IACSSO veroordeeld

Jozef Rulof, Getuigen van jehovah, Opus Dei, Scientology, Mormonen, Avatar, De Graalbeweging, School voor Filosofie, Steiner-pedagogie, Moon, Children Of God, Pinkstergemeenten, Belgische Wicca, Belgische Kerk van Satan, Sahaja Yoga, ... Ook info ivm het sektenrapport, slachtofferhulp, en studies over sekten.

IACSSO veroordeeld

Berichtdoor FURRY » 28 apr 2008, 00:08

Het studiecentrum sekten veroordeeld wegens fout advies over de vzw Sahaja Yoga ; artikel uit DE MORGEN van 25april waarin o a staat dat men ( IACSSO) de oprichtster antisimitische en xenofobe uitspraken toeschrijft ,terwijl de boodschap expliciet antiracistisch zou zijn ,en dat men ook geen kinderen meer naar scholen in het buitenland stuurt etc .
Enig opzoekwerk leverde de volgende site op ,meer bepaald een kritische kijk op de onstaansgeschiedenis en voorzien van getuigenissen van ex-leden
interessant voor wie wil terug vinden wat vroeger wel allemaal verkondigd werd ,oordeel zelf
http://www.freewebtown.com/sahaja-yoga/index1.htm
Avatar gebruiker
FURRY
 
Berichten: 13
Geregistreerd: 28 aug 2007, 23:00
Woonplaats: T'vagevuur (linksboven)

Berichtdoor Ramon De Jonghe » 29 apr 2008, 22:11

Tja, ook het IACSSO moet zijn stellingen hard kunnen maken als het tot een rechtszaak komt.
Het is zo dat zelfs als alles erop wijst dat een sektarische organisatie 'malafide' is, ze toch kan blijven voortbestaan zolang justitie geen gegronde reden heeft om een eind aan de wanpraktijken te maken.

Wat rest dan nog? Voorlichting en nog eens voorlichting.

In dit geval sektuele voorlichting.

Groeten van een gewezen sektelid.
Ramon De Jonghe
 
Berichten: 275
Geregistreerd: 08 okt 2007, 09:12
Woonplaats: Leuven

Berichtdoor PeterN » 09 mei 2008, 13:26

Het is net één van de fouten van dit centrum geweest om zogenaamde feiten van het internet te plukken en rechtstreeks in hun adviezen over te typen, soms met typefouten en al. Het gaat vaak over heel eenvoudig te weerleggen standpunten. De rechtszaak was dan ook vrij eenvoudig te winnen.

Het was is verbazend vast te stellen dat het IACSSO zeer weinig belang hecht aan waarheid, maar zich bewust tot leugens moest wenden om gelijk te krijgen. Daar betaal ook jij belastingen voor!

Een kritische geest is goed en wordt, net zoals bij SKEPP dacht ik, in Sahaja Yoga aangemoedigd. Dat geld natuurlijk ook en in het bijzonder als het gaat over informatie verspreid via op het internet. Of anders gezegd, blind geloof is dom en het is niet duidelijk hoe iemand kan uitmaken wat op zo'n websites als boven vermeld waar is, verdraaid, uit zijn context getrokken, of ronduit fout; zonder zelf op zijn blind geloof te moeten vertrouwen.

Iedereen die bovenstaande website leest, zal zich afvragen hoe iemand zo dom kan zijn dat hij zich aansluit bij een dergelijke beweging. Het is eenvoudig, dat gebeurt ook niet, want zoals daar beschreven bestaat ze niet. Je kan je niet bij een fictieve organisatie aansluiten, tenzij op second life misschien :) ?

Nog enkele wist je dats:
• Verschillende van de ex-leden zijn eigenlijk één en dezelfde persoon, die omwille van uiterst labiel én fanatiek gedrag gevraagd is om niet langer naar de wekelijkse meditaties te komen. Nu is hij nog steeds fanatiek, alleen tegen.
• Het binnen (elke) spirituele beweging, nieuw of oud, steeds opletten is voor fundamentalisme of sektarische splintergroepjes. Vandaar dat dit een voortdurende inspanning vraagt. Zie: ‘Sahaja Yoga: yoga, religie of sekte?’(http://www.sahajayoga.be/article13.html)
• Zelfs al is het IACSSO streng veroordeeld, toch blijft het gewraakte advies voorlopig op het web beschikbaar. Daar kunnen dan weer andere goedgelovigen uit citeren (is natuurlijk al uitgebreid gebeurt), of hoe het rodelkransje vrolijk verder zijn gang gaat. Wie gelooft deze mensen (websites) nog?
PeterN
 
Berichten: 11
Geregistreerd: 30 apr 2008, 17:21

Berichtdoor Digit » 09 mei 2008, 14:52

Ik heb Freewebtown, IACSSO, de SY website én de discussie op Wikipedia met elkaar vergeleken, en ik kan daar alleen maar uit besluiten dat IACSSO gelijk heeft, en het al bij al nog zacht uitdrukt. Hopelijk kunnen ze een sterkere argumentatie uitbouwen om tegen deze sekte te kunnen blijven waarschuwen !

De SY-website op zich is al genoeg : dit is je reinste new-age faeces bovine !

En het vonnis heb ik ook al eens gelezen : dat stelt niet dat de conclusie van IAC fout is, enkel dat ze onvoldoende onderbouwd is om ze als definitief voor te stellen ! En er staat uitdrukkelijk in dat ze niet van de website verwijderd dient te worden, wel integendeel !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol: :lol: :lol: 8)

Groetjes,

Digit
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

Berichtdoor Ramon De Jonghe » 09 mei 2008, 16:55

Iedereen die bovenstaande website leest, zal zich afvragen hoe iemand zo dom kan zijn dat hij zich aansluit bij een dergelijke beweging. Het is eenvoudig, dat gebeurt ook niet, want zoals daar beschreven bestaat ze niet. Je kan je niet bij een fictieve organisatie aansluiten, tenzij op second life misschien ?


Wat is Sahaja Yoga Belgie vzw dan?

van de website van Sahaja Yoga België
De 7 Criteria van Prof. Vermeersch [2]


De mate van inpalming van de leden.

De aanwezigheid van een dogmatische leer.

De mate van hiërarchie binnen de organisatie.

De aanwezigheid van een charismatisch leider.

Geslotenheid

Gevoel van beter te zijn dan de anderen.

De mate van bekeringsijver


De bron staat erbij
[2] zoals ze enkele jaren geleden geformuleerd werden in een radio-interview op Radio 1 - zie ook cursus Prof. Etienne Vermeersch: ’Historisch overzicht van de wijsbegeerte", Hoodstuk 1.5


Ik heb toevallig die publicatie van prof Vermeersch ooit gelezen en meende me te herinneren dat het om meer dan 7 criteria ging; Bij nazicht blijkt het volgende:
Sektarische bewegingen

In verband met het recente succes van dogmatische sekten of ideologische groeperingen, is het nuttig in de relatie tussen een individu en een godsdienst of ideologie de volgende karakteristieken te onderscheiden, die in meer of minder sterke mate aanwezig kunnen zijn.

1. Inpalming : de mate waarin men een meer of minder belangrijk deel van zijn leven, denken en handelen door de wereldbeschouwing laat bepalen (men kan bijvoorbeeld driemaal in het leven naar de kerk gaan of in een slotklooster intreden, met alle varianten daartussen).

2. Groepsvorming : de mate van wederzijdse controle die de groepsleden op elkaar kunnen uitoefenen (in grote mate mogelijk bij het samen in één huis wonen).

3. Hiërarchie : de mate van macht die de leidende figuren op de volgelingen kunnen uitoefenen, inclusief de mogelijkheid tot straffen en het verwekken van angst.

4. Charismatische leider : de macht kan ook volledig in handen zijn van een figuur die door iedereen als de 'verlichte', of de 'Messias' wordt beschouwd.

5. Afzondering van de wereld: de mate waarin de handelingen en gebruiken (bijvoorbeeld voeding, kledij, arbeid) afwijken van die van de omgeving of van het eigen verleden; afzondering van familie en vroegere vrienden, werkkring, enzovoort.

6. Uitverkiezing : de leden van de groep kunnen ervan overtuigd zijn dat ze een apart statuut van 'uitverkorenen' hebben; ze menen bepaalde informatie te hebben, of bepaalde dingen te kunnen, waarvan ze menen dat andere mensen die niet hebben of kunnen.

7. Geslotenheid voor informatie: de mate waarin het contact met de media en met kritische of alternatieve informatie wordt verbroken.

8. Irrationalisme van geloofsovertuigingen: de mate waarin de groepsleden bepaalde overtuigingen hebben die in strijd zijn met algemeen aanvaarde of wetenschappelijk onderbouwde opvattingen (bijvoorbeeld complottheorieën, het geloof in buitenaardse wezens, niet werkzame 'geneesmethodes', enzovoort).

9. Proselytisme : de mate waarin de leden van de groep intense pogingen aanwenden om nieuwe leden te werven.

In het algemeen kan men zeggen dat een beweging des te meer als een 'sekte' kan worden betiteld, en een des te meer dogmatiserende, en verstarrende invloed heeft op zijn aanhangers, naarmate deze karakteristieken sterker aanwezig zijn. In extreme gevallen wordt het uiterst moeilijk om van opinie te veranderen. Niet alleen hangt men een fantasie aan, men is er ook aan vastgekluisterd, wat het einde betekent van alle vrijheid en redelijkheid. In verband met sekten wordt ook gesproken over 'brain washing'. Ongetwijfeld bestaan er methodes om gedurende een zekere periode de suggestibiliteit te verhogen (bijvoorbeeld drugs, onthouding van voeding en slaap, gesaccadeerde, dat wil zeggen schuddende bewegingen, vooral met het hoofd). Het belang van deze methodes wordt evenwel overschat; het zijn vooral de karakteristieken 1 tot 9 die uiteindelijk de starheid in stand houden.

zie ook cursus Prof. Etienne Vermeersch: ’Historisch overzicht van de wijsbegeerte", Hoodstuk 1.5

Het is toch niet helemaal hetzelfde als wat op de website http://www.SahajaYoga.be staat.

MAAR: het is niet liegen, dat niet! Het is alleen iets minder uitgebreid uitgelegd. :D

Zelfs al is het IACSSO streng veroordeeld, toch blijft het gewraakte advies voorlopig op het web beschikbaar. Daar kunnen dan weer andere goedgelovigen uit citeren (is natuurlijk al uitgebreid gebeurt), of hoe het rodelkransje vrolijk verder zijn gang gaat. Wie gelooft deze mensen (websites) nog?


Het is geen kwestie ven geloof, maar van onderzoek. Voorlopig hebben schadelijke sekten die binnen de krijtlijnen van het juridisch toelaatbare blijven vrij spel. Het is alleen maar wachten tot er een juridische maatstaf kan worden bepaald waaraan o.a. de systematische, psychische manipulaties die schering en inslag zijn in sekten kunnen worden beoordeeld.

Vergelijk het met het in kaart brengen van stalking; heeft ook jaren geduurd voor men stalkers (waarvan men goed genoeg wist dat hun psychologische terreur slachtoffers emotionele schade toebracht) kon berechten.

Het hedendaagse wetenschappelijk onderzoek duurt dan wel veel langer dan een heksenproces in de middeleeuwen, maar de kans dat er onschuldigen sneuvelen is volgens mij veel kleiner.

Een leuke anecdote: ik werd vorig jaar door de voorzitster van de steinerscholen (een door het IACSSO in kaart gebrachte beweging) in de kranten beticht van een 'haatoffensief' waarbij ik andere ouderparen rond me zou scharen.
Word ik nu beticht van het opstarten van een sekte?
Want:
:lol:
2. Groepsvorming
3. Hiërarchie
4. Charismatische leider
6. Uitverkiezing :

:lol: :lol:
:P
Ramon De Jonghe
 
Berichten: 275
Geregistreerd: 08 okt 2007, 09:12
Woonplaats: Leuven

Berichtdoor FURRY » 09 mei 2008, 17:10

Een kritische geest is goed en wordt, net zoals bij SKEPP dacht ik, in Sahaja Yoga aangemoedigd.(DACHT IK NET NIET_ EEN VAN DE STELLINGEN IN S Y IS NET NIET DENKEN , TROUWENS KRITISCHE VRAGEN MOGEN OF MOCHTEN ER NIET GESTELD WORDEN ,DAT IS OF WAS HET PRIVILEGE VAN DE GOEROE OM TE SPREKEN EN VAN WIE HET WOORD GOLD ALS HET WOORD GODS ) geld natuurlijk ook en in het bijzonder als het gaat over informatie verspreid via op het internet. Of anders gezegd, blind geloof is dom en het is niet duidelijk hoe iemand kan uitmaken wat op zo'n websites als boven vermeld waar is, verdraaid, uit zijn context getrokken, of ronduit fout; zonder zelf op zijn blind geloof te moeten vertrouwen.

Iedereen die bovenstaande website leest, zal zich afvragen hoe iemand zo dom kan zijn dat hij zich aansluit bij een dergelijke beweging. Het is eenvoudig, dat gebeurt ook niet, want zoals daar beschreven bestaat ze niet. Je kan je niet bij een fictieve organisatie aansluiten, tenzij op second life misschien :(WELKE BEWEGING BEDOEL JE HIER EIGENLIJK ??)


eerlijk gezegd en daarom juist het volgende : blijkbaar worden sommige uitspraken van vroeger als niet bestaande beschouwd; dit doet mij eerlijk gezegd denken aan wat racistische partijen proberen te doen door hun naam te veranderen en te ontkennen wat ze vroeger verkondigden .Dat ze vroeger zelf(SY) een aantal keren veroordeeld zijn in rechtzaken schijnt niet meer te tellen ,vooral het artikel in DE MORGEN waarin stond dat men niet meer kon aantonen dat men kinderen naar het buitenland stuurt en er bvb daarom van uitgaat dat er niks mis is met yoga cursussen heeft mij verwondert .grtjes
Avatar gebruiker
FURRY
 
Berichten: 13
Geregistreerd: 28 aug 2007, 23:00
Woonplaats: T'vagevuur (linksboven)

Berichtdoor PeterN » 09 mei 2008, 18:19

Furry,

Het is makkelijk in clichés te denken als jet het over zogenaamde sektes hebt. Ik heb al veel kritische vragen gesteld, en doe dat nog. Ben daarvoor nog nooit op de vingers getikt, in tegendeel het wordt geapprecieerd. Dat neemt niet weg dat ik tijdens de meditatie inderdaad als eens een tijdje gedachteloos ben. Een echte aanrader trouwens. (oppassen dat ik niet verdacht wordt van ledenwerving, tja eens je in een hokje zit zijn beschuldigen rap gemaakt)

Welke beweging? Dat is ook de vraag die ik mezelf stel als ik die websites lees. Ik herken er alleszins niet Sahaja Yoga in, zoals ik dat in België en internationaal al een 15-tal jaar meemaak.

SY is nog nooit veroordeeld. Als jij van veroordelingen weet, graag de referentie, want zou nieuws zijn voor mij.

Ramon,
dank voor de aanvullingen. Tijdens het radio interview hebben toen we maar 7 criteria gehoord. Misschien moeten we het artikel eens aanpassen en alle criteria bespreken.

Digit,
De drie opeenvolgende vonnissen (telkens drie rechters) stellen allen dat het iaccso niet objectief te werk is gegaan. Men zou van een dergelijk centrum nochtans objectiviteit mogen verwachten. Dit sleept al jaren aan, en ze hebben nog niet één bewijs van schadelijkheid gevonden.

Nog een wijsheid van prof. Vermeers. Hij neemt nooit een standpunt in over een onderwerp zonder dat onderwerp eerst te gronde te hebben bestudeerd. Een juist citaat zou ook hier welkom zijn, maar het was zoiets dat hij ooit zei. Een hint voor sommigen onder ons? 15 jaar grondige en kritische studie doen mij vermoeden dat er nogal wat onzin over SY wordt verteld, door mensen die er niet veel van begrijpen. Maar, en dat is storender, er wordt ook bewust gelogen door mensen die beter weten. Als het IACSSO, SY antisemitisch noemt, dan wéten zij dat dit niet klopt, want ze hebben het tientallen (letterlijk) citaten en bewijzen gekregen die het tegendeel aantonen.
PeterN
 
Berichten: 11
Geregistreerd: 30 apr 2008, 17:21

Berichtdoor FURRY » 10 mei 2008, 00:21

beste Peter,
eerst en vooral is het er mij het volgende opgevallen :3x een positief advies voor wat betreft wat in mijn ogen inderdaad een sekte is lijkt mij teveel goede publiciteit ,goed :iedereen heeft het recht te geloven en te beleven wat hij of zij in zijn leven voor zinvol acht . Echter een critische noot lijkt mij zinvol en ik blijf bij mijn standpunt .Welke waren vroeger de uitspraken die gedaan werden met betrekking tot ras ,religie en aanverwante zaken? Is hier verandering in gekomen en hoe komt dit?Wat betreft vroegere gerechtelijke uitspraken : eind 80er jaren is in Frankrijk een vonnis uitgesproken waarbij grootouders in het gelijk werden gesteld en deze kinderen die in indie verbleven terug naar huis moesten gebracht worden ;vaak werd toen in toespraken verwezen naar dit en werden ouders die de intentie hadden om hun kinderen naar SY- scholen te sturen ervoor gewaarschuwd dit niet te doen als er familie was die dit niet wilde ,begin 90er jaren was er in belgie een dame die zonder toestemming van haar ex naar Rome ( ashram) vertrok met haar kind hier was sprake van kidnapping ,hier is men manu militari opgetreden en is het kind door tussenkomst van de politie teruggebracht .Dit wat kinderen betreft :is men er zich van bewust wat men aanricht deze zogenaamde uitverkorenen worden in een bepaalde positie geplaatst en van alles wijsgemaakt ,ik denk niet dat wij zoals vroeger het recht hebben om onze kinderen geen keuze te laten dit zou mijns inzien pas op latere leeftijd mogen gebeuren Misschien een goed idee om daar wat vragen over te stellen ?
grtjs
Avatar gebruiker
FURRY
 
Berichten: 13
Geregistreerd: 28 aug 2007, 23:00
Woonplaats: T'vagevuur (linksboven)

Berichtdoor Digit » 12 mei 2008, 17:49

PeterN schreef:Digit,
De drie opeenvolgende vonnissen (telkens drie rechters) stellen allen dat het iaccso niet objectief te werk is gegaan. Men zou van een dergelijk centrum nochtans objectiviteit mogen verwachten. Dit sleept al jaren aan, en ze hebben nog niet één bewijs van schadelijkheid gevonden.


Het vonnis is hier te lezen : http://www.iacsso.be/sahaja-Arrest%20Ho ... 060612.pdf

Het komt er op neer dat er (nog) geen voldoende argumenten aangebracht zijn om SH een schadelijke sectaire organisatie te noemen in de geest van de betrokken wet, maar dat het advies mag blijven staan.

De website van SH zélf zou de nuchtere lezer al duidelijk moeten maken dat er stront aan de knikker is wegens een absolute overdosis waaspraat. Neem daarbij http://www.freewebtown.com/sahaja-yoga/index1.htm en je kan alleen maar hopen dat de overheid orde op zaken kan stellen. Dergelijke sekten hebben al te veel schade aangericht !

Misschien ook even kijken wat de minister van justitie op januari 1997 vertelde in het vragenuurtje in de senaat :

vraag schreef:2. Hoeveel Belgische kinderen werden reeds naar het buitenland gebracht voor het volgen van een opleiding tot « soldaat van Sahaya Yoga » ?


antwoord schreef:2. Aan de hand van de inlichtingen waarover wij thans beschikken, is het moeilijk zich een juist beeld te vormen van het aantal Belgische kinderen, die toegelaten werden in ashrams in het buitenland, om er hun opleiding verder te zetten, volgens de regels van de « Sahaja Yoga » sekte.

Men moet weten, dat de kinderen van hun ouders gescheiden kunnen worden rond de leeftijd van drie jaar en op dat moment naar een ashram gestuurd. Rond de leeftijd van zeven jaar bevinden bepaalde kinderen zich in Dharamsala in een ashram van de sekte gesitueerd in India, om er hun opleiding van yogi voort te zetten tot de leeftijd van achttien jaar.

.....

8. Mijn departement volgt aandachtig het verloop van de dossiers betreffende de sekten. Het is zich ten zeerste bewust van het gevaar dat kinderen, die leven in dergelijke middens, lopen.


Groetjes,

Digit
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

Berichtdoor Piet5 » 13 mei 2008, 11:46

Voordat IACSSO bestond was FECRIS de Europese organisatie om voorlichting te geven over sekten, voortgekomen uit opvangcentra en voorlichtingscentra na enkele internationale sektencongressen in Bonn, waaraan psychologen, psychiaters, juristen en politici mee werkten.

Bij het IACSSO kun je informatie over sekten krijgen, die geen reclame voor die groep is. Het bezit ervan door IACSSO is niet strafbaar. Wat de ontvanger van die informatie ermee doet is voor zijn/haar verantwoording. Dat IACSSO nu één keer voor het gerecht is geweest doet niets af aan de noodzaak voor de Europese gezondheidszorg.
Wees wijs op je levensreis
Piet5
 
Berichten: 498
Geregistreerd: 14 nov 2006, 13:38
Woonplaats: Leeuwarden

Berichtdoor PeterN » 13 mei 2008, 15:02

Het was niet en is nog steeds niet mijn bedoeling hier een welles-nietes spelletje te gaan spelen. Het enige wat ik betracht is een iets genuanceerder beeld te geven over een onderwerp waarover onwaarschijnlijk ongenuanceerd wordt geschreven. Ook hier weer en in het kwadraat op de bovengenoemde website.

Voor hen die toch nog geïnteresseerd zijn in een iets correctere weergave van de waarheid zal ik nog een antwoord geven op het laatste bericht van Furry. Daarna houd voor mij deze discussie op, omdat een forum zoals dit nooit voldoende diep kan gaan om de echte en genuanceerde waarheid naar boven te brengen.

Over de uitspaak in Frankrijk ben ik niet in detail op de hoogte. Dus hier moet ik bondig blijven. De ouders zijn daar inderdaad wellicht niet volledig ten onrechte veroordeeld omdat ze te weinig concrete informatie hadden over de school ( hoeveel lesuren van een bepaald vak, dat soort dingen.) én grootouders niet akkoord waren. Wel stond letterlijk in dat vonnis, dat Sahaja Yoga als organisatie, geen enkele fout had gemaakt. => Geen veroordeling van SY.

De andere zaak, over de moeder in Italië, ben ik wel goed op de hoogte. Het is een complexe zaak die werkelijk hallucinant is. Ook hier is een forum als dit ongeschikt om dit uit te spitten, je kan er makkelijk een volledige uitzending van bv. panorama aan wijden over de schade die zogenaamde anti-sekte organisaties kunnen aanrichten.

Bondig gezegd gaat dit over een vechtscheiding met de inzet van een kind. Er is hier in mijn ogen door alle partijen fouten gemaakt, door de moeder, de vader, media, politiek, advocaten… iedereen die betrokken was, ook SY.
- Door de moeder omdat zij het advies volgde van haar pro-deo advocaat, en zonder kind naar België terugkeerde voor de rechtzaak over het hoederecht. Ook niet helemaal onbrijpelijk dat ze haar kind niet wilde overhandigen aan een vader, die in het drugsmilieu zat en in geen jaren naar zijn kind had omgekeken. De moeder woonde al geruime tijd in Italië voor de vader zich terug begon te interesseren in zijn zoon.
- Door de vader omdat hij zijn hoofd werkelijk zot heeft laten (zich heeft laten brainwashen zeg maar) maken door de horror verhalen van een anti-sekte organisatie. Zoals mooi door Digit geschetst heerste er in de jaren 90, in de nasleep van de collectieve zelfmoord van zonnetempel sekte, een sfeer van complete angst. Men geloofde zelfs dat er in bepaalde groepen kinderen geofferd werden. Men dacht dat alle kinderen in SY verplicht van de ouders gescheiden werden en overgebracht naar ashrams om daar als soldaten te worden opgevoerd… En nog meer van die onzin waarvan nu nog veel sporen terug te vinden zijn op het internet. Zoals ook op bovengenoemde site.
- Door de politiekers, door De Vroom hoofd van de toenmalige BOB, de media, die dat ook allemaal, zonder dit te onderzoeken, maar al te graag wilden geloven. Kwestie van zich eens goed te kunnen profileren.
- Door de verantwoordelijken binnen SY omdat zij de moeder volledig zichzelf liet verdedigen waardoor zij een pro-deo advocaat heeft gekregen die zich in het geheel niet had voorbereid op de zaak.

Alles is uiteindelijk goed afgelopen zodat moeder en vader nu in co-ouderschap het kind opvoeden. De vader geeft toe dat hij zich erg heeft vergist in die tijd en zich heeft laten beïnvloeden.

Ook hier blijft gelden dat Sahaja Yoga zelf nooit is veroordeeld. Bovendien, meer dan 10 jaar later is van alle die kwakkels die toen als waarheid zijn verkocht nog steeds niets bewezen.

Als laatste nog dit. Ook ik houd ervan mijn kinderen zo pluralistisch mogelijk op te voeden, maar tegelijkertijd een aantal fundamentele waarden, ook religieuze, mee te geven. In SY is dat niet zo moeilijk. Er wordt aandacht besteed binnen onze familie aan alle grote religies, als zijnde bloemen aan eenzelfde spirituele boom. Ze worden vanzelf geconfronteerd in de lessen zedenleer met het atheïsme. We krijgen voor onze kinderen zoveel pluimen dat het soms wat gênant wordt. Zowel van hun leerkrachten op school, van de pianoleraar als van de Judo coach.
Laatst ook nog van het Chinese vriendje van onze oudste: die kent meer van het Boeddhisme als ik….
Het is makkelijk te denken dat het allemaal aan de goede opvoeding ligt die we hen geven. Dat is zeker een belangrijk onderdeel, ze hebben een hele goede moeder. Maar even belangrijk bij de ontwikkeling van hun sterke persoonlijkheid is het feit dat zij de kracht mee hebben van een Kundalini ontwaking en ook regelmatig en graag mediteren op hun manier.

Meer over de kinderen in SY en de scholen op : http://www.sahajayoga.be/article4.html
PeterN
 
Berichten: 11
Geregistreerd: 30 apr 2008, 17:21

Berichtdoor Piet5 » 13 mei 2008, 16:03

1. Dat een Australische oudleerlinge in Dharmsala positief schrijft op de website, die je vermeldt, is logisch, maar welke ouders doen zoiets?
2. Dat bij echtscheidingen over en weer geprojecteerd wordt om een kind toegewezen te krijgen gebeurt vaker, ook bij sekte-aangelegenheden.
3. De affaire van de collectieve zonnetempelzelfmoord in Zwitserland maakte destijds alle collectieve zelfmoordsekten, te beginnen met Jonestown, weer actueel.
4. IACSSO is een informatiecentrum met voorlichtingsmateriaal, geen antisektenbeweging wat het Europees actieve Fecris wel was.
Wees wijs op je levensreis
Piet5
 
Berichten: 498
Geregistreerd: 14 nov 2006, 13:38
Woonplaats: Leeuwarden

Berichtdoor PeterN » 13 mei 2008, 16:44

Piet5 schreef:1. Dat een Australische oudleerlinge in Dharmsala positief schrijft op de website, die je vermeldt, is logisch, maar welke ouders doen zoiets?

Niet zelden diplomaten die zo vaak verhuizen dat een internaat een stabiele schoolomgeving vormt.
Daarnaast is dit in een angelsaksische schoolcultuur, zoals in Engeland en India, heel gewoon om je kinderen op internaat te sturen.
De enige reclame die binnen SY gemaakt wordt voor deze school zijn de kinderen zelf. Het pas nadat ik er enkele van heb ontmoet dat het voor mij duidelijk is geworden dat dit een heel erg goede school is. Deze kinderen hebben een zeer sterke persoonlijkheid en zijn tegelijkertijd heel integer. En niet te vergeten, ze zijn goed voorbereid op verder studies. Veel onder hen zijn ondertussen afgestudeerd aan gerenomeerde universiteiten. De laatste twee jaar van de humaniora wordt steeds in het land van herkomst gevolgd => Geen problemen met diploma's


2. Dat bij echtscheidingen over en weer geprojecteerd wordt om een kind toegewezen te krijgen gebeurt vaker, ook bij sekte-aangelegenheden.
3. De affaire van de collectieve zonnetempelzelfmoord in Zwitserland maakte destijds alle collectieve zelfmoordsekten, te beginnen met Jonestown, weer actueel.
4. IACSSO is een informatiecentrum met voorlichtingsmateriaal, geen antisektenbeweging wat het Europees actieve Fecris wel was.
PeterN
 
Berichten: 11
Geregistreerd: 30 apr 2008, 17:21

Berichtdoor Piet5 » 13 mei 2008, 17:10

Toen ik in Dharmsala was was er niet zo'n school, zoals jij beschrijft.
Wees wijs op je levensreis
Piet5
 
Berichten: 498
Geregistreerd: 14 nov 2006, 13:38
Woonplaats: Leeuwarden

Berichtdoor Digit » 13 mei 2008, 17:17

Piet5 schreef:Toen ik in Dharmsala was was er niet zo'n school, zoals jij beschrijft.


Merkwaardig !

Om één of andere reden verwondert mij dat hélemáál niet ! :wink:

Groetjes,

Digit
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

Berichtdoor PeterN » 14 mei 2008, 09:00

Piet5 schreef:Toen ik in Dharmsala was was er niet zo'n school, zoals jij beschrijft.

Heb je daar alle scholen bezocht en bestudeerd?
Ik weet niet of je dit schooltje in de bergen hebt aangedaan?
http://wikimapia.org/1505820/
PeterN
 
Berichten: 11
Geregistreerd: 30 apr 2008, 17:21

Berichtdoor Piet5 » 14 mei 2008, 10:47

PeterN schreef:
Piet5 schreef:Toen ik in Dharmsala was was er niet zo'n school, zoals jij beschrijft.

Heb je daar alle scholen bezocht en bestudeerd?
Ik weet niet of je dit schooltje in de bergen hebt aangedaan?
http://wikimapia.org/1505820/


We kwamen voor de Dalai Lama, niet voor (sektarische) groepen, die zich op het Tibetaans boeddhisme willen enten.
Het schooltje van sahaja yoga heb ik niet gezien, wel vestigingen van Unicef en Unesco en uiteraard veel Tibetaans boeddhistische tempels en gebedsmolens.
Deze topic gaat over IACSSO en daarom noem ik nogmaals de doelstelling ervan, informatieverstrekking over sekten.
Wees wijs op je levensreis
Piet5
 
Berichten: 498
Geregistreerd: 14 nov 2006, 13:38
Woonplaats: Leeuwarden

Berichtdoor Digit » 16 mei 2008, 10:55

PeterN schreef:
Piet5 schreef:Toen ik in Dharmsala was was er niet zo'n school, zoals jij beschrijft.

Heb je daar alle scholen bezocht en bestudeerd?
Ik weet niet of je dit schooltje in de bergen hebt aangedaan?
http://wikimapia.org/1505820/


http://en.wikipedia.org/wiki/Internatio ... lic_School zegt iets méér over "dit schooltje in de bergen", zoals Peter het zo mooi omschrijft !

Wikipedia schreef:Coney reports that another child arrived home having lost a stone (= 6,35 kg. nvdr) in weight, and so changed in appearance that his mother could not recognise him, although the school had consistently reported that he was 'doing fine'


Ik denk dat je als ouder volledig maf gebrainwashed moet zijn om je kind zo iets aan te doen !

Groetjes,

Digit
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

Berichtdoor Henriette » 16 mei 2008, 19:32

Het zou geen verkeerd idee zijn om leden van sektes uit ouderlijke macht te ontheffen, godverdomme (excusez le mot)!
Henriette
 
Berichten: 1322
Geregistreerd: 30 dec 2006, 22:19

Berichtdoor Piet5 » 17 mei 2008, 09:25

Uit de ouderlijke macht ontzetten mag bij mishandeling, verwaarlozing of sexueel misbruik in sekten, net zoals in gezinnen het geval is, waar geen sprake is van sektarisme. .
Wees wijs op je levensreis
Piet5
 
Berichten: 498
Geregistreerd: 14 nov 2006, 13:38
Woonplaats: Leeuwarden

Berichtdoor Henriette » 17 mei 2008, 15:20

yep helemaal gelijk... ik trek het me een beetje boel aan als er kinderen in dat soort dingen worden betrokken.
Henriette
 
Berichten: 1322
Geregistreerd: 30 dec 2006, 22:19

Berichtdoor FURRY » 18 mei 2008, 00:56

PeterN schreef:Het was niet en is nog steeds niet mijn bedoeling hier een welles-nietes spelletje te gaan spelen. Het enige wat ik betracht is een iets genuanceerder beeld te geven over een onderwerp waarover onwaarschijnlijk ongenuanceerd wordt geschreven. Ook hier weer en in het kwadraat op de bovengenoemde website.

(DAT ER ZééR VEEL ONZIN GESCHREVEN WORDT IS EEN FEIT EN VOLLEDIG JUIST . HETGEEN HIER STAAT http://members.tripod.com/~bavo/yoga.html
IS EERDER EEN DWAZE EN ONJUISTE VOORSTELLING VAN DE FEITEN - ECHTER DIT NEEMT NIET WEG DAT DAAROM DE FEITEN IN CASU MINDER ERG ZOUDEN ZIJN OF BETEKENEN DAT ER NIETS VERKEERD IS -
NEEM BVB DE VEEL GECITEERDE KLACHT VAN MENSEN DIE OP EEN BEPAALD OGENBLIK TE HOREN KREGEN DAT ZE HUN PROBLEMEN ZELF MAAR MOESTEN OPLOSSEN ,DEZE EN ANDERE ABERRATIES ZOUDEN INDERDAAD BETER AAN BOD KOMEN IN EEN PROGRAMMA OP TV ZOALS PANORAMA , DAAR ZOU MEN DAN OOK DUIDELIJK KUNNEN STELLEN WAAR HET OM GAAT IN SY .HET ZIJN DEZE EN ANDERE VRAGEN WAAR HIER GEEN ANTWOORD OP KOMEN DIE MIJN ERGEREN ,HET FEITELIJK VOORSTELLEN VAN GOEDE SCHOOLRESULTATEN ALS HET GEVOLG VAN ....LIJKT MIJ EEN SCHIJNREDENERING NET ZOALS BVB EEN CHINEES MOET WEL MEER WETEN OVER BOEDISME DAN WIJ ETC
GRTJS

Avatar gebruiker
FURRY
 
Berichten: 13
Geregistreerd: 28 aug 2007, 23:00
Woonplaats: T'vagevuur (linksboven)

Berichtdoor Piet5 » 18 mei 2008, 08:47

Henriette schreef:yep helemaal gelijk... ik trek het me een beetje boel aan als er kinderen in dat soort dingen worden betrokken.


Je hebt gelijk. Bij een Antilliaanse sekte in Nederland sloegen de grootouders alarm toen hun kleinkinderen van school thuis gehouden werden, waarna de leerplichtambtenaar en de onderwijsinspectie ingrepen. Bij de sekte van de eindtijdprofeet Geene bleef ook een kind thuis van school om op de terugkomst van Jezus te wachten, waardoor die onderwijzer achterdochtig werd en dat werd beloond, de rottigheid van die sekte kwam in de publiciteit.
Sommige ouders emigreren echter, waardoor de sekte van de Children of God vanuit België naar Japan verhuisde.
Wees wijs op je levensreis
Piet5
 
Berichten: 498
Geregistreerd: 14 nov 2006, 13:38
Woonplaats: Leeuwarden

Berichtdoor PeterN » 19 mei 2008, 09:36

FURRY schreef:Het was niet en is nog steeds niet mijn bedoeling hier een welles-nietes spelletje te gaan spelen. Het enige wat ik betracht is een iets genuanceerder beeld te geven over een onderwerp waarover onwaarschijnlijk ongenuanceerd wordt geschreven. Ook hier weer en in het kwadraat op de bovengenoemde website.

(DAT ER ZééR VEEL ONZIN GESCHREVEN WORDT IS EEN FEIT EN VOLLEDIG JUIST . HETGEEN HIER STAAT http://members.tripod.com/~bavo/yoga.html
IS EERDER EEN DWAZE EN ONJUISTE VOORSTELLING VAN DE FEITEN - ECHTER DIT NEEMT NIET WEG DAT DAAROM DE FEITEN IN CASU MINDER ERG ZOUDEN ZIJN OF BETEKENEN DAT ER NIETS VERKEERD IS -
NEEM BVB DE VEEL GECITEERDE KLACHT VAN MENSEN DIE OP EEN BEPAALD OGENBLIK TE HOREN KREGEN DAT ZE HUN PROBLEMEN ZELF MAAR MOESTEN OPLOSSEN ,DEZE EN ANDERE ABERRATIES ZOUDEN INDERDAAD BETER AAN BOD KOMEN IN EEN PROGRAMMA OP TV ZOALS PANORAMA , DAAR ZOU MEN DAN OOK DUIDELIJK KUNNEN STELLEN WAAR HET OM GAAT IN SY .HET ZIJN DEZE EN ANDERE VRAGEN WAAR HIER GEEN ANTWOORD OP KOMEN DIE MIJN ERGEREN ,HET FEITELIJK VOORSTELLEN VAN GOEDE SCHOOLRESULTATEN ALS HET GEVOLG VAN ....LIJKT MIJ EEN SCHIJNREDENERING NET ZOALS BVB EEN CHINEES MOET WEL MEER WETEN OVER BOEDISME DAN WIJ ETC
GRTJSIk heb hier tot nog toe vooral flauwe beschuldigingen waargenomen. Als je een eerlijke vraag stelt over waar het om gaat in SY, een waaruit blijkt dat je ook echt geïnteresseerd bent, voldoende onbevangen én met een minimaal respect voor degene waarvan je het antwoord verwacht, dan heb je wellicht een grotere kans op een antwoord dat je minder ergert.

PS. Het gebruik van hoofdletters komt mij over als roepen, en geeft me niet bepaald het gevoel gerespecteerd te worden als gesprekspartner.
PeterN
 
Berichten: 11
Geregistreerd: 30 apr 2008, 17:21

Berichtdoor Digit » 22 mei 2008, 10:57

PeterN schreef:Ik heb hier tot nog toe vooral flauwe beschuldigingen waargenomen.


Over ernstige en onderbouwde kritiek heb je klaarblijkelijk overheen gelezen !

Sektair criterium 7 :

Etienne Vermeersch schreef:7.Geslotenheid voor informatie : de mate waarin het contact met de media en met kritische of alternatieve informatie wordt verbroken.


Groetjes,

Digit
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

Berichtdoor Piet5 » 22 mei 2008, 13:04

IACSSO heeft geen boodschap aan Etienne Vermeersch, hoewel criterium 7 van hem goed is, maar dat kan iedereen bedenken voor een sekte.

In de wet van 2 juni 1998 wordt de volgende omschrijving gegeven van een "schadelijke sektarische organisatie": "elke groepering met een levensbeschouwelijk of godsdienstig doel, of die zich als zodanig voordoet en die zich in haar organisatie of praktijken overgeeft aan schadelijke onwettige activiteiten, het individu of de samenleving schaadt of de menselijke waardigheid aantast." (art. 2)
Voor IACSSO geldt:"Het schadelijk karakter van een sektarische organisatie wordt onderzocht op basis van de principes welke zijn vastgelegd in de Grondwet, de wetten, de decreten, ordonnanties en in de internationale verdragen inzake de bescherming van de rechten van de mens welke door België zijn geratificeerd." (lbid., art.2)
Voor Sahajah Yoga is hier een topic om over die groep verder te gaan.
IACSSO werkt samen met de American Family Foundation, waar men o.a. terecht kan als de familie verscheurd wordt bij sekteproblemen.
Wees wijs op je levensreis
Piet5
 
Berichten: 498
Geregistreerd: 14 nov 2006, 13:38
Woonplaats: Leeuwarden

Berichtdoor PeterN » 22 mei 2008, 13:36

Digit schreef:
PeterN schreef:Ik heb hier tot nog toe vooral flauwe beschuldigingen waargenomen.


Over ernstige en onderbouwde kritiek heb je klaarblijkelijk overheen gelezen !

Sektair criterium 7 :

Etienne Vermeersch schreef:7.Geslotenheid voor informatie : de mate waarin het contact met de media en met kritische of alternatieve informatie wordt verbroken.


Groetjes,

Digit


Ik begrijp oprecht niet wat je bedoeld. Is het feit dat ik aan dit forum deelneem niet net het bewijs dat ik niet afgesloten ben van kritische informatie? Dus dat voor SY alvast criterium 7 niet van toepassing is? Ook mijn kinderen zijn bv. goed op de hoogte van het feit dat SY in sommige middens als sekte wordt beschouwd.
Eén van de belangrijke uitgangspunten van SY is dat het niet, met de klemtoon op het woordje niet, de bedoeling is dat mensen zich afzonderen.
Iedereen die ik ken heeft toegang tot TV, Radio, Internet, kranten, ... Weet je, SY is geen sekte, er worden dan ook geen beperkingen opgelegd, er is ook heel bewust geen mechanisme aanwezig die zo'n beperkingen zouden mogelijk maken. Er is in al die jaren niemand geweest die zelfs maar een poging heeft ondernomen om me van kritische informatie af te schermen. Een dergelijke controle over mijn persoonlijke leven zou ik ook niet dulden.
PeterN
 
Berichten: 11
Geregistreerd: 30 apr 2008, 17:21

Berichtdoor Piet5 » 23 mei 2008, 08:46

PeterN schreef:Het was niet en is nog steeds niet mijn bedoeling hier een welles-nietes spelletje te gaan spelen. Het enige wat ik betracht is een iets genuanceerder beeld te geven over een onderwerp waarover onwaarschijnlijk ongenuanceerd wordt geschreven. Ook hier weer en in het kwadraat op de bovengenoemde website.

Voor hen die toch nog geïnteresseerd zijn in een iets correctere weergave van de waarheid zal ik nog een antwoord geven op het laatste bericht van Furry. Daarna houd voor mij deze discussie op, omdat een forum zoals dit nooit voldoende diep kan gaan om de echte en genuanceerde waarheid naar boven te brengen.

Over de uitspaak in Frankrijk ben ik niet in detail op de hoogte. Dus hier moet ik bondig blijven. De ouders zijn daar inderdaad wellicht niet volledig ten onrechte veroordeeld omdat ze te weinig concrete informatie hadden over de school ( hoeveel lesuren van een bepaald vak, dat soort dingen.) én grootouders niet akkoord waren. Wel stond letterlijk in dat vonnis, dat Sahaja Yoga als organisatie, geen enkele fout had gemaakt. => Geen veroordeling van SY.

De andere zaak, over de moeder in Italië, ben ik wel goed op de hoogte. Het is een complexe zaak die werkelijk hallucinant is. Ook hier is een forum als dit ongeschikt om dit uit te spitten, je kan er makkelijk een volledige uitzending van bv. panorama aan wijden over de schade die zogenaamde anti-sekte organisaties kunnen aanrichten.

Bondig gezegd gaat dit over een vechtscheiding met de inzet van een kind. Er is hier in mijn ogen door alle partijen fouten gemaakt, door de moeder, de vader, media, politiek, advocaten… iedereen die betrokken was, ook SY.
- Door de moeder omdat zij het advies volgde van haar pro-deo advocaat, en zonder kind naar België terugkeerde voor de rechtzaak over het hoederecht. Ook niet helemaal onbrijpelijk dat ze haar kind niet wilde overhandigen aan een vader, die in het drugsmilieu zat en in geen jaren naar zijn kind had omgekeken. De moeder woonde al geruime tijd in Italië voor de vader zich terug begon te interesseren in zijn zoon.
- Door de vader omdat hij zijn hoofd werkelijk zot heeft laten (zich heeft laten brainwashen zeg maar) maken door de horror verhalen van een anti-sekte organisatie. Zoals mooi door Digit geschetst heerste er in de jaren 90, in de nasleep van de collectieve zelfmoord van zonnetempel sekte, een sfeer van complete angst. Men geloofde zelfs dat er in bepaalde groepen kinderen geofferd werden. Men dacht dat alle kinderen in SY verplicht van de ouders gescheiden werden en overgebracht naar ashrams om daar als soldaten te worden opgevoerd… En nog meer van die onzin waarvan nu nog veel sporen terug te vinden zijn op het internet. Zoals ook op bovengenoemde site.
- Door de politiekers, door De Vroom hoofd van de toenmalige BOB, de media, die dat ook allemaal, zonder dit te onderzoeken, maar al te graag wilden geloven. Kwestie van zich eens goed te kunnen profileren.
- Door de verantwoordelijken binnen SY omdat zij de moeder volledig zichzelf liet verdedigen waardoor zij een pro-deo advocaat heeft gekregen die zich in het geheel niet had voorbereid op de zaak.

Alles is uiteindelijk goed afgelopen zodat moeder en vader nu in co-ouderschap het kind opvoeden. De vader geeft toe dat hij zich erg heeft vergist in die tijd en zich heeft laten beïnvloeden.

Ook hier blijft gelden dat Sahaja Yoga zelf nooit is veroordeeld. Bovendien, meer dan 10 jaar later is van alle die kwakkels die toen als waarheid zijn verkocht nog steeds niets bewezen.

Als laatste nog dit. Ook ik houd ervan mijn kinderen zo pluralistisch mogelijk op te voeden, maar tegelijkertijd een aantal fundamentele waarden, ook religieuze, mee te geven. In SY is dat niet zo moeilijk. Er wordt aandacht besteed binnen onze familie aan alle grote religies, als zijnde bloemen aan eenzelfde spirituele boom. Ze worden vanzelf geconfronteerd in de lessen zedenleer met het atheïsme. We krijgen voor onze kinderen zoveel pluimen dat het soms wat gênant wordt. Zowel van hun leerkrachten op school, van de pianoleraar als van de Judo coach.
Laatst ook nog van het Chinese vriendje van onze oudste: die kent meer van het Boeddhisme als ik….
Het is makkelijk te denken dat het allemaal aan de goede opvoeding ligt die we hen geven. Dat is zeker een belangrijk onderdeel, ze hebben een hele goede moeder. Maar even belangrijk bij de ontwikkeling van hun sterke persoonlijkheid is het feit dat zij de kracht mee hebben van een Kundalini ontwaking en ook regelmatig en graag mediteren op hun manier.

Meer over de kinderen in SY en de scholen op : http://www.sahajayoga.be/article4.htmlDit verhaal hoort thuis op de topic over Sahaja Yoga, vooral als je van juridische uitspraken niet op de hoogte bent zoals je schrijft.
Deze topic gaat over IACSSO en niet over Sahaja Yoga en de misverstanden tussen jou en Furry, PeterN.
Wees wijs op je levensreis
Piet5
 
Berichten: 498
Geregistreerd: 14 nov 2006, 13:38
Woonplaats: Leeuwarden

Berichtdoor Piet5 » 23 mei 2008, 08:57

Nogmaals de doelstelling van IACSSO, zoals ik eerder juridisch verwoord heb.
IACSSO is een 'documentatiecentrum' in Brussel en de naam betekent Informatie-en Adviescentrum inzake Schadelijke Sektarische Organisaties.
Men werkt op vraag van overheden. dat zijn parlementen, regeringen, belastingdiensten, gezondheidsinspecties, onderwijsinspecties en verzamelt informatie rond tien aspecten.
1. geschiedenis van de groepering (onstaan, ontwikkeling)
2. doctrine, ideologie, opvattingen.
3. specifieke morele standpunten (geneeskunde, nationalisme, gender)
4. rituele praktijken, samenkomsten en cursussen
5. organisatorische en financiële structruur
6. voorgeschreven dagschema's
7. ledenprofilering
8. rekruteringsmethodes
9. relaties met de buitenwereld
10. problemen en twistpunten
Wees wijs op je levensreis
Piet5
 
Berichten: 498
Geregistreerd: 14 nov 2006, 13:38
Woonplaats: Leeuwarden

Berichtdoor PeterN » 23 mei 2008, 09:51

Toch nog even ter verduidelijking, Ik ben in detail op de hoogte van de juridische strijd tussen SY en IACSSO.
Deze topic gaat (of ging) over de uitspraak in deze rechtszaak => gaat dus ook over SY.
In het eerste bericht wordt verwezen naar een uiterst bedenkelijke website zogenaamd over SY, niet over IACSSO. => gaat dus ook over SY.
De genoemde website heeft zo'n bedenkelijke inhoud, begrijpelijk als je weet wie de auteur is, dat enige nuance op zijn plaats was.
De rest is een conversatie die daarop volgde.

De juridische doelstellingen van het IACSSO zijn nobel. De actuele werkwijze zeer bedenkelijk, want niet objectief. Ook weer niet verassend als je weet dat de voorzitter van het centrum ten tijde van het advies, priester A. Deneaux was, ook nog kandidaat aartsbisschop (http://www.isidorusweb.nl/asp/default.asp?t=article&newsid=4747). Tevens lid, samen met de huidige paus, van de Theological Comission of Rome (door sommigen de hedendaagse inquisitie genoemd) . Is hier misschien sprake van enig belangen conflict?
PeterN
 
Berichten: 11
Geregistreerd: 30 apr 2008, 17:21

Berichtdoor Piet5 » 23 mei 2008, 12:35

PeterN schreef:Toch nog even ter verduidelijking, Ik ben in detail op de hoogte van de juridische strijd tussen SY en IACSSO.
Deze topic gaat (of ging) over de uitspraak in deze rechtszaak => gaat dus ook over SY.
In het eerste bericht wordt verwezen naar een uiterst bedenkelijke website zogenaamd over SY, niet over IACSSO. => gaat dus ook over SY.
De genoemde website heeft zo'n bedenkelijke inhoud, begrijpelijk als je weet wie de auteur is, dat enige nuance op zijn plaats was.
De rest is een conversatie die daarop volgde.

De juridische doelstellingen van het IACSSO zijn nobel. De actuele werkwijze zeer bedenkelijk, want niet objectief. Ook weer niet verassend als je weet dat de voorzitter van het centrum ten tijde van het advies, priester A. Deneaux was, ook nog kandidaat aartsbisschop (http://www.isidorusweb.nl/asp/default.asp?t=article&newsid=4747). Tevens lid, samen met de huidige paus, van de Theological Comission of Rome (door sommigen de hedendaagse inquisitie genoemd) . Is hier misschien sprake van enig belangen conflict?


Nogmaals PeterN, voor wat jij wil bestaat hier een aparte topic over SY.
Gelieve deze topic daarom niet verder te verzieken met verdachtmakingen, die nergens op slaan. Ik kan legio anderen noemen, waardoor IACSSO ontstond, waarvan ik FECRIS op Europees gebied genoemd heb. Gelieve bij de topic over SY on topic te gaan.
Wees wijs op je levensreis
Piet5
 
Berichten: 498
Geregistreerd: 14 nov 2006, 13:38
Woonplaats: Leeuwarden

Berichtdoor PeterN » 23 mei 2008, 13:18

Piet5,

Waarom hoort het onderwerp SY hier niet thuis wanneer het eerste bericht expliciet daarover ging?

Wat klopt er niet van het volgende?

- A.Deneaux die voorzitter was ten tijde van het advies waarvoor het centrum is veroordeeld?
- A.Denaux die priester is?
- A.Denaux die kandidaat aarstbisschop was?
- A.Denaux die lid is van Theological Comission of Rome?
- De huidig paus ook lid was (tot hij paus werd) van deze commissie?
- Het feit dat dit door sommigen de hedendaagse inquisitie genoemd?
- of het feit dat dit alles wijst op een belangen conflict?

Alles behalve laatste is aantoonbaar en zal door niemand met kennis terzake betwist worden. Het feit over de paus is relevant omdat dit een aanwijzing is over het feit dat deze commisie tot de rechtervleugel behoort binnen de katholieke kerk.
Het belangenconflict lijkt me evident voor ieder normaal denkend mens, maar wordt uiteraard wel betwist door mr. Denaux.

Dit gaat over het iacsso. En in alle eerlijkheid denk ik dat enkel dit laatste bericht thuis hoort in een apparte topic die dan enkel gaat over het IACSSO, los van het advies dat werd uitgebracht overr SY.
PeterN
 
Berichten: 11
Geregistreerd: 30 apr 2008, 17:21

Berichtdoor Blueflame » 23 mei 2008, 13:55

PeterN schreef:Piet5,

Waarom hoort het onderwerp SY hier niet thuis wanneer het eerste bericht expliciet daarover ging?


Uiteraard. Doet u maar rustig verder in dit topic. Geen probleem.

Mvg.
Nonsense is our core business
Avatar gebruiker
Blueflame
Site Admin
 
Berichten: 4139
Geregistreerd: 20 okt 2006, 12:43

Berichtdoor Piet5 » 23 mei 2008, 20:42

Blueflame schreef:
PeterN schreef:Piet5,

Waarom hoort het onderwerp SY hier niet thuis wanneer het eerste bericht expliciet daarover ging?


Uiteraard. Doet u maar rustig verder in dit topic. Geen probleem.

Mvg.


IACSSO is in opspraak gebracht, meer niet, en over SY is er een aparte topic over die specifieke probleem geopend omdat die sekte zichzelf ook in opspraak bracht, wat daar niet weerlegd is. SY is dus fout, tenzij op de aan deze sekte gewijde topic het tegendeel bewezen wordt.

Nu wordt er weer een Roomse priester tegen aan gegooid, terwijl IACSSO een aparte rechtspersoon is.
Wees wijs op je levensreis
Piet5
 
Berichten: 498
Geregistreerd: 14 nov 2006, 13:38
Woonplaats: Leeuwarden

Berichtdoor FURRY » 04 jun 2008, 18:06

Bericht in
De morgen van 6 mei 2008

Voorlopig geen maatregelen tegen adviescentrum sekten

Brussel° Minister Van justitie Jo Vandeurzen CD&V is niet meteen van plan maatregelen te nemen tegen het informatie-en adviescentrum inzaken schadelijke sektarische organisaties-IACSSO-.Het christelijke weekblad Tertio had daarom gevraagd.

Het IACSSO werd eind vorige maand voor de derde keer door het gerecht op de vingers getikt in verband met de meditatiebeweging Sahaja Yoga .Volgens het IACSSO STELT DIE VZW ZICH MISLEIDEND OP EN IS ZE ZELFS RISICOVOL.Volgens de rechter klopt dat niet. Voor Tertio is het daarom een goed moment om te evalueren of het IACSSO in stand moet worden gehouden .
Is het niet zo dat dit centrum, al probeert het zelf het omgekeerde te bewijzen, weinig om handen heeft? Er lopen misschien wel rare vogels rond in dit land ,maar schadelijke sekten blijken niet zo dik gezaaid.De keurige tweejaarlijkse verslagen, de perscommuniqués die vooral de noodzaak van het eigen bestaan onderstrepen, en het nette maar weinig bezochte studiezaaltje overtuigen niet ’’, schrijft Tertio.
Minister Vandeurzen gaat echter niet meteen in op de vraag van het weekblad. Het orgaan functioneert goed , dus zien we geen enkele reden om nu meteen maatregelen te nemen . Maar wij hebben kennis genomen van het artikel en we gaan dat eens rustig bekijken’’, zegt kabinetmedewerkster Lieselot Bleyenberg.
Het IACSSO werd in 1998 opgericht als resultaat van de parlementaire sektecommissie en moet het grote publiek informeren .Voozitter van die commissie was de huidige Open Vld –senator Luc Willems. Hij zegt nog altijd pal achter de werking van het IACSSO te staan. Als het IACSSO buiten zijn wettelijke bevoegdheden is gegaan ,oké , dan moet het daar de volgende keer binnen blijven. Maar afschaffen gaat te ver. Je mag de werking ervan niet zomaar in de grond boren.’’
Willems herinnert er ook aan dat het centrum in 2006 nog een zeer positieve evaluatie kreeg. We kwamen toen juist tot de conclusie dat er meer mensen en middeln moesten komen.’’ Eind dit jaar moet het IACSSO opnieuw een werkingsrapport aan het parlement overhandigen. Een evaluatie volgt begin 2009.(ts)


in verband met de vorige berichten leek het mij nuttig dit bericht volledig weer te geven grt
Avatar gebruiker
FURRY
 
Berichten: 13
Geregistreerd: 28 aug 2007, 23:00
Woonplaats: T'vagevuur (linksboven)

Berichtdoor PeterN » 06 jun 2008, 09:26

Kritisch zijn tov het iacsso is blijkbaar nog een groot taboe.

Dank je om net met hoofdletters te benadrukken wat het iacsso zegt en waardoor het tot drie maal toe door de rechterlijk macht als 'niet objectief' werd bestempeld. (Hoe gaat dat met de pot die de ketel verwijt..)
SY vzw heeft nooit het nut van bestaan van het iacsso in vraag gesteld. Wél diens objectiviteit. En zeker ook die inderdaad zeer positieve evaluatie van 2006, als je weet dat ze toen ook al veroordeeld waren. (http://www.tertio.be/archief/2006/T335/T335-bi1.htm) (neen SY is niet 'geïnfiltreerd' in tertio)
PeterN
 
Berichten: 11
Geregistreerd: 30 apr 2008, 17:21

Berichtdoor Digit » 06 jun 2008, 12:00

Ik denk dat de maatschappij (en dus de politiek) hier de les moet uit trekken dat het Iacsso de middelen moet krijgen om haar noodzakelijke taak naar behoren te kunnen vervullen.

Het is als overheidsdienst moeilijk om met beperkte middelen op te boksen tegen de juridische spitstechnologie waarmee vaak kwaadaardige sekten hun inkomsten trachten veilig te stellen !

Groetjes,

Digit
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

Berichtdoor Piet5 » 06 jun 2008, 20:57

IACSSO is onmisbaar en Sahaya Yoga bewijst niet tegen zijn verlies te kunnen, wat kenmerkend is voor sekten als malafide beterweters.
Wees wijs op je levensreis
Piet5
 
Berichten: 498
Geregistreerd: 14 nov 2006, 13:38
Woonplaats: Leeuwarden

Berichtdoor PeterN » 09 jun 2008, 11:37

Piet,
Je hebt het nog steeds niet begrepen: iacsso is veroordeeld niet SY.
Dit is de sanctie die door de rechter aan iacsso werd opgelegd, niet aan SY vwz; letterlijk uit het vonnis:

"Vooraan in het advies dient te worden opgenomen in drukletters:
Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 29/02/2008 werd de Belgische Staat veroordeeld wegens fouten bij het totstandkomen van het hierna volgende advies van 07/03/2005 over Sahaja Yoga, opgesteld door het Informatie- en Adviescentrum inzake Schadelijke Sektarische Organisaties (I.A.C.S.S.O.), met name kwam dit advies niet met de nodige zorgvuldigheid en fair-play tot stand en werd het gebrekkig gemotiveerd. De integrale versie van dit vonnis is raadpleegbaar op de website van het I.A.C.S.S.O. (www.iacsso.be)."

Gelet op de aard en de omvang van deze veroordeling kan een dwangsom opgelegd worden van om de uitvoering ervan te verzekeren. Deze dwangsom kan in alle redelijkheid bepaald worden op 100,00 per dag (...)

En ook:
Door het advies van iacsso wordt de vsw Sahaja Yoga België (...) geraakt in haar eer en goede naam (...). Door de aangehaalde dubbelzinnigheid van het advies wordt de indruk gewekt als zou zij zich inlaten met schadelijke en strafbare prkatijken.

En, omwille van uitvoerige pogingen om dmv overleg eruit te komen, die allemaal op onwil van het iacsso hebben gestuit:
SY had geen rechtsherstel kunnen bekomen zonder een geding aanhangig te maken


De uitvoering van het vonnis is, tijdelijk, opgeschort omdat het iacsso nog maar eens in beroep is gegaan. Als er hier iemand niet tegen zijn verlies kan (ik zou dat zelf zo niet stellen), dan is het wel het iacsso. Al die rechtszaken zorgen voor een serieuze hap uit het zeer beperkt budget van de vzw. Het kost ook heel wat tijd aan haar vrijwilligers, tijd die ze veel liever aan andere, plezierigere dingen zouden besteden.

SY heeft niets te verbergen, de website www.sahajayoga.be bespreekt heel open alle standpunten. Ook dewelke onterecht voor controverse zorgen: over kinderen, huwelijken, enz. Allemaal zaken waar we als organisatie trots op zijn; niets waarvoor we ons zouden moeten rechtvaardigen!
PeterN
 
Berichten: 11
Geregistreerd: 30 apr 2008, 17:21

Berichtdoor Piet5 » 10 jun 2008, 08:15

Peter, je hebt geen verstand van rechtzaken. Een vonnis zonder sanctie is geen vonnis, maar enkel rechtspraak.
Bovendien bestaat er over die sekte een aparte topic en daar hoor je thuis met de openheid en geslotenheid van Sahajah Yoga en niet hier.
Wees wijs op je levensreis
Piet5
 
Berichten: 498
Geregistreerd: 14 nov 2006, 13:38
Woonplaats: Leeuwarden

Volgende

Keer terug naar Klachtenlijn over sekten of sektarisme - sektenleiders en goeroes

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast