Referentie: definitie atheïsme

Geloofspunten/theologie, fundamentalisme, creationisme, intelligent design, tegenstrijdigheden in godsdienstige geschriften, discriminatie, mirakelverhalen, religieuze belevingen, rituelen, waarden en normen ...

Re: Referentie: definitie atheïsme

Berichtdoor Jan Willem Nienhuys » 19 mei 2011, 12:45

Misschien als voorbeeld het aangroeien van een been na een gebedsgenezing?


Ik vroeg eigenlijk om een sterke bewering waar dan wel een bewijs voor was.

Het voorbeeld van de kwantummechanica is dubieus omdat het 'sterk zijn' bleek te berusten op een gigantische extrapolatie van
alledaagse ervaringen naar microschaal.

Dat van dat aangroeiende been is geen goed voorbeeld. Dat is een hypothetisch geval. Bovendien:
"beweringen die op basis van de huidige stand van de wetenschappelijke kennis kennis hetzij uiterst onwaarschijnlijk zijn, hetzij met deze kennis in tegenspraak zijn" is ook niet goed als definitie van sterke bewering, want dan is per definitie een sterke bewering met bewijs net zo innerlijk tegenstrijdig als het godsbegrip van velen.
Jan Willem Nienhuys
 
Berichten: 787
Geregistreerd: 09 dec 2007, 11:09
Woonplaats: Waalre, Nederland

Re: Referentie: definitie atheïsme

Berichtdoor Dwarsdenker » 19 mei 2011, 12:51

Dat is mijn punt juist, Jan Willem, volgens mij is het begrip "sterke bewering" niet bruikbaar in deze context wegens te algemeen en te vaag.
Wetenschap is gericht op het zoeken naar de best mogelijke verklaring.
Avatar gebruiker
Dwarsdenker
 
Berichten: 470
Geregistreerd: 01 jul 2009, 12:09

Re: Referentie: definitie atheïsme

Berichtdoor Thomas » 19 mei 2011, 23:04

Het is overduidelijk, voor wie de tekst van Planoudes leest, dat Planoudes atheïsme gelijkstelt aan:

c) Er bestaan geen goden (atheïsme)

Het atheïsme gaat ervan uit dat een zeer onwaarschijnlijke bewering waarvoor geen enkel bewijs kan geleverd worden bijna zeker onwaar is.
Het atheïsme sluit hiermee helemaal aan bij de logica en volgt gewoon de methodologie die zo succesvol blijkt in de wetenschappen, in de rechtspraak en in het dagelijks leven.


Terwijl Axxyanus stelde:

Atheïsme is gewoon het ontbreken van een geloof in god. Hoe je ook tot die toestand geraakt bent. Door logisch positivisme, doordat je gewoon het ongeloof van je ouders overgenomen hebt, doordat je afvallig bent geworden, het maakt allemaal niet uit. Als je op de vraag: "Klopt het dat je in god gelooft?" met "Neen" beantwoord, dan ben je een atheïst. Het fenomeen dat er dergelijke mensen zijn is atheïsme.


Je kan niet ontkennen dat dit twee van elkaar verschillende omschrijvingen van atheïsme zijn.
in het ene wordt de logica en de bewijswaarde als essentiële aanleidingen voor atheïsme aangegeven, in het andere geval doet dat er helemaal niet toe.

Maar beiden zijn juist. Je mag jezelf 'atheïst' noemen wanneer je niet gelooft in goden. Maar als mens kan je het al dan niet geloven in iets beter laten afhangen van de logica of bewijswaarde van iets. Waardoor mensen ook een instrument hebben om iets op zijn geloofwaardigheid te beoordelen in een wereld vol van elkaar verschillende verhalen. Waardoor je gewapend bent tegen nonsens. En dat is wat Planoudes bedoelde.

Atheïsten op een skeptisch discussieforum raden dus eerder atheïsme aan tgv het instrument: scepticisme. (zie omschrijving Planoudes)
En niet 'zomaar' om irrationele redenen, zodat je consequent informatie kan beoordelen uit verschillende hoek. En dat is misschien ook wel de meest aangewezen manier wil je zelfstandig leren omgaan met een massastroom aan informatie.
En vandaag de dag is zo'n instrument meer dan ooit noodzakelijk.

Persoonlijk kan ik me wel iets voorstellen bij een potentieel Niets. Iets dat zich buiten ruimte en tijd bevindt en waaruit de Big Bang bijvoorbeeld voorkomt, maar ook de geboorte van leven. Het Niets is niet niets, denk ik dan. Het vacuüm is niet leeg, zeggen anderen.
Maar dat is een persoonlijk geloof dat ik niemand wens op te dringen.
"science is a culture of (reasonable) doubt" (Richard Feynmann)
Avatar gebruiker
Thomas
 
Berichten: 2834
Geregistreerd: 21 okt 2006, 19:35
Woonplaats: Antwerpen

Re: Referentie: definitie atheïsme

Berichtdoor Crossword » 20 mei 2011, 08:16

Thomas schreef:Terwijl Axxyanus stelde:

Atheïsme is gewoon het ontbreken van een geloof in god. Hoe je ook tot die toestand geraakt bent. Door logisch positivisme, doordat je gewoon het ongeloof van je ouders overgenomen hebt, doordat je afvallig bent geworden, het maakt allemaal niet uit. Als je op de vraag: "Klopt het dat je in god gelooft?" met "Neen" beantwoord, dan ben je een atheïst. Het fenomeen dat er dergelijke mensen zijn is atheïsme.


Je kan niet ontkennen dat dit twee van elkaar verschillende omschrijvingen van atheïsme zijn.
in het ene wordt de logica en de bewijswaarde als essentiële aanleidingen voor atheïsme aangegeven, in het andere geval doet dat er helemaal niet toe.

Maar beiden zijn juist.


Oneens. Planoudes beschrijft één van de redenen waarom mensen atheïst zijn of worden, nl. een logisch-positivistische benadering van de werkelijkheid. Het is onjuist om dit gelijk te stellen met 'atheïsme' zondermeer. Niet alle atheïsten zijn logisch-positivisten, omdat veel atheïsten wel degelijk geloven in dingen die ze niet kunnen bewijzen, zoals aardstralen, homeopathie, geluksamuletten, e.d. Voorts kunnen mensen ook om andere redenen atheïst zijn: morele redenen, opvoeding, religieuze ongevoeligheid, enz.
Crossword
 
Berichten: 200
Geregistreerd: 04 mei 2011, 17:43

Re: Referentie: definitie atheïsme

Berichtdoor On track! » 20 mei 2011, 10:36

Crossword schreef:Het is onjuist om dit gelijk te stellen met 'atheïsme' zondermeer.

Inderdaad. Zijn formulering is niet scherp genoeg om uit te sluiten te sluiten dat hij zijn argumentatie gelijkstelt met 'het atheïsme'. Maar wie een een beetje helder nadenkt ziet toch onmiddellijk de bedoeling van zijn post. Hij schuift enkele, door atheïsten vaak gebruikte, argumenten naar voor die een atheïstische houding ondersteunen. Hij heeft dus geen poging ondernomen om:
A) Enkel het woord te definiëren: bvb atheïsme is het ontbreken van het geloof in goden.
B) Een inventaris te maken van ieder argument die een atheïstische houding ondersteunt.
C) Een inventaris te maken van alle oorzaken die ooit bij een mens tot atheïsme hebben geleid.
D) Een inventaris te maken van alle overtuigingen die atheïsten ooit gehad hebben.
E) ...

Wens je nog iets anders aan te kaarten dan een onduidelijke formulering? Je gehengel met de woorden logisch-positivistisch en religieus ongevoelig doet me vermoeden van wel.

Mvg
"Everything is vague to a degree you do not realize till you have tried to make it precise."
-Bertrand Russell-
Avatar gebruiker
On track!
 
Berichten: 762
Geregistreerd: 31 mei 2010, 09:59
Woonplaats: Gent

Re: Referentie: definitie atheïsme

Berichtdoor On track! » 20 mei 2011, 11:17

Jan Willem Nienhuys schreef:Al die bewijzen of tegenbewijzen stellen niet zoveel voor, en die slaan om te beginnen alleen maar op heel specifieke voorstellingen. Als we het hebben over de god van Spinoza die identiek is met de natuur, hoe ga je dan aantonen dat het onaannemelijk is dat die niet bestaat?

Waarom zou je moeten aantonen dat zo'n god onaannemelijk is? Stel dat iemand het woord god definieert als de Eiffeltoren. Welke atheïst (in de huidige betkenis van het woord :wink: ) zou betogen dat die niet bestaat?

Mvg
"Everything is vague to a degree you do not realize till you have tried to make it precise."
-Bertrand Russell-
Avatar gebruiker
On track!
 
Berichten: 762
Geregistreerd: 31 mei 2010, 09:59
Woonplaats: Gent

Re: Referentie: definitie atheïsme

Berichtdoor Jan Willem Nienhuys » 20 mei 2011, 11:19

Ik ben geneigd Axxyanus gelijk te geven. Maar er zijn mensen die redenen willen geven voor hun overtuiging, bijvoorbeeld omdat ze daar naar gevraagd worden, of misschien wel indringend geconfronteerd worden met zogenaamde bewijzen voor het bestaan van goden.

Je kunt dan natuurlijk zeggen: 'ik heb daar nooit wat in gezien', of een andere privé-reden. Maar als je dan geconfronteerd wordt met iemand die betoogt dat dat die stellingname onjuist is ('atheïsten zijn per definite immoreel en een gevaar voor de maatschappij') of als je wilt betogen dat er veel te veel godisten zijn die immorele daden toedekken met 'dat is nu eenmaal het geloof, en dat heb ik van mijn ouders meegekregen, en daarover kan niet gediscussieerd worden', dan kan het zijn dat je een redelijke verantwoording wilt afleggen.

Welnu, wat ook de definitie van ongodisme is, er is toch ook een zekere behoefte aan een geheel van redenen voor een dergelijke stellingname die uitgaat boven strikt persoonlijke gevoelens.

Omdat het ongodisme in wezen een ontkenning is van iets, zullen de meeste van die redenen bestaan uit weerleggingen
van redenen van godisme. Men kan ook wijzen op kwalijke gevolgen van godisme.

Ik heb betoogd dat je je beter niet kunt bedienen van het begrip waarschijnlijkheid. Als je je beperkt tot concrete dingen die de godisten aanvoeren, vindt men al gaten genoeg. De godisten gebruiken bijvoorbeeld causaliteit. Maar causaliteit is slechts een aspect van onze eigen ervaringswereld, waarin tijd een belangrijke rol speelt. Wat we weten over de eigen beperkte ervaringswereld kan niet dienen om uitspraken te doen over een hypothetische werkelijkheid die daar geen integraal deel van is.

In het Credo staat bijvoorbeeld over de 'filius patri": ex Patre natus ante omni saecula, ... genitus, non factus, consubstantialis Patri ...

Ik laat het consubstantialis maar even voor wat het is, maar wijs erop dat 'natus' en 'genitus' erop wijst dat de opstellers van deze tekst zich voorstelden dat de processen waardoor levende wezens uit hun ouder(s) voortkomen kennelijk ook van toepassing zijn op de goden. Een soort natuurwet waaraan de goden ook onderwerpen zijn. Kan het antropomorfer?

Eigenlijk zou je je niet van negatieve redenen moeten bedienen. Als je iemand vraagt waarom hij of zij op partij X stemt, dan is 'omdat ik de pest heb aan partij Y' toch niet het goede antwoord. Als je iemand vraagt waarom die van zijn land houdt, dan ga je toch hard lachen als hij alleen maar voor elk van over de honderd landen kan uitleggen waarom hij daar niet van houdt?

Waarom vind je scheikunde zo interessant? Tja, omdat ik de pest heb aan natuurkunde en economie. Hahaha.

Wie reclame wil maken voor ongodisme zou zich serieuzer moeten richten op de positieve dingen.
Jan Willem Nienhuys
 
Berichten: 787
Geregistreerd: 09 dec 2007, 11:09
Woonplaats: Waalre, Nederland

Re: Referentie: definitie atheïsme

Berichtdoor Jan Willem Nienhuys » 20 mei 2011, 11:49

Waarom zou je moeten aantonen dat zo'n god onaannemelijk is?Als je wilt aantonen dat een god onaannemelijk is, dan zul je om te beginnen moeten zeggen welke god je precies bedoelt, en als het even kan bij de weerlegging uitgaan van wat de gelovige zelf over die goden zeggen. Dat is wel veel werk. Hoe je het bestaan van Wodan zou moeten weerleggen, weet ik niet. Ik kan namelijk niemand vinden die met redenen omkleed daarin gelooft, laat staan dat die groep gelovigen ook maar enige belangrijke rol speelt.
Jan Willem Nienhuys
 
Berichten: 787
Geregistreerd: 09 dec 2007, 11:09
Woonplaats: Waalre, Nederland

Re: Referentie: definitie atheïsme

Berichtdoor On track! » 20 mei 2011, 11:57

Mijn vraag was net: waarom zou ik het bestaan van iets als de natuur of de eiffeltoren willen ontkennen? Jij suggereerde namelijk dat een atheïst het bestaan van de natuur zou willen ontkennen, enkel en alleen omdat iemand daar het woord god op plakt.

Jan Willem Nienhuys schreef:Al die bewijzen of tegenbewijzen stellen niet zoveel voor, en die slaan om te beginnen alleen maar op heel specifieke voorstellingen. Als we het hebben over de god van Spinoza die identiek is met de natuur, hoe ga je dan aantonen dat het onaannemelijk is dat die niet bestaat?


Mvg
"Everything is vague to a degree you do not realize till you have tried to make it precise."
-Bertrand Russell-
Avatar gebruiker
On track!
 
Berichten: 762
Geregistreerd: 31 mei 2010, 09:59
Woonplaats: Gent

Re: Referentie: definitie atheïsme

Berichtdoor On track! » 20 mei 2011, 12:00

Jan Willem Nienhuys schreef:Wie reclame wil maken voor ongodisme zou zich serieuzer moeten richten op de positieve dingen.

Ongodisme is geen volledige levensbeschouwing. Het is een reactie op het godisme. Als we het over levensbeshouwingen hebben vergelijken we het humanisme toch niet met theïsme maar met bvb het christendom. Ik begrijp het volgende dus niet helemaal:
Jan Willem Nienhuys schreef:Eigenlijk zou je je niet van negatieve redenen moeten bedienen. Als je iemand vraagt waarom hij of zij op partij X stemt, dan is 'omdat ik de pest heb aan partij Y' toch niet het goede antwoord. Als je iemand vraagt waarom die van zijn land houdt, dan ga je toch hard lachen als hij alleen maar voor elk van over de honderd landen kan uitleggen waarom hij daar niet van houdt?


Mvg
"Everything is vague to a degree you do not realize till you have tried to make it precise."
-Bertrand Russell-
Avatar gebruiker
On track!
 
Berichten: 762
Geregistreerd: 31 mei 2010, 09:59
Woonplaats: Gent

Re: Referentie: definitie atheïsme

Berichtdoor Crossword » 20 mei 2011, 13:18

On track! schreef:
Crossword schreef:Het is onjuist om dit gelijk te stellen met 'atheïsme' zondermeer.

Inderdaad. Zijn formulering is niet scherp genoeg om uit te sluiten te sluiten dat hij zijn argumentatie gelijkstelt met 'het atheïsme'. Maar wie een een beetje helder nadenkt ziet toch onmiddellijk de bedoeling van zijn post. Hij schuift enkele, door atheïsten vaak gebruikte, argumenten naar voor die een atheïstische houding ondersteunen. Hij heeft dus geen poging ondernomen om:
A) Enkel het woord te definiëren: bvb atheïsme is het ontbreken van het geloof in goden.
B) Een inventaris te maken van ieder argument die een atheïstische houding ondersteunt.
C) Een inventaris te maken van alle oorzaken die ooit bij een mens tot atheïsme hebben geleid.
D) Een inventaris te maken van alle overtuigingen die atheïsten ooit gehad hebben.
E) ...

Wens je nog iets anders aan te kaarten dan een onduidelijke formulering? Je gehengel met de woorden logisch-positivistisch en religieus ongevoelig doet me vermoeden van wel.

Mvg


Dit waren de woorden waarmee P deze draad begon:
Planoudes schreef:Omdat veel discussies over het al dan niet bestaan van een god neerkomen op het niet (willen) begrijpen wat atheïsme precies behelst doe ik hier een poging om een verhelderende definitie uiteen te zetten. Er kan dan naar dit artikel verwezen worden. Het is niet zozeer de bedoeling om in dit topic de zoveelste discussie over dit onderwerp te voeren – daar bestaan al genoeg topics over – maar wel om indien nodig hieraan te refereren in andere topics.


Dat lijkt mij een poging om te definiëren wat atheïsme is. En wel als een min of meer 'grondleggende' tekst voor dit forum.
Maar zijn poging is dus meer een verantwoording van bepaalde vormen (zijn eigen?) atheïsme, dan een beschrijving wat atheïsme is.

Dit wilde ik ophelderen. Meer niet.
Crossword
 
Berichten: 200
Geregistreerd: 04 mei 2011, 17:43

Re: Referentie: definitie atheïsme

Berichtdoor Jan Willem Nienhuys » 20 mei 2011, 13:42

enkel en alleen omdat iemand daar het woord god op plakt.


Spinoza is niet zomaar iemand. Ik had ook als voorbeeld het wijd verbreide ietsisme ('er is iets') kunnen nemen. Of het deïsme, dus de opvatting dat er wel een soort van opperwezen is dat de wereld in gang heeft gezet, maar dat zich niet meer actief bemoeit met de gang van zaken. Spinoza is de meest uitgesproken en beroemde verdediger van dat type nogal onpersoonlijke goden. Er zijn heel veel versie van geloof in god, en wie het er niet mee eens is, moet er altijd bij zeggen waartegen hij zich verzet.

Zo spreekt Vermeersch zich uit tegen 'de god van het christendom' hoewel dat de god is die uit een soort van grootst gemene deler van de diverse christelijke leren naar voren komt. Hij omschrijft dat duidelijk, en legt ook uit dat hij het dus niet heeft over allerlei zelfbedieningsgoden. Aan de andere kant, de gevoelens van heel veel gelovigen zijn ook nogal ver verwijderd van die god uit de gemiddelde van christelijke leerstellingen uit de periode 400-1950.
Jan Willem Nienhuys
 
Berichten: 787
Geregistreerd: 09 dec 2007, 11:09
Woonplaats: Waalre, Nederland

Re: Referentie: definitie atheïsme

Berichtdoor Dwarsdenker » 20 mei 2011, 14:21

Crossword schreef:En wel als een min of meer 'grondleggende' tekst voor dit forum.

Waarom zou dat een "grondleggende" tekst zijn voor dit forum? Die snap ik niet. Iedereen kan hier toch een discussie beginnen. Planoudes heeft die tekst uit eigen naam geschreven, zoals alles hier op dit forum (buiten de moderatie en forumregels en zo) uit eigen naam geschreven is.
Wetenschap is gericht op het zoeken naar de best mogelijke verklaring.
Avatar gebruiker
Dwarsdenker
 
Berichten: 470
Geregistreerd: 01 jul 2009, 12:09

Re: Referentie: definitie atheïsme

Berichtdoor willem_betz » 20 mei 2011, 17:26

Dwarsdenker schreef:Waarom zou dat een "grondleggende" tekst zijn voor dit forum?

Niet voor dit forum, niet voor de vereniging, maar toch wel voor het topic waarmee hijzelf begon.
Iedereen mag hier een onderwerp beginnen en daarbij enige grondbeginselen voor de discussie voorstellen.
P deed dat niet slecht.
Geloof je alle nonsens, of sommige niet? Hoe maak je het onderscheid?
De hevigste missionarissen en propagandisten voor kwakzalvers zijn vaak hun slachtoffers zelf.
Avatar gebruiker
willem_betz
Beheerder
 
Berichten: 4704
Geregistreerd: 24 okt 2006, 01:29

Re: Referentie: definitie atheïsme

Berichtdoor Dwarsdenker » 20 mei 2011, 22:10

Volledig mee eens, Willem. Ik wou enkel misbruiken en valse claims uitsluiten.
Wetenschap is gericht op het zoeken naar de best mogelijke verklaring.
Avatar gebruiker
Dwarsdenker
 
Berichten: 470
Geregistreerd: 01 jul 2009, 12:09

Re: Referentie: definitie atheïsme

Berichtdoor Blueflame » 20 mei 2011, 23:59

willem_betz schreef:
Dwarsdenker schreef:Waarom zou dat een "grondleggende" tekst zijn voor dit forum?

Niet voor dit forum, niet voor de vereniging, maar toch wel voor het topic waarmee hijzelf begon.
Iedereen mag hier een onderwerp beginnen en daarbij enige grondbeginselen voor de discussie voorstellen.
P deed dat niet slecht.

Dat vond ik toch ook. Daarom heb ik het STICKY gemaakt.
Het gaat ook niet alleen over atheïsme, maar ook over bij wie de bewijslast ligt.

Mvg.
Nonsense is our core business
Avatar gebruiker
Blueflame
Site Admin
 
Berichten: 4139
Geregistreerd: 20 okt 2006, 12:43

Re: Referentie: definitie atheïsme

Berichtdoor On track! » 27 mei 2011, 11:09

Jan Willem Nienhuys schreef:Ik heb betoogd dat je je beter niet kunt bedienen van het begrip waarschijnlijkheid.

Het woord waarschijnlijk kan inderdaad naar het wiskundige concept uit de kansleer verwijzen. Ik lees dat je het zelf vaak over (buiten)gewone beweringen hebt. Maar uiteindelijk hebben beide woorden zo hun beperkingen. De woorden (buiten)gewoon betekenen ook (niet) alledaags, simpel. Ik veronderstel dat je het niet in die betekenis gebruikt. Maar meer iets bedoelt zoals: "conform onze huidige kennis". En wat conform onze huidige kennis precies betekent, daarover kunnen we ook nog een tijdje doorgaan ... :wink:

*********************

Jan Willem Nienhuys schreef:
enkel en alleen omdat iemand daar het woord god op plakt.


Spinoza is niet zomaar iemand.

Juist, maar ik wou de god van Spinoza er niet bij betrekken. Er is, dacht ik, nog wat onenigheid over zijn godsbeeld. Bevat het nog iets meer dan de natuur (=bovennatuurlijk) of is het volkomen identiek met de natuur? Het één zou ik ietsisme
noemen, het ander atheïsme. De natuur gelijkstellen aan god lijkt me namelijk een oneigenlijk gebruik van het woord god.

Jan Willem Nienhuys schreef:Ik had ook als voorbeeld het wijd verbreide ietsisme ('er is iets') kunnen nemen. Of het deïsme, dus de opvatting dat er wel een soort van opperwezen is dat de wereld in gang heeft gezet, maar dat zich niet meer actief bemoeit met de gang van zaken. Spinoza is de meest uitgesproken en beroemde verdediger van dat type nogal onpersoonlijke goden. Er zijn heel veel versie van geloof in god, en wie het er niet mee eens is, moet er altijd bij zeggen waartegen hij zich verzet.

Eeuh, ik geloof in geen enkele god. Het geloof is bij mij volkomen afwezig. Van ietsisme over deïsme tot theïsme. Het is wel zo dat ik mbt bepaalde goden een sterke atheïst ben (Christendom, Islam, ... ). Terwijl ik tegenover andere (ietsisme, deïsme, ... ) het zwakke atheïsme onderschrijf.

Jan Willem Nienhuys schreef:Zo spreekt Vermeersch zich uit tegen 'de god van het christendom' hoewel dat de god is die uit een soort van grootst gemene deler van de diverse christelijke leren naar voren komt. Hij omschrijft dat duidelijk, en legt ook uit dat hij het dus niet heeft over allerlei zelfbedieningsgoden. Aan de andere kant, de gevoelens van heel veel gelovigen zijn ook nogal ver verwijderd van die god uit de gemiddelde van christelijke leerstellingen uit de periode 400-1950.

Persoonlijk denk ik dat de "waarheidsvraag" (bestaat deze of gene god wel?) weinig relevant is voor heel veel gelovigen. Maar soit, dat is een andere discussie.

Mvg
"Everything is vague to a degree you do not realize till you have tried to make it precise."
-Bertrand Russell-
Avatar gebruiker
On track!
 
Berichten: 762
Geregistreerd: 31 mei 2010, 09:59
Woonplaats: Gent

Re: Referentie: definitie atheïsme

Berichtdoor ad randum » 17 aug 2011, 14:33

Mijn God (*),
wat wordt er hier gediscuteerd over dingen die me zo (on)logisch lijken.

Ff terug naar de realiteit.

Stel dat ik geloof in één god, de uwe.
Zijn woord wordt verkondigd via de bijbel die door zijn toedoen geschreven werd door zijn leerlingen. Dit gebeurde echter een beetje na datum. De vervaldatum lijkt me hierbij overschreden en omdat het product blijkbaar leidt tot diaree van veel gelovigen (eerste gruweldaad) en zou dus uit de rekken moeten genomen worden. Volksgezondheid moet dit regelen.
Bovendien wordt hij als de almachtige bestempeld. Deze unieke god heeft blijkbaar alles geschapen, dus ook het kwade (tweede gruweldaad).
Misschien is hij wel machtig maar toch niet almachtig. Hij heeft het niet kunnen voorkomen dat enkele van zijn directe discipelen, oa lucifertje, het beest 666 ging uithangen. (eerste tekortkoming).
Hij kan niet voorkomen dat zijn eerste volgelingen, de joden, het allemaal verkeerd begrijpen zodat hij naar een noodoplossing moet zoeken (tweede tekortkoming). Rap ff een maagd via een derde laten verkrachten (drie in één – reinste zin van schizofrenie – derde tekortkoming) om zijn zoon aan het kruis (niet “in” zijn kruis – dat is alleen voor de pastoors voorbehouden – derde gruwel) te laten boeten (vierde gruwel, alle andere gruwel van het oude testament niet meegerekend).
Blijkbaar hebben het die ook niet begrepen want enkele eeuwen later heeft hij de islam nodig om alles op zijn poten te krijgen. Of is dat dan weer een andere God die zijn pad kruist? Misschien is hij dan toch niet alleen? Even over de haag kijken. Jesus Christ (**) zoveel andere goden had ik echt niet verwacht (blijk van onmacht – vierde tekortkoming).
Hij laat atheïsten (vierde gruwel) zoals ik geboren worden en nog wel uit liefde …

En zo kan ik nog uren doorgaan.

Halloooo, is er hier iemand thuis ?
Graag terug ad topic, definitie van een atheïst.

Ad

(*) spreekwoordelijk bedoeld, niet als objectief bewijs te beschouwen
(**) Engelse uitdrukking om verwondering te uiten, heeft niets te maken met het bestaan van deze persoon
“Ad Randum” is “at random” “ad absurdum”. “Ad deliberandum”? Neen, “ad fundum”.
Avatar gebruiker
ad randum
 
Berichten: 315
Geregistreerd: 08 aug 2011, 21:53

Re: Referentie: definitie atheïsme

Berichtdoor Moestafa » 23 sep 2011, 17:47

Waarom zo moeilijk...? Athiesme is toch gewoon de afwezigheid van religie...
Moestafa
 
Berichten: 6
Geregistreerd: 23 sep 2011, 14:22

Re: Referentie: definitie atheïsme

Berichtdoor Timmber » 23 sep 2011, 19:56

Moestafa schreef:Waarom zo moeilijk...? Athiesme is toch gewoon de afwezigheid van religie...


Niet echt: religie is georganiseerd geloof en je kan kan heus wel geloven zonder tot een specifieke 'kerk' te behoren.
Avatar gebruiker
Timmber
 
Berichten: 694
Geregistreerd: 20 okt 2006, 19:41

Re: Referentie: definitie atheïsme

Berichtdoor Moestafa » 23 sep 2011, 21:05

Timmber schreef:Niet echt: religie is georganiseerd geloof en je kan kan heus wel geloven zonder tot een specifieke 'kerk' te behoren.


Goed dan, correctie: Atheisme is de afwezigheid van het geloven in bovennatuurlijke zaken. Lijkt me sluitend.
Moestafa
 
Berichten: 6
Geregistreerd: 23 sep 2011, 14:22

Re: Referentie: definitie atheïsme

Berichtdoor Timmber » 24 sep 2011, 19:08

Moestafa schreef:
Timmber schreef:Niet echt: religie is georganiseerd geloof en je kan kan heus wel geloven zonder tot een specifieke 'kerk' te behoren.


Goed dan, correctie: Atheisme is de afwezigheid van het geloven in bovennatuurlijke zaken. Lijkt me sluitend.Nope: er zijn heus wel atheïsten die geloven in andere bovennatuurlijk zaken.
Avatar gebruiker
Timmber
 
Berichten: 694
Geregistreerd: 20 okt 2006, 19:41

Re: Referentie: definitie atheïsme

Berichtdoor Moestafa » 25 sep 2011, 12:03

Timmber schreef:
Moestafa schreef:
Goed dan, correctie: Atheisme is de afwezigheid van het geloven in bovennatuurlijke zaken. Lijkt me sluitend.Nope: er zijn heus wel atheïsten die geloven in andere bovennatuurlijk zaken.


Ik formuleerde mijn tweede conclusie eigenlijk ten opzichte van jouw beredenering. Je zei namelijk: ''religie is georganiseerd geloof en je kan kan heus wel geloven zonder tot een specifieke 'kerk' te behoren.''

Hierin versta ik dus dat het niet voldoende is om als atheist slechts een ''georganiseerd geloof'' te ontkennen. Een atheist dient dus ook een ''niet georganiseerd geloof'' te ontkennen. Het geloven in bovennatuurlijke zaken is naar mijn idee de enige vorm van een ''niet georganiseerd geloof''. Maar ik kan me vergissen..
Moestafa
 
Berichten: 6
Geregistreerd: 23 sep 2011, 14:22

Re: Referentie: definitie atheïsme

Berichtdoor Planoudes » 19 dec 2011, 00:36

Moestafa schreef:
Timmber schreef:
Moestafa schreef:
Goed dan, correctie: Atheisme is de afwezigheid van het geloven in bovennatuurlijke zaken. Lijkt me sluitend.Nope: er zijn heus wel atheïsten die geloven in andere bovennatuurlijk zaken.


Ik formuleerde mijn tweede conclusie eigenlijk ten opzichte van jouw beredenering. Je zei namelijk: ''religie is georganiseerd geloof en je kan kan heus wel geloven zonder tot een specifieke 'kerk' te behoren.''

Hierin versta ik dus dat het niet voldoende is om als atheist slechts een ''georganiseerd geloof'' te ontkennen. Een atheist dient dus ook een ''niet georganiseerd geloof'' te ontkennen. Het geloven in bovennatuurlijke zaken is naar mijn idee de enige vorm van een ''niet georganiseerd geloof''. Maar ik kan me vergissen..


Er bestaan atheïsten die geloven in astrologie, om maar iets te noemen. Niet echt consequent inderdaad, maar inconsequentie hoort natuurlijk bij geloven.
Tantum religio potuit suadere malorum
http://atheistmovies.blogspot.com/
Avatar gebruiker
Planoudes
 
Berichten: 1760
Geregistreerd: 02 sep 2009, 16:52

Re: Referentie: definitie atheïsme

Berichtdoor dutch666 » 16 apr 2013, 19:02

Atheïsme.... Wat betekend het woord eigenlijk?


"A" staat (zou) voor "Anti" (moeten staan):

dutch666 schreef:
Blueflame schreef:
dutch666 schreef:Atheïsme.... Wat betekend het woord eigenlijk?


"A" staat voor "Anti"

Onzin. Dat komt uit het Grieks.
A staat voor 'niet'.
Bijvoorbeeld a-morph: vormloos, geen vorm hebbend. A-sociaal: niet-sociaal, maar daarom nog niet tegen.
'Anti', ook uit het Grieks, dát staat staat voor tegen.
A-theIst is dus: geen theïst, maar daarom nog niet tegen theïsten.
Dat zou dan een anti-theïst zijn.

Mvg.

Zo gedefinieerd (en u heeft gelijk) is mijn opvatting op dat punt onjuist.

Het is zoals ik "A-" altijd opgevat heb. Ik ben echter wel van mening dat het woord 'Atheïst' (op dat specifieke punt) aan een kleine herdefiniëring toe is: Atheïsten zijn mij inziens veel te arrogant in hun opvatting dat hun godloze wereldbeeld -hoe dan ook- correct zou zijn: dat de oude goden van de openbaringsreligies compleet onzinnig zijn, ben ik volledig met hen eens ;)


"Theïsme" staat voor [geloof in] een "persoonlijke god" én de volgelingen ervan, pluraal: de zogenoemde "Theïsten".

Strikt genomen betekend het woord 'Atheïsme' dus niet (per sé): dat er niet in [een] god gelooft wordt, maar dat je (faliekant) tégen [het geloof in] een persoonlijke god bent en tegen zij (de Theïsten) die navolging geven aan de inhoud van de "heilige" boeken die door deze 'Theïstische god' zouden zijn "geopenbaard" (Jodendom: Thorah, Christendom: Bijbel, Islam: Koran).

Mensen die totaal niet in [een] 'god' geloven (god verwerpen) hebben dus een geheel andere naam: zij zijn de 'goddelozen', maar dan uitgesproken zonder de negatieve connotatie die 'gélovigen' er aan geven. Het betekend dus slechts en enkel precies dat:

dat het leven zonder geloof in een persoonlijke god uitgeleefd wordt.

God(de)

-loos (geen / niet)

oftewel: zonder god :idea:


Goddelozen kunnen echter géén 'ongelovigen' worden genoemd: geen 'goddeloze' op deze aardbol kan aantonen dat er géén schepper in whatever vorm bestaat, wat hun aanname: er is géén god, tot een niet-religieuze geloofsovertuiging reduceert.

Wat Atheïstische wetenschappers doen is niets meer dan aantonen(!) dat de oude god(en) van thorah, bijbel en koran niet-bestaan ;) (Hulde daarvoor! :D )

++

Mijn observatie als (gelovig) Agnost :)


Voor de rest dit :D

;)
Laatst bijgewerkt door dutch666 op 16 apr 2013, 23:23, in totaal 13 keer bewerkt.
Quot capita, tot sensus
Avatar gebruiker
dutch666
 
Berichten: 47
Geregistreerd: 21 okt 2006, 13:54

Re: Referentie: definitie atheïsme

Berichtdoor Skeppie » 16 apr 2013, 20:15

Mag ik diegenen voor wie het absoluut vaststaat dat er geen God is (niemand heeft Hem immers ooit gezien) een eenvoudige vraag stellen?

Heeft iemand van jullie ooit een vitamine gezien; dus vitamines bestaan niet
Heeft iemand van jullie ooit electriciteit gezien; dus electriciteit bestaat niet.
En ga zo maar door, wind, winden (is zwak, weet ik, want dat voel je of ruik je, maar een beeld heb je er niet van)

Na alle postings in dit topic, welke als inhoud hebben het ontkennen van het bestaan van God, gelezen hebbend, blijf ik met de vraag zitten, waarom doen jullie dan je uiterste best om het bestaan van "iets" te bewijzen waar je niet in gelooft.
Dat is een nogal onzinnige bezigheid.

Als iemand al de moeite neemt hieropte reageren, heb ik een sterk vermoeden hoe die reacties luiden.

Toch heb ik deze posting geplaatst in de hoop dat er reacties op komen welker inhoud voor mij ter leringhe ende vermaeck zijn.

Zelf heb ik geen enkele behoefte om het bestaan van God te bewijzen.
Daar is dan ook geen enkele reden toe.
Skeppie
 
Berichten: 46
Geregistreerd: 04 feb 2010, 23:02

Re: Referentie: definitie atheïsme

Berichtdoor Renate » 16 apr 2013, 20:21

Skeppie schreef:Mag ik diegenen voor wie het absoluut vaststaat dat er geen God is (niemand heeft Hem immers ooit gezien) een eenvoudige vraag stellen?

Heeft iemand van jullie ooit een vitamine gezien; dus vitamines bestaan niet
Heeft iemand van jullie ooit electriciteit gezien; dus electriciteit bestaat niet.
En ga zo maar door, wind, winden (is zwak, weet ik, want dat voel je of ruik je, maar een beeld heb je er niet van)

Na alle postings in dit topic, welke als inhoud hebben het ontkennen van het bestaan van God, gelezen hebbend, blijf ik met de vraag zitten, waarom doen jullie dan je uiterste best om het bestaan van "iets" te bewijzen waar je niet in gelooft.
Dat is een nogal onzinnige bezigheid.

Als iemand al de moeite neemt hieropte reageren, heb ik een sterk vermoeden hoe die reacties luiden.

Toch heb ik deze posting geplaatst in de hoop dat er reacties op komen welker inhoud voor mij ter leringhe ende vermaeck zijn.

Zelf heb ik geen enkele behoefte om het bestaan van God te bewijzen.
Daar is dan ook geen enkele reden toe.

Het bestaan van vitamines en andere door jou genoemde zaken is op andere manieren aangetoond. Het gaat niet alleen om het zien, maar om het op enige wijze waarnemen en het bestaan daardoor bewijzen. Van het bestaan van god is geen overtuigend bewijs geleverd. Van het bestaan van vitamines, elektriciteit wind en andere zaken die niet direct zonder hulpmiddelen waarneembaar zijn, is wel overtuigend bewijs geleverd.
Renate
 
Berichten: 2234
Geregistreerd: 24 jan 2011, 00:52

Re: Referentie: definitie atheïsme

Berichtdoor dutch666 » 16 apr 2013, 21:31

Volgens mij is 'skeppie' een 'reli' die zich als een "SkePP(ie)" voordoet ;)

Meer over Vitaminen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Vitamine
Quot capita, tot sensus
Avatar gebruiker
dutch666
 
Berichten: 47
Geregistreerd: 21 okt 2006, 13:54

Re: Referentie: definitie atheïsme

Berichtdoor Blueflame » 16 apr 2013, 22:23

dutch666 schreef:Atheïsme.... Wat betekend het woord eigenlijk?


"A" staat voor "Anti"

Onzin. Dat komt uit het Grieks.
A staat voor 'niet'.
Bijvoorbeeld a-morph: vormloos, geen vorm hebbend. A-sociaal: niet-sociaal, maar daarom nog niet tegen.
'Anti', ook uit het Grieks, dát staat staat voor tegen.
A-theIst is dus: geen theïst, maar daarom nog niet tegen theïsten.
Dat zou dan een anti-theïst zijn.

Mvg.
Nonsense is our core business
Avatar gebruiker
Blueflame
Site Admin
 
Berichten: 4139
Geregistreerd: 20 okt 2006, 12:43

Re: Referentie: definitie atheïsme

Berichtdoor dutch666 » 16 apr 2013, 22:31

Blueflame schreef:
dutch666 schreef:Atheïsme.... Wat betekend het woord eigenlijk?


"A" staat voor "Anti"

Onzin. Dat komt uit het Grieks.
A staat voor 'niet'.
Bijvoorbeeld a-morph: vormloos, geen vorm hebbend. A-sociaal: niet-sociaal, maar daarom nog niet tegen.
'Anti', ook uit het Grieks, dát staat staat voor tegen.Mvg.


Zo gedefinieerd (en u heeft gelijk) is mijn opvatting op dat punt onjuist.

Het is zoals ik "A-" altijd opgevat heb. Ik ben echter wel van mening dat het woord 'Atheïst' (op dat specifieke punt) aan een kleine herdefiniëring toe is: Atheïsten zijn mijn inziens veel te arrogant in hun opvatting dat hun godloze wereldbeeld -hoe dan ook- correct zou zijn: dat de oude goden van de openbaringsreligies compleet onzinnig zijn, ben ik volledig met hen eens ;)

Blueflame schreef:maar daarom nog niet tegen theïsten..


Richard Dawkins al eens horen spreken? Zwaar anti- & niet-religieus :mrgreen: (ik geef hem groot gelijk :( )

Blueflame schreef:Dat zou dan een anti-theïst zijn.


Lijkt mij logischer als de Atheïst zich (meer) als zodanig zou definiëren/profileren...

(Uiteraard enkel tegen het Theïsme, niet tegen de Theïst persoonlijk: er is al genoeg oorlog op de wereld) :oops:

Het doen verdwijnen van het geloof in persoonlijke (wispelturige) goden is een groots goed voor de toekomstige Mensheid ;)


Edit:

Atheïst (niet-Theïstisch) betekend niet (altijd) dat zij niet-religieus (ongelovig) zijn, want daarvoor is de betekenis van het woord te specifiek: een Atheïst zou het mogelijk bestaan van een Deïstische (onpersoonlijke) god niet per sé hoeven afwijzen, doch ook niet te accepteren aangezien voor het bestaan van een dergelijke god het bewijs ontbreekt?
Quot capita, tot sensus
Avatar gebruiker
dutch666
 
Berichten: 47
Geregistreerd: 21 okt 2006, 13:54

Re: Referentie: definitie atheïsme

Berichtdoor Blueflame » 17 apr 2013, 16:35

De groep met R.Dawkins wordt door sommigen Nieuwe Atheïsten genoemd.
Persoonlijk vind ik het zinloos woorden uit te vinden die al bestaan of op eenvoudige wijze kunnen gevormd worden, zoals anti-theïst.
Het is wel waar dat een taal leeft.

Wiki (17/4/2013) nuanceert verder goed tussen im- en expliciet, met voor die laatste ook de opdeling in hard en zacht.
ref.: https://nl.wikipedia.org/wiki/Athe%C3%AFsme .

Mvg.
Nonsense is our core business
Avatar gebruiker
Blueflame
Site Admin
 
Berichten: 4139
Geregistreerd: 20 okt 2006, 12:43

Re: Referentie: definitie atheïsme

Berichtdoor s.leys » 18 apr 2013, 04:20

Ik kan me best vinden in die opdeling. Misschien nog een merkwaardig trekje: het opvallend hoe hun actiebereidheid zich niet enkel beperkt tot hun "doelwit", ook de (rustige) atheïst krijgt er van langs. Te laf, laks ... misschien in evenwicht?
Komt er nog bij dat hun wervende karakter nu net doet denken aan... Them or Us.

mvg
Steven
Avatar gebruiker
s.leys
 
Berichten: 18
Geregistreerd: 17 dec 2012, 16:12

Re: Referentie: definitie atheïsme

Berichtdoor willem_betz » 18 apr 2013, 14:08

s.leys schreef:Ik kan me best vinden in die opdeling. Misschien nog een merkwaardig trekje: het opvallend hoe hun actiebereidheid zich niet enkel beperkt tot hun "doelwit", ook de (rustige) atheïst krijgt er van langs. Te laf, laks ... misschien in evenwicht?
Komt er nog bij dat hun wervende karakter nu net doet denken aan... Them or Us.

Heb je het boek van Dawkins "The God Delusion" (NL titel ?) wel gelezen ? Of is het van horen zeggen ?
Spreek me tegen met citaten als ik beweer dat hij het op een rustige en beschaafde manier vertelt, met argumenten. Het is een gekende tactiek van de theïsten om hem voor te stellen als een hysterische fanatieke gelovigen-hater.
Niemand wordt verplicht dit boek te lezen.
Geloof je alle nonsens, of sommige niet? Hoe maak je het onderscheid?
De hevigste missionarissen en propagandisten voor kwakzalvers zijn vaak hun slachtoffers zelf.
Avatar gebruiker
willem_betz
Beheerder
 
Berichten: 4704
Geregistreerd: 24 okt 2006, 01:29

Re: Referentie: definitie atheïsme

Berichtdoor s.leys » 20 apr 2013, 12:29

Toegegeven, na herlezing van mijn bericht valt het me op dat de nodige verduidelijking afwezig is. Het was een reactie op de indeling impliciet, expliciet ( zacht, hard ).
Ik meen nergens Dawkins geviseerd te hebben. Zoals de cultus van het geloof in de US waanzinnig aanwezig is, is zijn werk nog vrij zacht - ja, zijn werk is me bekend.
Over argumentatie technieken: mocht ik die misbruiken, dan is het je volste recht me dat verwijten. Waar het mij in essentie om ging en gaat: als zachte atheïst ( ik zie in Vlaanderen geen probleem ) maar niet zo milde skepticus ( je kan niet naast de wantoestanden kijken ) zou ik het niet op prijs stellen bij voorbaat gelijk gesteld te worden met eigenschap x, y en z dat de media haalt. Tot nu toe gelukkig toekomstmuziek.

Mvg
Steven
Avatar gebruiker
s.leys
 
Berichten: 18
Geregistreerd: 17 dec 2012, 16:12

Re: Referentie: definitie atheïsme

Berichtdoor Tempest » 22 jan 2014, 23:31

Misschien is "(geloven dat je) niet in goden geloven (gelooft)" wel de ultieme overwinning van de zelfbegoocheling die eigen is aan religiositeit? Misschien is de keerzijde van "atheïsme" dan wel dat de mens of zelfs het individu zichzelf vergoddelijkt? Het individu dat zichzelf denkt als "een autonome instantie" vergeet echter dat het in wezen "relationeel" is (d.w.z. niet autonoom). Het "zelf" waaraan het individu vasthangt is dan de ultieme afgod - waarbij het individu vergeet dat het niet zich"zelf" vormt of gevormd heeft, maar het resultaat is van een sociale (en natuurlijke) context - nature/nurture.

Paradoxaal genoeg kan de uitspraak van Max Scheler "de mens heeft of een God of een afgod" dan begrepen worden als een oproep tot een fundamenteler atheïsme: een telkens weer kapotslaan van de valse zekerheden omtrent een "Zelf" waaraan een individu zich onderwerpt.

Anders gezegd, jezelf "atheïst" noemen is niet hetzelfde als atheïst zijn. Misschien bevat volgende link wel een punt - Jezus, zoals dat personage opduikt in de canonieke evangeliën - die terechtgesteld werd omdat hij té realistisch is in een wereld die leeft van illusies. En of die wereld zich nu "atheïstisch" of "godsdienstig" noemt is dan slechts een oppervlakteverschijnsel. I dunno... Bij deze de link:

http://erikbuys.wordpress.com/2014/01/1 ... t-realist/
Tempest
 
Berichten: 12
Geregistreerd: 22 jan 2014, 20:55

Re: Referentie: definitie atheïsme

Berichtdoor Tempest » 23 jan 2014, 00:47

V: Hoe kun je nu zo zeker weten dat er géén god bestaat?
A: op dezelfde manier als bv een christen niet gelooft in Vishnu, Quetzalcoatl en nog enkele honderden miljoenen andere goden. Atheïsten en christenen zijn even ongelovig ten aanzien van deze goden, het verschil is dat atheïsten daarin consequent zijn terwijl christenen één uitzondering maken.
V: Maar waar halen atheïsten dan hun moraal vandaan?
A: Grotendeels uit hetzelfde als gelovigen: uit films, muziek, door boeken te lezen, uit ervaring, door samenleven, door opvoeding, door na te denken, … Het verschil is dat atheïsten de bijbel en andere geloofsboeken niet aanvaarden als bron voor hun moraal. Er staan in de bijbel weliswaar waardevolle morele zaken, maar ook immorele. Gelovigen voeren dan aan dat je de immorele zaken eruit kunt “filteren”, maar waar halen zij dan dit filter vandaan?


Heel die vragenlijst is zo... bevooroordeeld, clichématig, etc. - opgesteld door iemand die tegen de spiegel spreekt.

Twee voorbeelden - de eerste twee vragen. Een christen maakt niet per definitie "één uitzondering". Hij kan (let op dit werkwoord) de verschillende religieuze tradities van de mensheid interpreteren als evenzovele pogingen van mensen om iets van het goddelijke ter sprake te brengen. Daarbij functioneren verhalen over goden, mythologische verhalen, als "poorten" die een meerduidige benadering van de werkelijkheid openen. Wat niet door de wetenschap kan worden gezegd, wordt in beelden (metaforen, allegorieën) aan bod gebracht. "Mijn grootvader had een warme persoonlijkheid"- het heeft geen zin om te vragen "hoe warm?" of "waarmee heb je dat gemeten?" Simpelweg niet meetbaar, en toch "aanwezig". "Hij heeft vele watertjes doorzwommen" - een uitspraak die waar kan zijn, zelfs als de persoon in kwestie letterlijk gezien niet kan zwemmen.

Bepaalde discussies tussen fundamentalisten en bepaalde atheïsten spelen zich af op een terrein dat deze simpele observaties vergeet. Het antwoord op de eerste vraag geldt slechts voor een bepaalde vorm van geloof en voor een bepaald atheïsme dat zich dan blijkbaar op basis daarvan definieert.

Het einde van het antwoord op de tweede vraag "begs the question" - waar haal je de filter überhaupt vandaan? Ook weer dat vooroordeel: "Het verschil is dat... geloofsboeken aanvaarden als bron voor hun moraal." De bijbel wenst, bij wijze van spreken, van zichzelf om niet verabsoluteerd of "verafgood" te worden, ook niet op moreel vlak; vandaar: "de sabbat is er voor de mens en niet de mens voor de sabbat." Meer dan "kunnen lezen" is daar niet voor nodig.
Tempest
 
Berichten: 12
Geregistreerd: 22 jan 2014, 20:55

Re: Referentie: definitie atheïsme

Berichtdoor willem_betz » 23 jan 2014, 12:47

Een christen maakt niet per definitie "één uitzondering"
Juist ! Er zijn er veel die er nog een rits bij nemen, aanbidden, aanroepen en om gunsten vragen: Maria, kindje Jezus, een heilige voor elk probleem....
Zoek geen logica of eerlijkheid in geloof. Contradicties zijn geen probleem voor wie graag gelooft, in gelijk wat.
Beeldspraak is niet meer dan dat: als iemand een klap van de molen heeft gekregen, dan moet je niet naar een molen zoeken :)
Geloof je alle nonsens, of sommige niet? Hoe maak je het onderscheid?
De hevigste missionarissen en propagandisten voor kwakzalvers zijn vaak hun slachtoffers zelf.
Avatar gebruiker
willem_betz
Beheerder
 
Berichten: 4704
Geregistreerd: 24 okt 2006, 01:29

Re: Referentie: definitie atheïsme

Berichtdoor Tempest » 23 jan 2014, 12:54

We blijven blijkbaar verder redeneren volgens de "spiegel" :) . Zo heeft het geen zin om andere uitgangspunten aan te brengen.
Tempest
 
Berichten: 12
Geregistreerd: 22 jan 2014, 20:55

Re: Referentie: definitie atheïsme

Berichtdoor outremer » 23 jan 2014, 14:46

Tempest schreef:We blijven blijkbaar verder redeneren volgens de "spiegel" :) . Zo heeft het geen zin om andere uitgangspunten aan te brengen.


Mij standpunt is :
- een dier,plant of steen , zijn allemaal hetzelfde.

Ze beantwoorden allemaal aan dezelfde natuurwetten.
De processen die in een dier plaats vinden zijn complexer dan die in een steen maar verder dan dat is er geen verschil.
Of ik nu mezelf een God vind of niet, doet zelfs niets af want ook die gedachte zijn maar wat chemische processen in mijn hersenen en verder van geen belang.

Het enig waarover dan nog wat gefilosofeerd kan worden , is hoe die natuurwetten allemaal zijn ontstaan "in den beginne".

Voila,
dat is hoe ik het bekijk en ook dat is maar een chemisch proces :-)
Deus Vult
Avatar gebruiker
outremer
 
Berichten: 192
Geregistreerd: 20 jul 2011, 16:22
Woonplaats: Kasterlee

Re: Referentie: definitie atheïsme

Berichtdoor willem_betz » 23 jan 2014, 16:45

Vader Cats schreef over de bijbel: "een vers voor elke gek, en een gek voor elk vers"
Er staan zoveel tegenstrijdigheden in dat elk wel zijn gading vindt.
Er is zelfs een website "bible contradictions".
SKEPP over geloof: als je er gelukkig mee bent, en als je niemand dwingt of schade berokkent, geniet er van.
Geloof je alle nonsens, of sommige niet? Hoe maak je het onderscheid?
De hevigste missionarissen en propagandisten voor kwakzalvers zijn vaak hun slachtoffers zelf.
Avatar gebruiker
willem_betz
Beheerder
 
Berichten: 4704
Geregistreerd: 24 okt 2006, 01:29

VorigeVolgende

Keer terug naar Godsdienst/Religie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 4 gasten