Het antropisch principe bewijst dat God bestaat

Geloofspunten/theologie, fundamentalisme, creationisme, intelligent design, tegenstrijdigheden in godsdienstige geschriften, discriminatie, mirakelverhalen, religieuze belevingen, rituelen, waarden en normen ...

Placebo-geloof

Berichtdoor Heeck » 29 aug 2016, 08:34

Opgewekt tussendoortje.

Placebo-geloof wordt makkelijk opgewekt:

http://www.volkskrant.nl/wetenschap/exp ... ~a4366083/ schreef:
. . . Niettemin zei achteraf liefst de helft dat de helm bij hen ongewone, mystiek aandoende gevoelens had opgewekt.De antro-suggestie wekt bij sommigen kennelijk hefftige placebo-reacties op.

Roeland
Begrip is een waan met een warm gevoel, dus MIJDT SPIJT.
www.edge.org
Avatar gebruiker
Heeck
 
Berichten: 6546
Geregistreerd: 20 okt 2006, 22:09
Woonplaats: Leeuwarden

Re: Het antropisch principe bewijst dat God bestaat

Berichtdoor Digit » 29 aug 2016, 09:25

Onderzoek van Richard Wiseman heeft uitgewezen dat ook infrasonen paranormale gewaarwordingen kunnen opwekken.

Groetjes,

Digit
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

Re: Het antropisch principe bewijst dat God bestaat

Berichtdoor Heeck » 29 aug 2016, 09:40

Digit schreef:Onderzoek van Richard Wiseman heeft uitgewezen dat ook infrasonen paranormale gewaarwordingen kunnen opwekken.

Groetjes,

Digit


Het opvallend gelijke met de antro-verleiding is dat desondanks mensen de voorkeur blijven geven aan geloof in bovennatuurlijke "veroorzakers".

Zie ook geloof in buitenaardse graancirkelveroorzakers en de studie van het Meertens-instituut:
https://www.bol.com/nl/p/in-graancirkel ... 002729298/


Roeland
Begrip is een waan met een warm gevoel, dus MIJDT SPIJT.
www.edge.org
Avatar gebruiker
Heeck
 
Berichten: 6546
Geregistreerd: 20 okt 2006, 22:09
Woonplaats: Leeuwarden

Re: Het antropisch principe bewijst dat God bestaat

Berichtdoor Eliyahu » 29 aug 2016, 12:11

Renaat schreef:
Eliyahu schreef:Omdat dat Hij de enige Schepper is die zich heeft geopenbaard, niet aan één enkel persoon, zoals in alle andere religies, maar aan een volk van miljoenen mensen.

Omdat de Schepper van de Hebreeuwse bijbel als enige een teken gezet heeft in Zijn volk.

Nu ligt de bewijslast toch echt bij jou. Gelieve mij dat te bewijzen. En een verwijzing naar een religieus boek is natuurlijk geen bewijs.


Bs"d

Hier is een youtube wat ingaat op de openbaring aan een heel volk: https://www.youtube.com/watch?v=PEg_Oys4NkA

En de Torah zegt dat God een teken in het joodse volk gezet heeft. Op zich betekent dat niks, maar als dat teken er daadwerkelijk blijkt te zijn, dan is dat wel een bewijs. Oveer dat teken spreek ik in mijn post hiervoor van 15:51.

Hier is wat andere moderne denkers daar over te zeggen hebben:

In de afgelopen tweehonderd jaar hebben denkers over de metafysische aspecten van de Joodse overleving nagedacht. Ze lijken zich te vergapen aan dit fenomeen. Bijvoorbeeld, Leo Tolstoj in zijn "Wat is de Jood?" schreef: (9)

"Wat is de Jood? Dit is niet zo'n vreemde vraag als het op het eerste gezicht lijkt. Laat ons nadenken over wat voor soort uniek schepsel dit is die al de heersers en alle naties van de wereld hebben onteerd, vermorzeld, verdreven, en vernietigd, vervolgd, verbrand en verdronken, en die, ondanks hun woede en hun razernij, doorleeft en bloeit. Wie is die Jood, waarvan ze nooit geslaagd zijn om hem te verleiden met alle verlokkingen van de wereld, waarvan onderdrukkers en vervolgers alleen suggereerden dat hij zijn religie moest ontkennen [en verloochenen] en de trouw van zijn voorouders opzij moest schuiven?!
De Jood is het symbool van de eeuwigheid. Hij is degene die ze nooit konden vernietigen, noch bloedbad noch kwellingen, noch vuur noch het zwaard zijn er in geslaagd om hem te vernietigen. Hij is degene die zo lang de profetische boodschap heeft bewaard en doorgegeven aan de hele mensheid. Een volk zoals dit kan nooit verdwijnen. De Jood is eeuwig. Hij is de belichaming van de eeuwigheid. "


In zijn boek "The Ancient World" schreef Professor TR Glover in dezelfde trant: (10)

"Geen oud volk had een vreemdere geschiedenis dan de joden ..... De geschiedenis van geen oud volk is zo waardevol, als we het alleen maar konden recupereren en begrijpen .... Nog vreemder, de oude religie van de Joden overleeft terwijl alle religies van ieder oud ras van de pre-christelijke wereld verdwenen zijn. Nogmaals, het is vreemd dat de levende religies van de wereld allemaal gebouwd zijn op de religieuze ideeën afgeleid van de Joden ..... Dit is het probleem aangeboden door de Joden aan de historicus. De grote kwestie is niet "Wat is er gebeurd?", maar "Waarom is het gebeurd?" Waarom heeft dit ras stand weten te houden? Waarom leeft het jodendom nog? Hoe is het echt begonnen? Waarom is het zo geworden? "


Professor Nicholas Berdkilaev, van de Moskouse Academie voor Spirituele Cultuur, in zijn boek "De betekenis van de geschiedenis", gaf het volgende commentaar: (11)

"De Joden hebben een zeer belangrijke rol in de geschiedenis gespeeld. Ze zijn bij uitstek een historisch volk en hun lot weerspiegelt onverwoestbaarheid ..... Hun lot is te zeer doordrongen met het metafysische om in materiele of positief-historische termen te worden uitgelegd. Ik herinner me hoe de materialistische interpretatie van de geschiedenis, toen ik in mijn jeugd probeerde om het te controleren door het toe te passen op het lot van de mensen, dat het toen faalde in het geval van de Joden, wiens lot absoluut onverklaarbaar bleek vanuit het materialistische standpunt. En, inderdaad, volgens het materialistische en positivistische criterium zouden deze mensen lang geleden omgekomen moeten zijn. Hun voortbestaan is een mysterieus en prachtig fenomeen wat laat zien dat het leven van deze mensen wordt beheerst door een speciale voorbestemming, wat het proces van aanpassing, uiteengezet in de materialistische interpretatie van de geschiedenis, overstijgt. Het voortbestaan van de Joden, hun weerstand tegen vernietiging, hun uithoudingsvermogen onder absolute eigenaardige omstandigheden en de getrouwheid waarmee zij hun rol in de geschiedenis vervuld hebben, al deze punten wijzen op de bijzondere en mysterieuze fundamenten van hun lot. "


De achttiende-eeuwse Talmoegeleerde, rabbijn Jonathan Eibeschutz, merkte op: (12)

"Zou de atheïst zich niet schamen als hij nadenkt over de Joodse geschiedenis? Wij, een verbannen volk, verspreide schapen uit de oudheid, hebben gedurende duizenden jaren wrede vervolging doorstaan. Er is geen volk zo vervolgd als wij. Veel en krachtig zijn degenen die er naar streefden ons volledig te vernietigen, maar ze waren nooit succesvol. Hoe zal de wijze filosoof reageren? Is dit uitzonderlijke fenomeen echt alleen maar toevallig?"


Dr Isaac Breuer schreef: (13)

"Het Volk van het Boek "onder de naties is het meest fantastische wonder van allemaal, en de geschiedenis van dit volk is er letterlijk één van wonderen. En degene die vandaag de dag dit oude volk ziet, na duizenden jaren onder de naties van de wereld, en als hij dan de bijbel leest en ziet dat het helder en duidelijk profetisch spreekt over het eeuwig durende joodse fenomeen, en die dan niet op zijn knieen valt en uitroept: “God, de Heer van Israël, Hij is God", dan is er geen enkel ander wonder wat hem zal helpen. Want dan heeft die persoon geen verstand om te begrijpen, geen oog om te zien, en geen oor om te horen."De Franse schrijver Jon DeBileda, tijdens het laatste deel van de negentiende eeuw, (dwz vóór de Russische Revolutie, nazi-Duitsland, en de moderne Joodse staat) beschreef de situatie aldus: (14)

"In wezen lacht het Joodse volk om alle vormen van anti-semitisme. Denk zo lang als je wilt, en je zult niet in staat zijn om een vorm van wreedheid of strategie te vinden die niet gebruikt is in de oorlogvoering tegen het Joodse volk. 'Ik kan niet verslagen worden', zegt het Jodendom. Alles wat je vandaag probeert mij aan te doen is 3200 jaar geleden geprobeerd in Egypte. Daarna probeerde de Babyloniërs en Perzen het. Daarna probeerden de Romeinen het, en dan anderen en anderen ..... Er is geen twijfel dat de Joden ons allemaal zulen overleven. Dit is een eeuwig volk ..... Ze kunnen niet verslagen worden, begrijp dat dan! Elke oorlog met hen is een zinloze verspilling van tijd en mankracht. Daar tegenover staat dat het verstandig is om een wederzijds verbond met hen te sluiten. Hoe betrouwbaar en winstgevend zijn ze als bondgenoten. Kijk naar hun vaderlandsliefde, hun commerciële voordeel, en hun ambitie en hun succes in de wetenschap, de kunst, en de politiek. Wees hun vriend en zij zullen u honderdvoudig terug te betalen in vriendschap. Dit is een verheven en uitverkoren volk."
Een meer hedendaagse voorbeeld van het Joodse volk overlevingsmechanisme is interessant beschreven in de seculiere Israëlische krant "Maariv" (17 april 1983) met betrekking tot de onafhankelijkheidsoorlog van de Joodse staat in 1948: (15)

"Is dit hoe het werkelijk gebeurd is? Net zoals het verteld wordt in de geschiedenisboeken? 650.000 Joden die aan de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en aan de wrede strijd tegen de onderdrukkende Britten ontsnapten – hebben die echt die hele infanterie alleen door hun eigen inspanningen opgebouwd? Zeshonderdvijftigduizend die een natie-staat geschapen hebben uit leegte en verlatenheid? En zij stonden in een bittere strijd tegen de georganiseerde legers van vijf Arabische landen? Vijf procent van het Joodse volk, en niet alleen hebben ze elke vijand die tegen hen opstond verslagen, maar ze absorbeerden honderdduizenden vluchtelingen uit de overblijfselen van het Jodendom in Europa en het Midden-Oosten. Volgens alle logica, en volgens alle menselijke rede, is alles wat er gebeurde in 1948 in de categorie van het onmogelijke. Het was onmogelijk om met de beperkte hoeveelheid wapens die de Joden bezaten, met de rudimentaire internationale steun die ze wisten te verkrijgen, met de beperkte middelen die beschikbaar waren voor hen, om alles te doen wat ze gedaan hebben. Om een systeem van openbare dienstverleningen op te zetten van de grond af aan. Om een militaire industrie te beginnen vanuit het niets. Om voorzieningen en minimale dienstverlening in stand te houden, en om een oorlog te voeren die geen duidelijk afgebakend front of achterhoede had, geen georganiseerde verdedigingslinies, geen georganiseerde aanvoer van munitie, en geen gekwalificeerde officieren om hun bataljons te leiden!"


9; Sutton, A. and Arachim Staff (eds.) “Pathways to the Torah” (Jerusalem: Arachim, 1985) p. A9
10: Glover T.R. “The Ancient World; A Beginning” (Westport, CN: Greenwood Press, 1979) pp. 184-187
11; Berdkilaev, N., “The Meaning of History” (Cleveland: Meridian Books, 1962), pp. 86-87.
12; In Sutton at al., p. A7
13; Schwartz, Y., “Am Segulah” (Jerusalem: Dvar Yerushalayim, 1981), pp. 120-121
14; Idem
15; In Sutton at al., p. A7

Eliyahu schreef:Welk niet-willekeurig mechanisme zit er dan achter evolutie?

Ik zou zeggen, verdiep je eens in het systeem van natuurlijke selectie. Natuurlijke selectie is een niet-willekeurig mechanisme.


Wat moet werken met toevallige mutaties, (die geen nieuwe soorten kunnen maken) en met een toevallige omgeving. Het is allemaal blind toeval.

En de kansen van het blinde toeval om leven in elkaar te zetten die zijn astronomisch klein.

Eliyahu schreef:Als alles wijst op God, dan is het erg onwetenschappelijk om God te negeren en andere zeer geforceerde niet waarschijnlijke oplossingen aan te dragen.

Hoezo, alles wijst op God?


Het antropisch principe wijst op God. Het fossielenverslag wijst op schepping, niet op evolutie. Mutaties kunnen geen nieuwe soorten maken, daarom is evolutie onmogelijk.
Kansberekening geeft aan dat evolutie onmogelijk is.
De mutation breeding, poginingen om door het opwekken van mutaties dmv straling of chemicaliën, om soorten te verbeteren, hebben aangetoond dat dat onmogelijk is .

Evolutie is out. Blijft over God.

Eliyahu schreef:Omdat het de taak is van de mens om lijden te verlichten en de dood af te wenden waar mogelijk.

De mens mag dus op geen enkele manier de dood versnellen (ook als dat sterk het lijden beperkt), maar moet er wel alles aan doen om het leven te verlengen (ook als dat het lijden versterkt). Je lijkt immers te denken dat 'het lijden verlichten' en 'de dood afwenden' nooit fundamenteel tegenstrijdig zijn.
Is overigens dat lijden niet iets waar god over beslist?


God beslist over alles, we hebben alleen vrije wil om te kiezen of we een goed mens willen zijn of een slecht mens.
Een goed mens zijn betekent lijden verlichten.
Avatar gebruiker
Eliyahu
 
Berichten: 291
Geregistreerd: 25 aug 2016, 09:02
Woonplaats: Bergen van Judea

Re: Het antropisch principe bewijst dat God bestaat

Berichtdoor Eliyahu » 29 aug 2016, 12:17

Digit schreef:
Renaat schreef:En wat is hier de relevantie van? Onder wetenschappers is het aantal niet-gelovigen relatief hoog en er zijn evengoed schitterende astronomen te vinden die helemaal niet in een god geloven.

Een verstandige uitspraak van een vooraanstaand gelovig Vlaamse astronoom, in mijn aanwezigheid en als reactie op de vraag naar compatibiliteit tussen geloof en astronomische kennis: "Ik zie niet in waarom mijn geloof mij ertoe zou aanzetten om datgene te verwerpen wat de wetenschap ons over de schepping leert!". Chapeau, wat mij betreft.

Groetjes,

Digit


Bs"d

Het probleem is dat alles tegenwoordig maar wetenschap genoemd wordt. Wetenschap is dat wat empirisch te testen is. Alles wat niet te testen is, dat is geen wetenschap, maar op zijn best filosofie.

De evolutiehypothese is niet te testen, en is daarom geen wetenschap.

Hier is wat een evolutionistische vakman daar van zegt: http://en.wikipedia.org/wiki/Jerry_Coyne

Jerry Allen Coyne (born 1949) is an American professor of biology, known for his commentary on the intelligent design debate.

"Of Vice and Men, A Case Study of Evolutionary Psychology" By Jerry Allan Coyne

"In science's pecking order, evolutionary biology lurks somewhere near the bottom, far closer to phrenology (schedelmeting) than to physics. For evolutionary biology is a historical science, laden with history's inevitable imponderables. We evolutionary biologists cannot generate a Cretaceous Park to observe exactly what killed the dinosaurs; and, unlike "harder" scientists, we usually cannot resolve issues with a simple experiment, such as adding tube A to tube B and noting the color of the mixture.

The latest dead weight dragging us closer to phrenology is "evolutionary psychology," or the science formerly known as sociobiology, which studies the evolutionary roots of human behavior. There is nothing inherently wrong with this enterprise, and it has proposed some intriguing theories, particularly about the evolution of language. The problem is that evolutionary psychology suffers from the scientific equivalent of megalomania. Most of its adherents are convinced that virtually every human action or feeling, including depression, homosexuality, religion, and consciousness, was put directly into our brains by natural selection. In this view, evolution becomes the key--the only key--that can unlock our humanity.
Unfortunately, evolutionary psychologists routinely confuse theory and speculation. Unlike bones, behavior does not fossilize, and understanding its evolution often involves concocting stories that sound plausible but are hard to test. Depression, for example, is seen as a trait favored by natural selection to enable us to solve our problems by withdrawing, reflecting, and hence enhancing our future reproduction. Plausible? Maybe. Scientifically testable? Absolutely not. If evolutionary biology is a soft science, then evolutionary psychology is its flabby underbelly."

Dus laat je niet wijsmaken dat evolutie wetenschap is.
Avatar gebruiker
Eliyahu
 
Berichten: 291
Geregistreerd: 25 aug 2016, 09:02
Woonplaats: Bergen van Judea

Re: Het antropisch principe bewijst dat God bestaat

Berichtdoor Digit » 29 aug 2016, 12:34

Eliyahu schreef:De Franse schrijver Jon DeBileda, tijdens het laatste deel van de negentiende eeuw, (dwz vóór de Russische Revolutie, nazi-Duitsland, en de moderne Joodse staat) beschreef de situatie aldus: (14)

"In wezen lacht het Joodse volk om alle vormen van anti-semitisme. Denk zo lang als je wilt, en je zult niet in staat zijn om een vorm van wreedheid of strategie te vinden die niet gebruikt is in de oorlogvoering tegen het Joodse volk. 'Ik kan niet verslagen worden', zegt het Jodendom. Alles wat je vandaag probeert mij aan te doen is 3200 jaar geleden geprobeerd in Egypte. Daarna probeerde de Babyloniërs en Perzen het. Daarna probeerden de Romeinen het, en dan anderen en anderen ..... Er is geen twijfel dat de Joden ons allemaal zulen overleven. Dit is een eeuwig volk ..... Ze kunnen niet verslagen worden, begrijp dat dan! Elke oorlog met hen is een zinloze verspilling van tijd en mankracht. Daar tegenover staat dat het verstandig is om een wederzijds verbond met hen te sluiten. Hoe betrouwbaar en winstgevend zijn ze als bondgenoten. Kijk naar hun vaderlandsliefde, hun commerciële voordeel, en hun ambitie en hun succes in de wetenschap, de kunst, en de politiek. Wees hun vriend en zij zullen u honderdvoudig terug te betalen in vriendschap. Dit is een verheven en uitverkoren volk."


Leviticus 25 schreef:44 Aangaande uw slaaf of uw slavin, die gij zult hebben, die zullen van de volken zijn, die rondom u zijn; van die zult gij een slaaf of een slavin kopen.
45 Gij zult ze ook kopen van de kinderen der bijwoners, die bij u als vreemdelingen verkeren, uit hen en uit hun geslachten, die bij u zullen zijn, die zij in uw land zullen gewonnen hebben; en zij zullen u tot een bezitting zijn.
46 En gij zult u tot bezitters over hen stellen voor uw kinderen na u, opdat zij de bezitting erven; gij zult hen in eeuwigheid doen dienen;


Overigens, van die Egyptische slavernij klopt geen moer: https://skeptoid.com/episodes/4191

Digit
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

Re: Het antropisch principe bewijst dat God bestaat

Berichtdoor Mees » 29 aug 2016, 13:16

Eliyahu schreef:In zijn boek "The Ancient World" schreef Professor TR Glover in dezelfde trant: (10)
"Geen oud volk had een vreemdere geschiedenis dan de joden ..... De geschiedenis van geen oud volk is zo waardevol, als we het alleen maar konden recupereren en begrijpen .... Nog vreemder, de oude religie van de Joden overleeft terwijl alle religies van ieder oud ras van de pre-christelijke wereld verdwenen zijn. Nogmaals, het is vreemd dat de levende religies van de wereld allemaal gebouwd zijn op de religieuze ideeën afgeleid van de Joden ..... Dit is het probleem aangeboden door de Joden aan de historicus. De grote kwestie is niet "Wat is er gebeurd?", maar "Waarom is het gebeurd?" Waarom heeft dit ras stand weten te houden? Waarom leeft het jodendom nog? Hoe is het echt begonnen? Waarom is het zo geworden? "


Het is nooit gezond zomaar alle lof voor werkelijk aan te nemen. Een verstandig mens kan dat plaatsen.
Djeezes het is echt wel ongezond om jezelf als de navel van de wereld te zien.

Het Hindoeïsme is veel ouder dan de Joodse religie, is groter dan de Joodse religie en heeft wat mij betreft zelfs een paar betere goden die lang niet zo kleinzierig menselijk zijn als de Joodse god. De Joodse god is dus gewoon nummer zoveel op een zeer lange lijst gaande van de zon over de boom, over een god zonder voorhuid.. tot het besef dat er helemaal geen regeltjesgod is die zich bezig houdt met de voorhuid. En laat me nog toegeven dat die religies destijds misschien enige zin hadden, op datum van vandaag zijn ze allemaal even achterhaald.

Wat jouw verhaal aantoont is niet dat jullie speciaal zijn, wel dat jullie wat blijven steken in de evolutie. Maar niet erg, het komt nog wel. De ene is nu eenmaal wat trager dan de andere (de joden blinken dus inderdaad niet in alles uit :wink: )

Mensen die denken dat ze beter zijn dan een ander zijn gewoon verwerpelijk. En als godje 2157 beweert dat een volk uitverkoren is boven alle anderen dan heeft die meer gemeen met een nazi dan met eender wat anders. Dus helemaal niets om fier mee te koop te lopen.

Voor de rest: ja, er zijn al veel religies verdwenen (gelukkig maar) en ... alles verdwijnt en niets is eeuwig. Wat jij hier dus triomfantelijk naar voor brengt is gewoon een tijdsgebonden vaststelling (die dan nog grotendeels fout is). En tja, op dit moment bestaat jouw godsdienst nog. Wie weet is dat morgen anders. En dan ?

En zelfs al was je religie nu wel de oudste, so what? Een krokodil is veel ouder dan de mens en ze is er ook nog, zelfs zonder religie (geen idee of ze al dan niet een voorhuid heeft).
Iedereen en alles op deze aardbol is vandaag het voorlopige eindproduct van zijn verleden. Je moet nogal grote oogkleppen dragen om dan te denken dat net jij speciaal bent.
Irreverence is the champion of liberty and its only true defence (Mark Twain)
Avatar gebruiker
Mees
 
Berichten: 1681
Geregistreerd: 07 jan 2009, 17:49

Re: Het antropisch principe bewijst dat God bestaat

Berichtdoor Kristof » 29 aug 2016, 14:01

Bewijs voor evolutie.
Eliyahu, lees vooral de linken eens na.

Embryologie

Jonge embryo's van verschillende soorten vertonen enkele overgeërfde kenmerken, zoals de staart bij deze menselijke foetus.

Men is er zich al lange tijd van bewust dat de embryologie belangrijke aanwijzingen bevat voor de evolutie van organismen. Ernst Haeckel (1834-1919) ging aan het eind van de 19e eeuw zelfs zo ver te stellen dat de ontogenetische ontwikkeling van organismen een exacte weergave was van hun evolutie. Volgens Haeckels illustraties waren de vroege ontogenetische fasen tussen verschillende groepen gewervelde dieren nagenoeg gelijk. Haeckel formuleerde hierop zijn recapitulatietheorie, die stelde dat de ontogenie (de ontwikkeling van het individu) een korte en snelle herhaling (recapitulatie) is van de fylogenie (de evolutie van de soort).

Tegenwoordig vindt men dat Haeckels voorstelling van zaken overdreven was. Dat neemt nog niet weg dat men veel over het evolutionaire verleden kan afleiden uit embryologische gegevens. Overeenkomsten in de verschillende stadia van het embryo en de foetus zijn terug te leiden op een gemeenschappelijk afstamming. Bijvoorbeeld kan men uit het delingspatroon van de cellen afleiden welke groepen ongewervelden het nauwst verwant zijn aan de gewervelde dieren. Tot de zogenaamde Deuterostomata behoren naast de gewervelde dieren, verschillende groepen chordaten en ook de stekelhuidigen. De verschillende groepen chordaten worden weer verbonden door het bezit van een chorda, althans in een vroeg stadium van hun ontogenetische ontwikkeling.

Nog recenter onderzoek geeft aanwijzingen hoe verschillende kenmerken zich hebben kunnen ontwikkelen. De zogenaamde homeoboxgenen, die alleen tijdens de ontogenie actief zijn, reguleren het ontstaan van verschillende macroscopische kenmerken zoals ledematen en lichaamsindeling. Men heeft ontdekt dat een klein verschil in het patroon van expressie van deze homeoboxgenen het verschil uit kan maken tussen het ontstaan van een vin of van een poot.

In een evolutieproces kunnen alleen die kenmerken zich ontwikkelen welke embryologisch mogelijk zijn. Individuele embryologische variatie komt zeer vaak voor, bijvoorbeeld dat een bestaand lichaamsdeel ontbreekt of vergroot is. Zeldzamer is dat op embryologisch niveau evolutie plaats vindt. Belangrijke evolutionaire veranderingen in de lichaamsbouw van volwassen dieren kunnen al veroorzaakt worden door kleine wijzigingen in het embryologische ontwikkelingsproces. Soms verandert dat proces zelf fundamenteel. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

De oorsprong van de embryologie als zodanig: overgang van eencellige naar meercellige organismen.
De ontwikkeling van symmetrie in de lichaamsbouw.
Segmentering van lichaamsdelen - het sprekendste voorbeeld is de duizendpoot, waarvan het lichaam in de lengterichting uit vele gelijke delen bestaat, maar de menselijke ruggengraat (inclusief de schedel) is ook een voorbeeld.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wetenschappelijke_argumenten_voor_evolutie

Waarom evolutie zogenaamd niet zou kloppen:

Een andere manier van redeneren, is bijvoorbeeld over de Archaeopteryx (Jura-tijdperk, 150 miljoen jaar geleden), waarvan inmiddels zeven fossiele skeletten zijn gevonden. De Archaeopteryx is een reptielachtige primitief getande vogel: een mengvorm tussen de Reptielen en de tandloze Vogels. Wanneer we nu zo’n mengvorm in het fossiele raamwerk kunnen passen, worden we volgens de creationisten geconfronteerd met maar liefst twéé ontbrekende schakels, namelijk een hiaat tussen de Reptielen en de Archaeopteryx, die op zijn beurt een hiaat doet ontstaan met de Vogels. Heb je één hiaat tussen twee fossielen, drop daartussen dan een nieuw fossiel, je hebt dan ineens twee hiaten (aldus de ‘creationistische logica’). Met andere woorden, het aantal ‘hiaten’ stijgt voor de creationisten lineair met het aantal fossielen die we vinden, of ze nu geleidelijke overgangen vertonen of niet.

http://skepp.be/nl/levensbeschouwing-evolutie/creationisme/bewijs-zat-voor-evolutietheorie

'Evolutie is in strijd met de tweede wet van de thermodynamica'

Deze stelling berust al evenzeer op een slecht begrip van wat thermodynamica is dan op een misvatting omtrent evolutie. Volgens de tweede wet van de thermodynamica kan de entropie in een gesloten systeem nooit afnemen. 'Entropie' staat voor het aantal mogelijke toestanden waartoe een systeem zich kan ontwikkelen. Dat de entropie in een gesloten systeem niet kan afnemen, houdt dus in dat het aantal mogelijke toestanden waarin een systeem kan evolueren, steeds toeneemt (of stabiel blijft). Creationisten zien hierin een argument tegen de evolutietheorie: uit de tweede wet van de thermodynamica leiden ze af dat processen naarmate de tijd vordert steeds chaotischer, steeds wanordelijker moeten verlopen.
Hierbij vergeten zij echter dat het leven op aarde geen gesloten systeem is. Wij worden dagelijks van buitenaf van energie voorzien door onze zon. Zonlicht laat planten toe de nodige energie op te nemen die ze nodig hebben om te leven en te groeien. Zo bevat een volgroeide tomaat veel meer energie dan het zaadje waaraan ze ontsprong.
Niet enkel levende wezens lijken zich weinig aan te trekken van de tweede wet van de thermodynamica. Ook in niet-levende systemen ontstaat vaak orde uit wanorde. Sneeuwvlokken, zandduinen, tornado’s, stalactieten en bliksemflitsen zijn slechts enkele voorbeelden van hoe uit een schijnbaar wanordelijke natuur ordelijke processen ontstaan, zonder dat hiervoor een intelligent wezen vereist is. In zowat elk systeem dat enigszins complex is en waarin voldoende energie circuleert, zal je zo goed als zeker wel ergens orde zien ontstaan. Als het ontstaan van orde uit wanorde in de natuur zo vaak voorkomt, waarom wordt het dan verondersteld in strijd te zijn met de tweede wet van de thermodynamica?
Het thermodynamica-argument tegen evolutie verraadt niet alleen een misvatting over thermodynamica, maar ook een misvatting over evolutie. De evolutietheorie stelt dat zich bij de reproductie van organismen slechts kleine veranderingen voordoen tussen generaties in. Ledematen of lichaamsaanhangselen bij dieren kunnen bijvoorbeeld iets langer, korter, dikker, platter, lichter of donkerder zijn dan bij hun ouders. Heel af en toe kan zo’n verandering van een dergelijke ordegrootte zijn dat een nakomeling bijvoorbeeld een vinger méér of minder heeft dan de ouders. Eens een dergelijke verandering zich voordoet, zal deze zich volgens de evolutietheorie blijven voordoen bij de nakomelingen van de nakomeling indien ze het reproductief succes en/of het overleven van de soort bevordert. Als de veranderingen niet succesvol blijken in de reproductie of in het overleven van de soort, dan zullen ze na verloop van tijd verdwijnen bij de nakomelingen. Géén van deze kleine veranderingen is in strijd met de wetten van de thermodynamica.

http://www.evolutietheorie.ugent.be/node/38
For me, it is far better to grasp the Universe as it really is than to persist in delusion, however satisfying and reassuring.
Carl Sagan - RIP
http://www.carlsagan.com/
Avatar gebruiker
Kristof
 
Berichten: 345
Geregistreerd: 08 jan 2010, 16:58

Re: Het antropisch principe bewijst dat God bestaat

Berichtdoor pitman » 29 aug 2016, 14:19

Volkeren die erger werden vervolgd dan de joden?

Wel, diegene die werden uitgemoord en die we nu niet meer kennen, zou ik zeggen. Da's opnieuw de loterij-denkfout net zoals met dat belachelijke "Anthropisch Principe" verhaal: http://rationalwiki.org/wiki/Anthropic_principle

Trouwens: het jodendom kende een gevoelige uitbreiding tijdens de Romeinse diaspora omdat het in die tijd prosiliteerde. Hedendaagse joden hebben dan ook maar weinig meer met de klassieke. Palestijnen daarentegen, je weet wel, die mensen die
gewoon in Judea bleven wonen na da Joodse oorlogen, lijken me een sterkere claim te hebben voor een genetische band met de klassieke joden.
pitman
 
Berichten: 256
Geregistreerd: 27 jan 2009, 17:09
Woonplaats: gent

Re: Het antropisch principe bewijst dat God bestaat

Berichtdoor Digit » 29 aug 2016, 14:33

Zou best kunnen.
Het is overigens best mogelijk dat een niet onbelangrijk deel van het hedendaagse jodendom niet eens afstamt uit de Levant. Het zijn waarschijnlijk nakomelingen van de Chazaren, een mongoolse stam die een groot khanaat verstigde op en ten noorden van de Krim (tot voorbij Kiev) en die zich in de 8° eeuw tot het jodendom bekeerden.

Groetjes,

Digit
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

Re: Het antropisch principe bewijst dat God bestaat

Berichtdoor pitman » 29 aug 2016, 14:52

En er zijn ook Chinese en zwart-Afrikaanse joden.
pitman
 
Berichten: 256
Geregistreerd: 27 jan 2009, 17:09
Woonplaats: gent

Re: Het antropisch principe bewijst dat God bestaat

Berichtdoor Digit » 29 aug 2016, 15:07

Die laatste zouden afkomstig zijn van het geboeleer van het Kanaänitische stamhoofd Salomo met een (vermoedelijk verzonnen) koningin van Sheba! :wink:

Groetjes,

Digit
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

Re: Het antropisch principe bewijst dat God bestaat

Berichtdoor willem_betz » 29 aug 2016, 15:28

en heel wat joden die de verhaaltjes van de Torah, en de gedragingen van de orthodoxen, niet zo ernstig nemen, hoogstens een glimlach waard. Ze doen nog wel graag mee aan de gemeenschapsfeesten, zoals er ook ongelovige Vlamingen zijn die graag kerst vieren.
Geloof je alle nonsens, of sommige niet? Hoe maak je het onderscheid?
De hevigste missionarissen en propagandisten voor kwakzalvers zijn vaak hun slachtoffers zelf.
Avatar gebruiker
willem_betz
Beheerder
 
Berichten: 4704
Geregistreerd: 24 okt 2006, 01:29

Re: Het antropisch principe bewijst dat God bestaat

Berichtdoor Heeck » 29 aug 2016, 16:43

Eliyahu,
Je begint op een verfoeilijke volksmisleider te lijken.
Naar aanleiding van je aanhalen van Coyne:

Eliyahu schreef:Dus laat je niet wijsmaken dat evolutie wetenschap is.


En dat met Jerry Coyne als aangever opgeteld bij jouw beperkte definitie van wetenschap.

Coyne is duidelijker dan jij wenst weer te geven:

http://jerrycoyne.uchicago.edu/Faith-vs-Fact.html schreef:Faith vs. Fact: Why Science and Religion Are Incompatible

The New York Times bestselling author Jerry Coyne explains why any attempt to make religion compatible with science is doomed to fail


Coyne moets eens weten dat hij ter onderbouwing wordt aangehaald door een als missioloog opererende forum-gelovige.

Roeland
Begrip is een waan met een warm gevoel, dus MIJDT SPIJT.
www.edge.org
Avatar gebruiker
Heeck
 
Berichten: 6546
Geregistreerd: 20 okt 2006, 22:09
Woonplaats: Leeuwarden

Re: Het antropisch principe bewijst dat God bestaat

Berichtdoor Digit » 29 aug 2016, 16:53

Eliyahu schreef:Het probleem is dat alles tegenwoordig maar wetenschap genoemd wordt. Wetenschap is dat wat empirisch te testen is. Alles wat niet te testen is, dat is geen wetenschap, maar op zijn best filosofie.

De evolutiehypothese is niet te testen, en is daarom geen wetenschap.

Hier is wat een evolutionistische vakman daar van zegt: http://en.wikipedia.org/wiki/Jerry_Coyne

Jerry Allen Coyne (born 1949) is an American professor of biology, known for his commentary on the intelligent design debate.

"Of Vice and Men, A Case Study of Evolutionary Psychology" By Jerry Allan Coyne

"In science's pecking order, evolutionary biology lurks somewhere near the bottom, far closer to phrenology (schedelmeting) than to physics. For evolutionary biology is a historical science, laden with history's inevitable imponderables. We evolutionary biologists cannot generate a Cretaceous Park to observe exactly what killed the dinosaurs; and, unlike "harder" scientists, we usually cannot resolve issues with a simple experiment, such as adding tube A to tube B and noting the color of the mixture.

The latest dead weight dragging us closer to phrenology is "evolutionary psychology," or the science formerly known as sociobiology, which studies the evolutionary roots of human behavior. There is nothing inherently wrong with this enterprise, and it has proposed some intriguing theories, particularly about the evolution of language. The problem is that evolutionary psychology suffers from the scientific equivalent of megalomania. Most of its adherents are convinced that virtually every human action or feeling, including depression, homosexuality, religion, and consciousness, was put directly into our brains by natural selection. In this view, evolution becomes the key--the only key--that can unlock our humanity.
Unfortunately, evolutionary psychologists routinely confuse theory and speculation. Unlike bones, behavior does not fossilize, and understanding its evolution often involves concocting stories that sound plausible but are hard to test. Depression, for example, is seen as a trait favored by natural selection to enable us to solve our problems by withdrawing, reflecting, and hence enhancing our future reproduction. Plausible? Maybe. Scientifically testable? Absolutely not. If evolutionary biology is a soft science, then evolutionary psychology is its flabby underbelly."

Dus laat je niet wijsmaken dat evolutie wetenschap is.

Straffe kost, niet?

Maar raad eens wie auteur is van de blog: https://whyevolutionistrue.wordpress.com/ ? Wel, niemand minder dan Jerry A. Coyne!

Dit citaat komt voor uit een - grotendeels terechte - afkeer voor de sociobiologie die in de VS helaas in een politiek-ideologisch straatje is geraakt. De Europese evolutiepsychologie zoals Mark Nelissen die bedrijft is natuurlijk ook geen "harde" wetenschap, maar ze volgt ten minste waar mogelijk de wetenschappelijke methodiek.

Conclusie: er is opnieuw gedemonstreerd op welke manier Eliyahu met citaten omgaat: volledig buiten context.

Groetjes,

Digit

P. S. Nog een toemaatje van de blog van Coyne, over zijn boek Why Evolution Is True:

Jerry A. Coyne schreef:Among the wonders that science has uncovered about the universe, no subject has sparked more fascination and fury than evolution. Yet in all the ongoing debates about creationism and its descendant, "intelligent design," one element of the controversy is rarely mentioned: the evidence, the empirical truth of evolution by natural selection. And that evidence is vast, varied, and magnificent, drawn from a huge spectrum of scientific inquiry ranging from genetics, anatomy, and molecular biology to paleontology and geology.

Why Evolution Is True is a succinct and accessible summary of the facts supporting Darwinian evolution. Scientists today are finding species splitting in two, observing natural selection changing animals and plants before our eyes, and discovering more and more fossils capturing change in the past-dinosaurs that have sprouted feathers, fish that have grown limbs. Jerry Coyne eloquently shows that evolution does not destroy the beauty of life but enhances it.

Reading this book will explain why so many scientists have dedicated their careers to resolving this debate, and why education administrators fervently fight legislation demanding that science curricula include equal time for anti-Darwinian theories. By demonstrating the "indelible stamp" of the processes first proposed by Darwin, Jerry Coyne clearly confirms that evolution is more than just a theory: it is a fact-a fact that cannot be doubted by anyone with an open mind.
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

Re: Het antropisch principe bewijst dat God bestaat

Berichtdoor Digit » 29 aug 2016, 20:49

En nog maar wat:

Eliyahu schreef:Omdat dat Hij de enige Schepper is die zich heeft geopenbaard, niet aan één enkel persoon, zoals in alle andere religies, maar aan een volk van miljoenen mensen.

Voor zover ik weet heeft jhwh maar tot een beperkt aantal personen gesproken, en de vijf die ik zo uit het hoofd ken waren allemaal fictief: Adam, Eva, Noah, Abraham en Mozes. Verbeter me als ik fout zit, maar dan wel met verwijzing!

Eliyahu schreef: Een meer hedendaagse voorbeeld van het Joodse volk overlevingsmechanisme is interessant beschreven in de seculiere Israëlische krant "Maariv" (17 april 1983) met betrekking tot de onafhankelijkheidsoorlog van de Joodse staat in 1948: (15)

"Is dit hoe het werkelijk gebeurd is? Net zoals het verteld wordt in de geschiedenisboeken? 650.000 Joden die aan de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en aan de wrede strijd tegen de onderdrukkende Britten ontsnapten – hebben die echt die hele infanterie alleen door hun eigen inspanningen opgebouwd? Zeshonderdvijftigduizend die een natie-staat geschapen hebben uit leegte en verlatenheid? En zij stonden in een bittere strijd tegen de georganiseerde legers van vijf Arabische landen? Vijf procent van het Joodse volk, en niet alleen hebben ze elke vijand die tegen hen opstond verslagen, maar ze absorbeerden honderdduizenden vluchtelingen uit de overblijfselen van het Jodendom in Europa en het Midden-Oosten. Volgens alle logica, en volgens alle menselijke rede, is alles wat er gebeurde in 1948 in de categorie van het onmogelijke. Het was onmogelijk om met de beperkte hoeveelheid wapens die de Joden bezaten, met de rudimentaire internationale steun die ze wisten te verkrijgen, met de beperkte middelen die beschikbaar waren voor hen, om alles te doen wat ze gedaan hebben. Om een systeem van openbare dienstverleningen op te zetten van de grond af aan. Om een militaire industrie te beginnen vanuit het niets. Om voorzieningen en minimale dienstverlening in stand te houden, en om een oorlog te voeren die geen duidelijk afgebakend front of achterhoede had, geen georganiseerde verdedigingslinies, geen georganiseerde aanvoer van munitie, en geen gekwalificeerde officieren om hun bataljons te leiden!"

Sorry, maar dit is een stukje zuivere zionistische leugenpropaganda!

Eliyahu schreef:…., en niet alleen hebben ze elke vijand die tegen hen opstond verslagen, ….

Het lijdt niet de geringste twijfel dat de zionisten de agressor waren: zoek maar eens op “Plan Dalet” en operatie Nachshon: beide gepland vóór de schuchtere tussenkomst van het Arabisch vrijwilligersleger.

Eliyahu schreef: …. de wrede strijd tegen de onderdrukkende Britten ….

Ondanks de aanslag op het King David Hotel hebben de Britten de zionisten geen strobreed in de weg gelegd. Integendeel: ze hebben de landroof mogelijk gemaakt door de zionisten een kopij van het Palestijnse kadaster te overhandigen en daarna het origineel te vernietigen. Resultaat: de Palestijnen hadden geen eigendomstitels meer. De Britse generaal Orde Wingate was van cruciaal belang in de opbouw van de zionistische strijdkrachten. De enige strijdmacht die de zionisten had kunnen tegenhouden, het Jordaanse “Arabische legioen” stond onder leiding van een Brits generaal, Glubb pasha, en is op diens bevel afzijdig gebleven.

Eliyahu schreef:…., maar ze absorbeerden honderdduizenden vluchtelingen uit de overblijfselen van het Jodendom in Europa en het Midden-Oosten.

Na het verdrijven of vermoorden van zowat 780.000 Palestijnen hadden ze daar ruimte voor en ze konden de mankracht best gebruiken. Die kwamen écht niet op vakantie!

Eliyahu schreef:Het was onmogelijk om met de beperkte hoeveelheid wapens die de Joden bezaten, met de rudimentaire internationale steun die ze wisten te verkrijgen, met de beperkte middelen die beschikbaar waren voor hen, om alles te doen wat ze gedaan hebben

Wanneer Moshe Sharett (buitenlandminister) op 18/02/1948 aan Ben Goerion schrijt:
“We hebben alleen genoeg troepen om ons te verdedigen, niet om het land over te nemen.”
Krijgt hij als antwoord:
“Als wij op tijd de wapens ontvangen die we al gekocht hebben, en misschien zelfs iets ontvangen van wat de VN ons heeft beloofd, zullen we in staat zijn niet alleen te verdedigen, maar ook dodelijke klappen uit te delen aan de Syriërs in hun eigen land – en Palestina in zijn geheel in te nemen. Daar twijfel ik niet aan, we kunnen alle Arabische strijdkrachten aan.” Ben-Gurion Archieven, Afdeling Correspondentie, 23.02 – 1.03.48, document 59, 26 februari 1948.
Behalve minstens een scheepslading zware artillerie kochten de zionisten 25 Avia S 199 (Me 109 G6) aan in Tsjechoslowakije aan 190.000 $ per stuk. Via datzelfde Tsjecholowakije dat met de zegen van moedertje Rusland het embargo feestelijk aan zijn laars lapte kwamen er ook nog eens 62 spitfire LF Mk IXEs en daarna nog B 17’s, beaufighters, mosquitoes en mustangs. De Egyptische spitfires kregen evenwel geen wisselstukken van de Engelsen.

Eliyahu schreef:…. , geen georganiseerde aanvoer van munitie, en geen gekwalificeerde officieren om hun bataljons te leiden!"

De zionistische strijdkrachten bestonden voor een groot uit ervaren en geharde veteranen uit de tweede wereldoorlog, vaak Britse ex-officieren, maar ook vrijwilligers uit diverse landen. De Tsjechen zorgden voor de rest.

Digit
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

Re: Het antropisch principe bewijst dat God bestaat

Berichtdoor willem_betz » 29 aug 2016, 21:02

aan allen:
de politieke en militaire geschiedenis van de staat Israel, hoe interessant ook, hoort m.i. niet bij de interessesfeer van SKEPP. Ik stel voor om hier NIET over dit onderwerp te schrijven.
Beperken we ons hier tot de godsbewijzen aub.
Dank voor uw inzicht.
Geloof je alle nonsens, of sommige niet? Hoe maak je het onderscheid?
De hevigste missionarissen en propagandisten voor kwakzalvers zijn vaak hun slachtoffers zelf.
Avatar gebruiker
willem_betz
Beheerder
 
Berichten: 4704
Geregistreerd: 24 okt 2006, 01:29

Re: Het antropisch principe bewijst dat God bestaat

Berichtdoor Digit » 29 aug 2016, 21:08

Kan ik inkomen. Ik zal in deze richting zeker geen enkel initiatief nemen.

Groetjes,

Digit
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

Re: Het antropisch principe bewijst dat God bestaat

Berichtdoor Eliyahu » 31 aug 2016, 09:23

Heeck schreef:
Digit schreef:Onderzoek van Richard Wiseman heeft uitgewezen dat ook infrasonen paranormale gewaarwordingen kunnen opwekken.

Groetjes,

Digit


Het opvallend gelijke met de antro-verleiding is dat desondanks mensen de voorkeur blijven geven aan geloof in bovennatuurlijke "veroorzakers".

Zie ook geloof in buitenaardse graancirkelveroorzakers en de studie van het Meertens-instituut:
https://www.bol.com/nl/p/in-graancirkel ... 002729298/


Roeland


Bs"d

Als je in je ogen wrijft, dan zet je druk op de oogzenuw, en zie je kleuren en vormen. Betekent dat nou dat als je je ogen gewoon open hebt, dat datgene wat je ziet, dat dat niet echt bestaat, want je kan ook dingen zien die er niet zijn als de oogzenuw gestimuleerd wordt?

Evenzo, het feit dat in de hersenen kunstmatige paranormale ervaringen opgewekt kunnen worden, wil niet zeggen dat dat wat je in normale toestand ervaart, plotseling niet echt meer is.
Avatar gebruiker
Eliyahu
 
Berichten: 291
Geregistreerd: 25 aug 2016, 09:02
Woonplaats: Bergen van Judea

Re: Het antropisch principe bewijst dat God bestaat

Berichtdoor Eliyahu » 31 aug 2016, 09:30

Digit schreef:
Eliyahu schreef:De Franse schrijver Jon DeBileda, tijdens het laatste deel van de negentiende eeuw, (dwz vóór de Russische Revolutie, nazi-Duitsland, en de moderne Joodse staat) beschreef de situatie aldus: (14)

"In wezen lacht het Joodse volk om alle vormen van anti-semitisme. Denk zo lang als je wilt, en je zult niet in staat zijn om een vorm van wreedheid of strategie te vinden die niet gebruikt is in de oorlogvoering tegen het Joodse volk. 'Ik kan niet verslagen worden', zegt het Jodendom. Alles wat je vandaag probeert mij aan te doen is 3200 jaar geleden geprobeerd in Egypte. Daarna probeerde de Babyloniërs en Perzen het. Daarna probeerden de Romeinen het, en dan anderen en anderen ..... Er is geen twijfel dat de Joden ons allemaal zulen overleven. Dit is een eeuwig volk ..... Ze kunnen niet verslagen worden, begrijp dat dan! Elke oorlog met hen is een zinloze verspilling van tijd en mankracht. Daar tegenover staat dat het verstandig is om een wederzijds verbond met hen te sluiten. Hoe betrouwbaar en winstgevend zijn ze als bondgenoten. Kijk naar hun vaderlandsliefde, hun commerciële voordeel, en hun ambitie en hun succes in de wetenschap, de kunst, en de politiek. Wees hun vriend en zij zullen u honderdvoudig terug te betalen in vriendschap. Dit is een verheven en uitverkoren volk."


Leviticus 25 schreef:44 Aangaande uw slaaf of uw slavin, die gij zult hebben, die zullen van de volken zijn, die rondom u zijn; van die zult gij een slaaf of een slavin kopen.
45 Gij zult ze ook kopen van de kinderen der bijwoners, die bij u als vreemdelingen verkeren, uit hen en uit hun geslachten, die bij u zullen zijn, die zij in uw land zullen gewonnen hebben; en zij zullen u tot een bezitting zijn.
46 En gij zult u tot bezitters over hen stellen voor uw kinderen na u, opdat zij de bezitting erven; gij zult hen in eeuwigheid doen dienen;


Overigens, van die Egyptische slavernij klopt geen moer: https://skeptoid.com/episodes/4191

Digit


Bs"d

Het klopt volledig, en ook de exodus, die op jouw page ook ontkent wordt, die klopt ook helemaal.

Het enige wat niet klopt, is de algemeen geaccepteerde tijdslijn voor Egypte en omliggende landen, die zit er gewoon 600 jaar naast. Gebruik de juiste tijdslijn, en alle puzzelstukjes vallen op hun plaats:
De Uittocht uit Egypte.
Avatar gebruiker
Eliyahu
 
Berichten: 291
Geregistreerd: 25 aug 2016, 09:02
Woonplaats: Bergen van Judea

Re: Het antropisch principe bewijst dat God bestaat

Berichtdoor Heeck » 31 aug 2016, 09:31

Eliyahu,
Idem ditto dus met de antro-verleiding. Je begrijpt het.
Nu Coyne nog snappen zoals Coyne is.

Roeland
Begrip is een waan met een warm gevoel, dus MIJDT SPIJT.
www.edge.org
Avatar gebruiker
Heeck
 
Berichten: 6546
Geregistreerd: 20 okt 2006, 22:09
Woonplaats: Leeuwarden

Re: Het antropisch principe bewijst dat God bestaat

Berichtdoor Eliyahu » 31 aug 2016, 09:34

Kristof schreef:Bewijs voor evolutie.
Eliyahu, lees vooral de linken eens na.

Embryologie

Jonge embryo's van verschillende soorten vertonen enkele overgeërfde kenmerken, zoals de staart bij deze menselijke foetus.

Men is er zich al lange tijd van bewust dat de embryologie belangrijke aanwijzingen bevat voor de evolutie van organismen. Ernst Haeckel (1834-1919) ging aan het eind van de 19e eeuw zelfs zo ver te stellen dat de ontogenetische ontwikkeling van organismen een exacte weergave was van hun evolutie. Volgens Haeckels illustraties waren de vroege ontogenetische fasen tussen verschillende groepen gewervelde dieren nagenoeg gelijk. Haeckel formuleerde hierop zijn recapitulatietheorie, die stelde dat de ontogenie (de ontwikkeling van het individu) een korte en snelle herhaling (recapitulatie) is van de fylogenie (de evolutie van de soort).

Tegenwoordig vindt men dat Haeckels voorstelling van zaken overdreven was.


Bs"d

Laten we het beestje bij het naampje noemen: Haeckel had gefraudeerd, en de boel vervalst. Het schofterige is echter dat vandaag de dag die vervalste plaatjes van Haeckel nog in de biologieboeken van de jeugd staan, en zo wordt men gehersenspoeld met evolutie leugens.

Waarom is het nodig om mensen met leugens te overtuigen van evolutie? Omdat er gewoon helemaal geen bewijs is.
Avatar gebruiker
Eliyahu
 
Berichten: 291
Geregistreerd: 25 aug 2016, 09:02
Woonplaats: Bergen van Judea

Re: Het antropisch principe bewijst dat God bestaat

Berichtdoor Eliyahu » 31 aug 2016, 09:39

Heeck schreef:Eliyahu,
Je begint op een verfoeilijke volksmisleider te lijken.
Naar aanleiding van je aanhalen van Coyne:

Eliyahu schreef:Dus laat je niet wijsmaken dat evolutie wetenschap is.


En dat met Jerry Coyne als aangever opgeteld bij jouw beperkte definitie van wetenschap.

Coyne is duidelijker dan jij wenst weer te geven:

http://jerrycoyne.uchicago.edu/Faith-vs-Fact.html schreef:Faith vs. Fact: Why Science and Religion Are Incompatible

The New York Times bestselling author Jerry Coyne explains why any attempt to make religion compatible with science is doomed to fail


Coyne moets eens weten dat hij ter onderbouwing wordt aangehaald door een als missioloog opererende forum-gelovige.

Roeland


Bs"d

Coyne zei heel duidelijk dat evolutie geen wetenschap is, en daar heeft hij volledig gelijk in. Het zit volgens hem veel dichter bij schedelmeting dan bij natuurkunde.

Het is niet empirisch te testen, en daarom geen wetenschap, maar op zijn best een filosofie.
Avatar gebruiker
Eliyahu
 
Berichten: 291
Geregistreerd: 25 aug 2016, 09:02
Woonplaats: Bergen van Judea

Re: Het antropisch principe bewijst dat God bestaat

Berichtdoor Eliyahu » 31 aug 2016, 10:11

Kristof schreef:Bewijs voor evolutie.
Eliyahu, lees vooral de linken eens na.
Waarom evolutie zogenaamd niet zou kloppen:

Een andere manier van redeneren, is bijvoorbeeld over de Archaeopteryx (Jura-tijdperk, 150 miljoen jaar geleden), waarvan inmiddels zeven fossiele skeletten zijn gevonden. De Archaeopteryx is een reptielachtige primitief getande vogel: een mengvorm tussen de Reptielen en de tandloze Vogels. Wanneer we nu zo’n mengvorm in het fossiele raamwerk kunnen passen, worden we volgens de creationisten geconfronteerd met maar liefst twéé ontbrekende schakels, namelijk een hiaat tussen de Reptielen en de Archaeopteryx, die op zijn beurt een hiaat doet ontstaan met de Vogels. Heb je één hiaat tussen twee fossielen, drop daartussen dan een nieuw fossiel, je hebt dan ineens twee hiaten (aldus de ‘creationistische logica’). Met andere woorden, het aantal ‘hiaten’ stijgt voor de creationisten lineair met het aantal fossielen die we vinden, of ze nu geleidelijke overgangen vertonen of niet.


Bs"d

Er zijn geen "geleidelijke overgangen". Wat er is dat zijn soorten die plotseling verschijnen, zonder enige band met veronderstelde voorouders, en die plotseling verschenen soorten vertonen gedurende hun hele verblijf in het fossielenverslag STASIS, onveranderlijkheid, non-evolutie.

“Het fossielenverslag geeft geen doorlopend verslag van geleidelijke verandering van één dier of plant naar een ander van geheel andere vorm.”

Stanley, S.M., The New Evolutionary Timetable: Fossils, Genes, and the Origin of Species, 1981, p. 95, sprekend over het Bighorn basin in Wyoming USA.

S.M. Stanley is evolutionist en was meer dan 35 jaar professor aan de John Hopkins universiteit in Baltimore.
Hij heeft vele artikelen geschreven, ook samen met Niles Eldredge, de co-uitvinder van de punctuated equilibrium theorie.
Één van de artikelen van zijn hand is “Paleontology (fossielenkunde) and earth system history in the new millennium” hetgeen gepubliceerd is in “Geological Society of America”
Voor meer info over prof Stanley kijk hier: http://en.wikipedia.org/wiki/Steven_M._Stanley

Voor meer kijk hier: https://sites.google.com/site/777mountzion/fossielen

http://skepp.be/nl/levensbeschouwing-evolutie/creationisme/bewijs-zat-voor-evolutietheorie

'Evolutie is in strijd met de tweede wet van de thermodynamica'

Deze stelling berust al evenzeer op een slecht begrip van wat thermodynamica is dan op een misvatting omtrent evolutie. Volgens de tweede wet van de thermodynamica kan de entropie in een gesloten systeem nooit afnemen. 'Entropie' staat voor het aantal mogelijke toestanden waartoe een systeem zich kan ontwikkelen. Dat de entropie in een gesloten systeem niet kan afnemen, houdt dus in dat het aantal mogelijke toestanden waarin een systeem kan evolueren, steeds toeneemt (of stabiel blijft). Creationisten zien hierin een argument tegen de evolutietheorie: uit de tweede wet van de thermodynamica leiden ze af dat processen naarmate de tijd vordert steeds chaotischer, steeds wanordelijker moeten verlopen.
Hierbij vergeten zij echter dat het leven op aarde geen gesloten systeem is. Wij worden dagelijks van buitenaf van energie voorzien door onze zon. Zonlicht laat planten toe de nodige energie op te nemen die ze nodig hebben om te leven en te groeien. Zo bevat een volgroeide tomaat veel meer energie dan het zaadje waaraan ze ontsprong.
Niet enkel levende wezens lijken zich weinig aan te trekken van de tweede wet van de thermodynamica. Ook in niet-levende systemen ontstaat vaak orde uit wanorde. Sneeuwvlokken, zandduinen, tornado’s, stalactieten en bliksemflitsen zijn slechts enkele voorbeelden van hoe uit een schijnbaar wanordelijke natuur ordelijke processen ontstaan, zonder dat hiervoor een intelligent wezen vereist is. In zowat elk systeem dat enigszins complex is en waarin voldoende energie circuleert, zal je zo goed als zeker wel ergens orde zien ontstaan. Als het ontstaan van orde uit wanorde in de natuur zo vaak voorkomt, waarom wordt het dan verondersteld in strijd te zijn met de tweede wet van de thermodynamica?
Het thermodynamica-argument tegen evolutie verraadt niet alleen een misvatting over thermodynamica, maar ook een misvatting over evolutie. De evolutietheorie stelt dat zich bij de reproductie van organismen slechts kleine veranderingen voordoen tussen generaties in. Ledematen of lichaamsaanhangselen bij dieren kunnen bijvoorbeeld iets langer, korter, dikker, platter, lichter of donkerder zijn dan bij hun ouders. Heel af en toe kan zo’n verandering van een dergelijke ordegrootte zijn dat een nakomeling bijvoorbeeld een vinger méér of minder heeft dan de ouders. Eens een dergelijke verandering zich voordoet, zal deze zich volgens de evolutietheorie blijven voordoen bij de nakomelingen van de nakomeling indien ze het reproductief succes en/of het overleven van de soort bevordert. Als de veranderingen niet succesvol blijken in de reproductie of in het overleven van de soort, dan zullen ze na verloop van tijd verdwijnen bij de nakomelingen. Géén van deze kleine veranderingen is in strijd met de wetten van de thermodynamica.


De wet van de entropie heeft gewoon helemaal niks te maken met wel of niet energie toevoeren, of het zogenaamd "open" of "gesloten" zijn van een systeem. Dat is slechts één of ander stompzinnig toevoegsel wat de evo's verzonnen hebben om onder het probleem van de entropie uit te komen.
Denk eens even na: Als je een autokerkhof hebt, en je voegt er energie aan toe, bijvoorbeeld een autokerkhof in de woestijn waar de zon de hele dag op schijnt, denk je dat dan de autowrakken spontaan omhoog zullen gaan in orde en een boeing 747 zullen gaan vormen?
Natuurlijk niet. De reden daarvoor is dat de kans dat die wrakken verroesten en uit elkaar vallen een ziljoen keer groter is dan de kans dat ze zich zullen rangschikken in de volgorde die nodig is om een 747 te maken. Het is gewoon kansberekening, en dat verandert helemaal niet als je er wel of geen energie aan toe gaat voegen.

Vergelijk het met een bak met 100 rode ballen er in en 100 witte ballen er in. Alle rode zitten aan één kant, alle witte aan de andere kant. Ga nu de bak eens flink schudden, en dan zijn na afloop alle ballen gemixed door elkaar.
En hoe lang moet je nu schudden aan de bak voordat de orde zo is toegenomen dat alle rode weer aan één kant zitten, en alle witte aan de andere kant? Tot het einde der tijden.
Als door toeval er links 60 witte ballen zitten en rechts maar 40, dan is de kans dat er witte ballen van links naar rechts gaan een stuk groter dan dat ze van rechts naar links gaan.
Als je duizenden keren blijft schudden en checken met de bak, dan zal je misschien nog wel eens een verdeling van 70/30 kunnen krijgen, maar dan worden de kansen dat de ballen de verkeerde kant op gaan nog veel groter dan in het 60/40 geval. Daardoor zal een 75/25 verhouding al nooit meer gehaald worden.

En hoe meer ballen, hoe dichter de verdeling rond de 50% zal blijven hangen. Als je een bak met duizend witte en duizend rode ballen hebt, dan zal je al nooit meer de 55/45 verdeling halen.
Dat komt dus puur door de kansberekening, en heeft niets met het wel of niet toevoeren van energie te maken. Je kan energie gaan toevoeren, door die bak te verhitten, of door hem onder stroom te zetten, of door hem te bestralen, maar dat zal niets aan de kansberekening veranderen, de orde zal er niet door toenemen.

Zo ook in de natuur, de kansen dat een levensvorm degenereert, omlaag gaat in orde, is ontelbare malen groter dan dat de orde toeneemt en er toevallig nieuwe organen ontstaan.
En dat zorgt voor de entropie, de afname van de orde, de degeneratie.

Als je een kopie van een kopie maakt, en dan van die laatste kopie weer een kopie, enz enz, dan weten we allemaal dat de kwaliteit van die kopieën steeds slechter wordt, want fouten stapelen zich op. Dat is de reden dat de mens, en alle levende organismen, degenereren, aftakelen.
En dat is heel goed waarneembaar in de echte wereld: Gezond mens vol met DNA-foutjes

Scientists Discover Proof That Humanity Is Getting Dumber, Smaller And Weaker

Evolutie is een fabel. Degeneratie is een aantoonbaar & bewezen feit.
Avatar gebruiker
Eliyahu
 
Berichten: 291
Geregistreerd: 25 aug 2016, 09:02
Woonplaats: Bergen van Judea

Re: Het antropisch principe bewijst dat God bestaat

Berichtdoor Digit » 31 aug 2016, 10:16

Eliyahu schreef:
Digit schreef:Overigens, van die Egyptische slavernij klopt geen moer: https://skeptoid.com/episodes/4191

Digit

Het klopt volledig, en ook de exodus, die op jouw page ook ontkent wordt, die klopt ook helemaal.

Het enige wat niet klopt, is de algemeen geaccepteerde tijdslijn voor Egypte en omliggende landen, die zit er gewoon 600 jaar naast. Gebruik de juiste tijdslijn, en alle puzzelstukjes vallen op hun plaats:
De Uittocht uit Egypte.


Chaim Eliav schreef:Als oprecht gelovige joden hebben we geen wetenschappelijk bewijs nodig om ons geloof te rechtvaardigen.

Zegt genoeg.

Chaim Eliav schreef:.... de verbazingwekkende vondst van professor Emanuël Veliskovsky aangaande de uittocht uit Egypte.

Velikovsky is geen wetenschapper maar een notoir esoterisch charlatan.

Wikipedia schreef:Velikovsky's revised chronology has been rejected by nearly all mainstream historians and Egyptologists. It was claimed, starting with early reviewers, that Velikovsky's usage of material for proof is often very selective. In 1965 the leading cuneiformist Abraham Sachs, in a forum at Brown University, discredited Velikovsky's use of Mesopotamian cuneiform sources. Velikovsky was never able to refute Sachs' attack.


Leuke anekdote: Martin Gardner heeft ooit "Worlds in Collision" laten lezen door een theoloog en een astronoom.
Commentaar van de theoloog: van de theologie klopt geen barst, maar de astronomie lijkt mij interessant.
Commentaar van de astronoom: van de astronomie klopt geen barst, maar de theologie lijkt mij interessant.
Uit: fads and fallacies in the name of science.

Overigens weet ik zelf voldoende van mechanica om met zekerheid te stellen dat Velikovsky's beweringen onmogelijk kunnen kloppen.

*********

Daarnaast: graag je commentaar op Leviticus 25, 44-46 in relatie met de beweringen van "Jon DeBileda", waarover op het internet overigens niets is terug te vinden, behalve van jouw hand.

Digit
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

Re: Het antropisch principe bewijst dat God bestaat

Berichtdoor Digit » 31 aug 2016, 10:29

Eliyahu schreef:Coyne zei heel duidelijk dat evolutie geen wetenschap is, en daar heeft hij volledig gelijk in. Het zit volgens hem veel dichter bij schedelmeting dan bij natuurkunde.

Het is niet empirisch te testen, en daarom geen wetenschap, maar op zijn best een filosofie.

Zoals eerder gezegd, Coyne had het in dat citaat over de evolutiebiologie, en meer specifiek de sociobiologie die in de VS de politieke toer is opgegaan en door de meeste wetenschappers ondertussen is verlaten. Dit is een intellectueel oneerlijk citaat want buiten context!

Zie hierboven: viewtopic.php?p=93528#p93528

Digit
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

Re: Het antropisch principe bewijst dat God bestaat

Berichtdoor Kristof » 31 aug 2016, 10:33

De wet van de entropie heeft gewoon helemaal niks te maken met wel of niet energie toevoeren, of het zogenaamd "open" of "gesloten" zijn van een systeem. Dat is slechts één of ander stompzinnig toevoegsel wat de evo's verzonnen hebben om onder het probleem van de entropie uit te komen.
Denk eens even na: Als je een autokerkhof hebt, en je voegt er energie aan toe, bijvoorbeeld een autokerkhof in de woestijn waar de zon de hele dag op schijnt, denk je dat dan de autowrakken spontaan omhoog zullen gaan in orde en een boeing 747 zullen gaan vormen?
Natuurlijk niet. De reden daarvoor is dat de kans dat die wrakken verroesten en uit elkaar vallen een ziljoen keer groter is dan de kans dat ze zich zullen rangschikken in de volgorde die nodig is om een 747 te maken. Het is gewoon kansberekening, en dat verandert helemaal niet als je er wel of geen energie aan toe gaat voegen.

Vergelijk het met een bak met 100 rode ballen er in en 100 witte ballen er in. Alle rode zitten aan één kant, alle witte aan de andere kant. Ga nu de bak eens flink schudden, en dan zijn na afloop alle ballen gemixed door elkaar.
En hoe lang moet je nu schudden aan de bak voordat de orde zo is toegenomen dat alle rode weer aan één kant zitten, en alle witte aan de andere kant? Tot het einde der tijden.
Als door toeval er links 60 witte ballen zitten en rechts maar 40, dan is de kans dat er witte ballen van links naar rechts gaan een stuk groter dan dat ze van rechts naar links gaan.
Als je duizenden keren blijft schudden en checken met de bak, dan zal je misschien nog wel eens een verdeling van 70/30 kunnen krijgen, maar dan worden de kansen dat de ballen de verkeerde kant op gaan nog veel groter dan in het 60/40 geval. Daardoor zal een 75/25 verhouding al nooit meer gehaald worden.

En hoe meer ballen, hoe dichter de verdeling rond de 50% zal blijven hangen. Als je een bak met duizend witte en duizend rode ballen hebt, dan zal je al nooit meer de 55/45 verdeling halen.
Dat komt dus puur door de kansberekening, en heeft niets met het wel of niet toevoeren van energie te maken. Je kan energie gaan toevoeren, door die bak te verhitten, of door hem onder stroom te zetten, of door hem te bestralen, maar dat zal niets aan de kansberekening veranderen, de orde zal er niet door toenemen.


Deze idiote kinderachtige voorbeelden worden door anti-evolutionisten er altijd bij gesleept. Dit heeft niets met evolutie te maken. In evolutie wordt er niets "door elkaar geschud". Evolutie gaat over "kopieerfouten" die optreden in de miljarden maal miljarden malen dat DNA-ketens zich vermenigvuldigen. De goede "kopieerfouten" blijven verder bestaan wegens aangepast aan de omgeving, de slechte "kopieerfouten" worden weggeselecteerd wegens niet aangepast aan de omgeving.
Ik heb gemerkt dat je de boeken hebt van Christian de Duve "De levende cel" deel 1 en 2. Ik heb die ook maar jij leest ze blijkbaar met een vooringenomen waardoor je enkel de dingen eruit haalt die in je kraampje passen. Ik stel je voor ze eens HELEMAAL grondig te lezen.

Als je een kopie van een kopie maakt, en dan van die laatste kopie weer een kopie, enz enz, dan weten we allemaal dat de kwaliteit van die kopieën steeds slechter wordt, want fouten stapelen zich op. Dat is de reden dat de mens, en alle levende organismen, degenereren, aftakelen.


Een andere gebruiker hier "Evoskepsis" kwam met hetzelfde verhaaltje. Aan hem vroeg ik dan ook: waarom zouden er enkel negatieve mutaties gebeuren en nooit geen positieve?
For me, it is far better to grasp the Universe as it really is than to persist in delusion, however satisfying and reassuring.
Carl Sagan - RIP
http://www.carlsagan.com/
Avatar gebruiker
Kristof
 
Berichten: 345
Geregistreerd: 08 jan 2010, 16:58

Re: Het antropisch principe bewijst dat God bestaat

Berichtdoor Heeck » 31 aug 2016, 11:12

Eliyahu schreef:Bs"d

Coyne zei heel duidelijk dat evolutie geen wetenschap is, en daar heeft hij volledig gelijk in. Het zit volgens hem veel dichter bij schedelmeting dan bij natuurkunde.

Het is niet empirisch te testen, en daarom geen wetenschap, maar op zijn best een filosofie.


Eliyahu,

Je bent inconsistent.
Jouw antro-principe levert ook geen wetenschappelijk bewijs zoals je in je openingbericht claimt.

Wetenschap volgens Eliyahu:
Het probleem is dat alles tegenwoordig maar wetenschap genoemd wordt.
Wetenschap is dat wat empirisch te testen is.
Alles wat niet te testen is, dat is geen wetenschap, maar op zijn best filosofie.


Dus toon mij jouw god en demonstreer zijn enigheid. Dat is empirisch testen. Anders geloof je maar wat.
En je bent te haastig.
Je vergeet de link na te slaan, laat staan in je op te nemen, die ik opgaf:
http://jerrycoyne.uchicago.edu/Faith-vs-Fact.html


Je haalt uitspraken van experts selectief aan. Cherrypicking. Maar dat doe je al minstens vanaf 2011.

Roeland
Begrip is een waan met een warm gevoel, dus MIJDT SPIJT.
www.edge.org
Avatar gebruiker
Heeck
 
Berichten: 6546
Geregistreerd: 20 okt 2006, 22:09
Woonplaats: Leeuwarden

Re: Het antropisch principe bewijst dat God bestaat

Berichtdoor Heeck » 31 aug 2016, 22:23

Eliyahu,

Ik krijg uit onverwachte hoek een heel stevig steuntje in de rug van het blog "Judaism and Science":
The Intriguing, Seductive and Ultimately Unsatisfying Anthropic Principle
by Roger Price

http://www.jewishjournal.com/judaismand ... _principleOok uit katholiek wetenschappelijke hoek het verwerpen van kwasi-godsbewijzen:

A conversation between Richard Dawkins and Father George Coyne (former director of the Vatican Observatory)
https://www.youtube.com/watch?v=lm9ZtYkdkEQ

Roeland
Begrip is een waan met een warm gevoel, dus MIJDT SPIJT.
www.edge.org
Avatar gebruiker
Heeck
 
Berichten: 6546
Geregistreerd: 20 okt 2006, 22:09
Woonplaats: Leeuwarden

Re: Het antropisch principe bewijst dat God bestaat

Berichtdoor Eliyahu » 01 sep 2016, 20:36

Digit schreef:
Chaim Eliav schreef:.... de verbazingwekkende vondst van professor Emanuël Veliskovsky aangaande de uittocht uit Egypte.

Velikovsky is geen wetenschapper maar een notoir esoterisch charlatan.


Bs"d

Ik zal maar niet de moeite nemen om te gaan vragen voor onderbouwing van die uitspraak, want dat komt toch niet.

Velikovsky had medicijnen gestudeerd, en ook psychologie, en hij is werkzaam geweest als psychiater. Daarnaast had hij ook natuurkunde gestudeerd, en geschiedenis, en rechten en biologie, dus hij was een master of all trades.
Hij was een genie dat Einstein deed verbleken, en Einstein was sportief genoeg om toe te geven dat Velikovsky gelijk had, en dat hij zelf fout zat.

Wikipedia schreef:Velikovsky's revised chronology has been rejected by nearly all mainstream historians and Egyptologists. It was claimed, starting with early reviewers, that Velikovsky's usage of material for proof is often very selective. In 1965 the leading cuneiformist Abraham Sachs, in a forum at Brown University, discredited Velikovsky's use of Mesopotamian cuneiform sources. Velikovsky was never able to refute Sachs' attack.


Velikovsky heeft bij zijn leven zowat iedereen weerlegd. En deze uitspraak: "Velikovsky's revised chronology has been rejected by nearly all mainstream historians and Egyptologists" is erg dubbelzinnig.
Ten eerste, zijn herziene tijdslijn is dus niet door alle mainstream geschiedkundigen en egyptologen afgewezen, en ten tweede, op het moment dat je een alternatieve tijdslijn accepteert, dan ben je natuurlijk gelijk niet meer "mainstream".

Leuke anekdote: Martin Gardner heeft ooit "Worlds in Collision" laten lezen door een theoloog en een astronoom.
Commentaar van de theoloog: van de theologie klopt geen barst, maar de astronomie lijkt mij interessant.
Commentaar van de astronoom: van de astronomie klopt geen barst, maar de theologie lijkt mij interessant.
Uit: fads and fallacies in the name of science.


Beter nog; ik heb het zelf gelezen. En natuurlijk, omdat Velikovsky niet religieus was, rept hij met geen woord over theologie. Dus dat hele verhaal is, zoals zo een beetje al het "wetenschappelijke" commentaar op Velikovsky, gezwam in de ruimte en regelrechte leugens. Met zet een leugenachtige stroman op, en gaat die dan met veel bombarie neerhalen.
Dat Velikovsky met geen woord rept over theologie is een onbeduidende kleinigheid.

Maar al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel: The New Egyptian Chronology
A revised Egyptian chronology results in startling new archeological discoveries which authenticate Old Testament histories.
http://christinprophecy.org/articles/th ... hronology/

En natuurlijk, het boek "Werelden in Botsing", gaat niet over de Egyptische tijdslijn, daarvoor moet je "Eeuwen in Chaos" hebben. Heb ik ook gelezen, en iedereen met twee werkende hersencellen die dat boek leest snapt dat Velikovsky gelijk heeft, en dat de rest de plank 600 jaar misslaat.

En dat is waarom het de gevestigde "wetenschap" rood voor de ogen wordt als de naam Velikovsky valt, en ze het schuim op de lippen krijgen, want hun baantjes en prestige staan op het spel.

Overigens weet ik zelf voldoende van mechanica om met zekerheid te stellen dat Velikovsky's beweringen onmogelijk kunnen kloppen.


Je hebt nog nooit een boek van Velikovsky gelezen, je hebt er dus niet het geringste benul van wat hij beweert, dus ga alstjeblieft geen onzin verkondigen als "wat hij zegt kan onmogelijk kloppen".

Daarnaast: graag je commentaar op Leviticus 25, 44-46 in relatie met de beweringen van "Jon DeBileda", waarover op het internet overigens niets is terug te vinden, behalve van jouw hand.

Digit


Ik ken geen "jon deBileda".
Avatar gebruiker
Eliyahu
 
Berichten: 291
Geregistreerd: 25 aug 2016, 09:02
Woonplaats: Bergen van Judea

Re: Het antropisch principe bewijst dat God bestaat

Berichtdoor Eliyahu » 01 sep 2016, 20:37

Digit schreef:
Eliyahu schreef:Coyne zei heel duidelijk dat evolutie geen wetenschap is, en daar heeft hij volledig gelijk in. Het zit volgens hem veel dichter bij schedelmeting dan bij natuurkunde.

Het is niet empirisch te testen, en daarom geen wetenschap, maar op zijn best een filosofie.

Zoals eerder gezegd, Coyne had het in dat citaat over de evolutiebiologie, en meer specifiek de sociobiologie die in de VS de politieke toer is opgegaan en door de meeste wetenschappers ondertussen is verlaten. Dit is een intellectueel oneerlijk citaat want buiten context!

Zie hierboven: viewtopic.php?p=93528#p93528

Digit


Bs"d

Geef de context dan maar even.
Avatar gebruiker
Eliyahu
 
Berichten: 291
Geregistreerd: 25 aug 2016, 09:02
Woonplaats: Bergen van Judea

Re: Het antropisch principe bewijst dat God bestaat

Berichtdoor Eliyahu » 01 sep 2016, 20:42

Heeck schreef:Eliyahu,

Ik krijg uit onverwachte hoek een heel stevig steuntje in de rug van het blog "Judaism and Science":
The Intriguing, Seductive and Ultimately Unsatisfying Anthropic Principle
by Roger Price

http://www.jewishjournal.com/judaismand ... _principle


Bs"d

Leg maar even uit waarom het niet klopt.

Ook uit katholiek wetenschappelijke hoek het verwerpen van kwasi-godsbewijzen:

A conversation between Richard Dawkins and Father George Coyne (former director of the Vatican Observatory)
https://www.youtube.com/watch?v=lm9ZtYkdkEQ

Roeland


Dawkins is een zoöloog, die Father George een theoloog, ik denk niet dat we van hun veel wijzer worden betreffende kosmologie. Dan is Stephen Hawking veel meer in de richting.

Betreffende dit antropische principe schreef één van de grootste wetenschappers die nu leven, Stephen Hawking: "De meeste waardes zouden universums veroorzaken die, alhoewel ze zeer mooi zouden zijn, niemand zouden kunnen bevatten om die schoonheid te bewonderen. Men kan dit zien als bewijs voor een goddelijk doel in de schepping van het heelal en de keuze van de natuurwetten, of als ondersteuning voor het sterke antropische principe."
"Een korte geschiedenis van de tijd", door Stephen Hawking, blz 139.

"Het is zeer moeilijk om te verklaren waarom het universum begonnen is op precies de manier waarop het begonnen is, behalve als de daad van een God die van plan was om wezens zoals ons te scheppen." Idem blz 140

Dus daar is het, het wetenschappelijke bewijs dat God bestaat.

According to growing numbers of scientists, the laws and constants of nature are so "finely-tuned," and so many "coincidences" have occurred to allow for the possibility of life, the universe must have come into existence through intentional planning and intelligence.

In fact, this "fine-tuning" is so pronounced, and the "coincidences" are so numerous, many scientists have come to espouse The Anthropic Principle, which contends that the universe was brought into existence intentionally for the sake of producing mankind.

Many scientists have come to conclude that the universe was brought into existence intentionally.

Even those who do not accept The Anthropic Principle admit to the "fine-tuning" and conclude that the universe is "too contrived" to be a chance event.

In a BBC science documentary, "The Anthropic Principle," some of the greatest scientific minds of our day describe the recent findings which compel this conclusion.

Dr. Dennis Scania, the distinguished head of Cambridge University Observatories:

"If you change a little bit the laws of nature, or you change a little bit the constants of nature -- like the charge on the electron -- then the way the universe develops is so changed, it is very likely that intelligent life would not have been able to develop."

Dr. David D. Deutsch, Institute of Mathematics, Oxford University:

"If we nudge one of these constants just a few percent in one direction, stars burn out within a million years of their formation, and there is no time for evolution. If we nudge it a few percent in the other direction, then no elements heavier than helium form. No carbon, no life. Not even any chemistry. No complexity at all."

Dr. Paul Davies, noted author and professor of theoretical physics at Adelaide University:

"The really amazing thing is not that life on Earth is balanced on a knife-edge, but that the entire universe is balanced on a knife- edge, and would be total chaos if any of the natural 'constants' were off even slightly. You see," Davies adds, "even if you dismiss man as a chance happening, the fact remains that the universe seems unreasonably suited to the existence of life -- almost contrived -- you might say a 'put-up job'."

According to the latest scientific thinking, the matter of the universe originated in a huge explosion of energy called "The Big Bang." At first, the universe was only hydrogen and helium, which congealed into stars. Subsequently, all the other elements were manufactured inside the stars. The four most abundant elements in the universe are: hydrogen, helium, oxygen and carbon.

When Sir Fred Hoyle was researching how carbon came to be, in the "blast-furnaces" of the stars, his calculations indicated that it is very difficult to explain how the stars generated the necessary quantity of carbon upon which life on earth depends. Hoyle found that there were numerous "fortunate" one-time occurrences which seemed to indicate that purposeful "adjustments" had been made in the laws of physics and chemistry in order to produce the necessary carbon.

Hoyle sums up his findings as follows:

"A common sense interpretation of the facts suggests that a superintendent has monkeyed with the physics, as well as chemistry and biology, and that there are no blind forces worth speaking about in nature. I do not believe that any physicist who examined the evidence could fail to draw the inference that the laws of nuclear physics have been deliberately designed with regard to the consequences they produce within stars."

Adds Dr. David D. Deutch:

"If anyone claims not to be surprised by the special features that the universe has, he is hiding his head in the sand. These special features ARE surprising and unlikely."

UNIVERSAL ACCEPTANCE OF FINE-TUNING

Besides the BBC video, the scientific establishment's most prestigious journals, and its most famous physicists and cosmologists, have all gone on record as recognizing the objective truth of the fine-tuning.

The August '97 issue of "Science" (the most prestigious peer-reviewed scientific journal in the United States) featured an article entitled "Science and God: A Warming Trend?" Here is an excerpt:

"The fact that the universe exhibits many features that foster organic life -- such as precisely those physical constants that result in planets and long-lived stars -- also has led some scientists to speculate that some divine influence may be present."

In his best-selling book, "A Brief History of Time", Stephen Hawking (perhaps the world's most famous cosmologist) refers to the phenomenon as "remarkable."

"The remarkable fact is that the values of these numbers (i.e. the constants of physics) seem to have been very finely adjusted to make possible the development of life". "For example," Hawking writes, "if the electric charge of the electron had been only slightly different, stars would have been unable to burn hydrogen and helium, or else they would not have exploded. It seems clear that there are relatively few ranges of values for the numbers (for the constants) that would allow for development of any form of intelligent life. Most sets of values would give rise to universes that, although they might be very beautiful, would contain no one able to wonder at that beauty."

Hawking then goes on to say that he can appreciate taking this as possible evidence of "a divine purpose in Creation and the choice of the laws of science (by God)" (ibid. p. 125).

Dr. Gerald Schroeder, author of "Genesis and the Big Bang" and "The Science of Life" was formerly with the M.I.T. physics department. He adds the following examples:

1) Professor Steven Weinberg, a Nobel laureate in high energy physics (a field of science that deals with the very early universe), writing in the journal "Scientific American", reflects on how surprising it is that the laws of nature and the initial conditions of the universe should allow for the existence of beings who could observe it. Life as we know it would be impossible if any one of several physical quantities had slightly different values.

Although Weinberg is a self-described agnostic, he cannot but be astounded by the extent of the fine-tuning. He goes on to describe how a beryllium isotope having the minuscule half life of 0.0000000000000001 seconds must find and absorb a helium nucleus in that split of time before decaying. This occurs only because of a totally unexpected, exquisitely precise, energy match between the two nuclei. If this did not occur there would be none of the heavier elements. No carbon, no nitrogen, no life. Our universe would be composed of hydrogen and helium. But this is not the end of Professor Weinberg's wonder at our well-tuned universe. He continues:

One constant does seem to require an incredible fine-tuning -- The existence of life of any kind seems to require a cancellation between different contributions to the vacuum energy, accurate to about 120 decimal places.

This means that if the energies of the Big Bang were, in arbitrary units, not: 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000, but instead: 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001, there would be no life of any sort in the entire universe because as Weinberg states:

"The universe either would go through a complete cycle of expansion and contraction before life could arise, or would expand so rapidly that no galaxies or stars could form."

2) Michael Turner, the widely quoted astrophysicist at the University of Chicago and Fermilab, describes the fine-tuning of the universe with a simile:

"The precision is as if one could throw a dart across the entire universe and hit a bulls eye one millimeter in diameter on the other side."

3) Roger Penrose, the Rouse Ball Professor of Mathematics at the University of Oxford, discovers that the likelihood of the universe having usable energy (low entropy) at the creation is even more astounding, namely, an accuracy of one part out of ten to the power of ten to the power of 123. This is an extraordinary figure. One could not possibly even write the number down in full, in our ordinary denary (power of ten) notation: it would be one followed by ten to the power of 123 successive zeros! (That is a million billion billion billion billion billion billion billion billion billion billion billion billion billion zeros.)

Penrose continues,

"Even if we were to write a zero on each separate proton and on eachseparate neutron in the entire universe -- and we could throw in all the other particles as well for good measure -- we should fall far short of writing down the figure needed. The precision needed to set the universe on its course is to be in no way inferior to all that extraordinary precision that we have already become accustomed to in the superb dynamical equations (Newton's, Maxwell's, Einstein's) which govern the behavior of things from moment to moment."

Cosmologists debate whether the space-time continuum is finite or infinite, bounded or unbounded. In all scenarios, the fine-tuning remains the same.

It is appropriate to complete this section on "fine tuning" with the eloquent words of Professor John Wheeler:
"To my mind, there must be at the bottom of it all, not an utterly simple equation, but an utterly simple IDEA. And to me that idea, when we finally discover it, will be so compelling, and so inevitable, so beautiful, we will all say to each other, "How could it have ever been otherwise?""
Avatar gebruiker
Eliyahu
 
Berichten: 291
Geregistreerd: 25 aug 2016, 09:02
Woonplaats: Bergen van Judea

Re: Het antropisch principe bewijst dat God bestaat

Berichtdoor Digit » 01 sep 2016, 20:59

Losse, niet-naspeurbare quotes, vermoedelijk uit hun context gerukt - dat ben je gewoon.

Zelfs als er een deel relevant zijn, gelovige wetenschappers bestaan nu eenmaal en ze zeggen wel eens dingen die tegen de wetenschappelijke consensus indruisen. Op deze manier bewijs je niets.

Digit
Wat is, IS !
Avatar gebruiker
Digit
 
Berichten: 8724
Geregistreerd: 09 nov 2006, 09:03

Re: Het antropisch principe bewijst dat God bestaat

Berichtdoor Eliyahu » 01 sep 2016, 21:03

Kristof schreef:Deze idiote kinderachtige voorbeelden worden door anti-evolutionisten er altijd bij gesleept. Dit heeft niets met evolutie te maken. In evolutie wordt er niets "door elkaar geschud".


Bs"d

Wie zegt dat? Ik laat alleen even zien hoe entropie werkt.

Evolutie gaat over "kopieerfouten" die optreden in de miljarden maal miljarden malen dat DNA-ketens zich vermenigvuldigen. De goede "kopieerfouten" blijven verder bestaan wegens aangepast aan de omgeving, de slechte "kopieerfouten" worden weggeselecteerd wegens niet aangepast aan de omgeving.


De slechte kopieerfouten verdwijnen niet spontaan: "Gezond mens vol met DNA-foutjes" Daarom degenereert het leven, en gaat het niet omhoog: Scientists Discover Proof That Humanity Is Getting Dumber, Smaller And Weaker

Het over-overgrote deel van alle mutaties is schadelijk. Dus de schade zal veel meer schade aanrichten dan dat de goede mutaties goed doen. We zijn dus op weg naar beneden, we takelen af, we degenereren, en we worden niet beter of slimmer. Daar is de wetenschap nu ook achter gekomen.

Weer een argument wat de evo-hypothese onderuit haalt.

Als je een kopie van een kopie maakt, en dan van die laatste kopie weer een kopie, enz enz, dan weten we allemaal dat de kwaliteit van die kopieën steeds slechter wordt, want fouten stapelen zich op. Dat is de reden dat de mens, en alle levende organismen, degenereren, aftakelen.


Een andere gebruiker hier "Evoskepsis" kwam met hetzelfde verhaaltje. Aan hem vroeg ik dan ook: waarom zouden er enkel negatieve mutaties gebeuren en nooit geen positieve?


Iedereen, ook de evo-wetenschappers, zijn het er over eens dat het aantal schadelijke mutaties veel groter is dan de goede. En de schade verdwijnt niet spontaan, ook al zou jij dat wel willen.

Afgezien daarvan, mutaties kunnen geen nieuwe organen of soorten creëren. Daar is de wetenschap nu ook achter gekomen, dus de evolutietheorie is dood.

Het moet alleen nog tot het gewone voetvolk doordringen.
Avatar gebruiker
Eliyahu
 
Berichten: 291
Geregistreerd: 25 aug 2016, 09:02
Woonplaats: Bergen van Judea

Re: Het antropisch principe bewijst dat God bestaat

Berichtdoor Eliyahu » 01 sep 2016, 21:04

Digit schreef:Losse, niet-naspeurbare quotes, vermoedelijk uit hun context gerukt - dat ben je gewoon.


Bs"d

Leugenachtige beschuldigingen rondstrooien zonder enig bewijs, dat ben je gewoon.

Bewijs het, of hou je mond dicht.
Avatar gebruiker
Eliyahu
 
Berichten: 291
Geregistreerd: 25 aug 2016, 09:02
Woonplaats: Bergen van Judea

Re: Het antropisch principe bewijst dat God bestaat

Berichtdoor stefaandepraetere » 01 sep 2016, 21:07

Iedereen, ook de evo-wetenschappers, zijn het er over eens dat het aantal schadelijke mutaties veel groter is dan de goede. En de schade verdwijnt niet spontaan, ook al zou jij dat wel willen.


Inderdaad dat noemt men evolutietheorie... daarom dat evolutietheorie vergelijken met de prinses die een kikker kust complete onzin is...
stefaandepraetere
 
Berichten: 746
Geregistreerd: 31 jul 2008, 23:11

Re: Het antropisch principe bewijst dat God bestaat

Berichtdoor Renate » 01 sep 2016, 21:13

Over de heer Velikovsky heb ik het volgende gevonden.
http://nederlands.skepdic.com/dict_velikovsky.htm
Kortom geen astronoom, die flauwekul over astronomie vertelt.
Renate
 
Berichten: 2234
Geregistreerd: 24 jan 2011, 00:52

Re: Het antropisch principe bewijst dat God bestaat

Berichtdoor stefaandepraetere » 01 sep 2016, 21:33

Even terug gaan naar een enkele bewering van onze vriend...
De wet van de entropie heeft gewoon helemaal niks te maken met wel of niet energie toevoeren, of het zogenaamd "open" of "gesloten" zijn van een systeem.


Een klein beetje opzoekingswerk (jawel op wiki kan je het al vinden) lees je als één van de mogelijke formuleringen van de tweede wet :
[i][i]De entropie van een geïsoleerd systeem dat niet in evenwicht is, neemt in de loop van de tijd toe, tot het maximum voor dat geïsoleerde systeem is bereikt. Die toestand met de maximale entropie is de evenwichtstoestand.
[/i][/i]


Hoezo die wet heeft niets te maken met wel of niet open of gesloten zijn van een systeem?
Nu ja zo ga je stukje voor stukje te werk dat is duidelijk
stefaandepraetere
 
Berichten: 746
Geregistreerd: 31 jul 2008, 23:11

Re: Het antropisch principe bewijst dat God bestaat

Berichtdoor Eliyahu » 01 sep 2016, 21:40

Renate schreef:Over de heer Velikovsky heb ik het volgende gevonden.
http://nederlands.skepdic.com/dict_velikovsky.htm
Kortom geen astronoom, die flauwekul over astronomie vertelt.


Bs"d

Het enige probleem met die opvatting van jou is dat Velikovsky keer op keer op keer gelijk bleek te hebben, en de gevestigde "wetenschap" zat er naast:

Maar spoedig kwam het grote moment voor Velikovsky. De wereld der wetenschap die hem meedogenloos veracht en vervolgd had, werd als bij donderslag getuige van het onmogelijke: zijn voorspellingen begonnen uit te komen. Van toen af tot vandaag aan toe zijn er nieuwe bevindingen naar voren gebracht, met behulp van radio-telescopische observaties en ruimtereizen, die geloofwaardigheid gaven aan tal van zijn stellingen en voorspellingen. Voor zover als ik me kan herinneren waren er 78 stellingen die wetenschappelijk werden bewezen door observaties. Dr. Lionel Rubinoff, een professor in de filosofie, verbonden aan de Trent universiteit in Ontario, vatte het als volgt samen: “Velikovsky begint met mythen en verhalen, ontwikkelt een hypothese en vult die dan aan met een uitleg van natuurkundige verschijnselen. Het is ongelooflijk, want nu verschijnen er uiteindelijk de resultaten van onderzoeken en testen, die zijn hypothese onderschrijven.”
In feite zijn de bewijzen letterlijk verbazingwekkend, ik zal er een paar noemen:

1- De eerste conclusie van Veliskvsky, dat Venus zich had afgescheiden van Jupiter, was ontvangen met spot en hoon. Volgens de heersende sterrenkundige hypotheses ontstaan planeten voorbij het zonnestelsel in een reusachtige ruimte van cosmische stof. Tien jaar na de publicatie van “Werelden in Botsing” , bewees R.A. Littleton, de beroemde Engelse ruimtedeskundige wiskundig dat zowel Venus als de bijbehorende planeten zich van Jupiter hadden afgescheiden, hoewel het in zijn opinie veel eerder was gebeurd. In 1974 werd door de verzamelde gegevens van de ruimteshuttle Mariner 10 bewezen dat de hypothese waar was. “Onregelmatige afstanden schuin achter een planeet wijzen op het bestaan van een staart, hetgeen doet denken aan een komeet”, aldus de bemanning die de gegevens van de Mariner 10 analyseerde.

Dit betekent dat Velikovsky’s berekeningen juist waren.

2- Velikovsky beweerde dat Venus brandde met intense hitte gedurende specifieke historische tijdsgewrichten. In 1950 geloofden de meeste geleerden dat de atmosfeer rond de planeet Venus slechts enkele graden hoger was dan die van de nabijgelegen planeet Aarde, zeker niet hoger dan het kookpunt van water. In contrast hiermee veronderstelde Velikovsky dat, hoewel de afscheiding verscheidene duizenden jaren geleden had plaatsgevonden, de planeet toch veel heter zou zijn dan de Aarde. In 1962, toen de Mariner 11 Venus passeerde, werd er een temperatuur geregistreerd van 800 graden Fahrenheit, 299 graden hoger dan het kookpunt van lood. Gedurende latere, meer nauwkeuriger waarnemingen werden temperaturen van 900 graden Fahrenheit gemeten. Alweer kreeg Velikovsky gelijk.

3- Een andere conclusie van Velikovsky: Ik zei dat Venus een heel massieve atmosfeer heeft, tegelijkertijd zei mijn tegenstander, Spencer Jones, die mij bekritiseerde dat de atmosfeer van Venus minder compact is dan die van de aarde.

In 1966 was de Russische shuttle Venere 3 volkomen onvoorbereid op de druk die er op uitgeoefend werd, toen het toestel op Venus landde. De shuttle explodeerde in scherven. In feite bleek de atmosfeer op Venus 95 maal dichter dan die van de aarde te zijn. Weer een keer was wetenschappelijk bewezen dat Velikovsky gelijk had.

4- Velikovsky zei dat organische moleculen, bestaande uit koolstof, waterstof en zuurstof op Venus aanwezig waren. Inderdaad ontdekte in februari 1974 de Mariner 10 dat deze drie elementen in de buitenste laag aanwezig waren. Dit gegeven verleende sterke ondersteuning aan Velikovsky’s gezichtspunten.

In 1978 wezen de gegevens van testen met de Pionier Venus shuttle uit dat er inderdaad een aanzienlijk percentage van methaan (koolwaterstof) aanwezig was. Niet alleen dat, de gegevens van de shuttle deden de geleerden versteld staan door de onontkoombare conclusie dat de samenstelling van Venus totaal anders was dan die van de aarde. Het percentage van b.v. de isotoop ergon-36 in de atmosfeer van Venus was vele malen hoger dan die gemeten op de aarde. Ergon-36 is een edelgas, dat niet onderhevig is aan chemische veranderingen en zijn aanwezigheid wordt enkel verklaard als een of andere radioactieve degeneratie.

5- Velikovsky zei dat de ruimte niet geheel leeg is en dat electromagnetisme een belangrijke functie in het zonnestelsel heeft. In feite weerstreefden alle wetenschappers uit de vroege vijftiger jaren die stelling. Onder de tegenstanders bevond zich Albert Einstein, een goede bekende van Velikovsky uit de twintiger jaren. Niettegenstaande het feit dat Einstein met enthousiasme reageerde op verscheidene van Velikovsky’s basisgedachten, was hij sterk gericht tegen de stelling dat electromagnetische velden de ruimte vulden, dat de zon en de planeten geladen lichamen waren en dat electromagnetisme de bewegingen van de ruimtelichamen beïnvloedden.

In juni 1954, toen de beide geleerden vlakbij elkaar in Princeton, New Yersey woonden, stelde Velikovsky voor dat ze samen zijn theorie zouden onderzoeken. Schriftelijk legde hij uit dat de theorie zou blijken correct of ongegrond te zijn aan de hand van de resultaten van een onderzoek naar het feit of Jupiter al dan niet radiogolven afscheidde. Einstein antwoordde in zijn gewoonlijke stijl met aantekeningen in de marge van de documenten, waarbij er eentje die mogelijkheid tegensprak.

Tien maanden later, in het begin van 1955, werden sterrenkundigen van het Carnegy instituut overrompeld toen ze krachtige radiogolven opvingen die van Jupiter afkomstig waren.

En weer had Velikovsky gelijk.

Toen Einstein van de ontwikkelingen hoorde, verklaarde hij met grote nadruk dat hij zijn invloed zou aanwenden om Velikovsky’s theorieën wetenschappelijk te laten onderzoeken. Negen dagen later stierf hij. “Werelden in Botsing” lag opengeslagen op zijn bureau.

6- Velikovsky beweerde ook begin 1954 dat behoorlijke hoeveelheden van de edelgassen ergon en neon aanwezig zouden zijn in de atmosfeer van Mars.

In het begin van de zeventiger jaren bevestigden Russische onderzoeken van Mars dit.

7- Zelfs de Maan levert bewijs voor de ruimtelijke aktiviteiten die Velikovsky beschreef. Op 21 juli 1969, toen de eerste mens op de maan landde, publiceerde de New York Times een collumn over Immanuël Velikovsky, betreffende zijn verwachtingen. Hij zei: “k beweer dat minder dan 3000 jaar geleden het oppervlak van de maan dikwijls vloeibaar en borrelde. De maansteen en gestolde lava zijn blijkbaar nog steeds rijk aan electromagnetische resten. Ik zal niet verbaasd zijn als er bitumen, caryatid of barbitone gevonden wordt in de steenlagen. Ik voorspel dat er in beperkte gebieden sterke radio-actieve straling gevonden wordt als het eindproduct van electromagnetische interplanetaire degeneratie.
Daarnaast voorspel ik dat er veel “aardbevingen” zijn op het maanoppervlak.”

Deze veronderstellingen werden, samen met andere opgestuurd in een memo naar professor H.H. Hess, voorzitter van de Wetenschappelijke Ruimte Raad van het Nationaal Wetenschappelijk Genootschap. De meeste sterrenkundige zagen deze voorspellingen als geraaskal, waarvan de waarschijnlijkheid hoogst twijfelachtig was of zelfs onmogelijk. Tot hun verbazing bleek uit proeven op de maansteen en andere monsters die op de maan waren verzameld door de 6 Apollo-shuttles, dat voor de zoveelste keer Velikovsky’s voorspellingen tot in detail klopten.
Avatar gebruiker
Eliyahu
 
Berichten: 291
Geregistreerd: 25 aug 2016, 09:02
Woonplaats: Bergen van Judea

Re: Het antropisch principe bewijst dat God bestaat

Berichtdoor Eliyahu » 01 sep 2016, 21:41

stefaandepraetere schreef:Even terug gaan naar een enkele bewering van onze vriend...
De wet van de entropie heeft gewoon helemaal niks te maken met wel of niet energie toevoeren, of het zogenaamd "open" of "gesloten" zijn van een systeem.


Een klein beetje opzoekingswerk (jawel op wiki kan je het al vinden) lees je als één van de mogelijke formuleringen van de tweede wet :
[i][i]De entropie van een geïsoleerd systeem dat niet in evenwicht is, neemt in de loop van de tijd toe, tot het maximum voor dat geïsoleerde systeem is bereikt. Die toestand met de maximale entropie is de evenwichtstoestand.
[/i][/i]


Hoezo die wet heeft niets te maken met wel of niet open of gesloten zijn van een systeem?
Nu ja zo ga je stukje voor stukje te werk dat is duidelijk


Bs"d

Er zijn geen "gesloten" systemen in dit heelal, alles heeft interactie met zijn omgeving.
Avatar gebruiker
Eliyahu
 
Berichten: 291
Geregistreerd: 25 aug 2016, 09:02
Woonplaats: Bergen van Judea

VorigeVolgende

Keer terug naar Godsdienst/Religie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 3 gasten