Wat is een sekte? (door Etienne Vermeersch)

Jozef Rulof, Getuigen van jehovah, Opus Dei, Scientology, Mormonen, Avatar, De Graalbeweging, School voor Filosofie, Steiner-pedagogie, Moon, Children Of God, Pinkstergemeenten, Belgische Wicca, Belgische Kerk van Satan, Sahaja Yoga, ... Ook info ivm het sektenrapport, slachtofferhulp, en studies over sekten.

Wat is een sekte? (door Etienne Vermeersch)

Berichtdoor Theo Pepe » 20 okt 2006, 13:29

Door prof. E. Vermeersch.

In verband met het recente succes van dogmatische sekten of ideologische groeperingen, is het nuttig in de relatie tussen een individu en een godsdienst of ideologie de volgende karakteristieken te onderscheiden, die in meer of minder sterke mate aanwezig kunnen zijn.

Kenmerken van sektarisme

1. Inpalming : de mate waarin men een meer of minder belangrijk deel van zijn leven, denken en handelen door de wereldbeschouwing laat bepalen (men kan bijvoorbeeld driemaal in het leven naar de kerk gaan of in een slotklooster intreden, met alle varianten daartussen).

2. Groepsvorming : de mate van wederzijdse controle die de groepsleden op elkaar kunnen uitoefenen (in grote mate mogelijk bij het samen in één huis wonen).

3. Hiërarchie : de mate van macht die de leidende figuren op de volgelingen kunnen uitoefenen, inclusief de mogelijkheid tot straffen en het verwekken van angst.

4. Charismatische leider : de macht kan ook volledig in handen zijn van een figuur die door iedereen als de "verlichte", of de "Messias" wordt beschouwd.

5. Afzondering van de wereld: de mate waarin de handelingen en gebruiken (bijvoorbeeld voeding, kledij, arbeid) afwijken van die van de omgeving of van het eigen verleden; afzondering van familie en vroegere vrienden, werkkring, enzovoort.

6. Uitverkiezing : de leden van de groep kunnen ervan overtuigd zijn dat ze een apart statuut van "uitverkorenen" hebben; ze menen bepaalde informatie te hebben, of bepaalde dingen te kunnen, waarvan ze menen dat andere mensen die niet hebben of kunnen.

7. Geslotenheid voor informatie: de mate waarin het contact met de media en met kritische of alternatieve informatie wordt verbroken.

8. Irrationalisme van geloofsovertuigingen: de mate waarin de groepsleden bepaalde overtuigingen hebben die in strijd zijn met algemeen aanvaarde of wetenschappelijk onderbouwde opvattingen (bijvoorbeeld complottheorieën, het geloof in buitenaardse wezens, niet werkzame "geneesmethodes", enzovoort).

9. Proselytisme : de mate waarin de leden van de groep intense pogingen aanwenden om nieuwe leden te werven.

In het algemeen kan men zeggen dat een beweging des te meer als een "sekte" kan worden betiteld, en een des te meer dogmatiserende, en verstarrende invloed heeft op zijn aanhangers, naarmate deze karakteristieken sterker aanwezig zijn. In extreme gevallen wordt het uiterst moeilijk om van opinie te veranderen. Niet alleen hangt men een fantasie aan, men is er ook aan vastgekluisterd, wat het einde betekent van alle vrijheid en redelijkheid. In verband met sekten wordt ook gesproken over "brain washing". Ongetwijfeld bestaan er methodes om gedurende een zekere periode de suggestibiliteit te verhogen (bijvoorbeeld drugs, onthouding van voeding en slaap, gesaccadeerde, dat wil zeggen schuddende bewegingen, vooral met het hoofd). Het belang van deze methodes wordt evenwel overschat; het zijn vooral de karakteristieken 1 tot 9 die uiteindelijk de starheid in stand houden.

(Uit Cursus Historisch overzicht van de wijsbegeerte ; prof. E. Vermeersch)
Avatar gebruiker
Theo Pepe
Site Admin
 
Berichten: 160
Geregistreerd: 17 okt 2006, 21:52
Woonplaats: Antwerpen

Berichtdoor tanit » 29 okt 2006, 17:38

Prima overzicht met duidelijke kenmerken !

Als ex-moslim kan ik luid en beslist zeggen : islam is een sekte.

Alle kenmerkende punten zijn aanwezig !
tanit
 
Berichten: 3
Geregistreerd: 29 okt 2006, 17:35
Woonplaats: Darul Intisar

Berichtdoor Radiohoofd » 30 okt 2006, 11:43

Ik dacht juist dat een sekte het hoofdkenmerk had dat het een afsplitsing was van een grotere religieuze beweging, en zijn eigen leer vanuit dat punt had ontwikkeld. Dan zou de Islam per definitie geen sekte genoemd kunnen worden, tenzij je het ziet als een afsplitsing van het Christendom.

Zo kun je het Leger des Heils geen sekte noemen, simpelweg omdat zij de leer van het Christendom niet (gedeeltelijk) verwerpen. Zouden ze dat wel doen, dan zou het vallen onder een sekte.

Verder is de lijst met kenmerken natuurlijk volledig en handig!
Bokito ergo sum
Avatar gebruiker
Radiohoofd
 
Berichten: 80
Geregistreerd: 23 okt 2006, 15:10
Woonplaats: Limburg (NL)

Berichtdoor Esperanza » 30 okt 2006, 21:02

tanit schreef:Prima overzicht met duidelijke kenmerken !

Als ex-moslim kan ik luid en beslist zeggen : islam is een sekte.

Alle kenmerkende punten zijn aanwezig !
In principe kan men zeggen dat iedere religie een soort van sekte is, of althans begonnen is als één. De hierboven beschreven kenmerken zijn vrij algemeen van toepassing op bvb de 3 openbaringsgodsdiensten. Toch wordt geen van die drie beschouwd als een sekte. Het ledenaantal speelt bijgevolg ook een grote rol om al dan niet als een sekte te worden beschouwd.
Etiam si omnes - ego non.
Avatar gebruiker
Esperanza
 
Berichten: 12
Geregistreerd: 30 okt 2006, 08:27

Berichtdoor tanit » 31 okt 2006, 21:05

Analyse betreffende "secte-gehalte" van de islam :

1. Inpalming : de mate waarin men een meer of minder belangrijk deel van zijn leven, denken en handelen door de wereldbeschouwing laat bepalen (men kan bijvoorbeeld driemaal in het leven naar de kerk gaan of in een slotklooster intreden, met alle varianten daartussen).
Islam is niet alleen maar een religie, het is ook een politiek, economisch en sociaal stelsel, dat alle facetten van het dagelijks leven (zelfs hoe men zich wast, hoe men zich kleedt, hoe men elkaar begroet, enz.) stuurt. Zeer hoog secte-gehalte hier.

2. Groepsvorming : de mate van wederzijdse controle die de groepsleden op elkaar kunnen uitoefenen (in grote mate mogelijk bij het samen in één huis wonen).
In de islam wordt de wereld in 2 opgesplitst : het darulislam ofwel het "huis van de islam" dat de volledige communauteit van de moslims (de ummah) en hun woongebieden omvat en verder het "darulharb" het "huis van de oorlog" dat alle andere nog in te palmen gebieden omvat. Elke moslim moet toezicht houden op de andere moslims, teneinde te garanderen dat de wetten van allah nageleefd worden. Zeer hoog secte-gehalte alweer.

3. Hiërarchie : de mate van macht die de leidende figuren op de volgelingen kunnen uitoefenen, inclusief de mogelijkheid tot straffen en het verwekken van angst.
In moslimlanden oefenen de mollahs of imams een absolute macht uit op de volgelingen, zij hebben de mogelijkheid mensen volgens een sharia-rechtbank aan te klagen en zelfs ter dood te laten brengen. Hun woord is wet dus. Weeral een zeer hoog secte-gehalte.

4. Charismatische leider : de macht kan ook volledig in handen zijn van een figuur die door iedereen als de "verlichte", of de "Messias" wordt beschouwd.
In de islam is de status van de "meest perfecte onder de mensen", namelijk de profeet mohamed dusdanig groot dat men hem zelfs niet mag afbeelden of enigzins bekritiseren, hij dient in alles nagevolgd te worden. Ook de god allah boezemt angst in en dreigt in de koran met verschrikkelijke straffen als allah of mohamed niet gehoorzaamd worden. Nogmaals zeer hoog secte-gehalte.

5. Afzondering van de wereld: de mate waarin de handelingen en gebruiken (bijvoorbeeld voeding, kledij, arbeid) afwijken van die van de omgeving of van het eigen verleden; afzondering van familie en vroegere vrienden, werkkring, enzovoort.
Bekeerlingen tot de islam moeten, in navolging van wat de koran vraagt, hun eigen ouders en familieleden die geen moslim worden verloochenen. Hun kledij wordt opgelegd, door de islam gekoloniseerde volgelingen dienen hun eigen verleden te "vergeten" (cfr. Noord-Afrika, Pakistan,...).
Op uittreden staat de doodstraf... Eens te meer hoog secte-gehalte.


6. Uitverkiezing : de leden van de groep kunnen ervan overtuigd zijn dat ze een apart statuut van "uitverkorenen" hebben; ze menen bepaalde informatie te hebben, of bepaalde dingen te kunnen, waarvan ze menen dat andere mensen die niet hebben of kunnen.
Enkel moslims zijn uitverkoren om het paradijs te bevolken, zij kennen immers de waarheid van het boek (koran) dat enkel in het Arabisch goed kan verstaan worden. Alle andere mensen zijn onwaardigen en vuil "nadsjlis". Weerom hoog secte-gehalte.

7. Geslotenheid voor informatie: de mate waarin het contact met de media en met kritische of alternatieve informatie wordt verbroken.
In de islam wordt enkel naar buiten gebracht wat men zich wil permitteren, de rest wordt binnenshuis gehouden. Het gaat erom het imago van de islam zo mooi mogelijk op te poetsen en gebreken goed te praten op een slinkse manier. Elke kritiek of té gerichtte vragen worden omzeild. Moslims wordt verboden enige kafir (niet-moslim) lectuur of informatie tot zich te nemen. Hoog secte-gehalte.

8. Irrationalisme van geloofsovertuigingen: de mate waarin de groepsleden bepaalde overtuigingen hebben die in strijd zijn met algemeen aanvaarde of wetenschappelijk onderbouwde opvattingen (bijvoorbeeld complottheorieën, het geloof in buitenaardse wezens, niet werkzame "geneesmethodes", enzovoort).
Moslims zijn overtuigde creationisten. Ook mohamed's voorschriften inzake geneeskracht van kamelenurine en -melk zijn onwetenschappelijk. Verder is het wereldbeeld dat de koran letterlijk bedoeld absoluut irrealistisch en onwetenschappelijk (de zon gaat onder in een modderpoel enz.) Weerom een hoog secte-gehalte.

9. Proselytisme : de mate waarin de leden van de groep intense pogingen aanwenden om nieuwe leden te werven.
Het verspreiden van de islam en het verwerven van nieuwe leden is een heilige taak voor elke moslim. Sterker nog, een moslim mag enkel vriendschap voorwenden met een niet-moslim als die erop gericht is hem tot moslim te maken. Hoog secte-gehalte weerom.

Misschien was het christendom ten tijde van onze middeleeuwen ook wel een secte, maar op dit moment is het secte-gehalte ervan verwaarloosbaar klein. Islam daarentegen is en blijft een secte, omdat geen enkele evolutie erin mogelijk is. Starre dogma's en een boek met het "letterlijke woord van god" garanderen dit.
tanit
 
Berichten: 3
Geregistreerd: 29 okt 2006, 17:35
Woonplaats: Darul Intisar

Berichtdoor Kitty » 31 okt 2006, 23:21

Dat ligt er maar aan welke tak van het christendom je neemt. De Jehova Getuigen hebben ook een aardig sekte gehalte.
Alle gebondenheid kan vrijheid heten, zolang de mens de banden niet voelt knellen. (naar Erasmus)

Il n’y a que les imbéciles qui ne changent jamais d’avis ... (Jacques Brel)

En de mens schiep God en dacht dat dat goed was.
Avatar gebruiker
Kitty
 
Berichten: 247
Geregistreerd: 20 okt 2006, 16:29

Berichtdoor Merel » 18 nov 2006, 14:02

Het gaat ook niet zozeer om de definitie van het woord Sekte(en de letterlijke van Dale uitleg), Sekte is niet zozeer en niet altijd een afsplitsing van een grotere religie.
Een sekte is iets wat voldoet aan de criteria die genoemd zijn in het bovenstaande(het eerste bericht). En zoals kitty al aangaf indd Jehova's vallen daar ook onder.
In princiepe is binnen elke religie elke kerk, moskee, tempel of wat dan ook, een afsplitsing op zich. In een kerk, moskee of weet ik 't wat wordt namelijk door die kerkelijke leider bepaald(dat zal nooit zo uitgesproken worden, maar dat is natuurlijk wel zo) wat er in het boek van god staat en hoe dit nagestreefd zouden moeten worden.
Dus ook binnen het Christendom, niet alleen binnen Jehova getuiges maar ook bijv bij een gereformeerde kerk, kan een sektarische leider schuilen in die kerkgemeenschap. Geen enkele gemeenschap is volledig het zelfde zo ben ik er van overtuigd dat je "goede" kerken hebt en indd tot sektarisch neigende kerken.
waar het omgaat is dat een leider of genootschap je nergens toe hoort te dwingen of te beangstigen maar dat je zelf de ruimte krijgt om je ergens prettig bij te voelen en je ergens mee te identificeren.
Zo moet het altijd mogelijk zijn om te zeggen: weetje beste pastoor, ik ben indd een Christen, maar ik geloof dat ik de opvattingen binnen deze kerk niet beschouw als de voor mij juiste verklaringen van wat Christus bedoeld heeft. Dan is het aan deze pastoor om daar op te antwoorden dat Degene in kwestei vrij is om zijn zoektocht naar god voort te zetten, wellicht bij een andere kerk.
in kwestie de vrijheid heeft naar zijn toenadering tot Christus.
Merel
 
Berichten: 72
Geregistreerd: 17 nov 2006, 15:19
Woonplaats: Nederland

Berichtdoor Merel » 18 nov 2006, 15:28

Ik wil mij even excuseren omdat mijn laatste zin uit mijn vorige reply nergens op sloeg.
>>in kwestie de vrijheid heeft naar zijn toenadering tot Christus<<

ik wilde zeggen dat DEGENE in kwestie de vrijheid heeft naar zijn toenadering tot Christus.

Daarbij had ik nog een vraag over dit onderwerp.
Hoe gaat het in z'n werk wanneer iemand (of jijzelf) in jou omgeving (bijv familie lid) zich bevind in een sekte? wat kan je als omgeving doen om zo iemand uit zo'n systeem te halen? En hoe gaan proffessionals daar mee om?

thanx
Merel
 
Berichten: 72
Geregistreerd: 17 nov 2006, 15:19
Woonplaats: Nederland

Berichtdoor Piet5 » 22 nov 2006, 19:55

Sekten zijn er altijd geweest en sektarische afsplitsingen van kerken of andere religieuze genootschappen zullen er waarschijnlijk altijd blijven.
Hoe destructief is het geloof in en van een sekte voor je ontwikkeling als mens, je leefwijze, je geldbesteding, je vrije tijd en/of je liefdesleven?
Als er iets erg destructief is komt dat in de krant en/of voor het gerecht.
Dan kun je onderzoeken vanuit welke wortels een sektegeloof voortkomt.
Religieus kannibalisme is afgeschaft, maar het geloof bestaat nog steeds.
Ook kunnen sekteleden de martelaar uit gaan hangen, terwijl iedereen kan zien dat ze daarmee niemand anders dienen dan de sekteleider.
Extreme, niets en niemand ontziende sekteleiders horen m.i. thuis in een psychiatrische kliniek.
Ooit werden sekteleden gekidnapped en gedeprogrammeerd, wat soms leidde tot rechtszaken i.v.m. wederrechtelijke vrijheidsberoving.
Daarvoor is nu "exit counseling" in de plaats gekomen, iemand zijn of haar geloof uit het hoofd proberen te praten. Helaas leidt dat bij zeer overtuigde sekteleden vaak tot twistgesprekken. Pas daar voor op.
Wees wijs op je levensreis
Piet5
 
Berichten: 498
Geregistreerd: 14 nov 2006, 13:38
Woonplaats: Leeuwarden

Berichtdoor Merel » 23 nov 2006, 14:11

Wordt er wel vaak resultaat geboekt met de behandelingen?
Merel
 
Berichten: 72
Geregistreerd: 17 nov 2006, 15:19
Woonplaats: Nederland

Berichtdoor Piet5 » 24 nov 2006, 18:03

Merel schreef:Wordt er wel vaak resultaat geboekt met de behandelingen?


De resultaten kunnen zowel positief als negatief uitvallen.
Iemand kan zijn of haar eigen identiteit verliezen aan een sekte en zich gelukkig voelen, terwijl hij of zij voor familie en vrienden wereldvreemd geworden is.
T.g.v. het saamhorigheidsgevoel in een sekte kunnen sommigen zich daar als mens ontplooien en hun leven lang aan die sekte vast blijven zitten of ze kunnen er na de ontplooiïng uit stappen en dan zien ze de sekte als een leerschool, die achter hen ligt.
Wees wijs op je levensreis
Piet5
 
Berichten: 498
Geregistreerd: 14 nov 2006, 13:38
Woonplaats: Leeuwarden

Berichtdoor Merel » 24 nov 2006, 23:29

Dank voor het antwoord.
Ik had zelf ook al zoiets verwacht eigenlijk maar kan jij of iemand mij een voorbeeld geven van behandel methodes?
Merel
 
Berichten: 72
Geregistreerd: 17 nov 2006, 15:19
Woonplaats: Nederland

Berichtdoor dreamcat » 01 dec 2006, 18:20

tanit schreef:Misschien was het christendom ten tijde van onze middeleeuwen ook wel een secte, maar op dit moment is het secte-gehalte ervan verwaarloosbaar klein. Islam daarentegen is en blijft een secte, omdat geen enkele evolutie erin mogelijk is. Starre dogma's en een boek met het "letterlijke woord van god" garanderen dit.

Zo dogmatisch kan je niet stellen, dat een willekeurige cultus geen enkele evolutiemogelijkheid zou zijn.

Overigens is volgens mij het Bushisme een militante versie van sectarisch Christendom!
Qui custodiet custodes?
Avatar gebruiker
dreamcat
 
Berichten: 2
Geregistreerd: 01 dec 2006, 18:18
Woonplaats: Amsterdam

Re: Wat is een sekte? (door Etienne Vermeersch)

Berichtdoor brother tuxedo » 05 dec 2006, 15:33

Mooie omschrijving; doet mij denken hoe 'sommige' proffen zichzelf en hun studenten zien

1. Inpalming : de mate waarin men een meer of minder belangrijk deel van zijn leven, denken en handelen door de wereldbeschouwing laat bepalen (men kan bijvoorbeeld driemaal in het leven naar de kerk gaan of in een slotklooster intreden, met alle varianten daartussen).

sic


2. Groepsvorming : de mate van wederzijdse controle die de groepsleden op elkaar kunnen uitoefenen (in grote mate mogelijk bij het samen in één huis wonen).

sic


3. Hiërarchie : de mate van macht die de leidende figuren op de volgelingen kunnen uitoefenen, inclusief de mogelijkheid tot straffen en het verwekken van angst.

sic - examens en toestanden


4. Charismatische leider : de macht kan ook volledig in handen zijn van een figuur die door iedereen als de "verlichte", of de "Messias" wordt beschouwd.

sic - confer het eigenbeeld van 'sommige' proffen


5. Afzondering van de wereld: de mate waarin de handelingen en gebruiken (bijvoorbeeld voeding, kledij, arbeid) afwijken van die van de omgeving of van het eigen verleden; afzondering van familie en vroegere vrienden, werkkring, enzovoort.

sic


6. Uitverkiezing : de leden van de groep kunnen ervan overtuigd zijn dat ze een apart statuut van "uitverkorenen" hebben; ze menen bepaalde informatie te hebben, of bepaalde dingen te kunnen, waarvan ze menen dat andere mensen die niet hebben of kunnen.

sic - studentjes worden wijsgemaakt dat ze tot de elite behoren


7. Geslotenheid voor informatie: de mate waarin het contact met de media en met kritische of alternatieve informatie wordt verbroken.

sic - men is nog enkel overtuigd van het eigen gelijk en de discussie kan enkel plaatsvinden binnen de zelf getrokken grenzen van de zelfbenoemde waarheid


8. Irrationalisme van geloofsovertuigingen: de mate waarin de groepsleden bepaalde overtuigingen hebben die in strijd zijn met algemeen aanvaarde of wetenschappelijk onderbouwde opvattingen (bijvoorbeeld complottheorieën, het geloof in buitenaardse wezens, niet werkzame "geneesmethodes", enzovoort).

sic


9. Proselytisme : de mate waarin de leden van de groep intense pogingen aanwenden om nieuwe leden te werven.

sic - het universitair onderwijs wordt "gedemocratiseerd"


8)
the sooner you die the longer you're dead
Avatar gebruiker
brother tuxedo
 
Berichten: 29
Geregistreerd: 05 dec 2006, 12:03

Berichtdoor Digit » 05 dec 2006, 16:09

Een slecht verteerde buis ? :wink:

Groetjes,

Digit
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

Re: Wat is een sekte? (door Etienne Vermeersch)

Berichtdoor chinook » 17 dec 2006, 21:52

brother tuxedo schreef:Mooie omschrijving; doet mij denken hoe 'sommige' proffen zichzelf en hun studenten zien

1. Inpalming : de mate waarin men een meer of minder belangrijk deel van zijn leven, denken en handelen door de wereldbeschouwing laat bepalen (men kan bijvoorbeeld driemaal in het leven naar de kerk gaan of in een slotklooster intreden, met alle varianten daartussen).

sic


2. Groepsvorming : de mate van wederzijdse controle die de groepsleden op elkaar kunnen uitoefenen (in grote mate mogelijk bij het samen in één huis wonen).

sic


3. Hiërarchie : de mate van macht die de leidende figuren op de volgelingen kunnen uitoefenen, inclusief de mogelijkheid tot straffen en het verwekken van angst.

sic - examens en toestanden


4. Charismatische leider : de macht kan ook volledig in handen zijn van een figuur die door iedereen als de "verlichte", of de "Messias" wordt beschouwd.

sic - confer het eigenbeeld van 'sommige' proffen


5. Afzondering van de wereld: de mate waarin de handelingen en gebruiken (bijvoorbeeld voeding, kledij, arbeid) afwijken van die van de omgeving of van het eigen verleden; afzondering van familie en vroegere vrienden, werkkring, enzovoort.

sic


6. Uitverkiezing : de leden van de groep kunnen ervan overtuigd zijn dat ze een apart statuut van "uitverkorenen" hebben; ze menen bepaalde informatie te hebben, of bepaalde dingen te kunnen, waarvan ze menen dat andere mensen die niet hebben of kunnen.

sic - studentjes worden wijsgemaakt dat ze tot de elite behoren


7. Geslotenheid voor informatie: de mate waarin het contact met de media en met kritische of alternatieve informatie wordt verbroken.

sic - men is nog enkel overtuigd van het eigen gelijk en de discussie kan enkel plaatsvinden binnen de zelf getrokken grenzen van de zelfbenoemde waarheid


8. Irrationalisme van geloofsovertuigingen: de mate waarin de groepsleden bepaalde overtuigingen hebben die in strijd zijn met algemeen aanvaarde of wetenschappelijk onderbouwde opvattingen (bijvoorbeeld complottheorieën, het geloof in buitenaardse wezens, niet werkzame "geneesmethodes", enzovoort).

sic


9. Proselytisme : de mate waarin de leden van de groep intense pogingen aanwenden om nieuwe leden te werven.

sic - het universitair onderwijs wordt "gedemocratiseerd"


8)


Ik wou het ook al zeggen, het lijkt onze samenleving wel....
You only see what you know
chinook
 
Berichten: 680
Geregistreerd: 21 okt 2006, 10:28

Berichtdoor Digit » 22 dec 2006, 18:10

Nog al een slecht verteerde buis ! :lol: :wink:

Groetjes,

Digit 8)
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

Re: Wat is een sekte? (door Etienne Vermeersch)

Berichtdoor bendermac » 31 dec 2006, 04:01

Theo Pepe schreef:Door prof. E. Vermeersch.

In verband met het recente succes van dogmatische sekten of ideologische groeperingen, is het nuttig in de relatie tussen een individu en een godsdienst of ideologie de volgende karakteristieken te onderscheiden, die in meer of minder sterke mate aanwezig kunnen zijn.


Laten we dit eens toepassen op een langdurige oorlogssituatie.

Kenmerken van sektarisme

1. Inpalming : de mate waarin men een meer of minder belangrijk deel van zijn leven, denken en handelen door de wereldbeschouwing laat bepalen (men kan bijvoorbeeld driemaal in het leven naar de kerk gaan of in een slotklooster intreden, met alle varianten daartussen).


De wereldbeschouwing is een bewuste simplificatie in termen van "wij (de goeden)" en "zij (de slechten)". Soldaten worden gedrild.


2. Groepsvorming : de mate van wederzijdse controle die de groepsleden op elkaar kunnen uitoefenen (in grote mate mogelijk bij het samen in één huis wonen).


De verschillende infanterieën.

3. Hiërarchie : de mate van macht die de leidende figuren op de volgelingen kunnen uitoefenen, inclusief de mogelijkheid tot straffen en het verwekken van angst.


De macht van de hiërarchisch overste is praktisch absoluut.

4. Charismatische leider : de macht kan ook volledig in handen zijn van een figuur die door iedereen als de "verlichte", of de "Messias" wordt beschouwd.


Opnieuw: de hiërarchisch overste heeft praktischerwijs absolute macht

5. Afzondering van de wereld: de mate waarin de handelingen en gebruiken (bijvoorbeeld voeding, kledij, arbeid) afwijken van die van de omgeving of van het eigen verleden; afzondering van familie en vroegere vrienden, werkkring, enzovoort.


sic (tentenkampen - uniformen)

6. Uitverkiezing : de leden van de groep kunnen ervan overtuigd zijn dat ze een apart statuut van "uitverkorenen" hebben; ze menen bepaalde informatie te hebben, of bepaalde dingen te kunnen, waarvan ze menen dat andere mensen die niet hebben of kunnen.


De soldaten worden omgedoopt tot "strijders voor volk en vaderland" en kunnen allerlei eretekens krijgen. Op het fysische en psychische vlak zijn zij door de selectie geraakt, "uitgekozen". Anderen die niet aan de voorwaarden voldoen, niet.

7. Geslotenheid voor informatie: de mate waarin het contact met de media en met kritische of alternatieve informatie wordt verbroken.


Zie embedded journalism.

8. Irrationalisme van geloofsovertuigingen: de mate waarin de groepsleden bepaalde overtuigingen hebben die in strijd zijn met algemeen aanvaarde of wetenschappelijk onderbouwde opvattingen (bijvoorbeeld complottheorieën, het geloof in buitenaardse wezens, niet werkzame "geneesmethodes", enzovoort).


De "as van het kwaad".

9. Proselytisme : de mate waarin de leden van de groep intense pogingen aanwenden om nieuwe leden te werven.


Quasi nihil waar het de leden betreft.
De overheid daarentegen doet flink haar best.
Alleszins geen slecht totaalresultaat op de sektemeter!
bendermac
 
Berichten: 26
Geregistreerd: 31 dec 2006, 03:30

Re: Wat is een sekte? (door Etienne Vermeersch)

Berichtdoor Rani » 31 dec 2006, 13:25

bendermac schreef:
8. Irrationalisme van geloofsovertuigingen: de mate waarin de groepsleden bepaalde overtuigingen hebben die in strijd zijn met algemeen aanvaarde of wetenschappelijk onderbouwde opvattingen (bijvoorbeeld complottheorieën, het geloof in buitenaardse wezens, niet werkzame "geneesmethodes", enzovoort).


De "as van het kwaad".Op jou kunnen die van hierboven ook rekenen zeker? :twisted:

29/12 Twee Belgische ontmijners gewond in Libanon

Twee Belgische militairen zijn vrijdagmorgen gewond geraakt bij een ontmijningsoperatie in Zuid-Libanon. Dat heeft het kabinet van minister van Defensie André Flahaut laten weten. Hun leven is niet in gevaar.

Een ontmijner raakte gewond aan de hals, de andere aan de voet. Een militair heeft na verzorging al het ziekenhuis mogen verlaten, de tweede werd naar het ziekenhuis van Saïda gebracht voor verder medisch onderzoek.

De twee ontmijners zijn van eenheden uit Meerdaal en Poelkapelle. Hun families zijn op de hoogte gebracht, aldus het kabinet van de minister.

België heeft iets minder dan vierhonderd militairen in Zuid-Libanon die er deel uitmaken van de Unifil-vredesmacht van de VN. Ze zijn gelegerd in Tibnin. De Belgen houden zich bezig met ontmijning, medische ondersteuning (met een veldhospitaal) en wederopbouw.
© 1994-2004 Concentra |Media|

Hun dank om 'de as van het kwaad' op te ruimen, inplaats van er zelf aan deel te nemen! :evil:
Always look on the bright side of life!
Avatar gebruiker
Rani
 
Berichten: 118
Geregistreerd: 04 nov 2006, 11:43

Re: Wat is een sekte? (door Etienne Vermeersch)

Berichtdoor bendermac » 03 jan 2007, 16:03

Hun dank om 'de as van het kwaad' op te ruimen, inplaats van er zelf aan deel te nemen! :evil:


Mooie illustratie van het witzwart-denken! Kritiek op ons = deelnemen aan de "as van het kwaad".
bendermac
 
Berichten: 26
Geregistreerd: 31 dec 2006, 03:30

Re: Wat is een sekte? (door Etienne Vermeersch)

Berichtdoor Rani » 04 jan 2007, 10:47

bendermac schreef:Mooie illustratie van het witzwart-denken! Kritiek op ons = deelnemen aan de "as van het kwaad".


Mooie illustratie van 'objectief' denken, zou ik eerder durven stellen!

'Ons' hoort niet bij het leger! :lol:

Ben van kinds af aan altijd tegen het leger geweest. In mijn gedachtengang goldt, geen leger, geen oorlogen.
Spijtig genoeg heb ik mijn visie moeten bijstellen.
Het zijn niet de 'legermannekes' die oorlogen starten, nee, het zijn hoogwaardigheidsbekleders die bepaalde mensen een bepaalde visie opdringen.
Neem maar als voorbeeld de verschillende 'gelovigen' onder elkaar.
Mooiste voorbeeld is momenteel Irak (Soen tegen Sji-ieten)
Wat zou u voorstellen om deze beide groepen in vrede te laten samenleven?
Iets wat ze tot hiertoe nooit hebben klaargekregen.
Maar ze hebben nu wel een mooi slachtoffer om de schuldenlast op te leggen. Reeds 3000 'legermannekes' die het met hun leven mochten bekopen. Telkens weer iemands kind, echtgenoot! :evil:
Tenkoste van wat? Van een stelletje gelovige idioten die niet voor elkaar willen onderdoen.
Als beide groepen hun idiotie moesten beperken, konden ze met hun natuurlijke rijkdommen een schitterend leven leiden.
Net zoals te Israel, Palestina en Libanon. En nog zovele vuurhaarden op deze planeet.

Geen groter "as van het kwaad" dan religies en machtswellustelingen, dat zijn pas sektes!
Always look on the bright side of life!
Avatar gebruiker
Rani
 
Berichten: 118
Geregistreerd: 04 nov 2006, 11:43

Re: Wat is een sekte? (door Etienne Vermeersch)

Berichtdoor bendermac » 10 jan 2007, 16:25

Rani schreef:
bendermac schreef:Mooie illustratie van het witzwart-denken! Kritiek op ons = deelnemen aan de "as van het kwaad".


Mooie illustratie van 'objectief' denken, zou ik eerder durven stellen!


Hangt er maar vanaf wat je onder "objectief" verstaat?!

'Ons' hoort niet bij het leger! :lol:


Des te beter!

Het zijn niet de 'legermannekes' die oorlogen starten, nee, het zijn hoogwaardigheidsbekleders die bepaalde mensen een bepaalde visie opdringen. Neem maar als voorbeeld de verschillende 'gelovigen' onder elkaar.


Maar het zijn wel de legermannekes die hem uitvoeren. Als iedereen gewoon weigert om oorlog te voeren, geen oorlog. Dit is net zo de verantwoordelijkheid van de "onderdanen" als van de "hoogwaardigheidsbekleders". Geloof is nooit goed: niet in godsdienst, noch in oorlog, noch in het leger.


Mooiste voorbeeld is momenteel Irak (Soen tegen Sji-ieten)
Wat zou u voorstellen om deze beide groepen in vrede te laten samenleven?
Iets wat ze tot hiertoe nooit hebben klaargekregen.
Maar ze hebben nu wel een mooi slachtoffer om de schuldenlast op te leggen. Reeds 3000 'legermannekes' die het met hun leven mochten bekopen. Telkens weer iemands kind, echtgenoot! :evil:
Tenkoste van wat? Van een stelletje gelovige idioten die niet voor elkaar willen onderdoen.


Nee, nee, ten koste van een stel oliegeile maniakken die hun oliebronnen willen veilig stellen. Het doel van de Amerikaanse bezetting is nooit geweest om orde en rust te brengen.


Geen groter "as van het kwaad" dan religies en machtswellustelingen, dat zijn pas sektes!


Volledig mee akkoord! En het leger is hét instrument bij uitstek om de eigen ambities kracht bij te zetten!
bendermac
 
Berichten: 26
Geregistreerd: 31 dec 2006, 03:30

Berichtdoor Digit » 10 jan 2007, 17:41

Even ernstig !

Als je, zoals Bendermac, de sektecriteria toepast op leger (of politie), dan krijg je inderdaad het resultaat dat Bendermac bereikt.

De vergelijking loopt echter grotendeels mank. Sekten zijn organisaties die mensen uitnodigen om lid te worden onder valse voorwendsels. Leger en politie zijn legitieme instrumenten die de maatschappij gebruikt om zichzelf en haar burgers te beschermen. Althans in de ideale maatschappij.

Wie denkt dat perverse, recente menselijke uitvindingen zijn, die vergist zich. Zolang de mensheid bestaat, heeft elke groep voor mechanismen gezorgd enerzijds om zich te beschermen tegen externe agressoren, anderzijds om de interne orde te bewaren. Dat die mechanismen soms misbruikt worden als agressiemiddel is zeker laakbaar, maar doet aan dit principe niet af. We kunnen zelfs verder kijken dan de mensheid naar onze neven en achterneven, de niet-menselijke primaten en de apen. Bij de gorilla's zal de zilverrug zijn troep beschermen tegen agressie, soms ten koste van het eigen leven (zie "Gorilla's in de mist"), maar hij zal óók optreden tegen interne rustverstoorders (volgens gorillanormen dan). Ook bij de bavianen gebeurt dit ! Wie niet akkoord is daag ik uit om één ethnische groep te noemen waarbij dergelijke mechanismen totaal afwezig zijn.

De Amerikaanse strijdkrachten, waarop Bendermac nu zoveel kritiek op levert, hebben ons uiteindelijk in 1945 van Hitler verlost. Bovendien hebben ze mijn vader uit het concentratiekamp gered. Dat toont aan je niet zozeer het instrument (het leger) moet beoordelen/veroordelen, dan wel het gebruik dat de politiek ervan maakt. De suggestie dat een natie als de VS (waarop ik evenzeer kritiek heb) het zonder leger zou moeten stellen, is, zoals aangetoond in vorige paragraaf, niet realistisch.

Natuurlijk is het erg positief dat, na het wegvallen van een deel van onze externe vijanden, het leger zich aanpast, en evolueert naar een macht voor vredesoperaties. Pas als de laatste potentiële agressor is verdwenen, en de laatste resten opgeruimd, kan het verdwijnen, maar dat is hoogstwaarschijnlijk niet voor de nabije toekomst. Maar zonder leger zouden wij nu geen ontmijners naar Libanon kunnen sturen, op gevaar van hun eigen levens. "Onze jongens" ginder verdienen respect en dankbaarheid, en ze krijgen die ook van de bevolking ter plaatse. Terecht !

Laat ons a.u. b. niet vergeten dat de mens geëvolueerd is tot wat hij nu is door keiharde competitie, niet door mooie vredesidealen, en laat ons daar rustig onze conclusies uit trekken. Dat moet ons niet beletten om op realistische wijze naar die vredesidealen te streven. We zijn daar trouwens mee bezig. Sinds de oprichting van de Europese Unie is dat deel van Europa vrij van wapengekletter, daar waar we vroeger meerdere grote oorlogen per eeuw hadden. En "onze jongens" in Libanon leveren hun bijdrage op een ander vlak.

De vrede in Irak zal er pas komen als ze daar zélf beseffen dat samenwerken over de meningsverschillen heen beter is dan vechten. Daar zal de Amerikaanse interventie niets aan veranderen. Of de motieven ervan nu edel waren of niet. Zelf denk ik niet dat ze dat waren, al heeft men waarschijnlijk aan "hun jongens" laten geloven dat ze dat wel waren.

Groetjes,

Digit
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

Berichtdoor Ramuntxo » 23 aug 2007, 16:49

Ik lees met belangstelling de mijn inziens heel korrekte visie van professor Etienne Vermeersch over de sekten.
Het is wat ik al lang vaststel : meerdere 'demokratische' partijen, dito vakbonden en hun 'onderafdelingen' zijn inderdaad gevaarlijke sekten.
Niets is erger dan hardnekkig volgehouden onwetendheid.
Ramuntxo
 
Berichten: 22
Geregistreerd: 15 feb 2007, 21:21

Berichtdoor Digit » 23 aug 2007, 16:53

Ramuntxo schreef:Ik lees met belangstelling de mijn inziens heel korrekte visie van professor Etienne Vermeersch over de sekten.
Het is wat ik al lang vaststel : meerdere 'demokratische' partijen, dito vakbonden en hun 'onderafdelingen' zijn inderdaad gevaarlijke sekten.


Laat eens zien hoe je daar bij komt, bv. door ze te scoren op de sektenschaal !

Groetjes,

Digit
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

Re: Wat is een sekte? (door Etienne Vermeersch)

Berichtdoor FURRY » 19 feb 2011, 01:11

Wat zijn loge's in deze context ?
Avatar gebruiker
FURRY
 
Berichten: 13
Geregistreerd: 28 aug 2007, 23:00
Woonplaats: T'vagevuur (linksboven)

Re: Wat is een sekte? (door Etienne Vermeersch)

Berichtdoor willem_betz » 19 feb 2011, 01:34

FURRY schreef:Wat zijn loge's in deze context ?

Daarover is al heel wat geschreven op dit forum
http://forum.skepp.be/viewtopic.php?p=6406#p6406
je kan het ook toetsen aan de checklist van Vermeersch, of aan andere definities van wat een sekte is.
De loges werden niet vermeld in het sektenrapport
Geloof je alle nonsens, of sommige niet? Hoe maak je het onderscheid?
De hevigste missionarissen en propagandisten voor kwakzalvers zijn vaak hun slachtoffers zelf.
Avatar gebruiker
willem_betz
Beheerder
 
Berichten: 4704
Geregistreerd: 24 okt 2006, 01:29

Re: Wat is een sekte? (door Etienne Vermeersch)

Berichtdoor FURRY » 19 feb 2011, 02:00

willem_betz schreef:
FURRY schreef:Wat zijn loge's in deze context ?

Daarover is al heel wat geschreven op dit forum
http://forum.skepp.be/viewtopic.php?p=6406#p6406
je kan het ook toetsen aan de checklist van Vermeersch, of aan andere definities van wat een sekte is.
De loges werden niet vermeld in het sektenrapport

doorverwijzen lijkt mij geen antwoord :waarom zouden loge's niet sektarisch zijn?
Avatar gebruiker
FURRY
 
Berichten: 13
Geregistreerd: 28 aug 2007, 23:00
Woonplaats: T'vagevuur (linksboven)

Re: Wat is een sekte? (door Etienne Vermeersch)

Berichtdoor Lorre » 19 feb 2011, 02:10

Waarom wel?
Avatar gebruiker
Lorre
 
Berichten: 341
Geregistreerd: 31 aug 2009, 14:18

Re: Wat is een sekte? (door Etienne Vermeersch)

Berichtdoor FURRY » 19 feb 2011, 02:16

dat is nu net de vraag
Avatar gebruiker
FURRY
 
Berichten: 13
Geregistreerd: 28 aug 2007, 23:00
Woonplaats: T'vagevuur (linksboven)

Re: Wat is een sekte? (door Etienne Vermeersch)

Berichtdoor willem_betz » 19 feb 2011, 13:56

FURRY schreef:
willem_betz schreef:
FURRY schreef:Wat zijn loge's in deze context ?

Daarover is al heel wat geschreven op dit forum
http://forum.skepp.be/viewtopic.php?p=6406#p6406
je kan het ook toetsen aan de checklist van Vermeersch, of aan andere definities van wat een sekte is.
De loges werden niet vermeld in het sektenrapport

doorverwijzen lijkt mij geen antwoord :waarom zouden loge's niet sektarisch zijn?

Omdat ze niet aan de criteria beantwoorden.
Zo kan ik een even zinloze vraag stellen: waarom ben jij geen konijn. Het antwoord zou zijn: omdat je niet aan de beschrijving of de criteria van een konijn beantwoordt. Mits enig voorbehoud natuurlijk gezien onze informatie over deze anonieme deelnemer zeer beperkt is. :)
Geloof je alle nonsens, of sommige niet? Hoe maak je het onderscheid?
De hevigste missionarissen en propagandisten voor kwakzalvers zijn vaak hun slachtoffers zelf.
Avatar gebruiker
willem_betz
Beheerder
 
Berichten: 4704
Geregistreerd: 24 okt 2006, 01:29

Re: Wat is een sekte? (door Etienne Vermeersch)

Berichtdoor FURRY » 19 feb 2011, 17:35

zo, ze beantwoorden niet aan de critera,aan wat dan wel en in welke mate zijn de criteria voor het beschrijven van een sekte nog geldig,een beetje dogmatisch denken is hier nooit veraf ,merk ik.
overigens ik ben wél een konijn
Avatar gebruiker
FURRY
 
Berichten: 13
Geregistreerd: 28 aug 2007, 23:00
Woonplaats: T'vagevuur (linksboven)

Re: Wat is een sekte? (door Etienne Vermeersch)

Berichtdoor willem_betz » 19 feb 2011, 18:24

FURRY schreef:zo, ze beantwoorden niet aan de critera,aan wat dan wel en in welke mate zijn de criteria voor het beschrijven van een sekte nog geldig,een beetje dogmatisch denken is hier nooit veraf ,merk ik.


Je moet hier niet komen trollen of het zal vlug gedaan zijn.
Wie beschuldig je van dogmatisch denken, skepp, de deelnemers aan het forum ?
Misschien heb je de forumregels niet goed begrepen ?
Je bent hier nu al een paar keren met een vraag naar verantwoording gekomen waardoor je indirect laat verstaan dat de loge volgens jou een sekte is, dat iemand dit moet aanklagenen, je koppelt daar een beschuldiging aan van dogmatisch .
Als je dergelijke beweringen wil doen, wat mag, dan moet je ZELF de redenen of argumenten brengen waarom je meent dat ze aan de criteria beantwoordt en waarom en wie hier dogmatisch doet, zoniet ben je maar een trol.
Verder kan je ook even duidelijk maken WIE volgens jou had moeten oordelen dat ze een sekte zijn: de regering, skepp, de deelnemers aan het forum, vul maar in...
Snap je ?

Ons dogma: trollen en zeveraars vliegen er snel uit, tenzij ze nuttig of interessant zeveren. :)
Geloof je alle nonsens, of sommige niet? Hoe maak je het onderscheid?
De hevigste missionarissen en propagandisten voor kwakzalvers zijn vaak hun slachtoffers zelf.
Avatar gebruiker
willem_betz
Beheerder
 
Berichten: 4704
Geregistreerd: 24 okt 2006, 01:29

Re: Wat is een sekte? (door Etienne Vermeersch)

Berichtdoor willem_betz » 19 feb 2011, 18:30

FURRY schreef:zo, ze beantwoorden niet aan de critera,aan wat dan wel en in welke mate zijn de criteria voor het beschrijven van een sekte nog geldig,een beetje dogmatisch denken is hier nooit veraf ,merk ik.


Je moet hier niet komen trollen of het zal vlug gedaan zijn.
Wie beschuldig je van dogmatisch denken, skepp, de deelnemers aan het forum ?
Misschien heb je de forumregels niet goed begrepen ?
Je bent hier nu al een paar keren met een vraag naar verantwoording gekomen waardoor je indirect laat verstaan dat de loge volgens jou een sekte is, dat iemand dit moet aanklagenen, je koppelt daar een beschuldiging aan van dogmatisch .
Als je dergelijke beweringen wil doen, wat mag, dan moet je ZELF de redenen of argumenten brengen waarom je meent dat ze aan de criteria beantwoordt en waarom en wie hier dogmatisch doet, zoniet ben je maar een trol.
Verder kan je ook even duidelijk maken WIE volgens jou had moeten oordelen dat ze een sekte zijn: de regering, skepp, de deelnemers aan het forum, vul maar in...
Snap je ?

Ons dogma: trollen en zeveraars vliegen er snel uit, tenzij ze nuttig, amusant of interessant zeveren. :)
Geloof je alle nonsens, of sommige niet? Hoe maak je het onderscheid?
De hevigste missionarissen en propagandisten voor kwakzalvers zijn vaak hun slachtoffers zelf.
Avatar gebruiker
willem_betz
Beheerder
 
Berichten: 4704
Geregistreerd: 24 okt 2006, 01:29

Re: Wat is een sekte? (door Etienne Vermeersch)

Berichtdoor FURRY » 20 feb 2011, 01:13

ja, sorry de vraag was eigenlijk van in het begin slecht geformuleerd ,de term (dogmatisch) was zeker niet beledigend bedoeld,noch had ik de beboeling hier iemand te beledigingen of iets aan te klagen : de term dogmatisch was bedoeld als volgt :is het in deze tijden van o a snel evoluerende massa-communicatie niet wenselijk deze criteria aan te passen aan gebruikte technieken en ik wilde enkel over het verschil en overeenkomsten die gesloten genootschappen vertonen,een discussie voeren
Avatar gebruiker
FURRY
 
Berichten: 13
Geregistreerd: 28 aug 2007, 23:00
Woonplaats: T'vagevuur (linksboven)

Re: Wat is een sekte? (door Etienne Vermeersch)

Berichtdoor willem_betz » 20 feb 2011, 16:04

de criteria staan in het eerste vak van dit onderwerp.
Stel maar nieuwe voor en probeer die eens uit op verschillende verenigingen die je kent
Geloof je alle nonsens, of sommige niet? Hoe maak je het onderscheid?
De hevigste missionarissen en propagandisten voor kwakzalvers zijn vaak hun slachtoffers zelf.
Avatar gebruiker
willem_betz
Beheerder
 
Berichten: 4704
Geregistreerd: 24 okt 2006, 01:29

Re: Wat is een sekte? (door Etienne Vermeersch)

Berichtdoor Harry 3 » 20 okt 2015, 07:08

Excuseer,maar de gehele samenleving is volgens deze criteria in al zijn vormen sektarisch te noemen.
Harry 3
 
Berichten: 14
Geregistreerd: 16 sep 2015, 19:09

Re: Wat is een sekte? (door Etienne Vermeersch)

Berichtdoor willem_betz » 20 okt 2015, 12:56

excuses aanvaard, maar uw bewering niet 8)
Geloof je alle nonsens, of sommige niet? Hoe maak je het onderscheid?
De hevigste missionarissen en propagandisten voor kwakzalvers zijn vaak hun slachtoffers zelf.
Avatar gebruiker
willem_betz
Beheerder
 
Berichten: 4704
Geregistreerd: 24 okt 2006, 01:29

Re: Wat is een sekte? (door Etienne Vermeersch)

Berichtdoor Harry 3 » 20 okt 2015, 13:08

Waar zou onze gemeeschap NIET volgens dezelfde kriteria funktioneren? Mag ik mijn belastingen terughouden of niet betalen? Daar begint het al.
De Staat der Nederlanden,maar ook Belgie zijn bij een buitenlandse privé firma geregistreerd als ondernemen.
Misschien denkt u onafhankelijk te zijn.....Maar u zit e blijkbaar onwetend tot aan de nek toe in. Dat is niet erg,maar dan wordt het tijd dat u de waarheid ervaart over uw staat.

UPIK® Datensatz - L

L Eingetragener Firmenname Staat der Nederlanden
L Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil De Staat der Nederlanden
L D-U-N-S® Nummer 402000004
L Geschäftssitz Plesmanweg 1
L Postleitzahl 2597 JG
L Postalische Stadt 's-Gravenhage
Land Netherlands
W Länder-Code 528
Postfachnummer
Postfach Stadt
Telefon Nummer
Fax Nummer
W Name Hauptverantwortlicher Mark Rutte
W Tätigkeit (SIC) 9111

De vraag is nu slechts nog hoe wakker u werkelijk wilt worden of dat u van deze firmastruktuur gevoerd wordt en dus de hand niet bijt die u voert.
Indien U nog twijfelt,hier nog het ''international court of justice''. Ook een ondernemen. Het ziet ernaar uit dat de gescheiden machten die een staat eigenlijk zouden moeten vormen allang illusie zijn. Maar dat wisten we intuitief allang.

UPIK® Datensatz - L

L Eingetragener Firmenname Het Internationale Gerechtshof - International Court of Justice
W Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil International Court of Justice
L D-U-N-S® Nummer 415783836
L Geschäftssitz Carnegieplein 2
L Postleitzahl 2517 KJ
L Postalische Stadt 's-Gravenhage
Land Netherlands
W Länder-Code 528
Postfachnummer
Postfach Stadt
L Telefon Nummer 0703022323
Fax Nummer
W Name Hauptverantwortlicher Phillipe Couvreur
W Tätigkeit (SIC) 9211

Als U bijgekomen bent van de verbazing heb ik nog voeldoende informatie die u verder uit uw evenwicht brengt,maar wellicht wist u dit al..
Harry 3
 
Berichten: 14
Geregistreerd: 16 sep 2015, 19:09

Re: Wat is een sekte? (door Etienne Vermeersch)

Berichtdoor Saar » 28 okt 2015, 23:47

Dus, als ik je goed begrijp, Harry, hebben wij Belgen het gevoel "uitverkoren" te zijn?
En Charles Michel is een Messias? En dat prosyletisme is dan ook wel speciaal: Belgen zouden bezig zijn nieuwe Belgen te ronselen? Ik lees precies andere dingen in de krant.
Mag ik veronderstellen dat jij de lolbroek van dienst bent op familiefeesten?
"Every word or concept, clear as it may seem to be, has only a limited range of applicability."
(Werner Heisenberg)
Avatar gebruiker
Saar
 
Berichten: 54
Geregistreerd: 03 sep 2015, 08:30
Woonplaats: Leuven


Keer terug naar Klachtenlijn over sekten of sektarisme - sektenleiders en goeroes

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast

cron