Werkelijkheid of fictie?

Werkelijkheid of fictie?

Berichtdoor Jake » 26 nov 2006, 06:45

De grootste misvatting die er over evolutie bestaat, is dat het een bewezen feit is, waar niet langer aan getwijfeld kan worden.


De wetenschap is het unaniem eens dat we allemaal van een eencellig wezentje afstammen, dat door toevallige mutaties en natuurlijke selectie is veranderd tot de mens. Dat is het idee dat massaal verkondigd wordt. Het is iets wat duizenden wetenschappers hevig tegen de borst stoot. Het is immers een volslagen onwaarheid. De wetenschap heeft evolutie helemaal niet bewezen.

Integendeel: de laatste jaren ontdekt men steeds meer feiten die duidelijk maken dat evolutie absoluut geen mogelijkheid is voor het ontstaan van het leven. Genetica en informatica zijn maar twee voorbeelden van wetenschappen die in de tijd van Darwin nog onbestaande waren, en die een heel nieuw licht op de evolutietheorie geworpen hebben.
De massa wordt door een sterke kern van evolutionisten geïndoctrineerd. Dat gebeurt door gebruik te maken van de modernste technieken in de media, door overstelpend mooie tentoonstellingen de wereld rond te laten reizen, door het onderwijs te infiltreren met zogenaamde wetenschappelijke informatie, en door de meest overtuigende natuurdocumentaires te vertonen op televisie. De macht die achter de verkondiging van de evolutietheorie schuil gaat is enorm.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de meeste mensen die erdoor beïnvloed worden, rotsvast overtuigd zijn van het ˜feit™ van evolutie. De indoctrinatie is zo krachtig en hardnekkig, dat zelfs heel wat mensen die zelf wetenschappelijk actief zijn, zich erdoor laten sturen.

Ze onderzoeken de feiten niet
en laten zich klakkeloos onderwijzen
door zij die beweren alles goed
op een rijtje te hebben.

Hiermee beweer ik niet dat alle verdedigers van evolutie sluwe bedriegers zijn. Ik zeg wel dat er geld noch moeite wordt gespaard om een onbewezen theorie, die steeds meer kritiek krijgt, toch wereldwijd als een vaststaand feit te laten verkondigen. Dat wekt veel boosheid op bij hen die op de hoogte zijn van de ware feiten.

Ja maar, er zijn toch bewijzen voor evolutie?

Dat is de boodschap die men met alle mogelijke middelen blijft verkondigen. Maar het is eenvoudigweg niet waar. Ik zeg dat niet zomaar. Geloof me. Het is geen vlaag van zinsverbijstering of een misdadig complot die me ertoe aanzet zo™n uitspraak te doen. Ik weet waarover ik het heb. Vroeger geloofde ik ook dat de evolutie bewezen was. Ik vond christenen die in schepping geloofden maar domme ganzen, die de feiten niet onder ogen wilden zien.

Het was me toen echter niet duidelijk dat ik juist degene was die de ware toedracht van de zaak niet kende. Ik was het die me liet indoctrineren, niet de christenen. De enige reden dat ik in evolutie geloofde, was omdat het me van kindsbeen af door media en onderwijs was ingeprent.

Ik was voorgeprogrammeerd,
zonder dat ik ooit werkelijk de feiten
achter het verhaal had onderzocht.

Pas toen ik er zelf heel kritisch onderzoek naar begon te verrichten en stapels boeken en tijdschriften las over de zin en onzin van de evolutietheorie, kreeg ik een zicht op de waarheid. Ik viel van de ene stomme verbazing in de andere, naarmate mijn onderzoek vorderde.

Zo ontdekte ik bijvoorbeeld dat Darwin allang met de gedachte van evolutie rondliep, nog voor hij er diepgaand onderzoek naar gedaan had. De gedachte dat alle leven op aarde is ontstaan uit iets heel kleins, bestaat immers al duizenden jaren. De oude Grieken kenden deze filosofie al (zonder enig natuurkundig onderzoek). Darwin wilde deze eeuwenoude, ongefundeerde filosofie gewoon in een nieuw kleedje stoppen.

Toen hij op onderzoek trok, was zijn positie dus niet (zoals vaak onterecht beweerd wordt) deze van een objectieve onderzoeker. Hij ging op pad als een bevooroordeeld mens, met als doel informatie te vinden die hem zou in staat stellen de evolutiegedachte te verspreiden.

Zo werkt het met veel onderzoekers
die 'bewijzen' voor evolutie vinden.
Ze zijn wildenthousiast over het idee
dat alles niet door een schepper
is gemaakt.

Met het vuur in hun hart trekken ze erop uit om, kost wat kost, die feiten te verzamelen die evolutie kunnen bevestigen. Zo zijn er zelfs wetenschappers geweest die zich letterlijk schuldig hebben gemaakt aan bedrog, door zogenaamde eeuwenoude vondsten op te graven, die ze zelf gefabriceerd hadden.

In Engeland was er een vooraanstaand wetenschapper, genaamd Charles Dawson, die in 1912 op de proppen kwam met een formidabel 'bewijs' voor evolutie. Hij had zogenaamd de allereerste 'Engelsman' ontdekt: een fossiel overblijfsel van een wezen dat de brug maakte van aapachtige naar mens.

Veertig jaar lang werd deze buitengewone ontdekking door de wetenschap toegejuichd als het ultieme bewijs voor evolutie. Hij werd de 'Piltdown-mens' genoemd. In het Britisch Museum te Londen werd een indrukwekkende pop gemaakt van deze aapmens, die vervolgens bewonderd werden door ademloze toeschouwers uit de hele wereld.

Henry Fairfield Osborn, een beroemd expert
op dit gebied, noemde deze vondst:
"...een ontdekking van onmeetbaar
belang voor de prehistorie van de mensheid." (Stephen Jay Gould, ˜Smith Woodward™s Folly™, New Scientist, February 5, 1979, p. 44)

Eén van de grootste anatomen van de twintigste eeuw, Sir Arthur Keith, schreef een gekend boek, ˜The Antiquity of Man™, waarin deze aapmens van Dawson centraal staat. Zo™n vijfhonderd verschillend doctorale scripties werden gewijd aan dit buitengewone 'bewijs'. De wereld stond op zijn kop!

Pas na veertig jaar ontdekte een groep onderzoekers een heel andere kant van het verhaal: Kenneth Oakley, Joseph Weiner en Wilfred Le Gros Clark ontmaskerden deze ˜aapmens™ als een regelrechte vervalsing. Veertig jaar later pas!

Het bleek een combinatie te zijn van een menselijke schedel met een kaak van een aap, die door chemische middelen bijgewerkt waren, om er oud uit te zien. (Op internet kun je heel wat informatie over dit bedrog vinden.)

Dat voorbeeld laat de kriktiekloze houding zien, die een groot deel van de wetenschappelijke wereld tentoonspreidt, als het gaat om evolutie. Het trieste is dat deze 'prehistorische mens' allang en breed zijn plek verworven had in de boeken van het onderwijs, waar hij nog vele jaren rustig in is gebleven.

Het 'bewijs' van DarwinEen ander voorbeeld van de klakkeloze manier waarop veel mensen ˜feiten™ over evolutie aannemen en doorvertellen, is het verhaal van Darwin over 'overleving van de sterkste'. Dat is zogezegd het grote bewijs voor evolutie.

Darwin trok op onderzoek naar de Galapagos-eilanden. Daar trof hij iets aan wat hem in staat stelde de leer van evolutie weer aannemelijk te maken. Wat zag hij? Dat er per eiland vinken leefden, die waarschijnlijk eenzelfde voorouder hadden gehad. Uit dat voorouderpaar waren heel wat varianten ontstaan. Op het ene eiland waren de vinken groot en hadden ze een kromme bek, terwijl op het andere eiland de vinken klein waren en een smalle bek hadden.

Deze vinken waren blijkbaar aangepast
aan de omgeving waar ze vertoefden.

Darwin ontdekte het principe van 'overleving van de sterkste'. Een basissoort heeft de mogelijkheid om verschillende varianten voort te brengen. De variant die het best past in een bepaalde omgeving houdt het vol, en de minst aangepaste variant sterft uit.

Darwin zag daarin het grote bewijs voor evolutie, waar hij naar op zoek was. Hij kwam tot de conclusie dat door 'overleving van de sterkste' alle levende soorten op aarde ontstaan moesten zijn. Op basis van Darwins nieuwe inzicht werd een nieuwe versie van de evolutietheorie de wereld ingestuurd, in de vorm van zijn bekende boek 'Oorsprong der soorten'. Het werd met luid gejuich verwelkomd.

Pas en hele tijd later ontdekten andere wetenschappers dat Darwin en zijn navolgers een ontzettende observatiefout maakten.

Hetgeen Darwin waarnam was niets meer dan variatie. Dat heeft niets te maken met evolutie.

Hetgeen Darwin waarnam was niets meer dan variatie van een bestaande soort.

Dat heeft niets te maken met evolutie, oftewel het ontstaan van een compleet nieuwe basissoort.

Anders gezegd: Darwin observeerde de herschikking van aanwezige genetische informatie binnen een basissoort. De vinken kregen wel nakomelingen die er iets anders uitzagen, maar het bleven van de eerste tot de laatste gewoon vinken! Ze werden niet ineens een heel ander wezen. Er was interne variatie binnen het type vink, niet de overgang naar een hogere en meer complexe levensvorm, zoals evolutie veronderstelt.

Je kunt het heel eenvoudig vergelijken met een doos met blokjes erin. De doos stelt een basissoort voor en de blokjes zijn de genen. (Basissoorten zijn bijvoorbeeld katachtigen of hondachtigen.) Als je de doos schudt, zullen de blokjes telkens in een andere volgorde komen te liggen. Het geheel ziet er daardoor iets anders uit.

Maar hoe anders de blokjes ook komen te liggen, toch blijven ze liggen in dezelfde doos. Er is variatiemogelijkheid, maar er is een duidelijke en sterke begrenzing: de doos.

Deze nadrukkelijke begrenzing
is ook aanwezig bij planten en dieren.
Hoe verschillend de vinken
er ook uitzien, het blijven vinken!

Evolutie is iets totaal anders. Het zou in de illustratie van de doos inhouden dat de doos zelf verandert, in bijvoorbeeld een kristallen vaas. Dat is in essentie wat evolutie beweert: dat iets verandert in iets totaal anders. Volgens evolutie zijn vissen veranderd in alle huidige zoogdieren en vogels. Dat kan niet vergeleken worden met een vink die een nakomeling krijgt met een grotere snavel. Zie je het grote verschil?

Ik zal het nog beter uitleggen. Elk levend wezen heeft een hoeveelheid erfelijke informatie, opgeslagen in de genen. Deze informatie is enorm rijk en kan door mutaties ietwat gewijzigd worden. Het is als een basisverzameling mogelijkheden, die onder invloed van bepaalde omstandigheden kan veranderen. Zo kunnen er uit een bepaalde diersoort, zoals het paard, heel wat verschillende varianten voortkomen. Grote en kleine, dikke en slanke, gevlekte en bruine paarden. De ene soort is krachtig en snel, de andere kwetsbaar en lui.

Maar dit moet je goed beseffen:

hoeveel verschillen deze paarden
onderling ook vertonen, ze blijven
allemaal binnen de basissoort ˜paard™.

Die variatiemogelijkheid is eigen aan alle levende organismen op aarde. Er bestaan tientallen varianten op het thema 'katachtige' en 'hondachtige'. Soms zijn die varianten zeer groot. Maar ze blijven toch binnen hun grenzen. Een katachtige zal nooit ineens een hondachtige worden.

Dat is dus het principe van variatie. Het is precies dat wat Darwin opmerkte in zijn onderzoek. Darwin maakte de fout dat hij variatie zag en dacht dat hij evolutie waarnam. Variatie is niets meer dan het wijzigen van de bestaande informatie die zich in de genen bevindt. Evolutie heeft veel meer nodig, namelijk de toevoeging van geheel nieuwe genetische informatie.

Evolutie is geen variatie
op een bestaand thema.
Het is het tot stand zien komen
van een compleet nieuw thema.

Volgens de evolutietheorie zijn alle zoogdieren en vogels voortgekomen uit de vissen. Nou, het verschil tussen een vis en een mens is gigantisch. Of het verschil tussen een paard en een vis, een leeuw en een vis, een olifant en een vis, enz. Dat soort verschillen zijn van een oneindig veel hoger niveau, dan enkel een iets andere snavel van een vinkesoort. Snap je?

Maar wat doen de meeste verdedigers van evolutie en wat deed Darwin? Zij wijzen op de vinken met verschil in grootte en zeggen: zie je wel? Dat is evolutie. De meeste mensen denken niet verder na, zien enkel wat ze voorgeschoteld krijgen door de ervaren ˜experts™ en slikken het door. Op die manier is de evolutietheorie massaal verspreid geworden.

Is de evolutietheorie bewezen?
Volgens hen die het verschil niet
kennen tussen variatie en evolutie wel.

Maar het bewijs is er alleen in hun verwarde verstand. Want in werkelijkheid bestaat evolutie niet. Het enige wat bestaat is uitgebreide variatie, binnen de begrenzing van een basissoort.

De ernstige fout die veel wetenschappers nog steeds maken, is dat ze het verschil tussen variatie en evolutie niet onderkennen. Variatie wordt als bewijs voor evolutie onderwezen, terwijl het er niets mee te maken heeft.

Het is eigenlijk heel bizar, dat iets wat zo helder is en zo duidelijk uitgelegd kan worden, toch door zo weinig mensen geweten is. Het gevolg is enorm: een onbewezen en zelfs onbewijsbare theorie wordt wereldwijd onderwezen als zijnde een vaststaand feit, waar geen gezond denkend mens nog aan twijfelt.

Ik hoop maar dat jij die dit leest, niet hetzelfde zult doen als zovelen en dat je het zult negeren. Wees eerlijk met de feiten die je aangereikt krijgt en doe er iets mee.Beknopt:

Variatie is het wijzigen van
de bestaande genetische informatie
van een basissoort.

Evolutie is het toevoegen van
enorme hoeveelheden nieuwe
genetische informatie.

Deze twee zaken zijn oneindig ver
van elkaar verwijderd.
Het ene is inderdaad bewezen.
Het andere niet.
Mutaties leveren geen informatie


Het was heel makkelijk voor Darwin en consoorten om in hun tijd te verkondigen dat de ene soort uit de andere ontstaan was. Zij konden ongestoord van de daken roepen dat reptielen in vogels veranderd waren. Ze hadden er geen moeite mee om anderen te vertellen dat heel de mensheid is voortgekomen uit een aapachtig wezen. Waarom was dat voor hen geen probleem?

Omdat ze geen flauw benul hadden
van het bestaan van genen!

Wat zijn genen? Het zijn onzichtbaar kleine databanken, die zich bevinden in onze cellen. Ze bevatten alle informatie die bepalend is voor een organisme.

Elk levend wezen bevat genen. Genen bepalen wat de 'inhoud' van een levend organisme is, net zoals de woorden van een boek bepalen of het boek een liefdesroman, een thriller of een technisch handboek is.

Genen bepalen hoe jij eruit zien, wat je gaven zijn en wat je zwaktes zijn. De kleur van je ogen en het type van je huid, wordt bepaald door je genen.

Elk levend organisme bevat
een hoeveelheid genetische informatie.

Een vis heeft totaal andere genene dan een reptiel, vogel of mens. De genetische verschillen tussen verschillende soorten zijn onoverbrugbaar. Je kunt de genetische informatie van de ene soort niet combineren met deze van een andere soort.

Men heeft ook ontdekt dat deze informatie oneindig veel complexer en volmaakter is, dan alle computers op aarde samen ooit kunnen verwerken. De hoeveelheid informatie die onze genen bevatten, is duizelingwekkend. Alle harde schijven ter wereld zijn te klein om deze data te bevatten.

Een enkele levende cel bevat al
zoveel informatie als duizend boeken
van elk vijfhonderd pagina's.

Bedenk even dat het menselijk lichaam
alleen al zo'n zestig biljoen cellen bevat!

Het is pas sinds enkele jaren dat men inzicht is beginnen krijgen in genen. Darwin en zijn tijdgenoten hadden daar geen kaas van gegeten. Zij hadden geen besef van erfelijke informatie, die in de celkern van planten en dieren besloten ligt, en die bepaalt hoe het nageslacht eruit zal zien.

Naast de ontdekking van de genen is er een tweede belangrijke ontdekking die men heeft gedaan. Het is eigenlijk iets wat voor de hand ligt. Het is deze regel:

Informatie ontstaat nooit uit het niets.
Elke vorm van informatie komt altijd
ergens vandaan.

Deze wet is van groot belang voor evolutie. Als een vis verandert in een amfibie, dan moet letterlijk alle genetische informatie van de vis verwijderd worden en moet er een gigantische dosis nieuwe genetische informatie toegevoegd worden, zodat het eindproduct niet langer een vis, maar een amfibie is.

Het zenuwstelsel, de spijsvertering, de hersenen, de ogen, de longen, de huid, het geraamte, de bloedbanen, en nog veel meer, moeten honderd procent veranderen. Daar is een duizelingwekkende hoeveelheid informatie voor nodig! Bovendien moet het doelgerichte informatie zijn, die geordend is, zodat ze zeer complexe systemen, zoals het zenuwstelsel of de zintuigen kan aansturen.

De wetenschap heeft zelf ontdekt
dat informatie nooit zomaar
ergens vandaan komt.

Een boek zal nooit vanzelf ontstaan, net zo min als de genetische informatie die ervoor zorgt dat een kangoeroe goed kan springen. Data in een computer komt van de programmeur. Waar komt de data vandaan in de 'computers' van elk levend wezen, de genen? Waar komt die onvoorstelbare hoeveelheid informatie vandaan?

Weet je wat de absolute kern, de enige echte motor van de hele evolutietheorie is? Dat heb je waarschijnlijk nooit echt beseft. Maar het is van wezenlijk belang dat je het weet.

Het is dit: deze onvoorstelbaar grote hoeveelheid nieuwe informatie die van een vis een amfibie of van een reptiel een vogel maakt, komt volgens de evolutietheorie uit het niets. Ze ontstaat door toevallige veranderingen in de genen, mutaties genaamd.

Mutaties zijn foutjes die optreden
bij het dupliceren van de genen
tijdens de voortplanting.

Je zou kunnen zeggen dat je op je computer een programma hebt om tekst te verwerken. Dat programma wordt gekopieerd naar een andere
harde schijf (voortplanting is letterlijk kopieren van de genetische informatie van de ouders naar het nageslacht). Tijdens het kopieren is er ineens een stroomstoring, waardoor er een kleine wijziging optreedt in de informatie van het programma. Het gevolg is dat je ineens geen hoofdletters meer kunt typen in je programma. Dat illustreert een beetje wat een mutatie is.

Tijdens het dupliceren van de genen gebeurt er een foutje, waardoor de informatie van het nageslacht ietsjes anders is dan bij de ouders.

Precies op die manier werkt evolutie, zeggen evolutionisten. Onzichtbaar kleine, eencellige wezentjes hebben, door miljarden jaren heen, tijdens de voortplanting zodanig veel kopieerfoutjes ondergaan, dat ze volledig veranderd zijn tot zeer complexe meercellige wezens.

Door ontelbare mutaties werden er
duizelingwekkende hoeveelheden
nieuwe informatie toegevoegd.

Blinde, doofstomme, eencellige organismen werden per ongeluk, door mutaties, intelligente mensen, die kunnen praten, schrijven, zingen, dansen, vrijen, lachen en ontzettend veel meer.

Dat is de essentie van de evolutietheorie.

Op die manier zijn uit de meest basale eencelligen de uiterst complexe organismen voortgekomen, zoals de dolfijn, leeuw, buffel, giraf, pauw, arend, rozen, fruitbomen, alle soorten groente, enz.

Natuurlijke selectie zorgde ervoor dat enkel de mutaties bewaard bleven die zinvol bleken te zijn. Nutteloze of schadelijke mutaties werden zogezegd weggefilterd, door overleving van de sterkste.

Dat is werkelijk de kern van evolutie.

Weet je wat pas bizar is?
Nu moet je je even schrap zetten, want wat je hieronder gaat lezen, kan als een hevige schok overkomen...

Al eeuwen lang is de mensheid intensief bezig met onderzoek van de natuur. Er zijn intussen zeer uitgebreide labo's, met alle mogelijke technische middelen. Er worden miljoenen euro's gepompt in wetenschappelijk onderzoek en honderden universiteiten wereldwijd zijn zeer actief.

Maar ondanks al het uitgebreide onderzoek, tientallen jaren lang, door duizenden geleerden, heeft men in werkelijkheid (let op!) nog nooit een mutatie ontdekt die inderdaad doet wat evolutie beweert: nieuwe, zinvolle informatie aan een organisme toevoegen.

Heb je het goed gelezen? De motor van de evolutietheorie is dat door mutaties nieuwe, nuttige informatie is toegevoegd aan planten en dieren. Maar in alle eeuwen van onderzoek in de natuur heeft geen enkele natuurkundige ooit zo™n soort mutatie waargenomen!

Zit je nog op je stoel?

De enige mutaties die bekend zijn, zijn mutaties die de informatie in de genen lichtjes wijzigen of mutaties die informatie laten verdwijnen. Maar dat zijn niet het soort mutaties die nodig zijn voor evolutie. De informatie moet niet verdwijnen of veranderen. Nee, er moet compleet nieuwe informatie komen. Dat soort mutaties heeft men nog nooit waargenomen.

Kun je dat geloven?

Mutaties die nieuwe informatie toevoegen, zijn de absolute basis, de motor, de kracht van evolutie. En juist dat soort mutaties is in werkelijkheid nog nooit waargenomen...

Het is bijna te bizar om te kunnen geloven. En toch is het de werkelijkheid. Geen enkele evolutionist, hoe vurig en zelfverzekerd ook, zal deze realiteit kunnen ontkennen. Het is een basisgegeven. En het is een feit dat de evolutietheorie volslagen verplettert. Wat voor indrukwekkende documentaires, tentoonstellingen en studiemateriaal er ook worden geproduceerd. Het blijkt fundamenteel een volslagen onmogelijkheid te zijn.

Als alle leven op aarde ontstaan is
door mutaties die informatie toevoegen,
dan zouden we dat soort mutaties
over heel de wereld in een
overdonderende hoeveelheid
moeten aantreffen.

Want dan is dat het meest werkzame fenomeen op aarde, dat al miljarden jaren massal is voorgekomen, bij alle miljoenen soorten planten en dieren.

Het ijskoude feit dat nergens op heel onze planeet zo™n soort mutatie ooit werd waargenomen, moet toch bij elk gezond denkend mens een aantal belletjes laten rinkelen?

Hoe kan iemand die dat feit beseft,
nog geloven in de evolutietheorie?

Het verklaart waarom steeds minder wetenschappers evolutie willen verdedigen. Het verklaart ook waarom sommige deskundigen uitspraken doen als:

'Evolutie is een sprookje voor volwassenen'
Prof. Louis Bounoure (was president van de Vereniging voor Biologie te Straatsburg, directeur van het Straatsburg Zoölogisch Museum, en onderzoeksdirecteur aan het Franse Nationale Centrum.)

'In de toekomstige geschiedenisboeken
zal evolutie als de grootste dwaasheid
van de mensheid beschouwd worden'.
Malcolm Muggeridge (wereldberoemd journalist en filosoof).

Maar je hoeft geen wetenschapper te zijn om dat te beseffen. Ikzelf ben geen wetenschapper, maar een denker, een schrijver, een ontwerper, die gewoon zijn gezond verstand gebruikt en die het lef heeft om niet zomaar alles te slikken wat me door de massa ingelepeld wordt.

Ik ben iemand die de moed heeft om zelf na te denken en die zelf gaat zoeken naar de feiten achter de schermen van het mooie museum met al zijn oogverblindende trucs en special effects. Ik wil weten wat echte waarheid is. Niet wat men me wil opdringen, op school, in mijn cultuur of in de media.

Ik wil jou ook uitdagen om geen kuddedier te zijn, dat zijn denken laat programmeren door een veedrijver. Laat je verstand werken! Zoek antwoorden. Wees moedig en durf eerlijk te zijn.


Hieronder een samenvatting van
drie fundamentele feiten omtrent evolutie:

Feit: systemen onstaan nooit vanzelf, want er is intellect voor nodig, die informatie bezit en kracht om de onderdelen te ordenen.

Feit: informatie ontstaat nooit uit het niets.
Ze heeft altijd een bron nodig.

Feit: Alle bekende mutaties zijn ofwel neutraal ofwel schadelijk voor het organisme. Ze veranderen of vernietigen bestaande informatie.
Mutaties die nieuwe informatie toevoegen zijn onbestaande.Wetenschappers spreken


Een frappante leugen die vaak wordt verspreid, is dat alle wetenschappers wereldwijd het eens zijn dat de evolutie een bewezen feit is.


Zoiets is je reinste lariekoek. Het tegendeel is juist waar: steeds meer wetenschappers nemen afstand van de evolutietheorie, omdat hoe langer hoe meer duidelijk wordt dat ze niet alleen onbewezen blijft, maar zelfs onmogelijk blijkt te zijn.

Lees eens onderstaande citaten. Het is maar een kleine greep uit vele uitspraken die vooraanstaande wetenschappers door de jaren heen gedaan hebben."Evolutionisme is een sprookje voor volwassenen.
Deze theorie heeft niets geholpen bij de voortgang
van de wetenschap. Ze is nutteloos."


Prof. Louis Bounoure
(was president van de Vereniging
voor Biologie te Straatsburg, directeur
van het Straatsburg Zoölogisch Museum,
en onderzoeksdirecteur aan
het Franse Nationale Centrum)"Wetenschappers die overal leren dat evolutie een feit is, zijn grote oplichters, en het verhaal dat ze vertellen is misschien het grootste bedrog ooit. Bij het uitleggen van evolutie hebben we geen enkel benul van de feiten."

Dr. T. N. Tahmisian
(Commissie voor Atoomenergie, USA)"Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat de evolutietheorie, en vooral de mate waarin ze wordt toegepast, één van de grote grappen zal zijn in de geschiedenisboeken van de toekomst. Het nageslacht zal verwonderd zijn dat zo™n kwetsbare en dubieuze hypothese aanvaard kon worden op zo™n ongelooflijk lichtgelovige wijze."

Malcolm Muggeridge
(wereldberoemd journalist en filosoof)"Vraag is: kun je me één iets vertellen
over evolutie, iets wat wáár is?
Om het even wat?

Ik probeerde deze vraag op de geologische staf van het Veldmuseum van Natuurgeschiedkunde en het enige antwoord dat ik kreeg was stilte.

Ik probeerde het op de leden van het Evolutionair Morfologisch Seminarie in de Universiteit van Chicago, en al wat ik daar kreeg was een lange stilte, tot een persoon eindelijk zei: Ik weet één ding - het hoort niet onderwezen te worden op de middelbare scholen."

Dr. Colin Patterson
(hoofdpaleontoloog, Brits Museum
voor Natuurgeschiedkunde te Londen)"Ondertussen blijft het onderwezen publiek geloven dat Darwin al de relevante antwoorden bezorgd heeft door de magische formule van mutaties en natuurlijke selectie - zonder zich bewust te zijn van het feit dat willekeurige mutaties irrelevant bleken te zijn en natuurlijke selectie een tautologie."

Arthur Koestler
(schrijver, criticus en journalist)"Mutaties zijn ˜toevalsveranderingen™ in de genen en kunnen daardoor niet anders dan leiden tot verlies van informatie. Er is geen enkele positieve mutatie bekend, en de meeste mutaties zijn duidelijk een vermindering van kwaliteit."

Dr. David Rosevear
(Creation Science Movement)"In recente jaren hebben verschillende auteurs populaire boeken geschreven over de oorsprong van de mens, die meer gebaseerd waren op fantasie en subjectiviteit, dan op feiten en objectviteit."

Dr. Robert Martin
(Senior Research Fellow,
Zoological Society of London)

Systemen werken alleen als ze af zijn

In de natuur treffen we ontelbare technische wonderen aan. De mate van complexiteit die ze bezitten en de volmaaktheid waarmee ze functioneren, stijgt ver uit boven de beste robots die de mens ooit heeft gemaakt.

Zelfs met alle huidige technische kennis en ervaring die de wetenschap heeft, blijft de techniek die in de natuur gezien wordt, van een niveau waar zelfs de beste geleerden alleen maar van kunnen dromen. Veel van de meest indrukwekkende technische uitvindingen van de mens zijn gebaseerd op zaken die in de natuur waargenomen werden. De radar bijvoorbeeld, of het vliegtuig, fotografische lenzen en zoveel meer. De systemen in de natuur zijn een onuitputtelijke bron van verwondering en inspiratie voor zowel wetenschappers als kunstenaars.

Een systeem bestaat
uit verschillende elementen.

Alleen wanneer al die elementen op de juiste wijze met elkaar verbonden worden, kan het geheel werken. Bij elk systeem geldt dat de minste verstoring van een fundamenteel element, het hele systeem onmiddellijk uitschakelt.

Als je enkele belangrijke onderdelen weghaalt uit een automotor bijvoorbeeld, is er geen enkele manier waarp hij nog kan draaien. Hetzelfde geldt voor een computer: de geringste storing kan hem doen crashen. De telefoon is nog een voorbeeld. Er hoeft maar een klein draadje los te komen in het binnenwerk, en de telefoon wordt onbruikbaar. Hij is dan als het ware ˜dood™.

Een mechanisme werkt pas
als alle noodzakelijke elementen
perfect op de juiste plaats zitten
en optimaal met elkaar verbonden zijn.

Dat basisfeit betekent de absolute doodsteek voor de evolutietheorie. Evolutie veronderstelt immers het volgende: alle levende wezens die we momenteel kennen, zijn in de loop van miljoenen jaren ontstaan. Iets wat geen enkele functie had, is een verbijsterend uitgebreid mechanisme geworden van bloedsomloop, zintuigen, hersenen, voortbeweging, communicatie, voortplanting, en nog veel, veel meer.

Het meest eenvoudige wat je je maar kunt voorstellen, is door toeval uitgegroeid tot het meest complexe wat je maar kunt bedenken (bijvoorbeeld de hersenen van de mens, waar de wetenschap nog steeds bitter weinig over weet!)

Bijzonder complexe, volmaakt functionerende organismen zoals vissen en reptielen, zijn zomaar vanzelf veranderd in totaal andere organismen, die tot in de kleinste details volslagen verschillend zijn.

Een zwemmende vis, die onder water leeft, werd een kruipende hagedis die verdrinkt als hij in het water terechtkomt, omdat hij gemaakt is om op het land te functioneren.

Een reptiel met schubben en vier poten, werd een vogel met vleugels en veren die moeiteloos honderden kilometers aflegt in de lucht.

De meest dramatische veranderingen vonden plaats. Het ene systeem dat goed functioneerde, veranderde, door blind toeval, tot een volkomen ander systeem, dat eveneens perfect functioneert. Dat is heel eenvoudig verwoord wat de evolutietheorie leert.

Uit de ene soort zijn alle andere soorten voortgekomen. Kleur A werd kleur B. Systeem X werd syteem Y. Het ene werd het andere. Rond werd vierkant. Of omgekeerd. Zwemmen werd kruipen, kruipen werd lopen en lopen werd vliegen.

Nu moet je even rustig je verstand gebruiken. Een vis die kan zwemmen onder water is een mechanisme dat werkelijk alle noodzakelijke onderdelen, zoals kieuwen, vinnen, schubben, ogen, en duizenden andere onderdelen nodig heeft, om te kunnen leven, bewegen en voortplanten.

Het is werkelijk een doordacht geheel.

Pas als elk element aanwezig is, op de perfecte manier, kan de vis bestaan. Neem zijn vinnen weg, en hij sterft. Neem zijn ogen weg en hij sterft. Neem zijn kieuwen weg en hij sterft. Neem zijn instinct weg en hij sterft. Neem zijn schubben weg en hij sterft. Neem om het even wat voor element uit zijn zenuwstelsel, hersenen of ingewanden weg en hij sterft. Neem zijn voortplantingsmechanisme weg en hij sterft uit.

Elk onderdeel van de vis is zo ontworpen
dat het bij alle andere delen past.
Het geheel zorgt ervoor dat
een vis een vis is, die perfect leeft
onder water.

Om een vis te kunnen maken is zelfs het totaal van alle slimste geleerden, die over de allerbeste middelen beschikken, niet voldoende. De soepelheid waarmee een vis kan zwemmen, de wijze waarop hij de temperatuur van het water haarfijn kan meten, de wijze waarop hij eitjes legt en bevrucht, enz. Het zit allemaal zo vernuftig in elkaar! De mens, met al zijn technische middelen is bijlange niet in staat om iets te maken dat er ook maar op lijkt. Onze onderwaterrobots zijn lompe, roestende bakken in vergelijking met de dolfijn, haai of zalm.

Hetzelfde geldt voor een vogel. Elke vogel is een wonder op zich, waarbij eveneens elk element perfect op elkaar afgestemd is. Heel de lichaamsbouw, de hersenen, de zintuigen, het skelet, kortom alles is afgestemd op het vliegen. Daarbij is het ook nog eens zo perfect dat de hoeveelheid energie die er maar gebruikt wordt, de beste ingenieurs met schaamrode kaken laat staan.

Want wat wij fabriceren is niet alleen
veel zwaarder en minder wendbaar.
Het vreet ook nog eens energie.

Een vis en een vogel zijn twee totaal verschillende organismen, die allebei zo in elkaar zitten dat ze optimaal of onder water of in de lucht kunnen leven. Maar ook hier geldt: bij de minste verstoring van het verfijnde systeem, wordt het onbruikbaar en sterft het organisme.

De evolutietheorie leert dat deze twee totaal verschillende systemen uit elkaar ontstaan zijn. Want volgens evolutie zijn alle dieren uit de vissen voortgekomen: reptielen, zoogdieren, vogels en zelfs de mens. Het huizenhoge probleem dat hierbij rijst, is het volgende:

Hoe kan een systeem functioneren,
dat volkomen verstoord is,
en dat nog lang niet het nieuwe
mechanisme heeft ontwikkeld?

Geen enkele ingenieur, uitvinder of geleerde zal je ooit kunnen uitleggen hoe het mogelijk is dat bijvoorbeeld een wezen dat half vis en half landdier is, nog kan leven. (En dan heb ik het niet over een amfibie, want dat is geen tussenvorm. Een amfibie is een even volmaakt, harmonieus systeem als een vis of vogel. Het gaat echt om tussenvormen.)

Het oude systeem is incompleet, want het is aan het veranderen in iets helemaal anders. Maar het nieuwe systeem is ook nog verre van afgewerkt. Dus zowel het oude systeem als het nieuwe is hopeloos onvolledig. Toch waren deze misbaksels volgens evolutieleer miljarden jaren perfect in staat om te leven, te communiceren, zich voort te planten, enz. Met een systeem dat compleet ontwricht is!

Zoiets is op geen enkele wijze denkbaar in de realiteit. In sprookjes is alles mogelijk. Maar het gaat hier niet over sprookjes en de mogelijkheden van onze fantasie. Het gaat hier om de werkelijkheid van de natuur.

Het gaat om het nuchtere feit
dat zodra een noodzakelijk element
uit een systeem ontbreekt, het sterft.

Geloven dat zoiets werkelijk is gebeurd, grenst aan het absurde. Er is geen enkele verstandige manier waarop het kan worden goedgepraat. Dat de evolutietheorie ook nog eens leert dat al deze onvoorstelbare technische wonderen zomaar vanzelf, door toevallige veranderingen, gebeurd zijn, is helemaal ondenkbaar. Geen enkel eerlijk en helder denkend mens, die een klein beetje begrip heeft van mechanica, zal dat kunnen geloven.

Elke levend organisme is een delicaat, kwetsbaar samenspel van elementen, die elkaar in balans houden. Dat geldt zo voor alle systemen. Organisch of mechanisch. Neem uit een auto een wiel, een stroomkabel of de bougie weg, en de auto valt stil. Zo eenvoudig is het.

Wanneer kan een auto rijden?
Wanneer kan een vogel vliegen?
Als hij af is. Als alle noodzakelijke
onderdelen er zijn, op de juiste plek.

Dat betekent heel nuchter dat er geen mogelijkheid tot functioneren is, zolang de auto of de vogel nog in de aanbouwfase is.

Toch beweert evolutietheorie dat bij de miljarden verschillende levende wezens op onze planeet, ontelbaar veel tussenvormen perfect konden overleven en in staat waren te bewegen, te eten, zich voort te planten, enz.

Ik wil je uitdagen om te durven nadenken over dit soort zaken. Slik niet zomaar, als een domme koe, alles wat er in de media en in het onderwijs aan je opgedrongen wordt. Het zijn zij die met open ogen durven kijken naar de werkelijkheid, die tot de ontdekkking moeten komen dat er veel meer aan de hand is dan toeval.

Geen enkel systeem dat goed werkt,
komt vanzelf tot stand.

Er is altijd iemand nodig die het systeem bedenkt en die de nodige elementen op hun plaats zet. Dat vereist buitengewoon veel intellect, kennis en kracht.

Auto™s, computers, robots zijn het product van veel denkwerk, van uitgebreide teams specialisten die beschikken over kennis en middelen om een ontwerp, dat ze bedacht hebben, tot uitvoering te brengen. De systemen in de natuur, die veel beter functioneren, en die veel complexer zijn, kunnen logischerwijze ook enkel op deze wijze ontstaan zijn:

door een macht die qua intellect
en kracht onvoorstelbaar
veel hoger is dan de mens.

Want hij heeft per slot van rekening ons ook gemaakt, en heeft onze hersenen, ogen, oren, voortplantingssysteem, ledematen en creativiteit bedacht.

Dankzij deze elementen, die onze maker in ons gelegd heeft, zijn wij op onze beurt in staat om zelf ook technische systemen te ontwerpen, zij het veel minder verfijnd dan wat hij kan maken.

Dat is geen religie, maar eerlijk
je gezond verstand gebruiken.
Durven kijken naar feiten,
zonder in sprookjes te geloven.

De meeste mensen haken af, zodra er over een schepper gesproken wordt. Niet omdat de feiten deze optie weerspreken, maar omdat ze een innerlijke afkeer hebben van het idee dat er een wezen zou bestaan dat veel hoger en machtiger is dan zijzelf. Ze willen zelf ˜god™ zijn. Daarom zullen ze altijd de feiten zo verdraaiien dat ze zichzelf en andere wijsmaken wat ze zelf willen.

Op deze wijze is de evolutietheorie zo populair geworden. Het biedt het perfecte alternatief, in het verblinde denken van de mens, om niet langer verantwoording te moeten afleggen tegenover een God, die oneindig veel groter is dan de mensheid zelf.Ik wil je uitdagen om het basisprincipe
dat je net gelezen hebt, ernstig te nemen.

Je kunt niet langer beweren dat
de evolutietheorie een bewezen feit is,
alleen al door het lezen van deze tekst.


Er zijn in werkelijkheid nooit onbetwiste tussenvormen gevonden. Wel een aantal organismen, die door een stel verwoede evolutionisten als tussenvormen verdedigd worden. Maar er zijn altijd duizenden andere geleerden die hun interpretatie zeer grondig betwisten.

Durf daar een eerlijke conclusie uit te trekken.

Uit http://www.real-life.nl
Jake
 

Berichtdoor VIN » 26 nov 2006, 17:26

Er zijn (terecht) wat posts opgeschoond begrijp ik, dus probeer ik het nog eens.

Jake, de evolutietheorie is een wetenschappelijke theorie die een hoop waarnemingen op een consistente manier verklaard.
Dit geen doctrine. Mensen GELOVEN ook niet in de evolutietheorie maar accepteren deze als de beste wetenschappelijke verklaring van hoe het leven op aarde zich ontwikkeld(e).
In het onwaarschijnlijke geval dat de theorie gefalsificeerd word gaat
de theorie gewoon de prullebak in.

Probeer je ook eens te verdiepen in de evolutietheorie en dan niet de
stropop versie die je op creationistische sites voorgeschoteld krijgt.

Hint : het ontstaan van het leven en van het heelal zijn GEEN onderdeel
van de evolutietheorie.
VIN
 
Berichten: 159
Geregistreerd: 26 nov 2006, 11:26

Berichtdoor Sisyphus » 26 nov 2006, 17:49

Ik verwijs voor deze discussie naar de Ban- en spamlijst:

1. Vrijdag 24.11.2006 11:30
2. Vrijdag 24.11.2006 13:23

en
4. Zondag 26.11.2006 13:16

Ik stel voor dat we Jake (= Jean1, Juan4, Jeanniel) zijn post ontrafelen en er een nuttige FAQ van maken, mèt voorbeelden hoe creationisten vanuit hun geloofsmatige gelijkhebberigheid graag uit-de-context citeren.
Anders raken constructieve antwoorden verloren in een zee van discussie, precies wat creationisten willen.

In concreto betekent dat we elke claim systematisch behandelen en er de antwoorden op formuleren. Vaak zijn het antwoorden die (al zolang) ciculeren maar door deze christenfundies straal genegeerd worden. Talkorigins.org/faqs behandelt zo heel wat, maar het is misschien nuttig dat dit ook in het Nederands wordt vertaald.
We kunnen daarmee het volgende aanvullen: Misverstanden rond de evolutietheorie http://www.skepp.be/artikels/creationisme/misverstanden-rond-de-evolutietheorie

Zijn er skeptici die zich daarmee systematisch willen bezig houden?
Als iedereen die een beetje vertrouwd is met de materie één puntje behalndelt, dan gaat dat sneller. 8)

Voorstel: geïnteresseerden om hieraan deel te nemen halen uit de bovenstaande post van 'Jake' de claims waarmee we het FAQ-lijstje kunnen vervolledigen. Voorlopig nog geen antwoorden tenzij goede vertalingen van Talkorigins.
Avatar gebruiker
Sisyphus
Beheerder
 
Berichten: 183
Geregistreerd: 19 okt 2006, 12:55
Woonplaats: div


Keer terug naar Desinformatie van creationisten debunked

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten