28 maart 2009 oprichting politieke partij in Rotterdam ?

Mediaberichten, Debatten, lezingen, dingen die door tijdsdruk dringend zijn, ....

Welke naam acht je wenselijk ?

Atheistische Partij
4
33%
Seculiere Partij
1
8%
Humanistische Partij
7
58%
 
Totaal aantal stemmen : 12

28 maart 2009 oprichting politieke partij in Rotterdam ?

Berichtdoor Icesurfer » 28 dec 2008, 17:20

28 maart 2009 zal er in Rotterdam een bijeenkomst plaatsvinden
waar over de eventuele totstandkoming nieuwe politieke partij de eerste loodjes gelegd gaan worden.

Hoe zal de partij heten ?

Humanistische Partij ? Seculiere Partij ? Atheistische Partij ?

Wat komt er in het partijprogramma te staan ?

Heeft de partij een relatief breed draagvlak,
of zal er nieuwe extreme partij in Nederland ontstaan ?

http://www.atheisme.eu/nl/entry/36/athe ... 0812222131
http://www.atheistischebeweging.nl/index.php

Frans van Dongen schreef:
En ik heb nu een datum voor de themabijeenkomst 'Atheisme en Politiek': Zaterdag 28 maart Pieter de Hoohgweg 110; Humanitasgebouw Rotterdam, 11.00 uur. Ik zorg voor broodjes.


.
Laatst bijgewerkt door Icesurfer op 23 feb 2009, 13:31, in totaal 2 keer bewerkt.
Wanneer iemand zich bewust wordt van de realiteit,
schijnt het licht daarvan voor hem uit,
de lamp van Aladdin, het licht dat ons leidt.

[ Inayat Khan ]
Avatar gebruiker
Icesurfer
 
Berichten: 245
Geregistreerd: 23 aug 2008, 22:00
Woonplaats: Alexandrië -) Germany

Berichtdoor Icesurfer » 23 feb 2009, 13:20

Bron :
http://www.atheisme.eu/nl/entry/181/is_ ... p_28_maart

http://www.atheisme.eu/nl/entry/181/is_ ... p_28_maart

Els Geuzebroek schreef:
« The ultimate Rube Gol… | Home |
Is het tijd voor een atheïstische politieke partij? Kom op 28 maart
20 02 09 - 16:09 - Categorie: maatschappij
Op 28 maart organiseert De Vrije Gedachte een bijeenkomst in Rotterdam waar wordt gebrainstormd over de vraag of er een atheïstische politieke partij nodig is. Initiatiefnemer is Frans van Dongen van de Atheïstische Beweging. Hij zal dan spreken over het belang van een seculiere partij. Verdere sprekers zijn Sarah Strous over een politieke lobby, en Lex Hagenaars van De Vrije Gedachte.
Veel mensen worden de laatste jaren kriegelig van de manier waarop religie zich naar voren dringt. De neiging om tegen de scheiding van kerk en staat in religieuze politiek acceptabel te maken is hierbij het grootste struikelblok. Grote, invloedrijke bewegingen propageren zelfs openlijk het afschaffen van de seculiere democratie en het invoeren van een theocratisch stelsel, met alle gevolgen voor de mensenrechten van dien. Bush was een pion van deze beweging. Nederland wordt op het moment medegeregeerd door zo'n theocratische partij, de ChristenUnie, en ook dat blijft niet onopgemerkt. Men lijkt soms de klok op wetenschappelijk, ethisch en maatschappelijk gebied te willen terugdraaien.
Niet alleen ongelovigen storen zich aan de vaak wereldvreemde groeperingen aan wie de vooruitgang voorbij lijkt te zijn gegaan. Ook vele gelovigen zijn zich bewust van het belang van een seculiere overheid, die neutraal is en geen groeperingen bevoordeelt of benadeelt op basis van hun wereldbeschouwing en levensstijl. Maar atheïsten en humanisten missen in het openbare discours de 'atheïstische stem'. In de politiek lijkt de religieuze lobby hierdoor op een glansrijke overwinning af te stevenen. Religie wordt op allerlei manieren gesteund en zichtbaar gemaakt. Religieuze discriminatie wordt steeds vaker gesteund en verdedigd.

Heeft religie inderdaad zo'n negatieve invloed? De weerzin tegen de zichzelf steeds harder op de voorgrond dringende religie wordt soms voorgesteld als een alternatieve vorm van intolerantie, maar is eerder een reactie op de toenemende antiseculiere, religieuze invloed op de samenleving. De vraag is of het gaat om zaken die moeten kunnen in een pluralistische samenleving of dat er redenen zijn om de koers te keren. Maar hoe zou een atheïstische of seculiere partij moeten reageren? Hier een aantal punten waarvan we ons moeten afvragen of het moet kunnen in een seculiere maatschappij, of dat we grenzen moeten gaan trekken.

Voorbeelden van negatieve invloed van religies

• Politieke beginselen. Vanuit religieuze partijen wordt vaak druk uitgeoefend om bepaalde seculiere waarden te onderdrukken. De ene partij is daarbij seculierder dan de andere. Het CDA gaat als grote partij op veel gebieden mee met hun tijd en is overwegend een seculiere partij, maar ontpopt zich toch vaak als vertegenwoordiger van traditione of onseculiere waarden, zoals de gezinspolitiek en de halfhartige pogingen religie te beschermen tegen godslastering. Daardoor onstaat soms de indruk dat er in het CDA wel degelijk conservatieve krachten aanwezig zijn, die echter zijn gedwongen mee te gaan in de vaart der volkeren zolang de brede maatschappelijke voorkeur zich niets aantrekt van de wil die de kerken aan de schaapjes proberen op te leggen. Andere partijen weren groepen burgers zoals vrouwen of homo's uit politieke beleid en besluitvorming.

• Religies propageren een discrimerende grondhouding. Mensen worden vastgelegd op een bepaald aspect, zoals hun sekse of geloof. Dat bepaalt de onderlinge verhoudingen en de vrijheden en mogelijkheden van een mens. In plaats van samenleven onvoorwaardelijk te bevorderen worden door religies scheidslijnen ingezet.
De mensenrechten worden niet serieus genomen. Vrouwen en homo's worden uit de politiek geweerd. Een Nederlandse publieke omroep weert homo's. Christelijke scholen weren homo's. Op dit moment wordt het land zelfs geregeerd door een partij die homo's blijkt te weren. De islam introduceert een soort apartheidssysteem met ghetto's en gescheiden domeinen voor man en vrouw, en dringt respect hiervoor op aan allerlei instituties in het openbare leven.

• Wetten dienen om mensen en hun rechten te beschermen. Maar religieuzen zetten de wet vaak in om hun ideologie te beschermen, en passen het recht op vrijheid van godsdienst toe op de godsdienst zelf in plaats van op de burger. Het gevolg is dat de wet wordt ingezet om mensen te discrimineren en van hun rechten te beroven in plaats van ze te beschermen tegen discriminatie. Mensenrechten zijn in het licht van 'het recht op godsdienstvrijheid' in feite een wassen neus.
Zelfs politieke partijen schromen niet om de mensenrechten op deze manier te misbruiken. SGP en ChristenUnie beroepen zich op godsdienstvrijheid en vrijheid van vereniging om groepen burgers uit te sluiten van politieke beleidvoering.

De vraag is of we deze zaken moeten tolereren of niet. Als we deze antiseculiere beginselen toelaten, is dat een belangrijk argument voor totale vrijemeningsuiting om te kunnen verwijzen naar het gevaar van religie, zelfs als iemand een reden vindt om dit gevaar fascistisch te noemen. Religie die politiek is, moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de politiek. Het weren van vrouwen of homo's uit de regering is volgens mij een religieus-fascistisch element, en dus een schending van de mensenrechten. Dat dit mogelijk is door een beroep te doen op democratische rechten is mogelijk dankzij een gebrek aan inzicht in onze eigen beginselen. Misschien is dat een gevolg van verslapte waakzaamheid omdat we zijn vergeten hoe respectloos en gewetenloos religie kan zijn. Misschien ook is het een symptoom van de nog altijd aanwezige macht van religie, die onvermoeibaar blijft proberen de wet aan de kant kan schuiven.

• Het meest opvallend is de negatieve invloed die religieuzen proberen uit te oefenen op de vrijheid van meningsuiting. Kritiek op religie ligt steeds gevoeliger, waardoor problemen die door religie worden veroorzaakt moeilijk zijn aan te pakken. Nadat Theo van Gogh om zijn mening over de islam werd vermoord werd het recht op vrijemeningsuiting niet verdedigd, maar juist ter discussie gesteld. De moord werd aangegrepen om de mogelijkheden te onderzoeken om godslastering moeilijker te maken.
Van zaken als eremoord en vrouwenbesnijdenis wordt getracht het islamitische karakter ervan te verhullen, om de voor kritiek gevoelige religieuzen niet op de tenen te staan. Maar doordat deze zaken wel degelijk uit de islam voortkomen, werkt deze strategie niet goed. Deze onderwerpen werden uitsluitend op de politieke agenda gezet doordat er werd gehamerd op het islamitische karakter ervan. Als dit niet gebeurt, wordt 'de vuile was binnenskamers gehouden', en wordt er dus effectief ook niet tegen opgetreden. De angst dat de islam een slechte naam krijgt, is groter dan de drang om misstanden aan te pakken. Door deze ontwijkende houding kan het geweld nooit goed worden aangepakt.
Ook integratieproblematiek, schoolachterstand en werkloosheid onder islamitische immigranten worden medeveroorzaakt door de religie; dit aspect is structureel onbespreekbaar. De islam is zeer sektarisch van karakter, waardoor de vrije ontplooiing van het individu wordt belemmerd. Een zeer grote groep is daardoor niet in staat zich aan te passen aan de eisen die open maatschappij stelt.

Het belemmeren van vrije godsdienstkritiek kan belangrijke negatieve gevolgen hebben voor de seculiere waarden van onze maatschappij, omdat enerzijds de vrije kritiek op een systeem wordt belemmerd, terwijl anderzijds diezelfde systemen via de politiek hun visie aan de maatschappij willen opleggen.
Het houdt in dat de ideologische basis van sommige politieke systemen niet negatief mag worden beoordeeld, terwijl die van andere wel ter discussie mag worden gesteld omdat hij niet religieus is. Politieke systemen mogen zich niet beroepen op 'heilige' waarden. Alles waarvan men wil dat het invloed heeft op het openbare leven, mag volledig ter discussie worden gesteld, om te voorkomen dat via een achterdeur ondemocratische systemen deel uit kunnen gaan maken van het politieke beleid.
Zolang religie een persoonlijke keuze is, is er minder behoefte aan het bekritiseren van religies. Maar juist doordat religies zich op de voorgrond proberen te dringen met waarden die ingaan tegen de westerse opvattingen, wordt de weerstand tegen religie ook steeds sterker. Het is geen goed teken als hierop wordt gereageerd door deze weerstand met politieke steun de kop in te drukken.

• Religies zijn wars van vrije seksualiteit. Ze proberen op allerlei manieren vrije seksuele keuzes tegen te gaan. Omdat hier weinig wettelijke middelen voor bestaan, gebeurt dit meestal in de vorm van demoniseren of 'waarschuwen' tegen de gevolgen van 'promiscu' gedrag, zoals oppervlakkigheid en ongelukkigheid. Velen hebben hinder ondervonden van de kwaadaardige roddelcultuur in religieuze gemeenschappen; ook worden mensen letterlijk bedreigd op grond van hun seksuele keuzes. Gelukkig heeft de kerk ook in dit opzicht minder macht dan vroeger, toen kinderen gewoon werden weggenomen van ongehuwde moeders, of moeders en kinderen als hoeren en bastaards uit de gemeenschap werden gestoten.
Met de komst van veel religieuze immigrantenculturen wordt wel eens een baby in de vuilnisbak gevonden, of brengen jonge meisjes in gevaarlijke, eenzame omstandigheden een kind ter wereld. Hier ligt een taak om vrije seksualiteit te verdedigen, maar dat gebeurt helaas niet omdat het tegen de religieuze lijn ingaat. De religieuze opvattingen over seks stimuleren hypocrisie, zodat deze pijnlijke problemen moeilijk kunnen worden opgelost. Het liefste wil men de problemen oplossen door kuisheid onder jongeren te bevorderen, maar wat er werkelijkheid moet worden bevorderd is acceptatie van het feit dat jongeren hun seksualiteit willen ontdekken. Dit moet in goede banen worden geleid, in plaats van het te onderdrukken, met als gevolg dat jongeren makkelijker zwanger worden en nergens terecht kunnen met hun probleem.

• Macht en invloed. Religies hebben vanuit hun kapitaalkracht en machtige organisatie achter de schermen een veel grotere invloed op de politiek dan democratisch gerechtvaardigd is. Islamitische organisaties, die schatrijke financiers in de olielanden hebben, zijn in staat een invloed van de islam door te drukken die niet in verhouding is met het aantal islamitische burgers in het westen. De islam krijgt veel meer financiële en politieke steun dan het humanisme en de seculiere democratie.
Een opmerkelijk voorbeeld van disproportionele aandacht voor het introduceren van religie in oneigenlijke sectoren van de seculiere maatschappij: politieke partijen ijveren op het moment voor het mogelijk maken van shariabankieren. De sharia is een religieus-fascistisch systeem dat de meest elementaire mensenrechten met voeten treedt. Het is totalitair, discriminerend, kent gewelddadige onderdrukking en smoort de vrijemeningsuiting. De islamitische propagandamachine presenteert het echter onder de naam 'halal bankieren', en suggereert dat hierbij alleen ethische beleggingsvormen zijn toegestaan. Maar 'halal is een wezensonderdeel van de sharia, en kan niet los worden gezien van dit systeem. Zaken als vrouwendiscriminatie, wrede lijfstraffen en jihad (heilige oorlog) zijn halal, en zullen dus via halal bankieren een krachtige basis krijgen. Natuurlijk wordt dit gegeven in de beeldvorming achterwege gelaten.
Nu de olievoorraden op dreigen te raken, zijn de olielanden op zoek naar andere middelen om hun macht te handhaven, en die vinden ze in het bankierswezen. Het is in het licht van de financiële crisis van dit moment zichtbaar geworden hoeveel invloed bankiers hebben op het functioneren van de maatschappij. Shariabankieren wordt naar voren geschoven als oplossing voor de huidige crisis, maar in werkelijkheid betreft dit een misleidend argument dat moet verhullen dat het bankierswezen wordt aangegrepen om de sharia een machtige financiële basis te geven. Iedereen begrijpt dat shariabankieren niet zal worden benut om de mensenrechten in islamitische landen te bevorderen; er zal uitsluitend aandacht zijn voor 'islamitische mensenrechten', die diametraal staan tegenover wat we in het westen onder mensenrechten verstaan. Het ligt voor de hand dat halal bankieren zal worden benut om de sharia te verspreiden.

Dit is een voorbeeld van de effectieve lobby waarmee rijke religies de politiek kunnen beïnvloeden, die ver gaat boven wat gewone burgers aan invloed kunnen bereiken. 'Halal' bankieren is niet zomaar een monetair hoofddoekje, maar een middel om financiële wereldmacht te handhaven nadat het olie-imperium is ingestort.

• Het Vaticaan neemt als staat deel aan de wereldpolitiek en kan door deze positie invloed uitoefenen in allerlei landenorganisaties zoals de VN, het WTO etc. Tegen de conservatieve houding van het Vaticaan werd al een aantal jaar terug een actie gevoerd, gestart door een progressieve Amerikaanse katholieke organisatie, om de macht van het Vaticaan terug te dringen. Ondanks de vele steunbetuigingen heeft dit niet geholpen. Onlangs nog heeft het Vaticaan tegen een verdrag gestemd om homoseksualiteit uit het strafrecht te halen; hierop staat in veel landen de doodstraf of een andere zware straf. Door toedoen van het Vaticaan sterven wereldwijd ontelbare mensen aan onveilige abortussen of AIDS. Ook op het gebied van de vrouwelijke reproductierechten weet het Vaticaan stelselmatig de vooruitgang te blokkeren. Twee weken terug nog zei de aartsbisschop Celestino Migliore nog dat het Vaticaan geen steun wil verlenen voor VN-verdragen die sluipenderwijs het homohuwelijk en abortus tot een mensenrecht willen maken. In Nederland heeft de katholieke kerk niet veel invloed, maar wel bijvoorbeeld in Italië, zoals onlangs bleek tijdens de onverkwikkelijke euthanasiezaak van Eluana Englaro.

Een groot aantal mensen in Nederland, misschien wel de meesten, zijn humanistisch en seculier, maar voor het humanisme of het belang van de seculiere maatschappij is nauwelijks enige aandacht of ondersteuning. Humanisten hebben als groep geen financiële draagkracht en zijn maar dun georganiseerd in een politieke organisatie. Een belangrijkere oorzaak is dat humanisten het imperialistische narcisme missen dat de religieuze fanatici drijft. Het minste wat humanisten en seculieren zouden moeten doen om te voorkomen dat ze het onderspit delven door hun tekort aan overheersingsdrang is wel het belemmeren van overheersingsdrang onder religieuze imperialisten.

• Nu de wetenschap onweerlegbaar heeft laten zien dat de wereld volledig kan worden verklaard vanuit de natuur zelf, is de wetenschap ook ontdekt door religieuze groeperingen. Het in diskrediet brengen van wetenschap ten gunste van een bijbels wereldbeeld dringt via machtige lobbygroepen ook door tot de politiek. De pogingen door een CDA-minister om Intelligent Design als wetenschappelijk alternatief op scholen te laten onderwijzen is een voorbeeld van slapende antimoderne tendenzen binnen de overheid. Ook op de scholen en universiteiten dringen antiwetenschappelijke beeldenstormers zich steeds harder op door te weigeren deel te nemen aan lessen of examens waarbij de evolutie centraal staat.
Maar ook op andere gebieden worden wetenschappelijke ontwikkelingen gedwarsboomd door religieuzen. Op basis van oneigenlijke argumenten zoals de wil van god verzetten zij zich tegen diverse vormen van onderzoek. Het opvallendst is wel het verzet tegen genetisch onderzoek. Dit is niet te verklaren door medische of maatschappelijke logica, want elke soort misstand die vanuit genetische manipulatie kan worden verricht, is in de geschiedenis van de mens al eeuwenlang begaan op andere gebieden. De achtergrond van de weerstand tegen het manipuleren van DNA is dat de mens zich zou begeven op het vermeende terrein van god. Wroeten in de genen is zoiets als manipuleren in de schepping, of nog erger, zelf leven scheppen. De mens gelijk aan god, dat is de reden dat we ooit uit het paradijs zijn verdreven, dus het is zeker de ultieme reden voor verzet tegen de genetica.

• Dat zou een hilarische argumentatie zijn als hiermee niet de ethische discussie werd geblokkeerd die onvermijdelijk bij elke stap in de wetenschappelijke vooruitgang dient te worden gevoerd. In plaats van te denken over allerlei humanitaire, financiële of juridische aspecten die van belang zijn zijn bij het toepassen van genetische manipulatie moet er worden gehakketakt over de elementaire vraag of zulk onderzoek überhaupt wel mag worden uitgevoerd, omdat sommigen hun onwereldse opvattingen vanuit een misplaatste verlossingsdrang aan de hele maatschappij willen opleggen.
Door deze onnodige obstructie worden steeds weer overbodige drempels opgeworpen om nieuwe mogelijkheden in te kunnen voeren. Kort geleden werd nog bijna een belangrijke mogelijkheid ondermijnd om embryo's te kunnen onderzoeken op gevaarlijke genen die kwaardaardige ziektes kunnen veroorzaken, zodat ze desgewenst kunnen worden geaborteerd. Het humane aspect en het gezonde verstand worden aan de kant gezet voor een irrationeel idee, zonder dat hierbij kennelijk het eigen geweten wordt belast. Er zijn een heleboel belangrijke discussies te voeren over allerlei ethische aspecten rond zulke behandelingen, maar er wordt gedramd over iets wat werkelijk niet ter zake doet.

• Hetzelfde probleem doet zich voor rond ethische discussies over bijvoorbeeld euthanasie. In Italië werden vorige week naar aanleiding van een euthanasiezaak voorstanders van euthanasie nazi's en massamoordenaars genoemd. Door het voeren van een schaamteloze hetze, intimidatie en demoniseren wordt getracht te voorkomen dat het tot beleidvorming kan komen. Euthanasie en abortus worden belemmerd op oneigenlijke gronden. Het is moeilijk wettelijke afspraken te maken die een zo veilig en humaan mogelijk beleid garanderen, doordat de discussie steeds wordt gesmoord met argumenten die niet ter zake doen, zoals de opvatting dat god dient te beschikken over het moment van leven of dood. Dat argument mag iedereen voor zichzelf gebruiken, maar voor de maatschappij is het van belang dat er een wettelijke regeling is over onder welke conditie euthanasie kan plaatsvinden, zodat mensen hun zaken op een humane en straffeloze manier kunnen regelen. Het is niet aan een kleine groep religieuzen om een ethische discussie te ondermijnen van mensen die de kwaliteit van het leven willen verbeteren.

• De hetze tegen abortus is bepaald onfris te noemen. In Nederland is abortus gewoon legaal, maar onvermoeibaar en onophoudelijk probeert een kleine groep fundamentalisten de opinie tegen abortus te keren. Deze week schijnt een onsmakelijke vorm van emotionele chantage op stapel te staan door kleine namaakembryootjes huis aan huis te verspreiden. Het opmerkelijke is dat dergelijke mensen altijd meer begaan lijken te zijn met leven dat er niet of nauwelijks is dan met mensen die in het volle leven staan en hier het beste van moeten maken. Om hun anti-abortushetze een humaan aanschijn te geven, zoals de moderne ethiek dat vereist, wordt het voorgesteld alsof men diep begaan is met het lot van het embryo. Voor een embryo is meer empathie dan voor mensen die in onmogelijke, gedeprimeerde omstandigheden een kind moeten grootbrengen, en ervoor kiezen dit niet te laten gebeuren.

• Religieuze opvattingen over drugsgebruik worden aan iedereen opgedrongen. Wie binnen de eigen sociale context ter ontspanning drugs gebruikt, wordt onterecht gecriminaliseerd. Met deze regering is Nederland de gekte voorbij, nu het 'bezitten' van meer dan honderd paddestoelen die gewoon in je tuin kunnen groeien strafbaar is gesteld. Door de vele verboden wordt de productie van drugs overgelaten aan de onderwereld. Een aanpak van het werkelijke probleem van de drugshandel, de ongelimiteerde verrijking van de drugsmaffia, blijft onoplosbaar door de starre houding tegen drugsgebruik.
Misschien heeft de conservatieve afkeer van drugs wel te maken met het feit dat ze altijd een rol hebben gespeeld in andere spirituele tradities; de staat van bewustzijnsvernauwing die door drugs optreedt werd gezien als contact met een godheid. Een andere reden zou kunnen zijn dat in het westen drugsgebruik alles te maken heeft met ongebondenheid. Drugsgebruikers zijn mensen op wie de beschermers van normen en waarden geen enkele vat hebben. Het wordt geassocieerd met anarchisme en verzet tegen burgerlijke tradities. Dat het ook gepaard gaat met criminaliteit, komt vooral doordat het door de gevestigde conservatieve orde in die hoek wordt gedreven.
Het is duidelijk dat drugsverslavingen een ernstig probleem zijn, maar zulke problemen moeten op zich worden aangepakt, en niet worden opgelost door elke uiting ervan te verbieden. Geen enkel maatschappelijk probleem wordt opgelost door een heel maatschappelijk complex uit te roeien. Om maar wat te noemen, autorijden wordt niet verboden vanwege de vele verkeersslachtoffers en toenemende vetzucht, energieverbruik wordt niet verboden omdat de ijskappen smelten en religies worden niet verboden vanwege de heilige oorlogen. Achter de aversie tegen drugs liggen andere motieven verborgen dan verslaving en criminaliteit.

• Religie richt de pijlen graag op de jeugd, om mensen al zo jong mogelijk vatbaar te maken voor religieuze controle. Ook op openbare scholen wordt religie onderwezen. Dit gebeurt om kinderen respect bij te brengen voor andersdenken. De Amsterdamse wethouder Marcouch , die vindt dat er meer islam op openbare scholen onderwezen moet worden, zei dat het uitgangspunt van een openbare school moet zijn dat moslimjongeren hier terecht kunnen zonder hun religie te verloochenen. Hiermee wil hij bereiken dat de openbare school open moet staan voor islamitische apartheid tussen jongens en meisjes en het dragen van een boerka door meisjes. Maar openbaar onderwijs heeft juist als uitgangspunt dat jongeren níet via de scholen met zich opdringende religies worden geconfronteerd; de religieuze opvoeding moet worden overgelaten aan de ouders en eventueel religieuze instellingen. Op openbaar onderwijs komen kinderen van alle mogelijk gezindtes samen, zonder dat de religieuze of politieke achtergrond van hun ouders daarbij een rol speelt.

Religieonderwijs is een vorm van propaganda en indoctrinatie. Op de openbare school wordt het ingezet als middel om religie te verspreiden. Kinderen moge niet zomaar worden blootgesteld aan religieus imperialisme dat voor geen enkel instituut respect heeft. In Nederland bestaat leerplicht, dus ieder kind móet naar school. De school mag geen fuik worden waaruit kinderen niet kunnen ontsnappen aan een zich overal binnendringend religieus virus.
Evenzo is het een slecht idee om openbaar jeugdwerk over te laten een christelijke jongerenorganisatie als Youth for Christ, die als doel heeft de jeugd met Jezus in aanraking te brengen. Het hoofddoel voor dergelijke organisaties is niet het belang van de jeugd, maar het doel de christelijke religie te verspreiden. Kinderen worden door religieuze imperialisten gezien als een prooi; ze moeten hiertegen worden beschermd in plaats van ze eraan over te leveren.
De seculiere maatschappij moet alert zijn op de manier waarop religieuze organisaties controle proberen te krijgen over kinderen.

De rol van atheïstische politiek

Moet er in een pluralistische samenleving ruimte zijn voor religieuze politiek als die discriminerend is? Als we de seculiere maatschappij en de mensenrechten koesteren, moeten er volgens mij inderdaad grenzen worden getrokken. De vraag is of dit moet door religieus misbruik van het recht te verbieden of door het aan de kaak te stellen en de seculiere waarden te verdedigen.
Het dilemma dat het onderdrukken van onderdrukkende en disciminerende systemen op zichzelf een vorm van onderdrukking zou zijn, is maar een retorisch dilemma. 'Democratisch' iemands grondrechten ondermijnen is niet democratisch omdat de grondrechten in de democratie nog bestaan. Ze kunnen niet worden afgenomen omdat de democratie de gelijke rechten van minderheden juist beschermd. Wie een totalitaire, fascistische staat wil, zal daarvoor naar fascistische middelen moeten grijpen. Maar in een seculiere democratie moeten de burgerrechten, mensenrechten en grondrechten van alle burgers worden gewaarborgd.

De meeste mensen in Nederland geven de voorkeur aan een open samenleving zonder ideologische hokjes. Mensen zijn deel van meerdere en wisselende groepen. Desondanks leven ze niet langs elkaar heen, maar samen. Door de open maatschappijstructuur ontstaan steeds toevallige, flexibele subculturen, die niet zijn gebonden aan onschendbare tradities. De cultuur wordt niet gebaseerd op dogma's, maar op vrije denkbeelden. Er is geen sprake van een zichzelf superieur achtende dominante cultuur. Vreemde invloeden worden niet buitengesloten; men staat juist open voor nieuwe invloeden.

Een open samenleving is door de gefragmenteerde en egalitaire structuur minder vatbaar voor conflicten dan de gesloten hiërarchische cultuur die iedereen bindt en aan de traditie onderwerpt. Een gesloten cultuur is naar binnen toe onderdrukkend, naar buiten kunnen de leden niet opgaan in het geheel en breken er voortdurend conflicten uit. In een open samenleving treden minder spanningen op, doordat mensen persoonlijke keuzes kunnen maken en de grenzen tussen culturen vaag zijn.

Onze samenleving is zo open dat mensen die zich verzetten tegen de grote immigratiestroom van moslims vaak worden neergezet als xenofobe vreemdelingenhaters die blijven hangen in verouderd nationalisme en angst hebben voor het nieuwe. Maar de islamitische cultuur is in feite het tegendeel van een open samenleving, en wekt als zodanig onvermijdelijk weerstand op. De islamitische cultuur is juist gesloten en staat heel weinig open voor alternatieve ideeën. De islam is totalitair en tot in de kleinste details gebaseerd op dogma's. Het is een systeem dat de eigen superioriteit benadrukt. Hier wordt in feite weer hetzelfde dilemma geïntroduceerd; de open samenleving zou symptomen van geslotenheid vertonen door zich niet open te stellen voor een nieuwe ideologie; maar deze ideologie vertegenwoordigt juist het tegendeel van de open samenleving.

Hier is dezelfde retoriek in het spel; een beroep doend op de waarden die horen bij de open samenleving wordt geprobeerd haar open te stellen voor het tegendeel ervan. Met zulke kortzichtigheid moet je gewoon korte metten maken. Doe geen beroep op de tolerantie om intolerante elementen te verwelkomen. We moeten de open samenleving verdedigen, en krachten die deze ondermijnen herkennen en benoemen. Als het op prijs wordt gesteld om de groei van anti-liberale tendenzen af te remmen zou als eerste de islam moeten worden genoemd, en niet degenen die zich hiertegen verzetten.

Als atheïsten willen dat hun standpunten een rol spelen in het maatschappelijke en politieke domein, moeten zij zich in de openbaarheid presenteren. In de media en politiek moet de aandacht worden gevestigd op het belang van onze seculiere waarden. De vinger moet aan de pols worden gehouden, en er moet in het openbaar gereageerd worden op actuele gebeurtenissen. Om dit te bereiken is het een goed idee als atheïsten zich eens politiek gaan organiseren. Een politieke lobby zou ook een stap voorwaarts betekenen. Dat lukt alleen als voldoende mensen bereid zijn hun visie uit te dragen. Kom dus allemaal naar op 28 maart Rotterdam om mee te denken over het hoe en waarom van een atheïstische politieke partij. Nadat de drie sprekers zich hebben uitgesproken over het belang van atheïstische politiek wordt er met alle aanwezigen gedebatteerd over of er een politieke partij moet komen, en hoe die dan moet worden vormgegeven.

Adres: Humanitasgebouw, Pieter de Hooghweg 110
Plaats: Rotterdam
Datum: 28 maart
Aanvang: 11:00 uur.
Website: atheistischebeweging.nl

Wanneer iemand zich bewust wordt van de realiteit,
schijnt het licht daarvan voor hem uit,
de lamp van Aladdin, het licht dat ons leidt.

[ Inayat Khan ]
Avatar gebruiker
Icesurfer
 
Berichten: 245
Geregistreerd: 23 aug 2008, 22:00
Woonplaats: Alexandrië -) Germany

Berichtdoor Cluny » 23 feb 2009, 23:19

Afbeelding
En kijk toch eens wat een prachtig gebouw.
Ja die Willen Kromhout heeft best wel een aardige serie fraaie bouwwerken nagelaten.
Het is wel Pieter de Hoochweg 110 met ch.
Als je er naar toe wilt.
Parkeren is daar wel een probleem, niet alleen een plekje vinden, maar ook het risico van inbraak is daar niet gering.
Je kan wel met het openbaar vervoer maar ik weet echt niet meer welke nummer van tramlijn daar in de buurt komt.
Je kan ook met de metro bij station Coolhaven uitstappen. Dan is het 7 minuutjes, maar wel via een mooie brug over een breed kanaal.
Cluny
 
Berichten: 298
Geregistreerd: 20 okt 2006, 21:58

Berichtdoor redwasp » 23 feb 2009, 23:26

vrede,

volgens mij is er geen behoefte het bestaan van partijen die religie als uitgangspunt hebben. of deze nu een religie uitdragen of net proberen te bestrijden vind ik hier niet terzake doen. een politieke partij moet een breed politiek programma verdedigen. binnen dat programma is het natuurlijk mogelijk, soms wenselijk, om de houding tegenover een bepaalde religie of tegenover religie in het algemeen te bepalen.

lenin schrijft over deze kwestie:

lenin schreef:Het verklaren van de godsdienst tot een privé-zaak — met die woorden wordt gewoonlijk de houding van de socialisten ten opzicht van de godsdienst uitgedrukt. Maar men moet de betekenis van deze woorden nauwkeurig definiëren, opdat ze geen misverstanden kunnen doen ontstaan. Wij eisen, dat de godsdienst met betrekking tot de staat een privé-zaak is, maar we kunnen de godsdienst in geen geval tegenover onze partij als een privé-zaak beschouwen. De staat dient geen bemoeienis met de godsdienst te hebben, de religieuze gemeenschappen mogen niet verbonden zijn met de staatsmacht. Het moet een ieder volkomen vrijstaan onverschillig welke godsdienst aan te hangen of ook geen enkele godsdienst te erkennen, d.w.z. atheïst te zijn, wat elke socialist in de regel immers ook is. Verschillen in rechten tussen de staatsburgers naar gelang van hun geloofsbelijdenis zijn absoluut ontoelaatbaar. Zelfs het vermelden van de geloofsovertuiging van de staatsburgers in ambtelijke documenten moet absoluut uitgebannen worden. Er mogen geen subsidies zijn aan een staatskerk, geen toewijzingen van staatsgelden aan kerkelijke en religieuze gemeenschappen, die volkomen vrije, van de staatsmacht onafhankelijke verenigingen van gelijkgezinde burgers moeten worden. Alleen door deze eisen volledig te realiseren kan een einde gemaakt worden aan dat smadelijke en vervloekte verleden, toen de kerk als een lijfeigene afhankelijk was van de staat en de Russische burgers als lijfeigenen afhankelijk waren van de staatskerk, toen er (tot op de dag van vandaag in onze strafwetboeken en in het procesrecht behouden gebleven) middeleeuwse, inquisitoriale wetten bestonden en toegepast werden, die geloof of ongeloof vervolgden, het geweten van de mensen verkrachtten, staatsbaantjes en staatssinecuren vastknoopten aan het uitreiken van deze of gene staatskerkelijke foezel. Volledige scheiding tussen kerk en staat — dat is de eis, die het socialistische proletariaat aan de tegenwoordige staat en de tegenwoordige kerk stelt.


vrede,

redwasp
la illaha ila allah, wahdahu, la sharikalahu
redwasp
 
Berichten: 303
Geregistreerd: 24 dec 2007, 18:33

Wat op 28 maart besproken werd.

Berichtdoor Icesurfer » 14 apr 2009, 11:10

Bron :
http://www.atheisme.eu/nl/entry/192/ath ... t_haalbaar

Els Geuzebroek schreef:« Evangelisatie van Ang… | Home |

Atheïstische politieke partij - de tijd is rijp, maar is het haalbaar?
31 03 09 - 13:19 - Categorie: maatschappij
Zaterdagochtend 28 maart organiseerde De Vrije Gedachte, op initiatief van Frans van Dongen van de Atheïstische Beweging, in het Humanitasgebouw in Rotterdam een discussiedag over de vraag of de tijd rijp was om een atheïstische politieke partij op te richten. De discussie werd geleid door Anton van Hooff. Frans van Dongen pleit voor het oprichten van een atheïstische partij vanwege de de oprukkende invloed van religies in de politiek en is op zoek naar medestanders die bereid zijn zo'n initiatief van de grond te brengen. Blijkbaar betreft het een gevoelig initiatief, en de dag werd dan ook mede ingeleid door twee tegenstanders van een politieke partij in naam van het atheïsme. Lex Hagenaars, voorzitter van De Vrije Gedachte, en Sarah Strous, die een seculiere lobby in oprichting vertegenwoordigt, schetsten de valkuilen waar een atheïstische politieke partij mee te maken zal krijgen.

Volgens Frans van Dongen staat de scheiding tussen kerk en staat steeds meer onder druk door zich opdringende religieuze bewegingen. Allerlei verworvenheden die allang gemeengoed zijn geworden zoals abortus, mensenrechten en vrij wetenschappelijk onderzoek worden voortdurend op losse schroeven gezet door een fundamentalistische minderheid. Zij trachten hun eigen wil aan iedereen wil op te leggen en het land terug te voeren naar de Middeleeuwen. Op zijn website staan een aantal punten die het uitgangspunt zouden moeten zijn van deze atheïstische politieke partij. Zo moet religie uit het onderwijs verdwijnen, de staat moet neutraal staan tegenover religie en doen alsof er geen god is, en het woord 'god' mag niet voorkomen in de wet of grondwet. Ook zou god niet mogen voorkomen in de openbare ruimte en moeten kinderen gevrijwaard blijven van religieuze indoctrinatie.
De partij zou een redelijk alternatief kunnen bieden voor Wilders, die zich eenzijdig richt tegen de islam maar van mening is dat de joods-christelijke cultuur onproblematisch is; de partij moet álle religies ontmoedigen.
Om links-rechtstegenstellingen te overbruggen zou de partij een middenpartij moeten worden, zoals het CDA een middenpartij is voor alle eerdere, inmiddels opgeheven religieuze partijen. Het woord atheïsme moet volgens Frans van Dongen zeker in de naam voorkomen.

Lex Hagenaars voert aan dat het initiatief een atheïstische partij op te richten is gedoemd te mislukken. Het mislukte al eerder, begin jaren twintig, en dat zal nu weer gebeuren. Het afwijzen van religie is geen goede basis voor een politieke partij. De Vrije Gedachte houdt zich bezig met ondogmatische gedachtevorming over allerlei standpunten die 'in een empathische sfeer kunnen worden beluisterd en vervolgens vriendelijk kunnen worden bestreden'. Het doel is van het leven te maken wat je ervan kan maken. De kerk daarentegen houdt zich bezig met het het propageren van een fopspeen die mensen bindt aan niet ter discussie staande verplichtingen.
Een politieke partij sluit niet aan bij de beginselen van de vrijdenkersbeweging. Het boek God noch autoriteit, dat de oprichting van de vrijdenkersvereniging De Dageraad in 1856 herdenkt, beschrijft hoe onderwerping aan god of een andere autoriteit wordt verworpen, en hoe een sociaal leven mogelijk is door rekening te houden met anderen. Binnen de vrijdenkersbeweging bestaan uiteenlopende ideeën en bewegingen, zoals pacifisme, anarchisme, dierenwelzijn en vele anderen. Een atheïstische politieke partij is prachtig, maar met een negatieve boodschap win je geen stemmen. Dat lukte niet in 1922, en zal nu weer niet lukken.

De derde spreekster, Sarah Strous, is eveneens een voorstander van meer politieke beïnvloeding door atheïsten, maar wil dit bereiken door een atheïstische lobby. Ze is voorzitster van een belangenbehartigingsorganisatie van niet gelovigen met de naam Seculier Nederland. Meer seculiere actie in de Tweede Kamer is zeker nodig, maar de vraag is alleen in welke vorm dit moet gebeuren. Sarah Strous is skeptisch over een politieke partij. Velen ervaren een atheïstische partij als bedreigend of extreem. Ook zijn one issue-partijen niet aantrekkelijk. Een politieke partij heeft een coherente filosofie over het hele spectrum nodig; de enige verbondenheid van atheïsten is echter een gebrek aan geloof. Interne verschillen zijn onvermijdelijk, maar zijn gewoonlijk funest voor de populariteit van een partij.
Een lobby houdt zich bezig met de politiek zelf, een politieke partij met de vormgeving van de samenleving. Een atheïstische lobby zal zich richten op de kernwaarden van een seculiere samenleving, maar hoeft verder geen politieke eenheid te zijn.
Een website van Seculier Nederland is in oprichting. De organisatie krijgt steun van het fonds van Richard Dawkins en de seculiere denktank Center for Inquiry.

Na deze inleiding kunnen de aanwezigen in de zaal hun visie geven. Blogger Victor Onrust merkt op dat er erg de nadruk wordt gelegd over hoe religie moet worden bestreden. Het is belangrijker om een concurrerend seculier alternatief te bieden. Zelf werkt hij aan een ideologisch model dat met de aantrekkelijke kanten van de religies kan concurreren.
Een andere aanwezige bespeurt een gebrek aan doelstellingen. Pas als je weet wat je wil bereiken kun je de geschikte vorm kiezen om dit te doen.

Er wordt op gewezen dat een atheïstische partij een negatief effect zou kunnen hebben. Ook Lex Hagenaars wijst op een mogelijk negatief effect van polarisatie tegen religies voor de vrijdenkersbeweging. Polarisatie tegen minderheden veroorzaakt een groei van die minderheid. De religieuze minderheden worden beschermd in Nederland, maar deze minderheden zijn helemaal niet zielig. Ze zijn schatrijk en heel goed georganiseerd. Polarisatie versterkt de religies. Belangrijker is het seculiere standpunt verder uit te bouwen, dus een eigen stemgeluid te laten horen.
Verschillende aanwezigen wijzen erop dat religies zich wel bezighouden met polariseren, en dat het ze geen windeieren legt.

Anton Mullink is het eens met Frans van Dongen. De tijd is rijp voor een atheïstische politieke partij, omdat op dit moment grote verschuivingen plaatsvinden onder kiezers en veel mensen zoeken naar een partij om zich mee te verbinden. Negativisme moet echter worden vermeden. Een atheïstische politieke partij moet de realiteit centraal stellen; dat is de basis voor een positieve boodschap. Mullink, een ex-priester, is zelf uitgebreid geïndoctrineerd door de katholieke kerk. Alleen al het opheffen van bijzondere (religieuze) scholen zou ertoe bijdragen dat een deel van de discussie niet meer hoeft te worden gevoerd.
Wat betreft Wilders: een atheïstische partij kan een positief antwoord op de maatschappelijke problemen bieden vanuit het secularisme. Ook Mullink houdt zich bezig met het uitwerken van een positief seculier alternatief.

Een aanwezige maakt het verwijt dat het atheïsme als idee nergens is terug te vinden; dit moet zich veel meer manifesteren. Ook moeten de positieve kanten van het partijprogramma te vinden zijn. Dat deze nergens zichtbaar zijn is een misstand van de eerste orde, want hier zoeken mensen naar.

Een Turkse aanwezige wijst erop hoe mensen in de islamitische gemeenschap onder druk worden gezet om te geloven. De politieke partijen steunen echter onder invloed van machtige lobby's de islam, en negeren de problemen van individuen die worden veroorzaakt door de sociale druk. De overheid subsidieert moskeeën en neemt de islam in bescherming, terwijl mensen die aan de vaak agressieve sociale controle proberen te ontsnappen worden genegeerd. Om die reden is er een atheïstische politieke partij nodig, die zich uitspreekt tegen overheidssteun aan religies en de individuele mensenrechten behartigt.

Peter de Valença (Peter V), die zelf ook een politieke partij in oprichting heeft, heeft een antwoord ontwikkeld op de diversiteitsproblematiek. Hij pleit voor een pluriforme atheïstische partij waar het hele spectrum aan politieke diversiteit een plaats kan nemen. Het moet geen compromispartij met een enkel partijstandpunt worden, maar een partij waarbinnen de vertegenwoordigers van diverse geledingen hun eigen groep met eigen standpunten vormen.

Lex Hagenaars wijst erop dat de religies afnemen. Het CDA vertgenwoordigde ooit de grootste hoeveelheid kiezers. Religieuze partijen vormden ooit een meerderheid in de politiek, maar hun aantal blijft slinken. Dat religie zo'n grote invloed heeft lijkt maar zo doordat de media er onevenredig veel aandacht aan schenkt. Een enerverende bezoeker vertegenwoordigt gedurende deze ochtend het tegenovergestelde standpunt dat het aantal religieuzen weliswaar afneemt, maar hun macht neemt wel degelijk toe. De politieke partijen laten zich chanteren door een kleine minderheid van fanatieke fundamentalisten. Het CDA chanteert de regeringscoalitie en dwingt deze tot een pro-religieuze instelling, en de PvdA laat dit toe. Ook laten de seculiere partijen zich door het polariseren door religies bewegen tot het beschermen van de religies. Seculiere partijen verloochenen hun seculiere achtergrond en behagen de religies kritiekloos. Het wordt nu tijd dat ook de atheïsten gaan polariseren.
Frans van Dongen meent dat er allerlei initiatieven moeten worden ontwikkeld, en dat er niet zoveel moet worden geproblematiseerd. Je moet het gewoon doen, de katholieken doen het ook, waarom zouden atheïsten het niet doen.
Iemand van de Vrije Gedachte spreekt zich uit tegen het verbinden van een politieke partij met de Vrije Gedachte. Hij heeft geen respect voor politieke partijen, van wie het handelsmerk liegen en lullen is. Hij wil niets met politiek te maken hebben. Wie een atheïstische politieke partij wil moet dit doen, maar het moet buiten de Vrije Gedachte blijven.
Een ander argument dat tegen een atheïsitische partij wordt ingebracht is dat je geen leden zal wegtrekken van het CDA, maar alleen van seculiere partijen, waardoor de confessionele partijen in verhouding groter worden. Iemand anders vraagt zich af of er wel een draagvlak is voor een atheïstische politieke partij. Diverse bezoekers blijken de bijeenkomst te bezoeken omdat ze géén atheïstische politieke partij willen.

Peter V vindt het teleurstellend dat het initiatief om een atheïstische partij op te richten wordt ontmoedigd doordat twee van de drie sprekers tégen een politieke partij zijn.
Na een stemming blijkt dat zo'n 16 mensen stemmen voor het oprichten van een atheïstische partij is, 22 zijn ertegen. Nou zegt dat niet zoveel. De meerderheid van de Nederlanders is ook tegen een ChristenUnie, maar toch zitten ze in de regering. De mogelijk bestaat dat er voor een atheïstische politieke partij, mits deugdelijk opgezet, een groter draagvlak bestaat dan voor de ChristenUnie.
De argumentatie tegen een politieke partij ging weliswaar uit van de onwenselijkheid van een atheïstische partij, maar was wel realistisch, en moet niet worden genegeerd als het initiatief wordt doorgezet. De critici noemden een aantal reële factoren waar het schip op kan stranden.
Iemand anders stelt dat het mislukken van een politieke partij in 1922 geen argument is om het nu weer te laten mislukken. Er moet een voorbeeld worden genomen aan het appel van D'66 om een achterban te kweken.
Een argument tegen de partij is dat de standpunten van Frans van Dongen niet iedereen aanspreken, omdat ze uitgaan van het negatieve en geen alternatief bieden.
Blogger Peter Louter daarentegen vindt zowel het ontstaan van een atheïstische beweging als de oprichting van een partij belangrijk. Volgens hem is religie niet te negeren. Vooral in het normenpakket is god prominent aanwezig. Verschillende politieke geluiden moeten doorklinken. De visie op mens en samenleving staat door langdurige godsdienstige invloeden vijandig tegenover de natuur van de mens. Menselijke waarden worden omgekeerd; er wordt bijvoorbeeld gevraagd liefde te tonen als dit niet van toepassing is.
Een aanwezige wijst op het succes van vele invloedrijke religieuze lobby's en propagandisten, zoals Tariq Ramadan etc. Een atheïstische partij zal minder effect hebben dan een lobby-groepering. Het pleidooi voor een lobby wordt bij deze ook nog aangevuld met een geluid uit de andere wereld, namelijk het ziekbed van de blogger Ruben Heijloo, die tot zijn verdriet niet aanwezig kon zijn. Hij publiceerde op zijn website al eens een interview met de Amerikaanse lobbyiste Lori Lipman Brown, waarin de strategische mogelijkheden van een lobby uiteen worden gezet.

Frans van Dongen vraagt zich af waarom een lobbygroep wel invloed zou hebben en niet zal lijden onder de diversiteit. Bovendien vindt hij lobbyen een vorm van achterkamertjespolitiek. Lobbyen is op zich een uitstekend initiatief, maar er moet ook een partij komen. Een probleem is bovendien het grote aantal lobbyisten; je zal achteraan in de rij moeten gaan staan. Sarah Strous stelt dat voor een lobby geen gemeenschappelijke politieke basis nodig is; er is alleen eensgezindheid nodig over belang van seculariteit. Wat betreft de achterkamertjespolitiek: het belangrijkste is dat er media-aandacht komt. Een vertegenwoordiger verdedigt bijvoorbeeld het embryodebat bij Pauw en Witteman; partijen zien dat er aandacht is bij het volk, en vervolgens word je toegelaten bij de partijen. Een skeptische aanwezige wijst op het politiek correcte denken dat de media beheerst; anti-religieuze opvattingen worden helemaal niet worden toegelaten.

Ter afsluiting van de discussie maant het oudste lid van de Vrije Gedachte de aanwezigen tot geduld. Toen hij zich in 1948 bij de vereniging aansloot was de meerderheid in het land nog religieus, maar het aantal blijft alleen maar slinken.

Van Dongen nodigt de voorstanders uit hem een mail te sturen en aan te geven op wat voor manier ze zich zouden willen inzetten. Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen met Frans van Dongen voor het oprichten van een politieke partij of met Sarah Strous als ze iets willen bijdragen aan een lobby.
| | Auteur: Els Geuzebroek

Wanneer iemand zich bewust wordt van de realiteit,
schijnt het licht daarvan voor hem uit,
de lamp van Aladdin, het licht dat ons leidt.

[ Inayat Khan ]
Avatar gebruiker
Icesurfer
 
Berichten: 245
Geregistreerd: 23 aug 2008, 22:00
Woonplaats: Alexandrië -) Germany

Re: 28 maart 2009 oprichting politieke partij in Rotterdam ?

Berichtdoor Icesurfer » 24 jul 2010, 13:28

De nieuwe website van de A.S.P. :arrow:

http://www.atheistischseculierepartij.nl/
Wanneer iemand zich bewust wordt van de realiteit,
schijnt het licht daarvan voor hem uit,
de lamp van Aladdin, het licht dat ons leidt.

[ Inayat Khan ]
Avatar gebruiker
Icesurfer
 
Berichten: 245
Geregistreerd: 23 aug 2008, 22:00
Woonplaats: Alexandrië -) Germany

30 oktober 2010 2e congres in Utrecht

Berichtdoor Icesurfer » 12 okt 2010, 13:33

2e congres ASP 30 oktober 2010 in Utrecht.

http://www.atheistischseculierepartij.n ... hp/congres

Congres op 30 oktober 2010
om 14.00 uur in Hotel Hoog Brabant te Utrecht
motto: "....al duurt het honderd jaar; we krijgen het voor elkaar...."

Agenda:
1. Ontvangst met koffie om 14.00 uur
2. Welkomstwoord door Frans van Dongen
3. Mr. Edward Singels: Over de processen die hij namens de ASP voert tegen het pinverbod op zondag in de gemeente Scherpenisse en tegen een slachthuis te Amsterdam in verband met martelen van dieren ("ritueel slachten")
4. Aron Nijman & Willem van Kruijsdijk: Over de naam van de partij.
5. Rafael Mas: zal spreken over Materialisme versus Idealisme
6. Hans de Vries: stelt de volgende vragen over Privacy, namelijk over Informatiesystemen:
"....Hoe gaan we om met privacy gegevens in allerlei informatiesystemen en de bezwaarlijke koppelingen daar tussen ....?"
"....Waar blijft het individuele recht van de mens....?"
"....Welke gegevens mogen worden opgeslagen en wie toetst die aan welke normen en zijn deze inzichtelijk voor de individuele persoon waarvan de gegevens zijn....?"
"....Is de Stichting Persoon/Privacy Registratie de juiste organisatie hiervoor.... ?" (CCTV – closed circuit TV bewaking: ‘big brother is watching us’)
"....Hoe gaan we om met de bewaking om criminaliteit in richting van terroristenbestrijding tot ongewild individuele bewaking door gebruik van CCTV inrichtingen in de grote steden ....?"
7. Peter de Valenca: zal het hebben over zijn "ATPF"-ideëen. Dit betreft een intelligent systeem als structuur van de partij, waardoor tegenstellingen opgevangen kunnen worden zonder dat dit tot partijsplijting leidt. Je zou dan kunnen denken aan een linkse en/of een rechtse "geleding".
8. Jan Jansen: Mensenrechten en stigmatisatie door patriarchale dwangsystemen. " Trefwoorden: Stigmatisatie; geloofwaardigheid, psychiatrie.
9. Yurre Wieken: geeft een overzicht van zijn aktiviteiten voor de ASP op Hyves. (Zie: http://asp-politiek.hyves.nl)
10. Els Geuzebroek is initiatiefneemster en beheerster van één van de belangrijkste sites op het gebied van Atheïsme (http://www.atheisme.eu/nl/) Gaat U gerust een keer kijken op die site en neem gerust deel aan de discussies op de diverse fora, die worden aangeboden. (Maar noem de naam ASP zo veel mogelijk !)
Haar onderwerp zal zijn:
De noodzaak van het laten horen van atheïstische geluiden in de samenleving, de middelen die hierbij kunnen worden ingezet en de tegenwerking die te verwachten is bij vrijemeningsuiting over religies. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de oprichting van het Atheïstisch Verbond.
11. Frans van Dongen zal het hebben over de Aktie Kerklicht: Dit houdt in, dat we met (bijvoorbeeld) een laserbeamer lichtletters op (bijvoorbeeld) de Mozes&Aäronkerk de tekst: "RELIGIE IS DODELIJK" projecteren. We maken hierbij niets kapot en rekenen dan ook op meer positieve dan negatieve publiciteit; hoewel het laatste natuurlijk niet uit zal blijven. Er is al een stemming over deze aktie geweest, dus hij gaat in ieder geval door ! De details zullen bij dit agendapunt ter sprake komen.

12. Mark Achter bespreekt het belang van een Atheïstisch geluid en de wijze waarop dat vorm gegeven kan/moet worden.

13. Rondvraag: Hierbij mag iedereen, zonder uitzondering, iets vragen, meedelen of ter discussie stellen. Dit doen we zo, opdat iedereen de kans krijgt zijn of haar zegje te doen. Wanneer iemand zich bewust wordt van de realiteit,
schijnt het licht daarvan voor hem uit,
de lamp van Aladdin, het licht dat ons leidt.

[ Inayat Khan ]
Avatar gebruiker
Icesurfer
 
Berichten: 245
Geregistreerd: 23 aug 2008, 22:00
Woonplaats: Alexandrië -) Germany

ASP ONE-ISSUE PARTIJ ?

Berichtdoor Icesurfer » 19 okt 2010, 13:05

ASP ONE-ISSUE PARTIJ ?

Vaak wordt beweerd, dat de ASP niet meer als een one-issue partij zal zijn en dat daarom ons initiatief geen zin zou hebben.
Dit verwijt is echter vrij gemakkelijk te weerleggen.

Scheiding van Kerk en Staat in al haar facetten is inderdaad ons belangrijkste programmapunt en zal dat blijven.
Wij zijn echter niet bang voor het stigma one-issue partij, want godsdienst en dus ons secularisatie-programma, speelt op zoveel terreinen, dat we zelfs niet op een one-issue partij zullen lijken. Godsdienst speelt een te grote rol in: De wet, de grondwet, de regering, het parlement, op radio en TV, in het onderwijs (!!), in de cultuur, op subsidiegebied, in het leger, op de sportvelden....zelfs in de slachthuizen. En ongetwijfeld kunt U nog veel meer voorbeelden verzinnen. Op al die terreinen wil de ASP aan de slag. We kunnen dus geen one-issue partij zijn, zelfs al zouden we dat willen !
Bovendien is er een tot in details uitgewerkt sociaal-economisch programma, dat uigaat van zowel linkse als rechtse wensen en dat daardoor betaalbaar zal blijken te zijn. Op onze site is dit programma te vinden, direct onder ons hoofdprogramma. Iedereen kan dit sociaal-economisch programma bekijken en zal tot de conclusie komen, dat we zeker geen one-issue partij zijn. We spreken ons uit over: Inkomenspolitiek, Onderwijs, Burokratie, Legalisatie van teelt en inkoop van Cannabis produkten, Subsidies, Schadeloosstelling van slachtoffers van geweldsmisdaden door de overheid (die het dan weer verhaalt op de dader), Solar energie, Gezondheidszorg, Buitenlandse politiek, Veiligheid en Integratie. Al deze punten vormen een programma, dat evenwichtig is in de zin van betaalbaarheid en in de zin van links of rechts. Het is dus een economisch verantwoord midden-programma, waaruit duidelijk blijkt, dat we meer zijn dan een one-issue partij.

Als we desalniettemin als een one-issue partij moeten beginnen, is daar ons inziens niets op tegen. Het is een misverstand, dat je met één of twee zetels niets kunt bereiken. De Partij voor de Dieren bewijst, dat je wel degelijk de politiek kunt beïnvloeden, als je in electoraal opzicht klein bent. De politieke partijen hebben bijna allemaal het programma van deze partij min of meer omarmd. De aandacht voor dieren van de andere partijen zou nooit zo groot zijn geweest zonder de Dierenpartij, ondanks het feit, dat deze partij slechts over een paar zetels beschikt.

We zullen dus waarschijnlijk geen one-issue partij worden of zelfs maar lijken. Daar is ons programma te breed voor. Maar als we toch als zodanig moeten beginnen, zullen we dat niet uit de weg gaan.

Laatst aangepast (maandag, 18 oktober 2010 20:29)Bron : http://www.atheistischseculierepartij.n ... hp/nieuws/
Wanneer iemand zich bewust wordt van de realiteit,
schijnt het licht daarvan voor hem uit,
de lamp van Aladdin, het licht dat ons leidt.

[ Inayat Khan ]
Avatar gebruiker
Icesurfer
 
Berichten: 245
Geregistreerd: 23 aug 2008, 22:00
Woonplaats: Alexandrië -) Germany

Re: 28 maart 2009 oprichting politieke partij in Rotterdam ?

Berichtdoor Dwarsdenker » 19 okt 2010, 19:49

Ik zou ook een item kunnen open en daar de teksten van de een of de andere splinterpartij kunnen publiceren zoals bvb de newropeans: http://www.newropeans.eu/
Sorry hoor, er is hier al forumvervuiling genoeg. Partijpolitieke propaganda kan gemist worden als kiespijn. Dat houdt enkel mensen weg van het skeptisch denken.
Wetenschap is gericht op het zoeken naar de best mogelijke verklaring.
Avatar gebruiker
Dwarsdenker
 
Berichten: 470
Geregistreerd: 01 jul 2009, 12:09

Re: 28 maart 2009 oprichting politieke partij in Rotterdam ?

Berichtdoor Icesurfer » 20 okt 2010, 15:02

Dwarsdenker schreef: Dat houdt enkel mensen weg van het skeptisch denken.


De ASP IS een partij met skeptische/realistische denkers !

Partijpolitieke propaganda kan gemist worden als kiespijn


Nee, net wat nodig is. Atheïstisch- seculiere- politieke macht.
Paal en perk stellen aan religieuze vergiftiging/verdomming politiek en samenleving.
Wanneer iemand zich bewust wordt van de realiteit,
schijnt het licht daarvan voor hem uit,
de lamp van Aladdin, het licht dat ons leidt.

[ Inayat Khan ]
Avatar gebruiker
Icesurfer
 
Berichten: 245
Geregistreerd: 23 aug 2008, 22:00
Woonplaats: Alexandrië -) Germany

Re: 28 maart 2009 oprichting politieke partij in Rotterdam ?

Berichtdoor Dwarsdenker » 20 okt 2010, 19:25

Icesurfer schreef:De ASP IS een partij met skeptische/realistische denkers !

Ik veronderstel dat de website van uw partij de officiële standpunten van uw partij weergeeft. Spijtig genoeg vind ik daar geen skeptische standpunten in terug. Zelfs niets over de bestrijding van kwaktherapIeën, wat toch een van de primaire bezorgdheden van elk rechtgeaard skepticus zou moeten zijn. Integendeel lees ik
Strikt genomen was Freud (1856 - 1939) geen filosoof, maar psycholoog, maar omdat zijn antireligieuze gevoelens ontstonden door zijn eigen onderzoek naar de menselijke geest, is hij voor het atheïsme een van de belangrijkste denkers. Het is nauwelijk overdreven om te stellen, dat hij de psychologie heeft uitgevonden. De indeling van het menselijk innerlijk in het onbewuste, het bewuste en het über-ich, is voor het eerst door Freud geopperd en is nadien nooit meer achterhaald.

Ik denk dat dergelijke tekst weinig kans maakt op gelijk welk skeptisch congres. Waarschijnlijk zijn er ook weinig partijen die dit op website zouden zetten. Dit doet me vermoeden dat het hier om een privé-initiatief gaat van een of meer charismatisch persoon.
Icesurfer schreef:
Partijpolitieke propaganda kan gemist worden als kiespijn


Nee, net wat nodig is. Atheïstisch- seculiere- politieke macht.
Paal en perk stellen aan religieuze vergiftiging/verdomming politiek en samenleving.

De partij is inderdaad atheïstisch, ik zou zelfs zeggen verbitterd atheïstisch als ik sommige van haar zeven hoofdpunten bekijk. Toevallig ben ik zelf atheïst en actief lid van de plaatselijke humanistisch vrijzinnig vereniging. Ik kan alleen maar zeggen dat er nog nooit sprake is geweest van de vorming van dergelijke partij. Integendeel het idee zou onmiddellijk weggelachen worden. En wat is de zin van een partij die door haar onmiddellijke achterban weggelachen wordt? Er zijn immers genoeg partijen waar atheïsten met politieke ambities hun idealen waar kunnen trachten te maken.

Mijn grootste bezwaar tegen de reclame voor deze partij op dit forum is echter dat ze niets met skeptisch denken te maken heeft.
Wetenschap is gericht op het zoeken naar de best mogelijke verklaring.
Avatar gebruiker
Dwarsdenker
 
Berichten: 470
Geregistreerd: 01 jul 2009, 12:09

Re: 28 maart 2009 oprichting politieke partij in Rotterdam ?

Berichtdoor Blueflame » 20 okt 2010, 20:54

Dwarsdenker schreef:Mijn grootste bezwaar tegen de reclame voor deze partij op dit forum is echter dat ze niets met skeptisch denken te maken heeft.

Ik volg het niet echt op de voet om eerlijk te zijn, waar deze partij nou precies voor staat.
Persoonlijk vind ik de scheiding van kerk en staat wel erg belangrijk.

Ik laat het dus even staan (maar heb wel geen hoge verwachtingen van dit topic).

Mvg.
Nonsense is our core business
Avatar gebruiker
Blueflame
Site Admin
 
Berichten: 4133
Geregistreerd: 20 okt 2006, 12:43

Re: 28 maart 2009 oprichting politieke partij in Rotterdam ?

Berichtdoor Icesurfer » 01 nov 2010, 18:57

Blueflame schreef:Ik volg het niet echt op de voet om eerlijk te zijn, waar deze partij nou precies voor staat.
Persoonlijk vind ik de scheiding van kerk en staat wel erg belangrijk.

Ik laat het dus even staan (maar heb wel geen hoge verwachtingen van dit topic).

Mvg.


Hallo Blueflame,

waar de partij precies voor staat ?
Misschien brengt een verslag van 2e congres meer duidelijkheid ?
mvg


http://www.atheistischseculierepartij.n ... ault&page=

Bron: ++ ASP-Nieuws ++
http://www.atheistischseculierepartij.n ... php/nieuws
Wanneer iemand zich bewust wordt van de realiteit,
schijnt het licht daarvan voor hem uit,
de lamp van Aladdin, het licht dat ons leidt.

[ Inayat Khan ]
Avatar gebruiker
Icesurfer
 
Berichten: 245
Geregistreerd: 23 aug 2008, 22:00
Woonplaats: Alexandrië -) Germany

Berichtdoor Icesurfer » 31 jan 2011, 23:45

De brandnieuwe ASP website is vandaag online gegaan.
Mooi design en sterke teksten 8)

http://www.atheistischseculierepartij.nl/index.htm
Wanneer iemand zich bewust wordt van de realiteit,
schijnt het licht daarvan voor hem uit,
de lamp van Aladdin, het licht dat ons leidt.

[ Inayat Khan ]
Avatar gebruiker
Icesurfer
 
Berichten: 245
Geregistreerd: 23 aug 2008, 22:00
Woonplaats: Alexandrië -) Germany

Re: 28 maart 2009 oprichting politieke partij in Rotterdam ?

Berichtdoor Renate » 04 feb 2011, 21:25

Ik kan geen leesbare website vinden.

Overigens zit ik niet echt op een atheistische partij te wachten. Ben wel atheist, maar wens dit niet aan iedereen op te dringen.

Er zijn voor mij belangrijkere zaken in de politiek dan het afschaffen van enige religieuze invloed op de politiek.
Renate
 
Berichten: 2228
Geregistreerd: 24 jan 2011, 00:52

Re: 28 maart 2009 oprichting politieke partij in Rotterdam ?

Berichtdoor Icesurfer » 16 feb 2011, 20:26

Renate schreef:Ik kan geen leesbare website vinden.

Overigens zit ik niet echt op een atheistische partij te wachten. Ben wel atheist, maar wens dit niet aan iedereen op te dringen.

Er zijn voor mij belangrijkere zaken in de politiek dan het afschaffen van enige religieuze invloed op de politiek.


Door technische problemen met overschakeling op ander design en update teksten,
was site enige dagen niet toegankelijk. Excuses voor het ongemak.
ASP leden en sympathisanten hebben er veel werk in gestoken.
Wij hebben nog geen professionele webdesigner in ons midden.

http://www.atheistischseculierepartij.nl/
Wanneer iemand zich bewust wordt van de realiteit,
schijnt het licht daarvan voor hem uit,
de lamp van Aladdin, het licht dat ons leidt.

[ Inayat Khan ]
Avatar gebruiker
Icesurfer
 
Berichten: 245
Geregistreerd: 23 aug 2008, 22:00
Woonplaats: Alexandrië -) Germany

Re: 28 maart 2009 oprichting politieke partij in Rotterdam ?

Berichtdoor Icesurfer » 04 dec 2011, 21:13

Ontwerp voor ASP-flyers.


Afbeelding

Afbeelding
Wanneer iemand zich bewust wordt van de realiteit,
schijnt het licht daarvan voor hem uit,
de lamp van Aladdin, het licht dat ons leidt.

[ Inayat Khan ]
Avatar gebruiker
Icesurfer
 
Berichten: 245
Geregistreerd: 23 aug 2008, 22:00
Woonplaats: Alexandrië -) Germany

Re: 28 maart 2009 oprichting politieke partij in Rotterdam ?

Berichtdoor Icesurfer » 11 jan 2012, 12:11

Bron : http://freigeisterhaus.de/viewtopic.php ... &start=120


Sermon schreef: Israels bekanntester Journalist geht in die Politik

Er folgt dabei den Fußstapfen seines berühmten Vaters, und den Rat seiner berühmten Mutter hat er zuvor auch noch eingeholt. Die Mutter ist die Schriftstellerin Shulamit Lapid, deren Krimis auch in Deutschland gern gelesen werden. Sein 2008 verstorbener Vater Josef "Tommy" Lapid hatte in den neunziger Jahren nach einer Journalisten-Karriere Israels Politik aufgemischt mit der streng säkularen Schinui-Partei.

Yair Lapid aber will sich nicht allein auf die Radikalreligiösen einschießen, sondern viel breiter aufstellen als sein Vater. Seine Themen sind Bildung und soziale Gerechtigkeit - all das also, was im Sommer die Massenproteste gegen die Regierung beflügelt hat und nun seinen Aufstieg sichern soll.
Wanneer iemand zich bewust wordt van de realiteit,
schijnt het licht daarvan voor hem uit,
de lamp van Aladdin, het licht dat ons leidt.

[ Inayat Khan ]
Avatar gebruiker
Icesurfer
 
Berichten: 245
Geregistreerd: 23 aug 2008, 22:00
Woonplaats: Alexandrië -) Germany

Berichtdoor Icesurfer » 03 feb 2012, 12:34

We zijn als ASP* uitgenodigd voor het Politiek Café Den Haag:
* Maandagavond 6 februari 2012 om 20:00 uur,
* onderwerp De Seculiere Staat.
http://www.dvdmultimedia.nl/ASP_Images/ ... febr12.pdf


*) Atheistisch Seculiere Partij
Wanneer iemand zich bewust wordt van de realiteit,
schijnt het licht daarvan voor hem uit,
de lamp van Aladdin, het licht dat ons leidt.

[ Inayat Khan ]
Avatar gebruiker
Icesurfer
 
Berichten: 245
Geregistreerd: 23 aug 2008, 22:00
Woonplaats: Alexandrië -) Germany

Re: 28 maart 2009 oprichting politieke partij in Rotterdam ?

Berichtdoor Icesurfer » 01 maart 2012, 20:47

Deelname ASP ( Atheistisch Seculiere Partij ) aan Politiek Café Den Haag.

http://www.youtube.com/watch?v=2LTH3Yoe ... e=youtu.be
Wanneer iemand zich bewust wordt van de realiteit,
schijnt het licht daarvan voor hem uit,
de lamp van Aladdin, het licht dat ons leidt.

[ Inayat Khan ]
Avatar gebruiker
Icesurfer
 
Berichten: 245
Geregistreerd: 23 aug 2008, 22:00
Woonplaats: Alexandrië -) Germany

Re: 28 maart 2009 oprichting politieke partij in Rotterdam ?

Berichtdoor Icesurfer » 04 maart 2012, 18:34

Kort verslag van de bijeenkomst:

Hans de Vries schreef:
Als vertegenwoordiger van de ASP werd ik gevraagd om aan te schuiven als vijfde spreker in het forum en als deelnemer aan het debat.

Bart-Jan Spruyt van Elzevier richtte zijn pijlen voornamelijk op Ewout Klei (voorzitter werkgroep levensbeschouwing D66) en mijn persoon als woordvoerder van de Atheïstisch Seculiere Partij. Daarbij trachtte hij te insiueren dat wij geen ruimte wilden geven aan de gelovigen. Mijn antwoord was steevast: “ik respecteer ieder mens als individu, maar ik stem niet in met zijn gedachtegoed. Daar geloof ik niet in”.

De gelovigen, bij monde van Bart-Jan Spruyt, zien het seculiere en/of atheïstische gedachtegoed als een bedreiging. In hun ogen staan wij voor onvrijheid. Ook al geef je aan wat onder de mom van de godsdiensten allemaal niet is uitgevoerd wordt dat gebagatelliseerd naar de geschiedenis; volgens Spruyt is geloof vrijheid.

Mijn mening is juist het tegengestelde: de godsdienst is een menselijk bedenksel om zelf geen verantwoordelijkheid te hoeven dragen. Men gelooft als gelovige in eenzijdige vrijheid, de eigen enige goede god. Het is wel raar dat er drie verschillende goden zijn. Zijn er dan drie goede goden die hun eigen vrijheid kunnen verkondigen?

Ik heb respect voor de mens als individu die de mogelijkheid heeft om zelfstandig te kunnen denken en handelen, maar ik heb geen behoefte aan de eenzijdige denkrichting van een niet bewijsbaar geloof en die te accepteren als richtsnoer voor de samenleving.
Het loskoppelen van het groepsgeloof van het individu is nog een lange weg die politiek begaan moet worden; de Nederlandse samenleving is nog lang niet een seculiere samenleving. Wil je net als de ASP streven naar een seculiere samenleving, sluit je dan aan en word lid!

Een partij met Rede,
Hans de Vries
Algemeen secretaris van de ASP
Wanneer iemand zich bewust wordt van de realiteit,
schijnt het licht daarvan voor hem uit,
de lamp van Aladdin, het licht dat ons leidt.

[ Inayat Khan ]
Avatar gebruiker
Icesurfer
 
Berichten: 245
Geregistreerd: 23 aug 2008, 22:00
Woonplaats: Alexandrië -) Germany

Re: 28 maart 2009 oprichting politieke partij in Rotterdam ?

Berichtdoor Wilmamazone » 04 maart 2012, 19:15

Blueflame schreef:
Dwarsdenker schreef:Mijn grootste bezwaar tegen de reclame voor deze partij op dit forum is echter dat ze niets met skeptisch denken te maken heeft.

Ik volg het niet echt op de voet om eerlijk te zijn, waar deze partij nou precies voor staat.
Persoonlijk vind ik de scheiding van kerk en staat wel erg belangrijk.

Ik laat het dus even staan (maar heb wel geen hoge verwachtingen van dit topic).

Mvg.

Wat mij betreft mag de stekker er nu wel uit dan of heeft Skepp.be iets met regelrechte propaganda van fundamentalistische atheïstisten? Ik mag toch hopen van niet.

Zie ook: viewtopic.php?f=10&t=2948#p79530
Wilmamazone
 
Berichten: 101
Geregistreerd: 19 okt 2011, 17:44

Re: 28 maart 2009 oprichting politieke partij in Rotterdam ?

Berichtdoor Icesurfer » 04 maart 2012, 19:46

Wat zijn fundamentalistische atheisten, Wilma-engeltje ?
Bovendien wanneer je mij bedoeld ik ben nog niet eens atheist, laat staan een zgn. fundamentalistisch atheist.
Jij lijkt wel katholiek of erger nog fundamentalistsch katholiek. :mrgreen:
Hier op skepp behoort het tot de goede zeden kritiek met argumenten te onderbouwen.

dus

- Waarom vind je de ASP een dubieuze partij ?

- Hoezo vind je iedereen in de ASP fundamentalistisch atheist ?
Wanneer iemand zich bewust wordt van de realiteit,
schijnt het licht daarvan voor hem uit,
de lamp van Aladdin, het licht dat ons leidt.

[ Inayat Khan ]
Avatar gebruiker
Icesurfer
 
Berichten: 245
Geregistreerd: 23 aug 2008, 22:00
Woonplaats: Alexandrië -) Germany

Re: 28 maart 2009 oprichting politieke partij in Rotterdam ?

Berichtdoor Magnolia » 04 maart 2012, 20:22

Vrij van religieuze of politieke opvattingen onderzoekt SKEPP (Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudo-wetenschap en het Paranormale) beweringen en verschijnselen die volgens de huidige stand van de wetenschap bijzonder onwaarschijnlijk of onmogelijk zijn.Ik sluit me aan bij Wilmamazone.
Avatar gebruiker
Magnolia
 
Berichten: 465
Geregistreerd: 19 okt 2010, 12:38

Re: 28 maart 2009 oprichting politieke partij in Rotterdam ?

Berichtdoor Icesurfer » 04 maart 2012, 21:21

Jullie kunnen dan aansluiten bij mevr. Atsou-Pier die skeptisch leek, maar ook funda-katholiek activiste bleek te zijn.

Dat er in de ASP mensen zich sterk maken in de strijd tegen kwakzalverij en pseudowetenschap was onlangs
aan de orde toen vrouwelijk kandidaat-voorzitter in hevig conflict raakte met secretaris over vergoeding alternatieve therapie.


ASP: stop vergoeding kwakzalverij

Nu de mist rond de schandalige homo-genezingstherapie van de religieuze organisatie Different begint op te trekken blijkt probleem veel groter te zijn. Different kan deze therapie bekostigen uit het basispakket omdat zij is aangesloten bij Stichting Europsyche, aldus de Volkskrant van 4 februari (p. 6-7).

Europsyche, met een aanhang van 1.200 aangesloten therapeuten, biedt zorgverzekeraars een omweg aan om therapieën van buiten het basispakket te vergoeden. Dit zijn geen gewone therapieën, maar kwakzalverij als hypnosetherapie, psychosynthese en de eerdergenoemde homo-genezingstherapie. Deze worden uiteraard niet door reguliere zorgverzekeraars vergoed. Wanneer een therapeut een patiënt echter aanmeldt bij Europsyche doet laatsgenoemde een bod op haar grabbelton van psychiaters en klinisch psychologen die wel een centje bij willen verdienen. Op papier zijn zij hoofdbehandelaar, maar in werkelijkheid zien ze de patiënt vaak niet eens. De vergoeding regelen ze in onderling overleg met de betreffende hypnotherapeut.

De ASP is geschokt door deze praktijken. Kwakzalverij, die mensen in een zeer kwetsbare positie financieel uitbuit door ze valse hoop voor te schotelen, mag nooit en te nimmer op een dergelijke wijze gefaciliteerd worden. Het is een schande dat op papier degelijke therapeuten zich te buiten gaan aan dit soort schimmige deals met hypnotherapeuten en andere ‘alternatieve’ kwakzalvers. De overheid dient ervoor te zorgen dat deze middeleeuwse praktijken onmiddellijk een halt toe wordt geroepen.

Yurre Wieken, vice-voorzitter ASP
7 februari 2012
Laatst bijgewerkt door Icesurfer op 04 maart 2012, 21:27, in totaal 2 keer bewerkt.
Wanneer iemand zich bewust wordt van de realiteit,
schijnt het licht daarvan voor hem uit,
de lamp van Aladdin, het licht dat ons leidt.

[ Inayat Khan ]
Avatar gebruiker
Icesurfer
 
Berichten: 245
Geregistreerd: 23 aug 2008, 22:00
Woonplaats: Alexandrië -) Germany

Re: 28 maart 2009 oprichting politieke partij in Rotterdam ?

Berichtdoor Renate » 04 maart 2012, 21:26

Er zijn genoeg mensen die skeptisch zijn, maar toch religieus. Mevrouw Atsou Pier is daar een van. Dat maakt haar niet minder skeptisch. Als je iedere gelovige af begint te schilderen als zijnde fundamentalistisch dan lijkt er mij iets niet te kloppen.

Ik heb overigens liever een christen die het in sociaal-economisch opzicht met me eens is, dan een atheïst die daar volkomen anders over denkt.
Renate
 
Berichten: 2228
Geregistreerd: 24 jan 2011, 00:52

Re: 28 maart 2009 oprichting politieke partij in Rotterdam ?

Berichtdoor Icesurfer » 04 maart 2012, 21:32

Ik geloof niet dat skeptisch denken met fundamentalistisch katholicisme verenigbaar is.
Wanneer iemand zich bewust wordt van de realiteit,
schijnt het licht daarvan voor hem uit,
de lamp van Aladdin, het licht dat ons leidt.

[ Inayat Khan ]
Avatar gebruiker
Icesurfer
 
Berichten: 245
Geregistreerd: 23 aug 2008, 22:00
Woonplaats: Alexandrië -) Germany

Re: 28 maart 2009 oprichting politieke partij in Rotterdam ?

Berichtdoor Magnolia » 04 maart 2012, 21:46

Icesurfer schreef:Ik geloof niet dat skeptisch denken met fundamentalistisch katholicisme verenigbaar is.


Over geloofskwesties is het inderdaad lastig discussiëren

:wink:
Avatar gebruiker
Magnolia
 
Berichten: 465
Geregistreerd: 19 okt 2010, 12:38

Re: 28 maart 2009 oprichting politieke partij in Rotterdam ?

Berichtdoor willem_betz » 05 maart 2012, 02:32

Wilmamazone schreef:Wat mij betreft mag de stekker er nu wel uit dan of heeft Skepp.be iets met regelrechte propaganda van fundamentalistische atheïstisten? Ik mag toch hopen van niet.

je moet een onderscheid maken tussen standpunten van skepp en wat hier op het forum geplaatst wordt.
Als iets een skepp-standpunt is, dan wordt dat duidelijk gesteld.
Hier werd reclame gemaakt voor een vereniging die uitdrukkelijk de zeggenschap van georganiseerde godsdiensten wil weren uit het bestuur van het land. Als dat met argumenten gedaan wordt kan het er nog wel door meen ik (persoonlijk) alhoewel ik soms twijfelde of het echt hier thuishoort.
Als dan anderzijds hun, toch wel democratisch, streven naar een absolute scheiding van kerk en staat wordt afgeschilderd als een sterk afkeurenswaardig fundamentalistisch atheisme, dan krijgen hun standpunten wel weer sympathie van mij. Sommige religies worden nog steeds zowel in NL als BE maatschappelijk bevoordeligd, met geld, met prestige, met propaganda, met vertegenwoordiging met macht....en wie niet tot die groep behoort vindt dat niet rechtvaardig.
Het is begrijpelijk dat wie zijn privilegies in vraag gesteld ziet die graag met alle macht wil verdedigen.
Omdat er nu iets gevraagd wordt (de stekker er uit) wat eigenlijk censuur voor de ASP zou zijn, krijg ik sympathie dus mag de ASP hier haar zegje blijven doen.
Trouwens, hoe dikwijls laten we op dit forum niet de fundamentalistische gelovigen vrijuit spreken zonder enige censuur, enkel met vinnig wederwoord. Dus reageer vinnig op hun standpunten, maar hou het netjes aub. Als het persoonlijk wordt, dan knip ik.
Geloof je alle nonsens, of sommige niet? Hoe maak je het onderscheid?
De hevigste missionarissen en propagandisten voor kwakzalvers zijn vaak hun slachtoffers zelf.
Avatar gebruiker
willem_betz
Beheerder
 
Berichten: 4704
Geregistreerd: 24 okt 2006, 01:29

Re: 28 maart 2009 oprichting politieke partij in Rotterdam ?

Berichtdoor Wilmamazone » 05 maart 2012, 10:23

Willem Betz:
Omdat er nu iets gevraagd wordt (de stekker er uit) wat eigenlijk censuur voor de ASP zou zijn, krijg ik sympathie dus mag de ASP hier haar zegje blijven doen.

Het ging mij meer om en over de gratis reclame waar de ASP doelbewust podia voor zocht/zoekt, en o.a. hier dus schier eindeloos vindt, maar goed:
welke sympathie zou ik volgens u moeten voelen/opbrengen voor o.a. deze actie en hoe democratisch is die volgens u?:
http://www.atheistischseculierepartij.n ... tiviteiten
3: "ACTIE KERKLICHT" !!

Materiaal en Methode:
Met laserlicht of een sterke dia-projector willen we met lichtletters (bijvoorbeeld) de tekst: "RELIGIE IS DODELIJK" op een kerk schijnen. We denken aan de Mozes & Aäronkerk te Amsterdam, omdat dat typisch een kerk is met een politieke component.
Het is nog niet helemaal zeker, of het technisch en financieel haalbaar is, maar daar ziet het wel naar uit.

Het Idee:
We maken absoluut niets kapot en er staat nergens, dat het verboden is. Het is tevens een knipoog naar de zwaar overdreven anti-rookcampagne van de regering en vergeet niet: Er zijn meer doden door religie gevallen, dan door roken. Maar het belangrijkste argument is, dat het gewoon waar is. Als een kerk (of de staat) ons wil aanpakken, staan we dus sterk.

Omdat we niets (maar dan ook helemaal niets) kapot maken, is te verwachten dat we de lachers op onze hand hebben. Religie is impopulairder dan ooit; hoewel uiteraard niet iedereen het er mee eens zal zijn. We hopen in ieder geval op een forse hoeveelheid publiciteit.

Ter aanvullende informatie:
http://www.mozeshuis.nl/main.php

Verder kan ik Icesurfer/Craftjoe niet los zien van het totaalplaatje dat bij een helicopterview -dan heb ik het over meerdere fora-tevoorschijn komt, maar goed:
welke sympathie/goedkeuring zou ik volgens u moeten opbrengen voor b.v. deze actie van Icesurfer gisteravond en hoe democratisch is die in werkelijkheid volgens u?:
viewtopic.php?f=5&t=2959

Dat is wederom geen haatzaaien/de volgende hetze op touw zetten c.q. in stand houden?
En nee ik hang geen enkele religie aan.
Wilmamazone
 
Berichten: 101
Geregistreerd: 19 okt 2011, 17:44

Re: 28 maart 2009 oprichting politieke partij in Rotterdam ?

Berichtdoor Blueflame » 05 maart 2012, 12:58

We bekijken deze zaak even intern.
Geduld: druk druk druk!

Mvg.
Nonsense is our core business
Avatar gebruiker
Blueflame
Site Admin
 
Berichten: 4133
Geregistreerd: 20 okt 2006, 12:43

Re: 28 maart 2009 oprichting politieke partij in Rotterdam ?

Berichtdoor Magnolia » 05 maart 2012, 13:22

Blueflame schreef:We bekijken deze zaak even intern.
Geduld: druk druk druk!

Mvg.


Geweldig, kan niet wachten op de uitkomst !
Ik heb hier nog een paar aardige items klaarliggen over een andere politieke partij die zich specialiseert in het doorprikken van politieke mythes, betreffende de europese saamhorigheid bijvoorbeeld en het belang van de euro, ook zo'n mythe en ik popel om deze op het forum te gooien - wist je dat Nederlanders Europa spekken met een veelvoud van de centen die naar de kerken gaan ? en dat het volk daar geen enkele invloed op heeft ? GEEN ENKELE INVLOED ! Wat denken ze wel !!

Mjam mjam !

:wink:
Avatar gebruiker
Magnolia
 
Berichten: 465
Geregistreerd: 19 okt 2010, 12:38

Correctie !

Berichtdoor Icesurfer » 05 maart 2012, 14:37

Correctie !

Icesurfer schreef:.........................................................................

Dat er in de ASP mensen zich sterk maken in de strijd tegen kwakzalverij en pseudowetenschap was onlangs
aan de orde toen vrouwelijk kandidaat-voorzitter in hevig conflict raakte met secretaris
over vergoeding alternatieve therapie.


Niet met de secretaris, maar met de penningmeester.
Wanneer iemand zich bewust wordt van de realiteit,
schijnt het licht daarvan voor hem uit,
de lamp van Aladdin, het licht dat ons leidt.

[ Inayat Khan ]
Avatar gebruiker
Icesurfer
 
Berichten: 245
Geregistreerd: 23 aug 2008, 22:00
Woonplaats: Alexandrië -) Germany

Re: 28 maart 2009 oprichting politieke partij in Rotterdam ?

Berichtdoor willem_betz » 05 maart 2012, 14:56

Het was hier een rand-geval en het onderscheid wordt moeilijk :(
Standpunt van het skepp-forum: propaganda voor of tegen een politieke partij op zich kan hier niet, om veel redenen waaronder dat het een studie en analyse zou vragen van hun volledig programma en acties en dat willen noch kunnen we hier doen noch laten doen.
maar....
Bespreken van één bepaalde actie punt van een partij kan soms wel, bijv als de groene partij er een actiepunt van maakt om alternatieve behandelingen te erkennen, dan....ja! maar dan enkel daarover.
Ik zelf heb al te vaak ondervonden dat wetenschappelijk verantwoorde standpunten vaak weggeveegd worden door politiek, bijv de erkenning van homeopathische medicijnen door de EU was een gewoon boerenbedrog als gevolg van lobbying.
De doelstellingen van skepp zijn bepaald door het on- of pseudo- wetenschappelijk gehalte van beweringen, dus niet door politiek of door het al dan niet democratisch gehalte van sommige acties, alhoewel er overlapping is.
Nu over dit topic: soms was het gewoon propaganda voor een partij, dat ging te ver.
Zelfs de discussie of sommige kerken teveel privilegies hebben in onze maatschappij gaat onze doelstellingen te buiten.
Soms wordt het lastig een onderscheid te maken: dit forum is geen propaganda-instrument voor atheisme, neen, maar anderzijds hoort het wetenschappelijk bespreken van een aantal toetsbare religieuze standpunten wel tot de doelstellingen, zoals godsbewijzen, mirakels, sociale en medische gevolgen van geboden of verboden... Het onderscheid tussen wetenschap en sociaal is niet steeds scherp te trekken. Uit de reacties blijkt dat veel skepp-sympatisanten atheist of agnost zijn, maar zeker niet allemaal ! Veel mensen zijn selectief skeptisch en selectief gelovig.
Mag er hier geschreven worden over de gruwelen die het gevolg waren van godsdiensten, ja misschien, mits het iets para of pseudo aantoont en mits het onderbouwd wordt, en graag beter onderbouwd dan wat er geschreven wordt over de gruwelen van het atheïsme onder Stalin en Hitler. Mijn visie is dat dergelijke discussies al veel gevoerd werden en eigenlijk zinloos geworden zijn in onze tolerante landjes.
Wordt het in dit topic een discussie over de "agressieve neo-atheisten", dan liever naar het forumdeel over godsdienst, maar daar is het niet nieuw en eigenlijk al helemaal uitgekauwd.
De webmonsters, mezelf inbegrepen, zouden soms vroeger moeten ingrijpen, maar we zijn maar weinigen en de beschikbare tijd is niet eindeloos. We trachten tolerant, redelijk en volwassen te reageren en mag ik van alle deelnemers hetzelfde vragen. :?
Geloof je alle nonsens, of sommige niet? Hoe maak je het onderscheid?
De hevigste missionarissen en propagandisten voor kwakzalvers zijn vaak hun slachtoffers zelf.
Avatar gebruiker
willem_betz
Beheerder
 
Berichten: 4704
Geregistreerd: 24 okt 2006, 01:29

Re: 28 maart 2009 oprichting politieke partij in Rotterdam ?

Berichtdoor Blueflame » 06 maart 2012, 22:07

Ik zie dat jij onze consensus reeds op het forum plaatste, Willem.
Ik wil daar nog aan toevoegen dat ik dit topic afsluit, maar het wel laat staan.

Korte samenvatting:
  • Geen partij-politiek.
  • Eén (1!) of ander programmapunt of een duidelijke stelling kan eventueel wel, mits onderbouwing.
  • Je kan niet altijd voorspellen hoe een topic gaat uitdraaien, maar we geven toe dat we dit topic vroeger hadden moeten stoppen.

Mvg.

-- Slotje --
Nonsense is our core business
Avatar gebruiker
Blueflame
Site Admin
 
Berichten: 4133
Geregistreerd: 20 okt 2006, 12:43


Keer terug naar Meldpunt

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast