder verdiept in Klinghardt zijn credentials en in het apparaat Nanovi?
En?

Je evaluatie van mijn inbreng daarover heb ik nog niet gezien.

Roeland
Begrip is een waan met een warm gevoel, dus MIJDT SPIJT.
www.edge.org
Avatar gebruiker
Heeck
 
Berichten: 6546
Geregistreerd: 20 okt 2006, 22:09
Woonplaats: Leeuwarden

Re: Interview met Ying Zhang (persisterende Lyme)

Berichtdoor Digit » 31 aug 2017, 11:21

alalush schreef:ZEVER GEZEVER !

Juist! Stop maar!!!

alalush schreef:Het enige wat reguliere artsen doen is patiënten psychosomatiseren terwijl ze lijden aan ernstige biologische ziektes.

Dat beweer jij en de (andere?) charlatans / kwaks, maar dat blijkt niet uit de feiten.

alalush schreef:Kun je patienten het kwalijk nemen dat ze naar artsen gaan die ......

Dat kun je uiteraard niet, ze worden immers vakkundig belazerd en zijn dus vooral zelf slachtoffer. Je kan ze alleen helpen met correcte informatie, en dat doe jij dus niét!

alalush schreef:.... die jarenlang expertise hebben opgebouwd daar waar andere artsen totaal geen kennis van zaken hebben? Je hebt nu eenmaal artsen die enkel hun kookboek toepassen (die ze vanbuiten hebben geleerd tijdens hun studies) of je kunt verder kijken naar artsen die door ervaring, inzichten en klinische respons verder hebben geleerd patiënten te behandelen volgens de definitie van geneeskunde.

Dit is pas GEZEVER!

Groetjes,

Digit
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

Re: Interview met Ying Zhang (persisterende Lyme)

Berichtdoor Heeck » 31 aug 2017, 12:19

Alalush,

Hier nog een uitgebreid overzicht (Ook in The Lancet gepubliceerd) als tegenwicht voor je internet-bemonstering:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4489928/ schreef: . . . .
Many individuals who represent themselves as Lyme disease activists and LLMDs hold and promote views of a tick-borne infectious disease that is inconsistent with credible scientific evidence. Although relatively small in number, their effect should not be underestimated. Their unorthodox perspectives and resulting practices have contributed to injury and even deaths of patients. Millions of dollars have been spent refuting their claims, and thousands of hours have been spent responding to false allegations, legal threats, congressional queries, and other harassments. At a time when unnecessary health-care expenditures are being scrutinised and widespread bacterial resistance has been linked to overuse of antibiotics, it is particularly important that unsubstantiated treatments be avoided.

. . . .
. . . .
The medical anthropologist Sharon Kaufman wrote that “Information technology has transformed the way trust and knowledge are produced”. Most people now find medical information on the internet, and the websites of LLMDs and activists are often viewed as legitimate and reliable sources of information, which they may not be . . .


Het is alsof Sharon Kaufman jou bedoelde. . .

Roeland
Begrip is een waan met een warm gevoel, dus MIJDT SPIJT.
www.edge.org
Avatar gebruiker
Heeck
 
Berichten: 6546
Geregistreerd: 20 okt 2006, 22:09
Woonplaats: Leeuwarden

Re: Interview met Ying Zhang (persisterende Lyme)

Berichtdoor alalush » 31 aug 2017, 20:24

Moet je er nu al een antropoloog bijhalen ook?
Lyme is ook echt een monster :) Benieuwd wat er gaat gebeuren als de waarheid naar boven komt.
Enfin tegen dan ben ik waarschijnlijk al lang dood.
alalush
 
Berichten: 129
Geregistreerd: 09 jul 2017, 23:49

Re: Interview met Ying Zhang (persisterende Lyme)

Berichtdoor Heeck » 01 sep 2017, 08:50

alalush schreef:Moet je er nu al een antropoloog bijhalen ook?
Lyme is ook echt een monster :) Benieuwd wat er gaat gebeuren als de waarheid naar boven komt.
Enfin tegen dan ben ik waarschijnlijk al lang dood.


Alalush,

De rest van dat artikel was vanzelf veel indrukwekkender dan die zo mooi bij jou passende antropoloog.
Heb jij als waarheidslievende dat hele artikel wel gelezen?

Ik ben dol op de waarheid en vroeg jou al om die over Klinghardt en de Nanovi na te lopen.
Hoe staat het daarmee?

Roeland
Begrip is een waan met een warm gevoel, dus MIJDT SPIJT.
www.edge.org
Avatar gebruiker
Heeck
 
Berichten: 6546
Geregistreerd: 20 okt 2006, 22:09
Woonplaats: Leeuwarden

Re: Interview met Ying Zhang (persisterende Lyme)

Berichtdoor alalush » 01 sep 2017, 20:12

Beste,

Lees het artikel van Prof. Zhang
Dat onderzoek bevestigt het bestaan van persister cellen.
alalush
 
Berichten: 129
Geregistreerd: 09 jul 2017, 23:49

Re: Interview met Ying Zhang (persisterende Lyme)

Berichtdoor Heeck » 02 sep 2017, 08:43

alalush schreef:Beste,

Lees het artikel van Prof. Zhang
Dat onderzoek bevestigt het bestaan van persister cellen.


Alalush,

Dat heb ik vanzelf gevolgd, incl. de reactie van Betz, maar mijn vraag is of je afstand neemt van Klinghardt en die Nanovi ter bestrijding van Lyme.
Als je dat niet doet dan draag je hier dus kwakzalverij aan als bewijsondersteunend.

En dat maakt van jou een onbetrouwbare bron.

Roeland
Begrip is een waan met een warm gevoel, dus MIJDT SPIJT.
www.edge.org
Avatar gebruiker
Heeck
 
Berichten: 6546
Geregistreerd: 20 okt 2006, 22:09
Woonplaats: Leeuwarden

Re: Interview met Ying Zhang (persisterende Lyme)

Berichtdoor Digit » 02 sep 2017, 09:16

alalush schreef:Lees het artikel van Prof. Zhang
Dat onderzoek bevestigt het bestaan van persister cellen.

Het bestaan van cellen met hogere persistentie wordt niet ontkend. De kwakdiagnose die overal persistente cellen ziet is het probleem! Maar dat onderscheid kun/wil jij dus niet maken!

Dit is trouwens een gebruikelijke techniek bij kwakpromotoren: ze verschuiven het discussiepunt omdat voor jun échte standpunt alle bewijsmateriaal ontbreekt!

Groetjes,

Digit
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

Re: Interview met Ying Zhang (persisterende Lyme)

Berichtdoor alalush » 02 sep 2017, 18:59

A MUST WATCH lecture by professor Holly Ahern who points out that, in fact:

Lyme is easy to catch: “Lyme disease is the second most common infectious disease in the United States.”
Testing for Lyme is highly inaccurate: “The recommended serological assays for Lyme disease are falsely negative more than half the time.”
Lyme infection can be chronic: “There are hundreds of peer-reviewed studies that show the relationship between bacterial infection and chronic disease, not just Lyme disease.”
Antibiotics do treat infection: “Of the clinical trials done to date, not one of them provides conclusive scientific evidence to prove antibiotics show no benefit to patients with chronic symptoms.”
Ahern reviews the epidemiology used in the discovery of Lyme disease and the science from the original studies of 40 years ago demonstrating the following facts:

Only 1 in 4 patients with Lyme will develop the bull’s-eye rash.
Only 50% of patients with Lyme will develop the antibodies needed for a positive test.
Only 50% of patients with Lyme will test positive using the CDC “gold standard” two-tier test.
Only 50% of patients treated with two weeks of antibiotics will get better.

https://www.youtube.com/watch?v=wm04_5A ... r_embedded
alalush
 
Berichten: 129
Geregistreerd: 09 jul 2017, 23:49

Re: Interview met Ying Zhang (persisterende Lyme)

Berichtdoor alalush » 02 sep 2017, 20:35

Om nog maar niet te spreken van de erbarmelijke conclusies uit de PLEASE studie...
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NE ... #t=article

De patienten die meededen waren reeds behandelde patienten. En allemaal verbeterden ze met de behandeling, geen controle groep. Dit bewijst dat lange termijn antibiotica werkt, maar dan enkel Ceftriaxone, niet orale antibiotica. Hoe kan dit op deze manier in godsnaam gepubliceerd worden in een journal als NEJM ??? Te gek voor woorden... wie is hier gek? Hoe kan een besluit als "geen voordeel" gepubliceerd worden met deze resultaten? Het lijkt er op dat ze het zelf opzettelijk zo hebben opgezet, en ze hebben niet eens een controle groep gebruikt die niets heeft gekregen! Is dit dan "goede wetenschap" conform alle criteria?
alalush
 
Berichten: 129
Geregistreerd: 09 jul 2017, 23:49

Re: Interview met Ying Zhang (persisterende Lyme)

Berichtdoor willem_betz » 02 sep 2017, 22:11

We zijn het weeral roerend eens: dit is een erbarmelijke studie.
Eerst kreeg iedereen twee weken Ceftriaxone, maar er was geen controlegroep. Dus weten we niet of dat effect had. (tralaloesj denkt van wel ?? :roll: )
Daarna kregen de groepen verschillende langdurige kuren met andere antibiotica of met placebo, het verschil was niet significant.
Vergeet niet dat bij aanvang alle deelnemers een positieve test hadden voor een echte Lyme infectie.
Welke conclusie hieruit ? Eigenlijk niet veel bruikbaars.
Geloof je alle nonsens, of sommige niet? Hoe maak je het onderscheid?
De hevigste missionarissen en propagandisten voor kwakzalvers zijn vaak hun slachtoffers zelf.
Avatar gebruiker
willem_betz
Beheerder
 
Berichten: 4704
Geregistreerd: 24 okt 2006, 01:29

Re: Interview met Ying Zhang (persisterende Lyme)

Berichtdoor Heeck » 03 sep 2017, 11:08

Ter info:
Ontevredenheid over Lyme-diagnose en -behandeling was kennelijk in NL groot genoeg . . . . . .

http://mediator.zonmw.nl/mediator-24-ju ... -van-lyme/ schreef: . . .
De Nederlandse vereniging voor Lymepatiënten (NVLP), het Radboudumc, het Academisch Medisch Centrum (AMC) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dienden onlangs gezamenlijk een beleidsplan in dat de blauwdruk voor het expertisecentrum vormt. De komende jaren werken de vier partners samen met als doel om de preventie, diagnostiek en behandeling van de ziekte van Lyme te verbeteren. Met inbreng vanuit alle vier deze partners verwachten de partners een breed draagvlak te creëren voor onder meer nieuwe vormen van diagnostiek en patiëntenzorg. . . .


Elk jaar wordt bij ongeveer 25.000 mensen de ziekte van Lyme gediagnosticeerd.

Daarnaast heeft een groeiend aantal patiënten langdurig klachten gerelateerd aan de ziekte van Lyme. Onder patiënten met langdurige klachten heerst er onvrede over de diagnostiek en de behandeling.
Om die reden bood de Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten met een burgerinitiatief ruim 70.000 handtekeningen aan de Tweede Kamer aan. De Kamer wendde zich tot de Gezondheidsraad, met het verzoek om de stand van de wetenschap in kaart te brengen, aan te geven waar kennis ontbreekt, en aanbevelingen te formuleren. Die aanbevelingen leidden uiteindelijk tot de oprichting van het Nederlands Lymeziekte-expertisecentrum.Hopelijk kunnen verbeterde inzichten de kwakzalverij
. . Verder kunnen er met bioresonantie *) co-infecties bij Lyme uitgesloten worden of zo nodig mede behandeld worden . .

https://effectiefbehandelenlyme.wordpre ... me-zapper/ schreef: . . Deze frequenties stimuleren de borelia spirocheet om wakker te worden. Na tenminste 3 minuten schakelt u over op de Lyme frequentie die u ook tenminste 3 minuten aanhoudt. Gedurende deze drie minuten wordt de Lyme bacterie gedood. .

wat terug dringen.

Roeland

*)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bioresonantie
http://skepp.be/nl/algemene-info/bioresonantie


R
Begrip is een waan met een warm gevoel, dus MIJDT SPIJT.
www.edge.org
Avatar gebruiker
Heeck
 
Berichten: 6546
Geregistreerd: 20 okt 2006, 22:09
Woonplaats: Leeuwarden

Re: Interview met Ying Zhang (persisterende Lyme)

Berichtdoor alalush » 03 sep 2017, 21:26

Ontevredenheid zeker ...
Ik vrees dat het altijd zo zal zijn bij ziektes die nog geen EBM behandelingen hebben: kwakzalvers
Is ook iets instinctief tenslotte. Namelijk als je zo erg ziek bent en je wordt niet geholpen met de huidige wetenschappelijke behandelingen
dan zoek je gewoon verder (en kom je bij niet-EBM uit). Ik zou het niet totale kwak noemen. Soms wordt ook gewoon gewerkt op bepaalde
problemen die hypothetisch in kaart gebracht kunnen worden. Ik denk hierbij aan SIBO (small intestinal bacterial overgrowth). Een behoorlijke
hype in US momenteel en de testen om het op te sporen zijn vervat in veel studies. Rifaximina is de behandeling op papier en met bestudeerd
met controle groepen en dergelijke. Maar werkt het ook? Zeker niet voor iedereen.
alalush
 
Berichten: 129
Geregistreerd: 09 jul 2017, 23:49

Re: Interview met Ying Zhang (persisterende Lyme)

Berichtdoor Heeck » 03 sep 2017, 23:05

Alalush,

We hebben het over zg "persisterende Lyme", niet over SIBO.
Tenzij je de door jou opgevoerde Klinghardt ook hier wil inzetten, want die doet ook aan SIBO.

Ook is het zo dat velen zich aan kwakzalverij overgeven vóórdat ze ziek zijn.
De zogenaamde alternatieve preventie middels bodyscans met een of ander Raar Apparaat.

Roeland
Begrip is een waan met een warm gevoel, dus MIJDT SPIJT.
www.edge.org
Avatar gebruiker
Heeck
 
Berichten: 6546
Geregistreerd: 20 okt 2006, 22:09
Woonplaats: Leeuwarden

Re: Interview met Ying Zhang (persisterende Lyme)

Berichtdoor willem_betz » 04 sep 2017, 14:58

alalush schreef:Ontevredenheid zeker ...
Ik vrees dat het altijd zo zal zijn bij ziektes die nog geen EBM behandelingen hebben: kwakzalvers
Is ook iets instinctief tenslotte. Namelijk als je zo erg ziek bent en je wordt niet geholpen met de huidige wetenschappelijke behandelingen
dan zoek je gewoon verder (en kom je bij niet-EBM uit). Ik zou het niet totale kwak noemen. Soms wordt ook gewoon gewerkt op bepaalde
problemen die hypothetisch in kaart gebracht kunnen worden. Ik denk hierbij aan SIBO (small intestinal bacterial overgrowth). Een behoorlijke
hype in US momenteel en de testen om het op te sporen zijn vervat in veel studies. Rifaximina is de behandeling op papier en met bestudeerd
met controle groepen en dergelijke. Maar werkt het ook? Zeker niet voor iedereen.

Wie onbewezen behandelingen verkoopt of aanprijst is een kwak.
Wie meent dat een behandeling zou kunnen helpen op basis van redenering of getuigenissen mag dat testen, maar daar zijn ethische regels en wetten voor ! Om er maar enkele te noemen: eerlijke voorlichting, met informed consent, goede registratie en openbaar maken van de resultaten, geen commerciele uitbating...
Daar gaan de CVS-Lyme-ME-kwak-goeroes zwaar in de fout, ze zijn m.i. oplichters en parasieten die zich verrijken door illusies en valse hoop te verkopen aan kwetsbare mensen.
Hun pogingen om zich te immuniseren tegen kritiek door zich voor te stellen als freedom fighters, anti-establishment idealisten, slachtoffers van een groot complot door Big Pharma en de witte mafia, dat maakt het nog doortrapter.
Geloof je alle nonsens, of sommige niet? Hoe maak je het onderscheid?
De hevigste missionarissen en propagandisten voor kwakzalvers zijn vaak hun slachtoffers zelf.
Avatar gebruiker
willem_betz
Beheerder
 
Berichten: 4704
Geregistreerd: 24 okt 2006, 01:29

Re: Interview met Ying Zhang (persisterende Lyme)

Berichtdoor alalush » 06 sep 2017, 16:33

THE CRYME IS THE DISEASE

The "root" of Lyme disease is what we refer to as the "Cryme" of the falsified case definition. TruthCures demands prosecution of the individuals who are responsible for changing the disease definition at the 1994 CDC "Dearborn" conference to facilitate the approval of the since-failed LYMErix vaccine.

See the images of Western blot strips (bellow) from the complaint filed in 2003 with the Justice Department at the direction of then-CT Attorney Richard Blumenthal's staff attorney.

Afbeelding

The two strips on the left represent neuro-Lyme patients in the seven center lanes of each strip, with the outside lanes being positive controls. It is easy to see by the few darkened areas in the center lanes, that neuro-Lyme patients have a low- or no-antibody response. These are representative of 85% of the population.

The strip on the right shows a much darker concentration of antibodies in the blood of the 15% of the population who are genetically prone to an arthritis, or hypersensitivity response.
​​
Before "Dearborn," all of these were included in the case definition for "Lyme disease." All were considered positive. After "Dearborn," ONLY THE HIGH-ANTIBODY PATIENTS ON THE RIGHT (ARTHRITIC KNEE CASES) WERE CONSIDERED POSITIVE.

This is the case definition that remains to this day. You may only have "Lyme disease" if you are genetically competent to produce lots of antibodies. If you got bit by a tick but don't test positive, the CDC knows you have tick bite post-sepsis AIDS, but they pretend that you're crazy, instead.

The two-tier serology (ELISA + Western blot) is designed to detect only the arthritis cases because the neurologic cases had to be thrown out from adverse events in LYMErix trials in order for the vaccine to be qualified as "safe and effective." The "vaccine" was making people very sick with a Lyme-like disease, and by changing the testing, they could say that those trial participants didn't have Lyme and therefore the vaccine was effective.

https://www.truthcures.org/cryme
alalush
 
Berichten: 129
Geregistreerd: 09 jul 2017, 23:49

Re: Interview met Ying Zhang (persisterende Lyme)

Berichtdoor willem_betz » 07 sep 2017, 00:31

Dit is niet zomaar kersenplukken, maar citeren uit een complotten website, citaat
The main thing to know is that the people who owned the patents or stood to profit in some other way were also the ones who took it upon themselves to falsely redefine the disease. The Lyme Cryme was a multi-layered stunt perpetrated by government officials, academic researchers from prestigious institutions, and their wealthy backers.

Nu krijg ik een sterk vermoeden dat die Lyme-deniers ook de WTC towers hebben laten ontploffen op 9/11 :lol: :lol: :lol:
Geloof je alle nonsens, of sommige niet? Hoe maak je het onderscheid?
De hevigste missionarissen en propagandisten voor kwakzalvers zijn vaak hun slachtoffers zelf.
Avatar gebruiker
willem_betz
Beheerder
 
Berichten: 4704
Geregistreerd: 24 okt 2006, 01:29

Volgende

Keer terug naar Meldpunt

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron