scheppingsverhaal in de bus

Geloofspunten/theologie, fundamentalisme, creationisme, intelligent design, tegenstrijdigheden in godsdienstige geschriften, discriminatie, mirakelverhalen, religieuze belevingen, rituelen, waarden en normen ...

scheppingsverhaal in de bus

Berichtdoor curantil » 28 jul 2009, 10:26

Binnenkort gaan we blijkbaar een brochure over het scheppingsverhaal in onze bus krijgen.

http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnen ... nbus.dhtml

Hier is denk ik de digitale versie http://www.creatie.info/books/bookid/3
Science knows it doesn't know everything, otherwise it would stop --Dara O'Briain
curantil
 
Berichten: 226
Geregistreerd: 06 nov 2008, 10:59

Re: scheppingsverhaal in de bus

Berichtdoor KoenVB » 28 jul 2009, 12:18

Ik zal het waarschijnlijk als wc-papier gebruiken. En terugsturen naar de afzender. In die volgorde!
KoenVB
 
Berichten: 64
Geregistreerd: 22 sep 2007, 15:10

Re: scheppingsverhaal in de bus

Berichtdoor The Menace » 31 jul 2009, 06:01

Mm, dat kreng hadden we hier in Nederland een half jaar geleden al op de deurmat liggen. In plaats van het als wc-papier te gebruiken, heb ik er - ook een beetje om te kijken of ik hier bij SKEPP iets heb opgestoken - de volgende reactie op geschreven:


Ondanks de feloranje woorden ‘NEE NEE’ op mijn brievenbus, die zo’n pijn doen aan je ogen dat zelfs Vincent Bijlo nog kan zien dat ik enkel papier wens waar uitdrukkelijk mijn naam op staat, was ik plotseling toch de onthutste bezitter van het in de titel genoemde foldertje.

Het foldertje blijkt een aanval te zijn op de evolutietheorie van Darwin (ik had een tijd geleden al een aankondiging gezien bij DWDD) en er wordt een behoorlijk aantal vragen gesteld. Jammer genoeg zijn ze vergeten een antwoordnummer of iets dergelijks toe te voegen – aan een bankrekeningnummer hebben ze dan weer wel gedacht – zodat ik met mijn antwoorden – in tegenstelling tot mijn geld – nergens heen kan.
Vandaar dat ik van Hyves ge-/misbruik maak om mijn commentaar op de argumenten van de mensen achter het foldertje neer te kwakken. Ten eerste kan ik dan tenminste ergens mijn ei kwijt en ten tweede hoop ik daarmee uitbreiding van de ideeën van die enge creationisten (want daar komt het foldertje vandaan) in mijn directe omgeving te voorkomen. Waarom ze eng zijn, daar kom nog op terug.

Om te beginnen de zogenaamde stempel op de voorkant: ‘Belangrijk! Levensbelang’
Wat een bullshit, tuurlijk is het niet van levensbelang. Ga ik (of iemand anders) de pijp uit als ik het niet zou lezen?

Als we de voorpagina omslaan, zien we dat onze enthousiaste creationisten zoveel te melden hebben, dat ze maar liefst drie hoofdstukken geperst krijgen op twee pagina’s. Of moet ik het niet zien als hoofdstukken, maar als stellingen?
Goed dan.

Stelling 1. Onze gedachten bepalen wat we zien.
Tot op zekere hoogte klopt dat. Niet zozeer je gedachten, maar wel je paradigma. Je ideeën over de wereld, de ervaringen uit je leven, je genen, je opvoeding, je interesses, enzovoorts. Maar om de subjectiviteit die daaruit voortvloeit te vermijden, hebben we de wetenschap, zodat we op objectieve feiten kunnen afgaan. Wetenschap doet geen uitspraken over onweerlegbare stellingen, behalve de uitspraak dat ze onweerlegbaar zijn. Wetenschappelijke uitspraken zijn falsifieerbaar. Om tot een gegronde, wetenschappelijke uitspraak te komen, moeten van het onderwerp eerst metingen worden verricht (meten = weten; als het niet meetbaar is, is het, tenzij logisch of wiskundig, niet weerlegbaar).
Als er voldoende metingen zijn gedaan, zal een hypothese moeten worden opgesteld. Aan de hand van die stelling zijn voorspellingen te doen (“Als dit en dit, dan dat.”) en aan de hand van die voorspellingen zullen opnieuw metingen moeten worden verricht.
Lijken die nog steeds de hypothese te bevestigen, dan kan de stelling worden geëvalueerd. Doorgaans gebeurt dat middels een peer review in een wetenschappelijk tijdschrift, waar een onafhankelijk panel zijn licht laat schijnen op het gestelde.
Een oprechte wetenschapper die een nieuwe hypothese heeft bedacht, zal altijd openstaan voor kritiek en weerlegging. Het doel is namelijk niet het (proberen) aan (te) tonen van een vooraf ingenomen stelling, maar waarheidsvinding.
Bij gebruik van de wetenschappelijke methode wordt subjectiviteit dus uitgesloten.

Bij elke ‘stelling’ uit het foldertje staat een blokje met een vraag ‘om over na te denken’. Zo ook bij stelling 1. Daar wordt gevraagd:
Wie zal in een bos meer zien: een boswachter of een kind dat altijd in de stad gewoond heeft?
Ik denk dat de meningen daarover niet zullen verschillen; de boswachter. Maar wat heeft dat te maken met de zogenaamde, door de creationisten opgelegde keuze tussen evolutietheorie of schepping? Ze vervolgen:
Willen we naar de natuur en de mens kijken als een schepping die door een machtige God gemaakt is, of willen we dat niet?Naar mijn bescheiden mening is ‘we’ nogal een ongedefinieerd begrip als je een foldertje uitgeeft. Als je een foldertje uitgeeft en je hebt het over ‘we’, dan ga ik er vanuit dat je het hebt over jezelf en de rest van de mensen met wie je dat samen dat foldertje uitgeeft.
Maar laten we eens gek doen en de ‘we’ uit die zin beschouwen als ‘we, die het foldertje uitgeven en we, die het foldertje lezen’.
Willen wij, met zijn allen, naar de natuur en de mens kijken als een schepping die door een machtige God gemaakt is, of willen we dat niet?
Natuurlijk weet ik niet wat jij, lezer, wil. Maar ik wil naar de natuur (met daarin onder andere de mens) kijken als datgene wat het is. En als die heel langzaamaan ‘vanzelf’ ontstaan is, so be it…

Stelling 2. Wie is God?
Dat is natuurlijk geen stelling, maar een vraag. Daarom ging ik er in eerste instantie ook vanuit dat het hoofdstukken waren.
Maar goed, in 2. wordt de ‘mens ten opzichte van de schepper’ vergeleken met een ‘beeld ten opzichte van een kunstenaar’. De kunstenaar kent het beeld wel, maar het beeld zal de kunstenaar nooit kennen. En God kent de mens wel, maar de mens zal God nooit kennen.
Die stelling is voor mij persoonlijk voldoende om gelijk alle stellingen over God los te laten, want ‘we’ zullen hem toch nooit kennen… op naar de wetenschap!
De bijbehorende ‘om over na te denken’ luidt ditmaal:
De bijbel zegt dat God de dieren als verschillende soorten geschapen heeft, maar dat de mens naar Gods beeld geschapen is. Wat is het belangrijkste verschil tussen een aap en een mens?
Het vetgedrukte is niet door mij vetgedrukt, maar dat staat zo in het foldertje.
Ten eerste, om de vraag te preciseren: welke aap?
Laten we uitgaan van een chimpansee. Niemand zal ontkennen dat dat een aap is. Maar een chimpansee is in veel opzichten vergelijkbaar is met een klein mensenkind. Ze begrijpen veel, ze bedenken oplossingen voor problemen, ze hebben verdriet als er een naaste overlijdt, ze hebben ruzie (oorlog zelfs), ze kunnen een nieuwe taal leren, enzovoorts. Het verschil met de mens, zit hem voornamelijk in de gradatie. Net als het verschil tussen kinderen en volwassenen.
Hoewel de folder geen antwoord op de vraag geeft, zou God volgens hun ‘om over na te denken’ een volledig kale aap moeten zijn met een pruilmondje en hersenen zo groot als een emmer.
Wat een gedrocht.
Volgens de tekst die eraan voorafging zou God een mens moeten zijn, maar dan één die op de één of andere manier meer leeft dan andere mensen. Maar waar zit hem dat dan in? Jammer dat onze creationisten eerst een onduidelijke vraag stellen en er dan geen antwoord op proberen te geven.

Stelling 3. Soorten wetenschap.
Het foldertje gaat uit van twee soorten wetenschap; technische en historische. Bij mijn weten wordt dat onderscheid door wetenschappers niet gemaakt.
Bij mijn weten wordt er door wetenschappers wel onderscheid gemaakt tussen alfa- (geschiedenis, cultuurwetenschappen, filosofie, etc.), bèta- (de exacte wetenschappen schei- en natuurkunde) en gammawetenschappen (economie, maar ook sociologie, psychologie, e.d.).
Volgens de creationisten zou ‘geschiedenis’ onder de ‘historische wetenschappen’ vallen en dus niet betrouwbaar zijn, omdat we gebeurtenissen uit het verleden niet zouden kunnen herhalen. Ten eerste gaan ze daarbij voorbij aan het feit dat sommige gebeurtenissen in het verleden wel degelijk bewijsbaar zijn. Ten tweede is natuurkunde, als je het op die manier bekijkt, ook een historische wetenschap. De natuurkunde kan namelijk verrassend nauwkeurig bepalen waar ‘iets’ vandaan komt. Ten derde is de evolutie nog steeds druk bezig met haar evolutie. Daarmee is het dus niet alleen verleden, maar ook tegenwoordige tijd.
Bijbehorende ‘om over na te denken’ luidt:
De evolutietheorie geeft een verklaring over iets dat miljoenen jaren geleden gebeurd zou zijn. Is dat een technische of een historische wetenschap?
Zoals ik al zei, is de evolutie nog lang niet klaar met evolueren. Het is dus niet per definitie een historische wetenschap en zelfs al zou het dat zijn, dan was er nog wel degelijk één en ander te bewijzen!

We slaan de bladzijde om en komen bij hoofdstuk (of stelling) 4 en 5.

Stelling 4. Wat gaat vanzelf?
Sta mij toe even de gehele tekst over te typen:
Wordt een kamer vanzelf netjes en schoon of moeten we daar op geregelde tijd ons best voor doen en er hard voor werken?
De ervaring leert dat het inspanning kost om iets op te bouwen, maar dat het verval vanzelf gaat. Zelfs een stapel maken van stenen kost energie.
Een bouwvakker die een muur metselt, krijgt zijn energie uit de boterhammen die hij eet. Het koren dat nodig is voor de boterhammen, krijgt de energie uit zonnestralen.
Volgens de evolutieleer is de mens in het verleden geleidelijk ontwikkeld: uit een klein diertje ontstond een vis, daaruit een soort muis en tenslotte een aapmens.
De evolutieleer leert dat de energie die nodig is voor deze ontwikkeling rechtstreeks van de zon komt.

Prima tekst. Dan de ‘om over na te denken’:
De evolutieleer leert dat in het verleden een klein ééncellig diertje vanzelf zou zijn ontstaan. Uit dat dier zou geleidelijk de mens ontstaan zijn. Klopt dit met wat je normaal om je heen ziet?
Ten eerste wil ik graag duidelijk maken dat onze aarde ongeveer 4,57 miljard jaar geleden is ontstaan en het leven maximaal 1 miljard jaar later. Het leven op aarde bestaat dus al heel lang. Ikkezelf ben 30 jaar oud en iedere achterlijke randimbeciel weet dat 30 jaar ten opzichte van meer dan 3,5 miljard jaar, best wel weinig is.
Alsof een kunstenaar een jaar met een schilderij bezig is en je iemand één seconde laat kijken en dan vraagt of ‘ie in die ene seconde vooruitgang heeft gezien.
Maar het mooie is; zelfs in die ene seconde die we de tijd krijgen, is er evolutie gaande en zichtbaar! Micro-organismen evolueren namelijk als een sneltrein en die zijn prima te bestuderen.

Bij de tekst in de folder staat een tekening van een rommelige kamer.
Ten eerste heeft een rommelig wordende kamer (doordat je erin leeft) niets, maar dan ook helemaal niets van doen met de evolutietheorie van Darwin, die in de folder bekritiseerd wordt. Die gaat namelijk over het ontstaan van levende soorten.
Ten tweede is het een waardeoordeel. De meeste mensen zullen een netjes opgeruimde kamer als ‘hoger’ of ‘beter’ ervaren dan een rommelige. En dus is het ‘afbraak’ wat ze zien.
Halen we ons waardeoordeel weg, dan blijven de feiten over en zien we een ‘evoluerende’ kamer.

Stelling 5. Een paar feiten.

A. Mensen die de Bijbel geloven nemen aan dat God allerlei verschillende soorten planten en dieren gemaakt heeft, zoals we ze nu nog kennen. Bij de evolutietheorie gelooft men dat de dieren zich in miljoenen jaren steeds verder ontwikkelden tot verschillende soorten.


De bijbehorende ‘om over na te denken’ luidt:
Bij welk geloof (de lezer mag kiezen tussen evolutietheorie of de bijbel, maar die eerste is geen geloof, dus de vraag is al niet correct) past het beste de vondst van fossiele dieren die precies gelijk zijn aan de dieren die nu nog leven?De vraag is niet alleen onjuist, maar compleet irrelevant, want het past in allebei de ideeën. Dieren die erg goed zijn aangepast aan een stabiele omgeving, kunnen best een lange tijd ongewijzigd blijven bestaan.

B. Als men in de Aarde gaat graven, komt men verschillende aardlagen tegen. In deze aardlagen vindt men verschillende fossielen die soms kenmerkend zijn voor die laag. In de onderste lagen bevinden zich vooral kleine diersoorten die in water leven en bovenin vindt men de grote dieren, maar ook fossiele resten van mensen. De evolutietheorie ziet in deze opeenvolging van lagen het bewijs voor een geleidelijke ontwikkeling van leven. De meest eenvoudige diersoorten worden in de oudste lagen onderin de kolom gevonden, de meer ingewikkelde diersoorten in de jongste aardlagen bovenin de kolom.
Er is echter ook een andere theoretische verklaring mogelijk voor deze volgorde. Aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen, aardverschuivingen, enzovoorts. De kleine diertjes en vissen worden het eerst bedolven. Mensen en dieren vluchten zo goed mogelijk naar hoger geleden terrein, maar verdrinken en tenslotte worden ook hun lijken bedolven door het zand.


De ‘om over na te denken’:
Welke verklaring is het meest aannemelijk?
Met stip op nummer één; die van de evolutietheorie!
In geval van zo’n natuurramp zouden er maar weinig aardlagen zijn, wanneer de ramp groot genoeg is om alle levende wezend op die plaats te bedelven. Maar dat is niet het geval; er zijn heel veel aardlagen en die zijn overal op de hele wereld. Niks geen zondvloed dus.

C. Men vindt soms grote aantallen versteende bomen die door andere aardlagen heen steken.

‘Om over na te denken’:
De evolutietheorie veronderstelt dat de aardlagen gedurende miljoenen jaren gevormd zijn. Dat wil zeggen dat de onderste laag miljoenen jaren ouder is dan de bovenste laag. Hoe lang zouden die bomen dan geleefd moeten hebben? Of zouden de aardlagen toch anders ontstaan zijn?
De evolutietheorie geeft een afdoende verklaring over de ontwikkeling van plant- en diersoorten, maar zegt helemaal niks over aardlagen. Wel is het zo dat de gevonden fossielen in aardlagen de evolutietheorie onderschrijven. Maar ze kunnen op meerdere manieren ontstaan en er is nergens gezegd dat dat ‘miljoenen jaren’ duurt.

D. In veel schoolboeken staat een plaatje van de ontwikkeling van de embryo’s van verschillende diersoorten, waaronder de mens. De tekeningen van de embryo’s net na de bevruchting lijken sprekend op elkaar. Dit hebben ze gedaan om aan te tonen dat de mens in de buik van de moeder op dezelfde manier zou ontwikkelen als vissen, salamanders, schildpadden, vogels en konijnen. Dat moet als bewijs dienen dat de mens door evolutie ontstaan is. Maar… de tekeningen van het eerste stadium in de derde rij zijn verzonnen! Ze zijn voor het eerst gemaakt door meneer Haeckel in 1879.

‘Om over na te denken’:
Welke reden zou dhr. Haeckel in 1879 gehad hebben om deze embryo’s zo te tekenen dat ze op elkaar lijken? En waarom zouden ze nog steeds gebruikt worden?
Toegegeven: in oude schoolboeken werd inderdaad de afbeelding van Haeckel gebruikt, die, inderdaad, niet helemaal correct was. Daarom worden ze nu ook niet meer gebruikt!
Bovendien is het anderzijds weer wel zo, dat kersverse, menselijke embryo’s een staart hebben, zoals ook te zien was op de tekening van Haeckel. Dat wijst erop dat we ‘vroeger’, toen we nog in andere gedaanten rondliepen, wel degelijk over een staart beschikten. Bovendien hebben we wel meer ‘resten’ van vroeger. Kippenvel krijgen we, omdat dat vroeger zin had, toen we nog een vacht hadden. Verstandskiezen zitten tegenwoordig vaak alleen nog maar in de weg en een groot gedeelte van ons DNA bestaat uit junk DNA, dat waarschijnlijk in de afgelopen miljoenen jaren onze vorm heeft bepaald, maar nu geen functie meer heeft.

Stelling 6. Conclusie.
De conclusie begint met de herhaling van een viertal foutieve stellingen en vervolgt met:
Geloof in de evolutietheorie betekent dat er geen antwoord is op belangrijke vragen als: Waar kom ik vandaan? Waarom ben ik hier? En waar ga ik heen als ik sterf?
Geloven we in de Bijbel, dan zijn er wel antwoorden op die belangrijke vragen. Dan mogen we weten dat God uit liefde ons geschapen heeft en een plan met ons leven heeft.

Ik heb ook twee boeken geschreven; de Wespbel en de Zeepbel. Geloof je in de Wespbel, dan leer je dat ik jullie bij elkaar gekleid heb om mijn frustraties kwijt te kunnen. Daarom maken jullie zoveel shit mee gedurende je miezerige leventje en is er zoveel oneerlijkheid en zinloos lijden op de wereld (baby’s die geboren worden met een open ruggetje, e.d.). Als je dood gaat, moet je eeuwig naar Frans Bauer luisteren.

In de Zeepbel leer je het scheermes van Ockham te gebruiken, dat zegt dat je in geval van meerdere hypothesen altijd uit moet gaan van de meest eenvoudige en voor de hand liggende. Stel, je komt thuis, één van de ramen van je woonkamer ligt aan diggelen en binnen ligt een voetbal. Het zóu natuurlijk kunnen dat buitenaardse wezens uit de buurt van Proxima Centauri naar de Aarde gekomen zijn en dat één van hun verkenningstoestellen zich vermomd heeft als voetbal, maar dat jij je ramen zó glanzend schoon hebt gezeemd, dat ze die niet op tijd zagen en er dwars doorheen gevlogen zijn. Door de klap is het hyperspace oriëntatiesysteem defect geraakt en daardoor ligt het scheepje nu op zijn kop in je huiskamer. Maar dat valt niet op, omdat ‘ie rond is.
Dat is één theorie. Een andere theorie kan zijn dat een paar buurkinderen in de straat aan het voetballen waren. Ockham prefereert deze laatste stelling en dat is in de geschiedenis van de wetenschap keer op keer de juiste gebleken.

Dan nog even dit:
Ik geloof dat er kaboutertjes in mijn tuin leven. Mijn tuin heeft voor mij alleen maar zin als er kaboutertjes in leven en daarom geloof ik dat dat zo is. Binnenkort doe ik bij alle huishoudens in Nederland een foldertje in de bus, met de oproep om ook te gaan geloven in de kaboutertjes in mijn tuin.
Aan degene die zich ertoe geroepen voelt, om te bewijzen dat de kaboutertjes in mijn tuin niet bestaan.

En nog even terugkomen op waarom creationisten eng zijn: ze kijken doorgaans raar uit hun ogen. Dat vind ik eng.

PS. Voor kritiek en weerlegging sta ik natuurlijk open.
Utinam logica falsa tuam philosophiam totam suffodiant.
Avatar gebruiker
The Menace
 
Berichten: 619
Geregistreerd: 30 mei 2008, 10:33
Woonplaats: Nijmegen

Re: scheppingsverhaal in de bus

Berichtdoor Geen » 01 aug 2009, 13:56

Op de website van de krant 'De Standaard' staat vandaag (01/08/2009) dat: 23,5 % van de jongeren (die hogere studies volgen) gelooft in het creationisme (82,8 % van die jongeren zijn moslims). Laten we daar nu even de hogere wiskunde bijhalen:

100 - 23,5 = 76,5

In de kwaliteitskrant 'De Standaard' is de kop: "Darwin weinig geliefd bij jongeren".
In een volkse krant, waarop mensen die kwaliteitskranten lezen al eens neerkijken: "Kwart Brussels jongeren gelooft in creationisme" (Het Laatste Nieuws).
Geen
 
Berichten: 413
Geregistreerd: 30 nov 2008, 20:52

Re: scheppingsverhaal in de bus

Berichtdoor Mees » 01 aug 2009, 18:00

Geen schreef:Op de website van de krant 'De Standaard' staat vandaag (01/08/2009) dat: 23,5 % van de jongeren (die hogere studies volgen) gelooft in het creationisme (82,8 % van die jongeren zijn moslims). Laten we daar nu even de hogere wiskunde bijhalen:

100 - 23,5 = 76,5

In de kwaliteitskrant 'De Standaard' is de kop: "Darwin weinig geliefd bij jongeren".
In een volkse krant, waarop mensen die kwaliteitskranten lezen al eens neerkijken: "Kwart Brussels jongeren gelooft in creationisme" (Het Laatste Nieuws).

Het hoger onderwijs is ook dat niet meer :-)
Irreverence is the champion of liberty and its only true defence (Mark Twain)
Avatar gebruiker
Mees
 
Berichten: 1681
Geregistreerd: 07 jan 2009, 17:49

Re: scheppingsverhaal in de bus

Berichtdoor Mees » 01 aug 2009, 18:14

Mees schreef:
Geen schreef:Op de website van de krant 'De Standaard' staat vandaag (01/08/2009) dat: 23,5 % van de jongeren (die hogere studies volgen) gelooft in het creationisme (82,8 % van die jongeren zijn moslims). Laten we daar nu even de hogere wiskunde bijhalen:

100 - 23,5 = 76,5

In de kwaliteitskrant 'De Standaard' is de kop: "Darwin weinig geliefd bij jongeren".
In een volkse krant, waarop mensen die kwaliteitskranten lezen al eens neerkijken: "Kwart Brussels jongeren gelooft in creationisme" (Het Laatste Nieuws).

Het hoger onderwijs is ook dat niet meer :-)


In de commentaren op dat artikel van die kwaliteitskrant waar mensen al eens op neerkijken maar wel massaal kopen, staan zelfs enkele reacties op de lakse houding van het Skepp forum tegen dergelijke crea-nonsens.

Je hoort/ziet voortdurende dergelijke crea-nonsens en dan zijn er hier nog die beweren dat 'geloof' op zich niet 'evil' is :-)

God is de beste uitvinding die de duivel ooit gedaan heeft.
Irreverence is the champion of liberty and its only true defence (Mark Twain)
Avatar gebruiker
Mees
 
Berichten: 1681
Geregistreerd: 07 jan 2009, 17:49

Re: scheppingsverhaal in de bus

Berichtdoor Blueflame » 01 aug 2009, 21:05

Mees schreef:
In de commentaren op dat artikel van die kwaliteitskrant waar mensen al eens op neerkijken maar wel massaal kopen, staan zelfs enkele reacties op de lakse houding van het Skepp forum tegen dergelijke crea-nonsens.


Ik ben de reacties op HLN gaan nalezen.
[ http://www.hln.be/hln/nl/1265/Onderwijs ... #reactions ] .

Ik weet van wie het komt: Seppe.

Gebruiker Seppe is hier gebanned wegens pure haatdragende, racistische uitspraken die absoluut niets van doen hadden met een pleidooi tegen creationisme. Alsof SKEPP overigens pro creationisme zou zijn! Het idee alleen al is te zot om los te lopen. Nooit gehoord van Johan Braeckman en http://www.evolutietheorie.be/ ? En wat doet het subforum Desinformatie van creationisten debunked hier dan? Staat dat subforum hier voor schuppezot misschien? Hoezo 'lakse houding van het skepp-forum' ? Heeft Seppe trouwens bijgedragen aan dit subforum ? Nope !!
Deze prietpraat op HLN toont gewoon aan dat ook mensen die de evolutietheorie aanvaarden op andere punten aardig uit hun nek kunnen kletsen.

Seppe werd uiteindelijk gebanned omwille van deze:
http://forum.skepp.be/viewtopic.php?p=37475#p37475 schreef:Daarom heb ik gezegd dat de castratie van bijvoorbeeld moslims een oplossing is.

Ik blijf achter die ban staan. Zie viewtopic.php?p=37556#p37556.

Mvg.
Nonsense is our core business
Avatar gebruiker
Blueflame
Site Admin
 
Berichten: 4138
Geregistreerd: 20 okt 2006, 12:43

Re: scheppingsverhaal in de bus

Berichtdoor Mees » 02 aug 2009, 07:15

Net de hele discussie gelezen (en ook andere topics waarin Seppe zijn mening deelde) . Hoewel Seppe volgens mij wel degelijk pijnpunen aanhaalt, zijn zijn oplossingen zo mogelijk nog verwerpelijker dan de kwaal. Terechte ban wat mij betreft.
Irreverence is the champion of liberty and its only true defence (Mark Twain)
Avatar gebruiker
Mees
 
Berichten: 1681
Geregistreerd: 07 jan 2009, 17:49

Re: scheppingsverhaal in de bus

Berichtdoor theophrastus » 05 aug 2009, 15:35

Ik vind het persoonlijke immense luxe dat geloof onderwerp is van publiek debat, dat het eenieder vrij staat wat dan ook te geloven en als hij/zij daar de noodzaak toe voelt, foldertjes mag uitdelen. Dat zulks kan, ervaar ik als een grote weldaad in onze samenleving. Of het nodig is om op al het beweerde diep in te gaan ?
Of je nu "gelooft" of niet dat we afkomstig zijn van de salamander, dat verandert geen moer aan de werkelijkheid van elke dag, dunkt mij.
theophrastus
 
Berichten: 1219
Geregistreerd: 02 nov 2006, 23:48

Re: scheppingsverhaal in de bus

Berichtdoor Fishstick » 05 aug 2009, 16:20

theophrastus schreef:Ik vind het persoonlijke immense luxe dat geloof onderwerp is van publiek debat, dat het eenieder vrij staat wat dan ook te geloven en als hij/zij daar de noodzaak toe voelt, foldertjes mag uitdelen. Dat zulks kan, ervaar ik als een grote weldaad in onze samenleving. Of het nodig is om op al het beweerde diep in te gaan ?
Of je nu "gelooft" of niet dat we afkomstig zijn van de salamander, dat verandert geen moer aan de werkelijkheid van elke dag, dunkt mij.

Het verandert de zaak natuurlijk wel als die groepen iedereen die zich niet aan die regels houdt dit afbreuk van geloofsvrijheid noemt. Het feit dat een kwart van de brusselse jongeren niet in evolutie gelooft -en dat leerkrachten het onderwerp niet willen aansnijden wegens "te controversieel" - is gewoon schandalig.
Avatar gebruiker
Fishstick
 
Berichten: 394
Geregistreerd: 18 maart 2009, 11:44

Re: scheppingsverhaal in de bus

Berichtdoor theophrastus » 05 aug 2009, 16:30

Het verandert de zaak natuurlijk wel als die groepen iedereen die zich niet aan die regels houdt dit afbreuk van geloofsvrijheid noemt.


Dat verandert helemaal niks. Vrijheid van meningsuiting, weet je wel ?
theophrastus
 
Berichten: 1219
Geregistreerd: 02 nov 2006, 23:48

Re: scheppingsverhaal in de bus

Berichtdoor Fishstick » 05 aug 2009, 16:34

theophrastus schreef:
Het verandert de zaak natuurlijk wel als die groepen iedereen die zich niet aan die regels houdt dit afbreuk van geloofsvrijheid noemt.


Dat verandert helemaal niks. Vrijheid van meningsuiting, weet je wel ?

Je misbegrijpt me - geloofsvrijheid is de vrijheid om je geloof te uiten, niet om iemand anders te forceren jou te volgen. Een jood mag zich aan de sabbat houden, maar hij mag niet verwachten dat iedereen rond hem zich daar ook aan houdt.

E: en relevanter, het is niet omdat Islam/Christenen geloven in een scheppingsverhaal dat daarom de evolutietheorie niet meer in wetenschapslessen wordt gegeven - of dat men probeert creationisme in een wetenschapsles te wurmen.
Avatar gebruiker
Fishstick
 
Berichten: 394
Geregistreerd: 18 maart 2009, 11:44

Re: scheppingsverhaal in de bus

Berichtdoor curantil » 05 aug 2009, 16:45

Fishstick schreef:E: en relevanter, het is niet omdat Islam/Christenen geloven in een scheppingsverhaal dat daarom de evolutietheorie niet meer in wetenschapslessen wordt gegeven - of dat men probeert creationisme in een wetenschapsles te wurmen.

Maar dat is juist wat er wel gebeurt in Amerika.

Ik ben trouwens niet tegen een debat. Wel tegen het argumenteren met een naïeve ontkenning van wetenschappelijke feiten. Maar ik vermoed dat het aan ons is om die dan zo publiek mogelijk te weerleggen zeker?
Science knows it doesn't know everything, otherwise it would stop --Dara O'Briain
curantil
 
Berichten: 226
Geregistreerd: 06 nov 2008, 10:59

Re: scheppingsverhaal in de bus

Berichtdoor FonsV » 05 aug 2009, 20:18

Dag The Menace,

Dat foldertje was van de hand van mensen die niet hebben nagedacht, mogelijke niet eens kúnnen nadenken. Het is bedoeld voor mensen die misscchien wel kunnen lezen maar ook niet kunnen denken of nadenken.

Aan wie is je zééér uitgebreide reactie gericht? :wink:

Groeten.

Fons.
Een theoloog die naar exactheid streeft, heeft de eerste stap gezet naar het atheïsme. Een atheïst is geen naïeveling, maar iemand die 'god' nauwkeurig 'kent', voor wie dus veel, zo niet alle godsvoorstellingen hun betekenis hebben verloren.
Avatar gebruiker
FonsV
 
Berichten: 59
Geregistreerd: 21 okt 2006, 17:02
Woonplaats: Heerhugowaard

Re: scheppingsverhaal in de bus

Berichtdoor The Menace » 08 aug 2009, 00:15

Fons schreef:Dat foldertje was van de hand van mensen die niet hebben nagedacht, mogelijke niet eens kúnnen nadenken. Het is bedoeld voor mensen die misscchien wel kunnen lezen maar ook niet kunnen denken of nadenken.

Aan wie is je zééér uitgebreide reactie gericht?


Hoi Fons,

Mijn reactie op het foldertje was gericht aan de mensen aan wie het foldertje zelf ook was gericht (die, zoals jij het zegt, misschien wel kunnen lezen, maar niet kunnen (na)denken).

Die reactie heb ik direct geschreven toen ik het foldertje in handen kreeg (dus iets van een half jaar geleden) en heb ik toen op mijn eigen site geplaatst, waar ik er zeker van was dat het door minstens één zo'n hierboven beschreven persoon (een oud-collega van mij), gelezen zou worden. Hij op zijn beurt heeft nogal eens de neiging anderen zijn geloof in Jezus op te dringen.

En misschien nog meer dan dat, was mijn reactie gericht aan mezelf, om te kijken of ik mijn kritiek voor mezelf helder had en zo duidelijk mogelijk kon verwoorden.

Waarom dan overhevelen naar hier, zou je kunnen vragen? Ach ja, het foldertje kwam ter sprake. Waarom dan niet? :)

Groetjes, Dennis
Utinam logica falsa tuam philosophiam totam suffodiant.
Avatar gebruiker
The Menace
 
Berichten: 619
Geregistreerd: 30 mei 2008, 10:33
Woonplaats: Nijmegen

Re: scheppingsverhaal in de bus

Berichtdoor Blueflame » 08 aug 2009, 00:41

The Menace schreef:
Waarom dan overhevelen naar hier, zou je kunnen vragen? Ach ja, het foldertje kwam ter sprake. Waarom dan niet? :)

Groetjes, Dennis


Prima gedaan wat mij betreft.

Mvg.
Nonsense is our core business
Avatar gebruiker
Blueflame
Site Admin
 
Berichten: 4138
Geregistreerd: 20 okt 2006, 12:43


Keer terug naar Godsdienst/Religie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten