Betty en Barney Hill: wat de ufoloten niet vertellen.

Aardstralen, wateraders, wichelroeden, leylijnen, Loch Ness, hypnose, UFO-meldingen, complottheorieën, het Mars gezicht, buitenaardse wezens, aliens, buitennatuurlijk graancircels, de Yeti, ...

Betty en Barney Hill: wat de ufoloten niet vertellen.

Berichtdoor Kristof » 26 maart 2010, 20:06

Hallo,
Recentelijk vond ik een kleinere maar goede Engelstalige sceptische website die de volgende onderwerpen behandelt: ufologie, geesten, mythes en legenden, cryptozoölogie (de webmaster zijn grote interesse) enz. Ik heb van de webmaster toestemming gekregen om artikels te vertalen en te posten. Ik beperk met tot de ufologie om dat dit mijn interesse is. In de toekomst zal ik nog artikels posten over beroemde ufogevallen als deze maar die zullen minder lang zijn.

De tegenstellingen in de Betty en Barney Hill Ufo-ontvoeringszaak:

Het begon allemaal tijdens een thuisrit vanuit hun noorderbuur Canada. Al rijdend door de eenzame boswegen werden ze gefascineerd door een vreemd object in de lucht. Dit was een reden genoeg voor Barney om aan te kant te stoppen en de zaak met een verrekijker gade te slaan. En toen gebeurde er iets. Sommigen zeggen dat Barney een ruimteschip zag, probeerde weg te lopen, maar de ruimtewezens ontvoerden hem en zijn vrouw. Anderen zeggen dat hij gewoon terug naar huis reed, geen ruimtewezens nodig. Na het lezen van Majoor Donald Keyhoes boek over UFO’s kreeg Betty levendige dromen over haar “buitenaardse ontvoering”. Deze dromen overtuigden haar om een hypnosetherapeut te vinden die de herinneringen uit de geheugens van haar en haar man sleurden.

In hun auto’s hoorden de Hills een piepend geluid. De eerste piep was volgens hen een “trigger” die een hypnosetoestand teweeg bracht. De tweede maal om hen uit die hypnosetoestand te halen. Dit is vreemd want aardse hypnotiseurs gebruiken visuele stimuli. In die tijd echter was er de recente en verbazende lancering van de Spoetnik die zijn aanwezigheid verraadde door een piepend geluid. Piepende geluiden en ruimte werden met elkaar in verband gebracht. Later werd verklaard omdat Barney weerstand bood hij in een diepere trance werd gebracht en daardoor zijn herinneringen troebeler werden. Dit is in mijn bescheiden mening een poging tot een goede verklaring waarom hij niet enthousiast was om verhalen te vertellen over ruimtemonsters zoals zijn vrouw.

Alhoewel, het piepgeluid werd verwacht uit de koffer van hun auto te komen. Later ontdekte Betty enkele blinkende vlekken ter grootte van een munt op de koffer waarvan de meeste onderzoekers dachten dat het natuurlijke slijtageplekken waren. Echter niet voor Betty die hiermede het bewijs had dat haar wagen werd mishandelt door ruimtewezens. Ergens is het wat zielig om haar zo af te schilderen zoals ze naar buiten rende in de gietende regen met een kompas om hiermede de auto te controleren op radioactiviteit. In de nabijheid van deze blinkende vlekken sloeg de kompasnaald een beetje uit wat volgens Barney kwam door de nabijheid van zoveel metaal. Betty was echter overtuigd dat ze blootgesteld waren aan radioactiviteit. Ze waren op een of andere wijze besmet, bevuild en verontreinigd geraakt door de ontmoeting met het ruimteschip. Een latere onderzoeker wees de Hills op het feit dat hij eveneens zulke natuurlijke slijtageplekken op zijn auto had maar niet ontvoerd was door ruimtemonsters.
Dat Betty bezorgd was voor besmetting is evident.

Thuiskomende tijdens de nacht van de ontvoering realiseerden de Hills dat het vijf uur in de morgen was en daardoor twee uren verloren hadden. Barney begon de bagage binnen te zeulen maar voor de een of andere reden vond Betty dat het niet in huis gebracht mocht worden. De bagage bleef een paar dagen op de veranda staan. Het eerste wat Betty deed was enkele lange douches nemen en daarbij hard schrobde omdat ze zich “vuil” voelde. Het is de volgende dag dat ze haar zuster belde en het ding met het kompas deed. Met dit feit kan men twee kanten uit: het was wel of niet een geïsoleerd incident. Geïsoleerd kan men argumenteren dat Betty wist dat er iets mis was en onbewust probeerde de schade aangericht door de UFO te herstellen. Niet geïsoleerd echter toont aan dat ze de neiging had zeer bezorgd te zijn over haar gezondheid wat kon leiden tot zeer levendige dromen over medische procedures. Niet zo vreemd en dus geen buitenaardsen nodig.

In een scriptie van Peter Brookesmith over de “missende tijd” toont hij aan dat Hills veronderstellen dat ze twee uur van hun leven missen omdat de rit twee uur langer duurde dan gewoonlijk. Belangrijk en weinig vermeld is het feit dat de rit normaal tijdens daguren werd gemaakt. De Hills waren vroeg opgestaan maar bereikten de VS grens laat in de nacht. Barney zal wel vermoeid zijn geweest. Diezelfde rit maken onder die voorwaarden door kronkelende boswegen tijdens de nacht met dezelfde snelheid als overdag zou gekkenwerk zijn geweest. Die missende uren kunnen dus gemakkelijk gewijd worden aan zijn vermoeidheid, zijn tragere snelheid en gebrek aan afleiding zoals muziek in de wagen. Daardoor verloor hij vat op het gebeuren van de rit.

Barney Hill bood weerstand gedurende vele maanden voor een hypnoseregressie om zijn herinneringen te hervinden. Volgens onderzoeker Kottmeyer kwam Barney’s beschrijving van het gebeuren sterk overeen met een aflevering van de SF-serie “The Outer Limits” die een paar avonden voor de hypnosesessie was uitgezonden. Twee canards zijn gebruikt tegen deze opvatting. Ten eerste dat Barney deze aflevering niet kon gezien hebben omdat hij werkte. Echter, zijn ploeg begon lang nadat deze aflevering was afgelopen. En ten tweede dat hij niet van sciencefiction hield. Hij kon echter reclame voor de serie gezien hebben of toevallig gedeelten op andere plaatsen. Vrienden, uitstalramen enz. Kottmeyer meld ook dat Betty’s herinneringen sterk lijken op de toen populaire SF-film “Invaders from Mars”. Uit eigen ervaring met deze zaak en de film weet ik dat dit zo is (Kristof).
Zelfs bij de eerste waarneming van het object probeerde Betty Barney ervan te overtuigen dat het een ruimteschip was. Barney echter dacht eerder aan een vliegtuig of helikopter. Barney’s onbereidheid om een volledig doch wat echter verassend aards voorval te zien als een ruimtemonsterincident kan men merken aan het feit dat hij zijn verhaal constant wijzigt. In het begin neemt hij een perfect menselijk wezen waar die leren jas, een sjaal en leuke kleine hoed draagt. Later wordt dit een kaalhoofdig en grootogig ruimtewezen.

In eerdere rapporten meldt Barney dat het ruimtetuig korte stompe vleugels had aan iedere zijde. Door de verrekijker zag hij een grimassende man aan een hendel trekken waardoor de vleugels naar buiten toe groter werden, vermoedelijk om te landen. Vleugels komen heden zelden voor in de Ufologie. In die tijd echter waren intrekbare vleugels hippe geavanceerde technologie. Het bedienen van zulke vleugels zou volgens in die tijd gebruikte technologie inderdaad gebeuren met een hendel maar hedendaags is dit achterhaald. De buitenaardsen meldden verscheiden malen dat hun aanwezigheid hier geheim dient te blijven maar de sterke verlichting aan de buitenzijde van hun toestellen spreekt andere taal. Betty en Barney zijn het zelfs niet eens over andere details. Betty ziet geen vleugels maar wel een roterende rand aan de buitenkant. Dat de voorzijde een gigantisch raam heeft is eveneens raar. Het is evident dat de geavanceerde bemanning niet zoveel voorruit nodig heeft om veilig te vliegen. Er is waarschijnlijk een meer aardse verklaring: het raam is er niet om naar buiten te kijken maar voor de Hills om naar binnen te kijken. Wat is het nut om nachtmerries van monsters te hebben waar je bang voor bent als je ze niet kunt zien?

De Hills blijven elkaar tegenspreken op bijna ieder detail van het verhaal. Betty beschrijft haar ontvoerders met een hoekneus maar Barney ziet enkel kleine gaten waar de neus had moeten zijn. Betty verklaard later dat de neusloze wezens zo onwerkelijk waren dat ze de neuzen in haar droom bijvoegde. Natuurlijk, in plaats van te beweren dat haar dromen de werkelijkheid weerspiegelen geeft ze toe dat haar dromen gedeeltelijk fantasie waren. Leuk.
Voor Betty hadden de wezen oorspronkelijk zwarte haren en doordringende maar normale menselijke ogen die katachtig leken maar verder normaal waren. Ze was er niet te veel van onder de indruk. Dit in tegenstelling met de hedendaagse ontvoeringliteratuur waarin David Jacobs beweert dat de buitenaardse immense zwarte ogen dienen om mensen te hypnotiseren. Betty vond echter niets vreemd aan de ogen. Eigenaardig.

Hier is nog een raar punt: de buitenaardsen zijn hulpeloze idioten. Tijdens de medische procedure vertelt de kapitein van het ruimteschip dat een gigantisch naald in haar buik gaat rammen maar het geen pijn zal doen wat echter een grote vergissing zal blijken te zijn. De kapitein lijkt verbaast, wuift met zijn hand en de pijn verdwijnt. Later verontschuldigt hij zich en zegt als hij dit geweten had het niet gedaan zou hebben. Wacht! Wat? Indien hij op de hoogte was van de komende pijn, dit was niet de eerste keer, waarom paste hij de handeling dan toe en kende hij er een remedie voor? En hoe kon het handgebaar de pijn laten verdwijnen? Logica dient inderdaad geen stand te houden in een droom.

En dan is er nog de zaak van het boek. Betty vraagt de kapitein voor een bewijs van hun ervaringen en hij geeft haar een boek. Later neemt hij het boek terug omdat volgens de bemanning dit geen goed idee was. Dat is raar vanwege Barney’s beschrijving van de kapitein als zijnde een zakelijke no-nonsense leider. Het zou trouwens indruisen tegen het latere “je mag je dit niet meer herinneren” bevel. Welke kapitein zou dit trouwens nemen van zijn bemanning? Droomlogica?

Later reproduceert Betty een sterrenkaart die de kapitein haar toonde. Schoolonderwijzeres Marjorie Fischer analyseerde deze kaart en vond sterke overeenkomsten met het sterrenstelsel Zeta Reticuli maar dit enkel vanaf een ander punt dan de aarde en na de nodige verdraaiingen. Dit is een van de moeilijkst te weerleggen punten maar Kottmeyer weerom toont de overeenkomst aan met de getoonde sterrenkaart in de film ”Invaders from Mars”. Betty echter beweerd dat de kaart planeten en sterren vertoonde maar Marjories resultaat is enkel geldig indien alle punten als sterren beschouwd worden. Teken op een stuk papier verschillende willekeurige punten en je vind altijd overeenkomsten in het onmetelijke heelal.

Laten we gewoon toegeven dat het verhaal dikwijls wijzigde, dat beide Hills moeilijk overeenkomen over vele dingen en dat het verhaal het gezond verstand te boven gaat.

Het is zelfs mogelijk dat Betty niet echt een greep op de realiteit had. Dit bleek zelfs van voor de periode dat de mediabelangstelling haar leven sterk veranderde. Ze was ervan overtuigd dat ze verscheidene landingsplaatsen van Ufo’s had ontdekt. Wanneer ze onderzoekers naar deze plaatsen nam weigerde ze pertinent in te zien dat dingen die in de lucht te zien waren geen ruimteschepen waren maar sterren, vliegtuigen enz. Dit feit houdt in dat we haar niet meer kunnen beschouwen als zijnde een nuchtere onbevooroordeelde waarneemster.

Barney was heel waarschijnlijk een nuchterder individu maar hij had zijn problemen. Voor de ontvoering stopten de Hills in een restaurant maar hij vond dat de andere klanten hem bekeken. Toen hij realiseerde dat dit niet het geval was vervloekte hij zichzelf en vond dat hij tot zichzelf moest komen. Men kan zich dan de volgende vraag stellen: iemand die zonet deze paranoïde fase doormaakte en dan onder hypnose denkt dat wezens met grote starende ogen hem aankeken moeten we er dan nog buitenaardse wezens bijsleuren? Barney kreeg veel krediet in het verleden maar toch bleek dat hij gedurende deze ervaringsperiode toch niet de meest stabiele persoonlijkheid was. Het was een raciaal gemengd huwelijk in het landelijke New Engeland tijdens de jaren zestig, niet het meest gepaste tijdstip voor gemende huwelijken. Barney’s ex-vrouw had net het hoederecht over de kinderen verkregen en wilde zeker niet dat de kinderen Betty en Barney zouden ontmoeten. Dit moest pijnlijk geweest zijn. Tevens diende hij iedere dag naar Boston te rijden voor zijn werk. Waarschijnlijk had hij veel stress. Misschien werd hij enthousiaster over de ervaringen van zijn vrouw dan hij wilde. Misschien, maar als we het incident in het restaurant meerekenen creëerde hij eventueel onder hypnose zijn eigen (zie het verschil met Betty) ervaringen.

Iedereen heeft zijn verklaringen over ontvoeringen en deze zaak in het bijzonder. Misschien gebeurde de geclaimde ervaringen en zijn de vele variaties, contradicties en absurde details van de Hills het resultaat van buitenaardsen die met hun breinen knoeiden. Of misschien was het een folie a deux. Of misschien was alles het resultaat van Betty’s zorgen over haar gezondheid. Of misschien was dit het resultaat van decennia van slechte buitenaardse horrorverhalen gekoppeld aan de voorspellingen van de Ufo literatuur (ze komen!). Of misschien is dit verhaal het product van een geest in de greep van paranoïde fantasieën getuige Betty’s haar latere fantastische beweringen.

Feitelijk komt alles simpel neer op het volgende. Betty was een rare die met de hulp van de hypnosetherapeut haar echtgenoot overtuigde dat niet realistische ervaringen echt gebeurden. Barney vocht tegen de voor hem onmogelijke gebeurtenissen maar uiteindelijk mentaal gebroken waren zijn verklaringen doorspekt met tegenstellingen en minder accuraat. Hij kon zichzelf niet overtuigen van deze fantasieën zoals zijn vrouw Betty die wou geloven en een fantasiewereld creëerde waarin ze wenste te leven.

Groeten.
Laatst bijgewerkt door Kristof op 30 maart 2010, 16:23, in totaal 1 keer bewerkt.
For me, it is far better to grasp the Universe as it really is than to persist in delusion, however satisfying and reassuring.
Carl Sagan - RIP
http://www.carlsagan.com/
Avatar gebruiker
Kristof
 
Berichten: 345
Geregistreerd: 08 jan 2010, 16:58

Re: Betty en Barney Hill: wat de ufoloten niet vertellen.

Berichtdoor willem_betz » 30 maart 2010, 03:17

Bekend verhaal, maar goede details en goede vertaling. :idea:
Geloof je alle nonsens, of sommige niet? Hoe maak je het onderscheid?
De hevigste missionarissen en propagandisten voor kwakzalvers zijn vaak hun slachtoffers zelf.
Avatar gebruiker
willem_betz
Beheerder
 
Berichten: 4704
Geregistreerd: 24 okt 2006, 01:29

Re: Betty en Barney Hill: wat de ufoloten niet vertellen.

Berichtdoor Flip » 30 maart 2010, 04:02

Ja, dit is een bekend verhaal.
Voor de opmerkzamen: de UFO is van een oud model (met versnellingspook en zonder douche).

Flip
(UFO-spotter)
Flip
 
Berichten: 140
Geregistreerd: 01 feb 2010, 01:59

Re: Betty en Barney Hill: wat de ufoloten niet vertellen.

Berichtdoor Digit » 30 maart 2010, 09:35

Stemt globaal overeen met de visie van Klass. Die legt echter wat nadruk op het feit dat het koppel door hun omgeving wat onder druk stonden wegens raciaal gemengd (Barney = afro, Betty = kaukasisch {blank}). Vandaar stress en een onbewuste poging om aandacht te krijgen.

En kunnen we evt. de URL krijgen ? Dan kunnen we zelf ook wat grasduinen !

Groetjes,

Digit
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

Re: Betty en Barney Hill: wat de ufoloten niet vertellen.

Berichtdoor Kristof » 30 maart 2010, 15:25

Hallo,

Ik wou in feite de URL voor mezelf houden voor de exclusiviteit van de vertalingen.
Maar ik kan nog altijd de artikels posten voor eventuele discussies hierover.
De webmaster van deze site is trouwens moeten vluchten naar Marokko wegens doodsbedreigingen aangaande zijn ufo-artikels. :shock:
Lees vooral zijn artikel over de "Octopus Keg Monsters from Space" (een "keg" is engels voor een vaatje).

http://www.theironskeptic.com

Echt goed!

Groetjes.
For me, it is far better to grasp the Universe as it really is than to persist in delusion, however satisfying and reassuring.
Carl Sagan - RIP
http://www.carlsagan.com/
Avatar gebruiker
Kristof
 
Berichten: 345
Geregistreerd: 08 jan 2010, 16:58

Re: Betty en Barney Hill: wat de ufoloten niet vertellen.

Berichtdoor Digit » 30 maart 2010, 15:27

Bedankt !

Het had ook per PB gemogen wat mij betreft. Maar het staat nu eenmaal netjes om aan bronvermelding te doen.

Groetjes,

Digit
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

Re: Betty en Barney Hill: wat de ufoloten niet vertellen.

Berichtdoor Kristof » 30 maart 2010, 15:43

Mag ik ook deze er nog bijvoegen?

http://www.ufowatchdog.com :wink:

Is er zoiets als een linkenpagina hier waar deze linken kunnen bijgevoegd worden?

Groeten.
For me, it is far better to grasp the Universe as it really is than to persist in delusion, however satisfying and reassuring.
Carl Sagan - RIP
http://www.carlsagan.com/
Avatar gebruiker
Kristof
 
Berichten: 345
Geregistreerd: 08 jan 2010, 16:58

Re: Betty en Barney Hill: wat de ufoloten niet vertellen.

Berichtdoor Digit » 30 maart 2010, 15:52

Die laatste zou ik met een serieuze korrel zout nemen ! Zowat het formaat van het ijsblok waar de Titanic is tegen gevaren !

Iemand die kwieten als Hynek en Vallée in de "hall of fame" plaatst en Klass in de "hall of shame" heeft één en ander uit te leggen als hij voor objectief wil doorgaan !

En hun link met "paracast" is allebehalve vertrouwenwekkend !

Groetjes,

Digit
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

Re: Betty en Barney Hill: wat de ufoloten niet vertellen.

Berichtdoor Kristof » 30 maart 2010, 16:02

Natuurlijk,

Ik plaats deze link puur ter informatie vooral voor de zaken die hij debunkt. Dan Burisch, Ed Dames, Ufo conferenties, enz.

Groeten.
For me, it is far better to grasp the Universe as it really is than to persist in delusion, however satisfying and reassuring.
Carl Sagan - RIP
http://www.carlsagan.com/
Avatar gebruiker
Kristof
 
Berichten: 345
Geregistreerd: 08 jan 2010, 16:58

Re: Betty en Barney Hill: wat de ufoloten niet vertellen.

Berichtdoor Digit » 30 maart 2010, 16:09

Zal bij gelegenheid eens bekijken !

Groetjes,

Digit
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

Re: Betty en Barney Hill: wat de ufoloten niet vertellen.

Berichtdoor Strijder » 20 apr 2010, 21:25

Kristof schreef:Mag ik ook deze er nog bijvoegen?

http://www.ufowatchdog.com :wink:

Is er zoiets als een linkenpagina hier waar deze linken kunnen bijgevoegd worden?

Groeten.


Mag ik deze er dan ook aan toevoegen?


http://www.ufo-database.livejournal.com/ Wordt bijna dagelijks ge-update. Nederlands UFO meldpunt.
We must assume behind this force the existense of a conscious and intelligent mind. This mind is the matrix of all matter. ~Max Planck
Avatar gebruiker
Strijder
 
Berichten: 172
Geregistreerd: 12 maart 2009, 18:01
Woonplaats: @ Terra

Re: Betty en Barney Hill: wat de ufoloten niet vertellen.

Berichtdoor Digit » 21 apr 2010, 09:37

Dat wil dus zeggen dat er bijna dageljks ufo's gespot worden boven Nederland !

Waarom dan nooit een betrouwbare melding met bv. een écht onbetwistbare foto ?

Te mooi om waar te zijn !

Groetjes,

Digit
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

Re: Betty en Barney Hill: wat de ufoloten niet vertellen.

Berichtdoor Strijder » 22 apr 2010, 20:45

Digit schreef:Dat wil dus zeggen dat er bijna dageljks ufo's gespot worden boven Nederland !

Waarom dan nooit een betrouwbare melding met bv. een écht onbetwistbare foto ?

Te mooi om waar te zijn !

Groetjes,

Digit


Klopt Digit. Verbaasde mij ook eindelijk te weten dat er zoveel mensen zijn die iets spotten.

Naast dat er mensen zijn die wat zien zijn er ook genoeg mensen die iets filmen.
Het commentaar wat er dan op volgt is meestal in de trant van dat het wel zelfgemaakt zal zijn ofzo.

Het nadeel is dat veel mobiele camera's uitgevoerd zijn met een 3 megapixel camera en voor een goede UFO foto heb je wat meer nodig. Ik heb met mijn 10 megapixel camera een filmpje kunnen maken van een UFO en ook een serie foto's kunnen schieten, als je wilt schrijf ik er wat over en deel ik film & beeldmateriaal.

Er komen steeds meer mensen met UFO ervaringen dus weldra zal er ook iemand bij zijn die jij wél vertrouwt.
In Engeland en Amerika komt het bij zenders als onze SBS6 met regelmaat op TV, ook bij Larry King
Nederland is toch altijd een beetje voorzichtig maar vooral zo nuchter als brood [niet te vergissen met Herman ;-) ]

Er zijn ook al diverse landen die dus vanuit de overheid de officiële UFO rapporten van bijvoorbeeld piloten hebben vrijgegeven.
Het wachten is nu nog o.a. op Amerika dat voor eens en altijd duidelijk zal zijn dat het inderdaad een UFO is geweest die was neergestort op Roswell in 1974.

Mijn geboorte jaar.

Harte groet,
Strijder
We must assume behind this force the existense of a conscious and intelligent mind. This mind is the matrix of all matter. ~Max Planck
Avatar gebruiker
Strijder
 
Berichten: 172
Geregistreerd: 12 maart 2009, 18:01
Woonplaats: @ Terra

Re: Betty en Barney Hill: wat de ufoloten niet vertellen.

Berichtdoor Digit » 22 apr 2010, 21:21

Strijder,

Ik heb onlangs het jaarverslag gekregen van de Vlaamse Vereniging voor Sterrenkunde, waar ik passief lid van ben. Je hebt er geen idee van hoeveel 10.000-en uren amateur-sterrenkundigen per jaar in België naar de hemel turen. Tel daar de beroeps bij en de automatische waarnemingen, vermenigvuldig dat met pakweg enkele duizenden om de hele wereld te omvatten. Dat levert vaak haarscherpe foto's van de meest zeldzame en merkwaardige gebeurtenissen in ons zonnestelsel, ons melkwegstelsel en ver daarbuiten.

Maar géén enkele ufo ! Merkwaardig Hé ?

Dream on, baby !

Digit
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

Re: Betty en Barney Hill: wat de ufoloten niet vertellen.

Berichtdoor Strijder » 22 apr 2010, 21:47

Digit schreef:
Maar géén enkele ufo ! Merkwaardig Hé ?

Dream on, baby !

Digit


Ik weet ervan Digit.

Het is merkwaardig dat klopt. Maar daarmee is verder niks vast gesteld. Er zijn daarentegen ook voldoende amateur astronomen die wel of ook UFO's waarnemen. Er zijn ook nog steeds veel mensen die wel ervaringen hebben maar daar uit schaamte niet over willen praten.

Er kunnen dus allerlei redenen voor zijn.

Wist jij dat de meest belangrijke ontdekkingen in de wetenschap gedaan werden op het moment dat ze eigenlijk bezig waren iets anders uit te zoeken? Met andere woorden zulke ontdekkingen worden gedaan onder een soort van synchroniciteit. Serendipiteit wordt het ook genoemd.

Nog een merkwaardig bij verschijnsel bij UFO's is dat je er als het ware naartoe wordt gewenkt / naartoe wordt getrokken.

En ja dat kan alleen als je jezelf toestaat af te wijken van het 'normale of vaste patroon'..

Harte groet,
Strijder
We must assume behind this force the existense of a conscious and intelligent mind. This mind is the matrix of all matter. ~Max Planck
Avatar gebruiker
Strijder
 
Berichten: 172
Geregistreerd: 12 maart 2009, 18:01
Woonplaats: @ Terra

Re: Betty en Barney Hill: wat de ufoloten niet vertellen.

Berichtdoor Blueflame » 22 apr 2010, 21:51

Strijder schreef:Er komen steeds meer mensen met UFO ervaringen dus weldra zal er ook iemand bij zijn die jij wél vertrouwt.

Dat zou een gekende amateur-astronoom kunnen zijn.
Punt is dat die meestal wel weten wat ze zien. Vandaar ook dat er uit die hoek geen ufo-meldingen komen.
Al die ufo-meldingen komen vaak van mensen die nooit eens naar boven kijken, dat dan per ongeluk toch eens doen en dan ineens vanalles zien, dat ze niet direct kunnen plaatsen.
Wat voor de ene mens een ufo is, is dat voor de andere helemaal niet.

Mvg.
Nonsense is our core business
Avatar gebruiker
Blueflame
Site Admin
 
Berichten: 4140
Geregistreerd: 20 okt 2006, 12:43

Re: Betty en Barney Hill: wat de ufoloten niet vertellen.

Berichtdoor Strijder » 22 apr 2010, 22:02

Blueflame schreef:
Strijder schreef:Er komen steeds meer mensen met UFO ervaringen dus weldra zal er ook iemand bij zijn die jij wél vertrouwt.

Dat zou een gekende amateur-astronoom kunnen zijn.
Punt is dat die meestal wel weten wat ze zien. Vandaar ook dat er uit die hoek geen ufo-meldingen komen.
Al die ufo-meldingen komen vaak van mensen die nooit eens naar boven kijken, dat dan per ongeluk toch eens doen en dan ineens vanalles zien, dat ze niet direct kunnen plaatsen.
Wat voor de ene mens een ufo is, is dat voor de andere helemaal niet.

Mvg.


Die tijd komt ook wel.
Er zijn diverse amateur astronomen die ik ken die ook 'UFO's' waarnemen.
Echter diverse redenen kunnen hebben om daarmee niet openlijk naar buiten te treden.

In principe is alles waarvan we nog niet weten wat het is, inderdaad een UFO.
Een niet geïdentificeerde vliegende baksteen is ook een UFO immers.

Dit is overigens een van de merkwaardigste UFO's waarvan ik weet dat ze in Nederlands luchtruim hebben gehangen.
Het filmpje is gemaakt door een vriendin die voorheen niets met het thema had maar sinds 2008 dus van alles.

Het is een ding. Best wel groot kun je zien als je het scherm op widescreen zet.
Wat het is: Joost mag het weten. In ieder geval is het tot staat om een Holografische projectie te projecteren in de lucht.
Dit is gefilmd in Laarbeek, een of ander dorp achter Eindhoven.

http://www.youtube.com/watch?v=afTdXlUk ... r_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=lm9VHlW4 ... r_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=aG84YxrS ... r_embedded

Helemaal af kijken voor het beste effect.

:arrow: De verhalen dat het zelf gemaakt is en zow, die laat maar achterwegen, die ken ik namelijk allemaal al :lol:


Bedankt voor het kijken in ieder geval!

Mochten mensen serieus willen reageren op de filmpjes dan waardeer ik dat!

Harte groet,
Strijder
We must assume behind this force the existense of a conscious and intelligent mind. This mind is the matrix of all matter. ~Max Planck
Avatar gebruiker
Strijder
 
Berichten: 172
Geregistreerd: 12 maart 2009, 18:01
Woonplaats: @ Terra

Re: Betty en Barney Hill: wat de ufoloten niet vertellen.

Berichtdoor Blueflame » 22 apr 2010, 22:14

Als ik het goed begrijp ben jij dus die man die in elke april-grap trapt?
Hoe kan je nu iets zinnigs zeggen over die filmpjes?
Geen enkel referentiepunt, niks, nada, noppes.
Zo kan je achter alles aanhollen natuurlijk.
Ik zei het reeds:tijdverlies.

Mvg.
Nonsense is our core business
Avatar gebruiker
Blueflame
Site Admin
 
Berichten: 4140
Geregistreerd: 20 okt 2006, 12:43

Re: Betty en Barney Hill: wat de ufoloten niet vertellen.

Berichtdoor Digit » 23 apr 2010, 09:20

Strijder schreef:Die tijd komt ook wel.


Áls het ooit zo ver komt zullen we dat wel in de ernstige pers lezen. Daar hebben we geen zweefzwammers voor nodig.

Ga nu maar elders trollen !

Digit
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

Re: Betty en Barney Hill: wat de ufoloten niet vertellen.

Berichtdoor Kristof » 23 apr 2010, 14:20

Hallo,

Ik ben een sterke "believer" geweest betreffende het ufo-onderwerp. Door skeptische websites te lezen echter ben ik beginnen te beseffen dat dit onderwerp gebaseerd is op leugens en verdraaiingen. Hierbij vraag ik me echter af waarom andere "ufologen" als ze geconfronteerd worden met deze leugens en verdraaiingen dit niet als zodanig accepteren? Met sommigen heb ik zelfs zeer pittige discussies gehad waaronder Paul Harmans van ufowijzer. Hij wijzigde (vervalste) mijn berichten door ze te veranderen onder mijn eigen naam maar gaf nooit geen antwoord op zeer zichtbare tegenstrijdigheden over de onderwerpen die hij verdedigt. Hij valt altijd sceptici aan met de zogezegde eerste regel van het "debunkershandboek": Val me niet lastig met de feiten want mijn mening staat reeds vast. Hij is echter degene die deze regel zelf het meest effectief toepast.

Wat is het onderzoek dan waar de meeste "ufologen" zich mee bezighouden? Zij willen dat de wetenschap zich in deze materie verdiept maar enkel als ze buiten intelligentie ook "wijsheid" in pacht hebben (wijsheid hier in de betekenis van het klakkeloos aannemen van new-age nonsens). Ik vrees dat de "ufologen" zich hiermee gewoon willen verbergen achter vette wetenschappelijke titels van een paar "wetenschappers" die ergens het noorden kwijt zijn.

Mijn vraag is in feite: Hoe komt het dat alle mensen niet gewoon logisch kunnen nadenken (zie mijn artikel over de Hills). :?
Is ufologie dan niet meer dan een religie?

Groeten.
For me, it is far better to grasp the Universe as it really is than to persist in delusion, however satisfying and reassuring.
Carl Sagan - RIP
http://www.carlsagan.com/
Avatar gebruiker
Kristof
 
Berichten: 345
Geregistreerd: 08 jan 2010, 16:58

Re: Betty en Barney Hill: wat de ufoloten niet vertellen.

Berichtdoor kil » 24 apr 2010, 18:49

Hierbij vraag ik me echter af waarom andere "ufologen" als ze geconfronteerd worden met deze leugens en verdraaiingen dit niet als zodanig accepteren?
Geld verdienen met hun boeken, sites, merchandising, reclame voor weet-ik-veel-wat,... Genoeg redenen te vinden (jammer genoeg). Daarnaast ook natuurlijk het in duigen zien vallen van hun wereld(heelal-?)beeld.

Groetjes
kil
 
Berichten: 505
Geregistreerd: 23 jan 2008, 19:45
Woonplaats: Vlaams-Brabant

Re: Betty en Barney Hill: wat de ufoloten niet vertellen.

Berichtdoor Strijder » 24 apr 2010, 19:55

kil schreef:
Hierbij vraag ik me echter af waarom andere "ufologen" als ze geconfronteerd worden met deze leugens en verdraaiingen dit niet als zodanig accepteren?
Geld verdienen met hun boeken, sites, merchandising, reclame voor weet-ik-veel-wat,... Genoeg redenen te vinden (jammer genoeg). Daarnaast ook natuurlijk het in duigen zien vallen van hun wereld(heelal-?)beeld.

Groetjes


Een reden bedenken is inderdaad niet zo moeilijk..
We must assume behind this force the existense of a conscious and intelligent mind. This mind is the matrix of all matter. ~Max Planck
Avatar gebruiker
Strijder
 
Berichten: 172
Geregistreerd: 12 maart 2009, 18:01
Woonplaats: @ Terra

Re: Betty en Barney Hill: wat de ufoloten niet vertellen.

Berichtdoor Kristof » 09 mei 2010, 13:32

Carl Sagan's nuchtere kijk op het gebeuren:

http://www.youtube.com/watch?v=PmzFP6pl ... re=related

Groeten;
For me, it is far better to grasp the Universe as it really is than to persist in delusion, however satisfying and reassuring.
Carl Sagan - RIP
http://www.carlsagan.com/
Avatar gebruiker
Kristof
 
Berichten: 345
Geregistreerd: 08 jan 2010, 16:58


Keer terug naar Fictie of werkelijkheid?

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron