Pagina 1 van 1

Rechtvaardigheid:hello, is there anybody here?

BerichtGeplaatst: 07 jun 2018, 22:28
door Oogje
De zoektocht naar rechtvaardigheid.

"Hello. Is there anybody out there?"

Ooit ontstond de eerste monotheïstische religie als rebellie om aan te geven, dat rechtvaardigheid slechts 1 god kan (ver)dragen, dat je dus door verdeeld te zijn door vele goden geen rechtvaardigheid kan opeisen of nastreven!!! Als rebellie tegen de Egyptenaren, wiens goden mensen waren die slaven lieten werken aan hun eeuwige roem, kon dat toch wel tellen... Daarna ontstond de volgende mono-theïstische religie om tegen de zelf genoegzaamheid der joden op te treden. En dan kwam Mohammed, die de arme bejegende en zijn eigen rijke clan verraadde, ten gunste van.. RECHT-VAARDIGHEID.

Of je nu in een god gelooft of niet, de mono-zaak was de basis voor 1 rechte lijn: recht-vaardigheid. En terecht nodig in die streken, in die tijden, lang nadat de ijstijd was ontdooit, de landbouw liet ontstaan en vele vele volkeren naar zich toe had gelokt, die in barere tijden met het zwaard tegenover elkaar stonden.. Want het land was een bar land geworden.

Deze zoektocht leidde de mensheid niet naar rechtvaardigheid.

Maar is er iets waaruit we hier wel iets kunnen leren?

Zo ja, welke les dan?

Re: Rechtvaardigheid:hello, is there anybody here?

BerichtGeplaatst: 08 jun 2018, 07:26
door Renate
De Joden hadden zelf ook een monotheïstische godsdienst. En als er maar een god kan zijn, dan zijn de mensen die in een andere god geloven, dus ketters, die vervolgd dienen te worden. Diezelfde monotheïstische godsdiensten verdedigden ook eeuwenlang slavernij, dus in dat opzicht is er weinig verschil met polytheïstische godsdiensten. Dus lood om oud ijzer. Niet alleen slavernij, maar ook de vervolging van andere geloven werden met het heilige boek in de hand verdedigd, dus helemaal niet meer rechtvaardigheid, maar meer onrecht.

Re: Rechtvaardigheid:hello, is there anybody here?

BerichtGeplaatst: 08 jun 2018, 07:42
door Digit
Oogje,

Je produceert meer misvattingen dan volzinnen!

Om te beginnen: de Egyptische monumenten werden niet door slaven gebouwd, maar door dagloners in opdracht van de dorpen in een soort 'sociale tewerkstelling' - handenarbeid in ruil voor graan. Er is nooit een Joodse slavernij in Egypte geweest, laat staan een exodus. Mozes en wat eraan voorafgaat is wellicht verzonnen (misschien op basis van oude legenden) door de priesterkaste onder Josiah die de bevolking van Juda om politieke redenen een monotheïsme wilde opdringen.

Als je met drogredenen het monotheïsme wil associëren met rechtvaardigheid, dan kan je dezelfde redenen gebruiken om dat met Nazisme en Stalinisme te doen. Complete nonsens dus.

Groetjes,

Digit

Re: Rechtvaardigheid:hello, is there anybody here?

BerichtGeplaatst: 08 jun 2018, 12:10
door pitman
Digit,

Mozes mag dan wel een verzinsel zijn; maar die mythe heeft wel een oorsprong.

Je kunt je afvragen waarom een volk een dergelijke ontstaans-mythe heeft. Heel wellicht omdat één van de volkeren die in Judea terechtkwamen daadwerkelijk een slaven verleden had,

groeten.

Re: Rechtvaardigheid:hello, is there anybody here?

BerichtGeplaatst: 08 jun 2018, 12:42
door Renate
Of omdat men de situatie achteraf zo geïnterpreteerd heeft. Overleveringen veranderen nog wel eens. Probeer het maar eens met het bekende telefoonspelletje.

Re: Rechtvaardigheid:hello, is there anybody here?

BerichtGeplaatst: 08 jun 2018, 13:55
door Digit
pitman schreef:Mozes mag dan wel een verzinsel zijn; maar die mythe heeft wel een oorsprong.

Alle mythes hebben een oorsprong, maar 'wellicht' is het snelste antwoord niet het juiste!

pitman schreef:Je kunt je afvragen waarom een volk een dergelijke ontstaans-mythe heeft. Heel wellicht omdat één van de volkeren die in Judea terechtkwamen daadwerkelijk een slaven verleden had,

De geschiedenis van Juda is vrij goed bekend: rond 1200 vgt is er een nieuwe reeks nederzettingen ontstaan, maar daar waren geen ex-slaven bij, wel kustbewoners die wellicht op de vlucht gingen voor 'belastingsdruk' in een periode van laagconjunctiuur en (semi)nomaden uit de Jordaanse woestijn die zich met de oorspronkelijke hooglandbewoners vermengden. De structuur van de nieuwe dorpen geeft in elk geval stevige aanwijzingen in die richting.

Daarnaast is er nog in de geschiedenis van Kanaän, noch in die van Egypte (tot in de details bekend) geen ruimte voor een exodus. De laatste 'grote migratie van uit de Delta is de verdrijving van de Hyksos ('heersers van vreemde volkeren') uit de delta door Kamose en Ahmose (17° dynastie, 16° eeuw vgt), en dat (de Hyksos) waren duidelijk dus géén slaven. Er zijn uiteraard wél doorheen de eeuwen een aantal periodieke beperkte (conjunctuur- en klimaatgebonden) migraties geweest tussen de delta en de Levant, maar niet georganiseerd en niet gekoppeld aan de faraonische bouwwoede. Individuele slavernij is daarbij niet uit te sluiten, maar dan ook weer los van die bouwwoede. Het verhaal van Jozef zou daar op kunnen teruggaan, maar dat de graanschuren van de farao door een bijbelse figuur werden 'uitgevonden' is pure grootspraak. Het is wel zo dat buitenlanders carrière konden maken aan het hof, zelfs vanuit slavernij of gijzelaarschap, maar de uittocht dateert zogezegd van omstreeks de 13° eeuw toen er nog geen sprake was van Jodendom. Zowel Juda (Z) als Israël (N) waren toen onbetwist polytheïstisch, van JHWH was toen nog geen sprake, wel de varianten van 'El' zoals 'Baha-El' (Bahaal) en vanwaar de naam 'isra-El'.

Groetjes,

Digit