Jomanda niet vervolgd in zaak Sylvia Millecam

Jozef Rulof, Getuigen van jehovah, Opus Dei, Scientology, Mormonen, Avatar, De Graalbeweging, School voor Filosofie, Steiner-pedagogie, Moon, Children Of God, Pinkstergemeenten, Belgische Wicca, Belgische Kerk van Satan, Sahaja Yoga, ... Ook info ivm het sektenrapport, slachtofferhulp, en studies over sekten.

Jomanda niet vervolgd in zaak Sylvia Millecam

Berichtdoor Sisyphus » 03 jan 2007, 02:14

Jomanda niet vervolgd in zaak Sylvia Millecam

De zaak Millecam

Door prof. Wim Betz


Vijf jaar geleden, in 2001, stierf de Nederlandse actrice Sylvia Millecam aan borstkanker na een lange en gruwelijke lijdensweg. In België werd Sylvia bekend als Urbanus™ mooie tante Ella in de film Hector. In Nederland was ze vooral beroemd en enorm populair door haar optreden voor de televisie. Ze werd twee keer verkozen tot populairste tv-persoonlijkheid.

In september 1999 werd bij haar een knobbeltje in de borst ontdekt; het bleek te gaan om een kwaadaardige tumor. In twee ziekenhuizen had ze te horen gekregen dat de tumor al zo groot was dat opereren zonder daaropvolgende chemokuur niet mogelijk was. Ze weigerde de voorgestelde behandeling; ze verkoos om haar heil te zoeken in het alternatieve circuit en vertrouwde op alternatieve artsen en therapeuten, onder wie het medium Jomanda. Het gevolg was dat Millecam allerlei alternatieve kuren zou doorlopen, met fatale gevolgen. Op maandag 20 augustus 2001 stierf ze, 45 jaar oud, aan borstkanker.

De schrijnende afloop van dit dramatische avontuur in kwakland heeft de Nederlandse Inspectie voor de Gezondheidszorg ertoe aangezet om het meer dan 100 pagina™s tellende rapport ˜De zorgverlening aan S.M., een voorbeeldcasus™ op te stellen en te publiceren. Het volledige rapport staat op de website (http://www.igz.nl/publicaties/rapporten ... 2004/35604) en is de moeite waard om te lezen. Het rapport beschrijft de onvoorstelbare calvarietocht van Sylvia Millecam langs wel 28 alternatieve genezers? die er allemaal hun zegje over hadden en er hun centje aan verdienden.


De Calvarietocht

Zo belandde ze in de zomer van 2000 in een Zwitserse kliniek die een uitvinding van universeel genie Panos T. Pappas toepast: de PAP Ion Magnetic Inductor. Uit een slang van dit apparaat komen zogezegd magnetische pulsen, waarvan de weldadige werking onder meer berust op de absurde bewering dat het iets met koude kernsplitsing? te maken heeft. Het toestel zou ook helpen tegen aids, verstuikte enkels en maagzweren.

Daarna liet ze zich door de Hilversumse kwakzalver Kees Boegem met keukenzoutcapsules (˜een lichaamseigen stof!™) pekelen en door Jomanda bestralen (˜uit de andere wereld is doorgekomen dat alles goed is zoals het is; ik blijf toch het woord kanker bestrijden, absoluut™). Eind 2000 bezocht ze twee maanden lang Dr. Broekhuyse, een arts-kwakzalver en auteur van Vluchten kan niet meer. Die vertelde haar dat haar kanker werd veroorzaakt door een bacterie, waar hij wel enige zelfontwikkelde middeltjes tegen had. Die bleken niet te helpen (˜ga toch even op zoek naar een chirurg™), maar het geloof in de bacterie bleef. Ook zou Sylvia volgens Privé een jaar lang patiënt zijn geweest in het homeopathische Walburg Instituut, en daar ozontherapie en een ˜gigantische hoeveelheid medicijnen™ hebben gekregen. Kort daarna verkondigde ze aan het studiopubliek dat ze geheel genezen was van kanker. Helaas was de werkelijkheid anders.

De laatste etappe bracht Sylvia door ten huize van Jos Koonen, een huisarts die doet aan colonhydrotherapie (darmspoelingen tegen vastgekoekte gifstoffen), homeopathie, acupunctuur, elektro-acupunctuur, geluidstherapie (het lichaam helpen door toevoer van complementaire frequenties, na analyse van stemafdrukken), kortom, ook een veelzijdig beoefenaar van de kwakzalverij.

Toen ze de laatste drie weken snel achteruitging en van benauwdheid, pijn en oedeem niet meer kon liggen, zitten, slikken, slapen of staan, werd ze op vrijdag naar het Radboudziekenhuis in Nijmegen gebracht. Daar konden de artsen alleen nog maar vaststellen dat ze nog hooguit twee weken te leven had. Uiteindelijk is Sylvia gestikt door een enorme etterende tumormassa die was doorgegroeid naar de longen en bijna de hele borstkas had ingenomen. Een van haar laatste uitspraken was misschien heb ik toch verkeerd gegokt?.

Waarom een zekere dood kiezen boven een waarschijnlijke genezing?

We moeten ons afvragen hoe het mogelijk is geweest dat een levendige en intelligente vrouw als Sylvia zich zo heeft laten inpakken. Ze was zeer kritisch en als medewerkster aan een bekend consumentenprogramma heeft ze heel wat oplichterij en geknoei aan de kaak gesteld. Hoe kan iemand enerzijds zo selectief kritisch zijn en anderzijds zo ongelooflijk naïef om zich te laten vangen door een bende verkopers van onzinnige nepbehandelingen?

Het antwoord daarop is meervoudig :
    - een houding antiwetenschap en anti-gevestigde waarden,
    - de toverwoorden alternatief? en natuurlijk?, die bij veel mensen het gezond verstand op nul zetten,
    - de overtuigende propaganda en het goeroe-aspect van charismatische kwakzalvers,
    - de nefaste gevolgen van de Nederlandse wetten op de uitoefening van de geneeskunde.


Kankerbehandelingen zijn aggressief: wegsnijden, vergiftigen of bestralen. Daar is een goede reden voor: kanker is moeilijk te behandelen. Maar heel wat mensen koesteren daarom negatieve gevoelens tegenover dergelijke behandelingen. Alternatieve genezers? of hun fans wakkeren deze negatieve instelling aan door te blijven herhalen dat gewone artsen enkel kunnen snijden, branden en vergiftigen, dat hun behandelingen veel bijwerkingen hebben, dat ze niets uithalen en enkel dienen om de zakken van de industrie en van de artsen te vullen. De genezers daarentegen kunnen kanker genezen met zachte?, natuurlijke? middelen.

Er bestaan ontsporingen in de reguliere geneeskunde. Er zijn artsen die tegen beter weten in niet van ophouden weten. Artsenkringen reageren zelf scherp tegen gevallen van therapeutische hardnekkigheid?, het doorbehandelen met zware middelen ook als die geen kans meer bieden op beterschap. Het is ook niet gemakkelijk om te erkennen dat de hoop op genezing vervlogen is en over te schakelen naar een palliatieve behandeling die troost en verlichting brengt. Uit het verhaal van Sylvia blijkt echter overduidelijk dat het in het alterneutenwereldje nog veel erger gesteld is met deze blinde hardnekkigheid.

Is het toverwoord alternatief? genoeg om bij sommige mensen hun kritische zin op nul te zetten? Als het maar tegen het gevestigde establishment is, zal het wel goed zijn? Het is een gezonde houding om gevestigde waarden in vraag te stellen, maar het is niet gezond om die kritische houding te laten varen tegenover hen die zich als alternatief aanbieden.

Was Sylvia genezen als ze zich deskundig had laten behandelen? De overlevingscijfers voor de behandeling van nog niet uitgezaaide borstkanker worden steeds beter en volgens de chirurg van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis waren haar kansen op genezing meer dan 90 procent bij een combinatie van opereren, bestralen en chemotherapie (chirurg E. Rutgers in TV programma Nova, geciteerd in Skepter). Chirurgen zijn doorgaans te optimistisch, dat ligt in de aard van hun vak, maar ook bij pessimistische schattingen was de kans op genezing twee tot drie keer groter dan de kans op overlijden dat steeds fors zou zijn uitgesteld.

Het is begrijpelijk dat iemand die een ernstige beslissing moet nemen graag een second opinion? zoekt, en Sylvia had die gezocht in een milieu dat haar betrouwbaar leek. Bijna allemaal verzekerden ze haar met veel overtuigingskracht dat haar knobbeltje geen kanker was en dat ze de klus wel even zouden klaren. Hoe ze dat wisten? Door hun zogenaamd alternatieve methoden van diagnose: de ene met de pendel, de andere door ingefluisterde boodschappen uit de hogere wereld?, weer andere door nep-apparaten zoals de EAV (electro-acupunctuur-meter volgens Voll). Dat Sylvia met Jomanda is doorgegaan lag in de eerste plaats aan haar onvoorwaardelijk geloof in Jomanda en alternatieve methoden, maar kwam ook door de hardnekkige en overtuigde beloften van deze ˜genezers™. Eigenbelang speelde ook een grote rol. De genezer die een bekende tv-ster van borstkanker kon genezen wachtte veel media-belangstelling, eeuwige roem en een dikke portefeuille.

Waarom heeft Sylvia een zekere dood verkozen boven een zware behandeling met een tamelijk waarschijnlijke genezing? Is de overtuigingskracht en het charisma van sommige alternatieve goeroes zo indrukwekkend dat ze er elke uiting van gezond wantrouwen mee neutraliseren? Een zieke moet het recht hebben om een behandeling te kiezen (of te weigeren), maar om dat recht te kunnen uitoefenen is het nodig dat hij of zij over eerlijke en correcte informatie kan beschikken. De alterneuten hebben haar voorgelogen en misleid. Dat mag niet ongestraft blijven.

Elke behandeling heeft een bepaalde kans op slagen en een bepaalde kans op nevenwerkingen. Van de reguliere behandelingen zijn deze cijfers bekend. Alternatieve artsen hebben deze cijfers niet omdat de werking van hun middeltjes gewoon zero is. Ze hebben enkel getuigenissen van mensen die geen kanker hadden, die nog steeds kanker hebben of die dood zijn, maar dat weerhoudt hen er niet van om met volle overtuiging de meest wonderbare genezingen te beloven.


Jomanda

Een zeer belangrijke rol in de beslissingen van Millecam werd gespeeld door het helderziend, heldervoelend en bovennatuurlijk genezend medium Johanna (Joke) Wilhelmina Petronella Damman, beter bekend als Jomanda. Wie is deze dame?
In haar jeugd had Joke Damman last van een huidziekte die na een bezoek aan de toen in Nederland zeer bekende paranormaal genezer Gerard Croiset genas. Hierna nam ze haar carrière als danseres weer op en combineerde ze die met een praktijk als paranormaal genezer - ze had daar wel talent voor. Naar haar eigen zeggen heeft ze bijzondere gaven waarbij ze hulp krijgt van haar overleden vader en van andere krachten uit de ˜goddelijke wereld™. Gedurende meerdere jaren hield Jomanda ˜healingsessies™ waar veel mensen op af kwamen. Op deze bijeenkomsten ˜straalde™ ze flessen kraantjeswater in, dat daardoor genezend water zou worden. Ze had ook enkele jaren lang een eigen radioprogramma bij een commerciële zender. Haar luisteraars konden flessen water laten ˜instralen™ door die voor hun radiotoestel te zetten.

In 1992 kreeg ze al kritiek wegens het actief afraden van chemotherapie aan kankerpatiënten. In de jaren ˜90 verschenen er verschillende publicaties over Jomanda waarvan sommige aantoonden dat haar wonderbaarlijke genezingen niet bestonden (E. Vervaet) en andere een boekje open deden over het financiële gewin van het medium en over de mensen die zij had gedupeerd (Anja Toetenel in de Telegraaf). Ondanks dreigementen van Jomanda met rechtszaken bleef een daadwerkelijke tegenactie uit. Ze bleef zich inzetten voor de zieke medemens en in 2000 had Jomanda zelfs een recept tegen kanker uitgevonden op basis van levertraan, honing en salieblaadjes en had ze dat belangeloos op haar website geplaatst.

Na de dood van Sylvia Millecam in 2001 kwam Jomanda in opspraak vanwege de rol die ze zou hebben gespeeld bij het verloop van Sylvia™s ziekte. In 2004 diende de Inspectie voor de Gezondheidszorg na langdurig onderzoek in deze zaak een klacht tegen haar in. Het Openbaar Ministerie (= procureur in België) in Amsterdam startte een strafrechtelijk onderzoek naar de gebedgenezeres, drie alternatieve artsen en een zoutmedium. Ineens was Jomanda niet meer bereikbaar voor commentaar omdat ze een half jaar moest zwijgen in opdracht van Maria (september 2003-februari 2004). Naar eigen zeggen had ze opdracht gekregen om boete te doen voor het doodzieke Nederland?. Gelukkig voor haar moest ze enkel in Nederland zwijgen. Zij werkte in die periode samen met een andere goeroe, Emile Ratelband (de tsjakka! tsjakka! ik ben fantastisch!-verkoper) waarmee ze samen optredens verzorgde.

De Nederlandse wet Bewezen Idiote Geneeswijzen (BIG)
In april 2006 bepaalde het Medisch Tuchtcollege in Amsterdam dat een van de betrokken artsen zijn beroep nooit meer mag uitoefenen. Hij had een echt diploma, was geregistreerd, maar hield zich vooral bezig met onbewezen behandelingen (ongeveer 1% van de artsen doet dit) en hij was al eerder veroordeeld voor kwakzalverij. Hij had Millecam moeten doorverwijzen naar de reguliere gezondheidszorg en hij had haar onvoldoende gewezen op het bestaan van de klassieke kankerbestrijding, aldus het college. Twee andere artsen uit het alternatieve circuit werden voor respectievelijk een half jaar en een jaar geschorst. Eén van hen werd verweten dat hij Millecam pijnbestrijding onthield in een periode dat ze erg leed.
De artsen werden dus streng gestraft door het Tuchtcollege (de Nederlandse versie van de Orde der Geneesheren), maar het gerecht deed niets. Op 3 oktober 2006 besloot het Nederlandse Openbare Ministerie het medium Jomanda en de alternatieve genezers niet strafrechtelijk te vervolgen omdat ze geen overtuigend bewijs vonden dat Jomanda of de vier andere verdachten Millecam ervan weerhouden hebben om naar de reguliere gezondheidszorg te gaan. Volgens justitie zijn er onvoldoende aanwijzingen dat de gezondheid van Millecam door toedoen van het vijftal schade is toegebracht. De kwakzalvers zijn niet vrijgesproken, er wordt gewoon geen vervolging ingesteld en ze kunnen dus rustig blijven verder mishandelen.

Deze zeer merkwaardige gerechtelijke beslissing is in Nederland mogelijk door de erg betwiste BIG-Wet (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Die wet had als bedoeling om de kwaliteit in de gezondheidszorg te bevorderen en heeft een eind gemaakt aan het absolute verbod op het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunst. Dit verbod past niet meer in onze tijd. Mondige patiënten moeten in het reguliere of het alternatieve circuit terecht kunnen bij die hulpverlener waarvan zij het meeste heil verwachten.? (bron Ministerie van Volksgezondheid).
Volgens die onzalige BIG-Wet kan het gerecht pas optreden nadat er schade werd berokkend (artikel 96). Zowat iedereen mag, zonder enige diplomavereiste, diagnoses stellen en behandelingen geven. Niet toegelaten zijn het uitvoeren van een aantal voorbehouden handelingen zoals operaties en injecties en het gebruik van beschermde titels. De enige andere beperking is : het toebrengen van schade aan iemands gezondheid is strafbaar?. Maar dat geldt toch in elk beschaafd land voor elke burger?

Genezers hebben in Nederland de keuze of zij zich al dan niet laten registreren; zo ja dan vallen ze onder het tuchtrecht. Verkiezen ze om zich niet te laten registreren, dan mogen ze doen wat ze willen - behalve dan die enkele voorbehouden handelingen? - en moeten ze enkel verantwoording afleggen als er kan bewezen worden dat ze ernstige schade hebben berokkend. Uit de zaak Millecam blijkt het leveren van een dergelijk bewijs niet zo gemakkelijk is. Dan blijft nog in het ongewisse of een gemiste kans op genezing ook zal gezien worden als schade; in deze zaak is dit blijkbaar niet het geval. De alterneuten hebben Millecam natuurlijk niet met geweld ervan weerhouden om naar een hospitaal te gaan, maar ze deden het met leugens, en dat mag blijkbaar wel ongestraft.

De BIG-wet geldt ook voor geschorste artsen. Die mogen na hun schorsing rustig verder kwakken, maar niet als geregistreerd arts. Enkele artsen die in België levenslang geschorst zijn, hebben daar al dankbaar gebruik van gemaakt en hebben zich in Nederland gevestigd (Van Orshoven, Van Eeckhout). In Nederland gaan nu toch stemmen op om die BIG-Wet aan te passen en enige beperking op te leggen aan de piraten van de gezondheidszorg, of op zijn minst om Bijzonder Inhalige Genezers te verbieden een diagnose te stellen.


Gezond verstand in België, nog even

Kan een geval als Millecam zich ook in België voordoen? Theoretisch niet, want hier zijn diagnose en therapie nog steeds voorbehouden aan geregistreerde artsen, maar de praktijk is toch wel anders. De meeste klachten wegens onwettige uitoefening van de geneeskunde door niet-artsen worden door het parket geseponeerd, tenzij er sprake is van ernstige schade.

Artsen hebben de plicht te handelen in overeenstemming met de huidige stand van de wetenschap?, maar in de praktijk worden zij die alternatief gaan met rust gelaten door de Orde zolang ze niet te agressief reclame maken of zolang er geen klacht is. In 2006 schorste de Orde van Geneesheren van de provincie Antwerpen een arts-homeopaat na een klacht. Hij had jarenlang prostaatkanker over het hoofd gezien bij een patiënt; voor zijn diagnoses gebruikte de homeopaat een pendel. De raad van de Orde schorste hem voor twee maanden. Onlangs werd ook in Gent een homeopaat die kankers behandelde veroordeeld. Ook hier wordt pas echt opgetreden na duidelijke schade.

In ons landje is het voorlopig stil rond de wet-Colla op de erkenning van niet-conventionele behandelingen?, een mooi woord voor niet-bewezen behandelingen. Minister Demotte gaat verder met de uitvoering ervan. Hij is bezig met het samenstellen van de speciale commissies die de verschillende onbewezen behandelingen moeten erkennen. Er is al een Koninklijk Besluit verschenen over hoe de alterneuten hun verenigingen moeten registreren. Zij die het gedaan hebben beroepen er zich nu al op dat ze erkend zijn.

Het is de bedoeling dat ze hun eigen tuchtrecht? mogen maken en enkel door hun eigen groep mogen beoordeeld worden. Als het zover komt zullen noch de rechtbank noch de Orde nog kunnen optreden tegen bijvoorbeeld een homeopaat die een kanker behandelt met geschud water, aangezien hij dan gehandeld heeft volgens de regels van zijn beroep. Bovendien worden dergelijke behandelingen nu al terugbetaald door het ziekenfonds, zij het dan in de vrijwillige? bijkomende verzekering die niet voor iedereen verplicht is â– 

--------

(met dank aan de Nederlandse Vereniging tegen de Kwakzalverij en Skepter)

© Copyleft. Dit artikel mag woordelijk worden gekopieerd en gedistribueerd mist vermelding van de bron. Gepubliceerd in het Belgische tijdschrift "Wonder en is gheen Wonder" (SKEPP.be)
Avatar gebruiker
Sisyphus
Beheerder
 
Berichten: 183
Geregistreerd: 19 okt 2006, 12:55
Woonplaats: div

Keer terug naar Klachtenlijn over sekten of sektarisme - sektenleiders en goeroes

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron