Pagina 1 van 1

Coaching

BerichtGeplaatst: 30 sep 2016, 13:33
door FredericB
Ik wens te waarschuwen voor 'coaching'; in het bijzonder voor organisaties en personen die pronken met titels als: 'certified', 'master',.. alsook met een erkenning als dienstverlener door de Vlaamse Overheid.

Dergelijke (waardeloze) titels worden binnen de coaching-organisatie toegekend, na het volgen van een reeks peperdure, interne opleidingen.
Theoretisch stellen deze opleidingen niets voor. Het is flauwekul. Zwakke zieltjes zijn de doelgroep.
Personen die het hele programma doorlopen (wie betaalt slaagt sowieso), kunnen zelfstandig starten als ‘certified coach’.

Het systeem vertoont trekjes van een piramide-structuur. Trainees worden gelokt onder het voorwendsel dat zij als ‘certified coach’ € 200,-/h excl. BTW zullen verdienen.
Bovenaan de piramide eindigen kost schandalig veel geld. Eénmaal daar dient de ‘certified coach’ zelf nieuwe klanten te vinden.
Wie moeilijk zwakke zieltjes (met geld) vindt, kan (als zelfstandige) voor de organisatie meewerken als opleidingscoach. Hierbij is het voortdurend volgen van interne dure opleidingen (bv. ‘master') vereist. Coaching is immers een continue investering in jezelf. (?!)

De Vlaamse Overheid is een belangrijke partner in deze carrousel. Zelfstandigen die een coaching-opleiding volgen bij een ‘erkend’ opleidingscentrum, kunnen deze voor 40% laten subsidieren via de KMO-portefeuille. Ook betaling met opleidingscheques is mogelijk.
Coaching-centra pakken graag uit met deze ‘erkenning’. (Die wordt verkregen na een louter boekhoudkundige audit.)

Ikzelf heb me (in een klein moment van zwakte) laten vangen. Ik schreef me in voor de ROOT-opleiding (€ 4.400,-) bij Coaching Square.
Ik liet me overtuigen door ICF-erkenning, plus het feit dat de Vlaamse Overheid dit project steunt. Ook de illusie van de mogelijke verdienste werkte aanlokkelijk.

Coaching Square is (achteraf gebleken) een zusterbedrijf van Ithaka, een NLP-opleidingsorganisatie. De coaching-opleidingen zijn bijgevolg geheel op NLP gebaseerd. Coaching Square vermeldt dit echter niet in haar leaflet.
De organisatie vertoont sektarische trekjes. Trainees dienen ondermeer een erg vreemd charter te ondertekenen, worden continu via allerlei trukjes emotioneel bespeeld, etc.
Gelukkig heb ik vrij snel de ballon doorprikt. Ik ben eruit gestapt.
Ik bespaar u allen het verhaal omtrent de procedure om eruit te raken, deze is allerminst zakelijk.

Re: Coaching

BerichtGeplaatst: 01 okt 2016, 13:52
door willem_betz
er zijn wel meer nep-opleidingen die toch echte opleidingscheques mogen aanvaarden. Dat werd hier al meermaals aangebracht.

Re: Coaching

BerichtGeplaatst: 01 okt 2016, 22:20
door FredericB
Dat is mogelijk, Willem.
Ik heb niet alle posts op uw forum gelezen.
(Wel vooraf even gezocht op 'coaching'.)

Indien u van oordeel bent dat ik hierbij al te veel in herhaling viel, dan bied ik mijn oprechte excuses aan.
Dank.

Re: Coaching

BerichtGeplaatst: 16 okt 2016, 18:24
door FredericB
Zonder het Forum van Willem te willen verstoren met een topic dat blijkbaar al meermaals is aangebracht..

Hierbij de reactie van de KMO-portefeuille:

'Bij de kmo-portefeuille wordt niet de opleiding op zich maar de opleidingsinstelling geregistreerd als dienstverlener. Om geregistreerd te worden als dienstverlener van de kmo-portefeuille moet de opleidingsinstelling een audit doorlopen bij een aangesteld auditbureau. Tijdens de audit toetst de auditor af in hoeverre de kandidaat-dienstverlener voldoet aan de ‘kmop-norm’, een door de Vlaamse overheid vastgelegd aantal specifieke voorwaarden waaraan de dienstverlener moet voldoen. De criteria die opgenomen zijn in de kmop-norm zijn algemene kwaliteitscriteria op organisatieniveau, zoals ervaring, activiteit, klantentevredenheid, integriteit en kennis van de kmo-portefeuille. Er is dus geen inhoudelijke toetsing van de gegeven opleidingen bij de erkenning. We kijken of een dienstverlener in aanmerking komt en laten dan de markt spelen.

Merk op dat we sinds 1 april van dit jaar niet meer spreken over “erkende” dienstverleners maar over geregistreerde dienstverleners. We willen hiermee de perceptie tegengaan dat de Vlaamse overheid een inhoudelijke uitspraak doet over de kwaliteit van de opleidingen.

Eenmaal een dienstverlener in het systeem van de kmo-portefeuille is opgenomen, kan deze steekproefsgewijze controles verwachten. Tijdens zulke controles gaan wij na of de aangeboden diensten voldoen aan de vereisten van de kmo-portefeuille: zijn deze opleidingen of adviezen ondernemerschapsbevorderend?

We zullen deze zaak dus verder opvolgen, bedankt om dit te signaleren.
'

sic.

Re: Coaching

BerichtGeplaatst: 19 okt 2016, 12:58
door willem_betz
Dat ze ook inhoudelijk gaan evalueren lijkt positief. Worden er lijsten van "geregistreerde" opleidingsinstituten publiek bereikbaar gemaakt, en een meldpunt om echte nep of kwak te signaleren ?