event 'Het Denkgelag'

Mediaberichten, Debatten, lezingen, dingen die door tijdsdruk dringend zijn, ....

event 'Het Denkgelag'

Berichtdoor barni » 23 okt 2012, 20:33

'Het Denkgelag' staat voor ongedwongen gespreksavonden over sceptische en wetenschappelijke onderwerpen, bij pot en pint, met een schare boeiende sprekers en het publiek als centrale gast.
Een organisatie van Skepp VZW in samenwerking met de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging VZW.

Datum: telkens op donderdagavond om 20u (1, 8, 22 & 29 november / 13 december). Programma zie hieronder.
Aanvang 20u00 - Verwachte einduur: 22u00.

Locatie: kelderzaal van De Centrale in Gent (De Centrale | Kraankindersstraat 2 | Gent -www.decentrale.be).
Inschrijven is niet nodig. Het Denkgelag is gratis en toegankelijk voor iedereen! Hoe meer volk, hoe meer vreugd!!

Stuur deze info gerust door naar uw vrienden en kennissen.

http://www.facebook.com/denkgelag | http://www.hetdenkgelag.be| [url]skepp.be[/url]|[url]h-vv.be[/url]

Programma:

01 November 2012 'PARANORMAAL?' met Stephen Law, Johan Braeckman & Chris French.

Presentatie: Geerdt Magiels

08 November 2012 'LEVEN ZONDER GOD' met Jean Paul Van Bendegem, Alicja Gescinska, Filip Buekens, Patrick Loobuyck & Benno Barnard.

Presentatie: Dirk Verhofstadt

22 November 2012 'RELIGIE EN WETENSCHAP' met Herman Philipse, Etienne Vermeersch, Jürgen Mettepenningen & Emanuel Rutten

Presentatie: Joël De Ceulaer

29 November 2012 'MYTHES IN DE PSYCHOLOGIE' met Wouter Duyck, Frederik Anseel, Mark Kinet & Willem verbeke

Presentatie: Joël De Ceulaer

13 December 2012 'DE VRIJE WIL' met Jan Verplaetse, Ferry De Jong & Dirk Verhofstadt

Presentatie: Joël De Ceulaer
===========================================

Bio's Sprekers:

01 November 2012 'PARANORMAAL?':

Stephen Law is docent filosofie aan de Universiteit van Londen en redacteur van het Britse filosofietijdschrift Think. Law heeft een boeiende filosofiewebstek op http://stephenlaw.blogspot.been is auteur van verschillende bestsellers, waaronder The Philosophy Gym en Believing Bullshit, over pseudowetenschap en het paranormale. Recent verscheen van zijn hand Really Big Questions About Me and my Body, een inleiding voor kinderen in wetenschap, filosofie en scepticisme.

Johan Braeckman(1965) is hoofddocent wijsbegeerte aan de Universiteit Gent en ondervoorzitter van De Maakbare Mens vzw. Behalve artikelen in vakbladen publiceerde hij ook boeken over ethiek, milieufilosofie, kritisch denken en de geschiedenis van de wijsbegeerte. Zo schreef hij Darwins moordbekentenis (2001, Nieuwezijds), De rivier van Herakleitos (samen met Etienne Vermeersch, Houtekiet, 2008) en De ongelovige Thomas heeft een punt (samen met Maarten Boudry, Houtekiet, 2011). In 2008 en 2011 bracht Home Academy een reeks hoorcolleges van hem uit, respectievelijk over kritisch denken en de evolutietheorie.

Chris French is the Head of the Anomalistic Psychology Research Unit in the Psychology Department at Goldsmiths, University of London. He is a Fellow of the British Psychological Society and of the Committee for Skeptical Inquiry, as well as being a Distinguished Supporter of the British Humanist Association and a member of the Scientific and Professional Advisory Board of the British False Memory Society. He has published over 100 articles and chapters covering a wide range of topics within psychology. His main area of research is the psychology of paranormal beliefs and anomalous experiences. He frequently appears on radio and television casting a skeptical eye over paranormal claims, as well as writing for the Guardian and The Skeptic magazine which, for more than a decade, he also edited. His most recent books are Why Statues Weep: The Best of The Skeptic, co-edited with Wendy Grossman (2010, London: The Philosophy Press) and Anomalistic Psychology, co-authored with Nicola Holt, Christine Simmonds-Moore, and David Luke (2012, London: Palgrave).Volg French op Twitter: @chriscfrench.

08 November 2012 'LEVEN ZONDER GOD':

Jean Paul Van Bendegem (1953) is een Vlaams wiskundige en filosoof. Als hoogleraar logica en wetenschapsfilosofie is hij verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel, waar hij van 2005 t.e.m. 2009 bovendien decaan was van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Hij is auteur van het pas bij Houtekiet verschenen boek De vrolijke atheïst, waarin hij zijn levensweg van gereformeerd protestants jongetje tot volwassen atheïst en vrijmetselaar beschrijft.

Alicja Gescinska(1981) is geboren in Warschau en studeerde moraalwetenschappen aan de Universiteit van Gent. Ze promoveerde aan diezelfde universiteit over het denken van de Duitse wijsgeer Max Scheler en de Poolse filosoof Karol Wojtyla, de voormalige paus Johannes Paulus II. In 2011 verscheen haar boek De verovering van de vrijheid(Lemniscaat), dat werd bekroond als beste non-fictie boek van de afgelopen twee jaar door deMens.nu. Tevens werd het genomineerd voor de Socrates Wisselbeker en prijkte het ook op de shortlist van het Liberales-boek 2011.

Filip Buekens is filosoof en als hoogleraar verbonden aan de KULeuven en de Universiteit van Tilburg. Hij is gespecialiseerd in taalfilosofie, filosofie van de geest en kritisch denken. Naast enkele boeken over taal en denken schreef hij ook sceptische werken over Jacques Lacan (Proefvlucht in het luchtledige, 2006) en over Sigmund Freud (Freuds vergissing, 2006). Binnenkort verschijnt zijn boek De herontdekking van waarheid. Wat analytische filosofen over waarheid te vertellen hebben.

Benno Barnard(1945) is een Nederlands dichter, essayist, toneelschrijver en vertaler. Hij woont sinds 1976 in België. Zijn meest recente boekpublicatie is Een vage buitenlander, een persoonlijk verslag van een levenslange fascinatie voor Engeland. In maart 2011 verscheen zijn poëziebundel Krijg nou de lyriek, zoals al zijn werk uitgegeven bij Uitgeverij Atlas. Hijschrijft een wekelijkse column voor Knack en is geheel uit eigen beweging lid van de Church of England. In 2010 werd een lezing van Benno Barnard met de titel ‘Leve God, weg met Allah’ in de Antwerpse universiteit verstoord door extremistische moslims.

22 November 2012 'RELIGIE EN WETENSCHAP':

Herman Philipse(1951) is filosoof en universitair hoogleraar, sinds 2003 verbonden aan de Universiteit Utrecht. Philipse is bekend vanwege zijn atheïstische stellingname, onder meer in zijn Atheïstisch manifesten door zijn polemieken over theologie en moraal. Internationaal maakte hij indruk met de kritische Heidegger-studie Heideggers Philosophy of Being. Recent verscheen van zijn hand God in the Age of Science? A Critique of Religious Reason bij Oxford University Press (2012), een lijvige studie over de moderne apologetische godsdienstfilosofie in de Angelsaksische wereld.

Etienne Vermeersch(1934) is een toonaangevend Vlaams filosoof, scepticus en opiniemaker. Hij is emeritus-hoogleraar en ere-vicerector van de Gentse universiteit. Vermeersch was een van de wegbereiders van de abortuswet en de euthanasiewet. Naast talloze artikels en opiniestukken publiceerde hij een zevental boeken, waaronder de bestseller De ogen van de Panda. Een milieufilosofisch essay (1988). Ter gelegenheid van zijn emeritaat verscheen het boek Van Antigone tot Dolly(1997), een keuze uit artikels uit zijn universitaire loopbaan. Samen met Johan Braeckman publiceerde hij De rivier van Herakleitos, een historisch overzicht van de wijsbegeerte. Etienne Vermeersch is ook stichtend lid van SKEPP, de Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudo-wetenschap en het Paranormale. In 2008 werd hij door een groep van honderd prominente Vlamingen uitgeroepen tot “meest invloedrijke intellectueel” van Vlaanderen.

Jürgen Mettepenningen(1975) is een Belgisch theoloog en kerkhistoricus. In 2010 was hij gedurende drie maanden perschef en woordvoerder van aartsbisschop Léonard, het aartsbisdom Mechelen-Brussel en de Belgische Bisschoppenconferentie. Sinds augustus 2010 is hij deeltijds gastdocent aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KULeuven en lid van de onderzoekseenheid Pastoraaltheologie. Daarbij onderzoekt hij de plaats en taak van religie – in het bijzonder christendom en de Rooms-katholieke Kerk – in de publieke ruimte, en de eigenheid van de christelijke identiteit. Naast wetenschappelijke bijdragen verschenen van zijn hand vier boeken in het Nederlands over de eigenheid en relevantie van de Kerk, waaronder Welke kerk? Vandaag en morgen (Davidsfonds, 2011).

Emanuel Rutten studeerde economische wetenschappen, wiskunde en wijsbegeerte. Begin 2010 begon hij aan een promotietraject in de wijsbegeerte bij Prof. Dr. R. van Woudenberg. Het werkterrein van Emanuel Rutten betreft de systematische wijsbegeerte, met als specialisaties formele ontologie en epistemologie. De voorlopige titel van zijn dissertatie luidt Causation, Parthood and Modality: Towards a combined formal theory that implies the existence of a First Cause. Recent kwam Rutten uitgebreid in de Belgische en Nederlandse pers voor een splinternieuw formeel bewijs voor het bestaan van God, dat hij in het kader van zijn onderzoek ontwikkelde.

29 November 2012 'MYTHES IN DE PSYCHOLOGIE':

Wouter Duyck is als professor verbonden aan de vakgroep Experimentele Psychologie van de Universiteit Gent. Voor zijn doctoraat ontving hij de driejaarlijkse Prix de Psychologie voor het beste doctoraatsproefschrift in de psychologische wetenschappen (2004-2006), uitgereikt door de Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts. Hij publiceerde een veertigtal artikels in wetenschappelijke tijdschriften omtrent taalverwerking, tweetaligheid, geheugen en woordverwerving, en andere themata uit de cognitieve psychologie. Hij is voorzitter van de opleiding Psychologie aan de Universiteit Gent en doceert jaarlijks de basisprincipes en -theorieën van de gedragswetenschappen in de cursus Algemene Psychologie aan 800 studenten.

Willem Verbeke is hoogleraar Sales en Account Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tevens is hij oprichter van het Instituut voor Sales en Account Management (ISAM). Daarnaast doceert Verbeke Strategic Account Management aan het European Centre For Executive Development (CEDEP) in Fontainebleau. Verbeke is vooral actief in de zogenaamde neuro-economie, waarbij hij psychologie en economie probeert te koppelen aan nieuwe neurologische technieken. Zo stelde hij enkele jaren geleden dat werkgevers binnen vijf jaar sollicitanten met een hersenscan zullen beoordelen.

Mark Kinet is psychiater en was tot 2010 hoofdgeneesheer van de kliniek Sint-Jozef te Pittem. Hij is tevens gewezen voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie en coördinator van de boekenreeks Psychoanalytisch Actueel (Garant). Hij is auteur van verscheidene boeken, waaronder Freud & Co in de psychiatrie (2006) en Psychoanalyse en neurowetenschap. De geest in de machine (2010).

Frederik Anseelis professor aan de Universiteit Gent, waar hij de bachelorstudenten psychologie wegwijs maakt in de wereld van management en arbeidspsychologie. Hij verricht onderzoek en geeft evidence-based advies aan bedrijven op het vlak van selectie, motivatie, evaluatie en creativiteit. Voor de krantenbijlage Jobat schrijft hij een tweewekelijkse column over hoe wetenschap mensen kan helpen om gelukkiger en productiever te worden op het werk. Daarnaast is Frederik Anseel topschutter bij minivoetbalploeg de Wackos, al wordt de evidentie daarvoor door sommige van zijn collega’s in twijfel getrokken.

13 December 2012 'DE VRIJE WIL':

Dirk Verhofstadt(1955) is publicist en broer van voormalig premier Guy Verhofstadt. Verhofstadt studeerde rechten en pers- en communicatiewetenschappen en behaalde zijn doctoraat in moraalwetenschappen aan de Universiteit Gent. Hij werkte jarenlang in de mediasector en schreef verschillende boeken, waaronder De derde feministische golf (2006), Pius XII en de vernietiging van de Joden(2008), Dirk Verhofstadt in gesprek met Etienne Vermeersch. Een zoektocht naar waarheid (2011) en Dirk Verhofstadt in gesprek met Paul Cliteur. Een zoektocht naar harmonie (2012). Hij is tevens kernlid van de onafhankelijke liberale denktank Liberales.

Jan Verplaetse is moraalfilosoof en verbonden aan de Faculteit rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent. In 2002 behaalde hij zijn doctoraat in de filosofie met een historische studie naar de lokalisatie van de neurologische processen die aan de basis liggen van moraliteit. Hij schreef verschillende boeken, waaronder Het morele instinct (2008), dat werd bekroond met de NWO Eureka Boekenprijs en recenter Zonder vrije wil. Een filosofisch essay over verantwoordelijkheid. Daarin betoogt hij dat de vrije wil niet bestaat en gaat hij na wat de gevolgen zijn van die stelling voor de notie van morele verantwoordelijkheid.

Ferry de Jong(1978) is universitair docent strafrecht en strafprocesrecht aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht, waar hij in 2009 promoveerde op het strafrechtsfilosofische proefschrift Daad-Schuld (Boom Juridische uitgevers, 2009). Hij publiceert voornamelijk over thema’s als hermeneutiek, (wils)vrijheid binnen het strafrecht, strafrechtelijke schuld en de politiek-filosofische concepten gezag en legitimiteit. Zijn laatste publicatie is het essay Straf, schuld & vrijheid. Pijlers van ons strafrecht (Amsterdam: uitgeverij Sjibbolet 2012).
barni
 
Berichten: 20
Geregistreerd: 25 feb 2009, 14:47

Keer terug naar Meldpunt

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast