De laatste keuze, geen verzet meer

Einde der tijden, mislukte voorspellingen, Nostradamus, voorspellingen in verschillende culturen, self-fulfilling prophesies, ...

De laatste keuze, geen verzet meer

Berichtdoor Extract » 27 dec 2009, 12:22

Wellicht zal het uitschrijven worden, ken alleen de prijs niet.

Een voorspelling maken is echt niet zo moeilijk en sterk afhankelijk van de gekozen denkpiste, wat letterlijk kan genomen worden. Aangezien de voorbeelden doorgaans ‘te’ eenvoudig zijn, laten we ons er niet door storen maar dat is mi eerder een gevolg van de complexiteit waarin of waarbinnen de eenvoud niet langer gezien wordt. Simplisme en eenvoud zijn dan ook subtiel verschillende dingen. Een praktisch voorbeeld om één en ander te duiden, denkpistes ;

Als we de huidige tendens van een inflatoire economie extreem naar de toekomst zouden projecteren, dan kost een brood van 2 € vandaag tegen het jaar 2500 ongeveer 4.000.000 €. Iedereen kan dit in een rekenblad op minder dan 1 minuut becijferen. Nuchter en rekenkundig vast te stellen. Deze denkpiste volgend doe ik er dus goed aan om vandaag nog opslag aan m’n baas te vragen, liefst zoveel mogelijk opdat ik meer intrest van de bank kan krijgen om deze nakende verhoging van de broodprijs in te dekken, en dat is normaal te noemen binnen het huidige denkpatroon dat we maatschappelijk als ‘best practice’ hebben aanvaard.

Ik overdenk het bovenstaande en zie tegelijkertijd een wereld in crisis, of we deze crisis nu monetair of economisch willen noemen, doet in principe niet ter zake, dat is muggenzifterij en klaroengeschal van het intellectuele brein dat alles wil verklaren en slechts in woorden wil omzetten. Zolang armoede ons deelachtig is, leeft de mensheid in crisis en strijd. Omdat ik besta, kan ik met verschillende gedachten spelen. Ik speel maar wat en kom dan tot het volgende vanuit het voorgaande, laat ons het even evolutie noemen. Simpel of eenvoudig ?

Als een inflatoire economie betekent dat mijn brood in het jaar 2500 ongeveer 4.000.000 € zal kosten, dan resulteert de omgekeerde logica in het tegenovergestelde, dat is op zich logisch. Deze omgekeerde logica is niet, zoals sommigen willen denken door te vervallen in extremisme, de voorbode van hyperinflatie maar slechts de eenvoudige en ware toepassing van economische basisprincipes, deflatie is negatieve inflatie en inflatie is negatieve deflatie, niet meer dan dat. Simpel gesteld en gevolgtrekkend in vergelijking met voorgaande denkpiste, ik hoef m’n baas geen opslag te vragen om tegemoet te komen aan stijgende prijzen, de omgekeerde logica creëert automatisch kapitaal vanuit het bestaande kapitaal dat reeds beschikbaar is. Dit is het, misschien onthutsend, resultaat van de relatieve verbondenheid van alle factoren die we in waarden kunnen omzetten, deze waarde zelf is een gevoelswaarde en afhankelijk van de situatie waarin een mens zich bevindt. Ik heb geen affectie met een Rolls Royce op een onbewoond eiland, ik ben op zoek naar een banaan, in het beste geval een Chiquita.

Als ik persoonlijk mag kiezen, dan kies ik voor de omgekeerde logica aangezien dat me rekenkundig bewijst dat er helemaal geen pensioentekort (om maar iets te noemen) bestaat wanneer we dit ernstig overdenken. Met spijt in het hart stel ik vast dat ik geen keuzes heb en me moet neerleggen bij een systeem dat me gevangen houdt, een systeem dat steeds meer uitsluiting en armoede induceert, slaven van een systeem dat zo complex wordt gemaakt waardoor aan de eenvoud van economie wordt verzaakt. Vandaag de dag hoor ik nog steeds onheilspellende berichten die mijn (en misschien ook het uwe) leven hypothekeren, en dat terwijl de eenvoudige omgekeerde logica mij het tegendeel rekenkundig bewijst, er is geen geldtekort whatsoever. Het maakt me somber en weemoedig, aangezien ik, ondanks de pogingen om tot een ware dialoog te komen, toch geen recht van spreken blijk te hebben, denk ik ernstig na over zelfmoord. Steeds meer lijkt me dit de beste keuze om van deze psychische en economische kwellingen af te komen. Ik denk er over na, niet langer uit wanhoop maar hoop op deze manier niet langer onderhevig te moeten zijn aan deze monetaire dwaasheden, geen scheldwoord maar rekenkundig bewezen zoals aangetoond.

Zeg mij welke keuze ik moet maken aub. Voorspellingen.
Extract
 
Berichten: 260
Geregistreerd: 14 nov 2009, 10:05

Re: De laatste keuze, geen verzet meer

Berichtdoor Extract » 10 jan 2010, 15:09

Stilletjes wel
Ik denk niet dat ze zullen slagen, toch niet in hun eentje op korte termijn. Daarvoor hebben ze niet genoeg macht. De macht is nog altijd in handen van het kapitaal. Te veel kleine kapitalistjes denken zelf rijk te kunnen worden door mee te draaien in het systeem.

Het baart ons grote zorgen, zelfs zodanig dat het heel onze leefwereld letterlijk kan verwoesten, en dat is inclusief die kleine kapitalistjes, zoals je ze noemt. Net daarom hebben we de bank een voorstel gedaan waarop het antwoord nog steeds ontbreekt. Nochtans eenvoudig te begrijpen voor wie bereid is er ook ernstig over na te denken. Als kapitaal het begeerde product geworden is en dat leidt tot een te eenzijdige inflatoire economie, dan kunnen we mits toepassing van z’n tegengestelde (ic deflatie) dat kapitaal (ic getallen op een rekening) vermeerderen zonder dat hiervoor natuurlijke rijkdommen (waartoe het menselijke lichaam ook behoort) onnodig dienen uitgeput te worden. Deze eenvoudige toepassing van een economisch basisprincipe resulteert in het simpele, en misschien ontnuchterende, feit dat iedereen rijker wordt, zonder uitsluiting. Het is dan zelfs zo dat de rijken relatief gezien nog rijker worden, maar tegelijkertijd ook de armen, iedereen wordt dan relatief gezien monetair rijker. Korter gezegd, door de rijken nog meer te geven, kunnen we onze staat van slavernij en gevangenschap afkopen, en dat zonder dat we strijd moeten leveren om anderen hun geld af te nemen, integendeel. En op deze manier kan de verwoesting, omwille van het geld enkel, getransformeerd worden naar een waarlijk duurzame en menswaardige economie. Een bijzonder aandachtspunt hierbij is alert te zijn dat we niet terug hervallen in het systeem dat door de maatregel zelf overstegen wil worden, jammer genoeg zelden begrepen door de hechting aan het systeem zelf. En dat laatste vergt dan een mentaliteitsverandering, een verandering waar men het zo graag over heeft maar op zichzelf niet gunstig stemt door het monetaire systeem te laten zoals het is. En dat is waarlijk een zware domper op het feest dat zich wil ontplooien voor ons allen, zo ook onze schijnbare vijanden worden hiertoe uitgenodigd, zowaar als uitdaging en bedreiging gezien door het wantrouwen en determinisme dat geen progressie toelaat. In het beste geval, en wanneer het rijkelijke wantrouwen zich ontpopt tot z’n wellustige speelsheid en vertrouwen van weleer, hervinden we de rijkdom die in ons allen gelegen is. Een rijkdom die ons ware winst zal opleveren door onze creativiteit ten dienste te stellen van heel de mensheid, niet langer gedreven door de winsthypnose die mens en wereld verder uitholt en op zich deze corrigerende en hoopvolle maatregelen noodzakelijk maakt. De bank reageert echter niet, zelfs niet wanneer we dit toelichten vanuit een integraal psychologische visie. En zonder enig antwoord kunnen we slechts twijfelen en gissen of hun doelstelling nu wel of niet oprecht is. We zijn steeds bereid tot een oprechte samenwerking en dialoog, het ontbreken van deze dialoog stemt ons droevig, en soms ook kwaad gezien de ellende die we nu maatschappelijk moeten dragen. We vinden nu onze rust in de wetenschap dat we toch maar kiekens zijn, slachtvee dat geofferd kan worden en bedolven wordt onder de oppervlakkigheid die alle diepgang op een flagrante manier mist. Vaarwel evolutiepsychologie, onzin voor dromers wiens hoop en dromen aan diggelen worden geslagen door niet in te zien dat we een bende kiekens zijn, de wereld is een grabbelton tot zolang de voorraad strekt, het hart weent, grote uitverkoop der mensheid alsof het solden is.
Extract
 
Berichten: 260
Geregistreerd: 14 nov 2009, 10:05

Re: De laatste keuze, geen verzet meer

Berichtdoor Mees » 10 jan 2010, 20:56

Men kan uitbuiting verwerpelijk vinden maar volgens mij is dat gewoon basic aan ieder levend wezen. De evolutie gebiedt de betere, slimmere, sterkere om de mindere, dommere en zwakkere te gebruiken. Moreel gezien kan je dat 'misbruiken' noemen maar evolutionair gezien is het gewoon 'gebruiken' en is het iets wat zo oud is als het leven zelf, erger zelfs... zonder dat is leven ondenkbaar. Ik acht de kans dat het ooit zal veranderen niet van deze wereld.
Irreverence is the champion of liberty and its only true defence (Mark Twain)
Avatar gebruiker
Mees
 
Berichten: 1681
Geregistreerd: 07 jan 2009, 17:49

Re: De laatste keuze, geen verzet meer

Berichtdoor Extract » 14 jan 2010, 19:57

Men kan uitbuiting verwerpelijk vinden maar volgens mij is dat gewoon basic aan ieder levend wezen. De evolutie gebiedt de betere, slimmere, sterkere om de mindere, dommere en zwakkere te gebruiken. Moreel gezien kan je dat 'misbruiken' noemen maar evolutionair gezien is het gewoon 'gebruiken' en is het iets wat zo oud is als het leven zelf, erger zelfs... zonder dat is leven ondenkbaar. Ik acht de kans dat het ooit zal veranderen niet van deze wereld.

Lijkt in deze wereld inderdaad zo te zijn, er wordt nog slechts gerekend hoe men de vijand kan uitschakelen. Dat er een ‘economische’ crisis ontstaat op basis van rekenkundige onwaarheden, valt dan minder op omdat we volledig geconsumeerd worden door de strijd zelf. We zullen de reactie afwachten, in het beste geval mondt het niet uit in revolutie en oorlog, toch zijn we nu net daar goed mee bezig. Dank voor de reactie, het geeft ons rust dat het niet anders kan.
Extract
 
Berichten: 260
Geregistreerd: 14 nov 2009, 10:05

Re: De laatste keuze, geen verzet meer

Berichtdoor Extract » 15 jan 2010, 07:50

We weten wel dat we domme kiekens zijn, iedereen heeft je heel goed begrepen, waarlijk dank. Onze creativiteit ligt niet in het feit van hoe we aan geld geraken door het van anderen te ontnemen, dat is een uiting van economische en menselijke inflatie, gestart vanuit een positief groeiperspectief in functie van onze materiële rijkdom, op zich geen probleem daarmee. Maar, zoals je ons zo dadelijk gaat uitleggen, kan dat wat initieel positief is ook z’n ziekelijke vormen aannemen door op een flagrante manier het breekpunt inzake natuurlijke behoeftebevrediging te missen als gevolg van de hechtingen die tot de grootste verwoestingen kan leiden, de dialectiek van vooruitgang zoals omschreven door waarachtige economen. En net omwille van de ontstane verstarring zoals het zich thans uit in zijn meest glorieuze en pijnlijke vorm, gebruiken we onze creativiteit om op zich de tragische absurditeit van deze ‘economische’ dwalingen te duiden, en dat middels toepassing van de eenvoudig omgekeerde logica volgens economische basisprincipes, niet meer dan dat. Je wil vervolgens spreken over denkkaders maar het siert je dat je ons als domme kiekens wil percipiëren, dat er vervolgens niet anders meer mogelijk is dan de aanname dat het altijd zo zal zijn, betekent op zich de totale ontkenning van de evolutiepsychologie waar je graag mee dweept maar ons blijkbaar niet wil toelichten hoe deze dynamiek werkt. Wij, de domme kiekens, zijn volledig afhankelijk van jouw welwillendheid en bereidheid om je wetenschapsweten te delen, net zoals alle kennis denkbeeldig is maar daarom niet onbruikbaar. Zeg nu zelf, op een bierviltje geven we je het rekenkundige bewijs dat het economische dwaasheid betreft, vervolgens zeg je dat wij domme kiekens zijn die niets van economie begrijpen. Uiteraard, je wil liever mensen misleiden met je monetaire waanzinnigheden om je vervolgens te verrijken door stellingen die volledig gedreven zijn door wanhoop en angst, de creatie is dan ook een wereld waarbinnen men zegt iets van economie te begrijpen en er toch in slaagt een economische crisis te lanceren. En zeg aub geen banaan tegen een chiquita, anders zou het een monetaire crisis zijn, een crisis van economische onkunde of de totale en flagrante ontkenning van het menselijke ontwikkelingspotentieel. We kennen je antwoord al wel, doe geen moeite, wij zijn de kiekens, mensen van het volk die beter niet gestudeerd hadden. Onderwijs baat echt niets, alsof er geen boek geschreven werd gaat de tragedie gewoon verder. Mensen worden geraakt in het diepste van hun integriteit en menszijn, over economie kennen ze wel alles, kluchtzangers der rekenkundige onwaarheden. Collectieve zelfmoord, inmiddels 2010.
Extract
 
Berichten: 260
Geregistreerd: 14 nov 2009, 10:05

Re: De laatste keuze, geen verzet meer

Berichtdoor Mees » 15 jan 2010, 09:04

Ach wat voelt het toch lekker om zich even met veel mooie woorden lyrisch uit te drukken. Iemand zou begot kunnen denken dat we toch slimmer zijn dan domme kiekens :-) .

Op zich is het heel simpel: de mens is het slimste dier op aarde (of dit veel zegt over de mens of meer over de dieren, laat ik aan jou over). Hoewel het een dier is, is het geen kieken. Het is dus zeker geen dom kieken.

Of we nu wel of niet gestudeerd hebben, of we nu wel of niet slim zijn, of we nu wel of niet eender wat doen of laten ... bottomline zal altijd zijn dat persoon A persoon B gebruikt. Jij ook. Jij gebruikt anderen en je wordt gebruikt door nog anderen.

Maar wat we ook mogen zijn, studeren en leren is essentieel. Het is ons talent en onze toekomst. Dat dit gebeurt met vallen en opstaan is niet meer dan normaal.

Ik heb geen bezwaar tegen zelfmoord. Wie het niet bevalt, is vrij te gaan. Maar zelf geniet ik van het leven in al zijn absurditeit en net die absurditeit maakt me uitermate gelukkig (want het moet niet, het kan gewoon).
Irreverence is the champion of liberty and its only true defence (Mark Twain)
Avatar gebruiker
Mees
 
Berichten: 1681
Geregistreerd: 07 jan 2009, 17:49

Re: De laatste keuze, geen verzet meer

Berichtdoor Extract » 15 jan 2010, 20:25

Op zich is het heel simpel: de mens is het slimste dier op aarde (of dit veel zegt over de mens of meer over de dieren, laat ik aan jou over). Hoewel het een dier is, is het geen kieken. Het is dus zeker geen dom kieken. Of we nu wel of niet gestudeerd hebben, of we nu wel of niet slim zijn, of we nu wel of niet eender wat doen of laten ... bottomline zal altijd zijn dat persoon A persoon B gebruikt. Jij ook. Jij gebruikt anderen en je wordt gebruikt door nog anderen. Maar wat we ook mogen zijn, studeren en leren is essentieel. Het is ons talent en onze toekomst. Dat dit gebeurt met vallen en opstaan is niet meer dan normaal.

Tragisch jammer, dat is een feit. En we weten wel hoe dat komt maar dat maakt de tragedie nog dramatischer. Niet veel woorden resten nog.
Extract
 
Berichten: 260
Geregistreerd: 14 nov 2009, 10:05

Re: De laatste keuze, geen verzet meer

Berichtdoor Mees » 15 jan 2010, 20:51

Wat is er jammer? Je bent een exclusief product van een miljoenen jaren lange evolutie. Dat is geen tragedie maar adembenemende absurde komedie waarin de zintuigen als drugs onze hersenen prikkelen. Van alle gigazillion mogelijkheden heb net jij de jackpot gewonnen en je bent nog niet tevreden?
Irreverence is the champion of liberty and its only true defence (Mark Twain)
Avatar gebruiker
Mees
 
Berichten: 1681
Geregistreerd: 07 jan 2009, 17:49

Re: De laatste keuze, geen verzet meer

Berichtdoor Extract » 15 jan 2010, 21:53

Wat is er jammer? Je bent een exclusief product van een miljoenen jaren lange evolutie. Dat is geen tragedie maar adembenemende absurde komedie waarin de zintuigen als drugs onze hersenen prikkelen. Van alle gigazillion mogelijkheden heb net jij de jackpot gewonnen en je bent nog niet tevreden?

Sorry, wakker worden in de waanzin van het leven is nu niet bepaald een pretje, miljoenen worden rekenkundige onwaarheden verkondigt en men staat erbij en kijkt ernaar. Is dat nu echt het resultaat van de evolutie of slechts zinsverbijstering ? Ons pleidooi om onderwijs af te schaffen blijft van kracht, en liefst zo snel mogelijk.
Extract
 
Berichten: 260
Geregistreerd: 14 nov 2009, 10:05

Re: De laatste keuze, geen verzet meer

Berichtdoor Mees » 16 jan 2010, 14:58

Dat men aan miljoenen rekenkundige onwaarheden verkondigt is toch ondergeschikt aan de god/hemelleugens die men aan miljarden verkondigt? Enerzijds is de mens een geboren leugenaar/bedrieger en anderzijds wil de mens bedrogen worden.

Hoe graag we onszelf als onbaatzuchtig, goedaardig, verstandig en ethisch afschilderen (dat zijn pas leugens of noem het zelfbedrog voor mijn part), het verandert niets aan onze ware aard: de mens is een roofdier. En ik zie niet in dat dat snel zal veranderen. Je eet om niet geëten te worden.

Persoonlijk vind ik de waanzin van het leven net wel een pretje, ik geniet er immens van.

Als je je plaats kent en aanvaardt (als mens dan) dan is het leven leuk. Als je je beter wil voordoen dan wat je werkelijk bent (als mens dan) dan leidt dat onvermijdelijk tot teleurstellingen en zal je je ongelukkig voelen.

Als je als tamelijk gezonde knul kan stellen dat je blank bent (je wordt niet gediscrimineerd) en in een van de welvarendste landen ter wereld leeft (je bent vergeleken met de meeste mensen echt rijk) dan heb je wat je korte leven betreft de jackpot gewonnen. Als dat nog niet genoeg is, dan zal niets ooit genoeg zijn. Maar dan ben jij het probleem en niet de anderen.
Irreverence is the champion of liberty and its only true defence (Mark Twain)
Avatar gebruiker
Mees
 
Berichten: 1681
Geregistreerd: 07 jan 2009, 17:49

Re: De laatste keuze, geen verzet meer

Berichtdoor Planoudes » 16 jan 2010, 15:13

Kierkegaard, en later Camus, heeft daar het een en ander over geschreven. Kierkegaard in zijn boek De ziekte totterdood. Heel kort samengevat zien ze drie mogelijkheden om met absurdisme om te gaan:

    - Fysische zelfmoord. Nogal lullig, want het biedt natuurlijk geen oplossing, enkel een ontsnappen.
    - Religie. Nog lulliger, want religie biedt niet alleen geen oplossing, maar is ook het einde van het denken. Camus spreekt van zelfmoord in filosofische zin.
    - Accepteren. En vooral zelf naar zingeving zoeken en werken. De moeilijkste optie, niet alleen inhoudelijk emotioneel en intellectueel, maar vooral omdat het oneindig veel meer inspanning vergt dan de eerste twee strategieën, die uiteindelijk laffe gemakkelijkheidoplossingen zijn.

Camus heeft daar wel mooie literatuur over geschreven, uiteraard geen gemakkelijke kost. L'étranger is het bekendst. Verfilmd door Visconti.
Het is trouwens geen toeval dat religie zich met alle macht tegen de twee concurrerende strategieën verzet.
Tantum religio potuit suadere malorum
http://atheistmovies.blogspot.com/
Avatar gebruiker
Planoudes
 
Berichten: 1760
Geregistreerd: 02 sep 2009, 16:52

Re: De laatste keuze, geen verzet meer

Berichtdoor Extract » 16 jan 2010, 17:00

Probeer eens te roepen in de woestijn want in die universiteit van je zal je weinig gehoor vinden, die ervaring delen we met je.

Ja, dat is wat ik eerder zei, je kan iedereen aan het werk houden door ze een bezem te geven en de woestijn te laten schoonvegen, het getuigt geenszins van economisch inzicht, noch van enige creativiteit, tenzij die creativiteit gedreven door winsthonger zoals economie inmiddels verworden is tot een uit de hand gelopen monopolyspel. De maatschappelijke conditionering stelt vervolgens dat het normaal is waardoor we niet beter weten dan hetzelfde spel te bekrachtigen en er nog meer stof op ons hoofd terecht komt, dat depressie vervolgens DE ziekte van de 21ste eeuw wordt is dan ook zeer begrijpelijk.

Alle helder en waar economisch denken wordt hierdoor naar de achtergrond verdreven om vervolgens tot de schijnbaar waarachtige conclusie te komen dat we hier op het forum allen domme kiekens zijn. Je geeft hiermee een mooie getuigenis van waarom we in deze troosteloze en uiterst penibele situatie zijn beland, en wat erger is, waarom er ook geen progressie geboekt wordt. De evolutiepsychologie leidt ons langs het spoor van groei, de stelling dat we volgens jou kiekens zonder kop zouden zijn moge dan wel een deel van dit proces zijn, de onmacht die we onder druk van virtuele geldstromen ervaren verwijst alle nobele werken omtrent diezelfde evolutiepsychologie naar de verdoemenis, de wensdroom die in ons allen gelegen ligt wordt hiermee aan diggelen geslagen en daar help je gretig aan mee door in je archaïsche denkkader te blijven hangen, schorremorrend. Je optreden is dan ook niet onopgemerkt voorbij gegaan, mensen zien nu pas hoe destructief je bent en geen progressieve dialoog toelaat. Je wenst alles plat te slaan waardoor je betoog nog platter wordt dan het platste nihilisme, leegheid van waaruit de volheid verdwenen is, het onwaarschijnlijke geschiedt in het hoofd van de intellectualist die zich nog enkel weet te redden door gebruik van dure woorden, woorden die de oppervlakkigheid vullen en de diepte van waaruit ze verschijnen naar het land der fabelen verwijst, de fabelen die zich dan vanuit diezelfde diepte ontvouwen verworden tot economische waanzinnigheid door de bevolking te misleiden met rekenkundige onwaarheden en dat zal ons blijven teisteren tot ook dat doorzien wordt en de mens terug zijn rechtmatige plaats vindt, zoals het in een ware economie betaamt. Je ontkenning ervan spreekt doekdelen, toch pretendeer je iets van economie te kennen ? Laat ons aub niet lachen !!!!!!

En al wie anders zegt is in jouw ogen een dom kieken en een dwaas, zelfs wat ware economen je trachten te vertellen, ook die zijn inmiddels tot dwazen en achterlijken gepromoveerd, hilarisch is niet het juiste woord om je verstarring te beschrijven. Beste, neem het van ons aan, we hebben diep en diep medelijden met je !!!!! Alles wat je medemens betreft moet er aan geloven en je tracht je te verheffen boven het gespuis zoals het in je perceptie ligt, niets anders dan jezelf is belangrijk en niemand, maar dan ook werkelijk niemand, is in staat om nog enig denkvermogen te ontwikkelen door het zwaard dat je hier hanteert. Dat mensen, niet enkel ik, je hier zachtjes op willen wijzen, dat zie je langs geen kanten meer door het gemis aan diepgang, zo ook een troosteloos gemis aan economisch en menselijk inzicht. Lees maar na in de evolutiepsychologie waar je zo met dweept maar tegelijkertijd plat wil slaan vanuit het determinisme dat je rijk is.

En het goede nieuws is dat je dan toch de rekenkundige onwaarheden van onze huidige ‘economen’ bevestigt, dat siert je dan wel, waarlijk. Het is natuurlijk, en dat weten we inmiddels ook wel, bijzonder lastig om rekenkundige bewijzen te ontkrachten, al wie dat tracht te doen zou zich best aanbieden bij de eerstvolgende cursus rekenen, graad 1ste kleuterklas !!!! En hier staan we nu, we weten met een wiskundig bewezen zekerheid dat we slachtoffer zijn van economische misleidingen, toch, en dat ondanks al het nobele studiewerk dat hierover rapporteert, gaat politiek netjes verder met een beleid dat enkel de malaise op de spits zal drijven. Bestaat er dan nog wel zoiets als een geweten en menselijke gevoelens of zijn we inmiddels dan toch verworden tot machines die nog slechts elkaar kunnen vernietigen vanuit de frustraties die het gevolgde traject opwekken, steeds meer, enerzijds zich uitend in depressie, anderzijds in agressie.

Wel, doe gewoon verder, mensen hebben er heel wat aan om je aan het werk te zien, jammer genoeg, en dat menen we oprecht, blijk je helemaal niet door te hebben dat je een prachtvoorbeeld bent waarom de malaise blijft aanhouden. Met de verheerlijking van het kippenverstand en de intensifiëring van egocentrisme onder het mom van bewustzijnsverruiming en bijhorende integrale visie zal dat beslist niet lukken, groot gelijk. En zie nu, een monetaire crisis !!!!!

Negeer maar, zo kennen we je inmiddels. Proficiat !!!!!!
Extract
 
Berichten: 260
Geregistreerd: 14 nov 2009, 10:05

Re: De laatste keuze, geen verzet meer

Berichtdoor Extract » 16 jan 2010, 17:08

Persoonlijk vind ik de waanzin van het leven net wel een pretje, ik geniet er immens van.

M’n zoon heeft net zelfmoord gepleegd omdat hij deze waanzin kotsbeu was. Ik kan hem echt geen ongelijk geven, na 20 jaar loyale arbeid bij Opel Antwerpen wordt ik uitgespuwd als een stuk vuil waardoor ik tot hetzelfde besluit kom als minst schadelijk voor de omgeving. Heel prettig, die waanzin, waarlijk !!!! Toch dank voor de pogingen, gewaardeerd.

En maar vergaderen over armoede natuurlijk, ook dat.
Extract
 
Berichten: 260
Geregistreerd: 14 nov 2009, 10:05

Re: De laatste keuze, geen verzet meer

Berichtdoor Lorre » 16 jan 2010, 17:30

Beste Extract,

mijn oprecht medeleven met het verlies van uw zoon.
Ik vind het heel jammer dat u werkloos bent

Hebt u professionele hulp gezocht?
Avatar gebruiker
Lorre
 
Berichten: 341
Geregistreerd: 31 aug 2009, 14:18

Re: De laatste keuze, geen verzet meer

Berichtdoor Heeck » 16 jan 2010, 18:24

Extract,

Taaiheid, want er zitten uiterst smerige uithoeken aan deze "keurig" georganiseerde samenleving.
Op het moment dat je in de hoek zit waar niemand de klappen opvangt die je daardoor te verduren krijgt is dat extra zuur.
Uit mijn omgeving, van iemand die ik echt kende -geen verhaaltje dus-, weet ik ook zo een schrijnende maar goed indenkbare zelfmoord.
Zo een samenleving een pretje kunnen vinden is dan erg ver voorbij de horizon.

Roeland
Begrip is een waan met een warm gevoel, dus MIJDT SPIJT.
www.edge.org
Avatar gebruiker
Heeck
 
Berichten: 6546
Geregistreerd: 20 okt 2006, 22:09
Woonplaats: Leeuwarden

Re: De laatste keuze, geen verzet meer

Berichtdoor Mees » 16 jan 2010, 18:32

Je hebt ook mijn diep medeleven Extract.

Als werkkracht (-tuig) ben je nuttig tot je niet meer nuttig bent. Het is een waan (zij het dan een lekkere... waaraan ik me soms ook bezondig) om te denken dat je meer bent en het is inderdaad zeer ontnuchterend om te ontwaken uit dergelijke roes. Het mooie wereldbeeld dat ons voorgehouden wordt, bestaat enkel in boeken, op tv en in de geest van bevoordeelde personen.

We hebben 5000 goden herleid tot één enkele (zij het dan weer een fake) maar ondanks alle mooie intenties, boeken en streven naar beter staan we, als het er echt op aankomt, vandaag net zo ver als 10.000 jaar geleden. Eten of geëten worden. Je mag het niet leuk vinden en het is ook niet leuk, maar het is wel de realiteit.

Maar ik, en zo ben ik dan weer, aanvaard wat ik ben en aanvaard de absuridteit van ons bestaan. Als ik er dan toch ben, kan ik er best op mijn manier en binnen mijn mogelijkheden zo veel mogelijk van genieten.

IK ben het wel met Lorre eens, je hebt hulp nodig. Jouw en mijn sterkte (die van de kleine mens) is dat je niet alleen hoeft te staan (als je dat wenst) want we zijn met velen.
Irreverence is the champion of liberty and its only true defence (Mark Twain)
Avatar gebruiker
Mees
 
Berichten: 1681
Geregistreerd: 07 jan 2009, 17:49

Re: De laatste keuze, geen verzet meer

Berichtdoor Planoudes » 16 jan 2010, 18:47

Ja. Verschrikkelijk natuurlijk.
Extract, aanvaard dat je nu heel erg lijdt, het zou abnormaal en bijzonder zorgwekkend zijn als dat niet zo was.
Geef jezelf vooral ook genoeg tijd. Neem nu geen radicale beslissingen, zoek eerst professionele hulp om alle opties uit te zoeken. Je kunt dan nog vanalles beslissen.
Tantum religio potuit suadere malorum
http://atheistmovies.blogspot.com/
Avatar gebruiker
Planoudes
 
Berichten: 1760
Geregistreerd: 02 sep 2009, 16:52

Re: De laatste keuze, geen verzet meer

Berichtdoor Extract » 18 jan 2010, 09:00

Hebt u professionele hulp gezocht?

Hebben politiek aangeschreven op basis van bvb het onderstaande, en nog veel meer

Dit is een onthutsende gedachte. We zijn compleet afhankelijk van de commerciële banken. Elke dollar die we in circulatie hebben moet geleend worden, zowel cash als krediet. Als de banken volop kunstmatig geld creëren leven we in voorspoed, zoniet dan is het bittere armoe. We zijn absoluut zonder permanent geldsysteem. Als men het complete plaatje doorziet, is de tragische absurditeit van onze hopeloze positie haast ongelooflijk, maar toch waar. Het is een hoogst belangrijk onderwerp waar intelligente mensen onderzoek naar zouden moeten doen en over na zouden moeten denken. Het is zelfs zo belangrijk dat onze huidige beschaving in elkaar kan storten, tenzij dit alom bekend raakt en begrepen wordt, en we er snel iets aan doen.”

Robert H. Hemphill, voormalig Credit Manager van de Federal Reserve Bank, Atlanta, Georgia

Niet enkel ik ben het slachtoffer, toch weigert men elke constructieve dialoog hieromtrent. Waarom zou ik dan nog ‘profesionele’ hulp zoeken ? Is het niet schrijnend dat de bevolking genegeerd wordt en allerhande economische onzin wordt opgesolferd ? Waarom dan nog verder leven, wat heeft het nog vooor nut ? Ontroostbaar het menselijke hart. Blijkbaar is het mijn grootste fout geweest een boek te lezen, hoe meer ik dat doe hoe meer zelfmoord me als de beste keuze lijkt gezien de onwaarschijnlijke foltering van miljoenen lichamen om op zich redelijk absurde redenen.
Extract
 
Berichten: 260
Geregistreerd: 14 nov 2009, 10:05

Re: De laatste keuze, geen verzet meer

Berichtdoor Planoudes » 18 jan 2010, 09:14

Ik begrijp niet goed wat het probleem is als banken geld creëren, dat is toch de spil van de economie? Of lees ik hier een pleidooi om terug te keren naar Bretton Woods? We weten allemaal waar dat toe geleid heeft.
Daarnaast moet je ook maar eens nadenken wat er met een land als België en zijn munt gebeurd zou zijn als we niet onder de paraplu van de Euro hadden gezeten (hoogstwaarschijnlijk 30% devaluatie of meer) én als de regering de banken niet was bijgesprongen (zoals in 1929 toen ze gewoon liet betijen). Er is veel slechts gebeurd, maar er is ook veel waar we blij om mogen zijn.

Ik denk dat het weinig zin heeft in angst te leven voor allerlei rampscenario's. Er is veel waar je bang voor kunt zijn (Olduvai, nucleaire winter, millenniumbug, noem maar op). Angst is een slechte raadgever, problemen los je op met je verstand. Wat kan de broodprijs in 2500 ons in godsnaam schelen?
Tantum religio potuit suadere malorum
http://atheistmovies.blogspot.com/
Avatar gebruiker
Planoudes
 
Berichten: 1760
Geregistreerd: 02 sep 2009, 16:52

Re: De laatste keuze, geen verzet meer

Berichtdoor LordDragon » 18 jan 2010, 17:22

Waarom dan nog verder leven, wat heeft het nog vooor nut ? Ontroostbaar het menselijke hart. Blijkbaar is het mijn grootste fout geweest een boek te lezen, hoe meer ik dat doe hoe meer zelfmoord me als de beste keuze lijkt gezien de onwaarschijnlijke foltering van miljoenen lichamen om op zich redelijk absurde redenen.


Allereerst mijn medeleven voor je zoon. Maar als je er zelf zo over begint te denken zou ik toch eens wat hulp zoeken, een goed gesprek kan al veel helpen. Zoek de deugd van het leven in de kleine dingen. Ik ben ook ontslagen een jaar of twee geleden op een grote autofabriek. Mijn leven is er niet door naar de kloten hoor, ik ben terug beginnen schilderen, leef nu een heel pak goedkoper dan vroeger en heb een parttime nu bij de gemeente.

poging tot opfleuren :)

http://www.youtube.com/watch?v=FVgFpNo1C6U

J’ai longtemps cru que profiter de la vie
Revenait à en jouir sans répit
Mais à trop vouloir courir de plaisir en plaisir
On se retrouve avec l’envie de vomir

Heureusement j’ai trouvé la solution
En cessant de me poser trop de questions
Je prends la vie comme elle vient
Depuis elle me le rend bien
Je profite des joies simples au quotidien

Au p’tit bonheur, je trace mon chemin
Au p’tit bonheur, je crois que tout ira bien

Oh bien sûr ce n’est pas révolutionnaire
Mais si ça peut éviter des crises de nerfs
Je fais passer le message :
Libérez-vous de vos cages
N’attendez pas que quelqu’un d’autre soulage

Au p’tit bonheur, je trace mon chemin
Au p’tit bonheur, je crois que tout ira bien

Même si je n’vous promets pas le paradis
En vivant au jour le jour je vous le dis
Vous éviterez peut-être un infar
Essayez donc un peu pour voir
Ayez confiance en vous, cessez d’broyer du noir

Au p’tit bonheur, je trace mon chemin
Au p’tit bonheur, je crois que tout ira bien

Je sais la route est parfois dur
Mais les cailloux dans tes chaussures
Personne ne t’oblige à les garder
Fais donc une pause, n’aie pas peur de tarder
La vie n’est pas une course il faut y aller

Au p’tit bonheur, je trace mon chemin
Au p’tit bonheur, je crois que tout ira bien

Au p’tit bonheur, je trace mon chemin
Au p’tit bonheur, je crois que tout ira bien


Veel sterkte, MVG, LD.
Fear is the mindkiller.
Avatar gebruiker
LordDragon
 
Berichten: 587
Geregistreerd: 11 nov 2008, 17:22
Woonplaats: oost-vlaanderen

Re: De laatste keuze, geen verzet meer

Berichtdoor Extract » 18 jan 2010, 23:14

Ik begrijp niet goed wat het probleem is als banken geld creëren, dat is toch de spil van de economie? Of lees ik hier een pleidooi om terug te keren naar Bretton Woods? We weten allemaal waar dat toe geleid heeft. Daarnaast moet je ook maar eens nadenken wat er met een land als België en zijn munt gebeurd zou zijn als we niet onder de paraplu van de Euro hadden gezeten (hoogstwaarschijnlijk 30% devaluatie of meer) én als de regering de banken niet was bijgesprongen (zoals in 1929 toen ze gewoon liet betijen). Er is veel slechts gebeurd, maar er is ook veel waar we blij om mogen zijn. Ik denk dat het weinig zin heeft in angst te leven voor allerlei rampscenario's. Er is veel waar je bang voor kunt zijn (Olduvai, nucleaire winter, millenniumbug, noem maar op). Angst is een slechte raadgever, problemen los je op met je verstand. Wat kan de broodprijs in 2500 ons in godsnaam schelen?

Weinig zin om in angst te leven ? Weet je, in het jaar 2500 zal een brood ongevraar 4.000.000 € kosten, reken maar na. Het inflatoire denken kent blijkbaar geen grenzen, mensen doen hierover studies maar dat wordt netjes genegeerd, weten we. Maar dat maakt allemaal niets uit en is ook niet van belang, ik mag nu m’n huis verkopen omwille van die economische waanzin. Angst is een slechte raadgever ? Heb zelfs die angst niet meer nodig, het leven is gewoon zinloos en de reden waarom dat zo is, is nog zinlozer, monetaire dwazen !!!!! Wel, ze krijgen wat ze willen, voor mij hoeft het niet meer. Ik hoop dat ze er blij mee zijn. De spil van ecnomie ? De spil van pure onmenselijkheid, heb ik dat gevraagd misschien ? Heb ik ze iets misdaan misschien ? Als dat zo is, dat ze me het dan uitleggen maar dat doen ze niet, ik ben gewoon een stuk vuil, geen mens.
Laatst bijgewerkt door Extract op 18 jan 2010, 23:27, in totaal 1 keer bewerkt.
Extract
 
Berichten: 260
Geregistreerd: 14 nov 2009, 10:05

Re: De laatste keuze, geen verzet meer

Berichtdoor Extract » 18 jan 2010, 23:26

Allereerst mijn medeleven voor je zoon. Maar als je er zelf zo over begint te denken zou ik toch eens wat hulp zoeken, een goed gesprek kan al veel helpen. Zoek de deugd van het leven in de kleine dingen. Ik ben ook ontslagen een jaar of twee geleden op een grote autofabriek. Mijn leven is er niet door naar de kloten hoor, ik ben terug beginnen schilderen, leef nu een heel pak goedkoper dan vroeger en heb een parttime nu bij de gemeente.

Ken die verhaaltjes, allemaal gelezen en in het kleinste kan je de oneindigheid ontdekken, zeggen ze. Zeer mooi en nobel, voor de rest is deze psychische en fysieke kwelling voor mij echt niet meer nodig. Het is nu niet omdat ik een boer ben dat ik niet zelf meer kan nadenken, die tijden zijn voorbij. Althans, dat is wat ik ooit dacht, de praktijk is totaal anders, mensen zijn helemaal niet belangrijk in deze wereld, het gaat om een stuk papier, zo blijkt. Alle studies ten spijt, waarom verbranden ze al die boekjes niet, toch maar bladvulling ? Misschien vind ik deugd in de dood, alles beter dan dit onmenswaardig bestaan, zoveel is zeker. Moet ik nu troost vinden in het feit dat ik niet de enige ben misschien ? Tesamen depressief, dat noemen we tegenwoordig verdraagzaamheid, laat het maar zo, in die verhaaltjes geloof ik al lang niet meer, heb genoeg gezien en ervaren.
Extract
 
Berichten: 260
Geregistreerd: 14 nov 2009, 10:05


Re: De laatste keuze, geen verzet meer

Berichtdoor marcdep » 19 jan 2010, 08:05

Wat voor zin heeft het om te lullen over economie.
leef gewoon, probeer gelukkig te zijn met wat je hebt. De één is rijk, een ander is arm en toch kunnen beiden even gelukkig zijn.
Als je na 20 jaar uitgespuwd wordt door je baas, dan heb je weer een ander leven voor je.
Maak er iets van.
Wat kan mij het schelen hoeveel een brood zal kosten in 2500.
Toen ik mijn echtgenote drie jaar terug verloor wegens kanker, had mijn leven toen ook geen zin meer.
maar wat moest ik?
Tegen de muur lopen, me verzuipen in alcohol? Me van het leven benemen?
In mijn loopbaan heb ik mij financieel onafhankelijk gemaakt. Wel ik ben er vet mee.
Mijn enige zin in mijn leven zijn mijn kinderen en kleinkinderen.
Veel lotsgnoten beginnen een nieuwe relatie, zijn opnieuw gelukkig.
Ik niet meer, maar ik zal me heus niet druk maken over onze economie of de werking van de banken.
Het zal me worst wezen.

Kijk maar wat er gebeurt in Haiti en wij zouden als Belgen ons zorgen moeten maken over de broodprijs in 2500.
Laat me niet lachen.
Wat uw zelfmoordneigingen betreft.
Wie gaat u hierdoor gelukkig maken? Zeker uw vrouw niet of uw vrienden.
Probeer gewoon te leven en zoek verdomme hulp.
En hou op met over de economie te spreken, het lost niets op.
Geld en geluk zijn geen synoniemen.
marcdep
 
Berichten: 862
Geregistreerd: 15 nov 2006, 09:50

Re: De laatste keuze, geen verzet meer

Berichtdoor Extract » 19 jan 2010, 08:21

Voor een deel memoriseren we onze vorige gedachten, maar er is meer dan associaties: tijdens een brainstorming komen er soms nieuwe gedachten boven die geen van de deelnemers ooit heeft gehad. Hoe kan het dat precies die oplossingen "te binnen schieten" die met het onderwerp te maken hebben?

Progressie in de maak, ‘nieuwe’ gedachten worden ons geboden naarmate de evolutie vordert en dat maakt de wereld steeds complexer, zo ook zullen ‘nieuwe’ gedachten heel wat verzet dienen te trotseren van doorgaans (en op het moment wanneer ze zich uiten) achterhaalde of niet aangepaste denkvormen. Veel van onze wereldse problemen zijn afgeleiden die ons letterlijk consumeren, door een gemis aan diepte zien we niet steeds de oorsprong ervan en dan blijft het zoeken naar oplossingen binnen hetzelfde denkkader dan waaruit ze ontstaan, het zgn kippenbrein van onze huidige politiekers. En op die manier is het logische resultaat een economische crisis die slechts dan kan bestaan wanneer economie niet begrepen wordt, niet anders. Deze crisis is dan ook het resultaat van onze manier van denken en wanneer dat denken doorzien wordt, zien we ook dat er objectief rekenkundig geen geldprobleem kan zijn. Verstarring en onmacht vis à vis deze economische kwellingen die de naam waanzin waardig zijn, kan ertoe leiden dat we ons verschuilen in ons kippenbrein, om vervolgens te denken dat er niets anders bestaat en het altijd zo geweest is en zal blijven. Alle verdere dialoog met een dergelijk narcistisch egocentrisme is gedoemd om te mislukken tot het verzet van het ego dat er slachtoffer van is zichzelf doorziet. In een eerste fase zal elke verwijzing hiernaar ontkend worden, de drang naar vernietiging van diezelfde ‘nieuwe’ gedachten wordt hiermee groter, het opgeblazen ego voelt aan dat er iets niet begrepen wordt en tracht zich te redden door de onderdrukking van z’n medemens, alle middelen zijn daarbij goed zolang de eigengereide conditionering maar niet tot de essentie moet komen, er is nog slechts schermen en dwalen, doelloos en troosteloos. De oplossingen liggen op tafel, de psychische en fysieke kwellingen gaan verder, zoekend naar de verlossing ervan maar net gemist of in alle talen ontkend en genegeerd.
Extract
 
Berichten: 260
Geregistreerd: 14 nov 2009, 10:05

Re: De laatste keuze, geen verzet meer

Berichtdoor Extract » 19 jan 2010, 08:27

En hou op met over de economie te spreken, het lost niets op.

Dit veronderstelt dat economie begrepen wordt, jammerlijk tragisch mogen we aan den lijve ondervinden dat het niet begrepen wordt. Het is gewoon strijden om te overleven, zinloos en mensonwaardig. Waarom zou ik vervolgens nog moeten leven als collectieve zelfmoord dan toch de doelstelling blijkt te zijn ?
Extract
 
Berichten: 260
Geregistreerd: 14 nov 2009, 10:05

Re: De laatste keuze, geen verzet meer

Berichtdoor marcdep » 19 jan 2010, 08:40

weet u, indien ik de keuze had tussen mijn geld, zeg maar materiele welstand en armoede maar met vrouwlief erbij, ik snel de keuze zou gemaakt hebben.
Alleen, ik heb die keuze niet. U wel, probeer te leven, er zijn heus veel mensen die er slechter aan toe zijn.
marcdep
 
Berichten: 862
Geregistreerd: 15 nov 2006, 09:50

Re: De laatste keuze, geen verzet meer

Berichtdoor Extract » 19 jan 2010, 08:52

Toen ik mijn echtgenote drie jaar terug verloor wegens kanker, had mijn leven toen ook geen zin meer. Maar wat moest ik?

Met medeleven. Gezien de situatie trachtte ik m’n verantwoordelijkheid te nemen zoals het in veel wetboeken omschreven staat. Naar mijn perceptie en gefundeerd door wat ik nobel studiewerk wil noemen, heb ik dan m’n eigen vakbond gevraagd om tot een dialoog te komen. Het resultaat was echter verbluffend, onthutsend en uiterst zorgwekkend. Dit is geen leven meer maar een regelrecht drama alsof ik in de hel beland ben. Wat rest me dan nog, moet ik mij misschien gelukkig voelen dat m’n collega’s hetzelfde ervaren en berusten in deze slachtpartij ?
Extract
 
Berichten: 260
Geregistreerd: 14 nov 2009, 10:05

Re: De laatste keuze, geen verzet meer

Berichtdoor Extract » 19 jan 2010, 08:58

Weet u, indien ik de keuze had tussen mijn geld, zeg maar materiele welstand en armoede maar met vrouwlief erbij, ik snel de keuze zou gemaakt hebben. Alleen, ik heb die keuze niet. U wel, probeer te leven, er zijn heus veel mensen die er slechter aan toe zijn.

Ik heb geen keuze, ik blijk slechts een robot te zijn die wel of niet bruikbaar is in functie van enkele getallen. En wanneer ik me informeer hierover dan wordt het nog tragischer om te ervaren. En dan zegt U dat ik moet proberen te leven ? Men neemt me net heel m’n leven af, wat heb ik hen misdaan ? Ik hoef toch geen 20 kastelen, ik was blij met wat ik had, willen ze m’n leven dan ook misschien ? Wel, ze hebben het.
Extract
 
Berichten: 260
Geregistreerd: 14 nov 2009, 10:05

Re: De laatste keuze, geen verzet meer

Berichtdoor Planoudes » 19 jan 2010, 10:34

Extract, kun je eens uitleggen hoe je die 2M berekend hebt? Ik kom namelijk een heel ander getal uit. Hoeveel % inflatie heb je genomen?
We leven hier niet in Zimbabwe...

Ik heb eens een google naar de broodprijs gedaan:

1951: 7,50 BEF

1959: 8,00 BEF

1962: 8,50 BEF

1965: 10,00 BEF

1967: 11,75 BEF

1970: 13,25 BEF

begin 1974: 17,00 BEF

eind 1974: 20,00 BEF

1976: 27,00 BEF

1978: 30,50 BEF

1983: 40,50 BEF

1990: 48,00 BEF

1991: 49,00 BEF

1993: 53,00 BEF

1995: 54,00 BEF

1996: 57,00 BEF

1999: 59,00 BEF

In verhouding tot een modaal loon lijkt het vandaag toch een stuk beter dan bv in de jaren 1970.
Tantum religio potuit suadere malorum
http://atheistmovies.blogspot.com/
Avatar gebruiker
Planoudes
 
Berichten: 1760
Geregistreerd: 02 sep 2009, 16:52

Re: De laatste keuze, geen verzet meer

Berichtdoor marcdep » 19 jan 2010, 11:16

Extract schreef:
Weet u, indien ik de keuze had tussen mijn geld, zeg maar materiele welstand en armoede maar met vrouwlief erbij, ik snel de keuze zou gemaakt hebben. Alleen, ik heb die keuze niet. U wel, probeer te leven, er zijn heus veel mensen die er slechter aan toe zijn.

Ik heb geen keuze, ik blijk slechts een robot te zijn die wel of niet bruikbaar is in functie van enkele getallen. En wanneer ik me informeer hierover dan wordt het nog tragischer om te ervaren. En dan zegt U dat ik moet proberen te leven ? Men neemt me net heel m’n leven af, wat heb ik hen misdaan ? Ik hoef toch geen 20 kastelen, ik was blij met wat ik had, willen ze m’n leven dan ook misschien ? Wel, ze hebben het.Mijn schoonmoeder heeft haar man en vier kinderen(en dit op de vijf) allemaal naar het kerkhof zien dragen.
Heeft haar leven nog zin?
Het is niet omdat iemand failliet gaat of zijn huis dient te verkopen dat hij zelfmoord moet plegen.
Leef verder met de middelen die je hebt.
Een cliché, maar geld maakt echt niet gelukkig. Geluk moet je zelf zoeken.
Ik ben ook niet gelukkig, maar ik zal me niet voor het hoofd schieten.
Probeer met je beperkte middelen je leven weer op te bouwen.
marcdep
 
Berichten: 862
Geregistreerd: 15 nov 2006, 09:50

Re: De laatste keuze, geen verzet meer

Berichtdoor LordDragon » 19 jan 2010, 15:58

he planoudes goed initiatief, maar op die link zijn ze offline!

Extract ga aub hier even kijken,

http://www.zelfmoordlijn.be/

MVG, LD.
Fear is the mindkiller.
Avatar gebruiker
LordDragon
 
Berichten: 587
Geregistreerd: 11 nov 2008, 17:22
Woonplaats: oost-vlaanderen

Re: De laatste keuze, geen verzet meer

Berichtdoor Blueflame » 19 jan 2010, 16:33

Tele-onthaal is nog steeds actief.
Draai 106, ook op je GSM.

http://www.teleonthaal.be/index.php?navid=369

Mvg.
Nonsense is our core business
Avatar gebruiker
Blueflame
Site Admin
 
Berichten: 4139
Geregistreerd: 20 okt 2006, 12:43

Re: De laatste keuze, geen verzet meer

Berichtdoor Extract » 20 jan 2010, 00:58

Leef verder met de middelen die je hebt.

Dewelke ? Een deurwaarder die nu de intrest en het kapitaal van de bank komt opeisen, is nu niet bepaald iets dat je verrijkend kan noemen. Mag nu zien dat ik m’n appartementje voor een prikje kan verkopen, omdat het niet anders meer kan. Moet ik m’n schoenen ook afgeven ? Aan dergelijke clichés heb ik nu echt geen boodschap, ik kan ook een boek lezen over deze waanzin, happy wordt ik er echt niet van als ik zie wat men mensen, niet enkel ik dus, aandoet. Bijna te absurd voor woorden, zoals ware economen dan ook terecht stellen. Het maakt trouwens helemaal niets uit of ik nu zou verdwijnen, er zijn er nog genoeg die men kan kwellen.
Extract
 
Berichten: 260
Geregistreerd: 14 nov 2009, 10:05

Re: De laatste keuze, geen verzet meer

Berichtdoor Extract » 20 jan 2010, 01:02

Extract ga aub hier even kijken, http://www.zelfmoordlijn.be/

En wat gaan ze daar zeggen, dat we verdraagzaam moeten zijn misschien ? De pret kan niet op, op een bierviltje lossen we deze monetaire dwaasheid op, denken ze nu echt dat er geen boeken geschreven zijn misschien ? Zal ze eens bellen, bedankt.
Extract
 
Berichten: 260
Geregistreerd: 14 nov 2009, 10:05

Re: De laatste keuze, geen verzet meer

Berichtdoor Extract » 20 jan 2010, 07:58

Helaas, vandaag zal het niet lukken.

De Zelfmoordlijn is momenteel niet online. We zijn online bereikbaar: elke dag (behalve woensdag en zaterdag) tussen 19.00 uur en 21.30 uur. Je kan de Zelfmoordlijn ook bereiken via de telefoon (24u/24, anoniem en gratis):


Hoe laat is het in feite ?
Extract
 
Berichten: 260
Geregistreerd: 14 nov 2009, 10:05

Re: De laatste keuze, geen verzet meer

Berichtdoor marcdep » 20 jan 2010, 08:45

Nu is het half acht.

Extract,

het leven is meer dan het hebben van geld en een huis en ja, natuurlijk is het niet leuk om alles te verliezen.
Ik ga al jaren naar gezinnen die leven van het OCMW en sommigen zijn heel gelukkig in hun staat, omdat man en vrouw van elkaar houden en dat ze een vriendenkring opgebouwd hebben die hen soms ook steunen.
Ik ken uw gezinssituatie niet en dat maakt het moeilijk om een oordeel te vellen.

Wat voor zin heeft het om zich van het leven te benemen.
Zoals ik al stelde, ik heb mijn vrouw verloren en vele jaren terug ons eerste kind.
Wat zijn geld en huizen in vergelijking met je dierbaarsten.
Het mooiste in mijn leven ben ik kwijt, wel blijf dan godverdomme niet voort lullen over geld en een appartement.

Een jaar terug of zo diende ik een patient te behandelen die zijn been geamputeerd werd. Dagelijks zat hij te wenen en te klagen omwille van het verlies van zijn been.
Op een dag kon ik zijn beklag niet meer aanhoren en vroeg hem op de man af wat hij liever zou kwijt zijn, zijn vrouw of zijn been.
Ik heb hem sindsdien niet meer horen klagen over 'zijn' verlies.

Het blijft natuurlijk jammer dat men zaken verliest, niemand verliest graag zijn geld of huis door omstandigheden, maar dergelijk verlies kan men te boven komen.
Probeer te relativeren en probeer gewoon gelukkig verder te leven. Ik doe het ook, verder leven,zij het, niet gelukkig.
Als ik koppels samen zie, dan denk ik meewarrig aan onze tijd vroeger toen wij samen waren.
Als ik mijn opgroeiende kleinkinderen zie dan denk ik aan mijn vrouw die dit geluk niet kan meemaken. Zoveel mooie dingen die zij helaas niet meer kan meemaken.
Maar moet ik zelfmoord plegen en mijn kinderen en familie dit aandoen? Wat voor zinloosheid is dit toch?
marcdep
 
Berichten: 862
Geregistreerd: 15 nov 2006, 09:50

Re: De laatste keuze, geen verzet meer

Berichtdoor Extract » 20 jan 2010, 08:57

Het blijft natuurlijk jammer dat men zaken verliest, niemand verliest graag zijn geld of huis door omstandigheden, maar dergelijk verlies kan men te boven komen.Probeer te relativeren en probeer gewoon gelukkig verder te leven. Ik doe het ook, verder leven,zij het, niet gelukkig.


Ik zal dan niet gelukkig verder leven, hoogst interessante bezigheid. Het lijkt wel de voorbode van een volgende wereldoorlog, laat de slachting en slavernij op z’n beloop en zie vervolgens dat de geschiedenis zich herhaalt. We wisten het ergens wel maar toch wilden we het nog eens meemaken om er ook van overtuigd te raken. En de boeren, die dumpen hun melk in de wei omdat ze iets van economie kennen ? Laat het maar zo, de economische waanzin is te schrijnend om er nog in te participeren, kwestie van relativering. De dood is de enige onsterfelijke, waarom dan wachten ? Wat heeft het nog voor nut ?

Overigens, ik deel in uw smart, met oprechtheid.
Extract
 
Berichten: 260
Geregistreerd: 14 nov 2009, 10:05

Re: De laatste keuze, geen verzet meer

Berichtdoor Planoudes » 20 jan 2010, 10:28

De economie is gewoon een uitvergroting van het aloude adagium van Plautus: Homo homini lupus, de mens is een wolf voor zijn medemens, dog eat dog. Je kunt je daar proberen tegen verzetten, je kunt erin meegaan, je kunt andere conclusies trekken, maar het blijft wat het blijft. Het heeft weinig zin je leven te laten vergallen door iets waar je geen vat op hebt.
Verder heb ik ook het gevoel dat we maar een klein stukje van de puzzel van je krijgen. je hoeft je persoonlijke leven helemaal niet op een forum te gooien, maar geef toe dat er al één en ander aan vooraf moet zijn gegaan alvorens de deurwaarder beslag komt leggen en dergelijke.
Er bestaan ook genoeg instanties zoals OCMW. We betalen hier tenslotte de derde hoogste belastingen ter wereld.

En zoals al gezegd, en het mag dan een cliché zijn, geld alleen maakt niet gelukkig. Het is wel leuk natuurlijk. Maar het mag nooit een doel zijn.
Kijk ook eens op deze link. En probeer een beetje te relativeren, hoe moeilijk ook.
Tantum religio potuit suadere malorum
http://atheistmovies.blogspot.com/
Avatar gebruiker
Planoudes
 
Berichten: 1760
Geregistreerd: 02 sep 2009, 16:52

Re: De laatste keuze, geen verzet meer

Berichtdoor Extract » 22 jan 2010, 09:50

De economie is gewoon een uitvergroting van het aloude adagium van Plautus: Homo homini lupus, de mens is een wolf voor zijn medemens, dog eat dog. Je kunt je daar proberen tegen verzetten, je kunt erin meegaan, je kunt andere conclusies trekken, maar het blijft wat het blijft. Het heeft weinig zin je leven te laten vergallen door iets waar je geen vat op hebt. Verder heb ik ook het gevoel dat we maar een klein stukje van de puzzel van je krijgen. je hoeft je persoonlijke leven helemaal niet op een forum te gooien, maar geef toe dat er al één en ander aan vooraf moet zijn gegaan alvorens de deurwaarder beslag komt leggen en dergelijke. Er bestaan ook genoeg instanties zoals OCMW. We betalen hier tenslotte de derde hoogste belastingen ter wereld. En zoals al gezegd, en het mag dan een cliché zijn, geld alleen maakt niet gelukkig. Het is wel leuk natuurlijk. Maar het mag nooit een doel zijn. Kijk ook eens op deze link. En probeer een beetje te relativeren, hoe moeilijk ook.

Sorry, als ik een boek over economie lees, dan lees en zie ik ook de waanzin die men van economie gemaakt heeft, de getuigenissen hiervan zien we elke dag en hoef ik niet te ontkennen, dat zou slechts zelfbedrog zijn, zo lijkt me. Als ik dat, zoals je de vraag stelt, vervolgens relativeer, dan wordt het nog schrijnender hoe men de bevolking allerhande economische onzin blijft wijsmaken. Ik lees bvb dat inflatie negatieve deflatie is en andersom. Welnu, wie dan objectief kan rekenen weet dan ook dat er absoluut gezien geen geldprobleem kan zijn, kunnen we zo het bewijs voor leveren. Wanneer we hierop dat bewijs voorleggen aan de bevoegde instanties, dan worden we verworpen alsof we geen mensen zouden zijn die kunnen/mogen denken, de pijnlijke en hoogst penibele situatie wordt dan nog nog dramatischer als gevolg van de relativatie zelf. Deze onthutsende vaststellingen heb ik proberen te begrijpen door zelf na te denken hierover, zo ook me te informeren in een enorm aanbod aan nobel studiewerk over de menselijke psyche, het resultaat nog verbluffender en de economische waanzin op een uitmuntende manier verklarend. En ook dat leggen we dan op een beleefde manier voor aan de bevoegde instanties. En nu mag ik naar het OCMW, heel fijn. Laat ons elkaar gewoon afslachten om redenen die bijna te absurd zijn om er nog woorden aan vuil te maken maar die ook iedereen zelf kan nalezen. De aanhoudende economische kwellingen zijn ondraaglijk geworden en strijd heeft inderdaad geen zin, daarom is er nog maar één weg die uitkomst biedt. De onmacht die ik ervaar jegens al deze economische waanzin is me teveel, het slorpt alle energie uit m’n lichaam, dan kan ik het ook beter zo laten, heb ook geen zin mezelf te verrijken op de kap van een ander, noch minder wil ik als parasiet beschouwd en uitgemaakt worden, wat kan ik eraan doen dat ik wordt uitgespuwd, ik heb dat niet gevraagd. Mensonwaardig, andere woorden heb ik er niet voor. Ik ben gewoon een wegwerpartikel, geen mens (meer).
Extract
 
Berichten: 260
Geregistreerd: 14 nov 2009, 10:05

Volgende

Keer terug naar Voorspellingen

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast