Pagina 1 van 1

FAQ Homeopathie

BerichtGeplaatst: 09 mei 2007, 10:52
door Sisyphus
Skeptici nemen een overdosis homeopatisch verdunde giffen.

Met 28 Skepp-leden en sympathisanten hebben we op 25 januari 2004 rond 11.30u een overdosis homeopathie geslikt, 30 ml van een C30 verdunning (1 op 10^60) van slangengif, arsenicum, belladonna (wolfskers), hondemelk of kakkerlakkenextract.
De Vlaamse pers was ruim vertegenwoordigd, en zowel de publieke omroep VRT als de commerciële omroep VTM hadden de stunt uitgezonden. De laatste twee weken voor de actie werd er al uitvoerig bericht in verschillende kranten over de geplande stunt en reacties hierop van ziekenfondsen en homeopaten.
De VRT besloot ook om in het licht hiervan de programmering op Canvas aan te passen en de de homeopathie-test op de BBC voor 1 miljoen dollar terug uit te zenden.  Stunten met homeopathie

  Collectieve zelfmoord van skeptici... met homeopathie

  door Joeri Mesens

  Ik slik slangengif...

  "Wel, ik ben bereid al je homeopathie in één teug leeg te drinken, en je zal zien dat er me niets overkomt!" zei ik tegen mijn moeder. Haar verontwaardiging "dat is onverantwoord!" bracht me op een idee. Waarom doen we dit niet? Waarom nemen we niet bijvoorbeeld lachesis (slangengif) en kappen we het goedje massaal doorheen ons strottenhoofd? Weliswaar op zijn homeopathisch, dus post-Avogadro verdund, zodat er geen enkele molecule slangengif meer inzit. Of laten we arsenicum tot ons nemen. Die naam spreekt tot de verbeelding. Volgens de Materia Medica, het boek van de homeopaten waarin alle symptomen staan beschreven voor elk middel, krijgen de mensen die homeopathische arsenicum innemen, angst voor de dood en nog een heleboel andere dingen. Er zouden ons alleszins toch ernstige dingen moeten overkomen. Als ik met mensen over de stunt spreek, krijg ik reacties van ongeloof. Het lijkt me aan te slaan bij leken. Bij velen zit het gevoel ingeworteld dat een geneesmiddel, homeopathisch of klassiek, steeds zijn effect heeft op het menselijk lichaam en dus bij verkeerd gebruik schadelijk kan zijn. Het is op dat gevoel dat de stunt mikt. Homeopaten daarentegen zullen hun verhaaltje wel klaar hebben: homeopathie heeft geen bijwerkingen, zie je wel! Hahnemann, de grondlegger van de homeopathie, schreef in zijn Organon dat elk homeopathisch middel zijn effect heeft en dus met zorg gebruikt moet worden. Een homeopaat vertelde me hierop dat je Hahnemann naar de geest moet volgen, niet naar de letter.

  U slikt toch ook?

  We hebben zoveel mogelijk VRIJWILLIGERS nodig. Zegt het voort en meldt u aan bij Skepp! Concreet hebben we een budget voor de aankoop van homeopathische "geneesmiddelen". Als timing kijken we naar het najaar. We hopen er een mediastunt van te maken gekoppeld aan een briefschrijfactie naar de ziekenfondsen. We zoeken echter nog naar een degelijke manier om te testen of het echt om post-Avogadro verdunde homeopathie gaat. Als iemand een suggestie heeft, geef een gil.

  Iets wetenschappelijker alstublieft!

  Skepp zou Skepp niet zijn als er geen verlangen is naar een deugdelijke, wetenschappelijke test. Dit ligt niet zo eenvoudig. De homeopaten moeten dan eensgezind met een bewering voor de dag komen die te testen valt. Onlangs kreeg ik van een homeopaat te horen hoe een "proving", dit is het inventariseren van de optredende symptomen bij een bepaald homeopathisch middel, wordt uitgevoerd. Een aantal proefpersonen neemt eenmalig dus letterlijk maar één keer - een sterk verdund en "gepotentieerd" homeopathisch middel in. Dit gebeurt¹s morgens nuchter. Dan houden de proefpersonen gedurende de daaropvolgende maand een soort dagboek bij van een hele reeks gewaarwordingen, zowel lichamelijke als geestelijke. Uit al die verslagen wordt dan het geneesmiddelenbeeld afgeleid. Volgens diezelfde homeopaat kun je provings gemakkelijk overdoen en kom je tot dezelfde resultaten. Daar ligt dus een kans...

  Hoopvol en - toegegeven - lichtjes naïef gelovend in een degelijke test neem ik contact op met een homeopaat die zulke provings uitvoert: "Euh, een proving uitvoeren op een wetenschappelijke basis? Ja, dat kan maar daar heb je veel mensen voor nodig hoor." Ik geef niet op en informeer hoeveel: "Tja, toch wel een duizendtal om wetenschappelijk waarde te hebben." Ik schrik. "Duizend? Voert u al uw provings uit met duizend mensen?" vraag ik met enig ongeloof en heel wat verbazing in mijn stem. "Oh neen, met veel minder." "En heeft dat onderzoek dan nog enige waarde?" "Uit ervaring weten we dat het werkt."

  Ik zucht en besluit om me die dag met iets anders bezig te houden. •

-----

Relevante standaardvragen- en antwoorden over de werkzaamheid van Homeopathie.

1) Wat bewijst uw stunt/actie?
Minstens één ding: er zit in homeopathie niets in, behalve een beetje alcohol. We hebben dus een goede borrel binnen gehad.
De actie met homeopatische verdunde giffen beoogde ook niet meer dan mensen aan het nadenken zetten waarom de deelnemers geen verdere hinder ondervonden. Tal van wetenschappelijke studies hebben immers al aangetoond dat er bij homeopathie van werking geen sprake is. Onze actie is dan ook nooit bedoeld als wetenschappelijk experiment, maar uitdrukkelijk als een stunt om de terugbetaling van onwerkzame middelen zoals homeopathie aan te klagen. Nochtans zaten er wetenschappelijke elementen in: er was directe controle en de test is in principe herhaalbaar.
Deze ‘zelfmoordactie’ lijkt echter niet zo onzinnig als sommigen menen : vele homeopaten hebben ons immers gewaarschuwd voor deze overdosis slangengif of Belladonna.

2) Wat is het doel van jullie zelfmoordactie met homeopathie?
a) benadrukken dat in 200 jaar homeopathie geen enkel bewijs van werking geleverd heeft.
b) de terugbetaling van deze producten door de ziekenfondsen terugschroeven, zoals in Groot-Brittannië en Nederland gebeurd is.

3) Uw actie toont enkel aan dat homeopathie veilig is. Het kan toch geen kwaad als er niks in zit?
De middeltjes zelf kunnen geen kwaad omdat er niets in zit, maar de mentaliteit die schuilt achter deze doctrine is meestal minder onschuldig dan men vermoedt: homeopathie is een regelrechte anti-vaccinatiedoctrine. Bovendien wordt bij de bevolking homeopathie ook gebruikt om ernstige ziekten zoals kanker mee te bestrijden. De homeopatische kernorganisaties hebben zich daar collectief nooit van gedistantieerd. Men blijft de grens vaag houden tussen onschuldige kwaaltjes en ernstigere aandoeningen die een adequate behandeling vereisen, in theorie, maar zeker ook in de praktijk. De reden daarvoor is dat de meeste homeopaten ook echt geloven dat homeopathie voor heel wat ernstigere aandoeningen heilzaam is. De meesten zullen dat nooit zwart op wit toegeven (er zijn er wel op het Skepp-forum die na lange discussie kleur bekennen) omdat ze dan in aanvaring kunnen komen met justitie. Sterker, wie eerst homeopathie aanprijst en dan geneeskunde, vergeet dat, wat de ernstigere gevallen betreft, het kalf reeds kan verdronken zijn terwijl er een serieuze behandeling noodzakelijk was. Het geval Sylvia Millecam in Nederland heeft dit geïllustreerd: haar borstkanker werd geminimaliseerd tot een simpele infectie.
Het adagium 'Baat het niet dan schaadt het niet' gaat dus niet helemaal op.
De ziekenfondsen bestendigen met de terugbetaling de mythe dat het zou werken en dat 'natuurlijk altijd gezond is' terwijl er binnen de alternatieve behandelingen geen controle-apparaat bestaat zoals dat in de klassieke geneeskunde het geval is.

4) Gebruikten jullie enkel Lachesis (slangengif)?
Neen, ook Belladonna (de uiterst giftige plant), kakkerlak, hondenmelk, arsenicum, petroleum ...

5) Breekt slangengif niet af in de maag?
Zeer juist! Wat het slangengif betreft, is onze actie een volstrekte hoax, nep. Maar dat geldt uiteraard ook voor de homeopaten die het als een geneesmiddel voorschrijven. Het is dus juist dat slangengif afbreekt in de maag en dus geen enkel effect heeft tenzij er een wonde in de mond zou zijn zodat het (in onverdunde vorm uiteraard) rechtstreeks in het bloed kan komen. Trouwens, in het homeopathisch slangengif ( Lachesis C30) zit niets van gif want het is zo dikwijls verdund (1/10000....(zestig nullen).... dat zelfs één druppel in alle oceanen van de wereld nog veel te geconcentreerd zou zijn.

6) Werkt homeopathie niet enkel op termijn?
Het argument dat het enkel op lange termijn werkt snijdt geen hout : evenveel homeopaten beweren dat er effecten zijn op korte termijn. Er zijn genoeg geschriften van homeopaten die zeggen dat je het maar één keer moet/mag innemen. Wij hebben ook vele homeopatische studies gevonden met provings/testen (bepalen van het ziektebeeld) waarbij men slechts een product eenmalig innam. Sommige proving gebeuren met het geconcentreerde product, en andere met een verdunning waar al niets meer in zit.

7) Artsen schrijven soms toch ook placebo's voor?
Om pragmatisch-medische redenen soms eens een placebo voorschrijven, bv bij imand met reumatische aandoeningen, is niet dramatisch. Al moet gezegd dat er minder schuldige placebo’s zijn dan homeopathie.
Veel correcter is de patient eerlijk in te lichten door erop te wijzen dat het merendeel van de aandoeningen vanzelf geneest. Skepp wijst er op dat we van onze overdreven slikcultuur af moeten.
Het alternatief voor geneesmiddelen, voor die aandoeningen die van voorbijgaande aard zijn, is niet een kwakmiddel maar niets voorschrijven. De duiding complementaire of alternatieve geneeswijzen impliceert een valse tegenstelling. Er bestaat ook niet zoiets als een alternatieve fysica of wiskunde om vliegtuigen te bouwen. De geneeskunde van vandaag, bevestigd in de wet op de rechten van de patiënt, moet de patiënt als een mondige partner behandelen, die mee kan beslissen over de behandeling. Door steeds aan iedereen een placebo te geven, en te beweren dat het een werkzaam geneesmiddel is, wordt de patiënt belogen of als een onmondig kind beschouwd. Dit is ethisch niet verantwoord.

8.) Moeten we dan antibiotica blijven slikken?
Wie beweert er dat het enige alternatief voor homeopathie antibiotica is? Voor sommige ziekten is antibiotica levensnoodzakelijk. Maar het wordt ook te pas en te onpas voorgeschreven. Skepp levert dus ook kritiek op het overdreven voorschrijfgedrag van artsen omdat de meeste ziekten vanzelf verdwijnen. Je hebt voor een keelontsteking dus geen geneesmiddelen (bv. antibiotica) nodig , maar dus ook geen homeopathie.
Homeopaten wijzen de farmaceutische industrie vaak terecht met de vinger, maar ze willen de ene slikcultuur door de andere vervangen.

9) De homeopaat beweert: "Homeopathie te verdund om te werken, maar er is wel "energie" die overblijft waardoor homeopathie werkt. Water heeft een geheugen.".
Homeopaten beweren dat de stof door het opeenvolgend verdunnen (wat ze "potentiëren" noemen) op een of andere manier een invloed blijft behouden, maar ze slagen er niet in uit te leggen hoe dat dan wel zou kunnen. Soms claimt men dat water geheugen heeft, waardoor de energie behouden blijft, maar dat is te gek voor woorden en immers nooit aangetoond.
Water met een homeopatische verdunning is op geen enkele manier te onderscheiden van zuiver water. Niemand kan controleren of de oorspronkelijke stof wel aanwezig is geweest in de oplossing. Ze beweerden soms van wel, maar toen ze 1 miljoen dollar konden verdienen in de BBC-test, werkte het niet. De fabrieken die dergelijke produkten leveren, kunnen eigenlijk om het even wat verkopen : zelfs niet het best uitgeruste laboratorium kan dit nagaan, laat staan de individuele patiënt.

10)Claim: De "energie" van een homeopatisch middel hangt af van het aantal keren schudverdunnen van de oertinctuur!
Oja? En de alcohol waarmee die oertinctuur gemaakt is, daarvan verdwijnt het effect? Het principe van de homeopathie, dat het effect sterker zou worden naarmate de verdunning hoger wordt, zou de patiënt stiepel bezopen moeten maken.
In gedistilleerd water zitten overigens massa's stoffen die biologisch actief zijn en die mee gepotentieerd worden, zonder effect?

11) Wat gebeurt er met al dat homeopatische water na het schudden en verdunnen?
De homeopathische industrie is eigenlijk een gigantische vervuiler die al zijn "schudafval" zomaar de riolering in giet. Om C30 verdunning te maken, moet je C1 tot en met C29 weggieten. Dat zijn 'geneesmiddelen', sommige met reeds hoge potentie, die je zomaar in de natuur giet. En ze durven tot C1000 gaan (een verdunning van 10 tot de 2000ste). Dat is een ecologische ramp!

12) Kruidengeneeskunde (fytotherapie) is toch werkzaam, dat is toch bewezen?
Homeopathie is niet hetzelfde als kruidengeneeskunde! Vele geneesmiddelen zijn gebaseerd werkzame kruiden.
Bij homeopathie is de oorspronkelijke druppel werkzame stof danig verdund dat er niks meer in zit van de oorspronkelijke moleculen. We spreken over verdunningen in de volgende verhouding : neem de omtrek van de baan die de aarde aflegt, vul die met water, en doe daar 1 druppel oertinctuur in. Dat is de verdunning waar homeopaten mee werken, en soms gaan ze daar nog boven. velen geven toe dat er materieels niets meer in zit. Het is de verhouding van één druppel op miljarden oceanen.
Kruidengeneeskunde werkt soms wel, maar kan ook gevaarlijk zijn. Niet alle kruiden of planten zijn zo onschuldig.

13) Claim: Homeopathie werkt toch ook bij dieren en kinderen? Hoe kunnen die psychologisch beïnvloed zijn?
Daar moeten maar eens bewijzen voor geleverd worden. Het kan om spontane genezing gaan; dat komt veelvuldig voor bij levende wezens. Het kan ook om een placebo-effect gaan : het is bewezen dat zo'n effect bij dieren werkt: niet omdat ze het weten, maar tengevolge van de zorg die aan hen besteed wordt. Als je maar suggereert dat er met hen iets gebeurt.
De belangrijkste factor lijkt toch: de vrije interpretatie van het baasje.

14) De homeopaat beweert: De klassieke geneeskunde behandelt enkel symptomen, maar gaan niet naar de oorzaak terug van de ziekte. Homeopathie behandelt de totale mens via een holistische zieswijze?
In geneeskunde (EBM = evidence based medicine) kijk je niet enkel naar symptomen maar probeer je de oorzaken aan te pakken. Soms is het voldoende om de symptomen te onderdrukken (hoge koorts, pijn) om de zieke te helpen zelf te herstellen. De meeste aandoeningen genezen immers vanzelf. Maar in andere gevallen bestrijd je de ziektekiemen rechtstreeks (anti-biotica), verwijder, vernietig of verzwak je een tumor, vervang je een verbrijzeld bekkengewricht enz. Dat homeopathie de totale zieke persoon zou behandelen is een praatje voor de vaak van alle alterneuten, van homeopaten tot pendelaars, waarvoor geen enkele aanwijzing bestaat. Waar komt dit verhaal vandaan? Hoe heb je aangetoond dat dit inderdaad zo is? Hoe kun je testen dat "de totale zieke persoon" wordt behandeld?

15) Kan men zich ontgiften?
Zich ontgiften is pure nonsens. Men staat elke dag voortdurend bloot aan allerlei gevaarlijke stoffen: in voeding, in lucht ... Zogenaamd ontgiften is zeer populair in ‘alternatieve geneeskunde’ omdat het appelleert aan onschuld, zuiverheid, natuurlijkheid en baat het niet dan schaadt het niet, maar het komt eigenlijk neer op gebakken lucht.

16) Is de geneeskunde hetzelfde als allopathie?
Allopathie is een term die kwakzalvers aan geneeskunde geven. Maar het is een term uit de 18e die slaat op de toenmalige praktijk rond bijvoorbeeld aderlatingen. Geneeskunde houdt zich daar niet mee bezig en is dus bijgevolg geen allopathie.
Het gebruik van de term zegt eigenlijk meer iets de persoon zelf en hoe goed die geïnformeerd is.

17) Iedere zieke is toch een individueel geval?
Als dat zo is, hoe kunnen homeopaten dan ooit representatieve provings gedaan hebben? Resultaten van andere personen zeggen toch niets over die ene, unieke zieke?
Homeopaten beweren vaak dat dubbel blind testen zoals in de geneeskunde geen zin heeft. "Elke zieke is een uniek geval, heeft een uniek symptomen complex en heeft daarom een uniek middel nodig uit de Materia Medica.", zegt men dan. Als dat zo zou zijn dan zijn provings onzin, en dan kun je ook helemaal geen bruikbare kennis vergaren door op andere (gezonde) mensen testen te doen. Dan zou je ook geen Materia Medica hebben en geen homeopathie. Je kan maar kennis vergaren door naar patronen te zoeken die gemeenschappelijk zijn. Dat doe je in de homeopathie en dat doe je in de wetenschap, dus blinde testen zijn wel zinvol om homeopathie wetenschappelijk te testen.

18.) Zijn er reeds positieve resultaten behaald bij het testen van homeopathie?
Jazeker. Helaas bleken de resultaten nooit herhaalbaar, of waren er fouten in de methodologie, of werden er maar 8 tot 10 proefpersonen gebruikt, of werd de test niet dubbelblind uitgevoerd.
De studie van Benveniste bijvoorbeeld, die claimde dat water een geheugen heeft, werd bevestigd door de studie van Belon F. , Cumps J., Ennis M., ... (1999). Onafhankelijk onderzoek eind 2002, waarop de BBC toezicht hield, toonde aan dat er geen enkel verschil was tussen homeopathie en water. De voorgaande studies waren niet dubbelblind uitgevoerd. De inzet was 1 miljoen dollar.
Stand van wetenschappeijk onderzoek: viewtopic.php?t=93

19) Claim: Er is te weinig geld om delijk onderzoek te doen naar de werking van homeopathie.
Toch niet, in de VS wordt jaarlijks 100 miljoen dollar aan onderzoek uitgegeven, al 10 jaar lang, zonder overtuigend resultaat.

20) Claim: De geneeskunde en de farmaceutische industrie zijn tegen homeopathie uit belangenbehartiging.
Dat is wel een heel vreemde redenering. De homeopatische industrie is eveneens een miljardenindustrie. Indien het enkel om belangenbehartiging zou draaien, zou de farma-industrie en de geneeskunde er goed aan doen alle alternieve behandelingen meteen te erkennen.
Een homeopaat repliceerde daarop dat "de industrie enkel geïnteresseerd is in grof geld.. Dit behaalt men door patenten aan te vragen en aldus het alleenrecht op productie te verkrijgen. Zulke patenten kunnen niet aangevraagd worden voor natuurlijke geneesmiddelen, DUS niet interessant voor de industrie!".
Dat is weinig logisch. Als je snel geld wil verdienen dan ben je niet geinteresseerd aan patenten. Het kost enorm veel geld om die af te dwingen. In de industrie kijk je in de eerste plaats naar return on investment : hoe veel moet ik investeren en wat zijn de risico's vergeleken met wat het opbrengt. De investeringen en risico's zijn peanuts in de homeopathie, gewoon de bijbel van de homeopathie openslaan en beginnen produceren.

21) Waarom nemen jullie de mensen hun geloof af?
We verbieden niemand om iets te geloven. Uiteraard zijn mensen vrij om te geloven. We tonen enkel aan dat de mutualiteiten gebakken lucht aanbevelen. Als daardoor iemand stopt met er in te geloven dan heeft die zijn eigen conclusies getrokken.
Mensen zijn vrij homeopatie te nuttigen. De vraag is alleen of onbewezen behandelingen moeten terugbetaald worden door de mutualiteiten. Enkele "bewezen werkzaamheid" kan daar een criterium zijn. Niet op grond van tevredenheid. Er zijn mensen die tevreden zijn over wijwater, het ingestraalde water van Jomanda ... moet dat ook allemaal terugbetaald worden door de ziekenfondsen?Verklaringen schijnwerkzaamheid homeopathie

1) vele stress-gevoelige aandoeningen vanzelf verdwijnen of fluctueren. Ook allergie fluctueert voordurend, of verdwijnt spontaan. Men heeft dan de indruk dat het gebruikte middel werkt. Skepp vindt daarom ook dat er iets moet gedaan worden aan het overdreven voorschrijfgedrag van artsen. Voor een keelontsteking heb je geen geneesmiddelen zoals antibiotica nodig, want die ontsteling is na 5 dagen ook vanzelf verdwenen, maar dus ook geen homeopathie.

2) het placebo-effect : het effect door suggestie, autosuggestie en de homeopaat als goede psycholoog die veel tijd steekt in de patient. Het effect daarvan schrijft men op rekening van het gebruikte middel, terwijl homeopaten vooral goede psychologen zijn.

3) vele homeopatische middeltjes worden gebruikt tijdens of na een klassieke behandeling. Als er dan een positief effect is schrijft men dat toe aan de homeopaat, terwijl de eer eigenlijk de arts toekomt.

4) heel veel homeopatische midddeltjes worden gemengd met geneesmiddelen of kruiden, die wel werkzaam zijn. Maar dat is dan geen homeopathie meer.


-----------

© Copyleft, artikel uit het tijdschrift "Wonder en is gheen Wonder", Skepp. Woordelijk kopiëren en distribueren van dit artikel is toegestaan in elke vorm, mits behoud van deze copyleft-noot.