Pagina 1 van 1

FAQ: Lijkwade van Turijn: zin en onzin

BerichtGeplaatst: 14 mei 2007, 14:00
door Sisyphus
Nieuwe lijkwade-beweringen gebaseerd op eerdere, wetenschappelijk weerlegde gegevens

AMHERST, N.Y. – Nieuwe beweringen dat pollenkorrels op de Lijkwade van Turijn aantonen dat ze afkomstig is van het Jeruzalem van voor de achtste eeuw werden op 2 augustus 2006 geuit door onderzoekers op het Internationaal Botanisch Congres in St. Louis. In feite zijn deze beweringen gebaseerd op al eerdere, wetenschappelijk weerlegde gegevens. Hier volgt een kort overzicht van enkele van deze beweringen die nogal onkritisch door Associated Press en andere media werden overgenomen.

POLLEN. Er werd gerapporteerd dat de pollen op de lijkwade van Palestina afkomstig waren, maar de bron ervan was een freelance criminoloog, Max Frei, die ooit de vervalste "Hitler Dagboeken voor echt verklaarde. Frei’s met plakband genomen staaltjes van de Lijkwade waren al van bij het begin omstreden omdat gelijkaardige staaltjes, die genomen waren tijdens het Turin Research Project in 1978, relatief weinig pollenmateriaal hadden opgeleverd. Zoals bleek bevatten zijn bandjes bij onderzoek na zijn dood in 1983 eveneens weinig pollen – behalve een enkel dat bij het beginstuk van de band een verdacht groepje te zien gaf, in tegenstelling met het gedeelte van de band dat in contact was geweest met de wade. (Zie Skeptical Inquirer magazine, zomer 1994 pp. 379-385.)

AFBEELDINGEN VAN BLOEMEN. Vergezeld van het ondeugdelijke pollenbewijsmateriaal werd er beweerd dat vage afbeeldingen van planten voorlopig waren geïdentificeerd op de wade. Deze komen na voorafgaande ontdekkingen van Romeinse munten op de ogen en zelfs van Latijnse en Griekse woorden, zoals Jezus en Nazareth, die sommige onderzoekers op een Rorschachachtige manier in het vlekkenpatroon op de wade meenden te zien. De bloembeelden werden gerapporteerd door een psychiater die wat beeldanalyse had gestudeerd en nog andere gediscrediteerde beweringen over het lijkwadebeeld had gegeven.

BLOED. Associated Press rapporteerde beweringen dat de wade bloedvlekken van type AB vertoonde. Mogelijks heeft deze foute informatie zijn oorsprong in het feit dat er nog andere namaak lijkwaden van Jezus bestaan. De vlekken op de Lijkwade van Turijn zijn niet alleen verdacht rood (anders dan echt bloed dat zwart wordt door de veroudering) maar ze doorstonden ook een hele batterij testen door internationaal erkende forensische experts niet. Het bloed is definitief geïdentificeerd als een mengsel van rode oker en tempera verf.

HET DOEK VAN OVIEDO. Onkritische berichtgeving suggereerde dat de Lijkwade Van Turijn aan geloofwaardigheid won door een verband met een ander beroemd doek, het Sudarium van Oviedo, waarvan sommigen geloofden dat het het doekje was dat Jezus’ aangezicht bedekte. Ongelukkigerwijs is het Oviedo-doek net zoals andere relikwieën van Jezus - een veertigtal lijkwaden, flesjes met zijn bloed en tranen en nog meer producten van middeleeuwse relikwiefabricage – van twijfelachtige oorsprong. Er bestaat geen geschiedkundige vermelding van voor de achtste eeuw en het heeft, in tegenstelling tot de lijkwade, ook geen afbeelding van het gezicht. Ook is de veronderstelde overeenkomst tussen de bloedvlekken op de doeken van Turijn en Oviedo maar weer eens een oefening in wensdenken. En wat de overeenkomst tussen de pollenkorrels aangaat komt alle bewijsmateriaal van de kwestieuze bandjes van Max Frei.

DATERING. De verzekering dat de bloed-en-pollenovereenkomst bewijzen dat de Lijkwade van Turijn tenminste van de achtste eeuw dateert is – gebaseerd op het bewijsmateriaal – absurd. Het doek van de wade is met de radiokoolstofmethode gedateerd op ca 1260-1390 door drie onafhankelijke laboratoria. Die datum komt overeen met een rapport van een veertiende-eeuwse bisschop aan paus Clemens VII dat een vroegere bisschop de vervalser had ontdekt en dat deze de fraude bekend had.

BESLUIT. Zoals in het verleden zijn verklaringen dat het kleed van Turijn authentiek zou zijn eenvoudigweg gebaseerd op wade-wetenschap – een methode die uitgaat van het verlangde antwoord. In tegenstelling daarmee toont de echte wetenschap nadrukkelijk aan dat het beeld op de wade het werk is van een middeleeuwse kunstenaar en dat het kleed nooit een lichaam - laat staan dat van Jezus – bedekte.

--------------------------------------------

Samenvattende kritiek van Joe Nickell, Senior Research Fellow with the Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal (CSICOP) en auteur van "Inquest on the Shroud of Turin".

© Copyleft. Woordelijk kopiëren en distribueren van dit artikel is toegestaan in elke vorm, mits behoud van deze copyleft-noot.